Docstoc

cao_va_co_2541

Document Sample
cao_va_co_2541 Powered By Docstoc
					                Cáo và Cò
Nguồn: forum.top1.vn


Cáo là loại rất háu ăn nhưng rất khôn lanh quỉ quyệt. Một hôm, Cáo bỗng mời Cò
đến nhà dùng cơm. Thức ăn Cáo dọn ra mời khách là món cháo, được để trong
một cái đĩa dẹp, không có chiều sâu. Sau khi mời khách, Cáo thản nhiên liếm hết
sạch, trong khi Cò, vì có mỏ dài, chẳng ăn được gì trong đĩa, đành chịu đói.


Vài ngày sau, đến phiên Cò mời Cáo đến dùng cơm Vốn háu ăn, Cáo nhận lời và
đến ngay. Thức ăn thật là ê hề, nào là thịt, cá, bắp, gạo, trái cây, nhưng Cò đã để
trong một chiếc hũ thuỷ tinh cao cổ. Cáo loay hoay mãi không cách chi lấy đồ ăn
được, chỉ còn cách đi nhặt mấy miếng vụn thức ăn mà Cò đã rơi vãi trong khi ăn.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:10/8/2010
language:Vietnamese
pages:1