Docstoc

Tatacara Amalan Kebersihan Kelas

Document Sample
Tatacara Amalan Kebersihan Kelas Powered By Docstoc
					                 Amalan Kebersihan Kelas
   Perkara         Amalan Pelaksanaan           Jadual Kerja      Kerjasama dan Tindakan
1. Meja Guru       Disusun kemas dan dialas        Awal pagi          Murid bertugas
             dengan rapi              Rehat
             Sentiasa dibersihkan          Sebelum pulang
2. Meja Murid      Disusun kemas dan dialas        Sepanjang masa        Semua murid
             dengan rapi
             Ruang di bawah meja hendaklah
             sentiasa dibersihkan dan buku/
             alat tulis disusun
             Susunan meja sentiasa teratur
3. Kerusi Guru/     Pastikan sentiasa bersih dan baik   Sepanjang masa        Semua murid
  Murid         untuk digunakan
             Susunan kerusi kemas dan
             teratur (kerusi dirapatkan ke meja   Setiap kali meninggalkan
             setiap kali meninggalkan kelas)    kelas dan sebelum balik
4. Papan hitam      Bersihkan papan hitam         Sebelum pembelajaran     Murid bertugas harian
             Bersihkan pemadam papan hitam     bermula
             Bersihkan bekas habuk kapur      Selepas digunakan waktu
                                akhir pembelajaran
5. Papan putih      Bersihkan papan putih         Setiap kali selepas     Murid bertugas
             Alat tulis disimpan oleh Ketua     digunakan
             Kelas/ Penolong Ketua Kelas/      Selepas penggunaan      Ketua kelas/ Penolong
             Guru                                ketua kelas/ Guru
6. Tingkap        Sentiasa dibersihkan          Awal sesi pembelajaran    Murid bertugas/ Pekerja

7. Papan         Sentiasa dikemas kini dengan      Seminggu sekali/       Setiap kumpulan
  kenyataan       bahan/ carta yang sesuai        mengikut kesesuaian     mengikut mata pelajaran
             Pamerkan hasil kerja murid       Usaha baik/ cemerlang    Guru / murid
8. Lantai        Disapu                 Awal sesi          Murid bertugas
                                Waktu akhir

             Dilap (mop)              Seminggu sebelum       Murid/ Guru/ Pekerja
                                semester bermula
                                Apabila perlu

9. Kipas, lampu     Dibersihkan              Sebulan sekali        Murid dengan
  dan siling                                        pengawasan guru
             Padamkan suis lampu dan kipas     Sebelum meninggalkan     Murid/ Guru/ Pekerja
                                kelas
10. Bakul sampah,    Diletakkan di tempat yang sesuai    Selepas digunakan      Murid bertugas
  penyodok
  sampah,       Sampah dibuang ke dalam tong
  penyapu dan     sampah                 Sebelum pulang/ waktu    Murid bertugas
  penyapu                           akhir di kelas
  cermin tingkap
11. Bahan bantu     Dibersihkan serta ditutup selepas   Setiap kali selepas     Guru/ Murid
  mengajar,       menggunakannya             menggunakannya
  komputer,      Peralatan yang telah digunakan
  carta, dsb.     disusun dan disimpan di tempat
             yang selamat dan sesuai
12. Kaki lima laluan   Dibersihkan              Awal sesi          Murid bertugas/ Pekerja
  kelas dan
  longkang
                Amalan Kebersihan Kantin
   Perkara        Amalan Pelaksanaan           Jadual Kerja         Kerjasama dan Tindakan
1. Kebersihan diri   Menjalani pemeriksaan kesihatan    Setahun sekali           Pengusaha
            Patuhi Akta Makanan 1983 dan     Sepanjang masa           Pekerja kantin
            Peraturan Makanan 1985
            Kebersihan diri yang maksimum
            seperti kuku dan tangan bebas
            daripada penyakit
            Amalkan tabiat yang baik dan
            bersih:
            -kuku pendek dan bersih
            -tangan bersih dan bebas
            daripada penyakit kulit
            Amalkan sikap pengurusan yang
            sihat:
            -membersihkan sisa makanan di
            atas meja dan lantai
            -memakai apron dan penutup
            kepala yang bersih
            -tidak menyapu lantai ketika
            pelanggan sedang makan
            -tiada haiwan peliharaan
            Semasa menyediakan makanan:
            -berpakaian kemas dan bersih
            -kurangkan bercakap
            -tutup mulut apabila bersin atau
            batuk

2. Dapur/ tempat    Bersih, teratur dan selamat:     Sepanjang masa           Pengusaha
  memasak       -pastikan dapur sentiasa dicuci                      Pekerja kantin
            dan dinyahkuman
            Sisa makanan hendaklah
            dimasukkan ke dalam karung
            plastik dan dibuang ke dalam tong
            sampah yang bertutup
            Susun alatan/ perkakas yang
            telah digunakan secara teratur
            dan kemas

3. Tempat       Asingkan bahan makanan mentah     Sepanjang masa           Pengusaha
  penyimpanan     dan bermasak                               Pekerja kantin
  makanan basah/   Bersih, teratur dan selamat
  kering
4. Tempat       Asingkan sampah basah dan       Setiap kali pembuangan       Pengusaha
  pembuangan     kering                sampah mengikut           Pekerja kantin
  sampah basah/    Gunakan karung plastik        keperluan
  kering       Bertutup               (Rujuk Buku Garis Panduan Kantin
                              Sekolah)
            Buangkan ke dalam tong sampah
            induk
5. Alat pemadam    Periksa alat pemadam api       Seminggu sekali           Pengusaha
 api         Pemeriksaan oleh Jabatan       Setahun sekali           Pekerja kantin
            Bomba dan Penyelamat
               Amalan Kebersihan Bilik Khas
   Perkara         Amalan Pelaksanaan         Jadual Kerja     Kerjasama dan Tindakan
1. Meja kerja/      Dibersihkan mengikut jadual    Sepanjang masa       Murid/ Guru/ Pekerja
  lantai/ peralatan   tugas yang ditetapkan
             Menyusun alatan di tempat asal   Selepas penggunaan

2. Siling/ kipas/    Dibersihkan            Sebulan sekali       Murid/ Guru/ Pekerja
  lampu         Padamkan suis lampu dan kipas   Sebelum meninggalkan
                              bilik

3. Peraturan       Patuhi peraturan keselamatan    Sentiasa          Murid/ Guru/ Pekerja
  keselamatan      penggunaan bilik
  penggunaan      Dipamerkan
  bilik

4. Alat pemadam     Periksa alat pemadam api      Seminggu sekali       Guru bertugas mingguan
 api          Pemeriksaan oleh Jabatan      Setahun sekali       Pentadbir sekolah
             Bomba dan Penyelamat

5. Kit kecemasan     Periksa kelengkapan alat      Seminggu sekali       Guru bertugas mingguan

6. Bakul sampah/     Dibersihkan            Setiap kali selepas     Murid/ Pekerja
  penyodok       Sampah dibuang ke tempat      penggunaan
  sampah        pembuangan sampah

7. Sinki         Paip air ditutup          Selepas digunakan      Murid/ Guru/ Pekerja
             Bersih dan berfungsi        Sentiasa

8. Tingkap        Dibersihkan            Dua kali seminggu      Murid/ Guru/ Pekerja
             Tingkap dibuka           Semasa kerja dijalankan
             Tingkap ditutup          Sebelum meninggalkan
                              bilik

9. Penggunaan      Cara kerja yang selamat      Sentiasa          Murid/ Guru/ Pekerja
  alatan elektrik    Tutup suis             Sebelum meninggalkan
                              bilik

10. Penggunaan      Periksa keselamatan tangki gas   Setiap kali penggunaan   Murid/ Guru/ Pekerja
  gas          Cabut kepala gas          Sebelum meninggalkan
                              bilik
                Cadangan Pelan Lokasi Pengurusan Maklumat Keceriaan Kelas
                                  Moto kelas
                   (dinding hadapan atas papan putih/ tidak digam/ gunakan double sided tape)
            INFO SEKOLAH              Hari                 Tarikh        INFO KELAS
             -Visi dan Misi                                       -Carta Organisasi
         -Panduan Pengurusan Kelas                                   -Jadual Bertugas/ duty roster
            -Senarai Inventori                    Papan putih             -Jadual waktu kelas
          -Ringkasan Skim Takaful                                       -Senarai pelajar
          -Polisi Sekolah Selamat
        -Pelan Mengosongkan Bangunan                                   (info kelas mesti di belakang
                                                             meja guru)
 ada di bahagian
 luar atau dalam
 apa-apa sama
                                                                Meja Guru
-tidak ditampal
Pintu kelas
(depan)
 Pintu kelas
(belakang)
                                                            Sudut     Sudut
                                                           Pengiktirafan  Ilmu
                 Sudut Mata Pelajaran
       Sudut Mata Pelajaran

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Tatacara, Murid
Stats:
views:743
posted:10/12/2010
language:Malay
pages:4