Pregled pobjedničkih ideja Bussines start up centra by ouz10208

VIEWS: 16 PAGES: 2

									 

 

  Pregled pobjedničkih ideja Bussines start up centra 
  PRVA GENERACIJA (2005. godine) 

         Ime i prezime                    Pobjednička ideja 
  1.     Zlatan Begić                 Kućna dostava vode za piće 
  2.     Edita Aganović                  Agencija „Eko stil“
  3.     Emir Alibašić                    WEB katalog 
  4.     Dženan Đipa                Proizvodnja papirne konfekcije "FIP" 
  5.     Azmir Spahić                     Projektni biro 
  6.     Senad Hukić                Marketing agencija "Leon‐Endelus" 
  7.      Dejan Žilić                  Studio za grafički dizajn 
  8.     Mirna Tinjić Ikić                   PR agencija 

  DRUGA GENERACIJA (2006. godine) 

         Ime i prezime                   Pobjednička ideja 
  1.    Kristijan Smiljanić            LEFTOR – Internet payment gateway 
  2.       Azra Okić          MED VIŠE – Linija za proizvodnu matičnih pčelinjih rešetki 
  3.     Edin Baluković          HUMAN CARE – Agencija za pružanje kućnme njege 
  4.     Ajdin Imširović         MEGA OGLASI – sedmični štampani i Internet oglasnik 
  5.      Izudin Delić                INOVA – BH Speed kuhalo 
  6.     Samir Mešalić         HAPPY LIFE‐ Agencija za sportsko rekreativne usluge 
  7.    Admir Tursunović            PERFEKT – Biloško konzerviranje povrća 
                                                              

  TREĆA GENERACIJA (2007. godine) 

         Ime i prezime                    Pobjednička ideja 
  1.     Midhat Subašić       Preduzeće za promet, proizvodnju i usluge svih vrsta furniranih ploča
  2.     Amir Suljagić         Doo za projektovanje sredstava vizualne komunikacije 
  3.    Emir Teskeredžić       Agencija za projektovanje i edukaciju osnovnih tehničkih sofware
  4.     Mirela Tinjić                 Dječija radionica „Bubamara“ 
       Mirzet Dautović 
  5.    Amira Dautović            Projektovanje, programiranje, inžinjering i usluge 
       Admir Avdić 
  6.    Nataša Nikolić           Magazin za biznis, tržišne komunikacije i privredu 
      Derva Omerović 
  7.                         Pakovanje meda za ugotiteljske objekte 
      Amina Muharemagić 
                    
  ČETVRTA GENERACIJA (2008. godine) 

        Ime i prezime                    Pobjednička ideja 
  1.     Muris Pučić            Gofer doo (Ciljani način audio i video oglašavanja) 
  2.     Tarik Skokić               PixelArt (Web design & development) 
  3.     Mirza Nurkić        Grawax (Proizvodnja, prerada i promet voska, pčelinjih proizvoda)
       Nikola Krndelj
  4.     Melita Beneš                   Niveus (Praonica veša) 
       Simo Durmić 
  5.     Emir Mešić       Clean and decor atmosphere (Usluge čišćenja i dekora zgrada i zelenila)
       Mirza Krajnović
  6.    Mensur Demirović               Venoma (Konsultantska agencija) 
       Nermin Ćatić 
  7.     Armin Nurkić      Metaling (Projektovanje, razvoj, izrada i ugradnja metalne galanterije)

  ČETVRTA GENERACIJA R&D (2008. godine) 

         Ime i prezime                    Pobjednička ideja 
                     Razvoj softvera za podršku optimiranju tokova elemenata unutar 
  1.    Edin Cerjaković 
                              proizvodnih/uslužnih sistema 
  2.      Fikret Alić          BH proizvodi bazirani na obrtnim konvektivnim tijelima 


  PETA GENERACIJA (2009. godine) 

        Ime i prezime                    Pobjednička ideja 
  1.     Meho Emkić                       ECOTEMP 
  2.    Edin Selimović                   EKLLA‐Ekoo doo
  3.    Admir Čavalić                    Agencija Solnet
       Aldina Mešić
  4.                               Ponto Catering 
      Mirnes Halilčević 
  5.    Alen Hadžiabdić                  AGATSU Aikido škola 
  6.    Rusmir Ahmedić                    Casting Agencija 
  7.     Irfan Garić                OD Univerzalna škola sporta Borac 

  PETA GENERACIJA R&D (2009. godine) 

         Ime i prezime                  Pobjednička ideja 
  1.     Kemal Gutić               TUNELGRADNJA ‐ projektovanje sidara 
  2.    Valentina Ivanović               POINTES ‐ embeded softveri 


 

								
To top