Grupurile de litere ce_ ci_ ge_ gi_ che_chi_ ghe_ ghi by hcj

VIEWS: 13,215 PAGES: 1

									Data:________                           Numele:_____________
          Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che,chi, ghe, ghi
                     Evaluare

   1. Citeşte textul următor, apoi subliniază cuvintele care conţin grupurile de litere
     ce,ci, ge, gi, che, chi, ghe sau ghi. Găseşte un titlu potrivi textului.
                _____________________________

    Gheorghe şi Ghizela şi-au luat ghiozdanele şi au pornit spre şcoală. În depărtare se
sparge un tunet. Ploaia a început să cadă rece şi deasă. Cei doi s-au ghemuit sub o salcie
pletoasă. În curând ghetele le erau pline de apă. Fulgerele sporeau şi se încolăceau printre
norii cenuşii. Bobiţe de gheaţă încep să cadă lângă cei doi, ameninţătoare.
    Ca din senin, ploaia încetează. Soarele începe să strălucească.
    Cei doi se îndreaptă spre şcoală.

   2. Taie forma incorectă.
chiar / chear       chioşc / cheoşc        Ghiorghiţă / Gheorghiţă
ceas / cias        geam / giam          geamantan / giamantan
ghiaţă /gheaţă      gheţuş / geţuş        chibrite /cribite

   3. Completaţi cuvintele cu grupurile de litere care lipsesc.
___nar, ro___e, în___te, ___tuţe, ___ ___toare, ___ocănitoare, ra___tă, triun___,
___riac, Costa___, mo___tă, ___as, s___mă, o___larii, e___pamente, în__tează;

     Costa___ cule___ un bu___t de ___ocei de la mar___nea pădurii.

    4. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine propoziţii.
      pământul, s-a dezgheţat, ghiocel, îndată, ce, a apărut ,un, plăpând;
     ________________________________________________________________
      întreabă, mănunchiul, gherghinele, flori, seamănă, Geta, dacă, de, cules, cu;
     ________________________________________________________________

    5. Completaţi:
Numele şi prenumele:_____________________________; Vârsta:_________
Localitatea:_____________; Strada:_______________________; Numărul___; Bloc:__;
Scara:___; Apartament:___; Judeţul:________________.

    6. Scrie un text cu titlul La joacă in care să foloseşti cuvinte ce conţin grupurile
de litere învăţate. Subliniază grupurile de litere.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

								
To top