svec

Document Sample
svec Powered By Docstoc
					TEST REPORT          Satellietschotel
      SK60-PWT19 Offsetschotel
             van SVEC
                                                           10-1
                                                            1/2010
                                            SK6 0-PW T19 OFFSET
                                                      SCHOTEL VAN SVE
                                            Op twee manieren mon           C
                                                       teer bare schotel met
                                                 uitmuntende prestatie
                                                            s
                                           Die mensen die
                                           leven op een lage
                                           of gemiddelde
                                           breedtegraad
                                           hebben de neiging
                                           om te denken dat
                                           een offsetschotel zijn
                                           LNB steunarm altijd
                                           onder de reflector
                                           heeft zitten. Maar
                                           is het wel echt
                                           noodzakelijk om een
                                           schotel op die manier
                                           te installeren? Wat

      Turn Your                                 te denken van
                                           het plaatsen van
                                           de arm boven de

      Antenna                                  schotel? Wel, er is
                                           geen enkele wet die

       Upside
                                           dat verbiedt maar
                                           vanwege praktische
                                           overwegingen is dit

       Down
                                           alleen handig voor
                                           satellieten met een
                                           erg lage elevatie
                                           (onder de 30º). Deze
                                           praktische reden
                                           houdt de reflector zo
                                           verticaal mogelijk om
                                           te voorkomen dat
                                           zich regen, sneeuw
                                           en vuil in de schotel
                                           op gaat hopen.

                                           ■ De SVEC schotel “ondersteboven”
                                           gemonteerd: de unieke
                                           mastmontage van SVEC biedt
                                           de mogelijkheid de schotel
                                           omgekeerd te monteren. Dit wordt
                                           voorgesteld voor gebieden dichter
                                           bij de poolregio’s, dat wil zeggen in
                                           gebieden waar de elevatie voor de
                                           gewenste satelliet tussen de 0 en 40
                                           graden ligt. Een andere toepassing
                                           is in bepaalde omstandigheden
                                           zoals bijvoorbeeld een druk bezet
                                           balkon, het plaatsen van de arm
                                           boven de reflector kan de oplossing
                                           zijn als het monteren van de arm
                                           onder de reflector niet past.
24 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 10-1
                          1/2010 — www.TELE-satellite.com
  Een offsetschotel ontvangt
satellietsignalen die niet lood-
recht de reflectoroppervlakte
bereiken, maar onder een
hoek van ongeveer 25º. Dit
betekent dat om een satelliet
met een elevatie van 25º te
ontvangen de reflector ver-
ticaal gepositioneerd wordt.
Als de elevatie lager is moet
de reflector getilt worden in
de richting van de aarde, wat
er uit kan zien alsof er iets mis
is met onze schotel. Waarom
dan de boel niet omdraaien
en de steunarm voor de LNB
boven de reflector monte-
ren? Dat is precies wat SVEC
gedaan heeft met zijn SK60-
PWT19 60 cm offsetschotel
voor de Ku-Band!

 SVEC leverde ons een netjes
verpakte kartonnen doos met
twee   stuks  SK60-PWT19.
Alles verkeerde in prima
staat. Het deed ons genoegen
te constateren dat de schotel
vergezeld wordt van monta-
getekeningen en een materi-
aallijst, wat erg behulpzaam
is tijdens het montagepro-
ces. Elk onderdeel van de set
was heel netjes afgewerkt
en paste zonder problemen
bij alle andere onderdelen.
Montage was eigenlijk alleen
maar leuk. Als U al een verti-
cale mast heeft om de schotel
aan te monteren is alles wat U
nodig heeft een 10 mm steek-
sleutel en een Philips schroe-
vendraaier.

 Als gevolg van het feit dat
de instelling van azimut en
elevatiehoek afhangen van
ieder twee schroeven is het
werkelijk heel simpel om de
schotel geleidelijk te draaien
en tilten. De SK60-PWT19 zal
zelfs niet over de mast naar
beneden glijden als u de twee
schroeven van de mastbeugel
te ver losmaakt. Er is nog een
andere lange schroef die het
bovengedeelte van de mast-
beugel doorkruist en de scho-
tel zal op deze schroef blijven
steunen. Deze schroef is de
as voor het instelmechanisme


■ TELE-satelliet test editor Jacek
Pawlowski meet de prestaties
van de SVEC 60cm schotel
SK60-PWT19


26 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 10-1
                          1/2010 — www.TELE-satellite.com
TELE-satellite World             www.TELE-satellite.com/...
Download this report in other languages from the Internet:
Arabic    ‫العربية‬    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ara/svec.pdf
Indonesian  Indonesia   www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bid/svec.pdf
Bulgarian   Български   www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/bul/svec.pdf
Czech     Česky     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ces/svec.pdf
German    Deutsch    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/deu/svec.pdf
English    English    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/eng/svec.pdf
Spanish    Español    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/esp/svec.pdf
Farsi     ‫فارس ي‬    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/far/svec.pdf
French    Français   www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/fra/svec.pdf
Hebrew    ‫עברית‬     www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/heb/svec.pdf
Hungarian   Magyar    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/mag/svec.pdf
Mandarin   中文      www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/man/svec.pdf
Dutch     Nederlands  www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/ned/svec.pdf
Polish    Polski    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/pol/svec.pdf
Portuguese  Português   www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/por/svec.pdf
Romanian   Română    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rom/svec.pdf
Russian    Русский    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/rus/svec.pdf
Turkish    Türkçe    www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1011/tur/svec.pdf
           Available online starting from 1 October 2010
                                        www.TELE-satellite.com — 10-1
                                                      1/2010 —  TELE-satellite — Global Digital TV Magazine  27
                                           voor de elevatie. In sommige
                                           gevallen kan dit een nadeel
                                           zijn omdat de schotel altijd
                                           op de bovenkant van de mast
                                           moet zitten. Bent U dus van
                                           plan om uw mast voor zowel
                                           een satellietantenne als een
                                           terrestriële antenne te gebrui-
                                           ken, dan moet U daar eerst
                                           nog eens goed over naden-
                                           ken. Normaalgesproken wordt
                                           de satellietschotel onder en
                                           de terrestriële yagi antenne
                                           bovenaan de mast geplaatst,
                                           om de invloed van wind op de
                                           mast te minimaliseren.

                                             De montagetekeningen die
                                           de schotel vergezelden lieten
                                           twee manieren zien om te
                                           monteren: met de LNB arm
                                           onder de reflector (elevatie-
                                           bereik 30-90º) en de omge-
                                           keerde manier met de arm
                                           boven de reflector (elevatie-
                                           bereik 0-40º). Beide varian-
                                           ten kunt U op de afbeeldingen
                                           bekijken. De “ondersteboven”
                                           montage ziet er een beetje
                                           vreemd uit, maar alles werkt
                                           okay, er van uitgaande dat
                                           de elevatie van uw satelliet
                                           binnen het gebied van 0-40º
                                           ligt.

                                            Het blijft nog steeds zin-
                                           niger om voor de satellieten
                                           tussen 30-40º de traditio-
                                           nele manier van monteren te
                                           gebruiken omdat de reflec-
                                           tor dan verticaler staat – dus
                                           is er minder kans om regen,
                                           sneeuw en vuil te verzame-
                                           len in de schotel. Als U echter
                                           de nieuwsgierigheid van de U
                                           omringende buren een prikkel
                                           wilt geven kan de omgekeerde
                                           montage uw keuze zijn.

                                             SVEC levert U een meer dan
                                           complete schotel. Er is naast
                                           de voet ook een gebogen mast
                                           bijgevoegd die U kunt gebrui-
                                           ken om het geheel hetzij aan
                                           een muur hetzij aan een dak
                                           te monteren. Het interessante
                                           hierbij: de oppervlakte hoeft
                                           niet verticaal of horizontaal te
                                           zijn. U kunt vrijelijk afstellen
                                           tussen 0 en 90º dus U kunt
                                           alles gebruiken wat stevig
                                           genoeg is om de basis voor de
                                           antenne te vormen.

                                            We deden eerst metingen
                                           met een concurrerende 60


28 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 10-1
                          1/2010 — www.TELE-satellite.com
cm offsetschotel en zetten       dBµV sterker is en dezelfde
daarna de SK60-PWT19 op        kwaliteit heeft vergeleken                     TECHNICAL
                                                            DATA
de mast. De grafieken vertel-     met het concurrerende pro-
                                        Manufacturer          Sichuan Video Electronic Co., Ltd.
len het hele verhaal. De SVEC     duct. Onze conclusie – alles is
                                        Web page            www.svec.com.cn
schotel presteerde echt heel      perfect met de antennegeo-
                                        Email             svec@china.com
goed. We waren in staat om       metrie van deze SVEC scho-
een signaal te bereiken dat 1     tel.                   Fax              +86-028-87838898

                                        Model             SK60-PWT19


      Mening van de Expert                         Description

                                        Dimensions
                                                        Offset Dish for Ku-Band

                                                        60 x 66 cm
  +                                      Offset angle          25.36°
  Zeer goed vakmanschap
                                        Ku-band Gain @ 12.5GHz     35.3dB
  Breed elevatiebereik: 0-90º
                                        F/D ratio           0.58
  Soepele en makkelijke aanpassing van elevatie
                                        Focus length          32.4 cm
 en azimut
  Strakke vormgeving                             Mounting type         Pole and wall mount
                              Jacek Pawlowski
  Extra gebogen mast bij de set meegeleverd voor      TELE-satellite  Material            Steel
                                 Test Center
 wand/dak montage                          Poland  Finish             Polyester powder coating with light gray color

                                        Elevation alignment      0~40° and 30~90°

                                        Resistance to wind       60 m/sec
  -
  Ontworpen om helemaal bovenin de mast gemonteerd te
 worden wat de veelzijdigheid enigszins beperkt.
                                                ■ Dit is zoals de SVEC 60 cm schotel bij de klant arriveert:
                                                alle onderdelen kunnen gemakkelijk gemonteerd worden


30 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 10-1
                          1/2010 — www.TELE-satellite.com
SK60-
PWT19
Offset
Schotel
Van SVEC
      Far Field Testrapport
 Far Field testen in het microgolf gebied op 11.0 GHz ■
en straalbreedte 3.05. De grafiek laat zijn eerste zijlob
zien op -30 dB. SVEC’s offsetschotel is inderdaad een
              model met hoge versterking.
   Zoutsproei Testrapport
 Dit rapport toont aan dat het schoteloppervlak van ■
    de SVEC onbeschadigd blijft, zelfs nadat er 700
 uur (1 maand) continu met zout op gespoten is. Dit is
  een uitmuntend resultaat en maakt dat de schotels
 van SVEC ver boven concurrerende producten staan.
  SVEC’s coating verzekert U van een voortreffelijke
             levensduur van hun schotels.
                              www.TELE-satellite.com — 10-1
                                            1/2010 —  TELE-satellite — Global Digital TV Magazine  31

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:11
posted:10/9/2010
language:Dutch
pages:6