Docstoc

Quianzon

Document Sample
Quianzon Powered By Docstoc
					29 April 2009 G. DANILO QUIANZON DRIVER XJJ CUSTOMS BROKERAGE AND FORWARDERS, INC.

RE

:

PAGTITIWALAG SA TUNGKULIN (TERMINATION)

Ito ay hinggil sa iyong paulit-ulit na pagliban at pagkahuli sa pagpasok na nakaapekto ng lubos sa takbo ng operasyon ng iyong kumpanyang kinaaniban samantalang ikaw ay may mahalagang papel bilang Driver.

Buwan Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto September October November Disyembre 1–6 Total

Liban 4 4 3 5 2 1 5 5 5 3 2 3 42

Late 4 3 5 4 2 5 6 6 8 3 4 50

Sa mga naunang pagkakataon, ikaw ay binigyan ng higit pa sa makatarungang kunsiderasyon at pagkakataon upang maituwid ang naturang kamalian at Ikaw rin ay nangakong magbabago. Ito ay bagama’t lubos mong nalalaman bilang kawani ang mga alituntunin ukol sa pagliban. Ganunpaman, sa kabila nito, napatunayang ikaw ay patuloy na lumabag sa mga nasabing alituntunin. Dahil dito, ikinalulungkot na ipinababatid sa iyo na ikaw ay itinitiwalag sa iyong tungkulin simula sa araw na kasunod ng pagtanggap mo ng memorandum na ito. Sa kadahilanang ito ay isang pagtitiwalag (termination), ikaw ay hindi makatatanggap ng mga benepisyo, th maliban sa kung ano ang itinakda ng batas katulad ng natitirang bahagi ng 13 month pay at sahod na hindi mo pa natatanggap. Bagama’t, lahat ng iyong pagkakautang sa kumpanya ay ibabawas sa kung ano mang halagang matatanggap mo.

Christian Balili Operations Manager
cc. JCI/XPI, Accounting, 201 file

Arnold Tolentino Administration Manager


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:4/30/2009
language:English
pages:1