Docstoc

Informacioni sistemi-Hibridni Sistemi

Document Sample
Informacioni sistemi-Hibridni Sistemi Powered By Docstoc
					Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                    Pregled temeRazvoj, implementacija i poslovne primene ekspertnih sistema. Sistemi fuzzy logike, neuronskih
mreža, genetičkih algoritama, kao zasebnih tehnika i u kombinaciji, kao hibridnih sistema.

Najnoviji rezultati istraživanja u navedenim oblastima su izučavani sa teoretskog i praktičnog
aspekta i omogućiće studentima da mogu samostalno razvijati inteligentne informacione sisteme,
vršiti inženjering znanja i donositi odluke primenom heurističkog pristupa, uz inteligentnu
analizu raspoloživih podataka.

Hibridni sistemi nastaju integracijom dva ili više kompjuterskih informacionih sistema. Do danas
je razvijeno više klasa hibridnih sistema, ali među osnovne ubrajaju se:
integracija sistema za podršku odlučivanju i ekspertnih sistema,
integracija ekspertnih sistema i neuronskih mreža,
globalna integracija više informacionih sistema.
Oblici integracije dva ili više kompjuterska informaciona sistema međusobno se razlikuju po
arhitekturnim rešenjima spajanja sistema

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:200
posted:10/6/2010
language:Serbian
pages:3