Darwin - DOC by arntolentino

VIEWS: 57 PAGES: 1

									29 April 2009

MR. DARWIN VILLAFLOR SALES AIDE XJJ PURIFIED DRINKING WATER STATION

RE

:

PAULIT-ULIT NA PAGLIBAN

Ito ay hinggil sa kalakip na pahayag ng iyong Superyor na si Gng. Elizabeth Realino. Ikaw ay “Absent Without Official Leave” (AWOL) simula noong ika-24 ng Agosto, 2005. Ayon rin sa nasabing pahayag, ikaw ay ilang ulit na lumabag sa mga alituntunin ng kumpanya tungkol sa pagliban. Bukod dito, ang paulit-ulit mong pagliban ay nakaapekto ng lubos sa takbo ng operasyon ng iyong grupo. Sa mga naunang pagkakataon, ikaw ay binigyan ng higit pa sa makatarungang kunsiderasyon at pagkakataon upang maituwid ang naturang kamalian at Ikaw rin ay nangakong magbabago. Ganunpaman, sa kabila nito, napatunayang ikaw ay patuloy na lumabag sa mga nasabing alituntunin. Dahil dito, ikaw ay inaatasang magsumite ng katanggap-tangap na nasusulat na paliwanag (in writing), sa loob ng 24 na oras simula ng pagtangap ng liham na ito, kung bakit ikaw ay hindi dapat na itiwalag sa kumpanyang ito.

Arnold Tolentino Adm. Manager

cc. JCI PDWS


								
To top