A BizTalk 2006 újdonságai

Document Sample
A BizTalk 2006 újdonságai Powered By Docstoc
					     A BizTalk 2006
     újdonságai
Kószó Károly
rendszermérnök
Microsoft Magyarország
karolyk@microsoft.com
          Tartalom


  A BizTalk Server 2006 fejlesztési irányai
   Telepítés és migráció
   Adminisztráció, működtetés és alkalmazás
   telepítés
   Az üzleti felhasználók támogatása
   A végrehajtó motor
   Alkalmazás fejlesztés
  BizTalk Server 2006 fejlesztések
  Átfogó adminisztráció és     Windows Server System
  működtetés támogatás         integráció

► Továbbfejlesztett, MMC alapú  ► Windows 64 bit (x64)
 adminisztrátori eszköz      támogatás
► Közös operatív és működés-   ► SQL Server 2005 támogatás
 ellenőrző nézet        ► Visual Studio 2005 / .NET 2.0
► Alkalmazás-kezelés       ► Virtual Server 2005
► BizTalk motor és
 infrastruktúra fejlesztések

   Az üzleti felhasználók    Telepítés, migráció, alkalmazás
     támogatása             telepítés
► Real-time BAM riasztás és   ► Egyszerűsített telepítés
 értesítés           ► Nagyvállalati alkalmazás
► BAM Portal és Web        telepítés eszközök
 komponensek          ► Egyszerű migráció a BizTalk
► SharePoint Adapter        Server 2004-ről
Telepítés és migráció
           Jobb telepítő
  Gyors indulás!
   Jelentősen egyszerűbb egygépes telepítés - minimális
   számú kattintással
  Az előfeltételek telepítése
   Komponens
   telepítő;
   a Web-ről,
    CAB fájlokból
  Új, funkció-alapú
  konfiguráló varázsló
   Rugalmasabb
   többgépes telepítés
   Szelektív konfigurálás
   Konfiguráció
   export/import
  Egyszerű áttérés BizTalk 2004-
         ről
  Helyben frissítés
   Leállítjuk a BizTalk Server 2004 szervizeket
   Lefuttatjuk a Setup/Upgrade varázslót
   Újraindítjuk a szervizeket


  SQL Server 2005 támogatás
   A BizTalk Server 2006-ra történő áttérés után
   frissíthetjük a BizTalk adatbázisokat SQL Server
   2005-re
Adminisztráció, működtetés és
  alkalmazás telepítés
   BizTalk 2004 alkalmazások

                                               SendPortA
                       Orchestrati
                         on1                               Certificate1
               ReceivePor            Orchestrati
                 t1               onB
 Orchestrati
  on2                                     ReceivePor
                                           tA
         Pipeline1
                       Orchestrati
                                                   SendPort
                         onA
                                                   GroupA
                Pipeline2
                                  MapB-A
SendPort1   SendPort                               PipelineA
        Group1             SchemaA
                                                      ReceivePor
                                                        tB
                Map2-1
                                 SchemaB

 Map1-2
                                          MapA-B
                        CertificateA                       PipelineB

           Rule1
                 ReceivePor
                   t2
                                     RuleA
                                                 RuleB
                          Rule2
                                                           Schema2
      Schema1
     BizTalk 2006 alkalmazások

                                                       SendPortA
                             Orchestrati
                               on1                                   Certificate1
                    ReceivePor             Orchestrati
               401k   Application
                      t1
                                                 Mortgage Application
                                        onB
 Orchestrati
  on2                                             ReceivePor
                                                   tA

Ú fogalom a BizTalk Server 2006-ban
            SendPort      ReceivePor  ReceivePor                SendPort    ReceivePor  ReceivePor
      SendPort1Pipeline1                          SendPortA
             Group1        t2      t1
                              Orchestrati              GroupA      tA      tB
                                                            SendPort
                               onA
                                                            GroupA


 Teljes képet nyújt az alkalmazásról
                     Pipeline2
                                         MapB-A
      Orchestrati Orchestrati                        Orchestrati  Orchestrati
SendPort1    SendPorton2        Pipeline1  Pipeline2                        PipelineA   PipelineB
        on1                                  onA       PipelineA
                                                  onB Egyszerűbb adminisztráció
          Group1                  SchemaA
                                                                ReceivePor
                                                                  tB
                     Map2-1
        Schema1   Schema2     Map1-2    Map2-1        SchemaB
                                         SchemaA    SchemaB     MapA-B    MapB-A

 Az összes kapcsolódó elemet
 Map1-2
                               CertificateA
                                                  MapA-B
                                                               PipelineB


 tartalmazza
      Certificate1
              Rule1
                      ReceivePor Rule2
                      Rule1

                        t2
                                         CertificateA          RuleA    RuleB                                            RuleA
                                                         RuleB
                                  Rule2
                                                                     Schema2
      Schema1
     Adminisztráció - MMC
  A “BizTalk alkalmazás” koncepcióra épül
   Logikailag összetartozó BizTalk elemek
   Egyszerűsíti az adminisztrációt és a telepítést
  Egyetlen MMC modul az adminisztráció és a
  működtetés céljaira
   BizTalk csoport és BizTalk alkalmazás
   csomópontok (hub-ok) és oldalak
   Skálázható felület nagy számú port kezelésére
   A felügyelet operatív része átkerült a HAT-ból
  A Visual Studio nem szükséges az
  adminisztrációhoz
   Felügyelet és nyomkövetés

  Felügyelet (Monitoring)
   Skálázható eszköz sok runtime példány
   kezeléséhez
   Az egyes csomópontokhoz tartozó oldalak
   áttekintést adnak a rendszer állapotáról
   Üzenetek újra-feladása lehetséges
  Nyomkövetés (Tracking)
   Nyomkövető és jelentés készítő API
   Üzenet követés a BAM számára
   A futtató motor teljesítményét kevésbé befolyásolja
   a nyomkövetés
BizTalk Administration Console
   Kattintások egy alkalmazás telepítése során
BizTalk 2004 „alkalmazás”            BizTalk Server 2006 alkalmazás
  Start, All Programs, BizTalk, Deployment  1.  Double-click MSI
  Wizard                   2.  Check Accept Defaults
  Next, Deploy, Next, Db name, Next, DLL
  name, Next, Next, Finish          3.  Click Next
  Start, All Programs, VS, VS
  View, BizTalk Explorer, expand config db
  Right-click Send Ports, Add Send Port,
  OK, Type, File, Address, Location, File,
  OK, Send, Pipeline, Pipeline Name, OK
  Right-click orch, Bind, Port, Send Ports,
  Port name, OK
  Right-click Receive Ports, Add Receive
  Port, OK, ReceivePort1, right-click
  Receive Locations, Add Receive Location,
  Type, File, URI, OK
  Start, All Programs, BizTalk, Admin
  Hosts, Hostname
  Right-click computer, Start
  Orchestrations, right-click orch, Enlist,
  Next, Next, Next, Finish
  Send Ports, right-click send port, Enlist
  Right-click send port, Start
  Orchestrations, right-click orch, Start
  Processing, Yes


Összesen: 74                     Összesen: 3
Alkalmazás export MSI-be
Alkalmazás import MSI-ből
Az üzleti felhasználók
   támogatása
  Business Activity Monitoring
 Üzleti riasztás (alert) definiálható
 Műszerfal (dashboard) - BAM Portal
 A BizTalk üzenetküldés nyomon követése
   BAM nyomkövetés a csővezetékekben
   Továbbfejlesztett Tracking Profile Editor
 Elosztott BAM infrastruktúra
 SDK példák
   Web Part, Scorecard, SQL Reporting Services
   Web Service nyomkövetés (pre-Indigo)
     Tracking Profile Editor


  Üzenetek
  követése

  Tevékenységek
  a BAM
  adatbázisból

  Tevékenység
  centrikus
A végrehajtó motor
      Motor, portok, üzenetek …
                     A „hibás” üzenetek kezelése
                       A hibás üzenetek átirányítása
                       Újra próbálkozás
                     Nagy üzenetek transzformációja
                       HKLM\Software\Microsoft\BizTalk
                       Server\3.0\Administration\TransformThre
                       shold
  Üzenetek sorrendjének
  megtartása
    a „kiadó” (receive port) és az
    „előfizető” (send port) között
  Helyreállítható (nem atomi)
  üzenet feldolgozás
  A „szokásos” üzenetkezelés


 Flat file
interchange        Endpoint manager

  Doc1
  Doc1’    Receive location

  Doc2’
  Doc2
         Receive pipeline
  Doc3
  Doc3’

  Doc4
  Doc4’

  Doc5      Flat file
  Doc5
       Suspend queue
        interchange        Work queue
  Doc6    In Message Box      In Message Box
    Nem atomi üzenetkezelés


 Flat file
interchange        Endpoint manager

  Doc1
  Doc1’    Receive location

  Doc2
  Doc2
         Receive pipeline
  Doc3
  Doc3’

  Doc4
  Doc4’

  Doc5
  Doc5
       Suspend queue        Work queue
  Doc6
  Doc6’   In Message Box      In Message Box
           Adapterek (MS)
  2004 és 2006             2006
    Websphere MQ 2.0           PeopleSoft
    MSMQ / MSMQT             JD Edwards OneWorld XE
    WSE                  JD Edwards Enterprise1
    HTTP                 Oracle Application Suite
    SMTP                 Oracle database connector
    Base EDI               Siebel
    SQL 2000               TIBCO Rendezvous
    File                 TIBCO EMS
    FTP                  Amdocs ClarifyCRM
    SOAP                 Host Applications
    SAP (*)                IBM DB2
                       Host Files
                       POP3
                       Windows SharePoint
                       Services
                       SQL 2005

   http://www.microsoft.com/biztalk/2006/howtobuy/pricing.mspx
Fejlesztőeszközök
       Fejlesztőeszközök

  Orkesztráció tervező
   Nagyítás/kicsinyítés
   A mentés megőrzi az elemek nyitott/csukott
   állapotát
 Síkfájl import varázsló
 Visual Studio 2005 (kötelező)
 A futtató motor a .NET Framework 2.0-ra épül
      Síkfájl import varázsló


  Például, egy alkalmazás a következő formátumot
  állítja elő:
PO1999-10-20
US   Alice Smith   123 Maple Street Mill Valley CA 90952
US   Robert Smith   8 Oak Avenue   Old Town   PA 95819
Hurry, my lawn is going wild!
ITEMS,ITEM872-AA|Lawnmower|1|148.95|Confirm this is electric,ITEM926-
AA|Baby Monitor|1|39.98|Confirm this is electric|1999-05-21
  Ennek feldolgozásához a BizTalk fejlesztőnek elő
  kell állítani egy sémát
   A síkfájl séma egy xsd + síkfájl annotációk
       További információ

  Nyilvános hírcsoportok
  msnews.microsoft.com
  MSDN Community
  http://msdn.microsoft.com/biztalk
  BizTalk Server honlap
  http://www.microsoft.com/biztalk