BESPLATNO Finansije-Novac by Davorjj

VIEWS: 14 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

             WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
Novac je svojevrsna roba za koju se može kupiti svaka druga roba. Novcem se raspoređuju i
razmjenjuju svi proizvodi ljudskog rada. Uobičajena definicija novca kaže da je novac
obračunska jedinica; spremnik vrijednosti; te sredstvo razmjene, iako većina autora drži da su
prva dva svojstva nebitna te da slijede iz posljednjeg. Davno u prošlosti ljudima nije bio potreban
novac, jer je sve za život svako sam proizvodio ili na neki drugi način pribavljao. Potrebe ljudi
bile su male, a višaka nije bilo. Kada su se neka plemena počela baviti pretežno stočarstvom, a
druga pretežno ratarstvom, među njima je počela razmjena, zbog ostatka višaka. Razmjenjivali
su stočarske proizvode za ratarske. Takva neposredna razmjena robe za drugu robu naziva se
trampa. Pri tome su ljudi dogovorno utvrdili koliko jedne robe vrijedi dati za drugu. tako je npr.
za glineni lonac trebalo dati jedno janje, a za bakren nož tri janjeta. Međutim, ponekad vlasniku
bakrenog noža nisu trebala tri janjeta, već zemljan lonac. tako se janjetom plaćala druga roba:
razvila se posredna razmjena: trgovina. Jednom robom plaćala se druga roba,a takva roba kojom
se može platiti bilo koja druga roba je novac. Novac nije ni više ni manje nego upravo ono što
jest- ono što se obično daje ili prima prilikom kupovanja ili prodaje roba, usluga ili drugoga.
Iz mnoštva raznih definicija u najkraćem se može reći da je novac općeprihvaćeno sredstvo
razmjene ili sredstvo plaćanja. On je specifična roba koja ima takvu moć razmjenjivosti koju
nema nijedna druga roba. To ga čini posebnom i rijetkom robom. Specifična suština novca
izražava se u njegovim funkcijama; razvitak novca je ustvari razvitak njegovih pet osnovnih
funkcija: 1. mjera vrijednosti, 2. sredstvo razmjene (prometa), 3. sredstvo tezauracije- čuvanje
vrijednosti- novac kao blago, 4. sredstvo plaćanja- platežno sredstvo i 5. svjetski novac.

								
To top