Coca Cola Fact Sheet by mburr

VIEWS: 61 PAGES: 1

									      Zeg tegen Coca-Cola dat elke
        werknemer telt!
 2 April 2007 – Transatlantische Actiedag van de Vakbonden
 Op 2 April verenigen de werknemers van Coca-Cola’s grootste bottelaar CEE zich en vragen
 zij eensgezind om respect. Op dezelfde dag zullen, aan beide kanten van de Atlantische
 Oceaan, de vakbonden in de V.S, Canada, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en het
 Verenigd Koninkrijk hun samenhorigheid tonen en hun gezamenlijke boodschap duidelijk
 maken door stickers te dragen met de boodschap “Zeg tegen Coca-Cola dat elke werknemer
 telt!” en ze zullen vragen dat CCE en de directie van Coca-Cola:


Op 2 april vragen wij aan CCE en Coca-Cola …

    Om het recht te erkennen van hun vakbondsafgevaardigden op werkzekerheid en het
    recht op vertegenwoordiging door de vakbond ingeval van herstructurering

    Om overleg te plegen met de vakbonden over herstructurering en ook dat ze het recht
    op informatie en consultatie, betreffende de plannen van de onderneming,
    respecteren zonder dit op de lange baan te schuiven en voordat de uiteindelijke
    beslissingen worden genomen

    Om te stoppen met het verzet tegen het recht van de werknemers om zich door een
    vakbond te laten vertegenwoordigen en te stoppen met het verzet tegen het recht op
    collectieve arbeidsovereenkomsten

    Om op te houden met de kosten te drukken, op de rug van de arbeiders, door
    drastisch te snoeien in de werkgelegenheid, verloning, gezondheidszorg en
    pensioenen, om zo een slecht management en een kortzichtige planning te
    compenseren

    Om een zinvolle dialoog en onderhandelingen aan te gaan met de vakbonden en
    ondernemingsraden inzake een duurzaam beleid op lange termijn voor groei en
    tewerkstelling

   HARTELIJK DANK VOOR UW SOLIDARITEIT!
  IUF - Verenigd Wereldwijd alle Werknemers binnen de Voedings- Landbouw- en Hotelindustrie

 IUF Internationaal Secretariaat      EFFAT Secretariaat – IUF Regionaal Kantoor voor Europa
 iuf@iuf.org                Wolvengrachtstraat, 38 box 3
 Rampe du Pont-Rouge, 8, CH-1213      B-1000 Brussels (Belgium)
 Petit-Lancy (Zwitserland)         Tel : +32 2 218 77 30
 Tel: + 41 22 793 22 33           Fax : +32 2 218 30 18
 Fax: + 41 22 793 22 38

								
To top