Modul 2 - Adobe Photoshop by tauben

VIEWS: 1,217 PAGES: 55

More Info
									Adobe Photoshop CS2                              1


 MODUL 1       PENGENALAN KEPADA ADOBE PHOTOSHOP CS


Adobe Photoshop merupakan perisian grafik untuk pengubahsuaian dan penghasilan
sesuatu imej. Menerusi Adobe Photoshop, pengguna boleh menghasilkan atau
mengubahsuai sesuatu imej mengikut citarasa dan kreativiti masing-masing.


Perisian ini biasanya digunakan di dalam:


  •  Penerbitan bercetak
      o Buku
      o Majalah
      o Poster


  •  Penerbitan Digital
      o Persembahan Multimedia
      o Rekabentuk Laman Web
      o Kiosk


A. Memulakan Aplikasi Photoshop CS


1. Untuk memulakan aplikasi Adobe Photoshop, pengguna perlu klik pada menu Start,
  pilih Program, dan klik pada Adobe Photoshop CS.
    Adobe Photoshop CS2                                2    2. Paparan berikut akan dipaparkan sementara perisian Adobe Photoshop CS dibuka
    3. Skrin perisian Photoshop yang telah dibuka akan kelihatan seperti berikut:
Tool Box
Adobe Photoshop CS2                                  3


Toolbox di dalam Adobe Photoshop merupakan koleksi ikon-ikon yang mempunyai
pelbagai fungsi dan peranan yang tersendiri. Berikut merupakan keterangan ringkas bagi
setiap ikon yang disediakan di dalam Toolbox Adobe Photoshop CS.                               Adobe Online

 Rectangular Marquee Tool (M)                Move Tool (V)

        Lasso Tool (L)                Magic Wand (W)

        Crop Tool (C)                Slice Tool (K)


       Airbrush Tool (J)               Paintbrush Tool (B)

      Clone Stamp Tool (S)               History Brush Tool (Y)

        Eraser Tool (E)               Gradient Tool (G)

         Blur Tool (R)               Dodge Tool (O)


     Path Selection Tool (A)               Type Tool (T)

        Pen Tool (P)                 Custom Shape Tool (U)


        Notes Tool (N)                Eyedropper Tool (I)

        Hand Tool (H)                Zoom Tool (Z)

                               Switch Foreground and
     Set Background Color                Background Colors (X)

     Default Foreground and               Set Background
     Background Colors (D)                Color

   Edit in Standard Mode (Q)                Edit in Quick
                               Mask Mode (F)
   Standard Screen Mode (F)
                               Full Screen Mode (F)

                               Jump to
                               ImageReady
                               (Ctrl+Shift+M)
                   Full Screen Mode
                   with Menu Bar (F)
Adobe Photoshop CS2                                 4


 MODUL 2        FUNGSI IKON TOOLBOX DAN TETINGKAP PALET


A:   Fungsi Ikon Toolbox Adobe Photoshop CS


   1. Marquee Tool
   Ikon ini membolehkan pengguna membina kawasan pilihan (selection) pada imej.
   Terdapat 4 jenis marquee iaitu:


    •  Rectangular Marquee
      Digunakan untuk memilih kawasan imej secara segiempat tepat


    •  Elliptical Marquee
      Digunakan untuk memilih kawasan imej secara membulat


    •  Single Row Marquee
      Digunakan untuk memilih kawasan imej secara membaris


    •  Single Column Marquee
      Digunakan untuk memilih kawasan imej secara lajur
Adobe Photoshop CS2                                5


  2. Move Tool
  Ikon ini membolehkan pengguna mengalihkan kedudukan sesuatu imej dari lokasi
  asal ke lokasi lain. Jika sebahagian sahaja bahagian imej yang ingin dipindahkan,
  maka imej tersebut perlulah dipilih menggunakan marquee tool.


  3. Lasso Tool
  Lasso Tool digunakan untuk mengaktifkan kawasan pilihan yang berbentuk tidak
  khusus atau sukar seperti bentuk manusia, binatang dan sebagainya.


  Terbahagi kepada 3 iaitu:


   •  Lasso Tool
     Digunakan untuk membina kawasan pilihan secara lakaran tangan dengan
     menggunakan tetikus


   •  Polygonal Lasso Tool
     Membina kawasan pilihan dengan cara mencantumkan titik-titik. Terhad
     kepada bentuk polygon


   •  Magnetic Lasso Tool
     Membina kawasan pilihan dengan melalukan pointer tetikus kepada kawasan
     yang hendak dipilih. Kawasan tersebut akan dipilih secara automatik.
Adobe Photoshop CS2                                  6  4. Magic Wand Tool
  Alat ini digunakan untuk memilih kawasan yang mempunyai warna yang seakan-akan
  atau hampir sama pada sesebuah imej.


  Penetapan julat warna yang dipilih boleh ditentukan pada ruangan tolerance di bar
  pilihan bagi ikon Magic Wand.


  Setting tolerance yang rendah akan menghadkan pilihan warna manakala yang tinggi
  akan memilih julat piksel yang lebih luas.
  5. Crop Tool
  Alat ini berfungsi sebagai pemotong bahagian tertentu yang dipilih pada sesuatu imej.
  Imej yang tidak dipilih oleh ikon Crop Tool merupakan bahagian imej yang tidak
  dikehendaki dan ianya akan terpadam secara automatik.
  6. Slice/ Slice Select Tool
Adobe Photoshop CS2                                7


  Slice Tool
  Berfungsi untuk memotong sesuatu imej menjadi beberapa imej yang lebih kecil. Ini
  biasanya dilakukan untuk kegunaan rekabentuk laman web. Imej-imej kecil ini akan
  disimpan kepada beberapa fail imej yang berlainan.


  Slice Select Tool
  Digunakan untuk mengubah saiz poongan setiap imej tadi.


  7. Healing Brush/ Patch/ Color Replacement Tool
  Healing Brush Tool
  Digunakan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan pada sesuatu imej. Kita
  menggunakan fungsi ini untuk mewarna sample piksel daripada imej.


  Fungsi ini juga membolehkan penyeragaman tekstur, pencahayaan serta bayang-
  bayang.


  Patch Tool
  Membolehkan pengguna memperbaiki sesuatu kawasan yang telah dipilih dengan
  menggantikan kawasan tersebut dengan piksel daripada kawasan lain.


  Color Replacement Tool
  Digunakan untuk menukarkan warna bahagian tertentu pada imej kepada warna yang
  dikehendaki.
Adobe Photoshop CS2                                 8


  8. Paintbrush Tool
  Brush Tool
  Fungsinya seperti penggunaan sebatang berus lukisan. Ia digunakan untuk melukis
  atau mewarnakan sesuatu objek. Warna ditentukan mengikut latar hadapan
  (foreground).


  Pencil Tool
  Berfungsi seperti pensil biasa dan digunakan untuk menulis, melakar dan melukis
  sesuatu objek atau gambarajah.
  9. Clone Stamp/ Pattern Stamp Tool
  Clone Stamp Tool
  Berfungsi untuk menyalin atau menampal sesuatu imej dari satu lokasi ke lokasi yang
  lain.


  Alt + Klik pada bahagian yang hendak disalin kemudian warnakan pada bahagian
  yang dikehendaki sepertimana penggunaan Paintbrush


  Pattern Stamp Tool
Adobe Photoshop CS2                              9


  Berperanan menampal corak yang dipilih pada bar pilihan kepada sesuatu imej.
  Selepas corak dipilih, warnakan pada bahagian yang dikehendaki.
  10. History Brush/ Art History Brush Tool
  History Brush Tool
  Berfungsi untuk mendapatkan kembali kawasan imej yang telah dipadam atau
  diconteng oleh tool-tool lain, contohnya oleh Pencil dan Paintbrush Tool.


  Art History Brush Tool
  Mempunyai fungsi yang hamper sama dengan History Brush Tool, bezanya ia
  mengembalikan kawasan imej yang dipadam atau diconteng secara lebih artistic
  berdasarkan ruangan Styles yang dipilih di bar pilihan.
  11. Eraser Tool
  Digunakan untuk memadam bahagian-bahagian yang tidak dikehendaki pada imej.
  Terdapat 3 jenis Eraser Tool iaitu:


   •  Eraser Tool
     Digunakan sebagai pemadam biasa.
Adobe Photoshop CS2                                 10    •  Background Eraser Tool
      Memadamkan warna latar belakang sesuatu imej. Ianya akan memadam piksel
      imej berdasarkan penetapan tolerance dan sampling yang dipilih di bar pilihan


    •  Magic Eraser Tool
      Memadamkan piksel imej yang mempunyai warna yang seakan sama.
  12. Gradient/ Paint Bucket Tool
  Fungsi kedua-duanya adalah untuk mewarnakan kawasan pilihan atau objek.


  Gradient Tool
  Gradient Tool bersama pilihan Linear Gradient di bar pilihan digunakan untuk
  mewarnakan objek secara lorekan warna seperti ton warna dalam bentuk linear atau
  garis lurus.


  Lorekan bukan linear boleh dilakukan menerusi pilihan Gradient, Angle Gradient,
  Reflected Gradient dan Diamond Gradient di bar pilihan


  Paint Bucket Tool
  Digunakan untuk mewarnakan sesuatu pilihan ataupun objek secara terus, tanpa
  lorekan ton warna.
Adobe Photoshop CS2                                11


  13. Blur/ Sharpen/ Smudge Tool
  Blur Tool
  Digunakan untuk memberikan kesan kabur pada bahagian tertentu imej mengikut
  kreativiti pengguna.


  Contoh penggunaan adalah mengurangkan kejelasan sisi sesebuah imej agar kelihatan
  lebih realistik.


  Sharpen Tool
  Digunakan untuk menjelaskan (sharpen) bahagian-bahagian pada imej yang kabur


  Smudge Tool
  Memberikan kesan seperti menggosokkan jari pada cat atau warna yang basah kepada
  imej pengguna.
  14. Dodge/ Burn/ Sponge Tool
  Dodge Tool
  Digunakan untuk mencerahkan bahagian-bahagian tertentu pada imej mengikut
  kreativiti pengguna seolah-olah seperti memberikan kesan pengcahayaan pada
  bahagian tersebut.
Adobe Photoshop CS2                                12


  Burn Tool
  Bertindak sebaliknya iaitu untuk menggelapkan bahagian-bahagian yang dikehendaki
  oleh pengguna, seakan-akan memberikan kesan bebayang pada bahagian tersebut.


  Sponge Tool
  Memberikan kesan seperti mewarnakan dengan menggunakan span pada imej.
  15. Path Selection/ Direct Selection Tool
  Path Selection Tool
  Digunakan untuk memilih semua anchor point (sila rujuk pada bahagian Pen Tool)
  pada sesuatu Shape yang telah dihasilkan.


  Direct Selection Tool
  Untuk memilih sesetengah anchor point pada suatu shape, Direct Selection Tool
  boleh digunakan dengan cara klik dan drag pada bahagian yang dikehendaki.
  16. Type Tool
Adobe Photoshop CS2                                  13


  Type Tool digunakan untuk memasukkan teks ke dalam imej pengguna. Ia terbahagi
  kepada 4 jenis iaitu:


      •  Horizontal Type Tool
        Memasukkan teks dalam kedudukan melintang


      •  Vertical Type Tool
        Memasukkan teks dalam kedudukan menegak


      •  Horizontal Type Mask Tool
        Kawasan pilihan (selection) dalam bentuk teks secara melintang


      •  Vertical Type Mask Tool
        Kawasan pilihan (selection) dalam bentuk teks secara menegak


  17. Pen Tool
Pen Tool digunakan untuk membina garisan lurus atau lengkuk mengikut bentuk sesuatu
imej atau gambar yang ingin dilukis. Garisan yang dilukis kelihatan seperti laluan (path)
yang bersambungan. Titik-titik ini dikenali sebagai Anchor Point.


Terbahagi kepada 4 jenis iaitu:


  •  Pen Tool
    Menghasilkan path secara klik titik demi titik
Adobe Photoshop CS2                              14


  •  Freeform Pen Tool
    Menghasilkan path dengan cara melakar dengan menggunakan tetikus


  •  Add Anchor Point Tool
    Menambah anchor point baru pada path


  •  Delete Anchor Point Tool
    Membuang anchor point sedia ada pada path


  •  Convert Point Tool
    Menukarkan bentuk yang berlengkuk kepada bentuk polygon dengan mengklik
    mana-mana anchor point.


  18. Shape Tool
  Shape Tool membolehkan imej vector dilukis di dalam Photoshop. Imej-imej vector
  ini didatangkan di dalam beberapa bentuk mengikut jenis-jenis Shape Tool:


    •  Rectangle Tool
      Menghasilkan imej berbentuk segiempat


    •  Rounded Rectangle Tool
      Menghasilkan imej berbentuk segiempat dengan sisi yang dibulatkan
Adobe Photoshop CS2                                 15


   •  Ellipse Tool
     Menghasilkan imej berbentuk bulat atau lonjong.


   •  Polygon Tool
     Menghasilkan imej polygon. Bilangan sisi polygon boleh diubah pada bar
     pilihan untuk Polygon Tool.


   •  Line Tool
     Menghasilkan garisan


   •  Custom Shape Tool
     Menghasilkan imej vector daripada bentuk-bentuk yang telah disediakan.
     Bentuk-bentuk ini boleh dipilih pada bar pilihan.
  19. Annotation Tool
  Adalah set fungsi untuk meletakkan nota pada imej pengguna. Terbahagi kepada 2:


   •  Notes Tool
     Meletakkan nota pada bahagian yang dikehendaki. Nota ini boleh diubah
     warna, font dan saiz fontnya.


   •  Audio Annotation Tool
     Nota di dalam bentuk audio. Memerlukan mikrofon bagi tujuan rakaman
     suara.
Adobe Photoshop CS2                               16


  20. Eyedropper/ Color Sampler/ Measure Tool
  Eyedropper Tool
  Berfungsi untuk mendapatkan warna yang terdapat pada sesuatu imej dengan cara
  mengklik pada kawasan yang dipilih. Warna yang dipilih akan dipaprkan pada warna
  latar hadapan toolbox.


  Color Sampler Tool
  Digunakan untuk mendapatkan contoh pelbagai warna dengan memaparkan nilai
  warna RGB dalam bentuk nombor pada tetingkap palet info.


  Measure Tool
  Digunakan untuk mengukur jarak diantara 2 titik pada sesebuah imej yang sedang
  diubahsuai.
  21. Hand Tool
Adobe Photoshop CS2                                 17


  Digunakan untuk memaparkan kawasan lain di dalam sesebuah imej sekiranya imej
  yang diubahsuai itu terlalu besar sehingga tidak dapat dipaparkan secara
  keseluruhannya.
  22. Zoom Tool
  Digunakan untuk membesarkan paparan imej pada skrin computer. Paparan imej juga
  dapat dikecilkan dengan menekan kekunci Alt + klik tetikus. (Paparan kecil atau
  besar imej hanyalah pada skrin komputer dan bertujuan memudahkan proses kerja).
  23. Set Foreground/ Background Color Tool
  Warna latar hadapan adalah warna yang digunakan untuk menaip teks, melukis garis,
  objek dan sebagainya.
Adobe Photoshop CS2                                 18   Warna latar belakang pula merupakan warna yang digunakan oleh sesuatu fail baru
   apabila pilihan Background Color dipilih pada tetingkap New.


   Warna latar hadapan (diwakili dengan kotak di bahagian hadapan) dan warna latar
   belakang (diwakili dengan kotak di bahagian belakang) boleh ditukar dengan cara
   mengklik salah satu kotak kemudian memilih warna yang dikehendaki pada Color
   Picker.


   Untuk kembali kepada warna asal (Latar Hadapan: Hitam dan Latar Belakang: Putih)
   boleh dilakukan dengan mengklik kekotak kecil di sudut kiri bawah ikon.


   Sekiranya pengguna ingin menukar warna di antara latar hadapan dan latar belakang,

   pengguna perlu mengklik symbol anak panah    pada ikon.
B:   Fungsi Tetingkap Palet


1. Tetingkap Palet Navigator
Adobe Photoshop CS2                             19Tetingkap ini mengandungi kemudahan untuk membesarkan atau mengecilkan saiz
paparan imej yang dibuka.
Tetingkap ini akan memaparkan maklumat mengenai warna kawasan pada imej yang
dipilih oleh penunjuk tetikus kepada pecahan warna RGB dan CMYK. Ianya juga
memaparkan kedudukan penunjuk tetikus pada paksi x dan y.
Tetingkap ini mengandungi bar kawalan untuk mengubahsuai warna yang akan
digunakan sebagai warna latar hadapan dan belakang. Bar kawalan warna dipecahkan
berdasarkan pemecahan warna RGB mengikut sistem pemecahan warna pada skrin
paparan komputer.
Adobe Photoshop CS2                                  20


2. Tetingkap Palet Swatches
Tetingkap ini menyediakan pilihan warna yang telah siap dicampurkan dari pecahan
warna spektrum RGB atau CMYK. Pemilihan sebarang warna pada tetingkap ini akan
mengubah warna latar hadapan yang terdapat pada Toolbox.
3. Tetingkap Palet Layers
Tetingkap ini mengandungi bilangan layer atau lapisan yang digunakan untuk
membentuk sesuatu imej atau rekabentuk. Ianya boleh digambarkan sebagai konsep
transparency tindih-menindih di mana setiap layer adalah lutsinar dan bertindih di antara
satu sama lain.
Adobe Photoshop CS2                                   21Imej yang berada pada setiap layer boleh diubah atau dibuang mengikut kedudukan imej
pada setiap layer tanpa menjejaskan imej pada layer lain.


Layer:
  •   Layer background biasanya mengandungi imej atau warna yang berfungsi sebagai
     latar belakang.
  •   Layer teks mempunyai simbol T padanya
  •   Untuk memadam sesuatu layer, drag layer tersebut kepada ikon tong sampah di
     bahagian bawah tetingkap.
  •   Untuk menambah layer, pilih Layer > New > Layer pada bar menu atau klik pada
     ikon  di bahagian bawah tetingkap.
  •   Layer aktif mempunyai ikon mata di sebelah kirinya
  •   Ikon berus menggambarkan proses kerja sedang dijalankan pada layer tersebut.


4. Tetingkap Palet History
Tetingkap ini memegang segala maklumat gerak kerja yang kita lakukan di dalam sesuatu
proses kerja.
Adobe Photoshop CS2                                   22


Tetingkap ini berperanan sebagai undo pada menu edit yang membenarkan pengguna
balik kepada langkah asal hanya sekali sahaja. Tetingkap Palet History ini membenarkan
kita berpatah balik kepada gerak kerja yang kita perlukan lebih daripada satu langkah.   MODUL 3         GABUNGAN DAN PEMINDAHAN IMEJMembina Kawasan Pilihan dan Memindahkan Kedudukan Imej


Kemahiran membina kawasan pilihan adalah kemahiran asas dalam Photoshop yang
perlu dikuasai. Hal ini kerana sesuatu imej yang ingin diubahsuai perlulah diaktifkan
(dipilih) terlebih dahulu sebelum langkah-langkah lain dilaksanakan. Antara alatan yang
boleh digunakan adalah:


A. Marquee Tool


Latihan 1 : Menggunakan Marquee


1.  Aktifkan fail ToyStory.jpg
2. Buat pilihan pada kawasan teks menggunakan Ikon Marquee Tool.
3. Gunakan kekunci Shift untuk menambah ruang pilihan. Heretkan tetikus pada ruang
   yang ingin ditambah. Seterusnya tekan kekunci Delete
Adobe Photoshop CS2                      23
4. Simpan (Save) fail dengan menggunakan nama yang sesuai.


B. Lasso Tool

Latihan 2: Menggunakan Lasso

1. Buka fail mana-mana gambar (dalan contoh ini, Shrek.jpg)
Adobe Photoshop CS2                                 242. Aktifkan Ikon Lasso Tool dan klik pada penjuru bawah kanan sebagai titik
  permulaan.
3. Klik dan heret tetikus melalui watak utama.
4. Apabila selesai gunakan arahan Select>Feather dan masukkan nilai 2 piksel.
5. Dengan cara yang sama, gunakan arahan Copy dan Paste untuk memasukkan gambar
  Shrek ke dalam gambar ToyStory.
6. Gunakan Ikon Move Tool utk susun atur ketiga-tiga imej tersebut.
7. Rujuk Tetingkap Layer untuk mencapai setiap imej yang berbeza.
C. Magic Wand Tool

Latihan 3: Menggunakan Magic Wand Tool

  1. Klik pada latar belakang putih: Ikon Magic Wand. Oleh kerana latar belakang
    adalah berwarna putih, maka proses penyalinan menjadi mudah.
Adobe Photoshop CS2                             25
  2. Gunakan arahan Add To Selection (right Click) untuk gabungkan kawasan
   pilihan.
  3. Aktifkan arahan Select>Inverse. Hasilnya hanya kawasan watak yang akan
   diaktifkan.
  4. Gunakan arahan Select>Feather dan masukkan nilai 2 pixel. Tujuannya untuk
   menjadikan kawasan yang dipilih lebih realistik.
  5. Kemudian dengan arahan Edit>Copy dan Edit>Paste, salin watak monster ke
   dalam fail ToyStory
Adobe Photoshop CS2                               26D. Menggerakkan pilihan


Latihan 4: Menggunakan Move Tool


  1. Aktifkan kembali ToyStory.jpg. Dengan menggunakan arahan Image>Canvas
   Size, buat perubahan saiz kanvas. (cth: 600 piksel).
  2. Guna Ikon Marquee Tool utk buat pilihan pada kawasan watak.
  3. Seterusnya, pindahkan imej tersebut ke penjuru kanan bawah menggunakan Ikon
   Move Tool.
Adobe Photoshop CS2                                 27E. Memadamkan Imej

Latihan 5: Menggunakan Eraser Tool


   1. Buka sebarang fail imej yang dirasakan sesuai. Fail Shrek.jpg juga boleh
    digunakan sebagai panduan.
   2. Aktifkan ikon Eraser Tool dan padamkan imej warna hijau pada belakang gambar
    keldai dengan cara klik tetikus tanpa lepas dan heret ianya di sepanjang imej
    tersebut.
   3. Kelihatan imej belakang terpadam dan digantikan dengan warna putih iaitu warna
    yang sama dengan warna pada petak warna latar belakang asal pada Toolbox.
   4. Jika warna petak latar belakang adalah hitam, maka kawasan yang dipadam oleh
    ikon Erasor Tool akan kelihatan berwarna hitam juga.


F.  Menyimpan Imej Photoshop


Setelah kita menghasilkan sesuatu imej di dalam Photoshop, kita boleh menyimpan imej
tersebut di dalam format (.PSD). Menyimpan dalam format ini membantu kita untuk
melakukan pengubahsuaian kerana ia masih mengekalkan layer dan juga semua
perubahan yang telah dilakukan kepada imej tersebut. Imej juga boleh disimpan dalam
format lain. Antara yang popular adalah JPEG (Joint Photographic Experts Group) dan
GIF (Graphics Interchange Format).
Adobe Photoshop CS2                               28
 MODUL 4       ASAS PENCAHAYAAN, PENGISIAN WARNA DAN TON
                       WARNA

Pencahayaan dan pewarnaan merupakan elemen penting dalam Photoshop untuk
memudahkan proses pengubahsuaian dalam sesebuah imej digital. Modul ini
mengandungi beberapa teknik asas yang boleh digunakan oleh pelajar khususnya dari
sudut penghasilan serta pengubahsuaian aspek pencahayaan dan warna pada imej digital
yang digunakan.


Menggunakan ikon Paintbrush
Untuk menambahkan atau warna pada sesuatu imej, anda boleh menggunakan ikon
paintbrush.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
Adobe Photoshop CS2                                29
2. Klik ikon Paintbrush pada tool bar. Kemudian pada bahagian atas, pilih jenis berus
  yang hendak digunakan. Untuk menukar warna pada berus, klik pada ikon
  Foreground.
3. Selepas memilih berus, heret dan lakarkan pada imej.
Adobe Photoshop CS2                                30
Menggunakan ikon Gradient
Kecerunan warna ialah peralihan dari satu warna kepada warna yang lain. Anda boleh
menghasilkan kecerunan warna melalui perisian Photoshop menggunakan Gradient Tool.
Ikon gradient sering digunakan untuk mewarnakan sesuatu objek, imej atau latar
belakang sesuatu fail dengan ton warna yang ditetapkan. Gabungan dua atau lebih warna
juga boleh dihasilkan bagi membentuk satu paparan visual yang lebih menarik. Ikuti
latihan kerja seterusnya bagi melihat bagaimana kemudahan ini boleh digunakan.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
2. Kemudian pilih Gradient Tool dari Tool anda.
Adobe Photoshop CS2                                31
  3. Langkah seterusnya ialah dengan memilih warna putih untuk Foreground dan
   warna hitam untuk Background. Pilihan ini juga terdapat di bahagian Tool.
  4. Untuk menghasilkan kecerunan, klik Linear Gradient dan pilih Foreground to
   Transparent.
  5. Kemudian buat kecerunan lurus pada gambar. Caranya ialah dengan meletakkan
   tetikus pada bahagian hujung gambar, dan buat satu garisan lurus ke bahagian
   tengah gambar.
Adobe Photoshop CS2                                32
6. Hasilnya:
Menggunakan ikon Blur dan Sharpen
Ikon Blur digunakan untuk mengkaburkan bahagian tertentu pada imej. Ikon Sharpen
pula mempunyai fungsi yang berlawanan iaitu untuk menajamkan imej sesuatu kawasan
agar ianya kelihatan lebih jelas dan bertumpu.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
Adobe Photoshop CS2                                 33


2. Aktifkan ikon Blur
3. Tetapkan saiz, jenis berus, mod dan kekuatan tekanan berus yang akan digunakan.
4. Seterusnya bawa tetikus ke atas latar belakang imej. Kaburkan paparan imej tersebut
  dengan cara mengklik tetikus tanpa lepas dan heret tetikut pada permukaan imej yang
  hendak dikaburkan.


5. Akhirnya anda akan mendapat kesan kabur pada imej seperti berikut:
Bagi penggunaan ikon Sharpen pula, kaedah yang digunakan juga sama iaitu
mengaktifkan ikon Sharpen, kemudian memilih berus dengan kekuatan tekanan.
Seterusnya membawa tetikus ke atas objek dengan cara mengklik tanpa lepas dan heret
tetikus di atas objek yang hendak ditajamkan. Berikut merupakan contoh imej yang telah
ditajamkan.
Adobe Photoshop CS2                                34
Menukar Kecerahan Imej dengan Menggunakan Brightness dan Contrast
Penggunaan Brightness dan Contrast adalah untuk memudahkan kita melakukan sedikit
pengubahsuaian kepada keseluruhan imej. Brightness atau kecerahan merujuk kepada
intensity warna pixel yang berada di dalam sesebuah imej manakala contrast pula
merujuk kepada perbezaan di antara pixel yang cerah dan pixel yang gelap.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
2. Klik   pada   Image>Adjustments>Brightness/Contrast.   Apabila  tetingkap
  Brightness/Contrast dipaparkan, klik dan heret penunjuk pada medan berikut
Adobe Photoshop CS2                              35


  mengikut keperluan anda. Heret penunjuk ke arah kanan untuk menambah kecerahan
  imej dan ke arah kiri untuk menggelapkan imej.
Bekerja dalam Persekitaran Mod RGB
Kita boleh melakukan kerja dalam persekitaran mod RGB. Mod RGB menggunakan
warna merah, hijau dan biru untuk menyimpan maklumat warna.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
2. Klik pada Image>Mode>RGB Color
3. Anda boleh melihat pelbagai komponen warna ibagi mej RGB di bahagian Channel
  palette.
Adobe Photoshop CS2                              36
Menukarkan imej berwarna kepada mod imej : Grayscale dan Desaturate
Gambar hitam putih boleh dihasilkan daripada gambar berwarna menggunakan mod imej:
Grayscale dan Desaturate. Berikut diterangkan kaedah penghasilannya.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
2. Guna arahan Image>Mode>Grayscale. Apabila kotak dialog yang berikut
  dipaparkan, klik butang OK.
Adobe Photoshop CS2                               37
3. Secara automatik, imej yang berwarna tadi akan dipaparkan dalam bentuk hitam
  putih.
4. Jika anda ingin menggunakan kemudahan Desaturate, anda perlu menggunakan
  arahan Image>Adjustments>Desaturate. Secara automatik imej yang asalnya
  berwarna akan dipaparkan dalam bentuk hitam putih.MODUL 5     KONSEP DAN ASAS PENGHASILAN TEKS


Teks merupakan salah satu elemen utama di dalam proses penyaluran maklumat. Adobe
Photoshop menyediakan kemudahan yang membolehkan teks dihasilkan sama ada untuk
digunakan secara sendirian mahupun untuk diintegrasikan bersama-sama dengan paparan
visual yang lain. Berikut adalah beberapa contoh penghasilan teks daripada pelbagai
teknik di dalam Photoshop.
Adobe Photoshop CS2                                38


Membuat Text Mengikuti Path

Dalam latihan ini, anda akan belajar bagaimana cara membuat text yang mengikuti arah
dari path yang telah dibuat.

1. Buka fail kerja baru.
2. Aktifkan ikon Pen Tool. Anda boleh membuat path seperti dalam contoh ini atau anda
  boleh membuat path lain mengikut kreativiti anda.
3. Setelah membentuk path, Ctrl+Klik pada area kosong sehingga sekarang path anda
  akan menjadi seperti di bawah ini.
4. Aktifkan ikon Text Tool, Klik pada path di mana anda ingin mulai menulis text dan
  taipkankan teks anda dan text akan mengikuti arah dari path yang telah anda buat
  sebelumnya.
Adobe Photoshop CS2                              39


     Setelah selesai anda boleh memadam path yang sudah tidak digunakan.

5.   Selesai.
Kesan Imej di dalam Teks1. Buka fail kerja baru dan masukkan sebarang imej kedalamnya.
2. Aktifkan Type Tools dan taipkan pada mana-mana bahagian imej tersebut.
3. Bawa tetikus agar berada di garisan antara layer teks dan layer imej
4. Tekan kekunci CTRL + ALT serentak dengan klik tetikus.
5. Akan terpapar ikon penunjuk yang diwakili imej dua bulatan
6. Teks boleh digerakkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik
Adobe Photoshop CS2                               40
7. Bina satu lagi Layer baru dan warnakan ianya dengan warna yang bersesuaian.
8. Pastikan layer baru berada di bawah layer imej
9. Kesan lain boleh ditambah dengan menggunakan kesan Stroke atau Layer Style.
  Boleh gunakan Fungsi STYLE pada tetingkap Palet untuk kesan yang lebih menarik
Adobe Photoshop CS2                               41


Plastic Text Effect

1. Buka fail kerja baru bersaiz 600x300 px, latarbelakang putih dan taipkan sebarang
  teks di atasnya. Contohnya ‘ONLY PHOTOSHOP’.
2. Klik dua kali pada layer teks untuk membuka Layer Styles Window. Gunakan setting
  seperti di bawah:
Drop Shadow
Adobe Photoshop CS2  42


Inner Glow
Bevel and Emboss
Adobe Photoshop CS2  43


Satin
Stroke
Adobe Photoshop CS2                                 44


3. Hasil akhir:
Membuat Efek Chroome
1. Buka fail kerja baru.. Tuliskan teks dengan warna putih pada background hitam.
2. Kemudian klik pada Layer>Layer style>Blending options, dan tetapkan nilai seperti
  di bawah.


Drop Shadow
Bevel and Emboss
Adobe Photoshop CS2               45
Satin
3. Setelah selesai, hasilnya seperti berikut.
Adobe Photoshop CS2                                46


 MODUL 6           KONSEP DAN PENGGUNAAN LAYER

Layers merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek, diibaratkan sebagai
kanvas. Dengan adanya Layers, membolehkan anda untuk mengubahsuai setiap objek
tanpa mengganggu objek yang lain dengan mudah dan berkesan. Sebagai contoh, jika
anda sedang mengedit gambar 1 maka gambar 2 tidak akan terpengaruh. Anda dapat
mengatur komposisi layers dengan cara mengubah atribut dan urutan layers. Sebagai
tambahan, corak khusus seperti adjustment layers, fill layers, dan layers style dapat
diterapkan untuk memberikan efek khusus pada layers tersebut.
Apabila anda membuka fail yang sedia ada atau pun mencipta fail baru, setiapnya akan
mempunyai layer yang tersendiri. Selalunya layer ini background dan anda boleh
melihatnya di dalam layer palette di sebelah kanan program.
Adobe Photoshop CS2                              47
Layers palette ini digunakan sebagai pusat kawalan panel layer di dalam Photoshop.
Layer boleh diletakkan di atas satu sama lain dan boleh dipindahkan dengan
mengheretnya dengan tetikus ke atas dan ke bawah.

Mencipta Layer

Terdapat beberapa cara untuk mencipta layer. Cara yang paling senang adalah dengan
mengklik ikon "Create New Layer" di sebelah bawah layers palette. Anda juga boleh
menggunakan menu "Layer" yang terletak di bahagian atas skrin dan memilih
New>Layer.
Apabila anda mencipta layer melalui cara ini, Photoshop akan mengeluarkan kotak
arahan untuk menamakan layer. Anda boleh menamakannya ataupun membiarkannya
dengan menekan butang "OK". Layer juga boleh dinamakan dengan menekan tetikus
sebanyak dua kali pada nama layer di layer palette.
Adobe Photoshop CS2                               48
Menyembunyikan Layer

Antara kelebihan menggunakan layer di dalam kerja anda adalah layer dapat
disembunyikan sementara dengan mengklik ikon "eye" pada layer yang dikehendaki. Ini
memudahkan kita untuk mengurus dan melihat hasil yang dikehendaki.
Blend Layer


Mod Layer Blending adalah campuran pelbagai efek di antara layer. Berikut merupakan
contoh Blend layer.

1. Pilih latarbelakang tekstur sebagai layer asas.
Adobe Photoshop CS2                     49


2. Buka imej lain yang mempunyai kawasan terang yang luas.
3. Salin imej berikut di atas layer tekstur tadi.
4. Daripada menu mod layer blend, pilih "Screen".
Adobe Photoshop CS2                               50
5. Imej anda akan automatik menjadi terang.
6. Anda boleh memadam beberapa kawasan gelap dengan mengaktifkan layer tersebut
  terlebih dahulu menggunakan ikon eraser untuk memadam kawasan yang gelap tadi.
Adobe Photoshop CS2                                 51
7. Daripada control palette, pilih berus pemadam jenis lembut, semi-opaque seperti
  ditunjukkan di bawah.
8. Dengan menggunakan ikon Eraser, ikut sepanjang tepi imej dan gunakan Shift untuk
  mengekalkan garis lurus.
Adobe Photoshop CS2    52
9. Imej yang dihasilkan.
Adobe Photoshop CS2                                 53


 MODUL 7             PENGGUNAAN FILTER
Filter digunakan untuk menghasilkan suatu fail imej yang mempunyai pelbagai kesan
khas seperti Blur, Sharpen, Texture dan sebagainya. Kesemua filter ini boleh dicapai
melalui pilihan Filter dari menu bar. Ikuti langkah berikut untuk mengaplikasikan filter
ke atas sesebuah imej.


1. Buka fail imej yang bersesuaian.
Adobe Photoshop CS2                                  54


2. Pilih layer yang akan digunakan untuk mengaplikasikan filter. Kemudian klik pada
  Filter dan di situ terdapat pelbagai jenis filter yang boleh digunakan. Sebagai contoh
  apabila mengaplikasikan Artistic > Neon Glow akan menghasilkan:
Di sini dipaparkan beberapa hasil Filter yang boleh digunakan:
Artistic >Colored Pencil   Artistic >Palette Knife    Brush Stroke>Accented Edges
Sketch > Photocopy      Texture > Stained Glass
Oil Effect


1. Buka fail kerja baru berlatarbelakang hitam dan pastikan anda memilih mod RGB.
  Taipkan sebarang teks di atasnya.
Adobe Photoshop CS2                         55
2. Daripada menu bar, pilih;
    a) Filter | Blur | Guassian Blur.... Pilih radius 1,0 pixel
    b) Layer | Flatten Image
    c) Image | Rotate Canvas | 90 CW
    d) Filter | Stylize | Wind... Pilih Wind dan From the right
    e) Filter | Stylize | Solarize
    f) Image | Rotate Canvas | 90 CCW

3. Hasilnya..

								
To top