KEDUDUKAN BAYARAN INSENTIF PENGELUARAN TANAMAN BAGI TAHUN 2008 DAN 2009

Document Sample
KEDUDUKAN BAYARAN INSENTIF PENGELUARAN TANAMAN BAGI TAHUN 2008 DAN 2009 Powered By Docstoc
					                  LAPORAN
        KEDUDUKAN BAYARAN INSENTIF PENGELUARAN TANAMAN
              BAGI TAHUN 2008 DAN 2009
               SEHINGGA 20 JULAI 2010


BIL.       NEGERI      JUMLAH PETANI     AMAUN ( RM )

 1   Johor              17,486          3,157,309.04

 2   Kedah              398          20,425,140.89

 3   Kelantan            8,632           7,351,460.45

 4   Labuan              168          34,096,083.63

 5   Melaka             3,560           9,089,162.08

 6   N.Sembilan           1,079           5,292,486.66

 7   Pahang             2,985           9,354,895.52

 8   Perak              6,036         55,839,938.65

 9   Perlis             1,785         10,347,925.31

10 Pulau Pinang            5,509           4,003,206.83

11 Sabah                2,300           9,386,872.14

12 Sarawak               2,010            83,069.27

13 Selangor              2,638           4,452,507.95

14 Terengganu             3,708           3,652,384.50

        JUMLAH         58,294        176,532,442.92
              LAPORAN
     KEDUDUKAN BAYARAN INSENTIF PENGELUARAN TANAMAN
          BAGI TAHUN 2008 DAN 2009
           SEHINGGA 20 JULAI 2010


BIL.       NEGERI        AMAUN ( RM )

 1   Johor                   55,839,938.65

 2   Kedah                   20,425,140.89

 3   Kelantan                    9,386,872.14

 4   Labuan                      83,069.27

 5   Melaka                     9,354,895.52

 6   N.Sembilan                   5,292,486.66

 7   Pahang                   10,347,925.31

 8   Perak                   34,096,083.63

 9   Perlis                     3,157,309.04

10 Pulau Pinang                    7,351,460.45

11 Sabah                       4,452,507.95

12 Sarawak                      3,652,384.50

13 Selangor                      9,089,162.08

14 Terengganu                     4,003,206.83

        JUMLAH              176,532,442.92

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:24
posted:10/6/2010
language:Malay
pages:2