PRH Gerak Kaki Bola Jaring by nazsmillios

VIEWS: 2,277 PAGES: 7

									              RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


Mata Pelajaran     :   Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Tunjang         :   Kemahiran
Kemahiran        :   Bola Jaring ( Gerak kaki )
Tarikh         :   12 April 2010
Masa          :   8.00 – 8.30 pagi ( 30 minit )
Tahun          :   Tahun 5 Zamrud
Bilangan Murid     :   20 orang
Alatan         :   Skitel, bola, bip


Objektif :
Di akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
     Psikomotor :
     -  Melakukan kemahiran gerak kaki ( mendarat sebelah kaki ) dengan teknik yang betul.
     Kognitif:
     -  Menyatakan kemahiran yang ada dalam permainan bola jaring.
     -  Menyatakan fasa lakuan kemahiran gerak kaki ( mendarat sebelah kaki ).
     Afektif :
     -  Menunjukkan komitmen dalam melakukan kemahiran yang dilaksanakan.
     -  Menunjukkan semangat bekerjasama dalam pasukan.


                                                 1
 Bahagian / Masa     Aktiviti       Fokus Pembelajaran       Butiran      Catatan / Alatan
                                         Mengajar
1.0 Permulaan    Aktiviti regangan  Secara berkumpulan membentuk
  (5 minit)               barisan :                         Strategi :
                                          G        -  Memberi arahan
                         Regangan bahagian kepala             -  Guru membuat
                         Regangan bahagian tangan               aktiviti regangan
                         Regangan bahagian                   bersama – sama
                         pinggang                       dengan murid
                         Regangan bahagian kaki              Nilai :
                                                  -  Semangat
                                                    kerjasama
                                                  -  Berdisiplin


2.0 Perkembangan             Secara berpasangan, melakukan    Pemain A   Alatan :
  ( 10 minit)       Gerak kerja  aktiviti :                         -  Bola jaring
              kelas
              ( 5 minit)  - hantaran aras dada ( 10 kali )             Nilai :
                     - hantaran lantun ( 10 kali )               -  Kerjasama
          Pengendalian bola  - hantaran atas kepala ( 10 kali )             -  Bertoleransi
                                       Pemain B


                                                            2
Kemahiran                      Ke kanan/kiri :   Alatan :
        Secara berpasangan, melakukan
mendarat                                    -  Skitel
        aktiviti :
sebelah kaki                    Pemain A          -  Bola jaring

        - hantaran dengan mendarat      menghantar bola

        sebelah kaki             ke arah kanan/kiri     Strategi :
                          pemain B          -  Guru perlu
        - langkah terakhir perlu langkah                   sentiasa melihat
        besar dengan tolakan yang kuat        A           perkembangan
        - bagi bola yang menuju ke                      latihan agar
        kanan, penerima perlu                        objektif latihan
        tolak/lonjak dengan kaki kiri, dan                  tercapai.
        mendarat dengan kaki kanan
        - terbalikkan butiran jika ingin       B
                                        Nilai :
        menerima bola di sebelah kiri                  -  Semangat
        - hulur tangan sejauh yang boleh   Pemain B            bekerjasama
        untuk menerima bola         bergerak ke arah      -  Memupuk individu
        - sebaik sahaja kaki pertama     bola dan            yang berdisiplin.
        didaratkan, turunkan kaki lain    menerima
        dengan serta merta          hantaran serta
        - bengkokkan lutut sedikit      mendarat dengan
        semasa mendarat untuk        sebelah kaki
        menyerap kuasa hentakan.                                                    3
    Gerak    Latihan pergerakan kaki dalam    Alatan :
    kerja    kumpulan                  -  Skitel
    kumpulan                         -  Bola jaring
    ( 5 minit)  - 5 orang dalam 1 kumpulan
          - bentuk segi empat sama          Strategi ;
Latih tubi     dengan seorang di setiap penjuru      -  Guru perlu melihat
          - seorang murid berada di tengah        aktiviti yang
          - murid yang dipenjuru akan           dijalankan.
           menghantar bola kepada murid       -  Jika terdapat murid
           yang berada di tengah - tengah        yang tidak
          - bola di hantar secara bergilir -       bersungguh-
          gilir mengikut arah jam @ lawan         sungguh dalam
          jam                       menjalankan
          - murid yang ditengah akan           aktiviti, guru perlu
           menyambut bola dan mendarat          mengambil
           dengan sebelah kaki              tindakan.
          - tukar posisi selepas 1 pusingan      -  Pastikan setiap
                                  murid terlibat dan
                                  sentiasa
                                  bekerjasama.
                                              4
3.0 Kemuncak   Permainan Kecil   Permainan lubang tikus           Nilai :
  ( 10 minit )  ( 5 minit )                           -  Dapat
                    - 2 orang murid duduk             mengaplikasikan
                    mencangkung secara              teknik lompatan
                    berhadapan                   dan mendarat
                    - letakkan 1 tangan secara           dengan sebelah
                     menegak diatas padang            kaki.
                    - murid lain akan melompat dan       -  Membentuk
                     mendarat menggunakan teknik         semangat
                     mendarat sebelah kaki            bertoleransi di
                    - setelah semua murid melompat,        dalam ahli
                     tambah 1 lagi tangan dan murid        kumpulan.
                     akan melompat sekali lagi
                    - ulang sehingga murid melompat
                     dengan ketinggian 4 tangan


         Permainan      Permainan 7 vs 7 (posisi sebenar)  Alatan :
         Sebenar ( 5 minit)  - libatkan semua murid secara       -  Bola jaring
                     bergilir-gilir.             -  Bip
                                                    5
                                       Strategi :
                                   G
4.0 Penutup   Sejukkan badan  Secara berkumpulan membuat         -  Guru membuat
  ( 5 minit )          separuh bulatan :                aktiviti
                                         menyejukkan
                 - Membuat regangan kaki,            badan bersama-
                 pinggang, jari, tangan dan kepala        sama murid.
                 - tarik nafas ( 3 kali )          -  Arahan perlu jelas
                                       Perbincangan
         Refleksi     - sesi soal jawab              -  Kepentingan gerak
                 - ulangkaji kemahiran yang telah        kaki dalam
                  dipelajari                  permainan
                 - penambahbaikan              -  Latihan ansur maju
                                         dalam
                                         menghasilkan
                                         gerak kaki yang
                                         betul
                                       -  Aspek
                                         keselamatan
                                         dalam latihan.


                                                    6
7

								
To top