; ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ. 1 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ. 1 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

VIEWS: 2,724 PAGES: 2

 • pg 1
									Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου                           Αγγέλης Αλέξανδρος

       1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.1 Τα μόρια της ζωής

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  1. Ποια αντικείμενα λέγονται άβια;
  2. Πόσα χημικά στοιχεία υπάρχουν ελεύθερα στη φύση και πόσα συνιστούν τους οργανισμούς;
  3. Τι είναι τα ιχνοστοιχεία;
  4. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που συναντάμε στους οργανισμούς και σε τι ποσοστό;
  5. Τι ποσοστό της επιφάνειας της γης καλύπτεται από νερό;
  6. Πως μεταφέρεται το νερό από το έδαφος στην ατμόσφαιρα και αντίστροφα;
  7. Πως τα φυτά προσλαμβάνουν και πως αποδίδουν νερό;
  8. Να περιγραφεί ο κύκλος του νερού στη φύση.
  9. Σε τι ποσοστό υπάρχει νερό σε έναν οργανισμό; Σε τι βοηθά;
  10. Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή;
  11. Μπορούν όλοι οι οργανισμοί να ζήσουν σε οποιοδήποτε περιβάλλον;
  12. Ποιος ο ρόλος των αλάτων σε έναν οργανισμό;
  13. Ποιες ενώσεις λέγονται οργανικές; Ποιες είναι οι κυριότερες;
  14. Να περιγραφεί ο ρόλος και η λειτουργία των υδατανθράκων σε έναν οργανισμό.
  15. Από τι δομούνται οι πρωτείνες; Πόσα αμινοξέα υπάρχουν στη φύση και πόσα συνιστούν τις
    πρωτείνες;
  16. Τι είναι τα ένζυμα;
  17. Να περιγραφεί ο ρόλος και η λειτουργία των λιπιδίων σε έναν οργανισμό.
  18. Πόσα νουκλεϊκά οξέα υπάρχουν; Ποιος είναι ο ρόλος τους; Από τι συνίστανται;

1.2 Κύτταρο: η μονάδα της ζωής

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  1. Ποιος μίλησε πρώτος για το κύτταρο;
  2. Ποια είναι η βασική αρχή της κυτταρικής θεωρίας;
  3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα κύτταρα;
  4. Να αναφέρεται ονομαστικά τα μέρη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου.
  5. Από τι συνίσταται και ποιος ο ρόλος της πλασματικής μεμβράνης;
  6. Τι σχήμα έχει ο πυρήνας, ποιος ο ρόλος του και τι τον διαχωρίζει από το υπόλοιπο κύτταρο;
  7. Περιγράψτε το ενδοπλασματικό δίκτυο. Ποιες μορφές του ξέρετε;
  8. Τι είναι τα ριβοσώματα;
  9. Ποιος ο ρόλος του συμπλέγματος Golgi;
  10. Ποιος ο ρόλος του λυσοσώματος;
  11. Ποια είναι τα είδη των κενοτοπίων;
  12. Ποιος ο ρόλος των μιτοχονδρίων;
  13. Ποια φυσική διαδικασία γίνεται στους χλωροπλάστες; Τι περιέχουν;
  14. Υπάρχει σε όλα τα κύτταρα κυτταρικό τοίχωμα;
  15. Τι κύτταρα είναι τα βακτήρια; Τι είναι η κάψα;
  16. Πότε τα βακτήρια γίνονται ενδοσπόρια;
  17. Τι είδους οργανισμοί υπάρχουν σε σχέση με τον αριθμό των κυττάρων τους;
  18. Τα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών είναι όλα ίδια;Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"                http://eytheia.blogspot.com/
Βιολογία Γ΄ Γυμνασίου                          Αγγέλης Αλέξανδρος

1.3 Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

  1. Οι οργανισμοί ζουν απομονωμένοι;
  2. Περιγράψτε τις αποικίες μονοκύτταρων οργανισμών. Από που προέρχονται τα μέλη τους;
  3. Από που προέρχονται τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού; Είναι ίδια;
  4. Ποια διαδικασία ονομάζεται διαφοροποίηση;
  5. Γιατί λέμε ότι ένας πολυκύτταρος οργανισμός χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα;
  6. Ποιος ελέγχει και συντονίζει τα συστήματα ενός οργανισμού;
  7. Από τι αποτελείται κάθε σύστημα; Από τι συγκροτείται κάθε όργανο;
  8. Πόσα κύτταρα διαθέτει κάθε ζωικός οργανισμός; Σε ποιες κατηγορίες ιστών
    ομαδοποιούνται;
  9. Περιγράψτε τον επιθηλιακό ιστό και το ρόλο του.
  10. Περιγράψτε τον ερειστικό ιστό και το ρόλο του. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται;
  11. Περιγράψτε τον μυϊκό ιστό και το ρόλο του. Ποιους τύπους διαθέτει ο ανθρώπινος;
  12. Περιγράψτε τον νευρικό ιστό και το ρόλο του. Από τι κύτταρα αποτελείται;
  13. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της οικολογίας;
  14. Ποιες είναι οι ομάδες κατάταξης των οργανισμών;
  15. Πως ονομάζονται οι υποομάδες;
  16. Ποια τα χαρακτηριστικά ατόμων του ίδιου είδους;
  17. Τι ονομάζουμε πληθυσμό;
  18. Τι ονομάζουμε βιότοπο;
  19. Τι είδους σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών ενός βιότοπου;
  20. Από τι εξαρτώνται αυτές οι σχέσεις;
  21. Τι είναι οι βιοκοινότητες;
  22. Τι είναι το οικοσύστημα;
Φροντιστήριο "Η Ευθεία της Γνώσης"               http://eytheia.blogspot.com/

								
To top
;