Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturs

VIEWS: 3 PAGES: 2

 • pg 1
									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled temePreduzeće ili poduzeće je osnovni privredni subjekt (organizacija), koji se osniva radi sticanja
dobiti. Ciljna funkcija prduezeća je dobit (profit). Ovo karakteriše sve pravne forme preduzeća.
Preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg interesa svojstveno je da, pored ove ciljne
finkcije, mogu imati i sekundarnu ciljnu funkciju. Ona se sastoji u zadovoljavanju potreba
korisnika usluha iz obavljanja ove delatnosti. Nije isključeno da se preduzeća osnivaju radi
uštede troškova svojim osnivačima, bez obzira na to što privredno zakonodavstvo to izričito ne
predviđa. U pitanju su: istraživanja tržišta, istraživanja nalazišta određenih rudnih sirovina,
obavljanje određenih zajedničkih funkcija i slično.
Profit direktno označava čisti dobitak, odnosno zaradu, tj. pozitivnu razliku u odnosu uloženo-
dobiveno.
Riječ vuče svoje korijene još iz latinskog jezika, gdje je značila "pravljene (ostvarivanje)
napretka", a direktno u srpskohrvatski jezik dolazi od francuske riječi "profit" - označava
pozitivan prihod na investiciju od strane individualca ili poslovne operacije.
Pojam profit se razlikuje od od učenja, tako postoje dva značenja: kapitalistički i marksistički.
Danas se uglavnom kapitalističko značenje profita uzima kao valjano.
U ekonomiji postoje dva glavna shvatanja profita: računovodstveno i ekonomsko. Po
računovodstvenom shvatanju, profit je pozitivna razlika između prihoda i rashoda. Podaci po
prihodu i rashodu se dobijaju iz računovodstvenih izveštaja.
Profit (dobit) je izvor sredstava za finansiranje rasta preduzeća. Ostvarivanje što većeg rasta
predstavlja najbolju moguću dugoročnu strategiju preduzeća za stabilno postizanje što većih
profita. U ovoj povezanosti rasta preduzeća i maksimiziranja profita nalazi se odgovor na pitanje
o motivaciji preduzeća u savremenim razvijenim privredama
Preduzeća organizuju proizvodnju, nude na tržištima određene količine roba (gotovih proizvida),
nastojeći da maksimiziraju svoje dobiri. Kada odlučuju o proizvodnji ponudi, preduzeća nastoje
da svoje prozvode (usluge) prodaju po takvim cenama, kako bi pokrili cene koštanja (odnos
ukupnih trpškova proizvodenje i prometa po jedinici proizvoda) i ostvarili određeni iznos dobiti
(na primer, u vrednosti 10% cene koštanja). Preduzeća se uzdržavaju od smanjivanja cena, jer to
mogu uraditi i konkurenti. Tima mogu više izgubiti nego dobiti. Ovakvo ponašanje preduzeća
svojstveno je privredama sa izraženom konkurencijom i bez značajnih inflatornih i
monoplističkih tendencija.
Osnovna obeležja preduzeća su:
• preduzeće ima svoju ekonomiju;
• ekonomiju ostvaruje u okruženju sa kojim je u permanentnoj komunikaciji;
• preduzeće je složen, dinamički, ekonomski sistem;
• preduzeće je poslovno-finansijski entitet, te se kao takav rukovodi, pre svega, poslovno-
finansijskim ciljevima;
• procesima i pojavama u preduzeću upravlja kompetentan menadžment.

								
To top