1carta by mmontene

VIEWS: 9,928 PAGES: 1

									                        Barcelona, 7 d’octubre del 2010

Benvolgudes famílies:

Com cada any tots els grups tenen reservada la casa de colònies
des de començaments de juliol; per poder confirmar aquestes
reserves l’escola ha de fer un avançament. Per fer front a aquesta
despesa s’ha cregut convenient que tothom que vulgui anar de
colònies faci efectiva una paga i senyal de 85 € i s’ha fixat el dia
30 de novembre com a data límit de pagament.
Més endavant cada cicle informarà amb més detall de les activitats
que faran, del material, etc. De moment us fem arribar el nom de
la casa, les dates i el preu, tot inclòs, de cada grup.

EI-3/EI-4/EI-5:         Mas Suro a Cartellà
                25, 26 i 27 de maig
                145 €


EP-3/EP-4:           La Farga al Montseny
                22, 23, 24 i 25 de febrer
                175 €


EP-5/EP-6:           Cala Canyelles a Lloret de Mar
                26, 27, 28 i 29 d’abril
                220 €


Heu de fer l'ingrés de la paga i senyal al nº de compte 2100-
0933-48-0200041939 de la Caixa. Recordeu portar-ne un
full a l’Anna un cop l’hagueu fet efectiu.                   Atentament

                Claustre de mestres


 CEIPM Patronat Domènech ● Gràcia, 7 ● 08012 Barcelona ● tel. 932 370 035 ● fax 934 152 598
    Correu electrònic: a800702@xtec.cat ● WEB: www.patronatdomenech.cat

								
To top