Forwarding Representative by arntolentino

VIEWS: 14 PAGES: 1

									KATUNGKULAN DEPARTAMENTO PUNO

: : :

FORWARDING REPRESENTATIVE DOMESTIC OPERATIONS OPERATIONS MANAGER - DOMESTIC

BUOD Gumanap ng tungkulin bilang tagatanggap, tagapaghatid, tagalipat at tagpagpadala ng kargamento sa kliyente PANUNTUNAN NG MGA TUNGKULIN AT PANANAGUTAN 1. Tumanggap ng kargamento mula sa kinatawan ng bodega ng kliyente 2. Rebisahin at siguraduhing tama sa bilang at sukat, base sa nakasaad sa opisyal na dokumento, ang lahat ng kargamentong tinanggap 3. Masusing rebisahin ang kundisyon bago tanggapin at ilabas ang kargamento at panatilihing nasa mabuting kundisyon ang mga ito 4. Tuloy-tuloy na ”icoordinate” sa opisina ang mga pangyayari hanggang sa maihatid and kargamento at maibalik ang mga kaukulang dokumento sa opisina at maitala sa ”Monitoring Report” 5. Ihatid at ipatanggap sa “carrier”, kliyente o sa autorisadong kinatawan nito ang kaukulang kargamento 6. Siguraduhing kumpleto ang lahat ng detalye at lagda sa mga dokumento. 7. Agad na isumite ang anumang mga kinakailangang dokumento sa kinauukulang opisyal 8. Agad na i-”liquidate” ang lahat ng salaping natanggap pagkatapos ng transakyon 9. Gumawa at magsumite sa mga nakatataas ng mga kaukulang dokumento at ulat na kinakailangan sa operasyon ayon sa mga alituntunin ng kumpanya 10. Magkaroon at magpakita ng “concern” sa bawat kargamento at siguraduhing walang kapabayaang mangyayari 11. Manatiling maayos ang kasuotan, nakauniporme, nakaID at nakasapatos sa lahat ng oras ng trabaho 12. Sumunod sa lahat ng mga patakaran at alituntunin ng kumpanya at ng kliyente 13. Panagutan ang pagkawala, pagkasira o anumang pagkakamali ukol sa kargamento at “delivery” ng dahil sa kapabayaan 14. Bilang isang kinatawan ng kumpanya habang nasa “out-of-town” na biyahe, siguraduhing hindi matulog habang tumatakbo ang sasakyan upang makatulong sa nagmamaneho 15. Gampanan ang iba pang mga tungkuling maaring iatas ng nakatataas PAMANTAYAN NG KATANGIAN Edukasyon : High School Graduate Karanasan : 2 taong bilang Forwarding Representative o katulad na trabaho

Christian I. Balili Operations Manager

Arnold Tolentino Administration Manager

Tinanggap :

Noted :

Juanito C. Inojales President/Gen. Manager


								
To top