Docstoc

Microsoft Visio Basic - Malay Version

Document Sample
Microsoft Visio Basic - Malay Version Powered By Docstoc
					Institut Penilaian Negara (INSPEN)
               Oleh :
                    M.N. Hafiza
                    JPPH WPKL
                    hfiz_cj@yahoo.com
  Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
    Kementerian Kewangan Malaysia
                                   MukasuratBab 1  Persekitaran Antaramuka
    (Graphical User Interface)
     Pengenalan Kepada Perisian                   4-8
       Kelebihan Visio
       Latarbelakang Pengguna Visio
       o Bidang ICT Atau IT
       o Bidang Pengurusan
       o Bidang Kejuruteraan
       o Bidang Grafik & Illustrasi
      Contoh Tugasan Visio
     Langkah 1 : Aktifkan Perisian                  9
     Langkah 2 : Pemilihan Skop Lukisan/ Projek            9
     Langkah 3 : Pengenalan Tetingkap Perisian Visio (GUI)
      Pengenalan Tetingkap Visio
      Tetingkap Komunikasi Dan Maklumat
      Konfigurasi Tetingkap Komunikasi (Page Setup)
      Konfigurasi Tetingkap Maklumat
      Fungsi ‘Pan And Zoom/ Custom Properties/ Size And
       Position/ Drawing Explorer’
      Fungsi Simpan Dan Simpan Sebagai (Save/ Save As)Bab 2  Latihan Asas Visio
     Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI)        14-18
      Fungsi Fokus Objek Dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out)
      Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat
      Fungsi Serta Jenis-jenis Dan Ciri-ciri Garisan
      Penulisan Dan Warna (text)
      Pembesaran Dan Pengecilan Objek/ Shape
      Fungsi ‘front/back’ Dan ‘group/ Ungroup

     Langkah 2 : Pengoperasian Objek                19-22
      Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape
      Latarbelakang Projek/ Lukisan (background)
      Penggunaan Fungsi Layer Dalam Projek/ Lukisan
              Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta  Helaian 2 - 37
                                       Mukasurat


Bab 3  Latihan Pertama – Pelan Bangunan
     Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek            23
     Langkah 2 : Modifikasi Kertas Lukisan Serta Penentuan Skala
     Langkah 3 : Mula Melukis Projek                   24-26
       ‘Drag & Drop Dinding/ Wall
       Siap Dinding Luar Bangunan Dan Dalaman
       Tetingkap Stencil Tambahan
       Masukan Tulisan
       Menukar Unit Ukuran Dimension
       Melengkapkan Bingkai Projek (Title Blocks)
       Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara AutomatikBab 4  Latihan Kedua – Pemetaan
     Langkah 1 : Aktifkan Visio Dan Pemilihan Projek           27 - 29
       Masukan Peta Siap Sedia Diimbas (scan)
       Proses Mendigit Peta
       Masukan Fail Autocad Kedalam Visio Projek
       Mendigit Peta


Bab 5  Latihan Ketiga - Carta Organisasi & Carta Alir
     Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio                 30 - 33
     Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi/ Carta Alir)
     Carta Organisasi
       ‘Drag And Drop’ Carta ‘Stencil Shape’
       Fungsi ‘Arrange Subordinates’
       Fungsi ‘Menu Bar’ Carta Organisasi
     Carta AlirBab 6  Latihan Keempat – Grafik Dan Illustrasi
     Langkah 1 : Aktifkan Perisian Visio                 34 - 35
     Langkah 2 : Mula Melukis
       Saiz Kad Jemputan
       Sediakan Gambar Serta Objek Grafik
       Masukan Gambar, Objek Dan ‘Crop’
       Melukis Logo Organisasi
               Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta     Helaian 3 - 37
     isio mula dikenali sebagai
satu perisian untuk kegunaan ahli
perniagaan. Disebabkan perisian ini
begitu mudah untuk digunakan oleh
pengguna   (user  friendly)  serta
mempunyai kepelbagaian kemudahan
untuk    berkreatifviti,   melukis
gambarajah berdiagram dan mempunyai
persembahan visual yang menarik.
    Maka tidak dinafikan lagi ianya
menjadi pilihan pelbagai golongan
profesional tidak kira latarbelakangnya.
Dengan Visio kebanyakkannya dapat
dilaksanakan dengan mudah, pantas dan      Rajah 1.0 : Visio 2003 merupakan perisian
menarik.                     penyelesaian permasalahan teknikal serta
                                 pengurusan

Kelebihan Microsoft Visio
     Kekuatan perisian visio ini ialah ciri-ciri ‘stencil’ (drag-and-drop smart shape
system). Dimana ia merupakan teknologi yang membantu mempercepatkan kerja,
mudah dan profesional. Jika dibandingkan dengan ‘clip art’ dalam ‘Microsoft Office’
ciri-ciri ‘drag-and-drop’ ini lebih mudah dan tersusun.
    Selain itu ‘Microsoft Visio’ merupakan satu perisian untuk ‘penyelesaian
berdiagram’ (stand-alone diagramming solution). Ianya membantu merealisasikan
segala bentuk maklumat dalam bentuk diagram, ‘mind diagrams’ dan sebagainya
   Pengguna juga dapat mengembangkan lagi perhubungan minda, maklumat dan
mencorakkan cara yang lebih efisien serta tersusun dalam tugasan harian.
   Organisasi dan agensi akan menjadi lebih berdaya saing dan mencapai objektif
yang diingini. Malah maklumat dan mesej yang hendak disampaikan dapat
menyakinkan serta lebih mudah difahami oleh pelanggan.
                          Tips untuk ‘Drag & Drop’ Objek
                               Pilih Objek di Stencils (klik tetikus)
                               Bawa objek ke tetingkap lukisan
                               Lepaskan butang kiri tetikus


      Rajah 1.1
   ‘Drag and Drop Smart
     shape system’


           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta               Helaian 4 - 37
                           BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
Latarbelakang Pengguna Visio
Kebanyakkan profesional sekarang ini lebih berminat menggunakan perisian ini, untuk
menonjolkan lagi hasil kerja mereka kepada pelanggan dalaman mahupun pelanggan
luaran. Malahan perisian ini sesuai untuk semua peringkat samada untuk bidang
Kejuruteraan, Pengurusan dan Institusi Pengajian.
Diantara Jurusan pekerjaan yang
sesuai dalam penggunaan perisian
ini adalah
  Bidang ICT atau IT
  Bidang Pengurusan
  Bidang Kejuruteraan
  Pereka Grafik dan Illustrasi
Boleh dikatakan jurusan-jurusan lain
yang tidak disebutkan boleh juga
menggunakan perisian ini. Cuma
yang pentingnya pengguna
mempunyai kemahiran, kreativiti
serta inovatif dalam menggunakan
perisian ini.                  Rajah 1.2 : Contoh Diagram Bergambar


Bidang ICT atau IT
Sebagai contoh anda boleh melhat
Rajah 1.2 dan Rajah 1.3 yang mana
rajah atau diagram ini dilukis
menggunakan perisian Visio. Rajah
ini mewakili laporan mengenai
rangkaian   perhubungan   maya
(network connection) dalam satu-
satu organisasi yang disediakan oleh
Pegawai    Sistem    Maklumat
organisasi atau agensi berkenaan
Banyak kelebihan menggunakan
perisian ini dalam bidang ICT atau
IT ini, terutama dalam pembinaan
                         Rajah 1.3 : Contoh Diagram Bergambar
Database     dan    halatuju
pengoperasian sistem hingga ke
pembinaan laman web.                      Pengguna Visio akan diberi
                                pilihan memilih konsep atau
                       Memo        jenis lukisan yang bakal dilukis
                                sebaik sahaja perisian ini
                                diaktifkan.
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta             Helaian 5 - 37
                           BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
Bidang Pengurusan
Rajah 1.4, 1.5 dan Rajah 1.6 menunjukkan
carta alir dan ‘timeline’ yang telah dilukis
oleh pihak pengurusan atau pentadbiran
sesuatu organisasi bagi menonjolkan lagi
laporan dan dokumentasi yang dikeluarkan.
Begitu juga dengan carta organisasi jabatan.
Didalam Visio, carta organisasi sangat
mudah  untuk    dilukiskan.  Cuma
memerlukan sedikit pengetahuan asas.
                              Rajah 1.4 : Contoh Diagrams
                              Rajah 1.5 : Contoh Laporan
                                  Berdiagram
                               (Timeline Diagrams)


                         Kekuatan perisian ini terletak pada
                         kebolehannya melukis pelbagai bentuk
  Rajah 1.6 : Contoh Carta Organisasi      diagram/ ‘workflow’ dan carta organisasi
                         dengan mudah. Begitu juga dengan lain-
                         lain tugasan.
Bidang Kejuruteraan
Secara umumnya bidang kejuruteraan ini
begitu luas subjeknya diantaranya ialah
Kejuruteraan Elektrik, Mekanikal,
Kejuruteraan Senibina dan lain-lain.
Bagi perisian ini, secara asasnya boleh
dilaksanakan.
Dalam buku ini, contoh persekitaran kerja
yang ingin ditonjolkan ialah berkaitan
dengan bidang pemetaan dan pelan
bangunan (floor plan lihat Rajah 1.7).
Kebiasaannya pelan bangunan yang
hendak dilukis oleh jabatan ini adalah
mudah begitu juga dengan pemetaan.
Selain dari dua bentuk tugasan di atas,
jabatan ini juga menghasilkan pelan tapak       Rajah 1.7 : Contoh Pelan Bangunan
dan pelan lokasi menggunakan perisian
Visio 2003.
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta           Helaian 6 - 37
                           BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
Bidang Grafik Dan Illustrasi
                                              No.002410
Dalam kategori grafik dan illustrasi ini, perisian
Visio agak terhad penggunaannya berbanding
dengan perisiaan lain seperti Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Corel Draw dan lain-lain           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta
                                   Kementerian Kewangan Malaysia
perisian.                                http ://www.jpph.gov.my/jpph


Cuma ianya dapat membantu dalam penyusunan
dan koordinasi tugasan grafik dengan cara yang
tersendiri.
Di bab 6 nanti akan dijelaskan cara-cara              Mohamed Noor Hafiza Bin Md. Nordin
                                      ( Draughtsman )
penggunaan perisiaan visio dalam tugasan grafik
dan illustrasi.                                Unit Pelan

                                       HAFIZ
Definisi Grafik
Grafik merupakan satu proses dan seni tersendiri
dalam melahirkan inspirasi atau maksud gambaran
tertentu kepada individu, masyarakat, syarikat, dan
lain-lain lagi. Selain itu ianya juga mewujudkan satu
bentuk komunikasi visual yang efektif serta lebih
mudah difahami sebagaimana contoh seperti logo,
brosur, surat khabar, poster, iklan, business card
dan sebagainya.

Pereka Grafik
Satu kepakaran Seni, kreativiti dan tugasan mencipta, memilih, menyusun gambar,
simbol, tulisan dan warna sebagai melahirkan objek/grafik baru serta tersendiri untuk
dipaparkan sebagai bentuk yang boleh mendatangkan hasil yang boleh dikenali,
dibanggakan dan diniagakan.


Grafik dan Illustrasi di JPPH
Seni grafik dan illustrasi begitu senonim dengan INSPEN terutamanya. Pihak INSPEN
bertanggungjawab menyediakan senireka grafik untuk kegunaan jabatan samada untuk
Laporan Pasaran Harta (LPH), brosur kursus, poster perayaan dan sebagainya.
Begitu juga di Cawangan JPPH yang lain, senireka grafik ini acapkali menjadi
tanggungjawab Pelukis Pelan dan juga Pembantu Penilaian.
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                    Helaian 7 - 37
Contoh-contoh Tugasan Visio
Untuk lebih memahami lagi fungsi-fungsi visio dalam kerjaya sila ke ‘Menu bar
Help  Diagram Gallery’ (lihat rajah dibawah)
Fungsi help ini ialah memberi panduan dan ilham untuk tugasan visio yang bakal
dilaksanakan.
       ‘Diagram Gallery’ memberikan kita ilham dan panduan dalam membuat tugasan
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta              Helaian 8 - 37
                                BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
Untuk melihat paparan tetingkap ‘Visio 2003’, anda
perlu aktifkan ‘Icon Visio’ ini di ‘Windows”, samada
di ‘Desktop’ mahupun melalui ‘Start - Programs –
Microsoft Office - Visio’. (Sila Rujuk Rajah 1.8 dan
rajah 1.9)
                                               Ikon Visio                                       Rajah 1.8 ‘Ikon Visio di Desktop’
         Rajah 1.9 Ikon Visio di menu
   ‘Start – Program – Microsoft Office – Visio 2003’
                                Sebaik sahaja ikon Visio ini diaktifkan,
                                pengguna dibenarkan memilih jenis
                                projek yang bakal digunakan
                                Setiap pemilihan akan diterangkan
                                secara umum oleh Visio.
                                Sebagai contoh lihat rajah 1.10, apabila
                                pemilihan kategori dibuat – ‘Building
                                Plan’ - Templates akan memaparkan
                                maklumat lebih lengkap jenis projek
                                yang bersesuaian. Disini pengguna
                                perlu bijak memadankan keperluan
                                projek berdasarkan kateria yang
 Rajah 1.10 Pemilihan Projek ‘Choose Drawing Type’ sebaik   dipaparkan.
 sahaja ikon Visio diaktifkan. Dikenali sebagai ‘Task Pane’

Terdapat 16 kategori yang disediakan oleh
Visio untuk kemudahan pengguna memilih
kesesuaian dengan projek.
Setiap kategori mengandungi beberapa
pecahan lagi untuk dipilih pengguna.
Setiap pecahan merangkumi stencil-stencil
tertentu yang berkaitan dengan tajuk projek
anda serta dapat membantu anda dalam
sebarang tugasan.

    Tips untuk Pemilihan
         Sediakan ‘Draf Paper’ @ ‘sketch’
         sebelum sesuatu projek dilaksanakan
         (pelan bangunan atau Carta Alir dsb.)     Rajah 1.11 Kategori Projek yang standard dan
                                       sediada dalam Visio.

               Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                 Helaian 9 - 37
                                         BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
       Tetingkap Visio 2003 menyamai tetingkap Microsoft yang lain seperti MS Word, MS
       Excel , MS Access dan lain-lain. Cuma setiap perisian mempunyai fungsi-fungsi yang
       tersendiri. Rajah 1.12 dibawah menerangkan GUI (graphical user interface) standard
       bagi perisian ini dan persekitarannnya.

                                             Pengenalan Tetingkap
                                             Visio
                                               Aktifkan   perisian  visio
                                               dengan klik ikon visio 2003
                                               di desktop atau menu start
                                               Tetingkap perisian visio akan
                                               dipaparkan.
                                               Sila buat pemilihan projek di
                                               ‘Category : Folder – Block
                                               Diagram’ (Lihat rajah 1.12
                                               disebelah kiri)
                                               Di ruangan Template pilih
                                               ‘Basic Diagram’
                                             Tetingkap  Visio   biasanya
     Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio
                     diaktifkan.
                                             dibahagikan kepada 2 bahagian.
                                             a) Ruangan Stencil/ Shapes
                                             b) Ruangan Lukisan
‘Title Bar’

                           ‘Menu Bar’
                                 ‘Tools Bars’
                                                 ‘Horizontal Guide’
                      ‘Ruler’


                     ‘Stencils’ boleh
                     dipaparkan lebih
                       dari satu
                       tetingkap                  ‘Vertical Guide’         ‘Stencil Shape’     ‘Drawing Paper’                    ‘Page Infomation’
                    & Previous + next
                       button
                                                    ‘Status Bars’
           Rajah 1.12 - Pilih Projek/ ‘Choose Drawing Type’ sebaik sahaja ikon Visio diaktifkan.


                     Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                   Helaian 10 - 37
                           BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
‘Toolbars’ yang mempunyai segitiga
kecil di sisinya bermaksud ada pilihan
selain yang dipaparkan. Lihat rajah
disebelah kanan.

Tetingkap Komunikasi dan Maklumat
Untuk sessi ini, pengguna akan diperkenalkan dengan tetingkap yang acapkali
digunakan untuk pelbagai tujuan lukisan dan konfigurasi. Antaranya Tetingkap
Komunikasi dan tetingkap maklumat.
i) Tetingkap Komunikasi - Berfungsi sebagai pembantu dalam lukisan. Pengguna
diberi pilihan untuk menukar, menambah dan sebagainya.
ii) Tetingkap Maklumat - Tetingkap ini pula kadangkala memerlukan input dari
pengguna dan umumnya sebagai paparan maklumat yang berguna.

A) Konfigurasi Tetingkap
Komunikasi Lukisan (Page Setup)
Tetingkap ‘Page Setup’ ini merupakan
salah satu fungsi terpenting dalam
tugasan visio ini. Ianya berfungsi untuk
:
    Print Setup - Memilih pencetak
    dan kedudukan lukisan apabila
    ianya dicetak.
    Page Size -Menentukan jenis
    kertas yang bakal digunakan dan
    Kedudukan kertas
    Drawing Scale - Skala lukisan
    ditentukan                  Tetingkap ‘Page Setup’ amat Penting ditentukan
    Page Properties - Menentukan            konfigurasinya dipermulaan projek
    muka surat lukisan,
    latarbelakang (Background) dan         Layout and Routing - Menentukan
    ukuran.                    bentuk garisan sambungan objek
    Shadows – Menetapkan              (tegak/melengkung), ruangan diantara
    spesifikasi shadow pada objek         objek, ukuran standard objek dan
    dalam lukisan.                 garisan penyambung.
B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat
Tetingkap Maklumat ini (sila rujuk rajah di sebelah kanan -
klik Menu bar  View) mengandungi pelbagai fungsi seperti
    Zoom lukisan (Pan & Zoom Windows)
    ‘Custom Properties Window’ – sebagai paparan
    maklumat apabila objek dipilih
    ‘Size & Position Window’ - penetapan ukuran seperti
    panjang dan lebar objek
    ‘Drawing Explorer’ - Mewakili kesemua objek dan
    ‘template’ yang digunapakai dalam lukisan/ projek.
    Manakala ‘Shapes Window’ - samada pengguna ingin
    memaparkan ‘stencil shape’ atau tidak

           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta               Helaian 11 - 37
                          BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
B) Konfigurasi Tetingkap Maklumat (sambungan)
   ‘Task Pane’ adalah tetingkap bantuan apabila Visio
   2003 di aktifkan.
   ‘Header and Footer…’ berperanan menetapkan/
   memaparkan tajuk dan maklumat pada kertas lukisan @
   projek / ‘Drawing Page’
   Manakala   ‘Layer   Properties…’   berperanan
   mengklasifikasikan objek, memaparkan objek dan
   mengawal objek-objek dalam kertas lukisan anda.
   Selain daripada pilihan yang telah diterangkan tadi,
   lebih berkaitan kepada fungsi GUI di Visio 2003

Fungsi ‘Pan & Zoom Window’
   Fungsi ini memudahkan kita dalam membesarkan dan
   mengecilkan paparan diatas lukisan
   Segiempat berwarna merah seperti yang ditunjukan di
   rajah sebelah kanan, ia berfungsi apabila tetikus
   mengenai petak merah ini ia akan bertukar bentuk
   menjadi seperti berikut :     pengguna
   bolehlah mengubah bentuk segiempat tersebut,
   serentak dengan itu paparan objek menjadi mengecil
   atau membesar.
   Selain pada itu pengguna juga boleh menggunakan
                                  Untuk aktifkan tetingkap ‘Pan &
   ‘scroll bar’ disebelah kanan tetingkap.               Zoom’ window
                                  Menu bar View Pan &
                  Fungsi ‘Custom Properties’       Zoom window

                      Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan
                      data dan maklumat mengikut jenis objek yang
                      kita pilih dari ‘stencil shape’.
                      Sebagai contoh lihat rajah disebelah kanan.

                  Fungsi ‘Size & Position’
                      Fungsi ini lebih kepada untuk kemasukkan
                      data dan maklumat bagi tujuan pembesaran
                      dan sebagainya. Cuma masukkan angka yang
                      dikehendaki. (lihat rajah dibawah)
                      X dan Y membawa maksud kedudukan
                      lokaliti objek dalam kertas lukisan
   Fungsi ‘Width & Height’ untuk
   pembesaran objek mengikut
   panjang dan lebar objek yang di
   ingini
   Angle : objek boleh dipusing
   360 darjah
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta           Helaian 12 - 37
                                    BAB 1 : Persekitaran Antaramuka
Fungsi ‘Drawing Explorer’
     Fungsinya lebih kepada melihat aktiviti
     melukis dan objek-objek yang kita
     gunakan dalam perisian ini.
     Ianya juga membenarkan kita mengubah
     pelbagai objek didalamnya mengikut
     spesifikasi yang lain
     Ianya mudah jika kita sudah mahir dalam
     persekitaran visio ini.

Fungsi ‘Save and Save As’ Projek/ Grafik

Pelbagai grafik, diagram dan lain-lain latihan telah kita laksanakan. Jadi tiap-tiap
lukisan yang kita kerjakan perlulah disimpan dengan sebaik-baiknya. Fungsi simpan/
‘save’ ini berserta ikonnya adalah sesuatu yang biasa kita gunakan dalam gerak-kerja
berkomputer.
Ia merupakan satu idea yang baik jika kita acapkali menyimpan lukisan yang sedang
dikerjakan, kerana ia dapat mengelak hasil kerja kita hilang begitu sahaja. Dengan Visio
2003, anda boleh menyimpan lukisan anda dalam 3 jenis pilihan.
     Simpan secara biasa atau versi terdahulu (*.vsd)
     Simpan sebagai Laman Web (*.html)
     Simpan sebagai ‘Cad Drawing’ seperti *.dxf atau *.dwg

                                   Selain disimpan sebagai fail-fail yang
                                   disebut diatas, Visio juga membenarkan
                                   anda menyimpan grafik, logo dan lain-
                                   lain objek grafik yang anda cipta/ lukis
                                   dalam bentuk imej fail yang boleh
                                   disimpan seperti : *.gif, jpeg, tif, bmp,
                                   dan lain-lain.


  Drawing (*.vsd)
  Stencil (*.vss)
  Template (*.vst)
  Visio 5 Drawing (*.vsd)
  Visio 5 Stencil (*.vss)
  Visio 5 Template (*.vst)
  Autocad Drawing (*.dwg)
  Autocad Interchange (*.dxf)
  MicroStation Drawing (*.dgn)              Jadikanlah amalan dalam gerak-kerja
  HTML Files (*.htm, *.html)
  Adobe Illustrator File (*.ai)             menekan butang “Ctrl’ + S = ‘Save’
  Computer Graphics Metafile (*.cgm)
  Encapsulated Postscript File (*.eps)          Atau
  Enhanced Metafile (*.emf)
  Graphics Interchange Format (*.gif)          Aktifkan Program Auto save Toolbars : Tools
  IGES Drawing File Format (*.igs)
  JPEG Format (*.jpg)                  Option   Save
  Macintosh PICT Format (*.pct)
  Portable Network Graphics Format (*.p         (anda programkan berapa minit program auto save
  Postscript File (*.ps)
  Tag Image File Format (*.tif)             ini akan diaktifkan)
  Vector Markup (*.vml)
  Windows Bitmap (*.bmp, *.dib)
  Windows Metafile (*.wmf)
  Zsoft PC Paintbrush Bitmap (*.pcx)
                    Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta          Helaian 13 - 37
Langkah 1 : Asas Persekitaran Antaramuka (GUI)
    Aktifkan   perisian  visio
    dengan klik ikon visio 2003
    di desktop atau menu start
    Tetingkap perisian visio akan
    dipaparkan.
    Sila buat pemilihan projek di
    ‘Category : Folder – Block
    Diagram’ (Lihat contoh
    rajah disebelah kanan)
    Di ruangan Template pilih
    ‘Basic Diagram’


Fokus Kepada Objek dan Lukisan (Zoom In/ Zoom Out)
Fungsi fokus kepada objek ini merupakan subjek yang agak penting. Ini Kerana fungsi
‘Pan & Zoom’ adalah untuk menyenangkan darjah penglihatan kita didalam proses
melukis tugasan.
Visio membenarkan kita menfokus objek dari 1% hingga 2000% +-. Satu kelebihan
berbanding perisian lain. Ini bermaksud, kita dapat melukis objek yang terkecil
hinggalah yang terbesar dalam lukisan.
Terdapat 3 jenis pilihan untuk fungsi ‘zoom’ ini
   ‘Toolbars’(rajah 2.0) – Pengguna hanya
   perlu klik pada segitiga kecil dan pilihlah
   berapa pratus zoom yang dikehendaki
   Papan Kekunci dan Tetikus – Lihat
   grafik dibawah (rajah 2.1) untuk
                                  Rajah 2.0 – Zoom menggunakan toolbars
   makluman                                lihat bulatan merah
   Tetingkap ‘Pan & Zoom’ (telah
   diterangkan dalam m/s 12)

        Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift         Kanan
                                     ‘Zoom in’
         Keyboard             Mouse

        Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift         Kiri
                                     ‘Zoom Out’
         Keyboard             Mouse

        Tekan ‘Ctrl’ + ‘Shift         Kanan
                                       Pilih
                                      Kawasan
         Keyboard             Mouse
       Rajah 2.1 – Gabungan papan kekunci dan tetikus bagi pembesaran serta pengecilan
                        paparan


            Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                Helaian 14 - 37
                                      BAB 2 : Latihan Asas Visio                                    1
Latihan Amali Zoom dan Pan
 1    Apabila perisian Visio sudah bersedia,
     masukkan objek kedalam kertas lukisan.

 2    Masukan objek/shape dari stencil kedalam
     lukisan – klik shape (stencil) Drag                           2
     lukisan
     Mulakan penggunaan ‘tools’ pembesaran dan
     pengecilan (rujuk nota di m/s 12 & 14)
                               Tips untuk Zoom
                                      Cara yang lebih cepat adalah
                                      menggunakan kekunci dan tetikus
                                      Ctrl + Shif + tetikus


Latihan Lakaran Garisan, Bulatan Dan Segiempat
Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih ikon yang berkaitan (lihat rajah 2.2),
kemudian dengan menggunakan tetikus mulakan melukis.
    Lakaran Garisan – menggunakan ‘Line / Arc / Freeform / Pencil Tool’
    Segiempat dan Bulatan – menggunakan ‘Rectangle / Ellipse Tool’

                                      Tips untuk Lakaran
                                           Perhatikan ‘petunjuk
                                           tetikus’ anda jika pilihan
                                           ‘tool’ telah dibuat petunjuk
                                           tetikus akan berubah
    Rajah 2.2 : Ikon garisan, segiempat & bulatan


Sebagai panduan sila rujuk jadual dibawah ini.
   Petunjuk                                  Hasilnya
                Catatan
   Tetikus                       Tanpa Button Shift        Button Shift

        Lakarkan segiempat biasa dan
        segiempat tepat. (untuk dapatkan
        segiempat tepat tekan butang ‘shift’)

        Lakarkan bulatan biasa dan bulatan
        tepat. (untuk dapatkan bulatan tepat
        tekan butang ‘shift’)


        Melukis garisan lurus        Melakarkan garis lengkong sahaja                       -tiada-        Melakarkan garisan bebas                           -tiada-


        Melakarkan & membetulkan garisan
        sediada                                    -tiada-


        Menulis (Bertukar apabila ikon ‘  A’      -tiada-            -tiada-
        dipilih
              Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                 Helaian 15 - 37
                                         BAB 2 : Latihan Asas Visio
                Apabila telah selesai menggunakan ‘Tools’ tadi
                sila kembalikan tetikus anda ke asal (rujuk rajah
                dibawah)
                                     1

       Fungsi Serta Jenis-jenis dan Ciri-ciri
       Garisan
       Garisan memainkan peranan yang agak penting
       dalam lukisan anda. Adakala kita melukis garisan
       putus-putus, garisan sempadan, garisan yang
       mempunyai ketebalan berbeza dan garisan
       beranak panah.
       Visio 2003 telah menyediakan pelbagai jenis
       garisan untuk kegunaan anda dalam lukisan.                Jenis-jenis Garisan
       Selain tebal atau nipis garisan yang dilukis,
       warnanya  juga  boleh   digunakan untuk
                                           Warnakan
       membezakan tiap-tiap garisan.                2      Garisan

       1   Contoh-contoh garisan dan jenis
          Fungsi ‘Toolbar’ untuk mewarna dan
       2   tebal dan jenis garisan.
          Menukar jenis garisan : Menu bar
          Format  Line
          Atau pilih garisan  right-click tetikus
            Format   Line (lihat rajah 2.2
          dibawah)
          ‘Line Ends’ bermaksud setiap                   Pelbagai fungsi Garisan
          hujung garisan atau kedua-
          duanya mempunyai anak
          panah. Anak-anak panah ini
          juga boleh dibesarkan            Tips untuk Format
                                 Garisan
Ruangan untuk    mengikut keperluan.                  Pilih Garisan
menukar ciri-ciri                             Tetikus  kilk
    garisan,                             kanan
 ketebalan dan
    keadaan                                 Pilih Garisan –
 hujung garisan                                  klik kanan
                                    Ruangan untuk
    Untuk                              menjadikan garisan
  menebalkan                              mempunyai Anak       Mouse
   garisan                              Panah

Ruangan untuk
 mewarnakan                              Butang ini sebagai
   garisan                              pilihan menjadikan
                                    sudut-sudut segiempat
          Rajah 2.3 : ’Dialog Boxes’ untuk garisan      menjadi sedikit bengkok


                   Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                Helaian 16 - 37
                                BAB 2 : Latihan Asas Visio
Penulisan dan Warna (Text)
Setiap objek/shape dengan mudahnya boleh                    Mewarna Objek
ditulis. Apa yang anda perlu buat adalah
                                        Mewarna Garisan
   Klik Objek   mula menulis (keyboard)
   Pilih ikon ‘A’ di Toolsbar    klik diatas
   lukisan   mula menulis               Warnakan Tulisan dan lain-lain objek

   Mewarna : pilih objek/tulisan     ikon
   ‘A’ pilih warna
   Jenis Tulisan : Toolbar   Combo Box
   Tulisan  pilih tulisan
   Rajah dibawah adalah bagi konfigurasi
   tulisan/‘text’ agar lebih kemas dan
   menepati kehendak pengguna. Cara untuk
   memaparkan tetingkap ini adalah :
       Pilih tulisan (text box)  klik
       kanan    Format   text…
       Pilih tulisan  Menu bar
       Format   Text...
           Tetingkap Format Tulisan/ ‘text’
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta             Helaian 17 - 37
                                 BAB 2 : Latihan Asas Visio
Pembesaran dan Pengecilan Objek/ Shape
Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi
saiz dan bentuknya.

 1   Setiap objek/shape yang dipilih akan dikelilingi oleh garisan hijau berserta
    penanda pepenjuru. Dengan menggunakan tetikus pilih penjuru yang hendak
    dibesarkan atau dikecilkan
                         1
    Secara automatik penunjuk tetikus
    akan bertukar kepada anak panah
    berkembar lihat rajah disebelah.
    Bulatan hijau untuk kita
    pusingkan objek ke sudut-sudut
    tertentu (360 darjah)
 2   Menggunakan Tetingkap ‘Size
    and Position’ : klik objek                             2
    Menu bar   View   Size and
    Position  masukan ukuran

 3   Menggunakan Toolbar (lihat rajah
    2.4A No.1) : Aktifkan tollbar ini –
    Menu bar   View   Toolbars
     pilih ‘Action’ atau Menu bar
     Shape   Rotate or Flip
                            3          4     5           Rajah 2.4A : Objek boleh dimanipulasi menggunakan Toolbar ‘Action’ ini

Fungsi ‘Front/ Back’ dan ‘Group/
Ungroup’
Fungsi Front/Back ini ialah mengubah objek yang
tertindih atau bertindih samada ke atas atau kebawah.
                                 Klik : Bring to front
 4   Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.2) :
    Pilih Objek klik ikon bring to front ;
    atau,
    Menu bar Shape Order          bring to       Fungsi ‘Bring to front’
    front ; begitulah sebaliknya
Fungsi ‘Group’ ini ialah menggabungkan beberapa
objek menjadi satu (1) manakala ‘Ungroup’
memisahkan objek.
                                    Klik : Group
 5   Menggunakan toolbar (lihat rajah 2.4A No.3) :
    Pilih 2 Objek klik ikon group ;
    begitulah sebaliknya
    Papan Kekunci : Ctrl + G dan untuk                Fungsi ‘Group’
    ‘Ungroup’ Ctrl + Shift + U

           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                Helaian 18 - 37
                                    BAB 2 : Latihan Asas Visio
Langkah 2 : Pengoperasian Objek
Apakah yang dimaksudkan pengoperasian objek ? Dalam Visio, kita mampu untuk
melaksanakan pengoperasian objek. Dimana dua (2) objek boleh dicantumkan dengan
arahan yang berlainan dan hasilnya juga berlainan.
Diantara arahan yang disediakan oleh perisian ini ialah :
     Union - Gabungkan 2 objek menjadi 1
     Combine - Asingkan bahagian bertindih
     Fragment - 2 objek bertindih dipecahkan menjadi beberapa bahagian
     Intersect - Objek yang bertindanan sahaja yang kekal.
     Trim – memotong garisan yang tidak diperlukan.
     Offset – Penambahan garisan bersebelahan garisan asal dengan kadar dan ukuran
     tertentu.
Selain objek, garisan juga boleh dimanipulasikan untuk mendapatkan sesuatu objek yang
lebih menarik. Dimana satu garisan dilukiskan diatas objek tersebut. (lihat rajah 2.7)


               union


              combine

                                         fragment
               fragment                     Garisan & objek
                                 Rajah 2.7 : Pengoperasian objek & garisan
               Intersect


               Subtract


           Pengoperasian objek


  Contoh 1 :


     Lukis satu              Gunakan fungsi ‘offset’
      garisan                (masukan ‘offset
    jadikan ia jalan              distence’ = 2mm)
     berkembar

  Contoh 2 :
                            Gunakan fungsi
                            ‘trim’ & Join.
Rajah 1.5 - Fungsi 'Join', 'Trim'
     dan 'Offset'
               Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta              Helaian 19 - 37
Ciri-ciri Pengubahsuaian Objek/ Shape
Sebarang objek/ shape samada diambil dari stencil atau dilukis, boleh diubahsuai dari segi
warna dan garisannya. Begitu juga dengan objek bulatan, segiempat dan lain-lain objek
(trapizium, bintang, segitiga) kaedah yang sama (ciri-ciri garisan) kita gunakan untuk
pengubahsuaian objek-objek ini.
Dalam topik ini, kita akan memahami cara dan bagaimana memanipulasikan objek,
sama ada dari segi bentuk, warna, dan ‘pattern’ objek. Selain itu, objek juga mempunyai
garis sempadannya. Ini bermaksud kita boleh mengubah bentuk garisan dan warna/
paten objek (lihat rajah dibawah)           objek   Ubah garisan   ton warna    paten
           Contoh pengubahsuaian objek dengan garisan, warna
                     dan paten
Untuk latihan ini, pengguna hanya perlu memilih objek dan ikon ‘Fill Color’ yang
berkaitan , kemudian dengan menggunakan tetikus pilih warna yang diingini
    Ubah Garisan : lihat nota m/s 14 – (Garisan)
    Warnakan Objek : Pilih Objek Ikon ‘Fill Color’ – pilih warna yang sesuai.
    Ton Warna : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill (lihat rajah 2.4)
    Paten : Pilih Objek tetikus-kanan Format Fill Pattern (pilih paten
    yang sesuai)
                                        Ikon ‘Fill Color’
                                      Mewarnakan Objek
               Rajah 2.4 : Warnakan dan Patenkan Objek
           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta          Helaian 20 - 37
                                   BAB 2 : Latihan Asas Visio
Latarbelakang (Background) Projek/ Lukisan
Bagi menonjolkan lagi lukisan atau persembahan projek, Visio 2003 menyediakan
beberapa latarbelakang yang menarik samada menggunakan stencil standard atau
pengguna mencipta sendiri latarbelakang ini berdasarkan kreativiti tersendiri.

    Menu bar  Insert  New Page
    Tetingkap ‘Page Setup’ dipaparkan.
    (Page Properties – lihat rajah 2.5) Pilih :
    Type = Background     Butang ‘OK’

  1 Lihat rajah 2.6 dan Pastikan di ‘Page
   Information’ Background-1 telah
   dipilih.
                                 Rajah 2.5 : Latarbelakang (Background)
  2 Tetingkap Shapes/ stencil
   Backgrounds                        Cara Memaparkan
  3 ‘Drag & Drop’ contoh yang sediada ke            ‘Background’ di Page-1
   lukisan. Atau melukis Frame/ Title               Di Page Information klik
   Block standard JPPH di ruangan ini.               Page-1   Menu Bar   File
                                     pilih ‘Page Setup’
                                   Tetingkap seperti rajah 2.5
                                   akan dipaparkan : pilih
                                   Page Properties
                                   Background   pilih
2
                                   ‘Background-1’
                    3
                                   Klik butang ‘OK’
                                   Hasilnya background yang
              1                     dilukis akan dipaparkan di
                                   Page-1
  Rajah 2.6 : Stencil Backgrounds & ‘Page = Background-1’   Hasilnya Lukisan anda sekarang
                                 mempunyai latarbelakang yang
                                 menarik.
                                   Untuk menukar
                                   latarbelakang, pilih
                                   ‘Background-1    ‘Delete’
                                   background asal   stencil
                                   background pilih shape
                                   yang lain Drag & Drop.
                                   Lihat Page-1 : untuk melihat
                                   hasilnya
                                   Seterusnya projek anda
                                   sedia untuk di cetak (Print)
          Menggunakan Fungsi ‘Background’ ini lebih cepat dan tersusun dalam
          penyediaan ‘Frame’ atau ‘Title Block’ yang banyak untuk tugasan tertentu.


             Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta             Helaian 21 - 37
                                     BAB 2 : Latihan Asas Visio
Penggunaan Fungsi Layer Dalam Lukisan
Layer merupakan lapisan bertindih yang mewakili objek-objek dalam lukisan. Fungsi
layer ini untuk membolehkan kita mengawal, mengaktifkan/pasif, menukar warna dan
lain-lain fungsi seperti memaparkan/ tidak memaparkannya sewaktu mencetak. Atau
boleh menamakan sendiri bentuk/ objek yang telah dibuat dengan nama yang tersendiri.
     Mendigit Objek/ Imej – Fungsi ini diaktifkan agar ianya tidak menggangu
     sewaktu proses mendigit.
     Penulisan/ Tulisan – Boleh juga digunakan pada tulisan contohnya apabila kita
     ingin mengisi borang standard. Kita pecahkan borang tadi kepada 2 bahagian
          Maklumat borang satu bahagian/ Layer (termasuk tulisan/ garisan/ petak
          dan sebagainya.
          Pengisian maklumat/ data (input maklumat – layer yang lain)
     Pengasingan Objek – Contoh dalam lukisan pelan bangunan. Kita asingkan
     material/objek mengikut kepentingan. (dinding luar -dinding dalam layer
     berasingan / pendawaian elektrik – pembentungan/ dsb.

     Terdapat 2 cara kita ingin mengaktifkan
     fungsi layer ini :
          Cara Pertama : Klik kanan
          Format    Layer... : tetingkap
          ‘New Layer’ akan dipaparkan.
          Namakan layer baru anda contoh
          : “test” lihat rajah 2.7   klik OK
            Automatik tetingkap kedua
          dinamakan dan dipilih.
          Cara Kedua : Menu bar    View
           Layer: tetingkap layer
          properties dipaparkan   Klik
          butang ‘New’ lihat rajah 2.8
     Jika langkah-langkah ini diikuti, objek/
     imej/tulisan anda telah bersedia untuk
     dimanipulasikan
                                   Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek
                       Visible : dipaparkan
                       diatas Lukisan
                        Print : objek boleh
                        dicetak                            Kunci objek
                            diatas lukisan
Butang arahan
untuk menambah,
membuang dan                          Mewarnakan
memberi nama                          objek
baru untuk layer
          Rajah 2.7 : Wujudkan Layer bagi objek


              Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta               Helaian 22 - 37
Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
   Dapatkan draf/ contoh
   pelan bangunan (lihat
   LAMPIRAN 1)
   Aktifkan perisian visio
   dengan klik ikon visio 2003
   di desktop atau menu start
   Tetingkap perisian visio akan
   dipaparkan.
   Sila buat pemilihan projek di
   ‘Category : Folder –
   Building Plan’ (Lihat
   contoh rajah disebelah
   kanan)
   Di ruangan Template pilih
   ‘Floor Plan’

Modifikasi Kertas Lukisan dan Penentuan Skala
Untuk mendapatkan hasil pelan bangunan yang menarik, pengguna perlu mematuhi
beberapa krateria berikut :
Tentukan Saiz Kertas, Skala dan Unit Ukuran
   Menu bar   File  Page Setup
   Tetingkap Page Setup dipaparkan
    Print Setup – Jenis Pencetak, jenis
     kertas cetak, lokaliti kertas cetak
     dan pembesaran lukisan
    Page Size – Saiz Lukisan dan
     lokaliti lukisan
    Drawing Scale – Tentukan jenis
     skala dan unit ukuran
    Page Properties – Label mukasurat,
     latarbelakang dan paparan unit
     ukuran
    Layout and Routing – Konfigurasi
     diagram/ carta
    Shadows – Kertas lukisan dan
     shape

          Visio boleh mencetak pelan-pelan bersaiz A0/
          A1 dan A3 hanya menggunakan spesifikasi
          printer bersaiz A4. Pengguna cuma perlu
          menyusun (gam) kembali cetakkan A4 ini
          kepada saiz pelan yang dicetak.


          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta   Helaian 23 - 37
                                 BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan
Mula Melukis Pelan Bangunan
Mulakan lukisan pelan bangunan atau pelan lantai anda mengikut panduan dibawah:
1. Drag and Drop – Dinding/ Wall
   Pilih Dinding/Wall Klik-kanan         ‘Add a guide’ dan ‘Add a Dimension’
   Untuk memanjangkan dinding, pilih segiempat bertanda hijau ditiap-tiap
   hujung dinding (lihat Rajah 3.0) dan tarik/drag. atau
   Pilih Dinding : Menu bar          View    Size and Position  length (rajah 3.0):
   masukkan nilai panjang.
   Dinding akan Bersambung jika kedua-dua hujungnya dirapatkan.
                       Add a Guide
                         Dinding/ Wall
              8' 0"
                      Add a Dimension
    Rajah 3.0 : Gunakan Tetikus untuk letakkan ‘Guide Line’ dan ‘Dimension Line’ @ Size and
                  Position = memanjangkan dinding

2. Siapkan Dinding Luar Bangunan dan Dalaman
   Siapkan dinding sebelah luar dan dalam (Bilik Tidur, Bilik Air dan
   sebagainya)
   Menu bar    View         Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain
   maklumat (jika perlu)
   Masukan (drag and drop) stencil yang berlabel ‘Space’/ ‘Space L’ / ‘Space T’
   kedalam pelan bangunan
   Klik-kanan    Auto Size (Auto Pengiraan Luas)
   Masukan ‘Space’ stencil dan namakan maklumat didalam ‘Custom Properties’
   Menu bar    View   Custom Properties – Masukan Nama dan lain-lain
   maklumat (jika perlu)
   Stencil Shape : Pintu, Tingkap dan Peralatan lain yang sesuai

              ‘Drag & Drop’ ‘Space’
              ke ruangan yang anda       Bilik VO (W41)
                  ingini
                                  9 sq. m.

                     Space


   Space : Pengiraan Luas Secara Automatik

                  Setiap kali anda kemaskini atau mengubah
                  lukisan anda, jangan lupa ‘Ctrl + S untuk
                  Simpan.

            Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta              Helaian 24 - 37
                                  BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan
3. Tetingkap Stencil Tambahan
   Menu bar : File       Shapes    Building Plan      Pilih Stencil atau
   Toolbars (lihat Rajah dibawah) : Ikon Stencil            Building Plan       Pilih Stencil
   Stencil : Furniture       Drag and Drop shape

                     4. Masukan Tulisan
                           Toolbars : Pilih ikon ‘A’       klik diatas lukisan
                           Tukar Jenis Tulisan : Klik Tulisan          Toolbars
                            pilih Tulisan  pilih saiz
                           Warna Tulisan : Klik Tulisan           Toolbars
         Ikon Stencil            ikon ‘A’ pilih warna

5. Menukar Unit Ukuran Dimension
Terdapat dua (2) pilihan
i) Satu Dimension sahaja
   Klik Dimension : klik-kanan    pilih
   ‘Precision and Unit’     tetingkap
   ‘Custom Properties’ dipaparkan
   (lihat rajah 3.1)   Units : pilih unit
                                    Rajah 3.1 : Penukaran Unit Ukuran
   yang sesuai.   klik Ok

ii) Semua Dimension
   Menu bar : pilih Edit   select by
   type   tetingkap dipaparkan (lihat
   rajah 3.2)   pilih Layer   klik
   Dimension   klik OK
   Pilih salah satu Dimension    klik-
   kanan   pilih ‘Precision and Unit’
                                   Rajah 3.2 : Pilih Objek Mengikut Jenisnya
      tetingkap ‘Custom Properties’
   dipaparkan   Pilih Unit klik OK

6. Melengkapkan Bingkai Projek (Title Block)
   Menu bar : File       Shapes     Visio Extras      Pilih ‘Title Block’
   Pilih subjek yang bersesuaian dengan projek anda
   Drag stencil ‘Frame’ kedalam lukisan.


                 PELAN LANTAI
    Nama Fail :       KETERANGAN PELAN

       angkasaImpian.vsd
                    Angkasa Impian Kondominium
    Dilukis Oleh :      Blok : A / Tingkat : 2/ Unit No : 2 / Type : C  SCALE
           hafiz                                 1 : 100
               Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                  Helaian 25 - 37
                           BAB 3 : Latihan Pelan Bangunan
6. Menyediakan Laporan Luas Bangunan Secara ‘Automatik’
   Menu bar : File   Tool  Report   Pilih ‘Space Report’ - klik Run           Pilih
   (lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’  Ok
   Contoh Hasil laporan lihat rajah 3.4
   Cuba anda sediakan laporan untuk ‘Inventory’
   Menu bar : File    Tool  Report   Pilih ‘Inventory’ - klik Run            Pilih
   (lihat rajah 3.3) ‘Visio Shapes’ dan ‘Link to report definition’ Ok

       Untuk Fungsi ini, pelan bangunan yang dilukis perlu masukan
       ‘Space shape’ kedalam lukisan barulah fungsi automatik
       berfungsi. (sila rujuk mukasurat 24)
           Rajah 3.3 : Menyediakan Laporan Luas Bangunan


   Bagi   menambah   maklumat              Space Report
   tertentu bagi laporan ini. Anda         Name    Use     Area    Shape Name
                                Bangunan Ibu 28.00 m.^2    JPPH WPKL
   Cuma perlu pilih report   klik                Bilik 1 4.00 m.^2        hafiz
                                   Bilik 2 4.00 m.^2     mariyam
   2x   ubah maklumat.                      Bilik 3 5.00 m.^2        mior
                               Ruang Pejabat 14.00 m.^2     Unit Pelan
                       Count                  5
                       Total             55.00 m.^2

                       Contoh Laporan ‘Space Report’ Bagi Pelan Bangunan
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                Helaian 26 - 37
Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Dalam Visio tugasan melukis peta tidaklah sehebat perisian GIS (Geograhpical
Information System) seperti Mapinfo, Arc View/ Arc Info dan Autocad
Visio Cuma dapat membantu anda dalam memberi panduan asas lokaliti dan lokasi
sesuatu kawasan. Peta yang dihasilkan tidak mengikut skala atau ‘Real world
Coordinates’. Jadi seelok-eloknya anda draf dahulu diatas kertas, kemudian anda
gunakan Visio.
    Dapatkan draf/ contoh peta
    samada softcopy (scan image)
    Aktifkan perisian visio dengan
    klik ikon visio 2003 di
    desktop atau menu start
    Tetingkap perisian visio akan
    dipaparkan.
    Sila buat pemilihan projek di
    ‘Category : Folder – Map’
    (Lihat contoh rajah disebelah
    kanan)
    Di ruangan Template pilih
    ‘Directional Map’

Seperti yang anda sedia maklum, di pejabat kita terutamanya di Unit Pelan. Seringkali
memerlukan penggunaan peta terutama dalam kes-kes pengambilan balik tanah, pelan
perbandingan dan sebagainya. Jadi disini kita akan berkongsi pengalaman dan cuba
melakarkan kes-kes seperti ini didalam Visio 2003. Terdapat Tiga kaedah jika kita
menggunakan Visio :-

    Cara pertama, ‘Scan’ peta yang dikehendaki, kemudian kita masukkan
    kedalam Visio dan kita buat beberapa pengubahsuaian dan penambahan..
    Cara kedua, Scan (peta tidak berkualiti) kita melukis kembali (digitizes) peta
    tersebut.
    Cara ketiga, masukkan fail *.dxf/*.dwg (autocad) atau lain-lain format fail
    (imej) kedalam Visio (softcopy)

1. Masukan Peta Yang Telah Siap di Imbas (Scan)
Untuk Cara Pertama ini, kualiti peta yang kita perolehi perlulah terang dan jelas.
    Masukan Imej : Menu bars  Insert       Picture   Pilih – From File    Cari
    imej fail yang disimpan OK
    Anda boleh ubah lokaliti dan saiz
    objek/ imej mengikut kesesuai projek.
    Jika Imej yang dimasukan ini sesuai
    sebagai peta asas, pengguna hanya
    perlu menambah maklumat yang
    diperlukan dan wujudkan ‘Title
    Block’, ‘Border Frame’ dan
    sebagainya.                     Mencari Imej Yang Telah Disimpan

           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta           Helaian 27 - 37
                                BAB 4 : Latihan Pemetaan
2. Proses Asas Mendigit Peta
Untuk Cara Kedua pula, jikalau kualiti peta yang kita perolehi agak kabur dan tidak
sesuai sebagai ‘base map’.
    Masukan Imej : Menu bars  Insert       Picture   Pilih – From File     Cari
    imej fail yang disimpan OK
    Anda boleh ubah lokaliti dan saiz objek/ imej mengikut kesesuai projek
    Dengan menggunakan fungsi ‘layer’ kita
    pasifkan/ kuncikan objek/ imej. Caranya
    adalah seperti berikut :
       Pilih objek - Klik kanan
       Format   Layer... : tetingkap
       ‘New Layer’ akan dipaparkan          Rajah 4.0 : Wujudkan Layer bagi objek
       Namakan layer baru anda contoh
       : “test” lihat rajah 4.0 klik OK
       Automatik tetingkap kedua
       dinamakan dan dipilih (lihat m/s
       20 : Fungsi Layer).
    Menu bar   View   Layer
    tetingkap layer pilih nama layer anda
     Pilih ‘Lock’
    Mula mendigit (Kemahiran
    ‘Pengoperasian Objek’ diperlukan (sila
    rujuk kembali mukasurat 17)

3. Masukan Fail Autocad kedalam Visio
Untuk Cara terakhir ini, lebih mudah. Jika kita
mempunyai data digital ini, samada diambil dari
pemaju atau lain-lain agensi. Visio memberi anda
ruang untuk memaparkan fail-fail Autocad ini.
    Masukan Fail Autocad : Menu bars
    Insert   Cad Drawing  Pilih atau cari
    fail autocad – From File klik ‘Nama Fail’
      Open
    Tetingkap ‘Cad Drawing Properties’
    dipaparkan (lihat rajah disebelah kanan)
    Fail Autocad ini boleh diubah kepada
    format Visio : klik-kanan  CAD Drawing
    Object  Convert...


                      Proses ‘conversion : Autocad kepada Visio’
                      ini akan mengambil masa, bergantung kepada
                      keupayaan ‘memory’ komputer anda,
                      prosessor yang digunakan dan saiz fail


           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta             Helaian 28 - 37
                                BAB 4 : Latihan Pemetaan
4. Mendigit Peta
Drawing Tools : Sila pastikan Toolbar untuk melukis di
aktifkan (lihat rajah sebelah)

Matikan Fungsi Snap & Glue
Kemahiran dalam Pengoperasian objek amat penting dalam memanipulasi dan melukis
plot dan lot ini.
   Untuk lebih tepat lukisan lot anda perlu matikan Fungsi ‘off- Snap & Glue’
   Menu bar   Tools   Snap & Glue (tetingkap akan dipaparkan)
   Diruangan ‘Currently Active’ off-kan Snap & Glue (lihat rajah dibawah)
Apabila fungsi ini dimatikan, pergerakan tetikus menjadi lebih mudah dan menepati
objek yang akan di digitize.
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta         Helaian 29 - 37
Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
Untuk tugasan ini Visio banyak membantu,
terutama dari segi contoh stencil begitu juga
dengan memudahkan penyambungan objek
ke objek, menyambung garisan dan juga
penyusunan objek.
    Dapatkan draf/ contoh carta
    Aktifkan perisian visio dengan klik
    ikon visio 2003 di desktop atau menu
    start
    Tetingkap perisian visio ini akan
    dipaparkan.
    Sila buat pemilihan projek di ‘Category
    : Folder – Organization Chart atau
    Flow Chart’ Di ruangan Template
    pilih jenis tugasan yang bersesuaian.

Untuk melakarkan atau melukis Carta kita perlu ada maklumat, draf dan sebagainya
untuk dijadikan panduan dalam merangka carta ini.
Jikalau carta yang bakal kita lakarkan ini adalah yang baru (sistem kerja terbaru), kita
perlu melakarkan dahulu diatas sekeping kertas dan fikirkan keperluan dalam carta yang
baru ini. Untuk melukis satu cartalir dengan baik, cepat dan menarik. Apa yang perlu
dilakukan :-
    Merangka (draf)
    Mengenalpasti jenis carta yang sesuai
    Memahami struktur carta
                           Rajah 5.0 : Tool bar untuk menyusun
    Menzahirkannya kedalam Visio 2003.          lokaliti Carta Organisasi

Tool yang akan digunakan dalam tugasan carta ini adalah ‘Tool Organization Chart’
(lihat rajah 5.0)
Tool ini mewakili penyusunan kembali carta organisasi kepada pelbagai bentuk yang di
ingini oleh pengguna. Selain itu di menu bar terdapat satu colum khusus untuk tugasan
carta organisasi ini. (Lihat rajah dibawah) banyak fungsi yang boleh kita pelajari disini
Langkah 2 : Pemilihan Skop Projek (Carta Organisasi @ Alir)
Carta Organisasi
    ‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam lukisan.
    Atur serta susunkan kedudukan pegawai mengikut jawatan.
    Pastikan tiap-tiap objek/jawatan mempunyai garis hubungan (line connector),
    berwarna dsb.
    Masukkan latarbelakang (background) atau sedikit illustrasi grafik

           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta        Helaian 30 - 37
                        BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir
Apabila kita ‘Drag & Drop’ Objek ke atas
objek, visio secara automatik akan menyusun
stencil shape ini berserta dengan garisannya
sekali.
Proses ini dapat menjimatkan masa dalam
tugasan carta organisasi ini. Rajah di sebelah
akan dipaparkan apabila objek pertama anda
letakkan di atas lukisan.


                          Fungsi ‘Arrange Subordinates’
                          Fungsi ini merupakan satu kemudahan
                          kepada pengguna, kerana ia boleh
                          mengubah keseluruhan carta tanpa
                          tertinggal   garisan   penyambung
                          (connector line).
                            Menu bar     Pilih ‘Organization
                            Chart’   ketua yang mewakili staf
                            (pilih objek)   klik susunan yang
                            dipilih (Lihat rajah disebelah)
                            Atau, menggunakan Toolbar (lihat
                            rajah 5.1)                                      Memindahkan
         Penyusunan
                                      pilihan subjek
          automatik
                                      ke kiri atau
                                      kekanan
           Rajah 5.1 : Tool bar untuk menyusun lokaliti Carta Organisasi


        Contoh ‘Stencil Shape’ Carta Organisasi
        Sebelum kita mula menggunakan ‘stencil shape’ organisasi ini,
        susunan kedudukan staf perlu dipastikan.
          Executive : Jawatan tertinggi (ketua Jabatan)
          Manager : Pegawai (termasuk pegawai-pegawai kanan)
          Position, Consultant, Vacancy & Assistant : lain-lain jawatan
          yang bersesuaian.
        Untuk menukar jawatan staf : Menu bar     pilih
        ‘Organization Chart’    pilih ‘Change Position
        Type’ (tetingkap dipaparkan – lihat rajah sebelah
        kanan)  pilih jawatan baru.
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta              Helaian 31 - 37
                        BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir
Fungsi Menu Bar : ‘Organization
Chart’
Fungsi menu bar ini mengandungi kelebihan-kelebihan tertentu,
sebahagian telah diterangkan diatas.
   Re-layout : Jika susunan carta organisasi telah menjadi
   tidak terurus, butang ‘Re-layout’ ini akan menyusunnya
   kembali kepada susunan asalnya.
   Best Fit to Page : Carta Organisasi akan diletakkan di
   lokaliti yang terbaik di atas lukisan.
   Arrange Subordinates : (lihat keterangan di atas)
   Hide Subordinates : Simpan/ sorok staf bawahan.
   Move Subordinates : mengerakkan pilihan kekiri dan
   kekanan.
   Change Position Type : menukar jawatan staf daripada
   sediada kepada jawatan lain.
   Synchronize : i) Menyalin carta sediada ke mukasurat
   baru ii) Kemaskini carta yang telah diubah di mukasurat
   lain (Carta Organisasi yang sama)
   Change Spacing : Tulisan dalam petak dikembang atau
   dirapatkan
   Option : Konfigurasi petak organisasi (tulisan dan
   kotak)
                                      Untuk Kelas
                                      Lanjutan
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta       Helaian 32 - 37
                         BAB 5 : Carta Organisasi & Carta Alir
Carta Alir (Workflow)
Terdapat lima (5) jenis carta alir yang boleh dilukis didalam visio ini (lihat rajah
dibawah). Kelima-lima carta ini mempunyai maksud dan kelebihan tersendiri yang
tersendiri. Cuma carta alir ini terdapat sedikit perbezaan fungsinya dengan carta
organisasi
Untuk mengetahui fungsi-fungsinya sila rujuk : Help Diagram Gallery

            Data flow
            diagrams              IDEF0 diagrams
  Cross-
 functional
 flowcharts


                  5 Jenis Carta
                     Alir
                                   SDL
                                  diagrams
                      Basic
                    flowcharts
  Basic Flowcharts
   Sediakan Draf Carta Alir anda.
   ‘Drag and Drop’ objek/stencil kedalam
   lukisan.
   Atur serta susunkan kedudukan stencil
   Line Connector [Menu bar    Shape
   Connect Shapes] lihat rajah sebelah kanan
   atau ikon Line Connector di tool bar lihat
   rajah dibawah.   Pastikan tiap-tiap objek mempunyai garis
   hubungan (line connector), berwarna dsb.
   Masukkan latarbelakang (background) atau
   sedikit illustrasi grafik
        Sila pastikan dua objek telah dipilih untuk
        melaksanakan fungsi Line Connector ini           Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta         Helaian 33 - 37
Langkah 1 : Aktifkan Visio dan Pemilihan Projek
   Aktifkan perisian visio dengan klik
   ikon visio 2003 di desktop atau menu
   start
   Tetingkap    perisian visio  akan
   dipaparkan.
   Sila buat pemilihan di ruangan sebelah
   kanan. “Create New Drawing”
   Kemudian di ruangan sebelah kanan
   juga, Sila pilih “Blank Drawing”

Langkah 2 : Melukis Kad Jemputan
 Beberapa ciri-ciri melukis kad jemputan ini perlu
 diambil perhatian antaranya
   Jenis/ Tajuk Kad Jemputan
   Saiz Kad Jemputan
   Isi Kandung kad & grafik
                             Sila rujuk LAMPIRAN 2 untuk
                                contoh kad jemputan


Saiz Kad Jemputan
 Untuk projek hari ini, menggunakan kertas bersaiz A4. Kad yang bakal dilukis adalah
 bagi tujuan sambutan ‘Hari Kualiti’ jabatan anda.


Sediakan Gambar serta Objek Grafik
 Gambar atau grafik lain dapat membantu mencantikkan serta menceriakan tugasan
 kad jemputan anda. Jadi sila pastikan anda mempunyai sumber gambar dan grafik
 yang bersesuaian. atau
 Dengan menggunakan daya kreativiti serta inovasi anda, ciptakan objek anda yang
 tersendiri. Fungsi pengoperasian objek banyak membantu dalam persekitaran ini.
          Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta        Helaian 34 - 37
                               BAB 6 : Grafik dan Illustrasi
                      Horizontal Guide Line

  Menu bar    File    Page Setup
  (tentukan saiz kertas dll)
  Tentukan susunatur/ layout lukisan
  dengan penggunaan ‘Vertical guide’
  dan ‘Horizontal guide’ sebagai
  panduan. Lihat rajah disebelah
  Lihat contoh Rajah 6.0 bagaimana                  Guide Point
  kertas bersaiz A4 dibahagikan
  dengan menggunakan ‘guide line’                    Vertical Guide Line
  Bagi projek ini, diperlukan 2
  mukasurat/ page untuk melukis.
  Stencil/ Shapes : “Backgrounds” [
  Menu bar     File    Shapes      Gambar diatas menunjukan bagaimana garisan
  Visio Extras   Backgrounds ] atau     pemandu (guide lines) dan cara ianya di aktifkan.
  [ ikon shapes    Visio Extras
  Backgrounds ]

Masukan Gambar, Objek dan ‘Crop’
  Masukan gambar : Menu bar
  Insert  Picture  From File…                A4 Paper
  Tentukan susunatur dalam layout
  lukisan
  ‘CROP’ gambar jika perlu. Untuk
  aktifkan toolbar [Menu bar   View
    Toolbars   Picture] ikon lihat
  rajah 6.1                   Rajah 6.0 : diatas menunjukan bagaimana garisan
                            pemandu dibahagikan diatas kertas A4

Melukis Logo Organisasi
  Masukan gambar : Menu bar
  Insert  Picture   From File…
  Adakah gambar yang dimasukan itu
  ‘Transparent’
                          Rajah 6.1 : Ikon untuk fungsi ‘Crop Picture’
  Lukis logo baru
  Save As (picture file) logo baru
         Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta              Helaian 35 - 37
                                              LAMPIRAN 1
     Contoh Pelan Lantai

                              7.71m

                      3.66m       1.00m

       1.80m       2.44m                           asb
                           pq         dapur
2.90m
                      Bilik 3            asb
                                     mos
                Bilik air
1.50m
            asb
           G.itali             asb                       Ruang makan
             pq        Bilik 2
                                       asb
                                       mrmr

           asb
4.57m
           mrmr
                  Ruang tamu

                                       Bilik 1
                                         asb
 1.95m
                                         pq           6.52m
 1.20m
                                            Bilik air
                                             asb
                                             G.itali
                                   1.70m       1.30m
                                                    3.66m
                     No.25, jalan satu
                   Tmn miharja (medium cost)
                  Mukim batu lot 1234 grn 4321
                      Rss 85-a d/2

              Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta                 Helaian 36 - 37
                          LAMPIRAN 2
Contoh Kad Jemputan Hari Kualiti JPPH WPKL
    Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta   Helaian 37 - 37

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3582
posted:10/7/2010
language:Malay
pages:37
Description: berpandukan buku ini anda dapat mempelajari dan berkongsi beberapa teknik yang mudah untuk anda menggunakan perisian ini microsoft visio ini