IN FATA CONTROLULUI by mariancovlea

VIEWS: 324 PAGES: 19

									   ÎN FAŢA CONTROLULUI FISCAL

                 Lect. univ. drd. Marian COVLEA, MA

   Acesta este o lucrare originală, un ghid practic privind conduita managerilor,
salariaţilor şi contribuabililor persoane fizice în relaţiile cu organele de control
fiscal, inspirat din activitatea practică şi bazat pe prevederile legale aplicabile.
   De la bun început trebuie spus că toate aceste strategii, tactici şi metode
practice sunt legale şi se vor aplica în mod gradual, selectiv şi cu discernământ,
în funcţie de specificul situaţiei şi al membrilor echipei de control: ele sunt o
invitaţie şi un sprijin ca locuitorul-contribuabil să se transforme în cetăţean (care îşi
cunoaşte şi îşi valorifică drepturile, îşi cunoaşte şi îşi îndeplineşte obligaţiile şi are o
atitudine civică), populaţia în societate civilă emancipată iar managerii şi salariaţii
în profesionişti desăvârşiţi.
   Deşi exemplele sunt date în special pentru controlul fiscal, aceste principii şi
reguli se pot aplica, schimbînd ceea ce este de schimbat, pentru orice tip de control:
       1. Încercaţi să fiţi cât mai corecţi şi mai punctuali în întocmirea
         documentelor; dacă există totuşi unele scăpari, ele să fie involuntare
         şi nu intenţionate, să nu fie făcute cu rea-credinţă; nu vorbiţi cu
         absolut nimeni despre acestea (rude, prieteni, colegi, vecini,
         subalterni, etc.) şi încercaţi să le remediaţi de îndată ce le
         descoperiţi; încercaţi să nu faceţi nici o fraudă în acte, deoarece se
         poate detecta pe toată perioada de arhivare a documentelor, inclusiv
         datorită delaţiunilor şi / sau prin control incrucişat.
       2. În situaţia în care membrii echipei      de control vă jignesc, vă
         etichetează ca infractori sau proferează ameninţări cu sau fără

                       1
  acoperire („infractorilor, hoţilor”, „înfundaţi puşcăria”, etc.)
  pentru a vă intimida încă de la începutul controlului,    şi aveţi
  posibilitatea să dovediţi acest lucru (prin martori sau prin
  înregistrări audio-video), protestaţi şi cereţi imediat şi cu hotărîre
  întreruperea controlului şi reclamaţi-i la şefii lor deoarece au venit
  în control cu idei preconcepute, încălcînd principiul prezumţiei de
  nevinovăţie şi regulile de conduită profesională; trebuie să luptaţi,
  pentru că nici un efort nu este prea mic pentru a vă proteja averea,
  imaginea şi prestigiul.
3. Fiţi cu evidenţa cît mai la zi, deoarece organele de control vor fi
  foarte drastice cînd descoperă o situaţie catastrofală şi mult mai
  indulgente cînd constată mici scapări nevinovate şi uşor
  remediabile, unele chiar în timpul controlului.
4. Contribuabilii persoane juridice vor institui “Registrul unic de
  (îndrumare şi) control“, numerotat, sigilat si ştampilat, vizat de
  Administraţia financiară locală, precum şi un dosar cu actele de
  control  (note de constatare, procese-verbale, note unilaterale, cu
  sau fără obiecţiuni); nici un control nu trebuie să se termine fără o
  dovadă scrisă, indiferent de cele constatate; insistaţi în acest sens:
  printre numeroasele avantaje ale instituirii şi utilizării acestui
  registru, menţionăm aici prezentarea sintetică şi centralizată a
  tuturor controalelor la care a fost supusă firma de la înfiinţarea ei,
  fapt care poate convinge o nouă echipă de control că nu are prea
  multe de descoperit după ce alte echipe au controlat firma; un alt
  avantaj este acela că echipa de control va observa că sunteţi
  profesionişti, că vă cunoasteţi drepturile dv. şi obligaţiile               2
  controlorilor şi că aceştia nu pot face ce vor fără să fie măcar
  legitimaţi si înregistraţi.
5. Nu uitaţi că organele de control nu vă sunt stapîni, ci nişte
  functionari platiţi (şi) din banii dv.; comportaţi-vă în consecinţă.
  Dacă se vor plânge (cu subînţeles) că au salarii mici, întrebaţi-i de
  ce mai rămân la un asemenea loc de muncă şi sfătuiţi-i să se
  privatizeze sau pur şi simplu să-şi schimbe locul de muncă cu unul
  mai bine plătit, daca au valoare şi se se cred în stare; nu vă lăsaţi
  manipulaţi de asemenea manevre de învăluire, pentru că nu aveţi dv.
  nici o vină că au ei salariu mic şi nici vreo datorie să le ascultaţi
  nemulţumirile.
6. Nu uitaţi că în general controalele se anunţă cu cel puţin 15 zile
  înainte şi trebuie să înceapă în cadrul programului normal de lucru
  (de regulă între orele 8 - 18) în aşa fel încît să afecteze cît mai puţin
  activitatea contribuabilului1, chiar dacă se vor prelungi şi după acest
  program, în zilele stabilite de comun acord.
7. Echipele de control trebuie să fie formate din cel puţin două
  persoane, fapt ce avantajează ambele parţi (a se vedea mai departe
  pct. 17 pentru avantajul dv.).
8. În caz că aveţi cunoştinţe financiar-contabile, de fiscalitate,
  juridice, etc. nu le afişati faţă de organul de control, deoarece
  acesta va crede că le folosiţi pentru comiterea de fraude; lăsaţi
  expertul contabil, consilierul fiscal sau consilierul juridic ori
  avocatul să vă susţină interesele în faţa organului de control.
9. Legitimaţi pe îndelete organele de control şi verificaţi-le cu atenţie
  mandatul cuprinzând tematica de control; înscrieţi-i imediat în                 3
             Registrul Unic de (Îndrumare şi) Control, sau în caz de contribuabil
             persoană fizică, notaţi-le în agendă şi aveţi grijă să le menţioneze în
             actul de control.
           10.Vegheaţi ca organul de control să nu încerce să verifice şi altceva
             decât ce are prevăzut în mandat; dacă nu au mandat, negociaţi şi
             stabiliţi de la început cu precizie ce doresc să controleze fără a le
             permite domenii prea largi.
           11.Reprezentanţilor organului de control li se va pune la dispoziţie,
             pentru verificarea actelor şi eventuale întrebări, o încăpere
             specială, separată de fluxurile firmei, fără acces la computer,
             telefon, fax, xerox şi alte acte ale firmei, unde li se vor prezenta doar
             documentele solicitate conform tematicii, şi mici trataţii (normale în
             calitatea dv. de gazdă).
           12.În caz că doresc să se deplaseze prin firmă (birouri, secţii, depozite,
             etc.), membrii echipei de control nu se lasă niciodată singuri; se va
             instrui personalul să evite orice discuţii cu membrii echipei de
             control, să nu vorbească ce nu trebuie şi să nu prezinte nici un
             document dacă nu le-aţi dat ordin expres în acest sens.
           13.Nu se ridică de la domiciliul contribuabilului persoană fizică sau de
             la sediile firmelor nici un fel de înscrisuri originale. Reglementările
             legale în domeniul fiscal sunt foarte explicite în acest sens: “ se pot
             ridica extrase sau se pot face copii de pe oricare înscris, document
             sau înregistrare contabilă”2. Singura excepţie este ridicarea de
             documente originale în baza unui mandat scris emis de judecător, pe
             bază de proces-verbal. Obligaţia de plată a impozitelor rezultate din
1
  Codul de procedură fiscală, Titlul VII, cap. II, art. 96, alin.2.
                                 4
            documentele originale ridicate ar trebui suspendată pînă la
            returnarea actelor originale respective3.
          14.Nu uitaţi că organele de control trebuie să controleze actele, nu să
            perchiziţioneze spaţiile firmei sau domiciliului dv., decât dacă au
            mandat expres în acest sens; a nu se confunda controlul
            documentelor sau verificarea locurilor în care se realizează activităţi
            producătoare de venituri, cu percheziţia; în nici o situaţie nu vă
            lasaţi intimidaţi.
          15.Nu sunteţi obligaţi prin lege să prezentaţi prea multe date,
            informaţii sau documente ale contabilitatii de gestiune, care este în
            mare parte secretul firmei, deci puţin transparentă. De asemenea nu
            sunteţi obligaţi să furnizaţi informaţii personale intime sau prea
            detaliate despre dv. şi activităţile dv. ca persoană fizică, decât în
            măsura în care interesează ca activităţi producătoare de venituri; în
            general, nu răspundeţi la întrebări care nu vi se pun şi nu prezentaţi
            date, documente şi informaţii care nu vi se solicită.
          16.Accentuaţi şi insistaţi asupra rolului şi funcţiei de îndrumare a
            organelor de control, cereţi termene scurte de remediere a
            deficienţelor şi aducerea la zi a tuturor operaţiilor şi înregistrărilor.
            Dacă fiscul vă solicită în scris unele amănunte despre anumite
            documente, operaţiuni, venituri, etc. nu ezitati să-i răspundeţi
            prompt şi la obiect, dar fară prea multe detalii. Dacă cererea de
            informaţii nu este prea precisă (număr şi dată document despre care
            se cer date, număr de           cont, perioada, tipul tranzacţiei, banca,
2
 Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, aprobată prin Ordinul nr.
713 / 2004 al preşedintelui Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
3
 Florence le Bras: Face au controle fiscal, Editura First, Paris, 1994.
                               5
   sumele, moneda de exprimare, etc.), ea este lovită de nulitate
   procedurală, dar nu faceţi greşeala să-i atrageţi atenţia inspectorului
   despre aceasta. Formulaţi doar un răspuns vag şi asteptaţi să vă
   notifice eventualele nereguli. Abia atunci puteţi semnala nulitatea
   procedurii şi eventual tardivitatea cererii intervenită între timp. În
   concluzie, răspundeţi tot timpul la întrebările care vi se pun, dar nu
   fiţi prea zeloşi. În orice caz, când vi se vor solicita lămuriri, este o
   dovadă clară că nu există probe. Oricum, atitudinea dv. cooperantă
   va fi apreciată şi veţi cîştiga timp.
  17.Provocaţi, descoperiţi, dezvoltaţi şi folosiţi în interesul dv. propriu
   diferenţele de păreri şi atitudini între membrii echipei de control.
   Pentru aceasta însă trebuie să fiţi un bun psiholog, să cunoaşteţi bine
   caracteristicile psihice şi comportamentale ale fiecărui tip de
   controlor, şi să le folosiţi în favoarea dv. Iată câteva tipuri mai des
   întâlnite:
a) Indulgentul: nu depune prea mult efort, îşi conservă energia, fie din
  incompetenţă, fie din indiferenţă. Nu suportă complicaţiile. Cu cât
  afacerea este mai confuză cu atât mai puţin va încerca să o înţeleagă.
  Pentru dumneavoastră este interlocutorul ideal. Dar este puţin apreciat
  în ierarhie şi cariera lui de controlor (financiar, bancar, fiscal etc.) este
  foarte scurtă, incertă. A nu se miza pe el.
b) Scrupulosul: pune totul în discuţie, aruncă o mulţime de întrebări
  indiscrete şi incomode şi întinde o mulţime de capcane. Nu faceţi
  greşeala să vă ieşiţi din minţi, nu este agresiv, este numai chiţibuşar.
  Dar atenţie, este periculos şi ascuns. Cu el speranţele de a identifica
  erori de procedură, sau de a ajunge la un contencios se spulberă în vânt.                 6
  Să fiţi siguri că nu veţi scăpa uşor. Este bine să fiţi mai chiţibuşari ca
  el. Totuşi nu este prea apreciat de ai lui.
c) Arogantul: crede că are o misiune aproape divină. Este convins de vina
  dumneavoastră din prima zi în care v-a văzut deoarece are idei
  preconcepute şi mentalitate de bugetar duşmănos pe cei care au
  afacerile lor şi mai şi prosperă. În ochii lui, acesta este un păcat capital.
  Este deosebit de politicos şi plin de solicitudine, tocmai de aceea atât
  de greu de suportat. Dar nu vă pierdeţi cu firea, abia aşteaptă să vă
  provoace. Este pierdut dacă îl înregistraţi audio – video pentru a-i
  dovedi reaua-credinţă.
d) Falsul naiv (asemănător detectivului Columbo): cu aerele sale de copil
  cuminte, se face că nu pricepe nimic, pune de patru ori aceeaşi
  întrebare şi dă impresia că e de partea dv. Sunteţi tentat să-i faceţi
  confidenţe periculoase şi să-i cereţi sfaturi. De fapt să ştiţi că remarcă
  totul, vă înseamnă fiecare greşeală şi la final aveţi parte de o
  suplimentare diabolică a impozitului. A nu fi subapreciat.
e) Ursuzul: este gelos pe toţi cei care au venituri mai mari ca el. Nu
  suportă nici un semn de prosperitate şi este în război cu toată lumea. Nu
  este ticălos, dar este dezgustat de toţi şi de cele mai multe ori chiar de
  el însuşi. Caută cu înverşunare să vă găsească o vină şi vă calculează cu
  plăcere suplimentările de taxe şi penalizările. Este într-adevar fericit
  dacă vă pune la pamânt. Atenţie cu el. A nu afişa prosperitate sau
  fericire în prezenţa lui.
f) Coruptul: varietate rară, sperăm pe cale de dispariţie, dar nu complet
  dispărută. Încearcă să vă neliniştească anunţând din start o sumă
  considerabilă, pe care urmează să o plătiţi şi aminteşte în treacăt de
  responsabilitatea penală, deşi probabil că nu era cazul. Apoi vă face să

                 7
   înţelegeţi că el este flexibil şi ar putea să uite tot. Şi atunci vă daţi
   seama foarte repede că pentru zece sau douăzeci la sută din suma pe
   care ar trebui să o daţi la fisc este dispus pentru concesii. Gândiţi-vă
   bine înainte de a accepta acest târg. Daca insistă prea mult e bine să
   faceţi aceasta cunoscută superiorilor săi sau chiar să anunţaţi poliţia. A
   nu cădea în capcana lui. A se înregistra audio-video sau organiza
   flagrant, dacă insistă.
   18.Nu staţi la domiciliul fiscal sau la sediul firmei în ultimele zile ale
     perioadei  de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (5 ani) pentru a
     nu vi se înmâna înştiinţările de plată a impozitelor restante şi care
     se vor prescrie după 1 al lunii următoare.
   19.Nu contraziceţi niciodată pe lege organele de control, nu le puneţi
     actele normative la dispoziţie şi nu le atrageţi atenţia când vă
     încadrează greşit fapta sau când fac alte greşeli / omisiuni de formă
     sau de fond în actul de constatare, deoarece toate acestea sunt
     argumentele dv. de a anula respectivul act de control prin procedura
     administrativă sau judiciară.
   20.Delaţiunea fiscală este o sursă principală de informare a organelor
     fiscale şi un un pilon de baza al aplicării impozitului pe venitul
     global al persoanelor fizice, în condiţiile dotării informatice şi cu
     personal precare. În aceste condiţii, luaţi-vă toate măsurile de
     siguranţă necesare, cum ar fi:
a) Nu afişaţi în mod ostentativ şi inutil luxul, bogaţia, prosperitatea, fericirea,
  deoarece cei mai mulţi se vor simţi frustraţi şi ofensaţi; a vă face rău li se
  pare foarte legitim şi normal; de altfel se şi spune că „este imoral sa fii
  fericit în mijlocul nefericirii celorlalţi”;                    8
b) Nu vorbiţi despre veniturile, succesele şi averea dv. cu nimeni, în orice
  caz, nu vă lăudaţi;
c) Nu invitaţi pe oricine în spaţiul dv. intim de locuit: împărţiţi-l în două zone
  distincte (una pentru familie şi una pentru ceilalţi), altfel riscaţi să vi se
  “evalueze” averea sau veniturile de către cine nu trebuie şi să fiţi turnat;
d) Fiţi în relaţii bune, cordiale cu toată lumea, şi în special cu presa şi cei mai
  apropiaţi (vecini, prieteni, rude, colegi, etc.) pentru că niciodată nu ştiţi pe
  cine deranjaţi şi îi creaţi resentimente, dar nu fiţi nici prea darnic, sociabil
  şi generos pentru ca aceasta înseamnă afişarea bogăţiei şi iarăşi cei
  neîmpliniţi se vor simţi ofensaţi, frustraţi şi (cred ei) îndreptăţiţi să vă facă
  rău;
e) Jucaţi cartea modestiei, plângeţi-vă şi dv. de greutăţile vieţii dar cu măsură
  şi cu bun - simţ, nu exageraţi că se simte şi efectul poate fi contrar celui
  scontat;
f) Ajutaţi comunitatea şi pe cei defavorizaţi ori de câte ori aveţi ocazia, şi nu
  urmăriţi cu orice chip să fiţi lăudat sau recompensat pentru aceasta;
g) Fiţi un bun şi înţelept cetăţean : “ Daţi Cezarului ce-i al Cezarului şi lui
  Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu ”, adică mai daţi şi statului, comunităţii
  locale şi Bisericii câte ceva;
h) În concluzie, nu uitaţi că delaţiunea poate avea trei motive: răzbunarea
  (inclusiv din partea soţiei abandonate, amantei trădate, rudelor refuzate
  sau jignite, asociatului exclus din afacere, contabilului concediat),
  interesul (detectivii particulari, recuperatorii de creanţe, concurenţii,
  vânătorii de recompense, etc.) sau pur şi simplu invidia celor din jur.
   21. Cereţi şi obtineţi permisiunea să fiţi asistat în timpul controlului
     de directorul economic, juristul / avocatul firmei, de un expert
     contabil şi de un expert fiscal, după caz, chiar în cazul unui control

                   9
 inopinat, sau mai ales în această situaţie, acesta fiind de fapt un
 drept legal al dv.
22.Nu furnizaţi niciodată informaţii despre alţi contribuabili, chiar
  atunci când organul de control vă sugerează cine ar fi informatorul,
  sau când un alt comerciant vă jenează în derularea afacerilor dv.,
  pentru că asfel deveniţi delator, contribuiţi la creşterea nivelului de
  competenţă şi informare al organelor de control şi totul se poate
  întoarce (şi) împotriva dv. Manifestând această solidaritate şi
  demnitate veţi câstiga respectul organului de control, chiar dacă nu
  şi-l va exprima pe faţă.
23.Toate actele contabile, comerciale, de personal, etc. să se prezinte
  impecabil   întocmite,  centralizate,  totalizate,  îmborderate,
  îndosariate, păstrate, arhivate, etc. pentru ca membrii echipei să
  nu vă poată şicana pentru mărunţişuri legate de formă.
24.Lăsaţi ca din întâmplare mai la vedere deficienţe mai mici, să le
  observe, să le consemneze şi să consume astfel timpul,
  nemaiputând astfel să descopere deficienţele majore şi să se
  concentreze pe ele.
25.Vegheaţi ca toate rapoartele periodice oficiale (contabile,
  statistice: situaţii, balanţe, bilanţuri, declaraţii, deconturi, etc.) să
  fie bine întocmite, prezentate şi depuse la organele în drept la
  timp.
26.Ţineţi ordine perfectă în arhiva firmei, respectând prevederile
  legale de arhivare (condiţii de mediu, siguranţă şi protecţie,
  perioade, structurare pe diferite criterii etc.) deoarece în caz de
  pierdere, distrugere sau sustragere     a documentelor în timpul
  perioadei legale de arhivare aveţi obligaţia de a le reconstitui în

               10
            termen de 30 de zile de la data constatării pierderii, distrugerii sau
            sustragerii.
          27.Un organ de control de un anumit nivel nu mai are voie să
            controleze tematica şi perioada deja controlată de acelaşi organ
            de control de acelaşi nivel sau de nivel superior. Acesta este un alt
            avantaj al instituirii şi ţinerii la zi a Registrului unic de control.
            Dacă se întâmplă aşa (controlul se repetă), înseamnă că vă folosesc
            pe dv. pentru răfuieli personale între ei, se vânează şi se
            controlează unii pe alţii, iar pe dv. vă şicanează şi vă consumă
            timpul, ceea ce este inacceptabil. Conform prevederilor Codului de
            procedură fiscală4 : “Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată
            pentru fiecare impozit sau taxă şi pentru fiecare perioadă supusă
            impozitării.     Prin    excepţie,    conducătorul      inspecţiei    fiscale
            competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă,
            de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii
            termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute
            inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor sau erori de
            calcul care influenţează rezultatele acestora ”. Altfel, ramâne cum
            s-a stabilit de controlul iniţial.5
          28.Nu se cere consultanţă organului pentru alte probleme, şi în nici
            un caz nu se cere şi / sau nu se admite extinderea controlului.
          29.Nu intraţi niciodată în panică, nu fiţi nervos, grăbit, etc. Păstraţi-
            vă calmul şi luciditatea în orice situaţie. În orice caz nu mimaţi
4
 Titlul VII, cap. II, art. 96, alin 3.
5
 De altfel, se aşteaptă ca în curând să se voteze legea Actului de control unic, propusă de patronate, prin care se va
stipula că firma, odată controlată de o instituţie de control pe o anumită temă, nu va mai fi controlată şi de alte
instituţii pe aceeaşi temă.
                              11
  leşinuri, nu blestemaţi, etc. pentru că este de prost-gust şi contra-
  productiv.
30.Nu încercaţi a vă face complici şi / sau colaboratori din membrii
  echipelor de control ca să vă treacă cu vederea deficienţele şi să se
  lase mituiţi deoarece astfel le deveniţi “vacă de muls” pe viaţă,
  rămânând vulnerabili (şantajabili) şi pentru problema de fond; de
  asemenea nu-i angajaţi contabili, consilieri, cenzori, auditori, etc.
  având astfel acces la secretele firmei pentru că ei ramân toată viaţa
  lor şi în orice împrejurare cu mentalitatea de controlor       şi cu
  tendinţe de neloialitate.
31.Fiţi amabili şi civilizaţi pentru a-i îndatora pe membrii echipei de
  control, dar nu fiţi slugarnici; încercati să aflaţi cât mai multe
  informaţii despre ei, despre defectele, problemele şi nevoile lor şi
  folosiţi cu discreţie aceste informaţii împotriva lor pentru că şi ei
  procedează la fel. Specializaţi personalul pentru diverse tipuri de
  activităţi (asistenţă, protocol, discuţii tehnice sau libere, curier,
  etc.) în relaţiile cu organele şi în timpul acţiunilor de control.
32.Nu vă pierdeţi cu firea; lăsaţi să se înţeleagă că veţi lupta până la
  capăt pentru drepturile dv.; intimidaţi-i şi inoculaţi-le un sentiment
  de vinovăţie, arătînd ce eforturi aţi făcut şi ce riscuri aţi înfruntat
  pentru înfiinţarea şi dezvoltarea firmei, crearea de noi locuri de
  muncă, impozite şi taxe plătite la stat, arătînd că sunt alţii mult
  mai vinovaţi care scapă nepedepsiţi, uneori cu ajutorul organelor
  de control care de multe ori sunt abuzive, incompetente, corupte
  sau pactizează cu infractorii; faceţi referiri voalate la inspectori
  agresaţi, etc. Aveţi însă grijă ca să exercitaţi toate căile de
  contestare a măsurilor dispuse de organele fiscale numai dacă aveţi

                12
  măcar parţial dreptate, altfel veţi fi dv. acuzat de procesomanie şi
  exercitarea abuzivă a drepturilor; în Franţa, de exemplu, aşa ceva
  se pedepseşte cu o amendă de minimum 5.000 euro şi înscrierea
  celui în cauză pe o “listă neagră” de persoane cărora pe viitor le
  vor fi acceptate cu precauţie sau le vor fi respinse cererile adresate
  organelor de justiţie, pe temeiul exercitării abuzive al dreptului de
  petiţie (procesomanie).
33. Nu fiţi de acord dacă vi se spune de la început (sau dacă nu se
  descoperă nimic ilegal) că nu puteţi scăpa fără a primi o
  sancţiune, că inspectorul respectiv nu crede în perfecţiune sau că
  are plan de amenzi sau că îl pedepseşte şeful dacă nu descoperă
  nimic, etc. Aceste afirmaţii îl descalifică în calitate de organ de
  control şi de profesionist, dovedesc faptul că nu vrea să muncească
  şi să descopere ceva în neregulă, că aşteaptă ca cel controlat să se
  recunoască vinovat; acestea sunt practici ilegale şi neetice şi le
  revelează atitudinea de neîncredere şi dispreţ faţă de contribuabil,
  care „a îndrăznit” să fie în regulă.
34.Nu deconspiraţi niciodată relaţiile pe care le aveţi în conducerea
  organului respectiv de control sau a altor organe şi autorităţi, dar
  cu multă discreţie şi subtilitate lăsaţi să se înţeleagă că nici dv. nu
  sunteţi singur pe lume, nici membrii echipei de control nu sunt
  “singurii rechini din apă”. În acest sens înscenaţi că vă sună
  persoane importante (lideri politici la modă, generali, miniştri,
  procurori etc.) cărora le raportaţi în prezenţa membrilor echipei
  nemulţumirea dv. despre desfăşurarea controlului; se pot flutura
  discret sau se pot lăsa “ca din întâmplare” la vedere cărţi de vizită
  ale unor mari personalităţi utile.

               13
          35.În situaţia în care totuşi firma dv. are relaţii foarte proaste cu
             organele fiscale şi a fost luată “în colimator” de acestea, lichidaţi-o
             degrabă şi înfiinţati alta, eventual la altă adresă, în alt judeţ / sector
             şi în altă formulă asociativă şi managerială, pentru că altfel riscaţi
             să perpetuaţi o situaţie foarte periculoasă şi paguboasă pentru dv.;
             cu alte cuvinte, încercaţi să începeţi o viaţă nouă din punct de
             vedere legal, fiscal şi comercial, propunîndu-vă să nu mai repetaţi
             aceleaşi greşeli. Aceasta este o măsură de ultimă instanţă, pentru că
             altfel trebuie să vă luptaţi să asiguraţi Business Continuity şi ca
             firma să dăinuie peste generaţii.
          36.Aveţi dreptul de a fi primul solicitat de a da informaţii despre
             situaţia dv. fiscală, şi numai dacă dv. sau împuternicitul dv. legal
             nu oferiţi informaţii de natură să clarifice situaţia de fapt, organul
             de inspecţie fiscală poate solicita informaţii şi altor persoane.
             Informaţiile furnizate de aceste persoane vor fi luate în considerare
             numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de
             probă6.
          37.Referitor la dreptul de a refuza furnizarea de informaţii organului
             de control: soţul / soţia şi rudele contribuabilului pînă la gradul al
             treilea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de
             expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri. Preoţii, avocaţii,
             notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti,
             auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii pot refuza să
             furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă
             în exercitarea activităţilor lor specifice. Persoanele sus-menţionate,
6
 Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, aprobată prin Ordinul nr.
713 / 2004 al preşedintelui Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală.                               14
             cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu
             acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile7.
           38.Nu sunteţi obligaţi să semnaţi actul de control; dacă o faceţi,
             puteţi semna “cu următoarele obiecţiuni…” .
           39.Orice sancţiune oricât va părea de neînsemnată, se va contesta.
             Nu se va solicita clemenţă organelor de control în schimbul
             avantajelor materiale, pentru că astfel le deveniţi “clienţi” pe viaţă.
             Dacă nu veţi primi satisfacţie urmând filiera procedurală
             administrativă de contestare a rezultatelor controlului, adresaţi-vă
             justiţiei cu tenacitate. Dacă depunerea plângerii dv. împotriva
             soluţiei organului adminstrativ în instanţă este condiţionată de
             primirea unui punct de vedere scris în termen legal din partea
             organului de control şi acesta nu vi-l comunică în acel termen,
             puteţi depune plângerea şi fără acel punct de vedere scris deoarece
             organul de control sau instanţa nu vă pot împiedica să depuneţi
             plîngerea pe temeiul lipsei actului, organul de control neputîndu-şi
             aduce în apărare propria greşeală (turpitudine).
           40.Folosiţi presa pentru presiuni şi intimidare, la momentele oportune
             (înaintea judecării cauzei), dar cu argumente, bun-simţ şi măsură.
           41.Explicaţi şi justificaţi în permanenţă atitudinea dv., după caz,
             prin:
         necesitatea respectării drepturilor omului, a tuturor garanţiilor
           procedurale legale;
         aplicarea prezumţiei legale de nevinovăţie;
         contradicţiile, neclarităţile şi incoerenţa legislaţiei;
7
  Idem cu nota de subsol 5 (de mai sus).
                          15
 cerinţa eliberării de suspiciunile, mentalităţile şi tarele trecutului
  comunist;
 necesitatea respectării cerinţelor democraţiei şi ale statului de drept,
  cum ar fi prezumţia de nevinovăţie;
 necesitatea înfăptuirii privatizării şi consolidării sectorului privat, a
  întăririi unei clase de mijloc ce poate oferi stabilitate societăţii;
 necesitatea protejării secretelor şi a proprietăţii intelectuale a firmei
  (clienţi, furnizori, parteneri, preţuri, brevete, licenţe, metode şi reţete
  de fabricaţie, facilităţi şi condiţii contractuale, know-how, etc.);
 necesitatea recuperării eforturilor materiale făcute;
 greşeala omenească.
  42. Faceţi-i ca în timpul controlului să se simtă dpdv psihologic ca
    într-un infern, asfel  încît să nu mai dorească niciodată să revină,
    dar fără să ştie de ce şi fără să vă poarte ranchiună sau să vă
    poată reproşa ceva. Respectaţi regulile de politeţe! Fiţi “mână de
    oţel în mânuşă de catifea”. Dacă nu veţi proceda aşa vor fi ei cei
    care vor prelua iniţiativa.
  43.Înconjuraţi-vă numai de oameni foarte competenţi şi loiali, pentru
    a aplica cu succes acest program vital de supravieţuire şi progres.
  44.Schimbând ceea ce este de schimbat, de această manieră trebuie
    să procedăm cu reprezentanţii tuturor autorităţilor şi instituţiilor
    de control.
  45.Nu vă bucuraţi atunci cînd nu sunteţi controlat o perioadă mai
    lungă de timp, deoarece astfel veţi greşi sistematic (în acelaşi fel),
    nefiind îndrumati de organele de control. Astfel vă scade vigilenţa
                 16
     şi se acumulează greşeli. Însă în nici un caz nu chemaţi dv.
     controlul, aceasta putând părea oricum suspect.
    46.Nu solicitaţi în scris de la Ministerul Finanţelor Publice sau ANAF
     soluţii “personalizate” pentru dv. sau firma dv. (încercând astfel să
     beneficiaţi de un regim mai favorabil sau de o interpretare
     exceptională, alta decât ar reieşi din actele normative publicate în
     Monitorul Oficial, singurele valabile pentru toată lumea), deoarece:
   a. vă supuneţi cu bună-ştiinţă umilinţelor, amânărilor, etc. din partea
     funcţionarilor respectivi, cărora veţi fi asfel obligaţi să le oferiţi şi
     diferite atenţii, încurajând astfel diferite forme de corupţie (care este
     imorală, ilegală, toxică şi degradantă);
   b. soluţia dată de o direcţie din MFP (Impozite directe, Impozite
     indirecte, Normarea contabilităţii, etc.), sau de un organ de control,
     poate fi contestată şi interpretată diferit de o altă direcţie din MFP
     sau de un alt organ de control;
   c. se poate interpreta ca aţi “cumpărat” acea soluţie, că aţi fost
     favorizat în mod incorect, cu atât mai mult cu cât soluţia respectivă
     se referă la firma dv., fiind confidenţială şi fiind asfel interzis a o
     comunica şi altor firme ca să beneficieze de ea, cum de altfel ar fi
     fost normal;
   d. atrageţi în acest mod atenţia organelor de control asupra
     deficienţelor şi lacunelor din activitatea firmei dv., ele putând astfel
     să vină în control la fix pe problemele respective;
   e. se încalcă următoarele principii universale de drept:
  A. “nu există faptă dacă nu este prevazută într-un act normativ (lege)”,
adică de fapt  dv. cereţi autorităţii respective de control să vadă şi să
interpreteze o faptă care de fapt dpdv legal nu există, având astfel ocazia

                  17
nedorită să o interpreteze împotriva intereselor dv. şi în favoarea statului
dintr-un spirit normal de partizanat şi un exces (previzibil) de prudenţă, chiar
de zel, din partea instituţiei de control;
  B. “unde legea nu distinge, nici noi nu distingem ”. De ce să încercăm să
distingem, să nuanţăm şi să interpretăm noi sau să cerem organelor de control
să facă acest lucru acolo unde legiuitorul a considerat că legea e mai bine să
tacă, să nu distingă? În nici un caz organele de specialitate din ministere sau
organele de control nu sunt abilitate să dea interpretări proprii prevederilor
actelor normative acolo unde acestea sunt neclare sau lacunare, chiar dacă
într-o anumită măsură cine aplică legea o şi interpretează, însa numai cu
bună-credinţă şi în spiritul ei, fără a o modifica.
   Singurele autorităţi legal competente de a interpreta legea (actul
normativ) sunt:
    autoritatea care a emis-o (Parlament, Guvern, Minister, Primărie,
     etc.) la acelaşi nivel de competenţă a semnatarului actului normativ
     respectiv;
    instanţa de judecată, în cazul în care speţa îi este dedusă spre
     dreaptă judecare.
    47.Aceste recomandări se completează cu prevederile tuturor actelor
      normative aplicabile, şi în special cu cele ale Codului fiscal,
      Codului de procedură fiscală, Cartei drepturilor şi obligaţiilor
      contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, Codului
      etic al inspectorului de control fiscal,  ale normelor tehnice şi
      procedurale specifice şi ale codurilor etice si deontologice (de
      conduită profesională) aplicabile personalului fiecărei autorităţi,
      instituţii, organ sau formă de control.                   18
             BIBLIOGRAFIE

1.Şaguna, Dan Drosu; Şova, Dan: Drept fiscal. Curs universitar, ediţia a II-a,
 Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008.
2.Florence le Bras: Face au controle fiscal, Editura First, Paris, 1994.
3.Codul fiscal al României valabil în 2008.
4.Codul de procedură fiscală şi Codul etic al inspectorului de control fiscal.
5.Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării
 inspecţiei fiscale, aprobată prin Ordinul nr. 713 / 2004 al preşedintelui
 Administraţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul
 Oficial – Partea I, nr. 977 / 25.10.2004.


 Marian Covlea                     17 iunie 2010
                   19

								
To top