Ekonomija-Faktori ekonomskog razvoja by Davorjj

VIEWS: 36 PAGES: 2

									Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi
besplatni. Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Ovde
mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi
su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski
radovi za razmenu i izrada novih radova.

            WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKIRADOVI.NET

               WWW.MATURSKI.NET


                     Pregled teme
U ovom eseju nameravam da rezimiram osnovne karakteristike odnosno faktori koji utiču na rast
ekonomije, da opišem po čemu se razlikuju jednog od druga.
Nova ekonomija odnosno razvijena ekonomija ima značajnu ulogu u određivanju karakteristika
integracionih procesa između zemalja Jugoistočne Evrope u okvirima globalne privrede i
globalnog informatičkog društva. Ekonomski odnosi između zemalja Jugoistočne Evrope su pod
stalnim uticajem eksternih i internih faktora čiji se značaj sve više povećava kako raste potreba
za uvođenjem nove ekonomije u ovim zemljama. Samim tim, razvoj, uvođenje i primena novih
tehnologija u velikoj meri utiče na ekonomsku interakciju između zemalja u tranziciji.
Razvoj jedne zemlje se odnosi na povećanje proizvodnih kapaciteta i outputa koje donosi
promjena u temeljnim institucijama zemlje. Rast se odnosi na porast outputa nastao povećanjem
faktora proizvodnje, nastaje zbog povećanje faktora proizvodnje uz danu funkciju proizvodnje.
Ekonomski rast podrazumeva povećanje proizvodnje na nivou nacionalne ekonomije izraženo
kroz ukupan bruto domaći proizvod (skup dobara i usluga ostvarenih u toku jednog perioda) u
odnosu na brojstanovnika.
Osnovni faktori ekonomskog rasta su: (a) akumulacija (kapitala) što uključuje sva investiranja u
zemlju, opremu i ljudski faktor; (b) porast stanovništva i, u vezi s tim, porast raspoložive radne
snage; (c) tehnički progres („znanje" i sposobnost njegove aktivne primene).

								
To top