Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturs by Davorjj

VIEWS: 8 PAGES: 3

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

             WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

                WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled temeProblematikom ovog rada biće obuhvaćene arhitektonske promene u tehnici
gradnje,dimenzijama objekata i organizaciji naselja.
Dimenzije kuća mogu biti uslovljene socijalnom podelom,pristupačnosti resursa i demografskim
porastom.Uzročno-posledična veza postoji između organizacije naselja i nekoliko
faktora:ekonomije,reljefa ekosistema i tradicije.Navedena problematika će obuhvatiti lokalitete
u: Pomoravlju(Divostin,CrnokalačkaBara,Vinča),Vojvodini(Gomolava,Banjica,Jakovo,Obrež),
Kosmetu(Fafos,Predionica,Valač) i Zapadnoj Srbiji (Petnica, Ilića Brdo,Anatema).Takvim
paralelnim navođenjem arhitektonskih elemenata i tipova koji su za njih vezani,utvrdiće se u
kojoj se meri stambena arhitektura valjevskog kraja uklapa u već poznate pravilnosti i odlike
vinčansko-pločničke arhitekture.Time će se pokušati utvrditi izvestan napredak ili bar promena u
starijoj spram mlađoj Vinča-Pločnik fazi.

MATERIJAL I METODE

O svakom pojedinačnom nalazištu,iz grupe onih koji su korišćeni u našem radu, publikovani su
izveštaji sa iskopavanja.Podaci u njima nađeni, se odnose na forme kuća,retko na odlike
materijala od kojih su kuće, građene,tehnologiju izgradnje,a vrlo retko na vek trajanja ili način i
razloge njihovog uništenja i napuštanja.
Ipak, takvi izveštaji uspostavljaju hronološku paralelu sa istovremenim naseljima na drugim
nalazištima,što nam je poslužilo kao osnova za sintezu podataka koji se ticao stambene
arhitekture.
Pored pomenutih izveštaja sa iskopavanja koji su se pokazali nedovoljnim za formalnu analizu
arhitektonskih struktura i posledica koje bi sledile iz njihovog menjanja tokom kasnog neolita,
korišćena je originalna (nepublikovana) literatura ISP. Ona je obuhvatala dnevnike iskopavanja,
foto-dnevnike, terenske skice, planove...,koja se odnosila na lokalitete Zapadne Srbije(Petnica
,Ilića Brdo,Anatema).
Pre pristupanja komparativnoj analizi,koja što zbog nepotpune i neobrađene dokumentacije, što
zbog premalo vremena, nije mogla biti sistematska već formalna, tabelarno su obrađeni podaci
prikupljeni iz opšte literature i monografija.
OPIS ISTRAŽIVANJA
Prvu fazu istraživanja je obuhvatala izrada tabelarnih pregleda u cilju sagledavanja hronoloških
odnosa između različitih lokaliteta kao i arhitektonskih elemenata karakterističnih za horizont
stanovanja ili više njih,ukoliko su naselja imala razvijenu vertikalnu stratigrafiju vezanu za
graditeljsku aktivnost(Vinča,Banjica,Gomolava). U drugoj fazi je na osnovu oba tabelarna
pregleda izvršena sinteza arhitektonskih struktura, izdvajajući kulturne faze, tamo gde je to bilo
pouzdano izvodljivo, napominjući podelu lokaliteta po geografskim oblastima gde se to moglo
pokazati relevatnim u donošenju odgovarajućih zaključaka. Detaljnom pismenom opisu druge
faze (arhitektonske struktureo) prethodiće direktna komparacija pet stambenih objekata sa tri
lokaliteta valjevskog kraja sa drugim već pomenutim.

								
To top