Aktive prosjekter - Forside - Un by liwenting

VIEWS: 3,225 PAGES: 324

									              Side 1/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter

Aktive prosjekter per 13/9-2010                    Sortert på 'sted, deretter 'prosjekt
Prosjekt  Prosjektnavn                      Gyldig fra      Gyldig til    Sted  Prosjektleder            Inntektskategori
121263   178994/V20 Orthodoxy and Heresy in Upper Egypt 01/08/2007          30/06/2012 110020    LUNDBERG, HUGO            Bidrag
121269                                         30/06/2012 110020    MOXNES, HALVOR
      186324/V20 Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and Identification. Towards A New Paradigm for Historical Jesus Studies
                                   01/01/2008                                   Bidrag
121304   197644/V20 Fiction and Group Identity Formation: Simulations
                                   01/04/2010     30/06/2014 110020    HARTVIGSEN, KIRSTEN MARIE      Bidrag
142954   180322/S50 Broken Women, Healing Traditions        01/09/2007     31/12/2012 110020    SALOMONSEN, JONE           Bidrag
143369   197602/V20 Døden i tidlig protestantiske tradisjon 01/04/2010        31/12/2014 110020    RASMUSSEN, TARALD          Bidrag
460999   Jubileumsutstilling 2011                 01/05/2010     31/12/2012 110020    MYHRE-NIELSEN, DAG          Bidrag
610291   Nordisk nettverk - religionsfilosofi           01/06/2007     30/06/2011 110020    MJAALAND, MARIUS G.         Bidrag
690261   DIACONIA-tidsskrift                    01/06/2009     30/06/2011 110020    WYLLER, TRYGVE            Bidrag
200398   Å være religiøs leder i det norske samfunnet       01/11/2006     31/12/2011 110030    LEIRVIK, ODDBJØRN BIRGER       Bidrag
200497   Nettverk for KRL-faget                  01/10/2005     31/12/2010 110030    RASMUSSEN, TARALD          Bidrag
211515                                påsken
      Estetikk og teologi i trosopplæringen - med fokus på 01/06/2010       30/06/2013 110030    (MANGLER VERDI)           Bidrag
211516   Ressursmateriell for trosopplærere i utdanning og praksis 01/06/2010     30/06/2013 110030    (MANGLER VERDI)           Bidrag
460757   Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæring 01/10/2007        31/12/2011 110030    FRIDHEIM, INGUNN BERLING       Bidrag
460949   Arbeidsveilederutdanning (AVU)              01/11/2009     30/06/2014 110030    FRIDHEIM, INGUNN BERLING       Bidrag
121238   172406/V10 - Dødsstraff-menneskerettigheter og straffens etikk
                                   01/02/2006     31/12/2011 120100    FINSTAD, LIV             Bidrag
142557   168349 S20 - Retten som Velferdspolitisk styringsmiddel  01/05/2005     31/12/2010 120100    ANDENÆS, KRISTIAN          Bidrag
142636                                         31/12/2010 120100
      171670 I40 - The meanings of economical crime in the taxi trade-means for prevention?
                                   01/01/2006                 LUNDGREN SØRLI, VANJA        Bidrag
142686   172423/V10 - Prostitution, gender and migration      01/04/2006     31/01/2011 120100    FINSTAD, LIV             Bidrag
200529                                Universitet
      HAVANNA - Kriminologisk samarbeid mellom UiO og 01/08/2006i Havanna     31/12/2010 120100    FINSTAD, LIV             Bidrag
200641   Vietnamprosjekt - kriminologi - Forskning, samarbeid, nettverk
                                   01/06/2008     31/12/2011 120100    HALVORSEN, VIDAR           Bidrag
200693   Klageordninger - Fylkesmenn                01/12/2009     30/06/2012 120100    ANDENÆS, KRISTIAN          Bidrag
200712   Forskningsarbeid mot dødsstraff 2010           01/09/2010     30/06/2013 120100    SCHERDIN, LILL            Bidrag
460008   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND             01/12/1994     31/12/2013 120100    FINSTAD, LIV             Bidrag
460791                                         30/09/2012 120100    NAFSTAD, IDA
      Rusavhengiges rolle som medborgere, mulighet til deltakelse i det offentlig rom og dettes virkning på livskvaliteten.
                                   01/01/2008                                   Bidrag
460819   Legal Cultures in Transition               01/04/2008     30/06/2012 120100    ANDENÆS, KRISTIAN          Bidrag
460938   Hørselshemmedes stilling i rettspleien          01/01/2010     30/11/2010 120100    PETTERSEN, KAREN-SOFIE        Bidrag
460982   Etnisk minoritetsungdom og hjelpesøking          01/04/2010     30/09/2014 120100    ERICSSON, KJERSTI          Bidrag
610304   Nettverksmøte for Forskningsnettverk for skandinaviske studier
                                   01/09/2009     31/12/2010 120100    UGELVIK, THOMAS           Bidrag
610309   Utvikling av grønn kriminologi i Norden          01/09/2010     30/11/2011 120100    ELLEFSEN, BODIL           Bidrag
650043   Crimmigration                       01/09/2010     30/09/2017 120100    (MANGLER VERDI)           Bidrag
200709   OMK-JUSS BUSS 0470 72 11597 JB (Tidl 210671) 28/06/2010           31/12/2010 120110    EIEBAKKE, MARTIN           Bidrag
250003   JUSS-BUSS - KOMM DRIFTSBIDRAG               01/12/1994     31/12/2010 120110    EIEBAKKE, MARTIN           Bidrag
142302   160923 V10 Anglo-American Contract Models         01/02/2004     31/12/2011 120200    MOSS, GIUDITTA CORDERO        Bidrag
142745                                         28/02/2012 120200
      176408/V10 - Mellom demokratisk styring effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaltenGRAVER, HANS PETTER
                                   01/07/2006                                   Bidrag
142933   182747/V10- FORMULA                    01/01/2007     30/06/2012 120200    EVJU, STEIN             Bidrag
143368   196224/S30 - Sustainable Companies            01/07/2010     30/06/2013 120200    SJÅFJELL, BEATE           Bidrag
200621   ARFA                           01/01/2008     31/12/2012 120200    EVJU, STEIN             Bidrag
200703   Utvikling av utdanningstilbud innen immaterielle rettigheter
                                   01/04/2010     30/06/2012 120200    ROGNSTAD, OLE-ANDREAS        Bidrag
204835   Medieansvarsutvalget                   01/10/2009     30/04/2011 120200    ROGNSTAD, OLE-ANDREAS        Oppdrag
420980   Choice of law clauses and their limitations        01/12/2009     31/01/2014 120200    MOSS, GIUDITTA CORDERO        Bidrag
460009   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND             01/12/1994     31/12/2010 120200    MODVAR, EVA             Bidrag
460548   Seminar Gjenoppr (Div seminarvirksomhet)         01/01/2004     31/03/2011 120200    MODVAR, EVA             Bidrag
121122                                         31/12/2010 120210
      167170/510 - Legal Regulations of Biometric Idetification and Authentication Processes
                                   01/12/2004                 BYGRAVE, LEE ANDREW         Bidrag
142545                                         31/10/2010 120210    tru management enforce
      Tool supported methodology for the formalization, analysis and enforcement of policies within BING, JON
                                   01/04/2005                                   Bidrag
142581                                Healt Care    31/12/2010 120210
      IACCESS 164371/V30 - Integrated Access Central for01/08/2005 Information Systems           SCHARTUM, DAG WIESE         Bidrag
142934   183603/S10 - Ressursnettverk for eForvaltning       01/06/2007     31/12/2010 120210    JANSEN, ARILD            Bidrag
190513                                støtte fra Uninett ABC
      Identitetsforvaltning og personvern for skoleelever - 01/07/2008       31/12/2010 120210    (MANGLER VERDI)           Bidrag
190552   193030/S10 Privacy Enhancing Technology for Web based Services
                                   01/01/2010     30/06/2011 120210    SCHARTUM, DAG WIESE         Bidrag
190554   193018/ Road to media-aware user-dependent self-adaptive networks 30/06/2013 120210
                                   01/01/2010                 SCHARTUM, DAG WIESE         Bidrag
204850   Regelverkshjelpen                     01/08/2010     31/12/2011 120210    SCHARTUM, DAG WIESE         Oppdrag
211371   Personvernkonferansen                   01/11/2007     31/12/2010 120210    SCHARTUM, DAG WIESE         Bidrag
211527   IKT i samarbeid skole - hjem               01/09/2010     30/06/2012 120210    SCHARTUM, DAG WIESE         Bidrag
220053   Personvern og trafikk (gml 211433)            01/01/2009     28/02/2011 120210    SCHARTUM, DAG WIESE         Oppdrag
460505   KnutSelmerSamling                     01/08/2003     31/01/2015 120210    TORVUND, OLAV            Bidrag
460977                                         31/01/2015 120210
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSERBING, 430002)
                                   01/02/2010                  (gml JON             Bidrag
142683                                          issues in national and international energy and climate law Bidrag
      173103 S30 - Meeting the climate challenge: New legal instriments and30/09/2011 120400
                                   01/03/2006                 BUGGE, HANS C.
142752                                         31/08/2011 reguleringBUGGE, utmarkC.
      176411/V10 - Utmarksrettigheter og samfunsendringer. Rettigheter organisering og120400
                                   01/07/2006                  i norsk HANS ....         Bidrag
142851   177437/V10 Safety, Security and Discharge Control at Sea 01/01/2007     31/12/2010 120400    RØSÆG, ERIK             Bidrag
142994   178354 - Rights to uncultivated land and social change.  01/11/2007     31/07/2012 120400    BUGGE, HANS C.            Bidrag
143139   183340/S30 SAMFUNN: Consistency in Environmental Law   01/10/2008     31/01/2013 120400    BUGGE, HANS C.            Bidrag
143240   195009/V10 - Omorganisering av kraftmarkedet       01/06/2009     30/09/2012 120400    HAMMER, ULF             Bidrag
143262                                          nature management BUGGE, HANS C.
      193587/S30 Adapting to climate change through land use planning and30/06/2014 120400
                                   01/07/2009                                   Bidrag
179702   Kunnskapsoversikt-state-of-the-art-            01/02/2010     31/10/2010 120400    FODCHENKO, IRINA           Oppdrag
220093   PITRO                           01/01/2010     31/01/2011 120400    BUGGE, HANS C.            Oppdrag
420870   PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK              01/09/2007     31/12/2014 120400    KAASEN, KNUT             Bidrag
420985   NSS Reykjavik                       01/05/2010     30/06/2011 120400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
430097   Marine Insurance and Risk (gml 420876) Management programme
                                   01/01/2009     31/03/2011 120400    WILHELMSEN, TRINE LISE        Oppdrag
460011   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND             01/12/1994     31/12/2010 120400    RØSÆG, ERIK             Bidrag
460768   Big Co2 (460691)                     01/11/2007     30/06/2011 120400    BUGGE, HANS C.            Bidrag
460858   Eckbos legater - støtte til forskere i rekrutteringsstillinger
                                   01/09/2008     30/06/2013 120400    WILHELMSEN, TRINE LISE        Bidrag
460923   EuroRett                         01/07/2009     28/02/2011 120400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
610190   NordiMinisterier DRIFT - Nordisk institutt for sjørett 31/12/1999      31/12/2010 120400    WILHELMSEN, TRINE LISE        Bidrag
121112                                         31/12/2010 120500
      163703/V20 rettigheter - Demokrati, religionsfrihet og kvinnelig menneskerettigheter
                                   01/09/2004                 HELLUM, ANNE             Bidrag
140569   117612/S30 KvRettBist BIST-RELEV KVINNERETT:20510 K    01/12/1994     31/12/2010 120500    HELLUM, ANNE             Bidrag
142200   158580/510 Str H Vask                   01/06/2003     30/08/2011 120500    STRIDBECK, ULF            Bidrag
142591                                betydning     31/12/2011 rettspraksis og for forholdet mellom barn , foreldre og staten
      168360 S20 - Barns rettigheter: Barnekonvensjonens01/09/2005 for forvaltnings- og120500       SANDBERG, KIRSTEN          Bidrag
             Side 2/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted Prosjektleder        Inntektskategori
142746   176413/V10 - International tribuhals: legalization and constitutional ... 30/06/2012 120500
                                 01/07/2006                FAUCHALD, OLE K.       Bidrag
142819   178171/S20 Minoritetskvinners diskrimineringsvern 01/03/2007       31/08/2011 120500   HELLUM, ANNE         Bidrag
143106   187255/S20 - Et trygdesystem i sterk forandring    01/06/2008     30/06/2013 120500   KJØNSTAD, ASBJØRN      Bidrag
143120   Demokratisk styring i et flernivåsystem        01/08/2008     30/06/2012 120500   SMITH, EIVIND        Bidrag
143133   182809/S20 Justice in the Risk Society         01/10/2008     30/06/2013 120500   HENNUM, RANHILD HELENE    Bidrag
143281                               Law (YBIEL)
      195007/S30 Yearbook of International Environmental01/09/2009       30/06/2012 120500   FAUCHALD, OLE K.       Bidrag
143299                                        economic, social and FAUCHALD, in China
      194355/S20 ESCR Network - Studies on the implementation of treaties 29/02/2012 120500 cultural rights OLE K. and Norway
                                 01/11/2009                              Bidrag
200276   DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) AH20510 01/12/1994            31/12/2010 120500   HELLUM, ANNE         Bidrag
200654   Professorat i lovgivningslære             01/11/2008     30/04/2013 120500   BACKER, INGE LORANGE     Bidrag
204851   Ny juridisk førstelinjetjeneste            01/08/2010     30/09/2010 120500   JOHNSEN, JON T.       Oppdrag
205217   228 2121 54020Sr SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 96/7734   01/12/1994     31/12/2010 120500   JAKHELLN, HENNING      Bidrag
205424                                        28/02/2013 120500
      Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og skoleverket
                                 01/07/2009                (MANGLER VERDI)       Bidrag
211470   Vold i nære relasjoner                 01/08/2009     28/02/2015 120500   SKJØRTEN, KRISTIN      Bidrag
211490   Norges Bank 1816-2016                 01/11/2009     30/06/2011 120500   MICHALSEN, DAG        Bidrag
211491   Utdanning og klagesaker - en analyse av fylkesmannens praksis,
                                 01/12/2009     30/06/2011 120500   HENDEN, ØYVIND        Bidrag
430157   BAHR-stipendet i skatterett              01/10/2009     30/06/2012 120500   ZIMMER, FREDERIK       Oppdrag
460040   RETTSHISTORIE (A JAHRES FOND) - SANDVIK        01/12/1994     31/12/2010 120500   MICHALSEN, DAG        Bidrag
460681   Fondstøtte (AJ) Instituttet              01/11/2006     31/07/2017 120500   SANDBERG, KIRSTEN      Bidrag
121260   177432/V10 Mending the Past              01/02/2007     30/05/2011 120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA     Bidrag
121277   Samiske barnsrettigheter ift. barnekonvensjonen 186816/V10
                                 01/02/2008     31/07/2011 120700   BULL, KIRSTI STRØM      Bidrag
121291   191006/V10 Should States Ratify Human Rights Conventions
                                 01/03/2009     31/01/2013 120700   FØLLESDAL, ANDREAS      Bidrag
143085                                        and sivic struggle in ANDREASSEN, BÅRD
      185965/S50- Comparative analyses of human rights based approaches 30/03/2011 120700 development contexts ANDERS
                                 01/04/2008                              Bidrag
200273   Int Humrett FD                     01/01/2004     31/12/2010 120700   ULFSTEIN, GEIR        Bidrag
200342   822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING 120700
                                 01/01/2001     30/06/2011      EDLAND, TOR KJETIL      Bidrag
200455   uD OSLOKOALISJON - Oslo Koalisjonen og Relegion-2005  01/01/2005     31/12/2010 120700   SIVERTSEN, BARBARA      Bidrag
200456   INDONESIA 2005                     01/01/2005     31/12/2010 120700   ASPLUND, KNUT        Bidrag
200457   KINAPROGRAM 2005                    01/01/2005     31/12/2010 120700   BAKKE, CECILIE F.      Bidrag
200500   UD avtalen 2006-2010                  01/11/2005     31/07/2011 120700   HØGDAHL, KRISTIN       Bidrag
200522   ICC legal tools                    01/04/2006     31/12/2010 120700   RANHEIM, CHRISTIAN      Bidrag
200577   Nasjonal Institusjon - NI               01/01/2007     30/06/2017 120700   KJELLING, DANIEL       Bidrag
200603   NCHR-EGYPT - Biblioteksprosjektet           01/11/2007     30/09/2010 120700   MESGRAHL, KRISTINE      Bidrag
200638   AU election conflicts                 01/06/2008     31/12/2010 120700   TRONVOLL, KJETIL       Bidrag
200639   NCHR Vietnam Programme 2008              01/06/2008     31/12/2010 120700   STEEN, FREDRIK        Bidrag
200670   GLO-09/491 Implementation of Socio-Economic Rights   01/06/2009     28/02/2011 120700   BUTENSCHØEN, NILS      Bidrag
200688   Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern 01/11/2009      30/06/2011 120700   SKÅRE, SIRI         Bidrag
200691   EMD seminar                      01/12/2009     30/09/2010 120700   KJØRHOLT, ELIN        Bidrag
200700   Minority Rights Training-Workshop ln China       01/03/2010     31/12/2010 120700   ZHOU, YONG          Bidrag
200704   QZA 10/0423 Int. Criminal Court            01/05/2010     30/11/2011 120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA     Bidrag
205400   281 01EUUtdMrLærer Etterutdanning i menneskerettigheter for lærerutdanningen 120700
                                 01/09/2003     31/12/2010      FROSTESTAD, GURO       Bidrag
205426   Kartleggingsundersøkelse av menneskerettsundervisning i høyere utdanning
                                 01/12/2009     30/06/2011 120700   BUTENSCHØEN, NILS      Bidrag
211437   Seminar Linguistic - Rights of National Minorities   01/11/2008     30/09/2010 120700   HØGDAHL, KRISTIN       Bidrag
211442   Social conflict in Peru                01/12/2008     30/09/2010 120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA     Bidrag
460974   Fritt Ord studentstipend                01/01/2010     30/06/2011 120700   FROSTESTAD, GURO       Bidrag
480011   Domstolreferatprosjektet - EMD (gml 460883)      01/01/2009     31/12/2010 120700   HØSTMÆLINGEN, NJÅL      Oppdrag
610306   Nordic Research Training Course            01/11/2009     30/06/2011 120700   FØLLESDAL, ANDREAS      Bidrag
650022   Detection Technologies, Terrorism, Ethics and Human Rights - 217862 31/12/2013 120700
                                 01/05/2009                BUTENSCHØEN, NILS      Bidrag
690189   POVERTY AND HR - Poverty and Human Rights: Economic Perspectives30/09/2010 120700
                                 01/08/2005                ANDREASSEN, BÅRD ANDERS   Bidrag
695002   IADB - Urfolksnettverk (gml 690218)          01/04/2007     30/09/2010 120700   EKERN, STENER        Oppdrag
200505   TurnusstudietSHD                    01/12/2005     31/05/2013 130010   HOL, BJØRN          Bidrag
460746   Kreftforeningen- Samlet Prosjekt            01/08/2007     31/12/2010 130010   SOMMERSTAD, RUNI VIBEKE   Bidrag
200633                                        (200234)
      705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD 31/12/2012 130060
                                 01/04/2008                HOL, BJØRN          Bidrag
200253   DNA-ANALYSER FARSKAPSSAKER 2000            01/01/2000     31/12/2010 130090   STENERSEN, MARGURETHE    Bidrag
200277   DNA-TYPING BIOLOGISKE SPOR(xJPD) - 33050        01/12/1994     31/01/2015 130090   MEVÅG, BENTE         Bidrag
142332   163211 V50 Ramme (Rammebevilgning til studentforskning)01/01/2004     30/06/2012 131007   BREIVIK, JARLE        Bidrag
461001   Sommerstipend Nmf                   01/05/2010     30/06/2011 131007   (MANGLER VERDI)       Bidrag
121257   178571/V40 Structural and functional          01/01/2007     31/05/2011 131020   LEERGAARD, TRYGVE      Bidrag
142880                                        30/06/2011 131020   cell transplantation
      180356/V40 - Factors predicting graft-versus host disease after allogeneic hematopoietic stem ROLSTAD, BENT
                                 01/03/2007                              Bidrag
143080   185594/V40 Oil induced autoimmune desease       01/04/2008     30/09/2011 131020   FOSSUM, SIGBJØRN       Bidrag
143081   185870/V40 Receptors controlling the innate immune system
                                 01/04/2008     30/09/2011 131020   DAWS, MICHAEL        Bidrag
143282   Underprosjekt til 143134, FUGE 2, 183240/S10      01/09/2009     30/06/2013 131020   DAVANGER, SVEND       Bidrag
143338   196386 Molecular control of T cell memory       01/03/2010     30/09/2013 131020   SPURKLAND, ANNE       Bidrag
143351   196398 Target cell recognition by natural killer cells 01/03/2010     30/09/2013 131020   DISSEN, ERIK         Bidrag
420986   MS-møte, Lofoten, august 2010             01/05/2010     30/06/2011 131020   SPURKLAND, ANNE       Bidrag
460171   IMMUNBIOLOGISK FORSKNINGSFOND BR            01/12/1994     31/12/2012 131020   ROLSTAD, BENT        Bidrag
460436   MolekylærMedisin                    01/01/2001     31/12/2012 131020   SPURKLAND, ANNE       Bidrag
460530   Imm Bio Fors SF                    01/01/2004     31/03/2011 131020   FOSSUM, SIGBJØRN       Bidrag
460789   PK01-2007-0380 Opposing regulatory immunoreceptors.  01/01/2008     31/07/2011 131020   FOSSUM, SIGBJØRN       Bidrag
460790   PK01-2007-0331 Evaluation of TSAD as a target for cancer therapy.
                                 01/01/2008     30/06/2011 131020   SPURKLAND, ANNE       Bidrag
460867   Immunreseptorer                    01/11/2008     30/06/2014 131020   DAWS, MICHAEL        Bidrag
640348   MRTN-CT-2004-512253 TRANS-NET             01/01/2005     31/12/2010 131020   ROLSTAD, BENT        Bidrag
121145                              axons in the
      178670/V40 Electrical signaling in thin dendrites and 01/01/2007 cortex  28/02/2011 131030   STORM, JOHAN F.       Bidrag
121171                                        31/12/2013 131030   STORM, JOHAN F.       Bidrag
      178872/V40 - Molecular and cellular mechanisms of the hippocampal memory system studied by in vivo recording in behaving animals
                                 01/01/2007
121305   199453/V40 In vivo two-photon imaging of glial dysfunction in
                                 01/05/2010     31/10/2013 131030   NAGELHUS, ERLEND       Bidrag
142035   145977 SFF HOVED CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
                                 01/01/2002     31/03/2013 131030   TØNJUM, TONE         Bidrag
142036   145977 SFF OPO CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
                                 01/01/2002     31/03/2013 131030   OTTERSEN, OLE PETTER     Bidrag
142037   145977 SFF NCD CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
                                 01/01/2002     31/03/2013 131030   DANBOLT, NIELS C.      Bidrag
142038   145977 SFF BJÅLIE CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
                                 01/01/2002     31/03/2013 131030   BJÅLIE, JAN G.        Bidrag
142039   145977 SFF JS-M                    01/01/2002     31/03/2013 131030   STORM-MATHISEN, JON     Bidrag
              Side 3/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til     Sted  Prosjektleder            Inntektskategori
142040   145977 SFF Storm CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
                                 01/01/2002     31/03/2013 131030     STORM, JOHAN F.           Bidrag
142385                              node of International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N)
      177939 - Application to host the Norwegian national 01/12/2006      31/07/2011 131030     STORM, JOHAN F.           Bidrag
142547                                        31/01/2011 131030
      167182 V40 - Multilevel analysis of memory formation in the entorhinal-hippocampal circuit STORM, JOHAN F.
                                 01/04/2005                                    Bidrag
142986                                        in vivo - tools for investigation and prospects for therapy. Bidrag
      183359/10 - FUGE - Alkaline shock and excitotoxicity in epilepsy: RNAi 31/12/2010 131030
                                 01/09/2007                  HOLEN, TORGEIR
142987                               and simulation of30/06/2011 131030
      Storm - 178892/V30 - e NEURO - Multilevel modeling01/01/2008        the nervous system STORM, JOHAN F.              Bidrag
143040   183727/S10 Understanding the system of Neurotransporters
                                 01/01/2008     28/02/2012 131030     DANBOLT, NIELS C.          Bidrag
143091   Regionale FUGE-midler, NFR               01/04/2008     31/07/2011 131030     OTTERSEN, OLE PETTER        Bidrag
143092   183727/S10 FUGE understanding the system of neurotransporters
                                 01/04/2008     28/02/2011 131030     DANBOLT, NIELS C.          Bidrag
143101   183727/S10, FUGE understanding the system of neurotransporters
                                 01/06/2008     28/02/2012 131030     BJÅLIE, JAN G.           Bidrag
143136                                        30/04/2012 vivo two-photon imaging to gene analysis in patient cohorts
      189455 / Building national and international networks in aqaporin research: from in131030
                                 01/10/2008                  NAGELHUS, ERLEND          Bidrag
143337   197215/V40 Dual band-pass filtering of information within
                                 01/03/2010     30/09/2014 131030     STORM, JOHAN F.           Bidrag
143353   200825/V11 The role of monocarboxylate transporters in mesial
                                 01/03/2010     31/01/2011 131030     STORM, JOHAN F.           Bidrag
190521                                        28/02/2011 131030
      18610/S10 Understanding brain systems by cell type-specific changes in gene expression
                                 01/01/2009                  STORM, JOHAN F.           Bidrag
420993   Eksperimentell PET-forskning v. Frode Willoch     01/10/2010     31/03/2014 131030     BJÅLIE, JAN G.           Bidrag
430125   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP (gml 420938)        01/01/2009     31/12/2012 131030     OTTERSEN, OLE PETTER        Oppdrag
460173   LEGATMIDLER J SM31010                 01/12/1994     31/03/2011 131030     STORM-MATHISEN, JON         Bidrag
460398   FondLegatFoFYS71 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130171     01/01/2000     31/12/2012 131030     DANBOLT, NIELS C.          Bidrag
460409   FondLegatFoANA30 FONDS/LEGATFORSKNING         01/01/2000     31/12/2010 131030     OTTERSEN, OLE PETTER        Bidrag
460864                                        30/06/2012 131030
      Factors that govern synapse development and turnover in the mammalian brain
                                 01/10/2008                  NAGELHUS, ERLEND          Bidrag
610260                               for Research   31/12/2010 131030      Disorders
      NorcenExcellence-NCOE- Nordic Centre of Excellence01/12/2004 in Water Imbalance RelatedOTTERSEN, OLE PETTER               Bidrag
640370   CORTEX                         01/01/2006     31/12/2011 131030     OTTERSEN, OLE PETTER        Bidrag
690246   Aberrant synaptic plasticity in epilepsy, PNRF-96-AI-1/07
                                 01/10/2008     30/06/2011 131030     OTTERSEN, OLE PETTER        Bidrag
120874                              THE RIGHT
      148508/730 RightFood INDIGENOUS PEOPLES AND 01/01/2002 TO ADEQUATE FOOD  31/12/2010 131040     EIDE, WENCHE BARTH         Bidrag
121104   163915 dia Asian                    01/08/2004     31/12/2010 131040     IVERSEN, PER OLE          Bidrag
121176   166962 V50 - Promoting Healty Eating: Computer-Taylored Interventions
                                 01/02/2005     31/12/2011 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
121177                                        31/12/2010 131040     WANDEL, MARGARETA
      166977 V50 - Evaluation of an intervention to prevent type 2 diabetis/Metabolic Syndrome among Pakistani immigrants, ...
                                 01/03/2005                                    Bidrag
121183   166026 V50 - Diet, vitamin A and K, genetics and ... 01/03/2005      31/12/2010 131040     DREVON, CHRISTIAN A.        Bidrag
142599   Development and evaluation of reporter mice for molecular imaging 31/12/2010 131040
                                 01/10/2005                  BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
142667                                        31/12/2010 risk factors: 27 yearsELISABETH a prospectiveBidrag study
      170734 V50 - Tracking and prediction of health-related behaviour and physiological131040
                                 01/02/2006                  KVAAVIK, follow up of        cohort
142727                               children
      175323 V50 - Promoting healty weight among school01/05/2006        28/02/2011 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
142817                               Pathways     31/03/2011 131040     HOLTER, ELIN
      177876 - Characterization of Novel Insulin Regulated01/01/2007in Fat Synthesis in Liver and Adipose Tissue               Bidrag
142863   178205/I10 - Development and clinical testing of juice rich in
                                 01/01/2007     31/01/2011 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
143053                                        30/06/2012 marked BLOMHOFF, RUNE               Bidrag
      NFR 185137/I10- Identification of plant foods and drinks available in the Norwegian131040 that reduce oxidative stress and dampen inflammation
                                 01/01/2008
143090   185995/V 40 DIETARY ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS 01/04/2008     30/06/2012 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
143202   190329/V50 The health effect of a diet rich in plant-based foods..
                                 01/03/2009     30/09/2013 131040     (MANGLER VERDI)           Bidrag
143235                                        31/01/2013 131040
      191103/V50 Nutrition, growth and cogntive development among very preterm infants
                                 01/06/2009                  DREVON, CHRISTIAN A.        Bidrag
143332   197195/V40 Cysteine and obesity            01/02/2010     30/06/2014 131040     REFSUM, HELGA MARGARETHE      Bidrag
143341   196931/V50 Inside Weight                01/02/2010     30/06/2014 131040     LIEN, NANNA             Bidrag
143352   196237/V40 2010 meetings of SFRR and EEMS in Oslo   01/03/2010     30/04/2011 131040     COLLINS, ANDREW           Bidrag
143365   196999/V50 The association between dietary intake and 01/04/2010     30/09/2013 131040     URSIN, GISKE            Bidrag
190535   190267/I10 Effects of fish oil in functional food, capsules or fish
                                 01/08/2009     30/06/2012 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
190545   197880/V50 Mammografi                 01/11/2009     31/01/2012 131040     URSIN, GISKE            Bidrag
190557   190794/I10 Effekt av Selen på inflammasjon ved prostatakreft
                                 01/03/2010     30/06/2013 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
200655   Prof II ernæring                    01/11/2008     30/09/2014 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
200705   RER-10/0013, ScanBalt-konferansen på Svalbard     01/05/2010     31/10/2011 131040     (MANGLER VERDI)           Bidrag
204777   Kostholdsundersøkelser- Spedkost og Småbarnkost 01/12/2005        31/12/2011 131040     ANDERSEN, LENE FROST        Oppdrag
210771   OVåk Kosth Norge OVERVÅKING AV KOSTHOLD I NORGE    01/01/2000     31/12/2010 131040     LØKEN, ELIN BJØRGE         Bidrag
211100                                         optimal tilberedning WANDEL, MARGARETA
      MatMilitær154320 Bedre og sunnere matttilbud gjennom innovasjon og30/06/2011 131040 i kantiner i det militære
                                 01/06/2003                                    Bidrag
211215   GLOBINF samarbeid                   01/12/2005     31/12/2010 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
211333   A comprehensive school- and health system-based approach to adolescent
                                 01/01/2007     30/06/2011 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
211407   Norkost 3 forprosjekt (gammelt 204807) OMK       01/05/2008     30/06/2013 131040     ANDERSEN, LENE FROST        Bidrag
211506   NUFU SA-2009/13646                   01/04/2010     30/06/2011 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
211510   Proff II Leiv Ose                   01/05/2010     31/12/2014 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
211517   NOMA-2010/13528                    01/06/2010     30/06/2015 131040     IVERSEN, PER OLE          Bidrag
220086   PITRO - HIV/AIDS Prevention              01/12/2009     31/12/2010 131040     KLEPP, KNUT-INGE          Oppdrag
420594   Oslo Antiox Study                   01/09/2003     31/12/2010 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
460189   PROTEOGLYKANER/CELLEDELING OK32020           01/12/1994     31/12/2010 131040     KOLSET, SVEIN OLAV         Bidrag
460201   ERNÆRINGSFORSKERE THRONE HOLST F 32020 N 01/12/1994            31/12/2010 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
460292   PROSJEKTSTØTTE FONDS/LEGAT - 32020 B          01/12/1994     31/12/2010 131040     BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
460486   PKA SignReg Fond                    01/01/2002     31/12/2010 131040     SKÅLHEGG, BJØRN STEN        Bidrag
460657   B-vitaminer og hukommelse (2005-2-0153)        01/03/2006     31/12/2012 131040     REFSUM, HELGA MARGARETHE      Bidrag
460700                                        31/07/2011 and inflammation
      Cancer treatment and prevention: Role of dietary phytochemicals in oxidative stress131040
                                 01/01/2007                  BLOMHOFF, RUNE           Bidrag
460701   Gener, kothold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft 30/06/2013 131040
                                 01/01/2007                  URSIN, GISKE            Bidrag
460704   Regulation of Pre-mRNA Splicing in Cancer by PKA 01/01/2007        30/06/2011 131040     SKÅLHEGG, BJØRN STEN        Bidrag
460740   Diverse fond og legater - Unifor etc          01/06/2007     31/12/2010 131040     GRØNNING-WARG, LINE M        Bidrag
460784                               receptors(gammel30/06/2013 131040
      Lipid homeostasis - ene regulation related to nuclear01/01/2008       460604)         NEBB, HILDE             Bidrag
460792   GJ: FOND - HELSELIVSSTIL (460673) (          01/01/2002     31/12/2010 131040     WANDEL, MARGARETA          Bidrag
460796   Fond og Legat midler                  01/03/2008     31/12/2014 131040     HOLVEN, KRISTIN           Bidrag
460816   2007/2/0161 Ernæring til premature barn        01/04/2008     30/09/2011 131040     DREVON, CHRISTIAN A.        Bidrag
460836                              tetthet som    31/12/2011 131040
      PK01-2007-0282. Gener, kosthold og mammografisk 01/06/2008 biomarkør for brystkreft.        GISKE, URSIN            Bidrag
460873   2007-2- 0247 kostholdsutvikling blant barn       01/01/2009     30/06/2012 131040     ANDERSEN, LENE FROST        Bidrag
460973   Genetic determinants of mammogrphic density, a biomarker for
                                 01/01/2010     30/06/2013 131040     URSIN, GISKE            Bidrag
460983   2009-2-0190 Obesogene miljø og overvekt blant unge1/03/2010
                                 0         30/04/2014 131040     ANDERSEN, LENE FROST        Bidrag
460990   Bearbeidelse av Henrik Blessings dagbøker       01/04/2010     31/12/2011 131040     (MANGLER VERDI)           Bidrag
460991   2009-2-0216 Kosthold hos hjemmeboende eldre      01/04/2010     31/12/2013 131040     ANDERSEN, LENE FROST        Bidrag
610270   Norcen Exc Neuro- Nordic Centre of Excellence in Nourodegeneration 31/12/2012 131040
                                 01/06/2005                  KLUNGLAND, ARNE           Bidrag
640301   NUGO                          01/01/2004     30/06/2011 131040     DREVON, CHRISTIAN A.        Bidrag
640303                               syndrome
      FOOD 2003 505944 Diet,genomics and the metabolic01/02/2004        31/03/2011 131040     DREVON, CHRISTIAN A.        Bidrag
             Side 4/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosjektleder          Inntektskategori
640352   513944 - European Food Information Network-EUROFIR   01/03/2005     30/06/2011 131040    LØKEN, ELIN BJØRGE       Bidrag
640357   512146 - DIMI (Diagnostic Molecular Imaging)      01/06/2005     30/06/2011 131040    BLOMHOFF, RUNE         Bidrag
640369                               into Nuclear   31/01/2013 131040
      CRESCENDO-H - Crescendo-Consortium for Research01/12/2005 Receptors in Development and Aging    NEBB, HILDE           Bidrag
640381   016320 - Newborns and Genotoxic exposure risks - NewGeneric
                                 01/03/2006     31/01/2011 131040    COLLINS, ANDREW         Bidrag
640385                                        28/02/2012 131040
      The impact of key determinals on the current and future burden of cancer in Europe
                                 01/04/2006                 KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
640389                                        31/01/2013 131040    BLOMHOFF, RUNE         Bidrag
      016279 - Increasing fruit consumption through a trans disciplinaru approach leading to high quality produce from environmentally safe, sustainable methods
                                 24/07/2006
640397   EFCOVAL - Food-CT-2006-22895-European Food Consumption Validation
                                 01/10/2006     31/01/2011 131040    ANDERSEN, LENE FROST      Bidrag
640409                                        31/01/2011 131040
      Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing LSHB-CT-2006-037575 COLLINS, ANDREW
                                 01/01/2007                                 Bidrag
640418                               across europe 31/12/2011 131040
      HOPE - Health-promotion through obesity prevention01/03/2007                    KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
650021   ENERGY, HEALTH-F2-2009-223254             01/05/2009     31/03/2013 131040    KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
650040   PREPARE 241945                     01/04/2010     31/01/2014 131040    KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
657017   No A/800166 - TEENAGE                 01/01/2007     31/12/2011 131040    KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
657019   EURRECA                        01/06/2007     31/12/2013 131040    ANDERSEN, LENE FROST      Bidrag
657021   Report on Nutrition and Health Information (HI2006)01/09/2007       31/01/2011 131040    ANDERSEN, LENE FROST      Bidrag
657028                                        31/07/2012 131040
      2007 324 PRO GREENS-Promotion of vegetable and fruit consumption of school children
                                 01/09/2008                 KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
690227                                         storage droplet proteins
      Molecular characterisation of PAT proteins- a family of intracellular lipid30/04/2012 131040
                                 01/09/2007                 NEBB, HILDE           Bidrag
690250   The protective mechanisms against neurodegenration: prosurvival... 30/06/2011 131040
                                 01/12/2008                 BLOMHOFF, RUNE         Bidrag
690277   A/CZ0046/2/0012 Quality and safety of food in relation to
                                 01/04/2010     30/06/2011 131040    COLLINS, ANDREW         Bidrag
142254   176943 - NevroNor                   01/11/2006     31/12/2011 131050    GLOVER, JOEL          Bidrag
142924   180382/V40 - Stem cells                01/05/2007     30/06/2011 131050    GLOVER, JOEL          Bidrag
142952   178892/V30 eNEURO                   01/10/2007     31/03/2011 131050    HEGGELUND, PAUL         Bidrag
143138   189666/V40 Molecular labels that instruct specific synapse formation 31/01/2011 131050
                                 01/01/2009                 GLOVER, JOEL          Bidrag
143145   189668/V40 Properties of thin, unmyelinated axons in mammalian brain
                                 01/11/2008     31/01/2011 131050    RAASTAD, MORTEN         Bidrag
143205   192007/V40 Mechanisms for state-dependent changes of thalamic... 31/08/2012 131050
                                 01/03/2009                 HEGGELUND, PAUL         Bidrag
143316   197164/V40 Cardiac stroke volume and it`s contribution 01/01/2010     30/06/2013 131050    ELSTAD, MAJA          Bidrag
211370   Stem cell based tumor therapy (SFI SENIT)       01/09/2007     30/06/2012 131050    GLOVER, JOEL          Bidrag
460389   FondLegatFoFYS62 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130162     01/01/2000     31/12/2012 131050    NJÅ, ARILD           Bidrag
460391   FondLegatFoFYS64 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130164     01/01/2000     31/12/2010 131050    BENESTAD, HAAKON B.       Bidrag
460394   FondLegatFoFYS67 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130167     01/01/2000     30/06/2012 131050    WALLØE, LARS          Bidrag
460397   FondLegatFoFYS70 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130170     01/01/2000     31/12/2012 131050    SAGVOLDEN, TERJE        Bidrag
460399   FondLegatFoFYS72 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130172     01/01/2000     31/12/2012 131050    BERG, TORILL          Bidrag
460549                                        31/07/2012 131050
      NK-Cells Effects of lysophospholipids on the cross-talk among natural killer and dendritic cells MAGHAZACHI, AZZAM
                                 01/12/2006                                 Bidrag
460624   Nøytro granulo - Regulering av nøytrofile granulocytters modningshostighet
                                 01/10/2005     31/12/2010 131050    BENESTAD, HAAKON B.       Bidrag
460625   Anders Jahre legat- Fonds, legater           01/09/2005     31/01/2011 131050    VALEN, GURO           Bidrag
460646   Imaging descending inputs to mamanalian spiral interneurons
                                 01/02/2006     31/12/2010 131050    GLOVER, JOEL          Bidrag
460651   Fonds/legater                     01/03/2006     31/01/2011 131050    RAASTAD, MORTEN         Bidrag
460685   Spinal Cord                      01/11/2006     30/06/2012 131050    PERREAULT, MARIE-CLAUDE     Bidrag
460957   Humane stamceller til ryggmarg             01/12/2009     30/06/2013 131050    BOULLAND, JEAN-LUC       Bidrag
460988   H1/2010 Kjønnsforskjeller i forekomst av kardiovaskulær og
                                 01/04/2010     31/10/2013 131050    RISØE, PETTER KIRKEBY      Bidrag
142439   163017/V00 - Genomic Plasticity            01/11/2004     30/06/2011 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
142550                               ....
      166960 V40 - Edipose Stem Cells: Molecular Basis of 01/04/2005       28/02/2011 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
142883   180389/V40 - Genome Plasticity of somatic stem cells  01/04/2007     30/06/2011 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
142966   183216/S10 - ZEPISTEM                 01/10/2007     30/06/2012 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
143204   191789/V40                       01/04/2009     30/09/2012 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
143272   193055/V40 Controlling oncogenic transformation of 01/08/2009       31/12/2012 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
143362   197054/V40 Nuclear autophagy; Functions in neuroprotections
                                 01/04/2010     31/10/2013 131060    SIMONSEN, ANNE         Bidrag
143366   200997/V11 The role of Alfy in neurodegeneration 01/04/2010        31/01/2012 131060    (MANGLER VERDI)         Bidrag
143393   197121/V40 cAMP-mediated regulation of proliferation and cell
                                 01/11/2010     31/05/2014 131060    BLOMHOFF, HEIDI KIIL      Bidrag
190551   189374/V40 CSC Senter for stamcelleforskning      01/12/2009     30/06/2012 131060    GLOVER, JOEL          Bidrag
460185   LEGATMIDLER IT31110                  01/12/1994     31/12/2010 131060    TORGNER, INGEBORG        Bidrag
460249   FONDSMIDLER (JAHRE & DnVA) - 31130 L          01/12/1994     31/12/2010 131060    LØVSTAD, ROLF          Bidrag
460255   FONDF NEVROKJ LAB Ø                  01/12/1994     31/12/2010 131060    ØSTVOLD, ANNE CARINE      Bidrag
460257   DRIFTTILSK FORSKNINGLABORATORIUM:31130 J 01/12/1994            31/12/2010 131060    JAHNSEN, TORE          Bidrag
460343   CELLESYKLUS-REGULERING I LYMFOIDE CELLER 01/01/1998            31/12/2010 131060    BLOMHOFF, HEIDI KIIL      Bidrag
460422   RegKromKoor Fond                    01/01/2000     31/12/2010 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
460544   Jahre S JW31110 (Fondsmidler...)            01/01/2004     31/12/2012 131060    WALAAS, SVEN IVAR        Bidrag
460606   LEGATMIDLER BR31110                  01/04/2005     31/12/2010 131060    TORGNER, INGEBORG        Bidrag
460616   Fond leg freia - Div. fonds og legat          01/06/2005     31/12/2012 131060    MOSKAUG, JAN ØIVIND       Bidrag
460696                                        31/12/2011 molecular NADERI, for improved, customized cancer treatment
      cAMP - mediated regulation of antitumor agents-induced apoptosis: identification of131060
                                 01/01/2007                  markers SOHEIL         Bidrag
460703                                        31/12/2010 131060
      Funksjonsstudier av det kjernelokaliserte, DNA-bindende og vertebratspesifikke proteinet NUCKS
                                 01/01/2007                 ØSTVOLD, ANNE CARINE      Bidrag
460705                                        31/07/2011 131060    BLOMHOFF, HEIDI KIIL
      Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system
                                 01/01/2007                                 Bidrag
460706   Regulation of cell cycle progression          01/01/2007     31/07/2011 131060    COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
460800   Kreftforeningen - Kristen Grundt            01/03/2008     30/09/2010 131060    ØSTVOLD, ANNE CARINE      Bidrag
460822   Div fonds- og legatmidler (460147 & 460565)      01/04/2008     30/11/2012 131060    GAUTVIK, KAARE         Bidrag
460972   PK01-2009-0343 Nuclear autophagy: Functions in tumor  01/01/2010     30/06/2013 131060    SIMONSEN, ANNE         Bidrag
640391                              and Hazard     30/04/2012 PCBs present in foodSVEN IVAR
      ATHON -Contract nr 022923 - Assessing the Toxicity 01/08/2006 of Non-dioxin-like 131060      WALAAS,             Bidrag
690274   PNRF-27-AI-1/07 Screening for novel functions of endocytic
                                 01/01/2010     30/06/2012 131060    SIMONSEN, ANNE         Bidrag
142467   167485 V30                       01/12/2004     30/06/2011 131070    FRIGESSI, ARNOLDO        Bidrag
142617                              Interdependence 28/02/2011 131070
      170620 V30 - Event History Modeling: Causality and 01/01/2006                   AALEN, ODD O.          Bidrag
142798   177401/V50 - Statistical modelling for infectious disease
                                 01/01/2007     31/01/2011 131070    ALLEN, ODD           Bidrag
143206   191460/V50 New analytic methods in epidemology 01/07/2009         31/01/2014 131070    AALEN, ODD O.          Bidrag
420367   VID/ETT-UTD MEDISINSK STATISTIKK 30013 L        01/12/1994     31/12/2010 131070    LAAKE, PETTER          Bidrag
460570   Forløpsanalyse                     01/09/2004     31/12/2012 131070    AALEN, ODD O.          Bidrag
460702                                        31/07/2011 131070    LAAKE, PETTER
      Estimation of the risk of cancer and the distribution of exposure variables in the presence of measurement error
                                 01/01/2007                                 Bidrag
460739   SFI2                          01/01/2007     31/12/2015 131070    FRIGESSI, ARNOLDO        Bidrag
460803   HF-58202/001 Kostråd og kreftforebygging        01/05/2008     31/10/2011 131070    PARR, CHRISTINE L        Bidrag
460952   Workshop Modern Statistics for Climate Research    01/11/2009     28/02/2011 131070    FRIGESSI, ARNOLDO        Bidrag
460987   PK01-2009-0310- The impact of individual heteroggeneity (frailty) in cancer
                                 01/03/2010     31/08/2013 131070    AALEN, ODD O.          Bidrag
             Side 5/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til    Sted Prosjektleder         Inntektskategori
121170   164553 V50 - Communication, somatisation and alexithymia.
                                 01/02/2005     31/12/2010 131080   FINSET, ARNSTEIN        Bidrag
142720                                        nationwide study of TYSSEN, REIDAR
      175361 V50 - Alcohol problems and depression: A 15-year longitudinal,31/12/2011 131080 mental health among Norwegian doctors
                                 01/05/2006                               Bidrag
430028   Teleform - salg av scanningtjenester (gml 420730) 01/01/2009       31/01/2011 131080   MOUM, TROBJØRN         Oppdrag
460688   Diverse fonds og legatkontoer - A. Jahre etc.     01/11/2006     31/07/2011 131080   MOUM, TROBJØRN         Bidrag
460782   EKSTERNE FORSKNINGSTILSKUDD 31070 (460119) 01/01/2008          30/06/2012 131080   VAGLUM, PER          Bidrag
460793   Div fonds og legat midler               01/01/2008     30/06/2013 131080   HEM, ERLEND          Bidrag
460801   Driftsmidler til fra student til lege         01/03/2008     30/06/2013 131080   TYSSEN, REIDAR         Bidrag
460908   2008/2/0314 Kommunikasjon og psykisk helse      01/04/2009     30/06/2012 131080   FINSET, ARNSTEIN        Bidrag
460971   Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på
                                 01/01/2010     31/12/2012 131080   FINSET, ARNSTEIN        Bidrag
460997   Mestring for kreftoverlevere             01/08/2010     28/02/2014 131080   FINSET, ARNSTEIN        Bidrag
121268   NFR 185132/V50 The Prescription Peer Academic Detailing study
                                 01/01/2008     31/01/2013 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
200524                                       30/06/2012 131120   LINDBÆK, MORTEN
      Nasjonalt nettverk for antibiotikabruk og overvåking av resistensutvikling i primærhelsetjenesten
                                 01/05/2006                               Bidrag
200532   Planlegging av allmennmedisinsk forskningsenhet i Oslo (AFE/Oslo)
                                 01/09/2006     31/07/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
200576   ANTIBIOTIKAVEILEDEREN                 01/05/2007     30/06/2011 131120   LINDBÆK, MORTEN        Bidrag
200644   Kollegabasert terapiveiledning (KTV-2)        01/06/2008     31/12/2010 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
211363   Prof II AB Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
                                 01/10/2007     31/03/2013 131120   BJØRNDAL, ARILD        Bidrag
420617   Drift tilsk For For (Driftstilskudd...)        01/01/2004     31/12/2012 131120   HJORTDAHL, PER         Bidrag
420886   Lungesykdommer i allmennmedisin            01/12/2007     30/06/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
460650   Ungdoms selvmedisinering med analgetika        01/03/2006     31/12/2011 131120   LAGERLØV, PER         Bidrag
460869   Fysikalske behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon
                                 01/12/2008     31/12/2012 131120   LINDBÆK, MORTEN        Bidrag
460874                                       30/06/2011 131120
      Kaspar Buus Jensens prosjekt "Legemiddelindustri-initiert forskning i norsk allmenpraksis?"
                                 01/12/2008                STRAAND, JØRUND        Bidrag
460878                              lungesykdom    30/06/2011 131120   55 i allmennpraksis:     Bidrag
      Svein Høegh Henrichsen prosjekt "Kronisk obstruktiv 01/12/2008 (KOLS) hos pasienter 45 til LINDBÆK, MORTEN Forekomst, risikofaktorer og nytte av screening?
460879                                       30/06/2011 131120   av nøkkelspørsmål og
      Manjit Kaur Sirpals prosjekt "Diagnosteringav depresjon hos ungdom. Klinisk valideringsstudie HAAVET, OLE RIKARD spørreskjema Bidrag
                                 01/12/2008
460915                                        general practice
      ATT - The impact of ethnicity on quality of care for diabetes patients in31/03/2011 131120
                                 01/06/2009                STRAAND, JØRUND        Bidrag
460916   IJ - Effektiv rehabilitering hos eldre        01/06/2009     28/02/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
460917                                       31/12/2011 131120   BREKKE, METTE
      GN - Forskrivning av potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre pasienter i Norge - vurdert etter nye, norske kriterier
                                 01/06/2009                               Bidrag
460919                                       31/03/2011 131120
      SH - Vent å se - resept - en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk
                                 01/06/2009                LINDBÆK, MORTEN        Bidrag
460961   BG - nr 2 - Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - en
                                 01/12/2009     30/06/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
460962   LD - Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av
                                 01/12/2009     30/06/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
460963   HTM og MK - Multisymptompasientene: En epidemiologisk og
                                 01/12/2009     30/06/2011 131120   STRAAND, JØRUND        Bidrag
460964   ACS - Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende
                                 01/12/2009     30/06/2011 131120   ROSVOLD, ELIN OLAUG      Bidrag
461003   KEE -2- Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis  01/06/2010     30/06/2012 131120   LINDBÆK, MORTEN        Bidrag
121167                                       31/12/2011 131130   HØSTMARK, woman
      166998/V50 - Evaluation of an intervention to prevent diabetes type 2/metabolic syndrom among Pakistani ARNE T.immigrants
                                 01/02/2005                               Bidrag
210414   PROFESSORAT II SAMFUNNSMEDISIN, P MAGNUS 01/12/1994           30/06/2012 131130   MAGNUS, PER          Bidrag
211143   Ekst samleprosj (Eksterne oppdrag...)         01/01/2004     31/12/2011 131130   BJERTNESS, ESPEN        Bidrag
211147   Prof2 epedemiolog                   01/06/2004     31/03/2011 131130   KRISTENSEN, PETTER       Bidrag
211152   P2 Epidemiol 710                   01/07/2004     31/12/2014 131130   BJERTNESS, ESPEN        Bidrag
420944   Effekt av forskjellige type og mengde karbohydrater på risikofaktor for h
                                 01/12/2008     30/06/2012 131130   HØSTMARK, ARNE T.       Bidrag
430131   Principles and Methods of Epidemiologic Research 01/02/2009       31/12/2010 131130   BJERTNESS, ESPEN        Oppdrag
460582   FONDSFORSKNING LABORAT.                01/12/1994     31/12/2010 131130   HØSTMARK, ARNE T.       Bidrag
460670                                       28/02/2011 131130   and Tamil immigrants
      Evaluation of an intervention to prevent type 2 diabetes/metabolic syndrome among Pakistani HOLMBOE-OTTESEN, GERD
                                 01/08/2006                               Bidrag
460877   CICERO - Indoor air polution. A neglected povert related cause of global ill health 131130
                                 01/12/2008     30/06/2011      NAFSTAD, PER          Bidrag
460965   UNIFOR: Langtidsstudier på brød            01/12/2009     30/06/2011 131130   LUNDE, MARIANNE        Bidrag
190565   199494/I10 Gården som arena for aktivitet og arbeid01/09/2010      30/06/2014 131140   TELLNES, GUNNAR        Bidrag
200696   Sosiale ulikhet og alvorlighetsindikator       01/12/2009     30/06/2011 131140   LUND, JOHAN          Bidrag
200697   Veileder for lokal skaderegistrering         01/12/2009     30/06/2011 131140   LUND, JOHAN          Bidrag
204784   Opplæring i trygdefaglige emner            01/06/2006     31/12/2015 131140   BRUUSGAARD, DAG        Oppdrag
210403                                       30/06/2012 131140
      StatStøtKIRUTbase KOMPETANSEOPPBYGGING VEDR. BRUK AV KIRUT-BASEN FOR TRYGDEMEDISIN GUNNAR
                                 01/12/1994                TELLNES,            Bidrag
211256   Prof II M. Nylenna - Redaktør helsebiblioteket kombinert
                                 01/06/2006     31/07/2012 131140   BRUUSGAARD, DAG        Bidrag
460563   Ullensakerunders - Ullensakerundersøkelsen      01/08/2004     31/12/2010 131140   BÅRD, NATVIG          Bidrag
460842                                       31/12/2010 131140
      Widespread pain, multiple systoms, functional ability, and social insurance
                                 01/07/2008                BRUUSGAARD, DAG        Bidrag
657016   IMAGE - Agreement number2006309            01/06/2007     31/05/2011 131140   CLAUSSEN, BJØRGULF       Bidrag
121266                                       30/06/2011 sex with MIDDELTHON,
      183683/V20 S50 HIV vulnerability and HIV prevention needs among men who have 131150 men in Tanzania ANNE-LISE
                                 01/01/2008                               Bidrag
121290                                       30/11/2012 131150
      191517/v50 The Comparative History of Antimicrobial Resistance in Norway 1945-1998
                                 01/03/2009                GRADMANN, CHRISTOPH      Bidrag
142842   179070/V10 TIBET Dagens medisinsk praksis       01/01/2007     30/06/2011 131150   FJELD, HEIDI ELISABETH     Bidrag
143169                                        Pepublic of China
      190096/V Poverty, disability and access to social welfare in the People's31/12/2012 131150
                                 01/02/2009                INGSTAD, BENEDICTE       Bidrag
200708   NORAD: Reise og opphold Pedziane Motlhabane      01/06/2010     30/06/2011 131150   LIE, ANNE KVEIM        Bidrag
200710   Aktørseminar 3 - Nedleggelse av Reitegjerdet     01/06/2010     30/06/2012 131150   GRADMANN, CHRISTOPH      Bidrag
220098   Gjennomføring av kurs: Nasjonale fag         01/06/2010     30/06/2012 131150   BOTTEN, GRETE         Oppdrag
460970   EK -2009/2/0003 Å gjøre en innsats          01/01/2010     30/06/2014 131150   MIDDELTHON, ANNE-LISE     Bidrag
690279   DRUGS Research Networking Programme          01/09/2010     30/06/2012 131150   GRADMANN, CHRISTOPH      Bidrag
121181                                       31/12/2010 131160
      166014 V50 - From Divided Objects to Whole Subjects. Holistic Philosophy in Medicine
                                 01/03/2005                SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
143077   Mapping the Normative Terrain of an Ethics of Care 186458/V50
                                 01/02/2008     30/06/2011 131160   NORTVEDT, PER         Bidrag
143398   Reisestøtte -Isscr's Annual Meeting, San Francisco 16-19/6-10
                                 01/06/2010     30/06/2011 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
190539                                       30/06/2011 131160   SOLBAKK, JAN
      187969/S10 Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation ofBiological, Scientific and Ethical ComplexityHELGE
                                 01/09/2009                               Bidrag
200329   739 21 Kl EtikKom Norge KLINISKE ETIKK-KOMITEER I NORGE
                                 01/01/2000     31/01/2012 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
220081   Net based course in research ethics. Underprosjekt til PITRO III
                                 01/11/2009     31/12/2012 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Oppdrag
250229   Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk
                                 01/07/2008     31/10/2011 131160   FØRDE, REIDUN         Bidrag
460781   Svikt i levende donasjonsgivere            01/01/2008     30/11/2011 131160   ALNÆS, ANNE HAMBRO       Bidrag
460934   Å vite eller ikke vite - empiri og etikk       01/10/2009     31/03/2013 131160   MANGSET, MARGRETE       Bidrag
640404   GeneBanC Contract no SAS6-CT-2006-036751       01/12/2006     31/10/2010 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
640421   POSEIDON Agreement No 2006210             01/01/2007     31/05/2011 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
640435   GLEUBE: Globalisation European Bioethics Education, 1/09/2009
                                 0         30/04/2011 131160   SOLBAKK, JAN HELGE       Bidrag
121174   177643 - Maternal and morbidity and the Gambia 01/01/2007        31/12/2011 131170   SUNDBY, JOHANNE        Bidrag
142627                                       and in populations  HUSSAIN, AKHTAR
      172400 S30 - Type 2 diabetes and lifestyle in ethnic minorities in Oslo, 31/07/2011 131170in Pakistan, Bangladesh and China
                                 01/01/2006                               Bidrag
143208                                       30/06/2012 131170
      Underprosjekt 143176 Globvac (NFR 185745/S50) Explaining Differential Immunization Coverage
                                 01/04/2009                BJUNE, GUNNAR         Bidrag
143313   199730/S50 West African Reproductive Health Costs 01/01/2010       30/06/2014 131170   SUNDBY, JOHANNE        Bidrag
143314   196397 Studies og humoral and cell-mediated protective immune
                                 01/01/2010     30/06/2014 131170   BJUNE, GUNNAR         Bidrag
             Side 6/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                      Gyldig fra      Gyldig til    Sted  Prosjektleder        Inntektskategori
204707   FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND
                                  01/01/2000      30/06/2013 131170    BJUNE, GUNNAR        Oppdrag
205427   NOKUT - Utdanningskvalitetsprisen 2010         01/08/2010      30/06/2017 131170    BJUNE, GUNNAR        Bidrag
211299                                         31/07/2012 131170    ABEBE, FEKADU        Bidrag
      NUFU Studies of moecular epidemiology, clinical epidemiology and immunogy fo tuberculosis in pastoral communities and their livestock in Ethiopia
                                  01/01/2007
211300                                          in Asia (Bangladesh, AKHTAR, HUSSAIN
      NOMA Integrated Masters Programs (M.Phil.) in Public Health Research31/07/2011 131170 Nepal, Bhutan, India and Pakistan)
                                  01/01/2007                                Bidrag
211340   NUFUPRO-2007/10149 MALAWI                01/05/2007      31/12/2012 131170    SUNDBY, JOHANNE       Bidrag
211440                               Equality" -
      NUFUGe 2008/10013 - "Women's Rights and Gender01/12/2008 Prosjekt      30/06/2013 131170    SUNDBY, JOHANNE       Bidrag
211459   Prof II Globinf Nasjonalt Kunnskapssenteret for helsetjenesten
                                  01/03/2009      30/06/2011 131170    BJUNE, GUNNAR        Bidrag
211460   Prof II Globinf Folkehelsa               01/03/2009      30/06/2011 131170    BJUNE, GUNNAR        Bidrag
220003                                         31/12/2015 131170
      OFFENTLIGE KONSULENTOPPDRAG INTERNASJONALT 130212 OF.KOPD.IN.STAT (gml 210625)
                                  01/01/2009                  BJUNE, GUNNAR        Oppdrag
460659   2005/2/0249 TB fra pasientens perspektiv        01/05/2006      31/12/2010 131170    SAGBAKKEN, METTE       Bidrag
460876   Support for a Master of Philosophy degree        01/12/2008      30/06/2011 131170    BJUNE, GUNNAR        Bidrag
460966   UNIFOR: Penger overført fra Ivar Helle til internasjonale
                                  01/12/2009      30/06/2013 131170    SUNDBY, JOHANNE       Bidrag
640423   TBadapt - Contract number 037919            01/05/2007      30/11/2010 131170    BJUNE, GUNNAR        Bidrag
210850                                         31/12/2014 131210
      P2 Fysioterapi H PROFESSOR II FYSIOTERAPI KOMBINERT MED STILLING SOM FORSKER/FYSIOTERAPEUT
                                  01/01/2001                  HOLM, INGER         Bidrag
211244   Samlekonto - Seksjon for helsefag            01/04/2006      31/01/2011 131210    VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
211431   Rehabilitation after total hip arthroplasty       01/10/2008      31/07/2011 131210    MENGSHOEL, ANNE MARIT    Bidrag
460550   Prosjekt forskningsbasert utdanning og praksis     01/12/2006      31/07/2011 131210    HEGGEN, KRISTIN       Bidrag
460579   FysoiForskning - Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 31/12/2010 131210
                                  01/12/2004                  VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
460647   Nakkeplager og trening                 01/02/2006      31/12/2010 131210    VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
460714   Professor II-stilling, midlertidig finansiering over Fondet
                                  01/01/2007      31/08/2012 131210    VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
460785   Rehabilitering etter kneprotese             01/01/2008      30/06/2012 131210    MENGSHOEL, ANNE MARIT    Bidrag
460786                                          nakkeplager
      Erfaringer med utprøvede bevegelsestrening for personer med kroniske30/06/2012 131210
                                  01/01/2008                  SOLBRÆKKE, KARI       Bidrag
460817   Beauty comes from within                01/04/2008      30/06/2011 131210    ENGELSRUD, GUNN       Bidrag
460821   Driftsmidler til Prof II finansiert av fondet (460714) 01/04/2008      31/08/2012 131210    VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
460834   Bli kvitt generalisert smerte              01/08/2008      30/06/2012 131210    MENGSHOEL, ANNE MARIT    Bidrag
460909   Konsekvenser av Bekterevs sykdom. Helsestatus og fysisk kapasitet
                                  01/05/2009      31/10/2013 131210    DAGFINRUD, HANNE       Bidrag
460913                                         31/01/2014 av fysioterapauter
      Fedmeoperertes erfaringer med utgangspunkt i et konkret rehabilitetsopplegg ledet131210
                                  01/08/2009                  ENGELSRUD, GUNN       Bidrag
460981   Pustekontroll hos personer med KOLS           01/02/2010      30/06/2014 131210    WAHL, ASTRID KLOPSTAD    Bidrag
460989   Fysioterapi i primærhelsetjenesten (FYSIOPRIM)     01/04/2010      31/10/2014 131210    VØLLESTAD, NINA K.      Bidrag
461006   Tilfriskning fra kroniske generaliserte muskel-skjelettsmerter
                                  01/08/2010      28/02/2014 131210    MENGSHOEL, ANNE MARIT    Bidrag
121264   181859/V50 - Interaction beyond boundaries       01/10/2007      31/03/2011 131220    HELLESØ, RAGNHILD      Bidrag
143389   NFR 196365/V50 Bridging the information gap in patient 01/09/2010      28/02/2014 131220    HELLESØ, RAGNHILD      Bidrag
211277                               til hovedstilling ved kirurgisk divisjon (UUS)
      FørsteamIIUUS - Førsteamanuensis II stilling knyttet 01/10/2006       30/04/2012 131220    SCHOU-BREDAL. INGER     Bidrag
211366   UUS førsteamanuensis II                 01/09/2007      31/01/2013 131220    SMEBY, NINA         Bidrag
211425   Førsteamanuensis II Aker                01/10/2008      31/03/2014 131220    FAGERMOEN, MAY SOLVEIG    Bidrag
250679   Demensfyrtårn                      01/12/2008      30/06/2012 131220    KIRKEVOLD, MARIT       Bidrag
460622   Eldreomsorg - Gruppe for eldreomsorgsforskning     01/07/2005      31/12/2010 131220    KIRKEVOLD, MARIT       Bidrag
460870   Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass        01/12/2008      30/06/2012 131220    HEGGEN, KRISTIN       Bidrag
460953   Utvikling av masterprogram i avansert geriatrisk sykepleie
                                  01/12/2009      31/12/2010 131220    KIRKEVOLD, MARIT       Bidrag
141251   127143/330 HELSEØKONOMISK FORSKNING I OSLO HOVEDPROSJ. 1700 9804 131300
                                  01/01/1998      31/12/2010       IVERSEN, TOR         Bidrag
141299   127143/330 HERO S SAMLEKONTO - HELSEØKONOMISK FORSKNING31/12/2010 131300
                                  01/01/1998      I OSLO         IVERSEN, TOR         Bidrag
143103                                         31/03/2012 131300
      186500/V50 - Valuing health benefits in economic evaluation of health care programmes
                                  01/10/2008                  KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ   Bidrag
143108   189711/V50 - Forskningsleder i program for Helse- og omsorgstjenester
                                  01/07/2008      30/06/2011 131300    KJEKSHUS, LARS-ERIK     Bidrag
143197   191390/V50 More for less..               01/03/2009      30/06/2013 131300    MELBERG, HANS OLAV      Bidrag
143198   187986/V50 Studies in Quality an Cost of Care for the Elderly
                                  01/01/2003      31/03/2013 131300    IVERSEN, TOR         Bidrag
143259   189494/V50 - The Economics of Mammography Screening   01/07/2009      30/06/2011 131300    KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ   Bidrag
143383   NFR 196400/S50 To what extent do user fees affect Hepatitis B
                                  01/05/2010      30/06/2013 131300    WANGEN, KNUT REIDAR     Bidrag
143391   NFR 196374/V50 International Workshop on Sosial Capital and
                                  01/09/2010      31/03/2011 131300    IVERSEN, TOR         Bidrag
143394   NFR 202365/S20 Tax Avoidance and Ownership Structure  01/06/2010      30/06/2011 131300    ALSTADSETER, ANNETTE     Bidrag
200652   Helsesystemer                      01/10/2008      30/06/2011 131300    NÆSS, ØYVIND         Bidrag
211279   Prof II - Kvalitetsmonitorering             01/10/2006      30/06/2012 131300    BOTTEN, GRETE        Bidrag
211450   Professor II pasientsikkerhet og kvalitet        01/01/2009      30/06/2014 131300    BOTTEN, GRETE        Bidrag
211501   Professor II, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
                                  01/01/2010      30/06/2015 131300    RØTTINGEN, JOHN-ARNE     Bidrag
211513   Professor II i medisinsk inovasjon, Kari Kværner    01/08/2010      31/01/2013 131300    KVÆRNER, KARI JORUNN     Bidrag
420975   NFR - 193614/S20 - Reorganizing the specialist health services:
                                  01/11/2009      30/06/2014 131300    KJEKSHUS, LARS-ERIK     Bidrag
460623                                         31/12/2010 131300
      Eval helsetiltak - Håntering av usikkerhet i økonomisk evaluering av helsetiltak
                                  01/07/2005                  KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ   Bidrag
460773   Colorectal Cancer: Social inequality, use of health care services and risk.
                                  01/01/2008      30/06/2013 131300    IVERSEN, TOR         Bidrag
460901                                         30/06/2014 131300    KRISTIANSEN, IVAR
      Kompetansebygging, forskning og formidling av forskningsresultater knyttet til økonomisk evaluering av legemidler SØNBØ
                                  01/03/2009                                Bidrag
650037   EU-prosjekt 241721 - EuroHOPE - European Health Care  01/01/2010      31/12/2014 131300    IVERSEN, TOR         Bidrag
211012   P 2 GastroentKreft GASTROENTEROLOGI(SK) KREFT (NORCCAP) 01/01/2003      31/12/2012 131400    HOFF, GEIR          Bidrag
211097   P2 Gastroent MBJ                    01/09/2003      31/12/2013 131400    JACOBSEN, MORTEN B.     Bidrag
460562   FondsLegatForskn - MINNEGAVE/FOND            15/06/2004      31/01/2011 131400    HATLING, SOLVEIG       Bidrag
690257   Erythromelalgi                     01/03/2009      31/10/2012 131400    KVERNEBO, KNUT        Bidrag
120956                                         30/09/2011 131402
      155423/310 AlProtE BETYDNINGEN AV APOLIPOPROTEIN E POLYMORFISMEN FOR SYKDOMSUTVIKLING
                                  01/01/2003                  MÆHLEN, JAN         Bidrag
120961                                         30/04/2011 131402
      155348/310 Inflam MODULATION OF CHEMOKINE EXPRESSION: A POTENSIAL THERAPEUTIC TARGET HEGE SYNNØVE
                                  01/01/2003                                Bidrag
                                                        CARLSEN, IN CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES
120967                                         31/12/2010 131402
      155351/310 GENE REGULATION IN THE IMMUNE SYSTEM: THE IL-12p40 AND pIgR GENES AS MODELS... HILDE
                                  01/01/2003                  SCHJERVEN,          Bidrag
121279                                         31/08/2011 131402
      186382/V40 Molecular interations and signalling mechanisms of 5-HT4 and 5-HT7 serotonin receptors
                                  01/03/2008                  ANDRESSEN, KJETIL WESSEL   Bidrag
121282   185862/S50 2nd Generation Vaccibodies for infectious deseases
                                  01/06/2008      30/06/2011 131402    BOGEN, BJARNE        Bidrag
141773   139324/V40 Endotel ORGAN-SPECIFIC PROPARTIES01/01/2001            31/10/2012 131402
                                   OF ENDOTHELIAL CELLS..           HARALDSEN, GUTTORM      Bidrag
142386   158833 Functgeho                    01/06/2004      31/12/2010 131402    FLECKENSTEIN, BURKHARD    Bidrag
142768   175358 S10 - Genesis of B lymphomas studied by functional genomics 30/06/2011 131402
                                  01/10/2006                  BOGEN, BJARNE        Bidrag
142888                               systems for
      179357/S30 - Novel Vaccine candidates and delivery 01/01/2007 HIV and influenza 131402
                                            28/02/2011       BOGEN, BJARNE        Bidrag
142940   181997/V40-Dioxin-like Organohalogen Carcinogenesis   01/09/2007      28/02/2011 131402    ROSSELAND, CAROLA      Bidrag
142962                                          study.
      183500/S10 Epigenetic surveying in immune-mediated diseases. A twin28/02/2012 131402
                                  01/10/2007                  UNDLIEN, DAG ERIK      Bidrag
142973   182621/V40 - Mitochondrial Health and Neuronal Life01/01/2008        30/06/2011 131402    EIDE, LARS          Bidrag
143034   179573/V40 Centure for Immune              01/01/2008      31/05/2012 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE     Bidrag
143071   Underprosjekt 143034. SFF-Cir              01/02/2008      31/05/2013 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE     Bidrag
143073   Underprosjekt 143034. SFF-Cir              01/02/2008      31/05/2013 131402    BOGEN, BJARNE        Bidrag
              Side 7/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                      Gyldig fra     Gyldig til     Sted  Prosjektleder             Inntektskategori
143074   Underprosjekt 143034. SFF-Cir              01/02/2008      31/05/2013 131402    JOHANSEN, FINN-EIRIK          Bidrag
143088   182739/I40 underprosjekt 142977             01/04/2008      30/09/2011 131402    LEVY, FINN OLAV            Bidrag
143111                                from the Rikshospitalet Radiumhospitalet SOLLID, LUDVIG facility in a Norwegian proteomics consortium
      183661/S10 - National-wide service and competence 01/07/2008         31/03/2013 131402    proteomics core MAGNE         Bidrag
143119   183814/S10 O-LINKED PROTEIN GLYCOSYLATION IN BACTERIA  01/08/2008      31/12/2010 131402    TØNJUM, TONE              Bidrag
143210   189488/V50 Benefits and Harms of Organised Screening for breast cancer
                                  01/04/2009      30/06/2012 131402    MÆHLEN, JAN              Bidrag
143219   191781/V40 IS UBIQUINTINATIONAL REQUIRED FOR ENDOCTYTOSIS..
                                  01/05/2009      30/09/2012 131402    MADSHUS, INGER HELENE         Bidrag
143241                               DNA repair
      NFR 191459/V50 Neurogeneticss of aging:Impact of 01/06/2009 on Alzheimer   31/08/2012 131402    TØNJUM, TONE              Bidrag
143244                                          31/12/2012 131402
      190420/V50 - Use and abuse of benzodiazeptines in Norway and determinants of drug dependancy
                                  01/06/2009                  AURSNES, IVAR             Bidrag
143255                                          30/06/2012 131402    BERGSENG, ELIN
      191729/V40 - HLA Association of Celiae Disease: Why is only DQ2.5 but not the highly homologous DQ2.2 predisposing to disease Bidrag
                                  01/07/2009
143406   201004/V11 Reisestipend fra NFR - Jorunn Stamnæs01/08/2010          30/06/2011 131402    (MANGLER VERDI)            Bidrag
180056   Utprøv 0303                       01/12/2003      31/10/2014 131402    VARTDAL, FRODE             Bidrag
190532   Preparing for tubercolusis vaccine efficacy trials 179342/S30
                                  01/07/2009      31/01/2013 131402    JAHNSEN, FRODE LARS          Bidrag
200451   P2 RETTSTOKSIK M - Prof II Rettstoksikologi       01/11/2004      30/04/2012 131402    MØRLAND, JØRG             Bidrag
210704   P2 Interven Fosse PROFESSORAT 2 ERIK FOSSE INTERVENSJONSSENTERET
                                  01/01/1999      31/12/2014 131402    FOSSE, ERIK              Bidrag
210911   P2 KLINISK GENETIKK-ØRSTAVIK               01/01/2002      31/12/2012 131402    ØRSTAVIK, KAREN HELENE         Bidrag
210926                                          28/02/2012 131402
      1A2 ImTransfMedL FØRSTEAMANUENSIS II, ULLEVÅL SYKEHUS, ENHET FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN
                                  01/01/2002                  RANDEN, INGRID             Bidrag
210937   Professorat II UROGENITAL RADIOLOGI           01/01/2002      28/02/2012 131402    JAKOBSEN, JARL Å.           Bidrag
211006   P2 Mikrobiol M l                     01/01/2002      31/12/2010 131402    MELBY, KJETIL             Bidrag
211042   P2 Immunhemat F1                     01/01/2003      28/02/2014 131402    KJELDSEN-KRAGH, JENS          Bidrag
211136   PROF2 Patologi                      01/01/2004      31/10/2014 131402    SAUER, TORILL             Bidrag
211138   PROF2 Radiologi                     29/03/2004      30/09/2014 131402    NAKSTAD, PER HJALMAR          Bidrag
211140   PROF 2 Transfusj (Transfusjonsmedisin)          01/01/2004      30/06/2011 131402    HEIER, HANS ERIK            Bidrag
211205   Prof II hemopat o - Professorat II i medisin (hemopatologi)
                                  01/11/2005      31/07/2011 131402    DELABIE, JAN              Bidrag
211249   1. amanuensis II Marianne Klemp Gjertsen         01/05/2006      31/12/2011 131402    REIKVAM, ÅSMUND            Bidrag
211287   1. amanuensis II Zhenhe Suo               01/11/2006      30/06/2012 131402    SUO, ZHENHE              Bidrag
211288   1. amanuensis II i patologi Ben Davidson         01/11/2006      30/06/2012 131402    DAVIDSON, BEN             Bidrag
211369   Legemiddelrelaterte problemer relatert til skifte av omsorgsnivå
                                  01/11/2007      31/12/2012 131402    REIKVAM, ÅSMUND            Bidrag
211387   Professorat II i Medisin                 01/01/2008      30/06/2012 131402    VAAGE, JOHN TORGILS          Bidrag
211441   Professorat II DKO 1404 Stefan Krauss          01/12/2008      30/06/2013 131402    KRAUSS, STEFAN             Bidrag
211461   Start-up funds under Norads Programme for Master Studies (NOMA) 31/08/2013 131402
                                  01/03/2009                  UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
211467   Professorat II i medisin - cytologi           01/06/2009      30/11/2014 131402    BERNER, AASMUND            Bidrag
211486   Kromosomlaboratoriet - Miljøstøttemidler (gml 300100)  01/10/2009      31/08/2013 131402    UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
250096   PROFESSORAT NEURORADIOLOGI, LØNN, NILS-EINAR KLØW    01/01/1998      31/12/2011 131402    KLØW, NILS-EINAR            Bidrag
420576   TroybodyTechnolB                     01/01/2003      31/12/2010 131402    BOGEN, BJARNE             Bidrag
420619   Biotec Beta-gluk (Beta-glukan...)            01/01/2004      31/12/2011 131402    JOHANSEN, FINN-EIRIK          Bidrag
420643   P2 PATOLOGI - JMNESLAND                 15/06/2004      30/06/2011 131402    NESLAND, JAHN             Bidrag
460190   FondLegForskLevy EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER01/12/1994   F OL31130      30/06/2012 131402    LEVY, FINN OLAV            Bidrag
460469   Fond IDIOTYPEFORSKNING                  01/01/2002      31/12/2011 131402    BOGEN, BJARNE             Bidrag
460610   460276 Christoff - FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF) andel Christoffersen
                                  01/05/2005      31/01/2011 131402    CHRISTOFFERSEN, THORALF        Bidrag
460612                                Osnes
      460276 Osnes - Fondsstøtte Forskning (NMdF) andel01/05/2005          31/01/2011 131402    OSNES, JAN-BJØRN            Bidrag
460614   460276 Skomedal - FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF) andel Skomedal
                                  01/05/2005      31/01/2011 131402    SKOMEDAL, TOR             Bidrag
460631   RHEUMAFORSKNING V/JACOB B. NATVIG            01/12/2005      31/07/2011 131402    NATVIG, JACOB B.            Bidrag
460632   HjKarForsk INFARM HJERTE/KAR-FORSKNING INFARM STUDIEN  01/12/2005      31/07/2011 131402    REIKVAM, ÅSMUND            Bidrag
460633   ELEKTRONMIKROSKOPILABORATORIUM, TH 33040 01/12/2005              31/07/2011 131402    REINHOLT, FINN P.           Bidrag
460634   COELIAKI-STUDIER, TEKNISK ASSIST: 33080 S        01/12/2005      31/07/2011 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE          Bidrag
460652   TUBERKOLOSEFORSKNING V/MORTEN HARBOE           01/03/2006      31/07/2011 131402    HARBOE, MORTEN             Bidrag
460653   FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF)-32040 O           01/03/2006      31/07/2011 131402    SKOMEDAL, TOR             Bidrag
460729   Epidermal vekst faktor EGFR/ErbB1            01/04/2007      30/09/2010 131402    MADSHUS, INGER HELENE         Bidrag
460743                                          30/06/2011 131402    CHRISTOFFERSEN, THORALF
      Intracellular signal transduction in normal and malignant gastrointestinal epithelium: basic mechanisms and clinical implications
                                  01/05/2007                                     Bidrag
460761   Cellulære stressresponser under kreftutvikling      01/11/2007      30/06/2012 131402    HUITFELDT, HENRIK S.          Bidrag
460795   Role of the epithelial barrier in colitis-associated colorectal cancer
                                  01/02/2008      30/06/2012 131402    JOHANSEN, FINN-EIRIK          Bidrag
460902                               for intracellulær... 31/10/2012 131402
      Cellulære stressresponser i kreftutvikling; betydning 01/03/2009                   HUITFELDT, HENRIK S.          Bidrag
460941   Tumorforskning-Blix fond (Gml 460941-andel)       01/10/2009      30/04/2012 131402    BOGEN, BJARNE             Bidrag
460942   Tumorforskning-UNIFOR (Gml 460941-andel)         01/10/2009      30/04/2012 131402    BOGEN, BJARNE             Bidrag
461009                                          30/06/2014 131402
      PK01-2009-0684 0926906B Translation research with the goal to identify T-cells that support (MANGLER VERDI)
                                  01/08/2010                                     Bidrag
640367   MRTN-CT-2004-512385- DRUGS FOR THERAPY          01/10/2005      31/07/2011 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE          Bidrag
640384   PREVENTCD - FP6-2005-FOOD-4B - 36383           01/11/2006      31/12/2012 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE          Bidrag
640395   TRACKS - MRTN-CT-2006-036032               01/10/2006      31/10/2014 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE          Bidrag
640424   LSHC-CT-2006-037874 - VITAL               01/05/2007      31/12/2013 131402    BOGEN, BJARNE             Bidrag
650025   PITN-GA-2008-215553 Cross-Talk              01/07/2009      31/12/2013 131402    JOHANSEN, FINN-EIRIK          Bidrag
657027                                          adrenal failure in Europe
      201167 Euradrenal Pathophysiology and natural course of autoimmune31/10/2012 131402
                                  01/08/2008                  UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
690036   NS31564 EPILEPSY IN TWINS - KB 34060           01/12/1994      31/12/2010 131402    UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
690051   TVILLINGFORSKNING - KB 34060               01/12/1994      31/12/2010 131402    UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
690139   P2 COMPLEMENT RESEARCH                  01/01/2001      31/12/2010 131402    MOLLNES, TOM EIRIK           Bidrag
690180   a twin study - Genetic Epidemiology of Seizures: A Twin Study
                                  15/09/2004      31/12/2010 131402    UNDLIEN, DAG ERIK           Bidrag
690193   Biomaterial                       01/10/2005      31/10/2010 131402    MOLLNES, TOM EIRIK           Bidrag
690211   The hunt for epitopes type 1 diabetes: A reverse immunogenetics
                                  01/10/2006      31/12/2011 131402    SOLLID, LUDVIG MAGNE          Bidrag
142762                                          28/02/2011 131414    FOSS, in clinical islet transplantationBidrag
      175462/V50 - Treatment of diabetes mellitus. Improvement of pancreatic beta-cell mass and functionAKSEL
                                  01/09/2006
142763                                          31/03/2017 131414
      179605 -Fredriksens fond - elektrofysisk laboratorium, Gaveforsterkning Forskningsrådet
                                  01/09/2006                  AMLIE, JAN PEDER            Bidrag
142920   186096 - Hjertemedisinsk forskning, gaveforsterkning   01/06/2007      30/06/2018 131414    AMLIE, JAN PEDER            Bidrag
143132   185876/v40 Molecular basis for control of the heartbeat by Na+
                                  01/10/2008      30/06/2012 131414    SEJERSTED, OLE M.           Bidrag
143196                                hypertrophy
      191936/V40 Cytokine- and stress-induced myocardial01/03/2009         30/06/2013 131414    CHRISTENSEN, GEIR           Bidrag
210082   PROFESSORAT II KARDIOLOGI (OTTO A. SMISETH) 01/12/1994            30/06/2013 131414    SMISETH, OTTO A.            Bidrag
210379   P2 LungemedisinK PROFESSORAT II (KLINISK/)LUNGEMEDISIN  01/12/1994      30/06/2013 131414    KONGERUD, JOHNY            Bidrag
211014   P 2 Kardiologi HA MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI    01/01/2003      31/12/2012 131414    ATTRAMADAL, HÅVARD           Bidrag
211070   P2 Kardiovask ce                     01/01/2003      31/12/2013 131414    CHRISTENSEN, GEIR           Bidrag
211080   Pl Hjertemedis d                     01/01/2003      31/12/2010 131414    GJESDAL, KNUT             Bidrag
211209   Prof II Thoraxkirurgi (lønn)               01/11/2005      31/08/2015 131414    TØNNESEN, THEIS            Bidrag
             Side 8/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til   Sted   Prosjektleder          Inntektskategori
250102   PROFESSOR II SIRKULASJONSFYSIOLOGI LØNN        01/01/1998    31/12/2010 131414   STRANDEN, EINAR         Bidrag
420828   176917/i40 Ultralyd i lommeformat - Fremtidens stetoskop
                                 01/01/2007    30/06/2012 131414   EDVARDSEN, THOR         Bidrag
460307   FONDSFORSKN HJERTESVIKT - IEMF 34010 S        01/12/1994    31/12/2010 131414   SEJERSTED, OLE M.        Bidrag
460309   FONDSFORSKNING DIV/LØNN - IEMF 34010 S        01/12/1994    31/12/2010 131414   SEJERSTED, OLE M.        Bidrag
460310   FONDSFORSKNING DIV/DRIFT - IEMF 34010 S        01/12/1994    31/12/2010 131414   SEJERSTED, OLE M.        Bidrag
460311   FONDSFORSKNING DIV/UTSTYR - IEMF 34010 S       01/12/1994    31/12/2010 131414   SEJERSTED, OLE M.        Bidrag
460501   Kardiovask Arnet                   01/01/2003    31/12/2011 131414   KJEKSHUS, JOHN         Bidrag
460721   2006/2/0107 Akutt koronar syndrom           01/01/2007    31/12/2010 131414   EEK, CHRISTIAN         Bidrag
460799   Elektrofysisk laboratorium - Fredriksens fond     01/02/2008    30/06/2015 131414   AMLIE, JAN PEDER        Bidrag
121098   178590/v50 - immunopathogenic machanisms in coronary artery disease
                                 01/12/2006    31/10/2010 131415   OTTERDAL, KARI         Bidrag
143371   197203/V40 The patohogenic role of chemokines in 01/04/2010      31/12/2013 131415   HALVORSEN, BENTE        Bidrag
210025   P II KLINISK IMM/INFEKSJ FRØLAND:33590SF       01/12/1994    31/12/2011 131415   FRØLAND, STIG          Bidrag
210542   PROFESSORAT2 HEPATOLOGI SCHRUMPF 33590 S 01/12/1994          30/06/2013 131415   SCHRUMPF, ERIK         Bidrag
210968   P2 Tromboseforsk                   01/01/2002    31/07/2012 131415   SANDSET, PER MORTEN       Bidrag
211286   Professorat II i Nyresykdommer, Medisins avd. RH 01/01/2007      31/07/2012 131415   HARTMANN, ANDERS        Bidrag
211350   Postdoc Thor Ueland                  01/10/2007    31/03/2011 131415   UELAND, THOR          Bidrag
211359   Professor II i transplantasjonsmedisin        15/09/2007    31/03/2013 131415   BJØRO, KRISTIAN         Bidrag
420889   Gave - Primær Skleroserende Cholanitt         01/12/2007    31/03/2018 131415   SCHRUMPF, ERIK         Bidrag
460304   LEGAT-140-FORSKNING - 33070 Brosstad         01/12/1994    30/06/2015 131415   BROSSTAD, FRANK         Bidrag
460441   P2 RevmatolBarnF PROFESSORAT II REVMATOLOGI01/01/2001 BARN      31/12/2010 131415   FØRRE, ØYSTEIN         Bidrag
460711   Livskvalitet ved benmargskreft            01/01/2007    31/12/2010 131415   WISLØFF, FINN          Bidrag
460967   Familien Blix' fond for medisinsk forskning      01/12/2009    30/06/2012 131415   MICHELSEN, ANNIKA        Bidrag
210677   P2 ANSESTESIOLOGI                   01/01/1999    30/09/2013 131416   TØNNESSEN, TOR INGE       Bidrag
211172   PROF II ANESTESIOLOGI ULF KONGSGAARD         01/12/1994    31/10/2010 131416   KONGSGAARD, ULF         Bidrag
211452   Prof II i anestesi- Kirkebøen             01/01/2009    30/11/2013 131416   KIRKEBØEN, KNUT ARVID      Bidrag
420179   PROF AKUTTMEDISIN (NL/LM, LØ), 34810 PAS       01/12/1994    31/01/2012 131416   STEEN, PETTER ANDREAS      Bidrag
420923   Komme vel hjem fra sykehus              01/08/2008    30/06/2012 131416   VAAGE, JARLE          Bidrag
121306   199367/V40 Brain and brain cell injury in newborn infants
                                 01/08/2010    30/06/2014 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK      Bidrag
142646                                      31/12/2010 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK
      170766/V50 - Injury in newborn infants. Basic mechanisms related to oxidatives stress and bilirubin encephalopaty
                                 01/01/2006                               Bidrag
142975   182657/V40 - Brain and brain cell injury in newborn infants
                                 01/09/2007    30/06/2011 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK      Bidrag
210530   PROFESSORAT 2 BARNENEUROLOGI OSH 33520 S 01/12/1994          30/06/2013 131417   SKJELDAL, OLA          Bidrag
211034   P2 Barnenevrol 1                   01/01/2003    30/09/2012 131417   STRØMME, PETTER         Bidrag
211038   P2 Obstetrik Q 1                   01/01/2003    31/12/2012 131417   QVIGSTAD, ERIK         Bidrag
211077   P2 Gynek Obst Ol                   01/08/2003    30/06/2013 131417   ONSRUD, MATHIAS         Bidrag
211096   P2 Pediatri TWRH                   01/09/2003    31/08/2013 131417   HANSEN, THOR WILLY RUUD     Bidrag
211144   Prof 2 fødselsyk                   01/05/2004    28/02/2015 131417   HAUGEN, GUTTORM         Bidrag
211221   1. amanuensis II kvinneklinikken (Lønn)        01/01/2006    31/07/2012 131417   STAFF, ANNETINE         Bidrag
211281   1. amanuensis II barnesenteret (lønn)         01/10/2006    31/07/2012 131417   CARLSEN, KARIN CECILIE LØDRUP  Bidrag
211308   Førsteamanuensis II - fødselshjelp/kvinnesykdommer og pediatri
                                 01/01/2007    30/09/2012 131417   FUGELSETH, DRUDE        Bidrag
211381   Professorat II ved Kvinneklinikken RH         01/01/2008    30/06/2013 131417   TANBO, TOM           Bidrag
211504   Professorat I i allergologi, Voksentoppen       01/04/2010    30/06/2020 131417   CARLSEN, KAI HÅKON       Bidrag
460514   NKS Perin Forsk                    01/01/2004    31/08/2011 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK      Bidrag
460600                              u-land
      KAMERUN P JOURDAN - Studentoppgave infeksjon i 01/02/2005       31/01/2013 131417   KJETLAND, EYRUN F.       Bidrag
460828   Gjennoppliving av nyfødte med oksygen og barnekreft  01/06/2008    28/02/2011 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK      Bidrag
640349   EU GALEN                       01/01/2005    30/06/2011 131417   CARLSEN, KAI HÅKON       Bidrag
690191                                      30/06/2011 131417
      European respira - Forskningsmidler. Lederkompensasjon European Respiratory Society
                                 01/08/2005               CARLSEN, KAI HÅKON       Bidrag
690259   Oxygen-induced compilation of prematurity       01/04/2009    31/10/2011 131417   SAUGSTAD, OLA DIDRIK      Bidrag
143153                              susceptibility 30/06/2012 131427    and myasthenia gravis
      189639/V40 Harbo-Causes of MS and MG. Search for01/01/2009 factors of multiple sclerosis HARBO, FLINSTAD HANNE-C.       Bidrag
210341   PROFESSORAT II NEVROKIR T LUNDAR:33630TL 01/12/1994          31/12/2010 131427   LUNDAR, TRYGVE         Bidrag
210981   PROFESSORAT II I MEDISIN, NEVROLOGI          01/01/2002    30/09/2012 131427   DIETRICHS, ESPEN        Bidrag
211137   PROF2 Nevrokirurgi                  01/01/2004    28/02/2015 131427   HELSETH, EIRIK         Bidrag
211220   nevro lønn - Prof II Nevrokirurgi (lønn)       01/01/2006    31/07/2011 131427   LANGMOEN, IVER ARNE       Bidrag
211355   Driftsmidler for professorat ved nevrologisk avdeling 01/09/2007    28/02/2013 131427   ZWART, JOHN-ANKER        Bidrag
211444   Professsorat II i medisin (kirurgi) Jon Berg-Johnsen 01/12/2008    30/06/2014 131427   BERG-JOHNSEN, JON        Bidrag
211466   Professorat II i Nevrologi              01/07/2009    28/02/2015 131427   TAUBØLL, ERIK          Bidrag
460968   Hereditære Ataksier i Norge              01/12/2009    30/06/2011 131427   KOTH, JEANETTE         Bidrag
690190                                      31/12/2012 131427
      forsksammannheim - EllenJørum, forskningssamarbeid med Universitetsklinikk Mannheim
                                 01/08/2005               JØRUM, ELLEN          Bidrag
143357   195446/V30 The Norwegian Cerebrovascular Research Infrastructure (NCRI)
                                 01/03/2010    31/12/2010 131428   RUSSELL, DAVID         Bidrag
143264   193078/V40 Isolation of retinal stem cells from the adult
                                 01/07/2009    30/06/2013 131429   MOE, MORTEN C          Bidrag
143410   196776/V50 From clinical to molecular characterization of
                                 01/07/2010    31/01/2014 131429   HARBO, FLINSTAD HANNE-C.    Bidrag
210840   P2 Ortopedi PROFESSORAT II              01/01/2001    31/05/2011 131429   TERJESEN, TERJE         Bidrag
210933                                      30/06/2012 131429
      KlStFysRehabLønn FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING - KLINISK STIPENDIAT FRANCK BECKER
                                 01/01/2002               BECKER, FRANK          Bidrag
211032   P2 Revmatolo K 1                   01/01/2003    31/03/2012 131429   KVIEN, TORE           Bidrag
211114   P2 Ortope JE M d                   01/12/2003    31/08/2013 131429   MADSEN, JAN ERIK        Bidrag
211223   post. doc. Diakonhjemmet               01/01/2006    31/07/2012 131429   KVIEN, TORE           Bidrag
211224   Post. doc. Sunnaas (Lønn)               01/01/2006    31/07/2011 131429   SUMMERHAGEN, KATHARINA     Bidrag
211312   Professor II Øye                   01/01/2007    30/06/2013 131429   ZETTERSTRØM, CHARLOTTA     Bidrag
211400   Professorat i fysikalsk medisin og rehabilitering   01/04/2008    30/09/2013 131429   RØE, C.             Bidrag
211422   Prof.II Øyeavdeling                  01/09/2008    30/06/2012 131429   DROLSUM, LIV          Bidrag
250049   PROF II FYSIK MEDIS & REHAB (LØ) 34930KS       01/12/1994    31/12/2015 131429   STANGHELLE, JOHAN        Bidrag
250108   P2 FYSMED/REH BL PROF II FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING...
                                 01/01/1999    31/12/2012 131429   BAUTZ-HOLTER, ERIK       Bidrag
143035   179571/V40 Centre for Cancer Biomedicine (CCB) 01/01/2008       28/02/2012 131503   STENMARK, HARALD        Bidrag
210646   P2 Hematologi ES                   01/01/1998    28/02/2012 131503   SMELAND, ERLEND         Bidrag
210972   P2 OnkoloGenet H PROFESSORAT II I ONKOLOGISK GENETIKK 01/01/2002    31/12/2012 131503   HEIM, SVERRE          Bidrag
210974   FØRSTEAMANUENSIS II I MOLEKYLÆRMEDISIN - TRANSLASJONSFORSKNING
                                 01/01/2002    30/06/2012 131503   ENGEBRÅTEN, OLAV        Bidrag
210982   P2 Genetikk Dale PROFESSORAT II GENETIKK - ANNE LISE BØRRESEN DALE
                                 01/01/2002    31/05/2011 131503   DALE, ANNE LISE BØRRESEN    Bidrag
210993   PROFESSORAT II KLINISK ONKOLOGI (SOPHIE D. FOSSÅ)   01/01/2002    30/06/2013 131503   FOSSÅ, SOPHIE D.        Bidrag
211036   P2 Onkologi EW 1                   01/01/2003    31/07/2012 131503   WIST, ERIK           Bidrag
              Side 9/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                      Gyldig fra    Gyldig til    Sted Prosjektleder            Inntektskategori
211044   P2 Onkologi KMT1                     01/01/2003    31/10/2012 131503  TVEIT, KJELL MAGNE         Bidrag
211122   P2 Kir Onkolo KEG                    02/01/2003    31/12/2012 131503  GIERCKSKY, KARL-ERIK        Bidrag
211157   PROF2 UROL LØNN - Professorstipendiat i urologisk molekulærbiologi lønn
                                  01/11/2004    28/02/2013 131503  TASKEN, KRISTIN AUSTLID       Bidrag
211158                               molekulærbiologi drift
      PROF2 UROL DRIFT - Professorstipendiat i urologisk 01/11/2004       28/02/2013 131503  TASKEN, KRISTIN AUSTLID       Bidrag
211356   KLINISK STIPENDIAT BF JENSEN, KIRURGISK KLINIKK (gammelt 250130)
                                  01/09/2007    30/06/2012 131503  BIRKELAND, KÅRE           Bidrag
211386   Professorat II i Immunologi               01/02/2008    31/07/2011 131503  GAUDERNACK, GUSTAV         Bidrag
211389   Professorat II i immunologi Johanna Olweus        01/02/2008    28/02/2014 131503  OLWEUS, JOHANNA           Bidrag
211410   Professoret II i onkologi                01/06/2008    30/11/2013 131503  KVALØY, STEIN            Bidrag
211479   Prof II i eksperimentell terapi av kreft (gml 420089) 01/10/2009      31/07/2013 131503  FODSTAD, ØYSTEIN          Bidrag
211500   Førsteamanuensisstilling ved ISM DNR, Stavanger 01/01/2010         30/06/2011 131503  HELLAND, ÅSLAUG           Bidrag
460737   B94106/023 - Molekylærcytogenetisk analyse av carcinomer 01/06/2007    30/06/2011 131503  HEIM, SVERRE            Bidrag
460922                                        30/06/2012 131503
      Prognostic factors in bladder cancer - Fokus on the superficially invading T1 tumors
                                  01/07/2009               TASKEN, KRISTIN AUSTLID       Bidrag
650041   EU-kontrakt - FP7-233146-PI3K complex - ERC-2008-AdG   01/04/2010    31/01/2016 131503  STENMARK, HARALD          Bidrag
211505   Førsteamanuensis II i Helsetjenesteforskning       01/04/2010    30/06/2015 131604  VARTDAL, FRODE           Bidrag
211492   Professor II Lungemedisin                01/11/2009    30/06/2015 131610  STAVEM, KNUT            Bidrag
420981   Førsteamanuensis II, Nevroklinikken AHUS, MS-senteret  01/01/2010    30/06/2015 131610  BEISKE, ANTOIE           Bidrag
121173   165343 V50 - Characterization of early .....       01/02/2005    31/12/2010 131700  AGARTZ, INGRID           Bidrag
142539                                        31/12/2010 in severe ANDREASSEN, OLE A.
      167153 V50 - The TOP study-Identification of phenotypes and genetic susceptibility131700 mental disorders
                                  01/01/2005                                 Bidrag
142845                                        30/11/2010 131700
      177496/V50 - Medication assisted rehabilitation and crime: how do MMT affect
                                  01/03/2007               CLAUSEN, THOMAS           Bidrag
142873                                        in schizophrenia and JENSEN, of medication: An event related fMRI study
      177739/V50 - Computational models of aberrant attribution of salience 30/06/2011 131700 the effects JIMMY
                                  01/04/2007                                 Bidrag
142901   181831/V50 - Early bipolar disorder           01/04/2007    31/12/2010 131700  MELLE, INGRID            Bidrag
142956   181880/V50 - Senter for rus- og avhengighetsforskning  01/09/2007    30/06/2013 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
143003                                        31/12/2012 131700
      183782/S10 - Imaging genetics of schizophrenia. A whole genome - brain MRI Stydy
                                  01/12/2007               ANDREASSEN, OLE A.         Bidrag
143112                                        30/06/2013 131700  FRIIS, SVEIN
      186040/V50 Long term effects of early intervention in psychosis: Ten year follow-up of the TIPS study
                                  01/07/2008                                 Bidrag
143217   190311/v50 Longitudinal MRI Studies of brain morphology..01/05/2009    30/06/2012 131700  AGARTZ, INGRID           Bidrag
143247   190425/V50 Women mantained on opioid drugs in pregnancy 01/06/2009    31/12/2012 131700  RAVNDAL, EDLE            Bidrag
190517                                        31/08/2011 Studies  ANDREASSEN, OLE A.
      The Pathophysiologogy of Auditory Hallucinatinos in Schizophrenia - Brain Imaging 131700 - 182699/V40
                                  01/11/2008                                 Bidrag
190548   Functional magnetic resonance imaging (fMRI) for study of (OMK gml 190033)
                                  01/12/2009    31/03/2012 131700  ANDREASSEN, OLE A.         Bidrag
200146   DRIFTTILSK SHD 4462 TIL PSF SENTER 39330         01/12/1994    31/12/2010 131700  HAUFF, EDVARD            Bidrag
200186   SELVMORDFORSK 5573/5 ETABL SEKSJ 39340 L         01/12/1994    31/12/2010 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200248   718 61 DrifTilsk                     01/01/1999    31/12/2010 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
200494   atferdsterapi - Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd 131700
                                  01/09/2005    31/01/2013      MEHLUM, LARS            Bidrag
200583   Utr. -utd. - Utredningsprosjekt, utdanning        01/07/2007    30/06/2011 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200584   Behandlingskjede ved villet egenskading i norske kommuner01/07/2007    31/01/2011 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200585   Hormonforandringer under mensturasjonssyklus       01/07/2007    31/12/2010 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200586   Terapeututdanning- Dialektisk atferdsterapi- terapeututdanning
                                  01/07/2007    31/12/2010 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200695   Systematisk granskning av selvmord innen psykisk helsevern
                                  01/12/2009    30/06/2011 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
200714   Almennmedisinske kompetansetiltak            01/09/2010    31/12/2012 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
200715   Videobaserte behandlingstiltak som bruk i behandling av rusavhengige 30/06/2013 131700
                                  01/09/2010               BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
211069   P2 PSykiatri Akut                    01/01/2003    31/12/2011 131700  MARTINSEN, EGIL           Bidrag
211108   P2 BioloPsykiatri                    01/10/2003    31/12/2012 131700  MYHRE, ANNE MARGRETHE        Bidrag
211163                                        epidemiologi
      psyk epid prof2 - Professor II-stilling, psykiatrisk epidemiologi/genetisk 30/06/2013 131700
                                  01/12/2004               HAUFF, EDVARD            Bidrag
211198   Professorat psykoseforskning               01/09/2005    31/08/2011 131700  ANDREASSEN, OLE A.         Bidrag
211289   1. amanuensis II psykoseforskning            01/11/2006    31/07/2012 131700  RØSSBERG, JAN IVAR         Bidrag
211290   1. amanuensis II finansiert av NKVTS           01/11/2006    31/07/2012 131700  DYB, GRETE             Bidrag
211346   Prof II NAKMI                      01/07/2007    31/01/2013 131700  AHLBERG, NORA            Bidrag
211347   Spiseforstyrrelser                    01/08/2007    31/01/2013 131700  DISETH, TROND            Bidrag
211399   Capacity Building in the Field of Mental Health og South Sudan
                                  01/04/2008    31/12/2014 131700  HAUFF, EDVARD            Bidrag
211448   Prof II tilknyttet Klinikk for psykisk helse       01/01/2009    31/03/2013 131700  FALLUM, ERIK            Bidrag
211521   NUCOOPRE-2009/11027 Building an advanced research    01/08/2010    30/06/2012 131700  HAUFF, EDVARD            Bidrag
211522   NUCOOPIN-2009/10602 Guest house at the University of Bahr01/08/2010    30/06/2012 131700  HAUFF, EDVARD            Bidrag
250701   Metadon i svangerskap                  01/09/2010    30/06/2012 131700  RAVNDAL, EDLE            Bidrag
280112   Helhetlig gjennomgang av overdosedødsfall i Oslo for årene
                                  01/12/2009    31/07/2011 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Oppdrag
420543   V Ut Selvmordforeb                    01/01/2001    31/12/2011 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
420814   Kursinntekter - SKR                   01/10/2006    30/04/2012 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
460674   Akkulturasjon - Flyktningers akkulturasjon        01/09/2006    31/07/2011 131700  TINGVOLL, LAILA           Bidrag
460684   Effects of integrated and comprehensive         01/11/2006    31/10/2010 131700  BRAMNESS, JØRGEN          Bidrag
460728   DBT for ungdom med selvskading              01/03/2007    31/01/2011 131700  MEHLUM, LARS            Bidrag
460865   Internasjonal mental helse og transkulturell psykiatri01/10/2008      30/06/2011 131700  HAUFF, EDVARD            Bidrag
460946   Følger av alkoholeksponering før fødsel. Hvordan vil 01/10/2009      30/06/2011 131700  ALVIK, ASTRID            Bidrag
650035                               Research
      EU-223102 - ENBREC - European Network of Bipolar 01/12/2009        31/03/2012 131700  ANDREASSEN, OLE A.         Bidrag
690270   5/5 The Psychiatric GWAS Consortium Meta-Analyses    01/12/2009    31/03/2011 131700  ANDREASSEN, OLE A.         Bidrag
142774                                        30/04/2011 131825
      176823/S10 - Communication and Information Sharing between Patients and their Care
                                  01/10/2006               RULAND, CORNELIA          Bidrag
142795   177500/V50 - Improving Patient-Provider Communication in Cancer Care
                                  01/01/2007    30/06/2011 131825  RULAND, CORNELIA          Bidrag
143059   Physical activity, obesety, gestational diabetes and type 2 diabetes in pregnancy 131825
                                  01/02/2008    31/12/2012      JENUM, ANNE KAREN          Bidrag
143191                                through
      187980/V50 Improving mental health of older people01/03/2009        31/12/2012 131825  ENGEDAL, KNUT            Bidrag
210928   P2 KLINISK ERNÆRING LB                  01/01/2002    31/12/2012 131825  BØHMER, THOMAS           Bidrag
211040   P2 Hepatologi B1                     01/01/2003    31/12/2011 131825  MOUM, BJØRN             Bidrag
211046   P2 Endokrinol Bl                     01/01/2003    31/12/2012 131825  BIRKELAND, KÅRE           Bidrag
211191   pr2 formed lønn - Professor II senter for forebyggende medisin lønn 31/01/2011 131825
                                  01/06/2005               PEDERSEN, TERJE ROLF        Bidrag
211193   pr 2 klinkar lønn - Professor II klinisk kardiologi lønn 01/06/2005    31/01/2011 131825  KJELDSEN, SVERRE ERIK        Bidrag
211241                                        31/10/2011 131825
      Professor II knyttet til hovedstilling, Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning
                                  01/03/2006               RULAND, CORNELIA          Bidrag
211313   Professor II i infeksjonsmedisin             01/01/2007    30/06/2012 131825  KVALE, DAG             Bidrag
211414   Prof.klinisk Kardiovaskulær translasjonsforskning    01/07/2008    31/01/2014 131825  SELJEFLOT, INGEBJØRG        Bidrag
250094   KLINISK KARIOLOGI (LØNN) PROFESSORAT II         01/01/1998    31/12/2011 131825  AGEWELL,STEFAN           Bidrag
250117   P2 OsteoporoseFd PROFESSORAT II INDREMEDISIN/OSTEOPOROSE -31/12/2010 131825
                                  01/01/1999     LØNN        FALCK, JAN ARVID          Bidrag
250128   P2 Patologi A S L PROFESSOR II PATOLOGISK ANATOMI - LØNN 01/01/2001    31/12/2012 131825  SVINDLAND, AUD           Bidrag
250129   P2 Patologi A S D PROFESSORAT II PATOLOGISK ANATOMI - DRIFT 31/12/2013 131825
                                  01/01/2001               SVINDLAND, AUD           Bidrag
             Side 10/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til     Sted Prosjektleder            Inntektskategori
460824   Stein Erik Hagens Stiftelse for Klinisk hjerteforskning 01/04/2008    31/10/2018 131825   ARNESEN, HARALD           Bidrag
211464   Humanister i praksis                  01/05/2009    30/09/2012 140010   BJØRNERUD MO, GRO          Bidrag
121207   171333/V20 - Spill, pertormativitet og nærvær      01/01/2006    31/12/2010 140900   TRONSTAD, RAGNHILD         Bidrag
142186   157479 510MedieEst                   01/07/2003    31/12/2010 140900   HAUSKEN, LIV            Bidrag
142258   176824/S10 - Inventio                  01/11/2006    31/07/2011 140900   LIESTØL, GUNNAR           Bidrag
142779   Delprosjekt - Mediatized Stories (171355/v10)      01/11/2006    31/07/2011 140900   LUNDBY, KNUT            Bidrag
143330   201001/ V11 - Voicing the Voiceless; Two studies of 01/02/2010      30/11/2011 140900   FIGENSCHOU, TINE USTAD       Bidrag
200629   Mediens rolle i politiske skandaler           01/03/2008    31/12/2010 140900   ALLERN, SIGURD           Bidrag
200636   Når kvinner må si unnskyld...              01/04/2009    30/11/2010 140900   (MANGLER VERDI)           Bidrag
200666   Lærde yppersteprester eller politiske aktører      01/04/2009    30/11/2010 140900   HERVIG, NIELS CHRISTIAN       Bidrag
200701   Migrasjon i mediene                   01/03/2010    30/11/2011 140900   THORBJØRNSRUD, KJERSTI       Bidrag
211229   P48/ 2006 - Utvikling av digitale akademiske genre.... 1/01/2006
                                  0         31/12/2010 140900   WULLUM, ANNE LISE          Bidrag
211503   Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i humanistiske
                                  01/02/2010    30/06/2011 140900   LIESTØL, GUNNAR           Bidrag
211507   Fjernt og nært. Nye digitale møteplasser        01/04/2010    30/06/2011 140900   LIESTØL, GUNNAR           Bidrag
220054   Norsk kulturpolitikk i et historisk perspektiv (gml 211434)
                                  01/01/2009    30/06/2011 140900   DAHL, HANS FREDRIK         Oppdrag
420513   JournYtrFrihProFO JOURNALISTIKK OG YTRINGSFRIHET    01/01/2001    31/12/2010 140900   RØNNING, HELGE           Bidrag
460539   Rettsoppgjør VK2 - Å overkomme fortiden         01/01/2004    31/12/2010 140900   DAHL, HANS FREDRIK         Bidrag
460605                                        31/12/2010 av tidligere undersøkelser
      Fritt Ord Kino - Det norske kommunale kinosystemet-prosjektets 2.fase; oppfølging 140900
                                  01/04/2005                SOLUM, OVE             Bidrag
460903   Ytringsfrihet og profesjonalisering av journalistikken 01/03/2009     31/07/2012 140900   KRUMSVIK, ARNE HÅSKJOLD       Bidrag
610301   Nordic Research Network on the Mediatization of Religion and Culture 30/06/2011 140900
                                  01/03/2009                LØVHEIM, MIA            Bidrag
143182   Tidsskriftet Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA)
                                  01/02/2009    30/06/2016 141300   SEIM, TURID KARLSEN         Bidrag
420941   Støtte til fagkonferanser og ACTA            01/11/2008    30/04/2012 141300   SEIM, TURID KARLSEN         Bidrag
460900   Stein Erik Hagens lærestol - prosjektet veiene fra Roma 01/02/2009    30/06/2014 141300   SEIM, TURID KARLSEN         Bidrag
143397   196827/V20 Thanatos dead bodies             01/06/2010    30/06/2014 143110   (MANGLER VERDI)           Bidrag
142570   167593/V20 - The Norwegian Peace Tradition       01/06/2005    31/12/2010 143120   PHARO, HELGE ØYSTEIN        Bidrag
142609                               om forutsetninger 31/12/2010 143120 og andre land europiske kulturkrefts,
      171540/V20 - Demokratisk teori og historisk praksis- 01/01/2006      for folkestyre i Norge SANDVIK, HILDE           Bidrag
                                                                        ca A50-1850
143168                                        of space in 143120   ENEBAKK, VIDAR
      190845/ Hansteen and the observatory: The new place for the science 31/12/2012 nineteenth century Norway
                                  01/01/2009                                  Bidrag
143343   195608/V20 Historievitenskapens grenser         01/02/2010    30/06/2013 143120   MYHRE, LARS EIVIND         Bidrag
143344   197696/V20 Norrøne fiendebilder.            01/07/2010    31/12/2013 143120   BANDLIEN, BJØRN           Bidrag
143345   195641/V20 Nettverk for nyere internasjonal historie01/02/2010      30/06/2013 143120   WAAGE HENRIKSEN, HILDE       Bidrag
143346   197697/V20                       01/02/2010    30/09/2013 143120   RINGVEJ, MONA R           Bidrag
143347   191843/v20                       01/02/2010    30/06/2013 143120   OMA, KRISTIN ARMSTRONG       Bidrag
200525   Finansdepartementets historie-Bind 2          01/05/2006    31/12/2010 143120   LIE, EINAR             Bidrag
211462   Norges Bank's bicentenary project 1816-2016/Sub project 01/04/2009    31/12/2010 143120   LIE, EINAR             Bidrag
460658   Muntlig historie - Sparebankstiftelsen DnBNOR      01/05/2006    31/12/2010 143120   PHARO, HELGE ØYSTEIN        Bidrag
460725   Norsk skipsfarts historie                01/03/2007    31/07/2016 143120   LANGE, EVEN             Bidrag
461002   Totalitarismenettverket                 01/06/2010    31/12/2011 143120   SØRENSEN. ØYSTEIN          Bidrag
640422   CLIOHRES.net 006164                   01/01/2007    31/12/2011 143120   SIGURDSSON, JON VIDAR        Bidrag
690263                                        30/06/2011 143120
      Identity, diplomacy, societies: Nordic perspectives on European integration..
                                  01/08/2009                ALLERS, ROBIN            Bidrag
121258                               Chinese Studies in31/10/2010 143200 Pre-modern Vernacular in China
      178058/V20 - The Emergence of Buddhist Colloquial 01/02/2007        the Formation of the ANDERL CHRISTOPH           Bidrag
121273   186208/V20. Hiroshima: Representations of war in contemporary Japan.
                                  01/01/2008    31/12/2011 143200   THELLE, ANNE HELENE         Bidrag
121280   186348/V20 - Theology and Politics of Conversion 01/05/2008        29/02/2012 143200   PHARO, LARS             Bidrag
121302   196815/v20 Naturkatastrofenes kulturhistorie      01/08/2010    31/01/2015 143200   KVERNDOKK, KYRRE          Bidrag
143055   184164/V20: Romanifolkets språk             01/02/2008    31/03/2011 143200   ZOLLER, CLAUS PETTER        Bidrag
143097                                        30/06/2012 identity NAGUIB, SAPHINAZ AMAL
      188096/V20 Patterns of cultural valuation. Priorities and aestethics in exhibitions of 143200 in museums.
                                  01/07/2008                                  Bidrag
143098   187858/V20 Dyr som ting og dyr som tegn - standardisering og synliggjøring av dyr143200
                                  01/01/2009    30/06/2012       THORSEN, LIV EMMA          Bidrag
143122                                        31/01/2014 143200
      188995/S20 The Gulf Investment Framework, 2010-2025: Opportunities, Limitations and Risks UTVIK, BJØRN OLAV
                                  01/09/2008                                  Bidrag
143363   200936/V11 - Faces within Faces             01/04/2010    30/06/2011 143200   BETTUM, ANDERS           Bidrag
143364   200738/V11 - Chanting away eye blisters         01/04/2010    31/01/2011 143200   OHRVIK, ANE             Bidrag
200550   Moderat islamisme                    01/12/2006    30/06/2011 143200   UTVIK, BJØRN OLAV          Bidrag
210125   NettvUnivTibet- No                   01/12/1994    31/12/2011 143200   HAVNEVIK, HANNA           Bidrag
211455                               en Route. 1750-201
      Routes, Roades and Landscapes: Aesthetic Practices 01/03/2009       30/06/2012 143200   BRENNA, BRITA            Bidrag
211526   Prosjektmidler Nord-Amerika               01/09/2010    30/06/2012 143200   (MANGLER VERDI)           Bidrag
220058   Kultur- og konfliktstudium 2009 for Forsvaret      01/03/2009    30/06/2011 143200   ANDERSEN, KARI           Oppdrag
250698   Pandoras håp - Romsås en flerkulturell møteplass 01/12/2009        30/06/2011 143200   ANDERSEN, KARI           Bidrag
460992   Cultural Histories                   01/04/2010    30/06/2011 143200   (MANGLER VERDI)           Bidrag
650039   SSH-CT-2010-244305 EuNamus               01/04/2010    31/01/2014 143200   AMUNDSEN, ARNE BUGGE        Bidrag
690231   Handling new duties                   01/02/2008    30/06/2012 143200   CHRISTENSEN, OLAV          Bidrag
690278   International Society for Cultural History       01/06/2010    30/06/2012 143200   AMUNDSEN, ARNE BUGGE        Bidrag
121275                                        30/06/2011 143300
      Moral responsibility: Challenges and implications for law and political theory /186434/V20
                                  01/01/2008                BOMANN-LARSEN, LENE         Bidrag
121283   189005/v20 Art and foreign policy:The house of Savoy and arts as
                                  01/09/2008    28/02/2012 143300   KOLRUD, KRISTINE          Bidrag
121296   201089/V20 Alumination - design som estetisk praksis og 01/11/2009    31/01/2012 143300   FALLAN, KJETIL           Bidrag
142665   171239 V20 - Shared Content               01/02/2006    28/02/2011 143300   CAPPELEN, HERMAN          Bidrag
142950                                        30/04/2011 143300   OFTEDAL, GRY
      177651/V20 - Conceptiualizing Genetic Infromation and Genteic Causation in a Systems Biology Framework
                                  01/10/2007                                  Bidrag
142967   180632/V20 - Pragmatic resources in old Indo-european languages
                                  01/01/2008    30/06/2012 143300   HAUG, DAG TRYGVE TRUSLEW      Bidrag
143303   199330/S10 Neurotechnology and the Law         01/02/2010    30/06/2011 143300   ELSTER, JAKOB            Bidrag
143311   186269/V20 The Texts of the Medical Profession in Antiquity:
                                  01/01/2010    31/03/2011 143300   MARAVELA-SOLBAKK, ANASTASIA     Bidrag
143315   201896/V50 Responding to Global Poverty         01/01/2010    30/06/2014 143300   ØVERLAND, GERHARD          Bidrag
143381   200889/V11 Flexible deontology             01/05/2010    31/12/2011 143300   SAUGSTAD, JENS           Bidrag
211394                                        30/06/2011 143300
      Programme for Scandinavian Studies at Azerbajdzhan University of Languages, Baku
                                  01/03/2008                RAMBERG, BJØRN TORGRIM       Bidrag
610305   Philosophical Foundations for Systems Biology - 2135-08-0118
                                  01/10/2009    30/04/2014 143300   OFTEDAL, GRY            Bidrag
141904                                        30/06/2011 143360
      186731/V20 VIDREFØRING AV NASJONALT NETTVERK FOR KOORDINERING AV FORSKERUTDANNING I GRETHE
                                  01/01/2002                NETLAND, ETIKK (150846/510 )    Bidrag
121281   190857/V20 Cognition and Communication: New       01/05/2009    28/02/2013 143370   BEGBY, ENDRE            Bidrag
142951   179566/V20 - Centre for the study of mind in nature(CSMN)
                                  01/08/2007    31/12/2012 143370   FRICKE, CHRISTEL          Bidrag
143279   190393/V50 - Addiction, Choice and Responsible Agency  01/09/2009    31/08/2012 143370   GJELSVIK, OLAV           Bidrag
690272   Towards a Defensible Platonism: Outline of an Epistemology for
                                  01/12/2009    30/09/2012 143370   FRICKE, CHRISTEL          Bidrag
143308   NFR 194611/V20 Forhandlinger og strid. Kjønn og verdsetting i
                                  01/01/2010    28/02/2013 143410   RØNNING, ANNE BIRGITTE       Bidrag
190558   NFR 191134/V20 Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000
                                  01/03/2010    30/06/2011 143410   IVERSEN, IRENE           Bidrag
             Side 11/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til   Sted  Prosjektleder          Inntektskategori
143310   196926/V20 Information Structure and Word Order Change01/12/2009    30/09/2014 143420   BECH, KRISTIN          Bidrag
121298   194442/V20 Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Cultur 30/06/2013 143421
                                 01/01/2010                SKOUEN, TINA           Bidrag
690276   Eurogramm II                     01/04/2010    30/06/2011 143430   HANSEN, CATHRINE F.       Bidrag
690182   TAALUNIE /SUBSI NEDERLANDS              01/01/1998    31/12/2010 143431   FARNER, GEIR           Bidrag
121276                              142870).
      179084/V20 The Mirror of the Sun King (gammelt nr.01/01/2008      30/09/2010 143441   BJØRNSTAD, HALL         Bidrag
121272                                       31/08/2011 143450   RINHAUG, AINO
      185951/V20 The State of Literature: Exploring Genealogy and Autopoiesis in the Work of Antonio Loboi Antunes.
                                 01/03/2008                                Bidrag
142719                                       31/03/2011 of "Self" KOLSTØ, PÅL
      174860 S30 - Spinning out of control: Rhetoric and violent conflict. Representations143470 and "Other" in Post-Yugoslavia
                                 01/04/2006                                Bidrag
143305   194427 Aspect in Russian. Formal and         01/01/2010    30/06/2011 143470   GRØNN, ATLE           Bidrag
211391                              Norwegian     30/06/2011 143470
      (2008-10) CPRU-2007/10007 Where Russians meets 01/02/2008 - languages at the interfaces GRØNN, ATLE               Bidrag
120717                              VOKSEN? ..
      137110/530 BarnLit LITTERATUR FOR BARN ELLER 01/01/2000         31/12/2011 143500   BACHE-WIIG, HARALD        Bidrag
121289                                       31/08/2013 Community
      191345/ Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in av Kven 143500
                                 01/03/2009                LANE, PIA MARIT JOHANNE     Bidrag
121301   197337/V20 Phonlogical development in Norwegian children aged 14-25
                                 01/03/2010    28/02/2014 143500   (MANGLER VERDI)         Bidrag
142849                                       30/06/2011 143500   JOHANSSON, KARL G.        Bidrag
      179096/V20 Translation, Transmission and Transformation. Old norse romantic fivtion and scandinavian vernacular literacy 1200-1500
                                 01/01/2007
143060                                       30/06/2011 litteratur ANDERSEN, PER THOMAS
      186874/v20 Kosmopolitisme, postnasjonalisme og det kulturelle selv i nyere nordisk143500 og kultur
                                 01/02/2008                                Bidrag
143078   186160/V20 Language, Culture and Identity in Migrant Narratives
                                 01/03/2008    31/12/2012 143500   LANZA, ELISABETH         Bidrag
143172   190975/V20 Norwegian Dialect Syntax NorDiaSyn 01/01/2009        31/12/2012 143500   JOHANNESSEN, JANNE B.      Bidrag
143317   197437/V20 The 13th Meeting of the International Clinical
                                 01/01/2010    31/12/2010 143500   KRISTOFFERSEN, KRISTIAN EMIL Bidrag
143355   NorAmDiaSyn                      01/03/2010    30/06/2011 143500   JOHANNESSEN, JANNE BONDI     Bidrag
143360   195309/v30 Medieval Norwegian Text Corpus (Menotec)  01/03/2010    30/06/2013 143500   ORE, CHRISTIAN-EMIL       Bidrag
190519   Kvener og skogfinner i fortid og nåtid        01/12/2008    31/12/2010 143500   LANE, PIA MARIT JOHANNE     Bidrag
200683   Lokale stadnamnsamlinger i Hedmark og førebuing av ny 01/10/2009    30/06/2011 143500   HELLELAND, BOTOLV        Bidrag
204708   521/74 Statsau Tolk                  01/01/2001    30/06/2011 143500   MORTENSEN, DIANE         Oppdrag
211276   TSU SØR CAUCASUS - Pilot Project Caucasus and Central Asia
                                 01/10/2006    30/04/2011 143500   HERMUNDSGÅRD, FRODE       Bidrag
211337   CROBOL - Standardization and Harmonization of Crossboarder Languages
                                 01/01/2007    30/06/2012 143500   ORE, CHRISTIAN-EMIL       Bidrag
211514   Program for Scandinavian studies at Azerbaijan University of
                                 01/06/2010    31/12/2013 143500   ROGGEN, VIBEKE          Bidrag
461010   Digitalisering av søkje og referansesystemet for   01/09/2010    31/08/2011 143500   GRØNVIK, ODDRUN         Bidrag
610294   Scandinavian Dialect Infrastructure: Corpus, Database and Dialect Maps.
                                 01/01/2008    31/12/2010 143500   JOHANNESSEN, JANNE B.      Bidrag
610307   NORMS_verbmorfologien i dialektene i Älvdal      01/04/2010    30/06/2011 143500   JOHANNESSEN, JANNE BONDI     Bidrag
610311                              and
      Network for an Interdisciplinary Approach to Textual 01/09/2010     30/06/2014 143500   JOHANSSON, KARL G.        Bidrag
657034                                       31/12/2011 143500
      Keywords for Language Learning for Young and adults alike (505630-LLP-1-2009-1-SE-KA2-KA2MP)
                                 01/02/2010                JOHANNESSEN, JANNE B.      Bidrag
690251   Forbedre norskundervisningen ved Universitetet i Vilnius
                                 01/01/2009    30/11/2010 143500   RUNDGREN, NINA          Bidrag
200441   326 75 NORSK ORDBOK 2014 - LØNNSMIDLER (KD ref. 2009121117) 31/12/2014 143560
                                 01/01/2002                BAKKEN, KRISTIN         Bidrag
143100   Ibsen Between Cultures - 188059/V20          01/06/2008    31/01/2012 143570   HELLAND, FRODE          Bidrag
200478   Ibsens skrifter                    01/06/2005    31/12/2010 143570   YSTAD, VIGDIS          Bidrag
200662   Ibsen in Translation                 01/02/2009    30/06/2011 143570   HELLAND, FRODE          Bidrag
250697   Ibsen in Africa                    01/12/2009    31/12/2011 143570   HELLAND, FRODE          Bidrag
460599   Ibsen skrifter - bokproduksjon            01/01/2005    30/06/2011 143570   YSTAD, VIGDIS          Bidrag
460943   Antologien Skandinavisk utgivelseshistorie      01/10/2009    30/09/2010 143570   JANSS, CHRISTIAN         Bidrag
121292   191575/V20 Musical Expression in Transfoming Cultures 01/05/2009    31/01/2013 143610   MATTES, ARNULF          Bidrag
142633   171826 V20 - Power mise-scene: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th Century 143610
                                 01/01/2006    30/06/2011       WIKSHÅLAND, STÅLE        Bidrag
143037   183180/S10 Sensing Music-Related Actions       01/01/2008    31/12/2012 143610   GODØY, ROLF-INGE         Bidrag
143046                              Psychological   30/06/2013 143610   AKSNES, HALLGJERD
      186276/ Music, Motion and Emotion Theoretical and 01/01/2008 Impications of Musical Embodiment/186276/V20.           Bidrag
143116                                       Agency
      187812/V20 - Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical30/06/2013 143610
                                 01/12/2008                WEISETHAUNET, HANS        Bidrag
143306   195694/V30 Advanced Scientific Equipment       01/12/2009    30/06/2014 143610   GODØY, ROLF-INGE         Bidrag
143376   196742/V20 Popular Music and Gender in a Transcultural01/04/2010    31/12/2014 143610   (MANGLER VERDI)         Bidrag
610288   NordForsk, Nettverket the Bodily Turn         01/04/2007    30/04/2011 143610   BØ-RYGG, ARNFINN         Bidrag
142181   157672 420EvFagpl                   01/07/2003    31/12/2010 150010   KRUSE, BIRGER          Bidrag
142556   168783/150 - Næringsrettet samarbeid ved Univesitet i Oslo
                                 01/05/2005    31/12/2010 150010   SOLHEIM, ELLEN          Bidrag
200563   Leksehjelp prosjekt TENK               01/02/2007    31/12/2010 150010   BLECHINGBERG, ANNA        Bidrag
205416   Undervisningsomlegging mot mer beregningsorientert fokus
                                 01/12/2007    31/12/2010 150012   SØLNA, HANNE           Bidrag
205428   CSE - Computers in Science Education         01/08/2010    30/11/2011 150012   SØLNA, HANNE           Bidrag
211367   Rekrutteringstiltak, analyse. Førsteamanuensis 2'er stilling
                                 01/09/2007    31/01/2011 150012   SØLNA, HANNE           Bidrag
211499   Nettverk for kvinnelige gruppelærere         01/01/2010    30/06/2011 150012   VIKEBAK, KRISTOFFER BARDØL    Bidrag
420965   Forskningssamarbeid med StatoilHydro         01/09/2009    30/06/2014 150012   FÆGRI, KNUT           Bidrag
121237                                       ultra-small 150300
      171012 V30 - The physics of solar filaments based on their dynamics at31/03/2011 scales
                                 01/01/2006                LIN, YONG            Bidrag
142369   158314 Prosjreis                   01/05/2004    31/12/2012 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
142653                                       and turbulence in plasmas
      170897 V30 - Numerical, theoretical and experimental studies of waves30/09/2010 150300
                                 01/01/2006                TRULSEN, JAN           Bidrag
142803                                       31/01/2011 150300
      177336/V30 - Norwegian utilization of the Swedish Solar Telescope on La Palma
                                 01/01/2007                CARLSSON, MATS          Bidrag
142968   180573/V30 Studying the early universe with non-gaussianities
                                 01/01/2008    30/06/2012 150300   HANSEN, FRODE          Bidrag
143019                                       31/05/2012 150300
      184717/V30 Probing Dark matter and Cosmic Structure Growth with Galaxy Clusters
                                 01/02/2008                DAHLE, HÅKON           Bidrag
143021   184744/V30 Norwegian Use of the Planck LFI Instrument 01/01/2008    30/06/2011 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
143212   191806/V30 Norwegian participation in the Hinode Sattelite
                                 01/05/2009    30/06/2011 150300   HANSTEEN, VIGGO         Bidrag
143239   197637/v30 og 191814/V30 - Solar Atmospheric Modelling01/06/2009    31/12/2011 150300   CARLSSON, MATS          Bidrag
143326   197251/V30 Cosmological Probes of Modified Gravity01/07/2010      30/06/2014 150300   MOTA, DAVID FONSECA       Bidrag
143328                              next
      197633/V30 Norwegian participation in Euclid, ESA's 01/02/2010     30/06/2011 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
211185                              med overflater a faste legemer150300
      Sjokkbølger - Studiet av sjokkbølger i vekselvirkning 01/05/2005    30/04/2011       TRULSEN, JAN           Bidrag
211475   Romgeodesi/fjernmåling 1-aman-II (gml 300045) 01/09/2009        31/03/2011 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
420028   GAVE MOESTUE                     01/12/1994    31/12/2010 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
460754   Solar B Data Centre in Europe             01/10/2007    31/01/2013 150300   HANSTEEN, VIGGO         Bidrag
657007                                       28/02/2011 150300
      USO-SP International Graduate School for Solar Physics (Contract No. MEST-CT-2005-020395)CARLSSON, MATS
                                 01/01/2006                                Bidrag
657015   MRTN-CT-2006-035484 Solaire              01/03/2007    31/05/2011 150300   HANSTEEN, VIGGO         Bidrag
657022   MEIF-CT-2007-042049 Heating and Structure of Stellar Chromospheres30/09/2010 150300
                                 01/11/2007                CARLSSON, MATS          Bidrag
690224   Planck - QUIET                    01/05/2007    30/06/2011 150300   LILJE, PER BARTH         Bidrag
690267   IRIS                         01/11/2009    30/06/2012 150300   CARLSSON, MATS          Bidrag
121113                                       31/12/2010 probes
      162738/V00 - Exploring the nuclear phase diagram using hard and electromagnetic 150400
                                 01/10/2004                TVETER, TRINE SPEDSTAD      Bidrag
121303   197595/V30 - Point defects and diffusion in semiconducting
                                 01/04/2010    31/10/2012 150400   VINES, LASSE           Bidrag
141835   145029/431 CERNk-assosierte komiteer         01/01/2001    31/03/2011 150400   BUGGE, LARS           Bidrag
142152   153867/420 Oxide M                  01/01/2003    31/12/2010 150400   JOHANSEN, TOM HENNING      Bidrag
             Side 12/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosjektleder       Inntektskategori
142365   Nuclear Physics UiB NFR 173658/V30           01/12/2006    31/01/2012 150400   TVETER, TRINE SPEDSTAD  Bidrag
142619                                       31/12/2010 150400
      171489/V30 - Studies of the electronic structure of materiels at the nanoscale
                                 01/01/2006               TAFTØ, JOHAN       Bidrag
142754                               and Nuclear
      173665/V30 Instrumentation for High Energy Particle01/07/2006 Physics  30/06/2012 150400   STAPNES, STEINAR     Bidrag
142755   173664/V30 HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS        01/07/2006    30/06/2012 150400   FARID, OULD-SAADA     Bidrag
142801                                       30/09/2010 150400   Orbiter
      177287/V30 - BebiColombo: Mercury Electric Field In-Situ Tool on the Mercury MagnetosphericHOLTET, JAN A.
                                 01/01/2007                            Bidrag
142802   171180/V30 - Coherent quantum effects in many-particle systems
                                 01/01/2007    28/02/2011 150400   LEINAAS, MAGNE      Bidrag
142805                                       31/07/2011 150400
      177252/V30 - Quantum Hall physics in the 2D electron gas and in rotating Bose condensates VIEFERS, SUSANNE
                                 01/01/2007                            Bidrag
142844   178482/S30 - Sustainable Polymers for Solar Collector 01/01/2007    30/06/2011 150400   REKSTAD, JOHN       Bidrag
142925   182065/S10 - NANIONET                 01/07/2007    31/12/2011 150400   GUNNÆS, ANETTE ELONORA  Bidrag
142930                              condensed
      182075/S10 - Michrorheology of nanostructured soft 01/07/2007 matter 30/06/2011 150400    MÅLØY, KNUT JØRGEN    Bidrag
142937   181995/S10 Thermoelectric materials; synthesis, electronic structure, functionalit 150400
                                 01/07/2007    30/06/2011      TAFTØ, JOHAN       Bidrag
142938                                       emission
      180663/V30- Search for the origin of the enhanced low energy gamma 30/06/2011 150400
                                 01/07/2007               SIEM, SUNNIVA       Bidrag
143030                                       30/06/2011 150400
      185699/V30 Making sense of a preposterous universe: Dark energy from extra dimensions
                                 01/01/2008               WEHUS, INGUNN KATHRINE  Bidrag
143042                               rheological   31/12/2011 150400
      185669/V30 - Non-equilibrium pattern formation and01/02/2008 response in complex fluids SANDNES, BJØRNAR        Bidrag
143043                                       31/01/2012 150400   JOHANSEN, TOM HENNING
      185414/S30 - Optical end electrical properties of nanostructured material for energy conversion.
                                 01/02/2008                            Bidrag
143087   186926/I30 - Magnetic motors for Ugelstad sphere manipulation
                                 01/06/2008    30/11/2011 150400   JOHANSEN, TOM HENNING   Bidrag
143094                               Modeling High Energy Heavy Ion Reactions
      185664/V30 - Nuclear Matter at Extreme Conditions: 01/06/2008      30/11/2011 150400   BRAVINA, LARISSA     Bidrag
143201   193298/S60-Stimulated production. Steady and Non-Steady01/04/2009    31/10/2014 150400   MÅLØY, KNUT JØRGEN    Bidrag
143214   191541/v30 A novel PET Detector with 3D event reconstruction..
                                 01/04/2009    31/12/2012 150400   STAPNES, STEINAR     Bidrag
143215   191602/v30 Nanopatterned Superconductors for energy and ICT Applications
                                 01/04/2009    28/02/2013 150400   JOHANSEN, TOM HENNING   Bidrag
143258   191753/V30 ICI 2008-2010: Investigation of cusp irregularities by sounding rockets 150400
                                 01/07/2009    30/06/2011      MOEN, JØRAN        Bidrag
143280                              space
      191807/V30 - Plasma phenomena in the earths near 01/09/2009       31/12/2012 150400   PECSELI, HANS LASZLO   Bidrag
143404   197624/V30 BepiColombo: Mefisto: Mercury Electric Field In-
                                 01/08/2010    30/06/2012 150400   MOEN, JØRAN        Bidrag
190503   The Norwegian Cluster studies 2007-2010 (211323) 01/01/2007       31/12/2010 150400   MOEN, JØRAN        Bidrag
190505   Roles of Bursts in Fracture Front Propagation 177591/V30 (211372)
                                 01/11/2007    31/12/2010 150400   MÅLØY, KNUT JØRGEN    Bidrag
190523   167498/V30 - Fundamentals of Condensed Metter (gml 142568)
                                 01/02/2009    31/12/2010 150400   GALPERINE, LOURI     Bidrag
190540   191114/S60 Thermoelectric heat-pumps          01/09/2009    30/06/2012 150400   HANSEN, VIDAR       Bidrag
190547   190475/S40 Welfare tools                01/12/2009    30/06/2011 150400   LINDEM, TORFINN      Bidrag
190560                                       30/06/2015 150400
      200041/S60 - CLIMIT Reseacher Project: Sorption and Migration of CO2 in Porous Media
                                 01/07/2010               MÅLØY, KNUT JØRGEN    Bidrag
204833   Videreutdanning av lærere i fysikk - Utvikling og tilrettelegging
                                 01/10/2009    30/06/2012 150400   ANGELL, CARL       Oppdrag
204834   Videreutdanning av lærere i fysikk - Undervisning 01/10/2009      30/06/2012 150400   ANGELL, CARL       Oppdrag
210156   PROFESSORAT II JOHAN MOAN               01/12/1994    01/06/2014 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
211238   PROFESSORAT II - Professor II-Atle Bjørnerud      01/03/2006    31/07/2011 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
211239   PROFESSORAT II VH - Vidar Hansen            01/03/2006    31/07/2011 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
211282   Førsteamanuensis medisinsk røntgendiagnostikk     01/10/2006    31/12/2012 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
211296   Deloppgaver i HEPP-prosjektet             01/01/2007    30/09/2010 150400   OULD-SAADA, FARID     Bidrag
211305   Deloppgaver i Nordunett3-prosjektet          01/01/2007    31/07/2012 150400   OULD-SAADA, FARID     Bidrag
211322   Polymeric Materials for Solar Thermal Applications, IEA SHC
                                 01/01/2007    30/06/2011 150400   REKSTAD, JOHN       Bidrag
211436   PROFESSORAT II Dag Rune Olsen             01/01/2009    30/06/2014 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
211489   CA-NO Space Student Exchange Program          01/10/2009    31/12/2010 150400   MOEN, JØRAN        Bidrag
211511   Professor ll Tom Arild Blix              01/06/2010    30/09/2013 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
211520   Professor ll Eirik Malinen               01/07/2010    30/11/2015 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
211524   PRODEX Experiment Arrangement Change Notice 01/08/2010         30/06/2013 150400   MOEN, JØRAN        Bidrag
430159   Montering av 2D-sensorchip på dobbeltsidig BGA-substrat01/11/2009    30/04/2011 150400   DORHOLT, OLE       Oppdrag
460678   Førsteamanuensis Tove Svendby             01/10/2006    30/11/2012 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
460741   Førsteamanuensis Geir Helgesens            01/08/2007    31/01/2011 150400   BRUVOLL, HEIDI      Bidrag
460843   Professorat II Jan Erik Nordal             01/09/2008    28/02/2012 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
460930   PROFESSORAT II Bjørn Hauback (gml prosj 300082)01/09/2009        31/12/2010 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
460940   COMPLEX SYSTENS and SOFT MATERIALS           01/10/2009    30/06/2011 150400   MÅLØY, KNUT JØRGEN    Bidrag
460959   Flowcytometer - Eckbos Lega              01/12/2009    31/05/2011 150400   PETTERSEN, ERIK OLAI   Bidrag
461000   Førsteamanuensis Dag Wang               01/05/2010    31/01/2013 150400   BERNHARDSEN, LARS     Bidrag
480018   OVERVÅK ATMOSF OZONLAG OG UV STRÅLING (Gml 300048)   01/10/2009    31/12/2010 150400   DAHLBACK, ARNE      Oppdrag
610258                                       31/10/2010 150400
      Low dim bas nano - Low dimensional physics-the theoretical basis of nanotechnology
                                 01/11/2004               VIEFERS, SUSANNE     Bidrag
610280   Nordunet3 - Innovative services and tools for norduGrid01/09/2006    31/01/2011 150400   OULD-SAADA, FARID     Bidrag
610292   LENS - Light and Energy from Nanostructured Semiconductors
                                 01/10/2007    31/12/2010 150400   KUZNETSOV, ANDREJ     Bidrag
610308   NDGF Middleware Developer               01/04/2010    30/06/2011 150400   OULD-SAADA, FARID     Bidrag
640390                                       30/09/2011 150400
      KnowARC 032691 -KNOWARC IST6 032691 - GRIND-ENABLED KNOW-HOW SHARING TECHNOLOGY BASED FARID
                                 01/08/2006               OULD-SAADA, ON ARC...   Bidrag
640437   LSHC 2003 502932 (Gml 640317)             01/05/2010    31/12/2010 150400   PETTERSEN, ERIK OLAI   Bidrag
650016   METOXIA                        01/03/2009    31/01/2015 150400   PETTERSEN, ERIK OLAI   Bidrag
650018   230043-IRIS                      01/05/2009    31/05/2014 150400   HENRIKSEN, ELLEN     Bidrag
690144                                       31/12/2010 150400
      PolarCapSvalbard POLAR CAP DYMAMICS AND FORMATION OF HIGH-LATITUDE IONOSPHERIC IRREGULARITIES
                                 01/01/2001               MOEN, JØRAN        Bidrag
690210   Characterization fo HgCdTe Nanostructures       01/10/2006    31/12/2010 150400   TAFTØ, JOHAN       Bidrag
142005                                       31/12/2010 150500
      151587/540 LOGIn LEKSIKON, ORDSEMANTIKK, GRAMMATIKK OG INFORMASJONSSØKING LØNNING, JAN TORE
                                 01/01/2002                            Bidrag
142538   167172 - SWAT: Semantics-preserving Weaving - Advansing the Technology
                                 01/03/2005    30/06/2013 150500   KROGDAHL, STEIN      Bidrag
142748   176856/S10 - Flexible integration processes in the public sector (FIPP) 30/06/2011 150500
                                 01/07/2006               AANESTAD, MARGUNN     Bidrag
142749                                       30/06/2012 150500
      176826/S10 - Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration
                                 01/07/2006               JOHNSEN, EINAR BROCH   Bidrag
142750   176756- Robust multimedia streaming services      01/07/2006    30/06/2011 150500   ELIASSEN, FRANK      Bidrag
142761   176751/30 - SWISNET Scalable Wireless Sensor Networks 01/09/2006    01/07/2011 150500   ELIASSEN, FRANK      Bidrag
142808                                       hybrid systems
      177608/V30 - High-level formal modelling and analysis of real-time and31/01/2011 150500
                                 01/01/2007               ØLVECZKY, PETER      Bidrag
142826   177960/V30 Micropower sensor interface in nanometer CMOS
                                 29/01/2007    31/01/2011 150500   WISLAND, DAG T.      Bidrag
142900   179351/S50 - Globvac                  01/03/2007    31/12/2011 150500   BRAA, JØRN        Bidrag
142949   182742/I40 - High resolution imaging and beamforming  01/08/2007    30/06/2011 150500   AUSTENG, ANDREAS     Bidrag
142991                                       30/04/2011 150500
      Informatikks underprosjekt av "Centre for Cancer Biomedicine" (179571/V40)
                                 01/11/2007               LIESTØL, KNUT       Bidrag
142995   183312/S10 DT-Stream: Delay Tolerant Streaming Services.
                                 01/11/2007    31/03/2012 150500   PLAGEMANN, THOMAS     Bidrag
143052   186954/I30 SIRIUS: Sensing, Adapting and Protecting Pervasive
                                 01/02/2008    30/06/2012 150500   PLAGEMANN, THOMAS     Bidrag
143075   186938/I30 Acoustic image formation and interpretation 01/02/2008    28/02/2012 150500   SOLBERG, ANNE SCHISTAD  Bidrag
143121                                       30/09/2010 150500
      189692/S20 Støtte til 6 mnd. deltakelse i FP7-finansiert prosjekt om teknologistandardisering HANSETH, OLE
                                 01/02/2009                            Bidrag
143183                                       30/06/2013 150500
      191165/V30 Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems
                                 01/03/2009               TØRRESEN, JIM       Bidrag
              Side 13/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosjektleder             Inntektskategori
143189                                       30/06/2013 150500   SAHAY, services delivery in india
      192518 Globvac India - Integration and scaling of health information system to strengthen vaccination SUNDEEP
                                 01/02/2009                                   Bidrag
143195                                        waters
      191805/V30 New sensors for automatic oils spill monitoring in Northern31/12/2012 150500
                                 01/07/2009                SOLBERG, ANNE S.            Bidrag
143216   193556/VII Aurora - Dependability and Adaption in systems of systems 30/11/2010 150500
                                 01/05/2009                ELIASSEN, FRANK            Bidrag
143218   187857/s10 (Melody) medical sensing, localization and communication..
                                 01/04/2009    30/09/2013 150500   LANDE, TOR SVERRE           Bidrag
143226                                       30/06/2011 150500   AUNET, -
      Tysk-norsk forskningssamarbeid - Robust Ultra-Low Power Circuits for Nano-Scale CMOS Technologies SNORRE
                                 01/05/2009                                   Bidrag
143230   Formal methods protecting confidential databases 01/05/2009       30/06/2011 150500   GIESE, MARTIN             Bidrag
143232                                       31/12/2011 150500   TØRRESEN, JIM
      OMK - Underprosjekt av (143037) 183180/S10 (143037) - Sensing-Related Music Actions (gammelt 190506)
                                 01/05/2009                                   Bidrag
143257                                       28/02/2014 150500
      193172/S10 - A3 - Autonomy and Automation in an Information Sosciety for All
                                 01/07/2009                BRATTETEIG, TONE            Bidrag
143271   193023/S10 Global health e-infrastructures: integration and use
                                 01/08/2009    31/12/2013 150500   BRAA, JØRN               Bidrag
143318   199808/V30 Informatikkformidling            01/01/2010    30/06/2011 150500   ANTONSEN, ROGER            Bidrag
143372   200968//V 11 Walk this way. On affordance for human  01/04/2010    30/06/2011 150500   SKORUPKA, AGNIESZKA          Bidrag
143401                              Adaptive
      201406/S10 - Tidal News: a Middleware Platform for 01/07/2010      31/12/2014 150500   VITENBERG, ROMAN            Bidrag
143402                               Networks
      201430/S10 - MobiHealth: Developing Health Service01/09/2010       28/02/2015 150500   BRAA, KRISTIN             Bidrag
143403   201403/S10 - WeSearch: Language Technology for the Web 01/08/2010    30/06/2015 150500   OEPEN, STEPHAN             Bidrag
190034   177562/V30 Automatic Coherent Logic          01/01/2008    30/06/2011 150500   WAALER, ARILD             Bidrag
190518   187828- Verdione Virtually Enhanced Real-life synchronized Interaction30/06/2013 150500
                                 01/12/2008                ELIASSEN, FRANK            Bidrag
190530   183438/S10 The Bioinformatics Platform in the FUGE21/06/2009
                                 0         30/06/2013 150500   HOVIG, EIVIND             Bidrag
200686                              Systems as
      Norad fagsenter - Strengthening Health Information 01/11/2009      30/06/2011 150500   BRAA, JØRN               Bidrag
205418                                       for naturvitenskapeligeLANGTANGEN, HANS-PETTER
      Computers in science education - INF1100 Grunnkurs i programmering 30/06/2011 150500
                                 01/08/2008                anvendelser              Bidrag
211320   Intergrated masters in Health Informatics Tanzania and Ethiopia
                                 01/01/2007    30/06/2011 150500   BRAA, JØRN               Bidrag
211408   2007/10043 Masters in Medical Health Sri Lanka     01/05/2008    31/12/2012 150500   SAHAY, SUNDEEP             Bidrag
211409                                       31/12/2012 Malawi
      Health and information systems - Two integrated programmes at the University of 150500
                                 01/05/2008                KAASBØLL, JENS             Bidrag
211424   NNA-2008/10003 - Partnerskapsprogrammet med Nord-Amerika 208-2011
                                 01/09/2008    30/06/2012 150500   ELIASSEN, FRANK            Bidrag
211473                               NORA
      WeScience0 - Språkteknologisk prosessering av filer i01/09/2009     30/06/2011 150500   LØNNING, JAN TORE           Bidrag
220089   PITRO - (Underprosj.av 220074)             01/12/2009    31/12/2010 150500   KAASBØLL, JENS             Oppdrag
420764   Utvikling av arkitektur for mobile tjenster og applikasjoner
                                 01/04/2006    31/12/2010 150500   HANSETH, OLE              Bidrag
420831   iAD - Information Access Disruptions          01/01/2007    30/06/2015 150500   HALVORSEN, PÅL             Bidrag
420862                               Operations,   31/10/2010 contract WAALER,
      CODIO - Collaborative Decisionmaking in Intergrated01/08/2007 NFR PETROMAKS 150500 175899/S30ARILD                   Bidrag
420869                                       31/01/2011 150500
      Samarbeidsavtale med Norsk Hydro AS, undervisning og rekruttering. Delprosjekt IFI.
                                 01/09/2007                DÆHLEN, MORTEN             Bidrag
420881                                       31/12/2010 150500
      INTER-PROFIT 145207 INTERNASJONAL VIRKSOMHET INNEN PROGRAMVARE PROSESSFORBEDRING (420546)
                                 01/11/2007                SJØBERG, DAG INGAR K.         Bidrag
420882   EViSOFT - EVIDENCE BASED IMPROVEMENT OF SOFTWARE ENGINEERING (420799)
                                 01/11/2007    31/07/2011 150500   SJØBERG, DAG INGAR K.         Bidrag
420904   175970/S30 Robotics technology for supplementing and extending
                                 01/06/2008    31/12/2010 150500   BRATTETEIG, TONE            Bidrag
420943   OMK Familier (420618)                 13/11/2008    30/06/2011 150500   HAUGEN, ØYSTEIN            Bidrag
420955   183260/S10 Semicolon                  01/02/2009    30/06/2012 150500   WAALER, ARILD             Bidrag
420961   NordSec'09                       01/08/2009    31/01/2011 150500   JØSANG, AUDUN             Bidrag
420963   193236/I40 TeamIT                   01/08/2009    31/10/2013 150500   SJØBERG, DAG INGAR K.         Bidrag
420966   Integrated Operations in the High North        01/10/2009    30/06/2012 150500   WAALER, ARILD             Bidrag
420978   193229/I40 Cardiac and respiratory monitoring utilizing UWBIR
                                 01/12/2009    30/06/2012 150500   LANDE, TOR SVERRE           Bidrag
420979   193099/S10 UWBPOS - Low-energy UWB-IR Communication  01/12/2009    30/06/2013 150500   LANDE, TOR SVERRE           Bidrag
420983   Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til01/02/2010    30/06/2014 150500   GJESSING, STEIN            Bidrag
480010   Agile Maintenance                   01/02/2009    30/06/2011 150500   SJØBERG, DAG INGAR K.         Oppdrag
610277   Contract-Oriented Software Development for Internet Services
                                 01/06/2006    30/06/2011 150500   OWE, OLAF               Bidrag
640377   ANA 27489 Autonomic Network Architecture        01/01/2006    31/12/2010 150500   GOEBEL, VERA              Bidrag
640382   033826 - CREDO (med EU-nummer IST-2005-2.5.5) 01/03/2006         31/12/2010 150500   JOHNSEN, EINAR BROCH          Bidrag
640387   FP6-0384239 CONTENT                  01/06/2006    31/07/2011 150500   PLAGEMANN, THOMAS           Bidrag
640400   MUSIC - 035166                     01/11/2006    31/12/2010 150500   ELIASSEN, FRANK            Bidrag
650009                              Technology    31/03/2011 150500
      217457 - China EU Standards: China EU Information 01/10/2008 Standards Research Partnership   HANSETH, OLE              Bidrag
650015   HATS - 231620 - Highly Adaptable and Trustworthy Software using Formal Methods150500
                                 01/02/2009    28/02/2014       JOHNSEN, EINAR BROCH          Bidrag
650038   100203 iFEST                      01/04/2010    30/04/2014 150500   MØLLER-PEDERSEN, BIRGER        Bidrag
650042   248582 - Cardiac-Coordination Action in R&D in Accessible and
                                 01/07/2010    30/04/2014 150500   BRINGSRUD, KJELL-ÅGE          Bidrag
650044   EPICS - 257906                     01/08/2010    31/08/2015 150500   TØRRESEN, JIM             Bidrag
690187   DANIDA-ZANZIBAR                    01/06/2005    31/12/2010 150500   BRAA, JØRN               Bidrag
690256   DFID - Maternal, Neonatal and Child Initiative     01/03/2009    30/06/2013 150500   BRAA, JØRN               Bidrag
695006   Mobile technology pilot for HMIS            01/10/2009    30/06/2011 150500   BRAA, KRISTIN             Oppdrag
695007   IEEE - Editorial Services Agreement          01/03/2010    30/06/2011 150500   LANDE, TOR SVERRE           Oppdrag
121140                                       atoms, as well as molecules and interstellar and prebiotic interest
      177540/V30 - Microwave studies of unsturated compaunds with hetero 31/10/2010 151200
                                 01/01/2007                MØLLENDAL, HARALD           Bidrag
121229   171631 V40 - Structural Glycobiology          01/01/2006    31/12/2010 151200   KRENGEL, UTE              Bidrag
121250                                       30/09/2010 151200   CARDENAS,
      178556/S10 - Conformation and Physical Properties of Single Wall Carbon Nanotube-Biomolecule Hybrids JUAN
                                 01/11/2006                                   Bidrag
121255                                       31/10/2010 151200   GUNDERSEN, LISE-LOTTE
      177368/V30 - Synthesis Directed towards Development of Potentional Antituberculosis Drugs with Novel Mechanism
                                 01/01/2007                                   Bidrag
141680   138370/V30 - SynkrO SYNKROTRONRELATERT FORSKNING..   01/01/2000    31/12/2010 151200   FJELLVÅG, HELMER            Bidrag
142474   177538/V30- (gamlenr- 166744 V30)           01/01/2005    31/12/2011 151200   OMTVEDT, JON PETTER          Bidrag
142628                                       31/12/2010 151200   GUNDERSEN, LISE-LOTTE
      171323/V30 - Synthesis of Agelasines, Asmarines and Analogs, and Evaluation of Their Bioactivities
                                 01/01/2006                                   Bidrag
142699   175018 D15 Sino-Norwegian centre            01/04/2006    31/12/2010 151200   VOGT, ROLF DAVID            Bidrag
142783                              Polymer Systems 31/01/2011 151200
      177665/V30 - Characterization of Novel Amphiphilic 01/01/2007                  NYSTRØM, BO              Bidrag
142814                               Chelating N-Hetrocyclic Carbene
      177325/V30 - Catalysis with Pd Complexes that have01/01/2007       31/10/2010 151200   TILSET, MATS              Bidrag
143069   183252/S10 Establishment of the University of Oslo Structual Biology Platform Node151200
                                 01/03/2008    31/12/2010       GÖRBITZ, KARL HENRIK          Bidrag
143135                                       30/06/2012 151200   GUNDERSEN,
      184929/V30 Synthetic studies directed towards asmarines and other purines with fused heterocyclic systems LISE-LOTTE
                                 01/10/2008                                   Bidrag
143143                                       31/01/2011 151200
      185233/V30 C-H Activation reactions at neutral cyclometalated Pt complexes
                                 01/11/2008                TILSET, MATS              Bidrag
143144                                        of Alkanes
      185513/I30 New Gold Catalysts for the Activation and Functionalization30/06/2012 151200
                                 01/11/2008                TILSET, MATS              Bidrag
143194   Construction of 3D bio-assemblies formed on nanotube/composite frame..
                                 01/03/2009    30/06/2011 151200   ROOTS, JAAN              Bidrag
143221                                       31/12/2010 various GUNDERSEN, LISE-LOTTE
      190652/V30 Design, Synthesis and biological evalutation of selective antagonists for151200 adenosine receptors
                                 01/07/2009                                   Bidrag
143222   193088/S60 Functional microgels for enhance oil recovery applications 31/10/2012 151200
                                 01/05/2009                NYSTRØM, BO              Bidrag
143246                                       31/12/2011 151200   KRENGEL, UTE
      Underprosjekt til 143001/NFR 183613 Postgenome glycomics The structures, interaactions an dfunctions of complez sugars attache Bidrag
                                 01/06/2009                                    d to proteins and lipids
143270   195353/V30 Microbial recognition investigated by membrane proteincrystallography151200
                                 01/09/2009    28/02/2013       KRENGEL, UTE              Bidrag
143274   190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication management 01/08/2009    30/06/2013 151200   VOGT, ROLF DAVID            Bidrag
143294                               therapy
      182620/V40 PET - compounds used in photodynamic01/10/2009        30/06/2011 151200   HOFF, PER               Bidrag
143377   197431/V30 Innovative technology development for tumor stem
                                 01/05/2010    31/12/2013 151200   LUNDANES, ELSA             Bidrag
143378   197685/V30                       01/07/2010    31/12/2013 151200   HANSEN, TORE              Bidrag
             Side 14/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosjektleder          Inntektskategori
190032   Canser Steam Therapy                 01/02/2008   31/07/2011 151200    GREIBROKK, TYGE         Bidrag
190531                                      relationship between BENNECHE, TORE          Bidrag
      Underprosjekt - 178161 - STEC & EPEC - Public health aspects and the 30/06/2012 151200 Shiga toxinproducing Enteropathogenic E.coli in the ruminant (190520)
                                 01/06/2009
190541   194486/ V10 Pyrowater                 01/09/2009   30/06/2013 151200    VOGT, ROLF DAVID        Bidrag
190542   193725/S30 Norklima N2O - Kina            01/09/2009   31/01/2013 151200    VOGT, ROLF DAVID        Bidrag
209707   Videreutdanning av lærere i kjemi           01/06/2009   31/12/2011 151200    ROOTS, JAAN           Oppdrag
209708   Videreutdanning av lærere i kjemi - undervisning   01/06/2009   31/12/2011 151200    ROOTS, JAAN           Oppdrag
211335   Thermoresponsive Pol (177556/V30)           01/05/2007   30/11/2010 151200    NYSTRØM, BO           Bidrag
211362   STAMI P2                       01/09/2007   31/12/2010 151200    MÅLANDER, PÅL          Bidrag
211405   FFI Thomas Frømyr                   01/04/2008   30/09/2011 151200    HANSEN, FINN KNUT        Bidrag
211471   P2 NGU McEnroe                    01/08/2009   30/06/2012 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
211472   P2 Georg Becher Miljøkjemi - gml 300071        01/08/2009   30/10/2012 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
211484   Akershus Univ.Sykehus - B.J. Reed           01/10/2009   30/09/2011 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
280066                                      31/12/2010 151200    GRØNNEBERG, 250651)
      Leveranse av topspesifik etterutdanning i nye tema områder i læreplaner for naturfag i norsk og engelsk (gml TRULS
                                 01/01/2009                               Oppdrag
280098   Etterutdanning av lærere - Kjemi           01/05/2009   31/10/2012 151200    GRØNNEBERG, TRULS        Oppdrag
420117   GAVE/STIPEND 1991 NH(PRONOVA) - LS          01/12/1994   31/12/2010 151200    SKATTEBØL, LARS         Bidrag
420971                                      31/12/2012 151200
      187876/VI40 Kromotografering for industriell separasjon av spesialmetaller
                                 01/10/2009               WIBETOE, GRETHE         Bidrag
430040   Zeolitisk katalyse og materialer (gml 420765)     01/01/2009   30/06/2011 151200    LILLERUD, KARL PETTER      Oppdrag
460857                                      30/06/2011 151200
      PK01-2007-0359 Designing new anti-tumor antibodies to target ganglioside antigens
                                 01/10/2008               KRENGEL, UTE          Bidrag
460885   179945/I40 Demanding Polyolefin Applications     01/03/2009   30/06/2013 151200    HANSEN, EDDY WALTHER      Bidrag
460914   Heidi Roggen - Unifor - labutstyr           01/06/2009   30/06/2011 151200    STØLEN, SVEIN          Bidrag
460918   Prof II Larssen SINTEF                01/06/2009   30/06/2012 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
460931   6342 Vista - Eddy Walther Hansen           01/09/2009   31/12/2010 151200    HANSEN, EDDY WALTHER      Bidrag
460933   Prof II - Kristin Aunan                01/09/2009   30/06/2011 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
460937   Prof II Diplas Sintef                 01/10/2009   30/09/2011 151200    KAAS, ASTRID WAALER       Bidrag
460939                                      31/12/2011 151200    ROOTS, JAAN
      Trung - Sintef Morphology and Properties of modifieldTrung - Sintef Morphology and Properties of modifield
                                 01/10/2009                               Bidrag
690213                                      31/12/2011 151200    BREIVIK, KNUT          Bidrag
      Creation, Evaluation and Application of an Integrated Environmental Fate and Human Food Chain Bioaccumulation Model for Polar and Non-Polar Organic Substance
                                 01/10/2006
142947   174893 - INGAP                    01/07/2007   30/09/2012 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
420895   174893 InGAP Statoil (underprosjekt til 142947)    01/04/2008   31/03/2013 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
420897   174893 InGAP Haldor Topsøe (underprosjekt til 142947) 01/04/2008   31/03/2013 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
420898   174893 InGAP Ineos (underprosjekt til 142947)     01/04/2008   31/03/2013 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
460956   Prof II Ole Swang                   01/12/2009   30/04/2011 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
690237   174893 InGAP Borealis GmbH              01/04/2008   31/03/2013 151220    OLSBYE, UNNI          Bidrag
143070                                      30/04/2011 for Fuel HAUGSRUD, REIDAR          Bidrag
      187160/S30 Novel High-Temperature Proton and Mixed-Proton Electron Conductors151230 Cells and H2-Separations Membranes (N-INNER)
                                 01/02/2008
143223   191346/V30 NITROX, Nitrogen in Oxides         01/05/2009   31/12/2012 151230    HAUGSRUD, REIDAR        Bidrag
143224                              production   30/06/2013 151230
      191080/S60 Spechy-Solid-state photoelektrochemical01/05/2009 of hydrogen           NORBY, TRULS          Bidrag
143373   197446/V30 Molecules in magnetic fields        01/05/2010   31/12/2013 151240    HELGAKER, TRYGVE        Bidrag
190516   Centre for Theoretical and Computational Chemistry 01/11/2008     30/06/2013 151240    MCNICOL, JOHN          Bidrag
200671   193438 Amospheric Degradtion of Amines        01/06/2009   30/06/2011 151240    NIELSEN, CLAUS JØRGEN      Bidrag
460932   6157 Vista - Study of the formation and stability NNitrosamines,
                                 01/09/2009   31/12/2011 151240    NIELSEN, CLAUS JØRGEN      Bidrag
142450   162722/V00 VFF - Brave New Rings           01/10/2004   31/12/2010 151300    ROGNES, JOHN          Bidrag
142626   170638 V30 - Computability and Complexibility in Type Theory
                                 01/01/2006   31/12/2010 151300    NORMANN, DAG          Bidrag
142903   177464/V30 Nonlinear wind-waves            01/05/2007   31/08/2012 151300    TRULSEN, KARSTEN        Bidrag
143181   191195/V30 Operator algebras             01/02/2009   30/06/2013 151300    LARSEN, NADIA S         Bidrag
143186   191204/V30 Wave-current-body interaction       01/02/2009   30/06/2013 151300    GRUE, JOHN           Bidrag
143213                                      30/06/2012 151300
      193215/S60 Numerical and experimental investigation of free convective...
                                 01/04/2009               JENSEN, ATLE          Bidrag
190512   Topology (NFR -nummer 185335/V30)           01/08/2008   30/06/2012 151300    ROGNES, JOHN          Bidrag
200667   Matematikk.org                    01/04/2009   30/06/2011 151300    (MANGLER VERDI)         Bidrag
205419   Computers in science education - Mat1120 Lineær algebra
                                 01/08/2008   30/06/2011 151300    BEDOS, ERIK           Bidrag
420891                                      30/06/2013 151300    REICHELT, Matematisk.
      (Underprosjekt 420817) Samarbeidsavtale med Norsk Hydro AS, undervisning og ekruttering. Delprosjekt YNGVAR
                                 01/02/2008                               Bidrag
420924                                      31/12/2010 151300
      Gas dispersion in slugs and waives in turbulent two-phase flow using PIV
                                 01/08/2008               JENSEN, ATLE          Bidrag
420972   Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til 420965)
                                 01/11/2009   30/06/2014 151300    HUSEBY, ARNE BANG        Bidrag
430105   Experiments on a FMC cooler (gml 420906)       01/01/2009   31/01/2012 151300    JENSEN, ATLE          Oppdrag
460584   Møbius 2004 Størmer                  01/01/2005   31/01/2011 151300    STØRMER, ERLING         Bidrag
460590   Møbius 2004 Bratelli                 01/01/2005   31/01/2011 151300    BRATTELI, OLA          Bidrag
460825   (sfi) 2                        01/05/2008   30/06/2015 151300    HELLAND, INGE          Bidrag
460844   PhD on PIV measurements in particle flow; FACE 4.2.1 01/08/2008   30/06/2011 151300    JENSEN, ATLE          Bidrag
460888                                      Enhancement in Hydrocarbon Multhiphase transport (gml 142585)
      165849/130 - IFE-MI SIP "Droplet Transport Modelling and Generation 31/01/2011 151300
                                 01/02/2009               RANESTAD, KRISTIAN       Bidrag
460935   Abelprisen (Gml 300116)                01/10/2009   30/06/2012 151300    REICHELT, YNGVAR        Bidrag
640428   Noncommutative Geometry                01/05/2008   31/05/2012 151300    NESHVEYEV, SERGEY        Bidrag
461005   158516/S10 NANO - sluttoppgjør            01/08/2010   28/02/2011 151700    MOENGEN, MONA          Bidrag
121254                                      31/07/2011 151710
      171158/V30 - Conversion of natural gas to hydrocarbons over acidic zeolite type catalysts
                                 01/01/2007               LILLERUD, KARL PETTER      Bidrag
121293                                      31/12/2012 151710    SVELLE, CHA Topology
      190629/V30 Advanced Characterisation of Local Coordination of T-atoms in Microporous Materials with STIAN
                                 01/07/2009                               Bidrag
142421                                      31/12/2010 151710    oxides
      163574 MOCVD - Metal organic chemical vapour deposition (MOCVD) for synthesis of complex FJELLVÅG, HELMER
                                 01/09/2004                               Bidrag
142623   171157/V30 - Hydrogen in Oxides            01/01/2006   28/02/2011 151710    (MANGLER VERDI)         Bidrag
142773   176740/130 - Materials for sensor and imaging applications
                                 01/10/2006   31/10/2012 151710    FJELLVÅG, HELMER        Bidrag
142931   182077/s10 Novel catalysts              01/08/2007   31/03/2011 151710    FJELLVÅG, HELMER        Bidrag
142932   182544/I30 A new generation of catalysts       01/08/2007   31/12/2010 151710    OLSBYE, UNNI          Bidrag
142948   182537/I30 Nonoxidative methane activation      01/08/2007   28/02/2011 151710    SVELLE, STIAN          Bidrag
142964   182532/I30 Zeolite membrames for CO2 separation 01/10/2007      31/03/2011 151710    LILLERUD, KARL PETTER      Bidrag
143022   178177/S10 High-Power Solid State Lithium Batteries01/01/2008     30/06/2011 151710    FJELLVÅG, HELMER        Bidrag
143048                                      30/06/2011 151710    and production         Bidrag
      185404/S30 Design of novel pervoskite type oxygen carriers O3 for chemical looping reformingSTØLEN, SVEIN of hydrogen with CO2 capture
                                 01/04/2008
143050                              Conductors
      185322/ S30 Stack Technology for Cermamic Proton 01/06/2008      30/06/2012 151710    NORBY, TRULS          Bidrag
143231                                      31/12/2012 151710
      190901/S60 Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors
                                 01/06/2009               HAUGSRUD, REIDAR        Bidrag
143265                                      31/03/2013 devices
      189721/S10 Novel Nanomagnetic oxide Composeites: Giant Exchange Bias Storage 151710 "MATERA"
                                 01/08/2009               FJELLVÅG, HELMER        Bidrag
143384   197699/V30 Quantum modelling studies of local coordination of
                                 01/05/2010   31/12/2012 151710    SWANG, OLE           Bidrag
143385   200071/V30 NanoView                  01/05/2010   30/06/2011 151710    NILSEN, OLA           Bidrag
143386   200022/S60 THERMEL                  01/05/2010   30/09/2013 151710    NORBY, TRULS          Bidrag
143407   195233/S10 EMALD - Energy Materials by Atomic Layer  01/08/2010   31/01/2014 151710    NILSEN, OLA           Bidrag
             Side 15/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosjektleder           Inntektskategori
143408   200014/S60 SiALD - Novel Silicon deposition processes by
                                 01/08/2010     30/09/2013 151710   NILSEN, OLA            Bidrag
460829   185309/S30 Novel Light-Weight metal hybrids for hydrogen storage applications 151710
                                 01/06/2008     30/09/2011       FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
460871   182040/S10 Novel nanomaterials and nanostructured materials for hydro
                                 01/12/2008     30/04/2012 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
460892   178129/S30 Hydrogen production by Sorbent Enhanced Reforming (gml 142965) 151710
                                 01/02/2009     30/06/2011       OLSBYE, UNNI            Bidrag
460893                                       31/05/2012 151710   NORBY, TRULS            Bidrag
      180290/S10 Development of highly efficient nanostructured SOFC's integrating Ln(Nb,Ta)O4 based proton conducting oxides (gml 142999)
                                 01/02/2009
460894                              metal-organic   30/06/2011 high surface areas (gml 143047)
      182056/S10 Template based synthesis of nanoporus 01/02/2009 fameworks with 151710        FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
460904   BIGCO2 Phas II                    01/04/2009     30/09/2012 151710   HAUGSRUD, REIDAR          Bidrag
460969   BIGCCS                        01/12/2009     31/08/2017 151710   HAUGSRUD, REIDAR          Bidrag
460993                              gas and
      190980/S60 Novel materials for utilization of natural 01/04/2010     31/12/2012 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
461007   SINTEF 190340/S60 Carbon dioxide capture by metal-organic
                                 01/08/2010     30/06/2012 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
480023   6457 - VISTA Functionalization and applications of zirconiumcontaining 30/06/2013 151710
                                 01/08/2010                LILLERUD, KARL PETTER       Oppdrag
610297   Nordic Center for Excellence on Hydrogen Storage Materials 06
                                 01/06/2008     31/01/2012 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
640392   MOFCAT Functional Metal Organic Framework as Heterogeneous Catalysts
                                 01/09/2006     30/09/2010 151710   LILLERUD, KARL PETTER       Bidrag
640426   NanoHy - Novel Nanocomposites for Hydrogen Storage Applications
                                 01/11/2007     30/11/2012 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
650005   Nano-Hy - Novel Nanocomposites for Hydrogen Storage Application (640426)
                                 01/06/2008     30/11/2013 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
650019                                       31/05/2013 151710   MOENGEN, MONA
      EU 227560 EFFIPRO- Efficient and robust fuel cell with novel ceramic proton conducting electrolyte
                                 01/05/2009                                  Bidrag
650026   D(2008) G3/565475 MAHEATT               01/08/2009     30/04/2013 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
650029   OCMOL                         01/10/2009     31/08/2015 151710   OLSBYE, UNNI            Bidrag
650036   ALD-Sputtering Oxides                 01/12/2009     31/12/2013 151710   FJELLVÅG, HELMER          Bidrag
142740                                       on basic understandingKUZNETSOV, ANDREJ
      174831/I30 - Oxide nanomaterials-phenomena and applications; focus 30/04/2011 151720
                                 01/07/2006                                  Bidrag
                                                      of semiconductor components for hydrogen production by PEC
142815   177595/V30 - Challenging atomistic processes in SiC 01/01/2007      30/01/2012 151720   SVENSSON, BENGT GUNNAR       Bidrag
142907   179898/S50 Radiation hardness             01/04/2007     30/06/2011 151720   SVENSSON, BENGT GUNNAR       Bidrag
142923   181882/S10 Conduction                 01/07/2007     30/06/2012 151720   SVENSSON, BENGT          Bidrag
142946   182018/S10 Nanostructuring              01/07/2007     31/03/2011 151720   SVENSSON, BENGT GUNNAR       Bidrag
143024   Solar Hydrogen (N-INNER)               01/01/2008     30/06/2012 151720   KUZNETSOV, ANDREJ         Bidrag
143049                              in ZnO; synthesis,30/06/2012 151720 engineering ANDREJ
      185598/V30 Understanding of defects and impurities01/07/2008       doping and band gap KUZNETSOV,              Bidrag
143233                              dominant complexes and solar151720
      190890/ S60 Hydrogen in solar-grade p-type silikon: 01/06/2009                 (MANGLER VERDI)
                                          30/06/2012 cell efficency                 Bidrag
460889                                       31/12/2010 151720
      164399 S30 - Hydrogen storage in metal hydrides based on magnesium (gml 142601)
                                 01/02/2009                HAUBACK, BJØRN           Bidrag
460976   193829 FME-SOL Forskningssentre for miljøvennlig energi
                                 01/02/2010     31/12/2017 151720   SVENSSON, BENGT          Bidrag
460994   197800/S60 Solar Cell - The Norwegian Research Centre for
                                 01/04/2010     30/09/2011 151720   (MANGLER VERDI)          Bidrag
461008   IFE 193829 FME-SOL Administrativ del (underprosjekt til 460976)
                                 01/08/2010     31/12/2017 151720   SVENSSON, BENGT GUNNAR       Bidrag
650027   227179 Nanostructured Photoelectrodes for Energy Conversion
                                 01/09/2009     31/12/2013 151720   KUZNETSOV, ANDREJ         Bidrag
121027   157855 432 nNOSm                   01/01/2003     31/12/2010 152000   (MANGLER VERDI)          Bidrag
142361   145977 SFF - Center of Moleculer Biology and Neuroscience
                                 01/01/2004     30/06/2013 152000   KOOMEY, JOHN M.          Bidrag
142371   157672/420 IMBV-Oppfølgingstiltak for 2003 i forb. med evalueringer og fagplaner 152000
                                 25/05/2004     31/03/2011       FÆGRI, KNUT            Bidrag
142437                                       30/06/2011 152000
      152322/150 Delprosjekt - Regional Resources for Education and Training in Bioinformatics
                                 01/10/2004                MYKLEBOST, OLA           Bidrag
142544                                       31/12/2010 152000
      166931 STORFORSK - Unique post-translational modifications in a prokaryotic model system KOOMEY, MICHAEL
                                 01/04/2005                                  Bidrag
142551   165120 S40 - Neuroendoctrine and environmental control of ...
                                 01/04/2005     30/09/2010 152000   SAND, OLAV             Bidrag
142668                                       31/03/2011 152000
      174796 I30 - Exploring novel molecular interaction pairs for drug discovery
                                 01/02/2006                SANDLIE, INGER           Bidrag
142679                                       30/06/2011 152000
      170518 V40 - Surviving without oksygen-from heart function to DNA replication
                                 01/03/2006                NILSSON, GØRAN           Bidrag
142777   175418 S10 - Mouse models studying oxidative demethylation of DNA and RNA
                                 01/10/2006     31/08/2011 152000   FALNES, PÅL            Bidrag
142835                                       wide landscapes to   GABRIELSEN, ODD STOKKE
      175364/S10 NucPro: Epigenetics of nuclear programs - from genome - 31/07/2011 152000 individual factor mechanisms
                                 01/01/2007                                  Bidrag
142836   177661/V30 Personnel for biological Raman and magnetic circular dichroism studies152000
                                 01/03/2007     30/06/2011       ANDERSSON, KRISTOFFER K.      Bidrag
142945   177349/V40 - Contact meeting for the Norwegian Biochemical Society 31/12/2010 152000
                                 01/08/2007                ESKILD, WINNIE           Bidrag
142959                                       30/06/2011 152000   GRINI, PAUL E.           Bidrag
      182903/S10 - Seeds for growth - Identification of transcriptional programs controlling seed growth and development from Arabidopsis to rice
                                 01/09/2007
142960                                       30/06/2011 152000   AALEN, REIDUNN
      183609/S10 - Epigenetic gene regulation: The 'conspiracy' between chromatin modification and transcription factors
                                 01/10/2007                                  Bidrag
142971                                       Networks in Seed Development
      183190/S10 - Dissection of Epigenetic Mechanisms and Transcriptional 30/06/2012 152000
                                 01/10/2007                GRINI, PAUL E.           Bidrag
142972                                       30/06/2011 152000   multi-methodological dynamic imaging approach
      182717/V40 - The role of activity in synaptic development and plasticity in motor pathways: A GUNDERSEN, KRISTIAN
                                 01/01/2008                                  Bidrag
143001                                       30/06/2011 152000   PRYDZ, KRISTIAN
      183613/S10 Postgenome glycomics: The structures, interactions and functions of complex sugars attached to proteins and lipids. Bidrag
                                 01/01/2008
143056   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR)     01/01/2008     30/06/2014 152000   SANDLIE, INGER           Bidrag
143057   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR)     01/01/2008     30/06/2014 152000   BAKKE, ODDMUND           Bidrag
143065                                       30/06/2011 152000
      186406/v40 Surviving without oxygen: from mitochondrial function to ethanol production
                                 01/02/2008                NILSSON, GØRAN           Bidrag
143066                                        hormone and luteinzing hormone in Atlantic cod and GFP-transgenic medaka
      184851/S40 Differential neuroendocrine regulation of folliclestimulating30/06/2012 152000
                                 01/02/2008                WELTZIEN, FINN-ARNE        Bidrag
143083   183814/S10 O- linked protein glycosylation in bacteria1/09/2007
                                 0         31/12/2010 152000   KOOMEY, MICHAEL          Bidrag
143086                                       31/07/2012 152000   EGGE-JACOBSEN, WOLFGANG
      186032/V40 Unmasking the interplay between pathogenic Neisseria species and host cells by quantitative proteomic analysis
                                 01/04/2008                                  Bidrag
143114                                       30/11/2011 II peptide loading compartment TONE
      185874/V40 Identification of molecules involved in the generation of the MHC class 152000
                                 01/06/2008                FREDSVIK GREGERS,         Bidrag
143118                                       30/06/2013 152000   MYKLEBOST, microarray consortium Bidrag
      183426/S10 A national sevice platform for global analysis of genome structure and function: The Norwegian OLA
                                 01/08/2008
143134                                       31/03/2013 152000
      183240/S10 Detection of gene products in cells; An advanced imaging FUGE2 platform node BAKKE, ODDMUND
                                 01/10/2008                                  Bidrag
143207   191733/V40 Molecular mechanisms of androgen      01/04/2009     30/06/2013 152000   SAATCIOGLU, FAHRI         Bidrag
143209                                       30/06/2013 152000    gonadotropes during
      191825/V40 Maturation of the elctrophysiological and intracellular signaling systems in teleostHAUG, TRUDE MARIE puberty
                                 01/04/2009                                  Bidrag
143211   191730/V40 The muscle ecitation-transcription coupling01/04/2009     31/12/2012 152000   GUNDERSEN, KRISTIAN        Bidrag
143242   191749/V40 Characterization of plant associated AlkB-like demethylases
                                 01/07/2009     31/12/2012 152000   FALNES, PÅL            Bidrag
143243   193337/V50 Development of biomarkers and indentification of
                                 01/06/2009     31/08/2012 152000   SAATCIOGLU, FAHRI         Bidrag
143288   152020/310 FUGE Consortium for Advanced Microbial Sciences
                                 01/09/2009     31/12/2010 152000   KOOMEY, JOHN M.          Bidrag
143293                                       31/08/2012 152000   KOOMEY, MICHAEL
      191924/V40 - Structure, function and phylogenetics of191924/V40 - Structure, function and phylogenetics of
                                 01/10/2009                                  Bidrag
143361                              scope..
      199796/S40 The salmon in a warmer world: Aerobic 01/04/2010       31/10/2013 152000   NILSSON, GØRAN           Bidrag
143387   196745/V40 Traffic through and around the Golgi apparatus in
                                 01/06/2010     31/03/2014 152000   PRYDZ, KRISTIAN          Bidrag
143390   197202/V40 Surviving without oxygen - from the role of01/06/2010     28/02/2014 152000   NILSSON, GØRAN           Bidrag
143395                              GTPase
      197301/V40 Characterization of the role of the small 01/07/2010     31/12/2013 152000   (MANGLER VERDI)          Bidrag
190510   175238/S10 Signal transduction in cell separation processes - A
                                 01/07/2008     30/06/2011 152000   AALEN, REIDUNN           Bidrag
190511   178049/V40 A novel signal transduction pathway regulating cell
                                 01/07/2008     31/12/2010 152000   AALEN, REIDUNN           Bidrag
190515   183785/S10 Membrane trafficking in immunity and tumor suppression 31/12/2012 152000
                                 01/10/2008                BAKKE, ODDMUND           Bidrag
190534   184745/S40 Nociception and potential pain       01/08/2009     31/01/2012 152000   DØVING, KJELL           Bidrag
210824   P2 Lothe R A PROFESSOR II RAGNHILD A. LOTHE 01/01/2001          31/12/2010 152000   SANDLIE, INGER           Bidrag
210986   P2 - CELLEBIOLOGI S                  01/01/2002     30/06/2013 152000   (MANGLER VERDI)          Bidrag
211141   Prof 2 Kreftbio                    01/01/2004     31/05/2014 152000   (MANGLER VERDI)          Bidrag
211201   Professor II - Kirsten Sandvig - 2006         01/01/2006     31/01/2012 152000   SANDVIG, KIRSTEN          Bidrag
211481   Førsteamanuensis II - Johannes Gjerstad        01/10/2009     31/10/2011 152000   JOHANSEN, FINN-EIRIK        Bidrag
             Side 16/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosjektleder            Inntektskategori
211485   Førsteamanuensis II - Finn Arne Weltzien        01/10/2009    30/06/2012 152000     JOHANSEN, FINN-EIRIK        Bidrag
211497   Samarbeid vedr. 186406/V40 Surviving without oxygen: from
                                  01/12/2009    30/04/2012 152000     NILSSON, GØRAN           Bidrag
211498   Samarbeid med Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning,
                                  01/12/2009    31/03/2011 152000     JOHANSEN, FINN-EIRIK        Bidrag
420974   192461/I10 Pepbody - verification of potential as as new drug for
                                  01/11/2009    30/06/2011 152000     SANDLIE, INGER           Bidrag
460051   TRANSKR-FAKTORER:ONCOPROTEIN MYB - OSG 01/12/1994            31/12/2010 152000     GABRIELSEN, ODD STOKKE       Bidrag
460089   REISER/DRIFT (IMMUNTERAPI)               01/12/1994    31/12/2010 152000     SANDLIE, INGER           Bidrag
460091   PROFESSORAT 2 KIRSTEN SANDVIG 95/404JSBL        01/12/1994    30/06/2011 152000     (MANGLER VERDI)           Bidrag
460098   FONDSBIDRAG                       01/12/1994    31/12/2010 152000     BERG, TROND             Bidrag
460542   Gjenopprettelse 2 (VIRKN-MED VIT-A SERTOLICELLER, WE(31130)) 31/12/2010 152000
                                  01/01/2004                 ESKILD, WINNIE           Bidrag
460543   Gjenopprettelse 3 (MHC II INVAR CHAIN INTRAC: Na/Ja)  01/01/2004    31/12/2011 152000     BAKKE, ODDMUND           Bidrag
460804   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     BAKKE, ODDMUND           Bidrag
460805   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     BERG, TROND             Bidrag
460806   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     GABRIELSEN, ODD STOKKE       Bidrag
460807   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     SAATCIOGLU, FAHRI          Bidrag
460809   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     SANDLIE, INGER           Bidrag
460810   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     FALNES, PÅL             Bidrag
460811   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/04/2008    30/06/2100 152000     ESKILD, WINNIE           Bidrag
460848                                       30/06/2011 152000
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - A randomized pilot study
                                  01/09/2008                 SAATCIOGLU, FAHRI          Bidrag
460895                                       30/09/2011 152000
      Mol tools oil gas - Molecular tools in oil and gas exploration (gml 142444)
                                  01/02/2009                 KRISTENSEN, TOM ARNE        Bidrag
460926   Kreftforeningen, DNK-bidrag               01/08/2009    30/06/2011 152000     GRIFFITHS, GARETH W         Bidrag
460929   Regulering av cellekjerneantall i skjelettmuskel ved bruk av
                                  01/09/2009    30/06/2012 152000     GUNDERSEN, KRISTIAN         Bidrag
610227   NETTVERKSAKTIVITETER TIL PROTEINSTRUKTUR OG SPEKTROSKOPIGRUPPEN - MCS
                                  01/01/2002    31/12/2010 152000     (MANGLER VERDI)           Bidrag
640429                               on Immune    30/06/2011 152000
      MRTN-CT-2003-504227 MICROBAN-Microbioal action01/06/2008 Survival, (UiO earlier 640321)      BAKKE, ODDMUND           Bidrag
650020   ActivOxy-235237- Oxygen Activation in Ribonucleotide Reductase..
                                  01/06/2009    31/05/2012 152000     ANDERSSON, KRISTOFFER K.      Bidrag
690235                                       30/06/2011 152000     single variable domains: the Nanobody Novel Uses Program
      Exploring and expanding therapeutic uses and applicability of therapeutic heavy-chain derived SANDLIE, INGER
                                  01/04/2008                                   Bidrag
690245                                       30/06/2011 152000     SAATCIOGLU, FAHRI
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - A randomized controlled trial of the Yogic Science of Breath
                                  01/09/2008                                   Bidrag
690247                                       30/04/2013 152000
      Quantitative analysis of brain protein glycosylation changes caused by psychological stress
                                  01/10/2008                 PRYDZ, KRISTIAN           Bidrag
220046                                       31/10/2010 152100     TANDBERG, CATO
      Videreutdanning v/Biologisk sklolelab. i forbindelse med Kunnskapsløftet, oppdrag 2008-2009 (gml 211406)
                                  01/01/2009                                   Oppdrag
143062                                       31/12/2011 152120
      186174/V40 Speciation processes in fungi examined through experimental and empirical approaches
                                  01/02/2008                 KAUSERUD, HÅVARD          Bidrag
143063                                       31/07/2012 152120     gene transfer or parallel
      186292/V40 Saxitoxin biosynthesis and genomics in organisms from two kingdoms - horizontalJAKOBSEN, KJETILL S. evolution? Bidrag
                                  01/02/2008
610298   080158 Fungi in boreal forest soils - proposal for a NordForsk network 2008-2011 152120
                                  01/10/2008    31/03/2012        KAUSERUD, HÅVARD          Bidrag
121143                                        and ecological function
      177451/V10 - Effects of climate change on soil microarthropod diversity31/07/2011 152130
                                  01/01/2007                 KONESTABO, HEIDI SJURSEN      Bidrag
142791                                       31/03/2011 152130
      178441/S40 - Interactions between eutrophication, oil and contaminants in marine ecosystemsHYLLAND, KETIL
                                  01/01/2007                                   Bidrag
142904                                       30/09/2010 152130     LEINAAS, HANS PETTER
      180349/S50 Springtail (Collembola) responses to changing variable environments: a bi-polar approach linking individuals to ecosystems
                                  01/04/2007                                   Bidrag
142990   187162/S30 Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER) 152130
                                  01/12/2007    30/06/2012        ANDERSEN, TOM            Bidrag
143283   Underprosjekt til 143274, NFR 190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication
                                  01/09/2009    30/06/2013 152130     ANDERSEN, TOM            Bidrag
143382   196336/S30 Biodiversity, community saturation and ecosystem
                                  01/05/2010    31/08/2013 152130     ANDERSEN, TOM            Bidrag
190537   192441/I30 iCod: integrative environmental genomics of cod
                                  01/09/2009    30/06/2013 152130     HYLLAND, KETIL           Bidrag
190561                               biogeochemistry of soil and surface waterANDERSEN, TOM
      NFR 194486/V10 - PYROWATER - Wildfire effects on 01/07/2010       30/06/2013 152130                       Bidrag
210856                                       30/06/2011 ANALYSE MYSTERUD, IVAR
      BeitevanerAlveld 4 ETOLOGI HOS ALVELD; 5 BEITEVANER SAU ALVELDOMRÅD; 7 152130 EKSKREMENTER INNSAML UNDER 9925
                                  01/01/2001                                   Bidrag
210868   PROFESSORAT II TOKSIKOLOGI - STEINAR ØVREBØ       01/01/2001    31/01/2012 152130     ØVREBØ, STEINAR           Bidrag
211160                               i forhold til  30/06/2011 152130
      vindkraft rein - Vindkraftverks innvirkning på reindrift01/11/2004 fremtidig            JONATHAN, COLMAN          Bidrag
420646   BIO NORSK WAX MM - Biologisk produkttesting       01/06/2004    31/12/2010 152130     ERIKSEN, AUD BERGLEN        Bidrag
420647   Villreinsprosjekt                    01/06/2004    31/12/2010 152130     REIMERS, EIGIL           Bidrag
420672   Det norske Havabborprosjektet              01/12/2006    31/12/2012 152130     COLMAN, JONATHAN          Bidrag
460287   SHEEP/REINDEER SHARED SUMM RANGE 51700 R 01/12/1994           30/06/2011 152130     COLMAN, JONATHAN          Bidrag
460947                                       31/10/2010 152130
      Toxicity profiling of the major EU transported HNS and oil types (TOXPROF), 189614/S40
                                  01/11/2009                 HYLLAND, KETIL           Bidrag
460986   Reinsdyr og sau på felles beite             01/03/2010    31/12/2011 152130     COLMAN, JONATHAN          Bidrag
610310   Modelling Patterns and Dynamics of Species Occurrence; a01/09/2010    30/06/2011 152130     ERGON, TORBJØRN HÅKON        Bidrag
640347   003933 - THERESHOLDS OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY  01/01/2005    31/12/2010 152130     ANDERSEN, TOM            Bidrag
142710                                        change
      173281 S40 - Biodiversity of marine benthos: perspective from a global31/12/2010 152150
                                  01/01/2006                 BREMNER, JULIE           Bidrag
142713                                       31/12/2010 pelagic    KAARTVEDT, STEIN
      173478/S40 - ManPR ecosystem effects of eutropication luteractions between small 152150 fish and predators in low oxygen watersBidrag
                                  01/02/2006
143171   190307/S40 Diversity and dynamics of marine haptophytes 01/01/2009    28/02/2013 152150     EDVARDSEN, BENTE          Bidrag
200684   DN 09040020 Forekomst av den introduserte ribbemaneten 01/10/2009    30/09/2010 152150     KARLSEN, HANS ERIK         Bidrag
200692   Matematisk modellering av seismisk skytestøy og     01/12/2009    30/06/2011 152150     KARLSEN, HANS ERIK         Bidrag
420992   Pre-project for Cabel-based Ocean Observatory NFR 01/09/2010       30/06/2011 152150     KAARTVEDT, STEIN          Bidrag
460755                               sugar kelp    30/04/2011 152150     FREDRIKSEN, STEIN          Bidrag
      Causes and consequences of a large-scale shift from 01/10/2007 (Saccharina latissima) to ephemeral algae and implications for management (178681/S40)
460945   Undersøkelse av forekomst av hyperbenthos i Indre Oslofjord(Gml 300056)
                                  01/10/2009    30/06/2011 152150     ANDERSEN, THORVIN          Bidrag
460979                               polhavene
      Biodiversitet og utbredelse av planktoniske protister i01/02/2010    31/01/2011 152150     EDVARDSEN, BENTE          Bidrag
640311   60CE 03 505446 (Marine Biodiversity...)         01/01/2004    30/04/2011 152150     GRAY, JOHN S.            Bidrag
650014   GA 201724 Microarrays for the Detection of Toxic Algae 01/12/2008    31/05/2013 152150     EDVARDSEN, BENTE          Bidrag
690255   BIOMARKS: Biodiversity of Marine euKaryotes       01/02/2009    30/09/2013 152150     EDVARDSEN, BENTE          Bidrag
142469   166791 V30 - Integrated statistical analysis...     01/12/2004    30/11/2010 152190     SCHWEDER, TORE           Bidrag
142630                                       31/12/2010 152190     STENSETH, NILS
      173487 S40 - Long-term Effects of Oil Accidents on the Pelagic Ecosystem of the Norwegian and Barents Seas CHR.
                                  01/01/2006                                   Bidrag
142676                                       31/12/2010 152190     JAKOBSEN, KJETILL S.        Bidrag
      172572 S40 - Algal toxins & polyunsaturated fatty acids: a polyketide genomic approach to safe and efficient utilisation of microalgae in bioproduction
                                  01/03/2006
142793                                       31/01/2012 152190
      177034/S10 Functional genomics of phenotype plasticity of cod: a national consortium - GENOFISK
                                  01/01/2007                 STENSETH, NILS CHR.         Bidrag
142807                                       31/07/2012 152190
      179370/I10 - Natural and farmed habitat as a basis for production of red deer in Norway
                                  01/01/2007                 MYSTERUD, ATLE           Bidrag
142809                                       31/10/2011 152190
      177857/V40 - Genetic Architecture - Statistical tools for studying genetic architecture
                                  01/01/2007                 HANSEN, THOMAS F          Bidrag
142830                                       31/03/2012 152190     STENSETH, NILS CHR.
      178322/S40 - Linking physics and biology - Structuring of cod populations in the North Sea/Skagerrak water-system
                                  01/02/2007                                   Bidrag
142838                                       effects of acute oil spills in the Norwegian and Barents Seas Bidrag
      178434/S40 The possible role of zooplankton in modulating ecosystem 30/09/2010 152190
                                  01/01/2007                 STENSETH, NILS CHR.
142914   184178/S40 - DEECON                   01/06/2007    30/11/2010 152190     STENSETH, NILS CHR.         Bidrag
142957   179569/V40 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) 31/03/2013 152190
                                  01/10/2007                 STENSETH, NILS CHR.         Bidrag
142969                                       31/08/2013 152190     NESBØ, CAMILLA
      180444/V40 Biogeographic and population analyses of Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments
                                  01/01/2008                                   Bidrag
142984   183230/S10 Host-virus interactions in Atlantic salmon  01/12/2007    30/06/2011 152190     GRIMHOLT, UNNI           Bidrag
142985                                       30/09/2010 152190     GRIMHOLT, UNNI
      177030/S10 National resources for genomics, functional genomics and health research in Atlantic salmon and Atlantic cod
                                  01/10/2007                                   Bidrag
143002   183732/S10 Ultra-high throughput sequencing platform  01/12/2007    30/06/2013 152190     JAKOBSEN, KJETILL S.        Bidrag
143010                                       31/10/2011 152190
      185000/S30 Modelling ecosystems under climate change: Windermere as a model lake system VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN
                                  01/01/2008                                   Bidrag
143017                                       30/09/2011 152190     VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN
      183989/S30 VANN: Declining long-term trends in Atlantic salmon abundance: inferring mechanisms using catch data for Norway and Scotland
                                  01/01/2008                                   Bidrag
             Side 17/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosjektleder          Inntektskategori
143041                                       30/06/2012 152190    MYSTERUD, ATLE
      183268/S30 Land: Long-term ecological effects of sheep grazing in alpine ecosystems and its intergration with management.
                                 01/01/2008                                Bidrag
143044   184924/S40 Oceanography and Match-mismatch       01/01/2008    30/06/2011 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
143054                              a structuring   of ecosystems
      186310/V40 Match-mismatching og trophic levels as 01/01/2008 force31/10/2011 152190       STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
143140                                       28/02/2011 152190
      187940 Genome sequencing of cod by exclusive uses of ultra high-throughput sequencing technology
                                 01/10/2008                JAKOBSEN, KJETILL S.      Bidrag
143178                                       31/12/2012 152190
      NFR - 192864/I10 - The ecology and economy of sheep production under climate change
                                 01/02/2009                MYSTERUD, ATLE         Bidrag
143229                                       30/06/2011 152190    STENSETH, NILS CHR.
      194491- Norwegian Russian Cooperation in estimating the cost structure of the Northeast Arctic cod...
                                 01/05/2009                                Bidrag
143237                                       31/10/2010 152190
      Tilskudd til gjennomføring av arrangement på "Researchers ' Night", fredag 25. september 2009
                                 01/06/2009                STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
143319   NFR 200998/V11 - Molecular mechanisms of gene regulation in
                                 01/01/2010    31/10/2011 152190    MARTINSEN, LENE         Bidrag
143324   196468/V40 - Genome size, cell size and growth; searching for
                                 01/01/2010    30/11/2013 152190    HESSEN, DAG O.         Bidrag
143325   196639/V40 - Tracking signatures of adaptive diversification
                                 01/01/2010    31/10/2014 152190    VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN     Bidrag
143334   196451/V40 - Flexibility and constraints in animal movement
                                 01/03/2010    30/09/2013 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
143342   196685/S40 - Spatiotemporal variability in mortality and growth
                                 01/02/2010    30/09/2013 152190    HJERMAN, DAG          Bidrag
143348   195443/V30 Norwegian High-Throughput Sequencing Centre 01/02/2010    31/01/2014 152190    JAKOBSEN, KJETILL S.      Bidrag
143379                              and longterm
      197823/V40 Phytoplankton size: Climatic adaptation 01/05/2010      30/06/2014 152190    HENDERIKS, JORIJNTJE      Bidrag
143388   199806/S40 Translating the cod genome for aquaculture 01/06/2010    30/06/2013 152190    JAKOBSEN, KJETILL S.      Bidrag
190509   184951/S40 Socio-economic effects of fisheries-induced evolution
                                 01/05/2008    31/12/2011 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190522   NFR 185217/S40 Platform for Viral Aquamedicine     01/01/2009    30/11/2012 152190    GRIMHOLT, UNNI         Bidrag
190527   189570/S40 MARINERA Marine phylogeographic structuring..
                                 01/04/2009    30/06/2012 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190546   Comparison of Marine Ecosystems of Norway and the US  01/11/2009    30/06/2013 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190549   Forlengelse av Spatiotemporal dynamics of introduced bark
                                 01/12/2009    31/10/2010 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190553   Investigations of population structure in shrimp (Pandalus
                                 01/01/2010    30/06/2013 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190555   National research infrastructure Norwegian Marine Data centre NFR 195395/v30 - 152190
                                 01/01/2010    28/02/2011       STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
190556                              for mineral
      "Nutrient tunnelling" and other alternative pathways 01/02/2010     30/06/2011 152190    HESSEN, DAG O.         Bidrag
190562   200497/I30 ADMAR Adaptive management of living marine resources by
                                 01/08/2010    30/09/2015 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
220092                                       31/12/2012 152190    STENSETH, NILS CHR.
      PITRO III - Gr2 - Ecological modelling, interdisciplinary methodology and climatic variation in Africa - underprosjekt 220074
                                 01/12/2009                                Oppdrag
420903   184860/S30 Marine Ecosystem Response to a Changing Climate
                                 01/05/2008    30/06/2012 152190    HESSEN, DAG O.         Bidrag
430161   A design document for Decision Support Tool (DST) for Impact
                                 01/11/2009    30/09/2010 152190    STENSETH, NILS CHR.       Oppdrag
460738   JUNCUS                         01/01/2007    30/06/2011 152190    HESSEN, DAG O.         Bidrag
460906   178239/S30 Arctic and Sub-arctic system ...      01/03/2009    31/01/2012 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
460925   High throughput sequencing of deep sea metagenomes - 6503
                                 01/08/2009    31/10/2012 152190    JAKOBSEN, KJETILL S.      Bidrag
460960   Towards a better understanding of bloom forming toxic 01/12/2009    30/06/2012 152190    JAKOBSEN, KJETILL S.      Bidrag
640366                                       28/02/2011 152190    STENSETH, NILS CHR.       (CEES-MCO)
      EU-MEST-CT-020932 - Ecological and Evolutionary Response to Climatic Variation-Marie Curie Early Stage Research Training in OsloBidrag
                                 01/11/2005
640408   044276 Fisheries-induced Evolution (FinE)       01/01/2007    31/07/2011 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
650001                                       31/03/2011 152190
      PIEF-GA-2008-220558 Statistical Tools for studying genetic architecture (stsga)
                                 01/04/2008                HANSEN, THOMAS F        Bidrag
650013   PIEF-GA-2008-220947 Spatial Heterogenity og Resources: a mediator 31/07/2012 152190
                                 01/01/2009                STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
650032   PIEF-GA-2009-235962 EVOLBIRD - Demographic strategies 01/12/2009    31/01/2013 152190    STENSETH, NILS CHR.       Bidrag
653210                                       31/05/2012 152190    STENSETH, NILS
      EU 236549 PIEF-GA 2009 Ecological and evolutionary dynamics of juvenescent marine populations EVOLHAKE CHR.
                                 01/05/2009                                Bidrag
121055   159840V30 CO2                     01/01/2004    31/12/2010 152200    AAGAARD, PER          Bidrag
121227   171218 V30 - Aerosol/gas chemistry and microphysics in global models31/12/2011 152200
                                 01/01/2006                BERNTSEN, TERJE         Bidrag
142644   adm EU - Støtte til Administrering av EU Prosjekt   01/01/2006    30/09/2010 152200    ISAKSEN, IVAR          Bidrag
142685                                       30/06/2011 the Sinkat XU, CHONG-YU Sea Hills Area, Eastern Sudan
      171783 V10 - Modelling and Mapping of Potential Vegetation Regeneration Areas in152200
                                 01/03/2006                 District the Red        Bidrag
142737                                       28/02/2011 152200
      175973 S30 - Petrolium-related regional studies of the Barents Sea region (Petrobar)
                                 01/07/2006                FALEIDE, JAN INGE        Bidrag
142738                                       31/12/2010 Fluid on BJØRLYKKE, KNUT
      176602 S30 - Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore152200 Rock Proporties ans Seismic Signatures
                                 01/07/2006                                Bidrag
142832                              to global warming: A norwegian contribution to the IPY- 37 GLACIODYN
      176076/S30 The dynamic response of Arctic glaciers 01/01/2007      30/06/2012 152200    HAGEN, JON OVE         Bidrag
142833                               adverse weather in the Arctic region- present and future JON EGILL
      175992/S30 THORPEX-IPY : Improved forecasting of01/01/2007        30/06/2012 152200    KRISTJANSSON,          Bidrag
142876                                       30/06/2012 152200    AAGAARD, PER
      NFR 178008/I30 Subsurface storage of CO2 - Risk assessment monitoring and remediateion (SSC-Ramore)
                                 01/01/2007                                Bidrag
143082                                       31/01/2012 152200    modelling the BERND      Bidrag
      185987/V30 CRYOLINK Permafrost and seasonal frost in Southern Norway; understanding andETZELMÜLLER,atmosphere-ground temperature coupling
                                 01/03/2008
143089                                        repeat images (CORRIA)
      185906/V30 Precise analysis of mass movements through correlation of30/06/2012 152200
                                 01/04/2008                KÃÃB, ANDREAS          Bidrag
143096   188134/S30 Oppfølging/koordinering av EU-prosjekter  01/05/2008    30/06/2011 152200    ISAKSEN, IVAR          Bidrag
143115                                       30/06/2012 152200    ALVE, ELISABETH
      184870/S40 Paleoecological reconstructions of marine soft bottom Ecologic Status and in situ reference conditions
                                 01/07/2008                                Bidrag
143117                              vapour in cloud free air
      184714/S30 Climate feedbacks of aerosols via water 01/08/2008      31/03/2014 152200    KRISTJANSSON, JON EGILL     Bidrag
143131   192198/V30 TopoScandiaDeep; the Scandinavian mountains: deep processes
                                 01/10/2008    30/06/2013 152200    MAUPIN, VALERIE         Bidrag
143249                              and mechanisms of formation 152200
      191546/V30 The Ritland impact crater - Appearance 01/07/2009       31/12/2012       DYPVIK, HENNING         Bidrag
143267                              change in Subequatorial
      190159/v10 Socioeconomic consequences of climate 01/08/2009       30/09/2013 152200    STORDAL, FRODE         Bidrag
143312   193211/S60 Norwegian-Russian collaboration on deep seismic
                                 01/12/2009    30/06/2011 152200    FALEIDE, JAN INGE        Bidrag
143399   200475/s60 Barents Sea Rock Properties         01/06/2010    30/06/2013 152200    JAHREN, JENS S.         Bidrag
190501   TASTE-IDEA (200568)                  01/03/2007    30/06/2011 152200    HAGEN, JON OVE         Bidrag
190524                                       30/06/2011 152200
      Norclim- Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century (gml 211302)
                                 01/02/1990                KRISTJANSSON, JON EGILL     Bidrag
190525   178559/S30 POLEWARD - (gml 211351)           01/02/2009    30/06/2011 152200    LA CASCE, HENRY         Bidrag
190529                                       28/02/2014 152200    GABRIELSEN, of the       Bidrag
      Pyrtec: Spatial and Temporal coupling between tectonics and surface processes during lithosphere inversion ROY Pyrinean-Cantabrian mountain belt
                                 01/05/2009
190550                              on Snow
      Long range Transport of black carbon and the effect 01/12/2009      31/01/2013 152200    BERNTSEN, TERJE         Bidrag
190559                                       31/12/2013 152200    BREIVIK, ASBJØRN
      NFR 197152/V30 Hotspot rift interaction& geochemistry of the north Atlantic mantel: AEGIR Ridge Hole in the Iceland Hotspot
                                 01/07/2010                                Bidrag
190564   Subsurface CO2 Stroagr SUCCESS NFR 193825/S60 01/09/2010         30/06/2018 152200    AAGAARD, PER          Bidrag
211315                                       31/07/2013 152200
      Capacity Building in Water Sciences for Improved Assessment and Management of Water Resources
                                 01/02/2007                TALLAKSEN, LENA M.       Bidrag
211426                              (NA2008/10002) 30/06/2012 152200
      Partnerskapsprogram med Nord-Amerika 2008-2011 01/10/2008                    ETZELMÜLLER, BERND       Bidrag
211456   OMK 211081 P2 Meteorologi H              13/02/2009    31/10/2013 152200    HOV, ØYSTEIN          Bidrag
220083   PITRO III - Institutt for geofag - Underprosjekt til 220074
                                 01/12/2009    31/12/2012 152200    DYPVIK, HENNING         Oppdrag
250693   Naturtilstanden i indre Oslofjord           01/08/2009    31/12/2010 152200    ALVE, ELISABETH         Bidrag
420298   ANC E AFR RIFTS ANC ANALOG N SEA - HD/ON        01/12/1994    31/01/2011 152200    DYPVIK, HENNING         Bidrag
420300   SOKKEL-RELATERT STRUKTUR-GEOLOGI - AA         01/12/1994    31/12/2010 152200    ANDRESEN, ARILD         Bidrag
420591   Fluvial Reservo Ar                   01/01/2003    31/01/2011 152200    JAHREN, JENS S.         Bidrag
420620   Statoil RUM follow-up stipendiater UiO Kontrakt 4501188693
                                 01/12/2006    31/01/2012 152200    JAHREN, JENS S.         Bidrag
420762   INDUSTRIAL LIAISON TILSKUDD INST/ST          01/04/2006    31/12/2010 152200    BJERKE, ELI B.         Bidrag
420830   NSBU 041282 (PO 4507685156) The petroleum system of the embla field
                                 01/02/2007    30/06/2011 152200    KARLSEN, DAG A.         Bidrag
420863   Petroleum related studies in the Barents Sea Region 01/08/2007      28/02/2011 152200    FALEIDE, JAN INGE        Bidrag
420877   Statoil Samarbeidsavtale fra 2007           01/11/2007    31/12/2011 152200    GABRIELSEN, ROY         Bidrag
420879                                       28/02/2011 152200    FALEIDE, JAN
      Crustal structure and evolution of the central Brazilian margin, in a Sout Atlantic conjugate margin context. INGE
                                 01/11/2007                                Bidrag
420896                                       31/12/2010 152200    BJØRLYKKE, KNUT         Bidrag
      PETROMAKS Consortium: Quantifying the Effects of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid on Rock Proporties and Seismic Signatures
                                 01/04/2008
             Side 18/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosjektleder           Inntektskategori
420912                                        31/07/2012 152200
      The Petroleum System of the Embla Files, Part 2: A Tectonosedimentological Analysis
                                 01/06/2008                 GABRIELSEN, ROY          Bidrag
420957   Geochemical modelling for increased oil recovery from heavy oil
                                 01/04/2009     31/12/2010 152200    AAGAARD, PER            Bidrag
420959   Maritime Emission Mitigion (NFR: 180166/I40)      01/07/2009     31/03/2011 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
420973   Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til 420965)-Trond Torsvik 152200
                                 01/10/2009     30/06/2014        JAMTVEIT, BJØRN          Bidrag
420977   Age Sepcific Biomarks in Samples from Novaya Zemlya  01/03/2009     31/12/2010 152200    KARLSEN, DAG A.          Bidrag
420982                               Gabrielsen
      Forskningssamarbeid med Statoil (underprosjekt Roy01/02/2010       31/12/2014 152200    GABRIELSEN, ROY          Bidrag
420989   Cementation and rock properties in Organic rich silicoclastic rocks
                                 01/07/2010     30/06/2014 152200    JAHREN, JENS S.          Bidrag
420991   Reservoarkvalitet i Jura sandsteinsreservoarer i Sørlige
                                 01/08/2010     31/01/2012 152200    JAHREN, JENS S.          Bidrag
430010   4500773599 statl - FELTANALOGSTUDIER PÅ NORDØST GRØNLAND (gml 420650) 152200
                                 01/01/2009     31/12/2010        ANDRESEN, ARILD          Oppdrag
430184   54.6047.00 SINTEF Co2 Field laboratory         01/08/2010     31/05/2011 152200    AAGAARD, PER            Oppdrag
460724   POLARCAT Consortium Agreement             01/03/2007     30/09/2010 152200    KRISTJANSSON, JON EGILL      Bidrag
460884   Development and Tuning of a 3-D Stachastic Inversion Methodology to....
                                 01/01/2009     30/06/2011 152200    FALEIDE, JAN INGE         Bidrag
460897                                        30/11/2011 152200
      Arctic climate change and variability connected to stratosphere (178629/S30)(gml 211360
                                 01/02/2009                 ISAKSEN, IVAR           Bidrag
460898   CoE GeohazardNGI (gml 420598)             01/02/2009     31/12/2010 152200    KAAB, ANDREAS           Bidrag
460955   ArcAct - Unlocking the Arctic Ocean: The climate impact of
                                 01/12/2009     31/12/2012 152200    BERNTSEN, TERJE          Bidrag
460958   Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Norsjø, og
                                 01/12/2009     30/06/2013 152200    AAGAARD, PER            Bidrag
460985   193774/S30 Sources of Greenhouse Gases in East Asia (SOGGEA)
                                 01/03/2010     30/06/2013 152200    STORDAL, FRODE           Bidrag
460995   ICG Geohazard 2010-2012                01/04/2010     30/06/2013 152200    KAAB, ANDREAS           Bidrag
461004   CO2 lagring i Skagerrak/Kattegat - Interegg      01/06/2010     30/06/2012 152200    AAGAARD, PER            Bidrag
610272                              (NIR)
      Grant from NordForsk: Network on Impact Research 01/11/2005        30/06/2011 152200    DYPVIK, HENNING          Bidrag
640325   ACCENT GOCE-CT-2                    01/04/2004     31/12/2010 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640336   SCOUT-03 GOCE-CT-2004-505390              01/09/2004     31/12/2010 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640342   GOCE-CT-505339                     01/12/2004     31/12/2010 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640353                                        31/01/2011 152200
      QUANTIFY 003893-2 - Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems
                                 01/04/2005                 ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640354   ECATS 12284 - Environmentally Compatible Air Transport System
                                 01/05/2005     31/01/2011 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640393                                        31/12/2010 152200    STORDAL, FRODE
      EUROHYDRO FP6-2005-Global-4-GOCE-036916 - A European network for atmospheric hydogen observation and studies
                                 01/09/2006                                   Bidrag
640394   036952 - adaptive integrator water resources approaches01/09/2006     30/06/2011 152200    KAAB, ANDREAS           Bidrag
640402                                        31/12/2010 152200    ISAKSEN, IVAR
      Hydrogen, Methane and Nitrous oxide: Trend variability, budgets and interactions with the biosphere GOCE 037048
                                 01/11/2006                                   Bidrag
640405                                        31/01/2012 152200    AAGAARD, PER            Bidrag
      MIN-GRO - MRTN-CT-2006-035488 Mineral Nucleation and Growth Kinetics: Generating a general, fundamental model by integrating atomic-, macro- and field-scale
                                 01/12/2006
640414                                        31/12/2011 152200    KRISTJANSSON, JON EGILL
      EU Contract NO 036833-2 (EUCAARI) European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interctions
                                 01/01/2007                                   Bidrag
640415   FP6-2005-Global-4 Water and global change (contract no. 036946) WATCH
                                 01/02/2007     31/12/2012 152200    TALLAKSEN, LENA M.         Bidrag
640416   Global Earth Observation and Monitoring        01/02/2007     31/01/2013 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640417   European assessment of Transport on climate change and ozone
                                 01/06/2006     30/11/2010 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
640425                                        31/12/2010 152200    AAGAARD, PER
      037092 - SoilCritZone - Soil sustainability in Europe as deduced from investigation of the Critical Zone
                                 01/09/2007                                   Bidrag
650011   An Exercise to Asses Research Needs an dPOlicy Choices in areas of D 30/11/2010 152200
                                 01/12/2008                 TALLAKSEN, LENA M.         Bidrag
650017   CityZen-mega CITY-Zoom for the environment (grant no 212095)
                                 01/03/2009     31/08/2012 152200    STORDAL, FRODE           Bidrag
650030                               radiation
      IMPLICC - Implications and risks of engineering solar01/10/2009      30/06/2013 152200    KRISTJANSSON, JON EGILL      Bidrag
650033   Ice2sea (Grant No. 226375) - estimating the future contribution
                                 01/11/2009     31/05/2014 152200    HAGEN, JON OVE           Bidrag
657029                                        31/03/2012 Kampinos GOTTSCHALK, LARS
      Development of the method for reconstruction of primary hydrological conditions in 152200
                                 01/10/2008                 National Park           Bidrag
690226   InterMARGINS                      01/09/2007     30/06/2011 152200    FALEIDE, JAN INGE         Bidrag
690228   Administrativt prosjekt, 2008 Quadrennial Ozone Symposium
                                 01/11/2007     30/11/2010 152200    ISAKSEN, IVAR           Bidrag
690234   Drift av TIMS-lab                   01/03/2008     30/06/2011 152200    CORFU, FERNANDO          Bidrag
690236   ICP-MS-Lab                       01/04/2008     31/01/2012 152200    ANDERSEN, TOM           Bidrag
690241   GlobGlacier DUE                    01/07/2008     30/04/2011 152200    KAAB, ANDREAS           Bidrag
200665   Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi    01/03/2009     30/06/2014 152300    MOLDEN, ESPEN           Bidrag
121261   179852/I40 Fotokjemisk internalisering for cellegiftterapi av kreft
                                 01/07/2007     30/06/2011 152310    TØNNESEN, HANNE HJORT       Bidrag
143175   190403/V50 Development of an improved Naltrexone Depot Formulation
                                 01/02/2009     30/06/2013 152310    SANDE, SVERRE ARNE         Bidrag
143290   195285/V40 Cancer and antibicrobial photodynamic therapy
                                 01/09/2009     31/07/2013 152310    TØNNESEN, HANNE HJORT       Bidrag
190563   195475/V40 Medicines and patient safety (konsortiumavtale med
                                 01/08/2010     30/04/2013 152310    TOVERUD, ELSE-LYDIA        Bidrag
211443   Proff 2 - Erik Nord                  01/12/2008     30/06/2014 152310    BERGH, MARIUS           Bidrag
211476   Proff II stilling: Kristian Berg            01/09/2009     30/06/2015 152310    TØNNESEN, HANNE HJORT       Bidrag
420611   Gel Polcontr Rec (CONTROLLED RELEASE GelPol Contr Rel) 01/01/2004     31/12/2011 152310    SANDE, SVERRE ARNE         Bidrag
420612   Samf-farmas 1028 (FORSKNING SAMFUNNFARMASI 01/01/2004           31/12/2011 152310    TOVERUD, ELSE-LYDIA        Bidrag
420750   Apotekfarmasi                     01/01/2006     30/12/2014 152310    SANDE, SVERRE ARNE         Bidrag
430127   Fotostabilitetstester av alginatkapsler (gml 420948) 01/01/2009      30/06/2011 152310    TØNNESEN, HANNE HJORT       Oppdrag
460716   K4/04 "Bruk av legemidler under svangerskap og konsekvenser
                                 01/01/2007     31/07/2011 152310    NORDENG, HEDVIG          Bidrag
142596   167863/110                       01/09/2005     30/09/2010 152320    SAMUELSEN, ANNE-BERIT       Bidrag
143025   1852222/V30 Synthesis of novel activators for procaspase
                                 01/02/2008     28/02/2011 152320    HANSEN, TROND VIDAR        Bidrag
143028   183613/S10 Postgenome glycomics            01/01/2008     31/08/2011 152320    PAULSEN, BERIT SMESTAD       Bidrag
143179   190140/V10 Cultivated V kotschyana and C tinctorium  01/02/2009     31/12/2012 152320    PAULSEN, BERIT SMESTAD       Bidrag
143190                                        28/02/2012 152320
      190748/V30 Synthesis of two Polyunsaturated Natural Products Using APA as Starting Material HANSEN, TROND VIDAR
                                 01/03/2009                                   Bidrag
143356   197704/V30                       01/03/2010     31/12/2013 152320    HANSEN, TROND VIDAR        Bidrag
143409   172292 S30 - Pectin products from Malian medicalplants..(var 142656) 31/10/2011 152320
                                 01/08/2010                 PAULSEN, BERIT SMESTAD       Bidrag
250115   P2 LM DopAnaly H PROFESSORAT II...           01/01/1999     31/12/2014 152320    RASMUSSEN, KNUT E.         Bidrag
420976   185125/I10 INFIGUT                   01/11/2009     30/06/2011 152320    SAMUELSEN, ANNE-BERIT       Bidrag
420988   190402/I10 Potential of black aronia berries in treatment of
                                 01/06/2010     30/04/2014 152320    BARSETT, HILDE           Bidrag
430123   Strukturoppklaring av krillolje (gml 420936)      01/01/2009     31/12/2011 152320    REUBSAET, JAN LEO         Oppdrag
690131   Varian16.034.1008 SPONSORED RESEARCH AGREEMENT WITH VARIAN INC
                                 01/01/2000     31/01/2011 152320    RASMUSSEN, KNUT E.         Bidrag
142961                              biology - unravelling novel principle virulence mechanisms in pathogenic spore-forming bacteria
      183421/S10 From comparative genomics to systems 01/10/2007        30/06/2011 152330    KOLSTØ, ANNE-BRIT         Bidrag
143109                               of cod by use of bioactive substances in salmon oil and vegetable feed ingredients
      185244/S40 Restriction of lipid deposition in the liver01/07/2008     30/06/2011 152330    GJØEN, TOR             Bidrag
143289   195472/V40 Individualized Drug Therapy         01/09/2009     31/12/2012 152330    ÅSBERG, ANDREAS          Bidrag
143300   195484/V40 Safety Pharmacology (ISP-FARM)       01/01/2010     30/06/2013 152330    PAULSEN, RAGNHILD         Bidrag
143339   196122/V40 Neurodevelopmental toxicity caused by 01/03/2010        31/10/2013 152330    PAULSEN, RAGNHILD         Bidrag
200592   Professor II Farmasøytisk Biovitenskap, Eva Skovlund  01/10/2007     31/07/2012 152330    ULSHAGEN, KAREN MARIE       Bidrag
210762   P2 K Skarstad PROFESSORAT II (KIRSTEN SKARSTAD, 13052) 01/01/2000     31/12/2014 152330    SOLBERG, RIGMOR          Bidrag
420666   Apotek 1 - forskning                  01/10/2004     30/04/2011 152330    ÅSBERG, ANDREAS          Bidrag
420885                                        30/06/2011 152330    GJØEN, TOR             Bidrag
      FUGE Akvaforsk: Application of genomic tools and resources to selective breeding for improoved disease resistance and animal welfare in fish (211318)
                                 01/01/2006
420962   Oljederiverte kjemikalier og nevrotoksisitet      01/08/2009     31/01/2011 152330    PAULSEN, RAGNHILD         Bidrag
             Side 19/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra      Gyldig til    Sted  Prosjektleder         Inntektskategori
460365   CA CD14res Sepsis CELLEAKTIVERING...          01/01/1999     31/12/2010 152330   SOLBERG, RIGMOR        Bidrag
460368   LegemidMetabolism LEGEMIDDEL METABOLISME 01/01/1999            31/12/2010 152330   CHRISTENSEN, HEGE       Bidrag
460484   INSULINRESISTENS                    01/01/2002     31/12/2012 152330   RUSTAN, ARILD         Bidrag
690254   The protective mechanisms against neurodegeneration  01/01/2009     30/06/2011 152330   RUSTAN, ARILD         Bidrag
690269   RMS 09822/Contract 19799 Regulation of plasma cytokine 01/11/2009     28/02/2011 152330   ÅSBERG, ANDREAS        Bidrag
211525   Gründerskolen                     01/08/2010     30/06/2011 152420   ERIKSON, TRULS         Bidrag
142042   146031 1 SFF 1504 SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING   01/01/2002     30/06/2013 152500   FEDER, JENS          Bidrag
142561                                         in organic-rich sedimentary basins
      169457 S30 - Hydrocarbon maturation in aureoles around sill intrusions28/02/2011 152500
                                 01/05/2005                 SVENSEN, HENRIK        Bidrag
142953   180678/V30 Processes in volcanic basins        01/09/2007     30/09/2011 152500   SVENSEN, HENRIK        Bidrag
143152   193565/V11 Force patterns and Fragmentation in Evolving Fault Zones 30/06/2011 152500
                                 01/12/2008                 MAIR, KAREN          Bidrag
143199   193186/S Mechanisms of primary Migration        01/03/2009     30/06/2013 152500   MEAKIN, PAUL          Bidrag
143248   195911/V30 Mantle forcing               01/06/2009     30/11/2013 152500   TORSVIK, TROND         Bidrag
143380   200044/S60 - Permanent CO2 storage           01/06/2010     30/06/2014 152500   MALTHE-SØRENSEN, ANDERS    Bidrag
190538   190761/S60 Deep geothermal energy           01/09/2009     28/02/2013 152500   SIMONE, NINA          Bidrag
211445   The African Plate                   01/12/2008     30/06/2011 152500   TORSVIK, TROND         Bidrag
211478   Improved Plate Models                 01/10/2009     30/09/2012 152500   TORSVIK, TROND         Bidrag
420990   Barents Sea cores                   01/07/2010     31/12/2011 152500   HAMMER, ØYVIND         Bidrag
650010   DELTA-MIN                       01/11/2008     31/12/2012 152500   AUSTRHEIM, HÅKON        Bidrag
650024   237089-EarthCracks                   01/06/2009     29/02/2012 152500   (MANGLER VERDI)        Bidrag
690249   The Siberian Traps and the end-Extinction: Coincidence and Causality 31/01/2012 152500
                                 01/12/2008                 SVENSEN, HENRIK        Bidrag
142041   146077/30 1 SFF 1513 SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING 01/01/2002     31/12/2013 152600   WINTHER, RAGNAR        Bidrag
142576   170415/V30 - ESF-Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMef)
                                 01/06/2005     31/12/2010 152600   ØKSENDAL, BERNT        Bidrag
142598   173653 V00 - Numerical Analysis and Simulation of Geometric Wave Equations
                                 01/11/2005     31/07/2011 152600   CHRISTIANSEN, SNORRE      Bidrag
142747   176892/V30 - Mathematical and computational methods for....
                                 01/07/2006     30/04/2011 152600   SAMSET, EIGIL         Bidrag
190036   Tysk-norsk forskningssamarbeid i 2009/2010, DAADppp  01/09/2009     30/06/2011 152600   RISEBRO, NILS HENRIK      Bidrag
190543   Reservoir Monitoring and Dynamic Reservoir Characterization (NFR 176141/S30) 152600
                                 01/11/2009     30/06/2012       WINTHER, RAGNAR        Bidrag
211413   Southern African Masters Programme in Mathematical Modelling
                                 01/06/2008     31/12/2012 152600   ØKSENDAL, BERNT        Bidrag
211427   Partnerships in Higher Education Norway - North America 2008 - 2011 30/06/2012 152600
                                 01/10/2008                 HJORTH-JENSEN, MORTEN     Bidrag
650012   Shapes, Geometry and Algebra              01/12/2008     31/10/2013 152600   DOKKEN, TOR          Bidrag
650028   AdG 228087 INNOVATIONS IN STOCHASTIC ANALYSIS     01/09/2009     31/08/2015 152600   ØKSENDAL, BERNT        Bidrag
142998                               2007-2008-     31/12/2010 152700
      187170/ S30 -Polaråret- Det internasjonale Polaråret 01/12/2007 Satsing mot skoleverket      HETLAND, KARL TORSTEIN     Bidrag
143323   197812/S20 Budding Scienc and Literacy A longitudinal study of
                                 01/01/2010     30/06/2013 152700   ØDEGAARD, MARIANNE       Bidrag
200490   Støtte fra utdanningsdirektoratet           01/08/2005     31/12/2010 152700   (MANGLER VERDI)        Bidrag
200537   Kompetanse Natur (Kompetansenettverk for natur) 01/09/2006         31/12/2010 152700   ISNES, ANDERS         Bidrag
200645   Teknologi, Vegvesenet                 01/08/2008     31/12/2010 152700   BAUNE, RUNAR          Bidrag
200660   Den naturlige skolesekken               01/12/2008     30/06/2011 152700   ISNES, ANDERS         Bidrag
200679   Lektor II ordningen                  01/09/2009     30/06/2011 152700   OLSEN, EGIL          Bidrag
205407   KD ROSE                        01/01/2004     31/12/2011 152700   SJØBERG, SVEIN         Bidrag
205421   Forskerspirer i barnehagen - natur, miljø og teknikk for barnas skyld 31/12/2010 152700
                                 01/10/2008                 LEA, ANNE           Bidrag
211377   Energiundervisning                   01/11/2007     31/12/2010 152700   ISNES, ANDERS         Bidrag
420907   Geologisamling og Nettressurser til geologisamlingen01/06/2008       31/12/2010 152700   FRØYLAND, MERETHE       Bidrag
420908   Geoprogrammet                     01/06/2008     30/11/2013 152700   FRØYLAND, MERETHE       Bidrag
420926   Vilje-con-valg                     01/09/2008     31/01/2013 152700   SCHREINER, CAMILLA       Bidrag
420960   Teknologi Inspiratørene (TEKin)            01/07/2009     30/06/2012 152700   BAUNE, RUNAR          Bidrag
460758   Rekruttering til Realfag                01/09/2007     31/01/2011 152700   SCHREINER, CAMILLA       Bidrag
690242                                        31/12/2010 152700
      EXPLORA - elevers og læreres samtaler ved eksplorerende arbeid i nordiske naturfagklasserom
                                 01/08/2008                 ØDEGAARD, MARIANNE       Bidrag
142942   163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning 01/08/2007         30/06/2012 160002   ØDEGAARD, BJØRN        Bidrag
200366   SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER           01/01/2002     31/12/2015 160002   ØRSTAVIK, DAG         Bidrag
205425                               odontologi
      Tildeling av midler til dobbeltkompetanseutdanning i 01/11/2009      31/12/2011 160002   ØRSTAVIK, DAG         Bidrag
190520                                        28/02/2012 161500   SCHEIE, ruminant
      Public health aspects and the relationship between Shiga toxinproducing Enteropathogenic E.coli in the ANNE A.
                                 01/01/2009                                Bidrag
220001   EKSTERNE MIDLER RETTSODONTOLOGI (gml 210055)      01/01/2009     31/12/2010 161500   SOLHEIM, TORE         Oppdrag
640419   Health and Environment Network             01/01/2007     30/04/2011 161500   HALSTENSEN, TROND S.      Bidrag
143045                                        30/06/2011 161700   PREUS, HANS R
      The treatment of periodontal diseases. A randomized, blinded four-arm, placebo controlled clinical intervention trial.
                                 01/01/2008                                Bidrag
200542                                        30/06/2012 områder-holdbarhet og endringer over tid
      KVIT-prosjektet_Kvalitetsutvikling i tannlegepraksis. Hvite fyllinger i tyggebelastede 161700
                                 01/10/2006                 TVEIT, ANNE BJØRG       Bidrag
200605   Sosial ulikhet i barn og ungdoms tannhelse.      20/11/2007     31/01/2012 161700   HOLST, DORTHE         Bidrag
200656                                        tannbehandling
      Tilskudd til utvikling av et webbasert program for ungdom som unngår 31/05/2012 161700
                                 01/11/2008                 ESPELID, IVAR         Bidrag
204727   521AlderbestAsyl - Aldersbestemmelse på unge asylsøkere01/08/2003     31/12/2010 161700   KVAAL, SIGRID         Oppdrag
211376   Rekruttenes tannhelse                 01/12/2007     30/06/2011 161700   GRYTTEN, JOSTEIN        Bidrag
211493   Forhold som påvirker tannhelse og tannhelseatferd blant norske
                                 01/11/2009     30/06/2015 161700   GRYTTEN, JOSTEIN        Bidrag
250214   Dental erosjoner blant norskungdom - forekomst og årsak01/12/2007     30/06/2012 161700   TVEIT, ANNE BJØRG       Bidrag
250688   Desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi Helseregion Midt-Norge
                                 01/07/2009     31/01/2013 161700   (MANGLER VERDI)        Bidrag
420905   Donasjon av gave                    01/06/2008     30/06/2012 161700   SKOGLUND, LASSE A.       Bidrag
420927   Samarbeidsavtale med Jordan AS             01/09/2008     31/12/2010 161700   HANSEN, BJØRN FRODE      Bidrag
420951   Antibacterial Wound Dressing - verifiseringsprosjektet 1/01/2009
                                 0          31/12/2010 161700   LYNGSTADAAS, PETTER      Bidrag
420969   Klinisk prøving av nytt rotfyllingsmateriale - endontisk 1/10/2009
                                 0          30/06/2011 161700   ØRSTAVIK, DAG         Bidrag
420987   NewBone (NFR 202229/I10)                01/06/2010     30/09/2013 161700   LYNGSTADAAS, PETTER      Bidrag
430160   Kirurgi - kompetanseutvikling             01/11/2009     30/04/2012 161700   BJØRNLAND, TORE        Oppdrag
430164   Kurs - Farmakologi                   01/01/2010     31/01/2011 161700   SKOGLUND, LASSE A.       Oppdrag
430171   Frisk Pust (Lilleborg)                 01/04/2010     30/09/2011 161700   (MANGLER VERDI)        Oppdrag
460910   Long term impact of cancer on oral health       01/05/2009     30/06/2013 161700   BARKVOLL, PÅL         Bidrag
460950   Gave fra Oslo Tannlegeforening             01/11/2009     30/04/2012 161700   SKOGLUND, LASSE A.       Bidrag
690240   Utvikling av nye lærermidler              01/07/2008     31/12/2011 161700   TVEIT, ANNE BJØRG       Bidrag
220090                               and - (Underprosj.av 220074) 170002
      Programme for institutional transformation, research 01/12/2009      30/06/2013       WILHITE, HAL          Oppdrag
143113                                        30/06/2011 170030
      2008/01340-3 Støtte til Childwatch International Research Network 2008-2010 (gammelt 142893)
                                 01/07/2008                 JOHNSEN, JON-KRISTIAN     Bidrag
142288   159635 VIO NATUR                    01/01/2004     30/06/2011 170100   ASDAL, KRISTIN         Bidrag
142529                                        30/06/2012 170100   ASDAL,
      164576/S30 - Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature KRISTIN
                                 01/01/2005                                Bidrag
143163   forts prosjektnr 142139 Innovation, Path-Dependency and Policy
                                 01/01/2009     30/06/2011 170100   FAGERBERG, JAN         Bidrag
143370                               endring, å
      195648/V20 Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe01/04/2010        30/06/2013 170100   ASDAL, KRISTIN         Bidrag
             Side 20/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosjektleder            Inntektskategori
420887   Rubust Regulation in the petroleum sector       01/12/2007     30/06/2012 170100   RYGGVIK, HELGE            Bidrag
480021                               Gulf of
      Offshoreerfaringer med integrerte Operasjoner (IO) i01/04/2010      30/06/2011 170100   HAUKELID,KNUT            Oppdrag
640375   513396 - Dynamics of Institutions and Markets in Europe (DIME)
                                 01/01/2006     31/01/2011 170100   FAGERBERG, JAN            Bidrag
640406                              and industries in the knowledge-based economy: What JAN for job-rich growth in Europe? Contract nr.: 02886
      MICRO-DYN - The Competitiveness of firms, regions 01/12/2006       31/10/2011 170100   FAGERBERG, room           Bidrag
650003   MApping COntroversies on Science for POLitics - MACOPOL01/06/2008     31/12/2010 170100   ASDAL, KRISTIN            Bidrag
650004   The changing nature of Internationalization of Innovation in Europe 31/12/2011 170100
                                 01/06/2008                SRHOLEC, MARTIN           Bidrag
690275                              25RLG
      Expertise, democracy and environmental regulation. 01/02/2010       30/06/2011 170100   SUNDQVIST, GÖRAN           Bidrag
695005   ESST Treasury                     01/06/2009     30/06/2012 170100   (MANGLER VERDI)           Oppdrag
142782   RECON - Reconstituting Democracy in Europe       01/12/2006     31/07/2012 170400   ERIKSEN, ERIK ODDVAR         Bidrag
142970                              of Eur. Pol.
      182712/V10 - The Transformation and Sustainability 01/10/2007 Order 30/06/2013 170400      EGEBERG, MORTEN           Bidrag
143150                              Comparing
      The Institutionalization of the Europe of Knowledge: 01/01/2009 govern30/06/2011 170400     GORNITZKA, ASE            Bidrag
200274   FD STIPEND 04-06                    01/01/2004     31/10/2011 170400   SJURSEN, HELENE           Bidrag
200484   Grunnbevilgning UD                   01/07/2005     31/12/2011 170400   EGEBERG, MORTEN           Bidrag
200485   Grunnbevilgning MOD                  01/07/2005     31/12/2011 170400   ERIKSEN, ERIK ODDVAR         Bidrag
200595   FD-STIPEND 07-10                    01/11/2007     30/04/2011 170400   SJURSEN, HELENE           Bidrag
640403   RECON - CIT4028698 Reconstituting Democracy in Europe 01/01/2007     31/01/2013 170400   ERIKSEN, ERIK ODDVAR         Bidrag
650006   Europolis - A deliberate policy-making project FP7 - 225314
                                 01/10/2008     31/10/2011 170400   FOSSUM, JOHN ERIK          Bidrag
142592   170560 V50 - The matter of the first friendships    01/10/2005     31/03/2011 170500   BORGE, ANNE INGER HELMEN       Bidrag
142741                               and gender    30/06/2011 170500
      175387 V50- The effects of serotonin polymorphisms01/07/2006 on coqnitive control ...      LANDRØ, NILS INGE          Bidrag
142760                               research
      175272/V50 Integrating psychotherapy research and01/09/2006        31/07/2013 170500   RØNNESTAD, MICHAEL HELGE       Bidrag
142827                              fiber connections for cognitive 170500 brain activity KRISTINE structure in research and clinic
      177404/V50 Multi-modalimaging: The importance of 01/01/2007        31/12/2010 function, WALHOVD, and brain           Bidrag
142828   177458/V50 Neurogenetics of attention in the aging brain
                                 01/01/2007     31/08/2012 170500   ESPESETH, THOMAS           Bidrag
142922                               HIV/AIDS
      180309/S50 - Care and support for people living with01/04/2007in KwaZulu-Natal 170500
                                           30/09/2010       DUCKERT, FANNY            Bidrag
143000   185710/V50 Maternal leave, cash benefit and infant 01/01/2008       30/06/2012 170500   BORGE, ANNE INGER HELMEN       Bidrag
143027                                        and brain stress systems using PET in abstinent alcoholics Bidrag
      185515/V50 Biological bases of addiction: investigating norepinephrine 30/06/2011 170500
                                 01/01/2008                WALDERHAUG, ESPEN
143079                                        31/12/2011 170500   WALHOVD, and neuropsycologycal markers and mechanisms
      186092/V50 Cognition and plasticity throughout the human lifespan - Neuronatomical, neuropsysiologycal KRISTINE
                                 01/07/2008                                   Bidrag
143200                              born to mothers.. 30/04/2013 170500
      190411/V50 Neurocognitive development in children 01/04/2009                   WALHOVD, KRISTINE          Bidrag
143278   189507/V40 Neurocognitive development - increasing the 01/08/2009     31/12/2012 170500   ANDERS, M. FJELL           Bidrag
143297                              repair on
      191459/v50 Neurogentetics of aging: impact of DNA 01/11/2009       30/06/2012 170500   REINVANG, IVAR            Bidrag
143400   199537/v40. "What happens in the cerebral cortex trough the
                                 01/07/2010     31/12/2013 170500   FJELL, ANDERS            Bidrag
200539   E-kup - Enheten for kognitiv utviklingspsykologi    01/09/2006     31/07/2012 170500   MELINDER, ANNIKA           Bidrag
211401                              prosjektet
      Assistanse i Frontal lobe injury and cognitive control 01/04/2008     30/06/2011 170500   ENDESTAD, TOR            Bidrag
211402   Assistanse i GID prosjektet              01/04/2008     30/06/2011 170500   ENDESTAD, TOR            Bidrag
211518   Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi, driftsmidler til
                                 01/06/2010     30/06/2013 170500   GULLESTAD, SIRI ERIKA        Bidrag
460223   TVILLINGFAM PERSONL-FORST RPH 931022, ST        01/12/1994     31/12/2012 170500   TORGERSEN ,SVENN           Bidrag
460814   Evaluation of the Parental Guidance Programme     01/04/2008     31/12/2011 170500   VON TETZCHNER, STEPHEN        Bidrag
460859   Hjulpet kommunikasjon hos barn i alderen 5-15 år - en flernasjonal studie
                                 01/07/2008     30/06/2011 170500   VON TETZCHNER, STEPHEN        Bidrag
460975   Gaveprofessorat - Asle Hoffart             01/01/2010     31/01/2013 170500   NORDSETH, KRISTIN          Bidrag
690229   Apolipoprotein E, Attention and Alzheimer's Disease 01/11/2007      28/02/2013 170500   REINVANG, IVAR            Bidrag
690271   Gøteborgs Universitet,                 01/12/2009     30/09/2010 170500   LAENG, BRUNO             Bidrag
121133   166926/V10 - Public involvement in the provision of complex services 31/12/2010 170600
                                 01/12/2004                EIKA, KARI              Bidrag
121134   166867 - Demand unemployment and inflation       01/12/2004     31/10/2010 170600   HOLDEN, STEINAR           Bidrag
141294   127143/330 HERO A                   01/01/1998     31/12/2011 170600   HOEL, MICHAEL            Bidrag
142448   162851 Inequality and the welfare state        01/12/2004     30/09/2010 170600   STORESLETTEN, KJETIL         Bidrag
143261   Inequality, Risk Sharing and Marriage         01/07/2009     31/12/2010 170600   STORESLETTEN, KJETIL         Bidrag
143277   192548/V11 Inequality, Risk Sharing and Marriage 01/08/2009        31/12/2010 170600   STORESLETTEN, KJETIL         Bidrag
143321   NFR 200809/V11 Cyclical Retirement and Housing Wealth 01/01/2010     30/06/2011 170600   FEHR, NILS-HENRIK VON DER      Bidrag
143322   199475/S50 Implications of high fertility in developing countries
                                 01/01/2010     30/06/2013 170600   KRAVDAL, ØYSTEIN           Bidrag
143396   195135/V10 Econometric aspects of the credit crisis 01/06/2010      30/06/2014 170600   NYMOEN, RAGNAR            Bidrag
200161   GAVEPROFESSORAT SSB O BJERKHOLT            01/12/1994     31/12/2012 170600   BJERKHOLT, OLAV           Bidrag
200707   A multy Sectoral Study of Economic Growth Symposium/Leif
                                 01/06/2010     30/06/2011 170600   BOJER, HILDE             Bidrag
211084   P1MakroøkonomiNB                    01/01/2004     31/12/2010 170600   NYMOEN, RAGNAR            Bidrag
460723   Økolab                         01/01/2007     31/10/2010 170600   BREKKE, KJELL ARNE          Bidrag
460881   Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning    01/01/2009     30/06/2012 170600   ISHKAKOV, FEDOR           Bidrag
610290   Nordic Energy, Environmental Constraints and Integration
                                 01/01/2007     30/06/2011 170600   (MANGLER VERDI)           Bidrag
690265   Meeting of the QMSS 2 Steering Comitee         01/10/2009     30/09/2010 170600   KEILMAN, NICO            Bidrag
690273   Integrated Modelling of European Migration       01/01/2010     31/07/2014 170600   KEILMAN, NICO            Bidrag
142955   179552/V10 Centre of Equality, Social Organization, and Performance 30/06/2012 170610
                                 01/09/2007                MOENE, KARL OVE           Bidrag
650034   GRASP-Growth and Sustainability Policies for Europe/Project
                                 01/11/2009     31/10/2014 170610   MOENE, KARL OVE           Bidrag
121192   167264/V10 - Den sosiologiske diskursen om det moderne 01/04/2005     31/12/2010 170700   KALLEBERG, RAGNVALD         Bidrag
142560                                        30/09/2010 170700   O'BRIEN, KAREN
      170373 S30 - Etablering av International Prosjekt Office (IPO) for International Human Dimension Programme (IHDP) kjerneprosjekt ....
                                 01/05/2005                                   Bidrag
142810                                        31/07/2011 170700   O'BRIEN, KAREN
      178350/S30 - Responding to Climate Change: The Potentials of and Limits to Adaption in Norway. (PLAN)
                                 01/01/2007                                   Bidrag
143124                              model"
      192154/D15 Workshop om "The nordic welfare state 01/09/2008        30/04/2011 170700   WIDERBERG, KARIN           Bidrag
143148   189865/S30                       01/11/2008     31/10/2010 170700   O'BRIEN, KAREN            Bidrag
143250                                        31/10/2013 170700
      190138/V10 - Solar Transitions - Village Scale Solar Systems for Development
                                 01/06/2009                (MANGLER VERDI)           Bidrag
143251   190813/V10 - The Social meaning of children      01/07/2009     31/01/2013 170700   (MANGLER VERDI)           Bidrag
143252   190139/V10 - Critical Journalism in China       01/07/2009     31/12/2013 170700   (MANGLER VERDI)           Bidrag
143285   190226/S30 Q-methodology (Plan prosjektet)       01/10/2009     30/06/2011 170700   O'BRIEN, KAREN            Bidrag
143286   198124/S20 Kooridering av EUMargins          01/09/2009     30/04/2012 170700   FANGEN, KATRINE           Bidrag
143349   196608/V50 - Cannabis: Sub-culture, economy and social marginality 31/12/2014 170700
                                 01/03/2010                PEDERSEN, WILLY           Bidrag
143374   194332/S20 - Industrial relations under global stress01/04/2010      30/06/2013 170700   (MANGLER VERDI)           Bidrag
143392   199607/S50 - Solar Learning (underprosjekt 143250)01/06/2010       30/04/2011 170700   O'BRIEN, KAREN            Bidrag
190544   190800/V10 Elites in an egalitarian society (via UiB) 01/10/2009     31/03/2013 170700   HANSEN, MARIANNE NORDLI       Bidrag
200685                              in Sri
      LKA-09/073 Conflict resolution and social democracy 01/10/2009      30/09/2010 170700   STOKKE, KRISTIAN           Bidrag
250018   PROGRAM FOR OSLOFORSKNING               01/12/1994     30/06/2012 170700   BOTHA, HARALD            Bidrag
250699   201001081-2 Segregering i Osloskolen          01/04/2010     30/06/2011 170700   BIRKELAND, GUNN ELISABETH      Bidrag
420984   Innvolverende planlegging               01/03/2010     31/03/2015 170700   SØRHAUG, HANS CHRISTIAN       Bidrag
460920   Friends or foes                    01/06/2009     30/06/2012 170700   (MANGLER VERDI)           Bidrag
             Side 21/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosjektleder         Inntektskategori
480019   AdaptCRVA                       01/01/2010     30/06/2011 170700    ROSENRATER, LYNN       Oppdrag
640411                                        31/12/2010 170700    ERIKSEN, SIRI
      Competence platform on Energy Crop and Agroforestry Systems for Arid and Semi-arid-Ecosystems - Africa contr.n. 032448
                                 01/01/2007                                Bidrag
650007                                        31/10/2012 170700    adult immigrants in
      Grant Agreement no 217524, EUMARGINS, On the margins of the european community youngFANGEN, KATRINE seven european Bidrag
                                 01/10/2008                                countries.
657033   ESF - RESCUE                      01/12/2009     31/10/2011 170700    O'BRIEN, KAREN        Bidrag
657035   Norface 3-99 - NODES - Nordic welfare states      01/04/2010     30/04/2014 170700    WESSEL, TERJE         Bidrag
690204   GECHS-IHDP                       01/04/2006     31/07/2011 170700    O'BRIEN, KAREN        Bidrag
121278   185362/V10. Climate Change: Distributing Responsibilities Justly
                                 01/02/2008     31/12/2011 170800    HUSEBY, ROBERT        Bidrag
141286   127869/541 FRIKJØP/MAKTUTREDNINGEN (ØSTERUD)      01/01/1998     31/12/2010 170800    ØSTERUD, ØYVIND        Bidrag
141287   127890/541 FRIKJØP/MAKTUTREDNINGEN (SKJEIE)      01/01/1998     31/12/2010 170800    ØSTERUD, ØYVIND        Bidrag
142210   158445 530Ny-lib-Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn
                                 01/12/2003     31/10/2010 170800    MYDSKE, PER KRISTIAN     Bidrag
142788                                        30/04/2011 170800    BJØRKLUND, TOR
      177943/S20 - Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltakelse og representasjon av innvandrere i Norge
                                 01/01/2007                                Bidrag
142789                                        30/06/2011 170800    interventions
      178192/S20 - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feministSKJEIE, HEGE
                                 01/01/2007                                Bidrag
142806   174573/S30 - Post tsunami political transformations in Aceh and Sri Lanka
                                 01/01/2007     30/04/2011 170800    STOKKE, KRISTIAN       Bidrag
142909                                        organisering og tjenesteyting.LAWRENCE
      181782/S20 .Den krevende borger:Utfordringer for kommunesektorens 30/06/2011 170800
                                 01/09/2007                 ROSE,             Bidrag
143039                               or Change?
      185436/V10 Political Parties and Democracy: Decline01/01/2008       30/06/2013 170800    NARUD, HANNE MARTHE      Bidrag
143268                               Domestic
      163115/V10:Political Institutions, Development and a01/08/2009      31/12/2010 170800    HEGRE, HÅVARD         Bidrag
200513   Promotion of Meaningful Human Rights Based Democracy in Indonesia 31/12/2010 170800
                                 01/01/2006                 TØRNQUIST, OLLE        Bidrag
211283   Graduate Program in Democracy Studies         01/08/2006     31/12/2010 170800    TØRNQUIST, OLLE        Bidrag
211326                              Conflict in Indonesia and Sri Lanka
      The Role of Democracy in the Context of Power and 01/01/2007       30/06/2012 170800    STOKKE, KRISTIAN       Bidrag
211447   Geopolitics in the High North. Multiple Actors, Norwegian interests.
                                 01/12/2008     30/06/2013 170800    ØSTERUD, ØYVIND        Bidrag
480009   Indikatorer for godt lokaldemokrati (gml 460863)) 01/01/2009       30/09/2010 170800    BALDERSHEIM, HARALD      Oppdrag
640376   CIT CT 200551330 - Garnet               01/01/2006     31/12/2010 170800    HVEEM, HELGE         Bidrag
121299   197080/V10 - Reframing the secular: Norwegian Muslims and
                                 01/02/2010     30/09/2013 170900    BANGSTAD, SINDRE       Bidrag
142622   171484/V10 - Informal Child Migration in Europe    01/01/2006     30/04/2011 170900    FURST, ELISABETH LORANGE   Bidrag
143125                               between the    and the industrial.
      183352/S30 Newcomers to the farm, Atlantic salmon01/09/2008 wild 30/04/2013 170900        LIEN, MARIANNE ELISABETH   Bidrag
143275   194342/S20 Exclusion and inclusion in the suburb 01/09/2009        28/02/2014 170900    ERIKSEN, THOMAS HYLLAND    Bidrag
143298   194439/V20 - THE LAND IS DYING             01/11/2009     31/12/2010 170900    GEISSLER, PAUL WENZEL     Bidrag
460980   Sekularisme på norsk                  01/02/2010     30/06/2011 170900    BANGSTAD, SINDRE       Bidrag
121252                                        31/12/2010 180100    in today's China
      177712/V10 - Fengshu Liu - Negotiating Identity in the internet Age: The case of Urban Youth LIU, FENGSHU
                                 01/01/2007                                Bidrag
142927   180012/V10 Humaniorastudier i pedagogikk        01/05/2007     31/03/2011 180100    LØVLIE, LARS         Bidrag
142928   180024/V10 Learning trajectories in knowledge economies01/07/2007     31/01/2011 180100    JENSEN, KAREN         Bidrag
143166                               Investigating   30/06/2013 transfers ERSTAD,
      191228/V10 Local Literacies and community spaces -01/01/2009 transactions and180100 in the.... OLA               Bidrag
143266   197901/S20-Educational theory about society' educational
                                 01/04/2010     30/09/2011 180100    STAFSENG, OLA         Bidrag
143304   197652/S20-Higher Education and Professional Learning: 01/12/2009     30/06/2011 180100    MAASEN, PETER         Bidrag
143320   196792/V10-Multiple-Documents Literacy:Understanding, 01/01/2010     30/06/2013 180100    BRÅTEN, IVAR         Bidrag
190526   Elev-Forsk. Kunnskapsbygging med digitale medier 01/03/2009        31/01/2012 180100    ERSTAD, OLA          Bidrag
200702   09/1887-2/TJ-Space2cre8 brukerstyrt medieproduksjon blant
                                 01/04/2010     28/02/2011 180100    ERSTAD, OLA          Bidrag
204804                                        i grunnopplæringen DALE, ERLING LARS         Oppdrag
      Kunnskapsløftet - evaluering - Forskningsbasert evaluering av reformen30/06/2011 180100 - Kunnskapsløftet, del I.1 Analyse av reformens forutsetninger
                                 01/10/2007
205265   SVEIN EGIL VESTRE, LØNNSMIDLER             01/01/1998     31/01/2011 180100    VESTRE, SVEIN EGIL      Bidrag
205360   249 21 Lieberg SIGMUND LIEBERG - LØNNSMIDLER01/01/2000 M.M.       31/01/2011 180100    LIEBERG, SIGMUND       Bidrag
211306   LOITASA II - Language of instruction in Tanzania and South Africa
                                 01/01/2007     31/07/2013 180100    BROCK UTNE, BIRGIT      Bidrag
211339                                        30/06/2011 180100
      Strengthen and Deliver Cooperative Master Level Programmes in Higher Education Studies
                                 01/01/2007                 MAASSEN, PETER        Bidrag
220085   PITRO - PFI. (Underprosj.av 220074)          01/12/2009     30/06/2011 180100    BROCK UTNE, BIRGIT      Oppdrag
280065                              læreplan i     31/12/2010 180100    ØZERK, KAMIL
      Osloprosjektet - Tilpasset norskopplæring med felles 01/01/2009norsk-likeverdig opplæring i praksis (gml 250647)        Oppdrag
657012   ERASMUS MUNDUS                     01/10/2004     31/12/2010 180100    MAASSEN, PETER        Bidrag
657026                                        31/12/2010 180100    GRØNNING, TERJE
      Follow-up on the Copenhagen process: Research into forms of individual career development & continuing vocational training
                                 01/05/2008                                Bidrag
657031   MODERN-European Platform Higher Education Modernisation01/06/2009     30/09/2012 180100    MAASSEN, PETER        Bidrag
657032   502143-LLP-1-2009-AT-ERASMUS-ECDSP. Master Degree in  01/12/2009     30/09/2012 180100    STAFSENG, OLA         Bidrag
690262   Sace2cre8                       01/09/2009     31/12/2010 180100    STAFSENG, OLA         Bidrag
690266   NORPOL - Polish Higher Educ.and the Europ.Higher 01/10/2009        31/08/2011 180100    MAASEN, PETER         Bidrag
143354   200925/V11 - L E Mobilitetsstipend, U Rindal      01/03/2010     31/12/2011 180200    (MANGLER VERDI)        Bidrag
143358   197582/S20 NFR - LIMM - Linking Micro and Macro Data....
                                 01/03/2010     31/08/2011 180200    ROE, ASTRID          Bidrag
200486   228KU NettOvergr NETTVERK FOR KOMPETANSEUTVIKL. FOR LÆRERE/SKOLELEDERE ...
                                 01/08/2005     31/12/2010 180200    MØLLER, JORUNN        Bidrag
200547   International Civic and Citizenship Study       01/11/2006     31/07/2011 180200    MIKKELSEN, ROLF        Bidrag
200591   Veiledning av nyutdannede lærere            01/09/2007     31/12/2010 180200    DAHL, ANNE KRISTIN      Bidrag
200623   Programme for international student assesment 2009   01/01/2008     30/06/2012 180200    KJÆRNSLI, MARIT        Bidrag
200690   Utviklingsarbeid - Mentor for nyutdannede lærere 01/11/2009        30/04/2011 180200    KNUDSEN, GEIR         Bidrag
200699   TIMSS 2011                       01/02/2010     30/06/2014 180200    GRØNMO, LIV SISSEL      Bidrag
200713   Nettverk for skoleledelse 2010             01/07/2010     31/12/2011 180200    OTTESEN, ELI         Bidrag
200722   Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere 2010/201130/06/2010     31/12/2011 180200    DAHL, ANNE KRISTIN      Bidrag
200723   Veiledning av nyutdannede lærere 2010         02/07/2010     31/12/2011 180200    KNUDSEN, GEIR         Bidrag
204717   Nasj Prøve Lesing                   01/01/2003     30/06/2011 180200    NARVHUS, EVA         Oppdrag
204763   nasjonale prøver - Evaluering av nasjonale prøver 01/07/2005       30/06/2011 180200    LIE, SVEIN          Oppdrag
204772   TIMSS 2007                       01/08/2005     31/12/2010 180200    GRØNMO, LIV SISSEL      Oppdrag
204791   Kartleggingsprøver i regning og tallforståelse, trinn 215/12/2006     31/07/2013 180200    LIE, SVEIN          Oppdrag
204828   Kartleggingsprøver i regning 3. trinn og VG1      01/07/2009     31/12/2014 180200    ALSETH, BJØRNAR        Oppdrag
204841   Rektorskolen                      01/12/2009     31/03/2015 180200    AAS, MARIT          Oppdrag
211295   Nasjonale prøver i matte                15/12/2006     31/07/2011 180200    PEDERSEN, VIVI        Bidrag
250213   Skolelederdagene 2010FMOA               01/12/2007     31/12/2010 180200    OTTESEN, ELI         Bidrag
250700   Teach First Norway 2010                01/07/2010     29/02/2012 180200    PEDERSEN, VIVI        Bidrag
280079   Lederutvikling Øvre Romerike (gml 250669)       01/01/2009     30/06/2011 180200    MØLLER, JORUNN        Oppdrag
280080   Lederutvikling Stavanger (gml 250670)         01/01/2009     30/06/2011 180200    OTTESEN, ELI         Oppdrag
430165   Skolelederdagene 2010                 01/03/2010     30/06/2011 180200    VENNEBO, KIRSTEN       Oppdrag
480000                                        31/12/2011 av kunnskapsløftet (gml 460734)
      FIRE - Forvaltningsnivåenes og instotusjonenes rolle-en forskningsbasert evaluering180200
                                 01/01/2009                 MØLLER, JORUNN        Oppdrag
650008   SIS-CT-2008-217725 MINDTHE GAP             01/10/2008     31/12/2011 180200    JORDE, DORIS         Bidrag
650023   S-Team 234870 FP7-Science-in-society-2008-3      01/06/2009     31/05/2013 180200    JORDE, DORIS         Bidrag
650031   InnoMathEd - 141831-2008 - Innovations in Mathematics 01/11/2009     31/12/2011 180200    GJONE, GUNNAR         Bidrag
121286   191230/V10 Preventing Literacy Failure in Children at Risk
                                 01/01/2009     30/06/2012 180300    MELBYE-LERVÅG, MONICA     Bidrag
             Side 22/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til   Sted Prosjektleder       Inntektskategori
143061                                         Disorders 180300
      185459/V10 The Natuare and Development of Language and Language30/06/2012in Children HAGTVET, BENTE E.
                                 01/02/2008                             Bidrag
143327   200911/V11 Leiv Eiriksson mobilitetsprogram 2010 01/02/2010        30/06/2011 180300  DUESUND, LIV        Bidrag
143331   196772 Attentive glimpse as retrieval associate    01/02/2010     31/07/2013 180300  GRAVEN, TORØ TEIGUM    Bidrag
200562   Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling    01/01/2007     30/06/2011 180300  DALEN, MONICA       Bidrag
200687   Hørselstesting CLL                   01/11/2009     31/12/2010 180300  FALKENBERG, EVA-SIGNE   Bidrag
200698   Økningen i tilmeldte til barnevernet          01/01/2010     31/10/2013 180300  DUESUND, LIV        Bidrag
200711   Språkutvikling hos barn med Downs syndrom       01/07/2010     30/06/2011 180300  (MANGLER VERDI)      Bidrag
205417                                         Children.
      The Nature and Development of Language and Communication Skills in30/06/2012 180300
                                 01/12/2007               HAGTVET, BENTE E.     Bidrag
211319                                        30/06/2012 180300
      NUFU - Capacity building in teacher education for children with disabilities and special needs WORMNÆS, SIRI
                                 01/01/2007                             Bidrag
211419   Education, Sociology, Psychology, Business, Engineering, Energy
                                 01/08/2008     30/06/2012 180300  DUESUND, LIV        Bidrag
220084   PITRO ISP - underprosjekt til 220074          01/12/2009     30/06/2011 180300  WORMNÆS, SIRI       Oppdrag
220097   Deaf Education and Sign Language            01/06/2010     30/06/2011 180300  VONEN, ARNFINN       Oppdrag
280106   EVU Språk- og leseveileder               01/10/2009     31/12/2010 180300  FROST, JØRGEN       Oppdrag
280113   Frikjøp av Liv Heidi Mjelve              31/12/2009     30/06/2011 180300  MJELVE, LIV HEIDI     Oppdrag
280130   SPED4941 Språk og leseveiledning            01/08/2010     31/12/2011 180300  FROST, JØRGEN       Oppdrag
657025   Intercultural education                01/03/2008     31/12/2010 180300  HOLMBERG, JORUN      Bidrag
142654                                        31/12/2011 180400
      171355 V10 - MEDIATIZED STORIES (Medidation perspectives on digital storytelling among youth)
                                 01/01/2006               LUNDBY, KNUT        Bidrag
143228                                        30/04/2014 180400
      193011/S10 CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Culture Technologies
                                 01/06/2009               LUDVIGSEN, STEN      Bidrag
200694   Sansetap.no                      01/12/2009     30/06/2012 180400  SKAAR, BJØRN        Bidrag
211523   ICT Experiments in Norwegian Educational research 01/08/2010        30/06/2011 180400  (MANGLER VERDI)      Bidrag
460927   A-HUS                         01/08/2009     30/06/2011 180400  MOEN, ANNE         Bidrag
480020   Abelpris2010                      01/04/2010     30/09/2010 180400  PETTREM, YVONNE      Oppdrag
640361   KP-Lab - Developing Knowledge Practices Laboratory01/09/2005        31/01/2011 180400  MØRCH, ANDERS       Bidrag
650000   Science Created by You                 01/02/2008     31/03/2013 180400  KLUGE, ANDERS       Bidrag
657018   gRig - 2006-1104/001-001 CLT CA21           01/05/2007     31/12/2010 180400  MORRISON, ANDREW      Bidrag
143273   190053/V10 NATED                    01/08/2009     31/03/2017 180600  LUDVIGSEN, STEN      Bidrag
143336   199686/V20 Forskningssatsning i arkeologi ved     01/02/2010     30/06/2013 270001  GLØRSTAD, HÅKON      Bidrag
211463   OM-AV-FOR mangfoldige museumsbrukere          01/04/2009     31/05/2014 270003  MIKKELSEN, EGIL      Bidrag
121300   195424/V10 - Mangfold og variasjon i Sør-Norges fangstmarker
                                 01/02/2010     31/08/2013 271000  SOLLI, BRIT        Bidrag
211487   Utlån: VFM, Hverdagsliv i middelalderen        01/10/2009     28/02/2014 271000  IVERSEN, FRODE       Bidrag
250684   Utlån fra KHM: Utlån: Midgard historisk senter, "Veien gjennom Vestfold (jernalder)271000
                                 01/01/2009     30/06/2014     IVERSEN, FRODE       Bidrag
250685                                        30/06/2014 271000
      Utlån fra KHM: Midtgård historisk senter, "Livet leker-spill og leker i jernalder/middelalder"
                                 01/01/2009               IVERSEN, FRODE       Bidrag
250687                               grenseland"
      Utlån fra KHM: VAFK, Vest-Agder museet, "Vikinger i01/01/2009       30/06/2014 271000  IVERSEN, FRODE       Bidrag
250690   Utlån: Åseral k, Folkevandringstid i indre Agder    01/07/2009     28/02/2015 271000  (MANGLER VERDI)      Bidrag
250691   Utlån: Søgne k, "De første menneskene"         01/07/2009     31/05/2015 271000  (MANGLER VERDI)      Bidrag
250692   Utlån: Larvik Museum, Veien gjennom Vestfold/Kaupang  01/07/2009     31/05/2017 271000  SPANGEN, MARTE       Bidrag
250695   Juvfonna 2009                     01/11/2009     30/04/2014 271000  WANGEN, VIVIAN       Bidrag
280125   Utlån Trøgstad Kommune                 01/07/2010     30/06/2012 271000  SPANGEN, MARTE       Oppdrag
460840   Gokstad revitalisert                  01/07/2008     30/04/2018 271000  IVERSEN, FRODE       Bidrag
657036   HERA CRP TAP                      01/06/2010     31/05/2014 271000  IVERSEN, FRODE       Bidrag
142935   178777/v20 - Structure and history           01/05/2007     30/04/2012 272000  GLØRSTAD, HÅKON      Bidrag
190533   190044/S30 DYLAN konsortie               01/07/2009     30/04/2016 272000  KALLHOVD, KARL       Bidrag
200616   Faglig program                     01/12/2007     31/08/2030 272000  KALLHOVD, KARL       Bidrag
200617   Hov, Lillehammer kommune                01/12/2007     30/06/2013 272000  KALLHOVD, KARL       Bidrag
200618   Aursjøen                        01/12/2007     30/06/2012 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE  Bidrag
200619   Odberg nordre                     01/12/2007     31/05/2013 272000  MARTENS, JES        Bidrag
200620   Askeladden                       01/12/2007     30/06/2012 272000  KALLHOVD, KARL       Bidrag
200646   Vassdragsundersøkelser fas 1              01/11/2008     30/04/2026 272000  KALLHOVD, KARL       Bidrag
200706   Bergkunst 2010                     01/05/2010     31/12/2010 272000  VOGT, DAVID        Bidrag
204755   Klov Gråfjell - formidlingsprosjekt for elever i grunnskolen
                                 01/04/2005     30/09/2010 272000  STENE, KATHRINE      Oppdrag
204800   Linnomstien, Tønsberg kommune             01/08/2007     30/09/2010 272000  LØNAAS, OLE CHRISTIAN   Oppdrag
204813   Skøyen nordre, Oslo                  01/05/2008     30/04/2016 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.   Oppdrag
204822   Lusæter                        01/04/2009     31/03/2013 272000  BERGSTØL, JOSTEIN     Oppdrag
204824   Lunaveien 5                      01/04/2009     31/03/2015 272000  MARTENS, JES        Oppdrag
204826   Hemstad Østre                     01/06/2009     31/05/2013 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE  Oppdrag
204829   Hveem nordøstre                    01/08/2009     28/02/2014 272000  SKOGSFJORD, ANNE      Oppdrag
204830   Kårbolig på Hove                    01/09/2009     28/02/2014 272000  LØNAAS, OLE CHRISTIAN   Oppdrag
204831   L.P Wettresvei 9                    01/09/2009     28/02/2014 272000  DAMLIEN, HEGE       Oppdrag
204832   Skijordet                       01/09/2009     30/09/2010 272000  DAMLIEN, HEGE       Oppdrag
204836   Hovin østre                      01/10/2009     31/10/2013 272000  DAMLIEN, HEGE       Oppdrag
204837   Ny driftsbygning på Foss                01/11/2009     30/09/2010 272000  LØNAAS, OLE CHRISTIAN   Oppdrag
204838   Marumveien 41                     01/11/2009     30/09/2013 272000  MARTENS, JES        Oppdrag
204842   Tverdalen-sikringsgravning               01/12/2009     31/03/2014 272000  GLØRSTAD, HÅKON      Oppdrag
204843   Reguleringsplan for E39 Lene trafikksikkerhet     01/04/2010     30/06/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.    Oppdrag
204844   Trosterud                       01/05/2010     30/06/2011 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE  Oppdrag
204845   Hågganviksteinen                    01/05/2010     30/06/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.    Oppdrag
204846   Etablering av bolig i Korsveien 19           01/05/2010     30/06/2011 272000  DAMLIEN, HEGE       Oppdrag
204847   Våningshus på Them                   01/07/2010     30/06/2011 272000  LONAAS, OLE CHRISTIAN   Oppdrag
204848   Fagerli                        01/07/2010     30/06/2011 272000  MARTENS, JES        Oppdrag
204849   RV Sør Odal-Kongsvinger                01/07/2010     30/06/2011 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE  Oppdrag
204852   Seberg II, gravfelt, §11b               01/08/2010     30/06/2012 272000  BERGSTØL, JOSTEIN     Oppdrag
204853   Lukashaugen, Rotbergsjøen               01/08/2010     31/10/2012 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE  Oppdrag
204855   Gang og sykkelvei langs Stokke ravei          01/09/2010     31/12/2011 272000  MARTENS, JES        Oppdrag
211375   Gråfjell. Pop.vit.bok.                 01/01/2006     31/12/2011 272000  STENE, KATHRINE      Bidrag
211474   Rensenn                        01/09/2009     28/02/2013 272000  BERSTØL, JOSTEIN      Bidrag
211496   Helleristninger i Østfold; bokutgivelse        01/12/2009     30/04/2014 272000  VOGT, DAVID        Bidrag
220005   Robsrud, Lørenskog (gml 210715)            01/01/2009     31/05/2011 272000  HELLIKSEN, WENCHE     Oppdrag
220009   Klov Ra Rf Gråfjell (gml 211052)            01/01/2009     31/08/2011 272000  STENE, KATHRINE      Oppdrag
            Side 23/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosjektleder           Inntektskategori
220014   Gråfj eu Rena Elv - Gråfjell-Rena Elv (gml 211154) 01/01/2009   31/08/2011 272000 STENE, KATHRINE          Oppdrag
220021   Etablering av jordgravd høyspentkabel i Karlborgveien (gml 211255) 31/12/2010 272000
                                01/01/2009           JAKSLAND, LASSE          Oppdrag
220031   E6 Hovinmoen- Dal, Ullensaker k. (gml 211278)    01/01/2009  30/09/2010 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
220034   E18 - SKY - Telemark grense (gml 211329)       01/01/2009  31/08/2012 272000 JAKSLAND, LASSE          Oppdrag
220035   Riksvei 9, Ose nord- Tveit sør (gml 211332)     01/01/2009  31/08/2011 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
220044   E-18, parsell, Vestfold grense- Langangen (gml 211398)
                                01/01/2009  30/04/2013 272000 JAKSLAND, LASSE          Oppdrag
220047   Danebo, E-18, Lie Larvik Kommune (gml 211412) 01/01/2009      30/04/2017 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
220051   Fv44 Dæhlengutua, Gran kommune (gml 211430) 01/01/2009       30/04/2015 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
220052                                    30/04/2016 272000
      Hauglifjell_Asak mellom, hovedvannledning, Skedsmo kommune (gml 211432)
                                01/01/2009           LØNAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
220055   Brandsrud vestre, Eidsberg komm (gml 211438)     01/01/2009  30/04/2018 272000 NYBRUGET, PER OSCAR        Oppdrag
220059   E18 Gulli-Langåker                  01/03/2009  31/05/2018 272000 GJERPE, LARS ERIK         Oppdrag
220060   Rv 7 Ramsrud-kjeldsbergsvingene, Ringerike      01/05/2009  30/11/2013 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
220062   Romundgard                      01/05/2009  30/09/2010 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
220063   Ås kirkegård II - Norderås              01/06/2009  31/10/2013 272000 DAMLIEN, HEGE           Oppdrag
220065   E6 Dal-Minnesund                   01/06/2009  31/05/2018 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
220067   Kjellbergveien                    01/06/2009  31/10/2015 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
220068   Dorr, Eidsvoll                    01/06/2009  30/09/2013 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
220069   RV222, Sannervegen-Ottestad kirke          01/06/2009  30/09/2014 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
220071   Fv501 Carsten Ankersveg-Vestvangen          01/08/2009  30/09/2014 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
220073   FV 155 Vardal                    01/08/2009  28/02/2015 272000 LONAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
220075   E39 Tangvall-Storenes, Klepland           01/08/2009  30/09/2014 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.       Oppdrag
220077   E39 Fardal-Osestad                  01/10/2009  31/05/2015 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
220082   Høyspentkabler-Røyse, Fase 2             01/11/2009  30/04/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
220094   195424/V10 - Mangfold og variasjon i Sør-Norges fangstmarker
                                01/02/2010  31/07/2011 272000 DAMLIEN, HEGE           Oppdrag
220096   Reguleringsplan for fv 269 Rudi-Volbu, østre Slidre Kommune
                                01/06/2010  30/06/2011 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
220099   RV 20, Kløfta Bru - Flissundet bru          01/06/2010  30/06/2011 272000 BERG-HANSEN, INGER MARIE     Oppdrag
220100   Vestfoldbanen parsell Vestfold grense - Porsgrunn 01/07/2010    30/06/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
220101   Brandbu Sentrum                   01/07/2010  30/06/2011 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
220102   Ny trase for E18 Melleby - Askim grense       01/08/2010  31/01/2011 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
220105   Ny RV 115 fra Vamma til Rignesdalen         01/09/2010  31/12/2011 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
280000   MINDRE ARKEOLOGISKE KOMM OPPDRAG - 42600 (gml 250055)01/01/2009  30/04/2013 272000 KALLHOVD, KARL          Oppdrag
280001   VEIEN KULTURMINNEPARK, BUSKERUD - LGu (gml 250060)  01/01/2009  30/11/2011 272000 GUSTAFSON, LIL          Oppdrag
280003                                    30/04/2013 272000 KALLHOVD, KARL
      KommKultMForvSmå DIV. (FYLKES)KOMMUNALE MINDRE PROSJEKT INNEN KULTURMINNEFORVALTNING (gml 250120)
                                01/01/2009                            Oppdrag
280006                                    30/09/2010 272000 KALLHOVD, KARL
      KommKulMForvSaml MINDRE (FYLKES)KOMMUNALE PROSJEKT INNEN KULTURMINNEFORVALTNING (gml 250141)
                                01/01/2009                            Oppdrag
280013   KlovRanslagenkir (gml 250181)            01/01/2009  31/12/2010 272000 STENE, KATHRINE          Oppdrag
280019   Rud/Hauger idrettspark, Bærum kommune (gml 250192)  01/01/2009  31/08/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
280025   Røyrvikåsen, Hovden, Bykle kommune (gml 250199) 01/01/2009     28/02/2011 272000 RUNDBERGET, BERNT         Oppdrag
280027   Narvestadsveien, Sarpsborg kommune (gml 250201)01/01/2009     30/09/2010 272000 NYBRUGET, PER OSCAR        Oppdrag
280030   Norderhovskogen, Brenneriroa, Løten kom (gml 250205) 01/01/2009  30/04/2011 272000 BERGSTØL, JOSTEIN         Oppdrag
280044   Staver-Bryn, Bærum kommune (gml 250225)       01/01/2009  30/04/2018 272000 BERG-HANSEN, INGER MARIE     Oppdrag
280050   Solhauglie, Hove, Øystre Slidre kom.(gml 250233) 01/01/2009    30/04/2015 272000 BERGSTØL, JOSTEIN         Oppdrag
280073   Ambjørnrød, Fredrikstad kommune (gml 250661)     01/01/2009  31/12/2010 272000 JAKSLAND, LASSE          Oppdrag
280077                                    30/04/2011 272000
      Sørvald bo- og behandlingssenter, Sørvald, Sørum kommune (gml 250666)
                                01/01/2009           SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
280081   Rudshøgda, Ringsaker kommune (gml 250671)      01/01/2009  30/04/2016 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
280093   Kulturkriminalitet-Bjørnum, Sandefjord kommune    01/03/2009  30/04/2014 272000 ROLFSEN, PERRY          Oppdrag
280094   Gimle gård, Agder naturmuseum og Spicheren      01/03/2009  31/05/2015 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.       Oppdrag
280097   Kirkenær skole                    01/04/2009  31/10/2013 272000 BERG-HANSEN, INGER MARIE     Oppdrag
280099   Kulturkriminalitet: Svinesund, Halden kommune    01/05/2009  31/10/2029 272000 ROLFSEN, PERRY          Oppdrag
280100   Kulturkriminalitet: Solum prestegård         01/06/2009  30/06/2019 272000 ROLFSEN, PERRY          Oppdrag
280101   Høllevegen-Vaglen, Fv160               01/06/2009  31/05/2014 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.       Oppdrag
280103   Gvammen, 197/3.28                  01/07/2009  31/05/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
280104   Viksenga-Svensrud, Hole kommune           01/07/2009  30/04/2013 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
280107   Askim kirkegård                   01/10/2009  30/09/2016 272000 NYBRUGET, PER OSCAR        Oppdrag
280108   Linflåa idrettsplass                 01/10/2009  30/09/2013 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
280110   Skoklefall barnehage                 01/11/2009  31/03/2014 272000 DAMLIEN, HEGE           Oppdrag
280115   Semsveien GSV                    01/03/2010  30/06/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
280116   Lambertseter idrettsanlegg              01/04/2010  30/06/2011 272000 DAMLIEN, HEGE           Oppdrag
280117   Røyse skole                     01/04/2010  30/06/2011 272000 LONAAS, OLE CHRISTIAN       Oppdrag
280118   38770 Hvan videregående skole - golfbane       01/05/2010  30/06/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
280119   Reguleringsplan for sanering av planoverganger Øyovegen og
                                01/05/2010  30/06/2011 272000 GLØRSTAD, HÅKON          Oppdrag
280120   Askim Kirkegård                   01/05/2010  30/06/2011 272000 NYBRUGET, PER OSCAR        Oppdrag
280121   Åmothaugen/Ormetjønn                 01/06/2010  30/06/2011 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.       Oppdrag
280122   Jahrenveien                     01/06/2010  30/06/2011 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.       Oppdrag
280123   Reguleringsplan for Valaskjold -Trompeten      01/07/2010  30/06/2011 272000 NYBRUGET, PER OSCAR        Oppdrag
280126   Tingberg Industriområdet               01/07/2010  30/06/2011 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
280127   Myhre grustak                    01/07/2010  30/06/2011 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
280128   Sole Skog IV                     01/08/2010  31/12/2011 272000 SKOGSFJORD, ANNE         Oppdrag
280129   Innbygda vannverk Sør                01/08/2010  30/06/2011 272000 BERGSTØL, JOSTEIN         Oppdrag
280131   Bergsalleen 21                    01/08/2010  28/02/2011 272000 SKOGSFJORD, ANNE         Oppdrag
280132   Kråkstad Kirke                    01/09/2010  31/12/2011 272000 DAMLIEN, HEGE           Oppdrag
280133   Endring av reguleringsplan for Åslia Skisenter    01/09/2010  31/12/2011 272000 MARTENS, JES           Oppdrag
420909   Ås, Ullensaker kommune                01/06/2008  30/04/2015 272000 ROLFSEN, PERRY          Bidrag
430024   Husjordet/Sletta (gml 420719)            01/01/2009  31/12/2010 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
430044   Samdriftsfjøs på Tollerud, Eidsvoll (gml 420777)   01/01/2009  31/07/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
430059   Kjørbo magasinleir, Bærum kommune (gml 420804) 01/01/2009     31/07/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.       Oppdrag
430080   Øvre Ålsåsen, Ål kom. (gml 420846)          01/01/2009  28/02/2011 272000 GUSTAFSON, LIL          Oppdrag
430081   Frydenlund gård, Lier kommune (gml 420847)      01/01/2009  30/04/2011 272000 GUSTAFSON, LIL          Oppdrag
430086   Røykenvik, Rossum, Gran kommune (gml 420856) 01/01/2009      31/12/2010 272000 LARSEN, JAN HENNING        Oppdrag
             Side 24/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til   Sted Prosjektleder             Inntektskategori
430089   Sørås gård, Ås kommune (gml 420860)         01/01/2009    30/04/2011 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430090   Haga gård, Ås kommune (gml 420861)          01/01/2009    31/12/2010 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430092   Sløgjajuvet, Haugen, Sigdal kommune (gml 420866) 01/01/2009      30/04/2011 272000  BERGSTØL, JOSTEIN           Oppdrag
430095   Haglebu skiheiser, Rugland, Sigdal kom. (gml 420873) 01/01/2009    30/04/2011 272000  BERGSTØL, JOSTEIN           Oppdrag
430101   Høgslund, Skedsmo kommune (gml 420894)        01/01/2009    30/04/2014 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430108   Røykenvika II, Råssumsgutua, Gran kommune (gml 420913)
                                01/01/2009    30/04/2015 272000  RUNDBERGET, BERNT           Oppdrag
430109   Kvitfjell vest. Tullien, Ringebu kommune (gml 420914)01/01/2009    30/04/2011 272000  BERGSTØL, JOSTEIN           Oppdrag
430115   Tassåsen, Elverum kommune (gml 420921)        01/01/2009    30/04/2011 272000  RUNDBERGET, BERNT           Oppdrag
430116   Sjømoen, Råholt, Eidsvoll kom. (gml 420922)     01/01/2009    30/04/2011 272000  BERGSTØL, JOSTEIN           Oppdrag
430118   Sorenskrivergården, Vestby søndre, Sørum kom. (gml 420928)
                                01/01/2009    30/04/2011 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430119   Isi miljøpark, Bærum kommune (gml 420929)      01/01/2009    31/12/2010 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430121   Røyse-Kabling, Hole kommune (gml 420932)       01/01/2009    30/04/2018 272000  RUNDBERGET, BERNT           Oppdrag
430122   Kjørkåsen - Reguleringsplan for Kjørkåsen (420724) (gml 420933)
                                01/01/2009    30/04/2011 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE       Oppdrag
430128   Slyngveien 17, Oslo kommune (gml 420949)       01/01/2009    30/04/2017 272000  ÅSTVEIT, LEIF INGE          Oppdrag
430132   Glemmen vestre                    01/03/2009    30/06/2017 272000  MIKKELSEN, EGIL            Oppdrag
430133   Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold          01/04/2009    31/05/2013 272000  MARTENS, JES             Oppdrag
430134   Hasleveien 58                    01/04/2009    31/03/2014 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430136   Sverstad søndre, Sandefjord             01/04/2009    31/10/2013 272000  MARTENS, JES             Oppdrag
430137   Sundet-Barmen, Risør                 01/05/2009    31/10/2014 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430138   Hamresanden Hotell, Kristiansand           01/05/2009    31/10/2013 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430140   Søre Moen                      01/05/2009    31/08/2015 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430144   Carl Kjelsens vei 71                 01/06/2009    31/10/2013 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
430145   Lisætra 2                      01/06/2009    31/05/2014 272000  LARSEN, JAN HENNING          Oppdrag
430146   Kristianslund                    01/06/2009    30/11/2013 272000  LARSEN, JAN HENNING          Oppdrag
430148   Rønneberg industriområde-nordre del         01/06/2009    31/05/2013 272000  MARTENS, JES             Oppdrag
430150   Styri, området B2                  01/08/2009    30/09/2010 272000  DAMLIEN, HEGE             Oppdrag
430151   Hemsedal skisenter                  01/08/2009    31/03/2014 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430153   Dalan grustak                    01/09/2009    30/04/2014 272000  LARSEN, JAN HENNING          Oppdrag
430155   Nydyrking på Svenneby                01/10/2009    30/04/2014 272000  BERG-HANSEN, INGER MARIE       Oppdrag
430156   Onsøy Pukkverk II                  01/10/2009    30/09/2014 272000  NYBRUGET, PER OSCAR          Oppdrag
430162   Ånerud (Gml Drammensv 320)              01/12/2009    31/03/2014 272000  DAMLIEN, HEGE             Oppdrag
430168   Barntjernmoen                    01/04/2010    30/06/2011 272000  DAMLIEN, HEGE             Oppdrag
430169   Dikeveien Nord                    01/04/2010    30/06/2012 272000  MARTENS, JES             Oppdrag
430170   Gonsgrinda                      01/05/2010    30/06/2011 272000  NYBRUGET, PER OSCAR          Oppdrag
430174   Reguleringsplan for Øytangen, Tverdalsøy       01/06/2010    30/06/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.         Oppdrag
430175   Leiruttak på Rustad                 01/06/2010    30/06/2011 272000  LONAAS, OLE CHRISTIAN         Oppdrag
430176   Beitostølen Helsesportsenter             01/06/2010    30/06/2011 272000  LARSEN, JAN HENNING          Oppdrag
430177   Limijordet 2010                   01/06/2010    30/06/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.         Oppdrag
430178   Borsæmagasinet                    01/07/2010    30/06/2011 272000  SKOGSFJORD, ANNE           Oppdrag
430179   Brattsberg - Sivert Urnes veg            01/07/2010    31/12/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.         Oppdrag
430180   Reguleringsplan for Kleivi Næringspark        01/07/2010    30/06/2011 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430181   Nydyrking Vettestad                 01/07/2010    30/06/2011 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
430182   Fjellbø Hyttefelt                  01/07/2010    30/06/2011 272000  GLØRSTAD, ZANETTE T.         Oppdrag
430183   Gardermoen Næringspark                01/08/2010    30/06/2011 272000  DAMLIEN, HEGE             Oppdrag
430185   Hamresanden Hotell og Campingområde         01/08/2010    30/06/2012 272000  SKOGSFJORD, ANNE           Oppdrag
430187   Sandvik                       01/09/2010    30/06/2011 272000  MARTENS, JES             Oppdrag
430188   Tottaskogen                     01/09/2010    28/02/2011 272000  GLØRSTAD, HÅKON            Oppdrag
480003   Åslia, Nannestad kommune (gml 460818)        01/01/2009    30/04/2014 272000  RUNDBERGET, BERNT           Oppdrag
480005   Bjørvika, Barcodetomtene B11 og B12. Oslo kommune. (gml 460841) 30/06/2013 272000
                                01/01/2009              KALLHOVD, KARL            Oppdrag
480008   Ullerøy kirke, Vestberg vestre, Sarpsborg kom. (gml 460860)
                                01/01/2009    30/09/2010 272000  NYBRUGET, PER OSCAR          Oppdrag
480016   Husebybakken aktivitetspark , 29/115         01/08/2009    28/02/2014 272000  DAMLIEN, HEGE             Oppdrag
695008   Huseby                        01/08/2010    31/08/2011 272000  SIMONSEN, MARGRETE F.         Oppdrag
657037   HERA - CIM                      01/07/2010    31/05/2014 273000  FUGLERUD, ØIVIND           Bidrag
143302   195335/V30 DDAMA: Digitization and Dissemination of 01/11/2009    30/04/2014 274000  MATLAND, SUSAN            Bidrag
200689   Satellittdata                    01/11/2009    31/10/2013 274000  SAMDAL, MAGNE             Bidrag
204701   Kons Fornminner RA                  01/01/2003    31/12/2015 275000  (MANGLER VERDI)            Oppdrag
220002   KONSERVERINGS-OPPDRAG (Statl) - 44604 K (gml 210328) 01/01/2009    31/12/2020 275000  (MANGLER VERDI)            Oppdrag
250228   Fonnfunn Oppland                   01/07/2008    30/04/2018 275000  SOMMER-LARSEN, ANNE          Bidrag
430009   GsTønsberg 22453-GJENSTANDSMATERIALE FRA NEDRE LANGGATE 40 (gml 420642)
                                01/01/2009    31/12/2010 275000  VIBE MÜLLER, INGER HELENE       Oppdrag
460798   E-18 Senketunnelen                  01/02/2008    30/04/2013 275000  VELEDER, MARIANNE           Bidrag
480013   Nedre Langgate 43, Tønsberg             01/04/2009    31/08/2013 275000  VELEDER, MARIANNE           Oppdrag
480014   Arups Gate, Oslo                   01/04/2009    30/09/2013 275000  SOLLI, BRIT              Oppdrag
480022   Fjernvarmeprosjekt i Tønsberg, NIKU         01/10/2010    30/06/2012 275000  (MANGLER VERDI)            Oppdrag
142534                                      Node
      168002 S30 - Global Biodiversity Information Facilty (GBIF)-Norwegian 31/07/2011 280800
                                01/03/2005              TIMDAL, EINAR             Bidrag
142625   170853 V40 - Sperm morphology and function in passerine birds
                                01/01/2006    31/10/2010 280800  LIFJELD, JAN TERJE          Bidrag
142635                                      31/12/2010 280800
      170952 V40 - Did vascular plants and bryophytes survive the last ice age in Scandinavia?
                                01/01/2006              BROCHMANN, CHRISTIAN         Bidrag
142858   180464/D15 Russland - Devonia - Carboniferous faunas,01/04/2007    31/12/2010 280800  NAKREM, HANS ARNE           Bidrag
143084                                      31/01/2013 280800  GUSAROV, VLADIMIR           Bidrag
      183318/S30 Norwegian insect red lists 2010 and 2015: optimising the use of species occurence data for objective evaluation of endangered status
                                01/08/2008
143180                                      30/06/2013 280800
      191627/v40 - Reconstruction of past ecosystems by barcoding DNA preserved in permafrost BROCHMANN, CHRISTIAN
                                01/02/2009                                 Bidrag
143291   Artskart-Fisk, ferskvann               01/10/2009    31/12/2010 280800  JOHNASEN, ARILD            Bidrag
143329   199713/V20 Forskerskole i Biosystematikk       01/02/2010    31/01/2012 280800  BROCHMANN, CHRISTIAN         Bidrag
143359   196554/V80 Sperm, speciation and promiscuity     01/03/2010    30/06/2014 280800  LIFJELD, JAN             Bidrag
190502                              to toxicants   30/06/2011 280800  WIIG, ØYSTEIN
      Polar bear circumpolar health assessment in relation 01/09/2007 and climate changing 175989/S30 (211361)             Bidrag
200440                              i jordbrukets
      kart biomangfold - Kartlegging av biologisk mangfold01/08/2004 kulturlandskap 280800
                                         31/12/2010     BJUREKE, KRISTINA           Bidrag
200474   Kartlegging rød (Kartlegging og overvåking...)    01/04/2005    31/12/2010 280800  ØKLAND, RUNE             Bidrag
200483   L23/93 TOV 14 - Terrestrisk naturovervåking-vegetasjonsovervåking i Solhomfjell 280800
                                01/07/2005    31/12/2010     ØKLAND, RUNE             Bidrag
200672                                      30/06/2011 280800
      Naturtypeovervåkning-utarbeidelse av et faglig grunnlag for intensiv naturtypeovervåkning
                                01/07/2009              (MANGLER VERDI)            Bidrag
200673   Blodsugende knott og vassdragsreguleringer      01/06/2009    31/05/2012 280800  BRABRAND, ÅGE             Bidrag
             Side 25/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosjektleder         Inntektskategori
200674                                       tiltak
      Småkraft og småfisk; effekter på ørretbekker og virkning av avbøtende 31/05/2012 280800
                                 01/06/2009               SALTVEIT, SVEIN        Bidrag
200678   Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn 01/09/2009       30/09/2010 280800  BRITTAIN, JOHN         Bidrag
204781   Effektkontroll av vassdragskalking i Aust- og Vest Agder
                                 01/06/2006    31/07/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN JAKOB     Oppdrag
204782   Effektkontroll vassdragskalking i Rogaland       01/06/2006    31/12/2010 280800  SALTVEIT, SVEIN JAKOB     Oppdrag
204817                               på bunndyr
      Miljøvirkning av små kraftverk - vurdering av effekter01/10/2008     31/12/2010 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
210249   SJØPATTEDYR (stat)                   01/12/1994    31/12/2010 280800  WIIG, ØYSTEIN         Bidrag
210951   PRO 39 02Zimbabwe BIODIVERSITY OF SOUTHERN01/01/2002  AFRICA      31/12/2010 280800  STEDJE, BRITA         Bidrag
211165   Gen var hvalross - Genetisk variasjon hos hvalross fra Svalbard
                                 01/12/2004    31/12/2010 280800  WIIG, ØYSTEIN         Bidrag
211231                               and 306 Material 31/12/2010 280800
      Exp. 303 306 - Radiolarian studies on Expedition 30301/02/2006                BJØRKLUND, KJELL RASMUS    Bidrag
211233   Ny norsk naturtypeinndeling              01/02/2006    31/12/2010 280800  ØKLAND, RUNE HALVORSEN     Bidrag
211344   AFROALP II                       01/06/2007    30/06/2012 280800  BROCHMANN, CHRISTIAN      Bidrag
211411   Artsnavnebasen - navnekomiteer             01/06/2008    31/12/2010 280800  BENDIKSEN, KATRIINA      Bidrag
211446                                       31/12/2010 280800
      Rødliste 2010 - lav, sommerfugl, veps, rettvinger, kakkerlakker og saksedyr
                                 01/12/2008               MELUM, FRIDJOF         Bidrag
211482   Artskart-Hymenoptera: Evanioidea            01/10/2009    31/12/2010 280800  HANSEN, LARS OVE        Bidrag
211483   Artskart-Coloptera og Diptera             01/10/2009    30/06/2011 280800  GUSAROV, VLADIMIR       Bidrag
211495   Telephorales in Norway                 01/12/2009    30/06/2012 280800  LARSSON, KARL-HENRIK      Bidrag
211502   Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet
                                 01/01/2010    30/06/2012 280800  SØLI, GEIR           Bidrag
211508   Norwegian Barcode og Life (NorBOL)           01/04/2010    30/11/2011 280800  LIFJELD, JAN          Bidrag
211512   Coleoptera: Curculionidae og Lathridiidae       01/06/2010    30/06/2011 280800  GUSAROV, VLADIMIR       Bidrag
211519   Kartlegging av lecideoide lav i Norge         01/07/2010    31/12/2012 280800  TIMDAL, EINAR         Bidrag
220000   FLY/FUGL-KONTOR (gml 210053)              01/01/2009    31/12/2014 280800  AAS, CHRISTIAN         Oppdrag
220015   KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA 57101 S (gml 211177) 01/01/2009    31/12/2010 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
220016                                       31/12/2010 280800  SALTVEIT, SVEIN
      HK 001566 SULDAL KONSULENTOPPDRAG VEDR. FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I SULDALSVASSDRAGET (gml 211178) Oppdrag
                                 01/01/2009
220076   Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Aursjømagasinet  01/01/2009    30/06/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
220078   Rødliste 2010-Karplanter                01/11/2009    31/12/2010 280800  ELVEN, REIDAR         Oppdrag
220079   PITRO III 2009-2012                  01/11/2009    30/06/2011 280800  GUSAROV, VLADIMIR       Oppdrag
220095   Løiten linje                      01/02/2010    30/06/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
220103   Produksjon av faktaark                 01/08/2010    30/06/2011 280800  AARVIK, LEIF          Oppdrag
220104   Skjomen. Konsekvensutredning utbygging av Skarelva   01/08/2010    31/12/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
280004                                       30/09/2010 280800
      AkerHoffElv59698 BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I AKERSELVA OG HOFFSELVA (gml 250125)
                                 01/01/2009               SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
280005   TUNEFLUE I ÅGÅRDSELVA (gml 250133)           01/01/2009    31/12/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
280086   Fiskeundersøkelser i Morsa-vassdraget (gml 250677)01/01/2009       31/12/2011 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
280087   Fiskeundersøkelser i Leirvassdraget (gml 250678) 01/01/2009       31/12/2011 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
280124   Kartlegging av dragehodeglansbiller          01/06/2010    30/06/2015 280800  SØLI, GEIR           Oppdrag
420493   NORLEX                         01/01/2001    31/12/2011 280800  GRADSTEIN, FELIX        Bidrag
420852   Geologic timescale                   01/06/2007    31/07/2011 280800  GRADSTEIN, FELIX        Bidrag
420958   Bidrag til feltregistrering av norsk flora - Wischmann 01/05/2009    30/06/2013 280800  (MANGLER VERDI)        Bidrag
430000   NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB (gml 420365) 01/01/2009    31/12/2011 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
430003                                       31/12/2010 280800
      FiBiUsPålsbufjord FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I FORBINDELSE MED BYGGING AV BRABRAND, ÅGE
                                 01/01/2009                              Oppdrag
                                                     TERSKEL I PÅLSBUFJORDEN (gml 420568)
430147   Numedalslågen/Bergsjø-fiskeribiologiske undersøkelser 01/06/2009    30/11/2011 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
430149   Rullestad-småkraftverk-biologiske undersøkelser    01/06/2009    31/12/2010 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
430154                                       31/12/2011 280800
      Hurdalsørret 2000 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HURDALSSJØEN (var 300084) BRABRAND, ÅGE
                                 01/09/2009                              Oppdrag
430158   Effektiv bruk av substrat hos ungfisk         01/11/2009    30/06/2012 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
430166   NVE-MBV Suksesskriterier                01/04/2010    30/11/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
430167   Øglegraverne 2010                   01/04/2010    30/06/2011 280800  HURUM, JØRN          Oppdrag
430172   Bearbeidelse av prøver. RB               01/05/2010    31/10/2012 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
430186   E18 Gulli-Langåker                   01/09/2010    30/11/2011 280800  SALTVEIT, SVEIN        Oppdrag
460662   Overvåking og registrering av insekter i Oslo, del 2- 2006
                                 01/12/2005    31/12/2010 280800  HANSEN, LARS OVE        Bidrag
460770   EnviDORR (211328)                   01/11/2007    30/06/2012 280800  SALTVEIT, SVEIN        Bidrag
460827   BIOCLASS-FRESH, 2008-2011 (190508)           01/06/2008    31/10/2012 280800  BRABRAND, ÅGE         Bidrag
460907   Environmental impacts of hydropeaking         01/04/2009    30/06/2013 280800  SALTVEIT, SVEIN        Bidrag
480002   HydroFish (gml 460774)                 01/01/2009    31/12/2010 280800  BRABRAND, ÅGE         Oppdrag
640410   Challenges in assessing forecasting biodiversity and ecosystem changes in Europe 280800
                                 01/01/2007    31/01/2014      BROCHMANN, CHRISTIAN      Bidrag
690223   Novaya Zemlya                     01/05/2007    31/12/2010 280800  NAKREM, HANS ARNE       Bidrag
690258   Molecular studies of Bowhead Whales          01/03/2009    30/06/2012 280800  WIIG, ØYSTEIN         Bidrag
121295   193710/S50 - The effect of migration and remittances on land
                                 01/10/2009    30/06/2013 290100  STØLEN, KRISTI ANNE      Bidrag
121297   193710/S50 - The effect of migration and remittances on land
                                 01/11/2009    30/06/2013 290100  STØLEN, KRISTI ANNE      Bidrag
143149   184795/V10 Sustainability for the 21st Century     01/12/2008    30/06/2012 290100  WITOSZEK, NINA         Bidrag
143156   Norwegian Latin America Research Network        01/12/2008    30/06/2011 290100  BULL, BENEDICTE        Bidrag
143170   151999/S30 Nettverk for Asiastudier (142575)      01/01/2009    30/06/2011 290100  BØCKMAN, HARALD        Bidrag
143176   185745/S50 GLOBVAC                   01/02/2009    30/06/2012 290100  ROALKVAM, SIDSEL        Bidrag
143234   190769/S60 - Do customer information programs influence energy consumption? 290100
                                 01/06/2009    30/06/2012      (MANGLER VERDI)        Bidrag
143254                                       in Nicaragua 190134/V10
      Bio-engineering multi-functional silvopastoral landscapes: A case study 31/07/2013 290100
                                 01/07/2009               STØLEN, KRISTI ANNE      Bidrag
200515   Colombia                        01/12/2005    31/12/2011 290100  (MANGLER VERDI)        Bidrag
211509   Prosjektnr. 09/87 - Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå
                                 01/04/2010    30/06/2011 290100  (MANGLER VERDI)        Bidrag
220091                              and outreach   30/06/2013 290100   220074)
      Programme for institutional transformation, research 01/12/2009 2009-2012- (Underprosj.av MCNEILL, DESMOND          Oppdrag
460996   PESILA                         01/04/2010    30/06/2011 290100  (MANGLER VERDI)        Bidrag
640433                                       31/12/2010 290100
      Land Policies and their Impact on the Sustainable Development of Developing Countries
                                 01/12/2008               MCNEILL, DESMOND        Bidrag
640436   MSCF-CT-2005-029888 China in the World Postgraduate  01/04/2010    30/06/2011 290100  BØCKMAN, HARALD        Bidrag
460749   Sommerskole midler                   01/08/2007    31/10/2012 290700  (MANGLER VERDI)        Bidrag
695000   Scandinavian Urban Studies Term - 01332 (gml 690001)  01/12/1994    31/01/2012 290700  VANNEBO, EINAR         Oppdrag
142778   175261/S10 Functional Genomics of Regulatory T cells  01/11/2006    31/12/2010 290801  TASKEN, KJETIL         Bidrag
142976                                       31/03/2011 heart as TASKEN, chronic
      182926/V40 Targeting of a PKA-AKAP18d-phospholamban signalling complex in the290801 therapy forKJETIL hearth failure
                                 01/10/2007                              Bidrag
142977                                       31/03/2011 290801
      182739/I40 Drug targeting of protein-protein and ligand-protein interactions
                                 01/09/2007               TASKEN, KJETIL         Bidrag
143193   191744/V40 Spatiotemporal Regulation of cAMP Signalling in Health.. 30/06/2013 290801
                                 01/03/2009               TASKEN, KJETIL         Bidrag
143260   193223/I40 Chemical Biology Platform by ChemBioNet Norway
                                 01/07/2009    30/09/2012 290801  TASKEN, KJETIL         Bidrag
143367   196244/V40 3rd International Conference on Compartmentalized
                                 01/04/2010    30/06/2011 290801  TASKEN, KJETIL         Bidrag
143375   202181 - American Cell Research and Tratment Alliance 01/05/2010    31/12/2011 290801  TASKEN, KJETIL         Bidrag
             Side 26/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra   Gyldig til     Sted Prosjektleder            Inntektskategori
190504                                      31/03/2011 290801    TASKEN, Profiles           Bidrag
      183675/S10 Single Cell Profiling of Photospho-Protein Networks in Health and Disease - From Signalling KJETIL to Future Biomarkers (142981)
                                 01/10/2007
420540   IMMUNMODULERENDE TERAPI HIV              01/01/2001   31/12/2010 290801    TASKEN, KJETIL            Bidrag
460772                                       celleproliferasjon og TASKEN, KJETIL
      PR-2006-0466 Molekylære mekanismer for CAMP-mediert regulering av30/06/2012 290801 immunfunksjon
                                 01/12/2007                                  Bidrag
460778                                      30/06/2012 290801
      PR-2006-0445 Novel therapeutic strategies for stimulation of anti-neoplastic immune activity TASKEN, KJETIL
                                 01/01/2008                                  Bidrag
460832                                      30/06/2012 290801    VANG, TORKEL
      PK01-2007-0299 Regulation of Src family kinase-mediated mitogenic signaling in hematopoietic cells by PTPs and PTK
                                 01/06/2008                                  Bidrag
460951   PK01-2009-0408 Regulation of Src family kinase-mediated01/11/2009   30/06/2011 290801    VANG, TORKEL             Bidrag
640401   LSHB-CT-2006-037189. Project thera-cAMP        01/11/2006   31/01/2011 290801    TASKEN, KJETIL            Bidrag
690198   EMBO WORKSHOP - Protein Kinase Meeting & FEBS / EMBO WORKSHOP
                                 01/11/2005   31/12/2011 290801    TASKEN, KJETIL            Bidrag
142988                                      30/06/2013 290802
      183418/S10 - A node of the FUGE platform for proteomics at the Biotechnology Centre of OsloTHIEDE, BERND
                                 01/01/2008                                  Bidrag
142978                                      30/06/2011 290807    in Caenorhabitis
      183330/S10 Towards a system level understanding of responses to endogenous DNA damage NILSEN, HILDE elegans
                                 01/01/2008                                  Bidrag
143076                                      31/12/2011 290807    NILSEN, HILDE            Bidrag
      185911/V40 B-cell lymphomagenesis in Ung-deficient mice: collaboration between chronic antigenic stimulation and DNA repair deficiency
                                 01/07/2008
460762                                      31/12/2011 to modulate cellular
      HS01-2006-0144 Cellular response to DNA damage; A role for DNA repair pathways290807
                                 01/11/2007               NILSEN, HILDE            Bidrag
460978                               A role for
      PK01-2009-0357 Cellular responses to DNA damage;01/02/2010       30/06/2011 290807    NILSEN, HILDE            Bidrag
460998   Odd Fellow - Jobert                  01/05/2010   30/06/2012 290807    NILSEN, HILDE            Bidrag
640383   21889 - RDRADDRUTD                   01/03/2006   30/06/2011 290807    NILSEN, HILDE            Bidrag
142997                                      31/03/2012 290808
      180622/V40 Physiological and pathological impacts of glutamine transporters
                                 01/12/2007               CHAUDRY, FARRUKH           Bidrag
143155   Atypical PKCs in skin morphogenesis and homeostasis1/01/2009
                                 0        30/06/2011 290809    LEITGES, MICHAEL           Bidrag
143350   197261/V40 Functional in vivo analysis of Protein Kinase Cs
                                 01/03/2010   31/12/2013 290809    LEITGES, MICHAEL           Bidrag
460777                                      30/06/2011 290809    LEITGES,
      PK01-2007-0301 Functional analysisi of the involvement of individual PKS isoforms during tumorigenesis MICHAEL
                                 01/01/2008                                  Bidrag
460984                               vivo
      PK01-2009-0346 Identification and analysis of PKC in01/03/2010     30/06/2011 290809    LEITGES, MICHAEL           Bidrag
690264   Analysis of PKC KOs-Hannover              01/08/2009   31/12/2011 290809    LEITGES, MICHAEL           Bidrag
121121                                       trender og 291200   MUHLEISEN, WENCKE          Bidrag
      194715/V20 (var163688/V20) - Det skeive vendingen. Destabiliserende 30/09/2010 praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning
                                 01/12/2004
121294   189055/V20 Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske
                                 01/09/2009   31/03/2012 291200    PRØITZ, LIN             Bidrag
142721   174809 S30 - Gender, Violence and Democracy in Western Balkans
                                 01/05/2006   30/06/2011 291200    HALSAA, BEATRICE           Bidrag
142829   178192/SO - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism.
                                 01/02/2007   31/12/2011 291200    SKJEIE, HEGE             Bidrag
142853                                      30/06/2011 291200
      177653/V10 - Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie
                                 01/03/2007               NIELSEN, HARRIET BJERRUM       Bidrag
142982   Gendered Citizenship in Multicultural Europe. 184386/V10
                                 01/11/2007   31/07/2011 291200    HALSAA, BEATRICE           Bidrag
143107   187800 - Being Together - Remaking Public Intimacies - 01/07/2008   31/12/2012 291200    MUHLEISEN, WENCKE          Bidrag
143158   189014 / Kjønn og kanoniske tekster          01/01/2009   31/12/2012 291200    ØKLAND, JORUNN            Bidrag
200676   Professorat i maskulinitets- og likestillingsforskning 01/06/2009   31/10/2011 291200    HOLTER, ØYSTEIN GULLVÅG       Bidrag
640407                                      28/02/2012 291200    Movements
      FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Womens HALSAA, BEATRICE
                                 01/12/2006                                  Bidrag
142009                                      31/12/2010 291600
      152322/150 Bioiuf REGIONAL RESOURCES FOR EDUCATION AND TRAINING IN BIOINFORMATICS
                                 01/01/2002               GABRIELSEN, ODD STOKKE        Bidrag
142453                                      31/12/2011 291600
      FUGE 151919 150 - Bioinformatics platform application from the Oslo region environment
                                 01/11/2003               HOVIG, EIVIND            Bidrag
142980                                      30/06/2012 291600    - 2011 -Søkna om STOKKE
      183619/S10 FUGE Øst II - Funksjonel genomforskning i Østlandsregionen-Handlingsplan 2007 GABRIELSEN, ODDregional støtte. Bidrag
                                 01/09/2007
143104                               Nordic EMBL  30/06/2018 291630
      187615/V40 Centre for Molecular Medicine Norway - 01/06/2008 Partnership            LOTHE, RAGNHILD A.          Bidrag
650002   EATRIS                         01/04/2008   31/12/2011 291630    TASKEN, KJETIL            Bidrag
143295   Gruppe 1 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for
                                 01/10/2009   30/06/2018 291631    MILLS, IAN              Bidrag
143296   Gruppe 2 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for
                                 01/10/2009   30/06/2018 291632    NAGELHUS, ERLEND           Bidrag
143405   187615/V40 Gruppe 3 Underprosjekt av 143104      01/08/2010   30/06/2018 291633    (MANGLER VERDI)           Bidrag
139999   Budsjettering; prosjektserie 120000 - 139998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
169999   Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
189999   Budsjettering; prosjektserie 180000 - 189998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
190099   Budsjettering; prosjektserie 190000 - 190098      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
190699   Budsjettering; prosjektserie 190500 - 190698      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
204699   Budsjettering; prosjektserie 200000 - 204698      01/01/2004   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
204999   Budsjettering; prosjektserie 204700 - 204998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
209699   Budsjettering; prosjektserie 205000 - 209698      01/01/2004   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
209999   Budsjettering; prosjektserie 209700 - 209998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
219999   Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
229999   Budsjettering; prosjektserie 220000 - 229998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
279999   Budsjettering; prosjektserie 250000 - 279998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
299999   Budsjettering; prosjektserie 280000 - 299998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
429999   Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
449999   Budsjettering; prosjektserie 430000 - 449998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
479999   Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
499999   Budsjettering; prosjektserie 480000 - 499998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
629999   Budsjettering; prosjektserie 610000 - 629998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
649999   Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
656999   Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998      01/01/2006   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
657999   Budsjettering; prosjektserie 657000 - 657998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
694999   Budsjettering; prosjektserie 690000 - 694998      01/12/2009   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Bidrag
699999   Budsjettering; prosjektserie 695000 - 699998      01/01/2001   31/12/2020 310400    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
143309   LEDIG                         01/01/2010   30/06/2013 310430    (MANGLER VERDI)           Bidrag
143335   Ledig                         01/02/2010   30/06/2013 310430    (MANGLER VERDI)           Bidrag
201458   LEDIG                         01/03/2009   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bidrag
204827   LEDIG                         01/06/2009   30/04/2014 310430    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
204840   LEDIG                         01/12/2009   30/06/2011 310430    (MANGLER VERDI)           Oppdrag
204854   ledig                         01/09/2010   30/06/2013 310430    (MANGLER VERDI)           Bidrag
420994   Ledig                         01/09/2010   28/02/2011 310430    (MANGLER VERDI)           Bidrag
654610   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654611   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654612   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654613   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654614   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654615   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654616   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654617   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
654618   Ledig                         01/02/2010   31/12/2015 310430    (MANGLER VERDI)           Bevilgning
             Side 27/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra   Gyldig til   Sted  Prosjektleder         Inntektskategori
654619   Ledig                         01/02/2010  31/12/2015  310430  (MANGLER VERDI)        Bevilgning
654620   Ledig                         01/02/2010  31/12/2015  310430  (MANGLER VERDI)        Bevilgning
657038   LEDIG                         01/10/2010  31/12/2010  310430  (MANGLER VERDI)        Bidrag
211393   Forskningstorget                   01/01/2008  30/06/2012  310500  (MANGLER VERDI)        Bidrag
200677   Stipendprogrammet i Makadonia             01/09/2009  31/01/2013  310700  NIELSEN, HANNE-GERD      Bidrag
211330   Norad's Programme for Master Studies (NOMA)      01/01/2007  30/06/2013  310700  VESTAD, GURI          Bidrag
250696   Rekruttering til høyere utdanning etter Trinity modell01/12/2009  31/12/2011  310700  EIDSGÅRD, NIRMALA       Bidrag
610120   NETTVERK NORDPLUS 0447/95               01/12/1994  31/12/2014  310700  VESTAD, GURI          Bidrag
657013   29714IC4 99EraSoc                   01/01/2000  31/12/2014  310700  VESTAD, GURI          Bidrag
657014   29714IC6 2001EraSo                  01/01/2000  31/12/2014  310700  VESTAD, GURI          Bidrag
142733   176660 V00 - Små driftsmidler- UiO (småforskmidler)  01/06/2006  31/07/2011  310800  MØRLAND, TERJE         Bidrag
143333   Rammeavtale PES                    01/02/2010  30/06/2016  310800  TOPNES, METTE         Bidrag
210006   PARTNERFORUM UiO/BI                  01/12/1994  31/12/2010  310800  SVENSSON, KÅRE         Bidrag
210413   ADMINISTRASJON NUFU-PROSJEKTER - 01340SN 01/12/1994         31/12/2014  310800  AAS, SOLVEIG          Bidrag
220074   Programme for istitutional transformation, research and outreach
                                 01/08/2009  31/12/2012  310800  SOGNER, INGRID         Oppdrag
211465   PODCAST                        01/05/2009  30/06/2011  338020  (MANGLER VERDI)        Bidrag
220088   PITRO - UB (Underprosj.av 220074)           01/12/2009  30/06/2011  340100  VIBE, ANNE METTE        Oppdrag
              Side 28/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekterBidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - Individuelle stipendiater       33  110010   1,312,797.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       25  110010   5,988,750.00 17.00  1,037,917.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  110010   2,759,000.00  0.00     0.00
NFR - program                40  110010    576,738.00 26.00   147,564.00
NFR - program                32  110010   6,884,000.00 18.00  1,212,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   10  110010   1,800,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             40  110010    676,403.00  0.00     0.00
Utland, -andre                20  110010    330,000.00  8.00   26,100.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  110010    514,400.00  0.00    177.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  110010    442,000.00  2.00   7,930.00
Andre statlige enheter            40  110010    268,000.00 24.00   63,000.00
Andre statlige enheter            40  110010    685,000.00 23.00   160,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  110010    243,455.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  110010   2,801,000.00 16.00   442,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       40  120100   1,555,000.00  0.00     0.00
NFR - program                21  120100    300,164.00 33.00   100,164.00
NFR - program                34  120100   1,229,462.00 55.00   675,901.00
NFR - program                15  120100    173,837.00 25.00   22,502.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    29  120100    149,274.00 19.00   79,682.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  120100   1,748,400.00  0.00  166,400.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  120100    919,000.00  3.00   29,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  120100    500,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120100   1,469,017.00 23.00   246,270.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120100   1,607,219.00 28.00   454,944.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  120100    404,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  120100   2,506,000.00 30.00   751,000.00
Nordisk ministerråd             22  120100    142,000.00 24.00   34,000.00
Nordisk ministerråd             44  120100    341,000.00 19.00   66,000.00
EU 7. rammeprogram              34  120100  11,371,000.00  1.00  148,000.00
Andre statlige enheter            4  120110   7,325,920.00  8.00  580,545.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  120100
NFR - program                14  120200    332,600.00  0.00     0.00
NFR - program                36  120200   3,686,000.00 21.00   774,000.00
NFR - program                31  120200   4,232,000.00  0.00     0.00
NFR - program                33  120200   7,042,000.00 16.00  1,147,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    35  120200  14,727,257.00 11.00  1,631,988.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    18  120200    462,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  120200    100,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            18  120200   1,898,000.00 25.00   482,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120200
NFR - Individuelle stipendiater       15  120200    273,690.00 21.00   56,800.00
NFR - program                 0  120200
NFR - program                10  120200    293,541.00 16.00   47,933.00
NFR - program                40  120200   1,631,000.00 11.00   172,469.00
NFR - via statlig enhet           40  120200
NFR - via statlig enhet            0  120200    600,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           24  120200    330,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     20  120200    119,399.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            20  120200
Andre statlige enheter            35  120200    633,000.00 16.00   99,000.00
Andre statlige enheter            40  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  120200   1,750,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  120400   2,360,720.00 18.00   426,929.00
NFR - program                40  120400   1,552,100.00 26.00   396,336.00
NFR - program                15  120400   2,836,264.00  8.00  228,668.00
NFR - program                15  120400   2,914,883.00  5.00  157,292.00
NFR - program                40  120400   7,586,600.00 13.00   968,743.00
NFR - program                38  120400   5,335,000.00 12.00   616,000.00
NFR - program                37  120400   5,474,000.00 18.00   974,000.00
Oppdrag fra NFR               33  120400    384,230.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  120400    80,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            2  120400   7,850,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            43  120400    716,000.00  9.00   68,000.00
Næringsliv og personer            40  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  120400    177,416.00 47.00   84,172.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  120400    764,200.00 31.00   239,283.00
Nordisk ministerråd              0  120400
NFR - Individuelle stipendiater       14  120500
NFR - program                14  120500
NFR - program                14  120500    232,000.00  5.00  220,000.00
NFR - program                14  120500   1,647,889.00 18.00   304,764.00
              Side 29/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                40  120500   2,035,336.00 30.00   612,696.00
NFR - program                14  120500
NFR - program                14  120500   5,742,841.00 41.00  2,346,003.00
NFR - program                14  120500   2,041,480.00 11.00   225,480.00
NFR - program                35  120500   1,896,500.00 17.00   317,500.00
NFR - program                25  120500   1,047,000.00 50.00   522,000.00
NFR - program                27  120500    713,000.00 30.00   213,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  120500
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    22  120500   5,720,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     23  120500    361,563.00  0.00     0.00
Tilskudd fra eget dep.            40  120500
Tilskudd fra eget dep.            29  120500   3,281,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            24  120500   1,205,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            19  120500    451,000.00 45.00   201,000.00
Andre statlige enheter            41  120500    659,000.00  3.00   19,000.00
Næringsliv og personer            40  120500    504,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120500
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120500
NFR - Individuelle stipendiater       15  120700   3,102,000.00 26.00   819,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       14  120700   1,640,616.00 19.00   310,511.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  120700   6,038,000.00  3.00  207,000.00
NFR - program                14  120700   3,539,053.00  7.00  245,147.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  120700    390,000.00 75.00   292,500.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    50  120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    546,103.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700  12,408,000.00 15.00  1,893,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    862,042.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  120700  57,708,000.00  5.00 2,661,449.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    438,709.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    121,668.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    92,219.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  120700    980,000.00  4.00   38,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    32  120700   1,375,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  120700    210,000.00  5.00   10,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    33  120700    469,671.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  120700    468,947.00  0.00     0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  120700    34,898.00  0.00     0.00
Tilskudd fra eget dep.            40  120700    100,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            60  120700
Andre statlige enheter            60  120700
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  120700    300,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  120700    864,695.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             37  120700    417,000.00  4.00   17,000.00
EU 7. rammeprogram              60  120700   2,658,660.00 25.00   886,220.00
Utland, -andre                15  120700
Utland, -andre                60  120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  130010
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  130010
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  130010
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  130090
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  130090
NFR - program                 0  131000   7,680,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000    100,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       77  131000   1,045,000.00 24.00   255,000.00
NFR - program                88  131000   4,783,600.00 52.00  2,479,077.00
NFR - program                104  131000   3,166,320.00 31.00   979,714.00
NFR - program                97  131000   3,628,380.00 29.00  1,064,839.00
NFR - program                75  131000    900,000.00  0.00     0.00
NFR - program                81  131000   8,486,000.00 36.00  3,035,000.00
NFR - program                75  131000   5,370,000.00 30.00  1,620,000.00
Næringsliv og personer            0  131000    645,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000   1,087,000.00 48.00   524,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   104  131000   2,648,160.00 29.00   767,443.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131000
EU 6. rammeprogram              10  131000
NFR - Individuelle stipendiater       81  131000   1,650,631.00  9.00  149,435.00
NFR - Individuelle stipendiater       90  131000   2,309,000.00 53.00  1,228,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       108  131000   4,151,000.00 38.00  1,576,000.00
NFR - program                27  131000  11,670,000.00  9.00  997,000.00
NFR - program                86  131000   5,412,440.00 14.00   749,913.00
NFR - program                109  131000   7,020,260.00 50.00  3,540,678.00
NFR - program                38  131000   6,333,160.00 26.00  1,670,253.00
NFR - program                73  131000   8,951,020.00 62.00  5,520,539.00
              Side 30/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                97  131000   8,031,860.00 39.00  3,142,832.00
NFR - program                22  131000   1,941,000.00  2.00   48,000.00
NFR - program                20  131000   1,250,000.00  0.00     0.00
NFR - program                75  131000   2,575,000.00 22.00   561,000.00
NFR - program                71  131000   1,272,240.00 41.00   518,240.00
NFR - program                91  131000   3,704,650.00 40.00  1,495,937.00
NFR - program                20  131000
NFR - program                102  131000    580,000.00 29.00   168,587.00
NFR - program                39  131000    772,840.00 32.00   243,828.00
NFR - program                94  131000   3,039,200.00 15.00   440,708.00
NFR - program                113  131000  17,020,000.00 41.00  7,049,000.00
NFR - program                 0  131000    91,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           106  131000   2,676,000.00 27.00   722,000.00
Næringsliv og personer            77  131000    918,000.00 26.00   243,000.00
Næringsliv og personer            40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   93  131000    945,060.00  3.00   26,866.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   111  131000  29,657,000.00 10.00  2,921,000.00
Nordisk ministerråd             12  131000
EU 6. rammeprogram              10  131000
Utland, -andre               104  131000   3,200,400.00 44.00  1,395,113.00
NFR - Individuelle stipendiater       12  131000    52,528.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       42  131000    354,040.00  5.00   19,256.00
NFR - Individuelle stipendiater       41  131000    477,000.00 18.00   88,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       41  131000    259,000.00 26.00   26,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  131000    35,555.00  0.00     0.00
NFR - program                36  131000    323,000.00 10.00   31,000.00
NFR - program                42  131000    162,000.00  7.00   11,000.00
NFR - program                41  131000   2,544,820.00 12.00   293,173.00
NFR - program                35  131000   1,591,300.00  8.00  132,111.00
NFR - program                35  131000    769,050.00  4.00   27,740.00
NFR - program                94  131000   1,960,820.00 34.00   668,138.00
NFR - program                77  131000   1,876,130.00 33.00   617,921.00
NFR - program                28  131000     6,988.00 11.00     760.00
NFR - program                66  131000   7,291,000.00 36.00  2,616,000.00
NFR - program                93  131000  10,876,000.00 14.00  1,484,000.00
NFR - program                34  131000   6,037,000.00  6.00  372,000.00
NFR - program                 0  131000    200,000.00  0.00     0.00
NFR - program                39  131000   4,730,000.00 14.00   664,000.00
NFR - via statlig enhet           75  131000   2,007,000.00 25.00   507,000.00
NFR - via statlig enhet           33  131000   1,943,000.00 18.00   343,000.00
NFR - via statlig enhet           29  131000   1,586,000.00 14.00   229,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    15  131000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  131000    150,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  131000   1,700,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            20  131000
Andre statlige enheter            8  131000    200,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            41  131000    643,660.00  4.00   26,269.00
Andre statlige enheter            20  131000
Andre statlige enheter            38  131000  12,695,000.00 19.00  2,453,000.00
Andre statlige enheter            0  131000    150,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            18  131000   2,192,000.00  2.00   42,000.00
Andre statlige enheter            26  131000   5,977,000.00  2.00  125,000.00
Andre statlige enheter            41  131000    75,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  131000    909,450.00  4.00   39,116.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000    120,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  131000   3,069,440.00 26.00   812,909.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   119  131000   3,727,390.00 55.00  2,037,780.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  131000   2,055,140.00 37.00   759,345.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  131000   2,034,860.00 33.00   666,022.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  131000   2,072,300.00 34.00   704,242.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  131000   2,701,000.00 37.00  1,006,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131000   2,856,000.00 40.00  1,131,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131000    50,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  131000   2,955,000.00 29.00   855,000.00
Nordisk ministerråd              0  131000    370,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  131000    10,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  131000    300,000.00  0.00     0.00
              Side 31/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                 DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
EU 6. rammeprogram               20  131000
EU 6. rammeprogram               20  131000    172,501.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131000
EU 6. rammeprogram               20  131000    255,412.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131000    10,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131000     3,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131000    63,531.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131000
EU 6. rammeprogram               20  131000     2,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram               60  131000   4,002,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram               60  131000   1,744,429.00 25.00   436,111.00
EU andre tilskudd                7  131000     2,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd               20  131000
EU andre tilskudd                5  131000    159,908.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd                7  131000    330,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                 20  131000
Utland, -andre                 59  131000    803,000.00 57.00   461,000.00
Utland, -andre                 22  131000    468,000.00 36.00   169,000.00
NFR - program                 122  131000    632,700.00 48.00   300,700.00
NFR - program                 104  131000    616,000.00 37.00   230,000.00
NFR - program                 76  131000    475,000.00 40.00   188,000.00
NFR - program                 20  131000    21,500.00  0.00     0.00
NFR - program                 20  131000
NFR - program                 104  131000  10,223,000.00 48.00  4,951,000.00
NFR - program                 81  131000   4,004,000.00 25.00  1,001,000.00
Andre statlige enheter            102  131000   1,717,000.00 45.00   780,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   125  131000   2,735,000.00 59.00  1,615,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   99  131000    769,000.00 34.00   265,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131000    404,000.00 60.00   243,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   123  131000    107,000.00 56.00   597,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000    135,100.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   105  131000   4,178,000.00 47.00  1,958,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   101  131000   3,528,000.00 54.00  1,908,000.00
NFR - program                 95  131000   1,738,000.00 40.00   688,000.00
NFR - program                 104  131000   1,455,160.00 40.00   585,886.00
NFR - program                 112  131000   2,161,000.00 31.00   661,000.00
NFR - program                 129  131000   2,739,650.00 34.00   943,910.00
NFR - program                 102  131000   7,547,000.00 27.00  2,001,000.00
NFR - program                 102  131000  11,125,000.00 32.00  3,549,000.00
NFR - program                 112  131000   5,275,000.00 40.00  2,087,000.00
NFR - program                  0  131000    110,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 108  131000   5,991,000.00 36.00  2,179,000.00
NFR - via statlig enhet            101  131000   6,566,000.00 39.00  2,566,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   136  131000   1,174,000.00 56.00   662,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   122  131000    98,000.00 55.00   54,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   98  131000    249,800.00 64.00  1,606,800.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   108  131000   4,039,520.00 50.00  2,034,684.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   20  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond   105  131000   4,659,000.00 49.00  2,289,000.00
EU 6. rammeprogram               20  131000
Utland, -andre                 78  131000   1,834,000.00  7.00  134,000.00
NFR - program                 20  131000
NFR - program                 20  131000   1,783,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 37  131000    768,000.00 10.00   76,000.00
NFR - program                 36  131000   4,840,000.00  5.00  255,000.00
Næringsliv og personer             40  131000   1,064,200.00 10.00   104,275.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   22  131000    579,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   33  131000   2,432,380.00  9.00  207,180.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   42  131000   4,817,060.00 15.00   741,008.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   34  131000   1,175,000.00 23.00   273,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131000    270,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131000   2,691,000.00 25.00   675,000.00
              Side 32/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - Individuelle stipendiater       15  131000    161,000.00  0.00     0.00
NFR - program                20  131000   1,779,000.00  8.00  134,000.00
Næringsliv og personer            40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  131000    128,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  131000   2,264,000.00 22.00   499,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  131000   2,454,000.00 22.00   544,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  131000   2,539,000.00 17.00   439,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  131100   3,437,000.00 13.00   450,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100   2,111,602.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100    900,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131100
Næringsliv og personer            40  131100    203,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    45,386.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    949,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    850,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    425,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    850,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    425,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    425,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    425,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    850,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    340,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    850,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  131100    553,000.00 68.00   376,000.00
Andre statlige enheter            40  131100
Andre statlige enheter            40  131100
Andre statlige enheter            40  131100
Andre statlige enheter            40  131100    986,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  131100
Næringsliv og personer            40  131100    315,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    50,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  131100    76,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           40  131100    105,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100    300,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100    406,300.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  131100
Andre statlige enheter            40  131100
Andre statlige enheter            15  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  131100    85,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    120,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd               7  131100
NFR - Individuelle stipendiater       36  131100    915,000.00 24.00   224,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  131100   3,665,000.00 18.00   665,000.00
NFR - program                34  131100   1,181,000.00  0.00     0.00
NFR - program                33  131100   5,045,000.00 20.00  1,016,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  131100    24,306.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    43  131100    160,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  131100    410,025.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  131100   2,496,000.00 29.00   719,000.00
Utland, -andre                40  131100    47,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  131100
NFR - program                31  131100   2,290,000.00 20.00   459,000.00
NFR - program                35  131100    10,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           40  131100    118,000.00 15.00   18,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131100
Andre statlige enheter            35  131100    400,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             25  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  131100   2,417,000.00 15.00   362,000.00
EU 6. rammeprogram              20  131100
EU 6. rammeprogram              7  131100
EU 6. rammeprogram              7  131100    592,000.00 25.00   148,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       39  131100   1,329,000.00 15.00   196,000.00
NFR - program                15  131100
NFR - program                35  131100   1,519,000.00 15.00   226,000.00
NFR - program                27  131100   6,046,000.00 14.00   825,000.00
NFR - program                31  131100   4,347,000.00 11.00   367,000.00
              Side 33/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  131100
Tilskudd fra eget dep.            40  131100    400,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  131100
Andre statlige enheter            0  131100
Andre statlige enheter            0  131100
Andre statlige enheter            0  131100
Andre statlige enheter            15  131100    316,000.00  6.00   19,000.00
Andre statlige enheter            15  131100    301,000.00  7.00   21,000.00
Andre statlige enheter            40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  131100    222,000.00 82.00   181,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131100    382,922.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  131100
Andre statlige enheter            15  131200
Andre statlige enheter            0  131200    150,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            22  131200    475,399.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   36  131200   2,453,960.00  8.00  206,960.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  131200    302,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   42  131200    389,380.00 38.00   148,615.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  131200   1,431,448.00 24.00   336,424.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  131200   2,318,000.00  8.00  188,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  131200    287,120.00 10.00   28,911.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  131200   1,745,320.00 26.00   457,467.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  131200   3,211,000.00 13.00   411,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  131200   3,211,000.00 13.00   411,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  131200   2,495,000.00 27.00   680,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   30  131200  38,949,000.00 18.00  6,949,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131200   2,543,000.00 14.00   368,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       31  131200   1,354,200.00  8.00  114,941.00
NFR - program                35  131200   8,329,000.00 23.00  1,929,000.00
Andre statlige enheter            40  131200   1,325,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131200   1,425,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131200   1,500,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             43  131200   1,093,950.00 13.00   137,810.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  131200    856,212.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   43  131200   1,994,845.00 21.00   424,677.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  131200    500,000.00  0.00     0.00
NFR - program                31  131300    827,000.00 13.00   107,000.00
NFR - program                37  131300   1,910,000.00  0.00     0.00
NFR - program                40  131300   5,437,000.00 18.00  1,000,000.00
NFR - program                30  131300    334,000.00  0.00     0.00
NFR - program                27  131300   7,414,000.00 33.00  2,414,000.00
NFR - program                32  131300   9,839,000.00 19.00  1,839,000.00
NFR - program                45  131300   1,400,000.00 29.00   400,000.00
NFR - program                41  131300   4,838,000.00 20.00   981,000.00
NFR - program                22  131300    608,000.00 84.00   508,000.00
NFR - program                29  131300    783,000.00 30.00   233,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131300    41,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131300
Andre statlige enheter            15  131300
Andre statlige enheter            20  131300   1,326,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            24  131300    748,000.00  4.00   32,000.00
Næringsliv og personer            42  131300   2,588,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131300    20,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  131300   3,780,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   27  131300   1,555,000.00 20.00   305,000.00
EU 7. rammeprogram              60  131300   4,623,465.00 26.00  1,189,941.00
Andre statlige enheter            40  131400
Andre statlige enheter            40  131400
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131400
Utland, -andre                15  131400    400,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       19  131402   1,266,160.00 12.00   149,160.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  131402    751,400.00  0.00   3,345.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  131402    657,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       24  131402   1,879,800.00 10.00   186,164.00
NFR - Individuelle stipendiater       24  131402   3,778,520.00  7.00  278,507.00
NFR - program                14  131402    480,830.00  0.00     0.00
NFR - program                14  131402   1,284,000.00  1.00   8,000.00
NFR - program                24  131402   2,593,760.00  9.00  227,008.00
NFR - program                24  131402   1,506,800.00 22.00   326,247.00
NFR - program                24  131402   2,230,640.00  7.00  148,385.00
NFR - program                17  131402   4,760,990.00  5.00  226,990.00
NFR - program                24  131402   3,214,920.00 10.00   337,161.00
NFR - program                24  131402  17,156,760.00  4.00  780,439.00
NFR - program                24  131402   5,510,760.00  0.00   9,572.00
NFR - program                24  131402   8,175,920.00 29.00  2,392,838.00
              Side 34/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                24  131402   6,265,720.00  6.00  379,726.00
NFR - program                24  131402   2,653,320.00  9.00  235,436.00
NFR - program                25  131402   1,520,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  131402    833,750.00 28.00   233,750.00
NFR - program                14  131402    803,000.00  7.00   53,000.00
NFR - program                80  131402   4,229,000.00 27.00  1,138,000.00
NFR - program                25  131402   4,446,000.00  8.00  365,000.00
NFR - program                47  131402   5,183,000.00  9.00  452,000.00
NFR - program                33  131402   2,824,000.00  0.00   14,000.00
NFR - program                 0  131402    55,000.00  0.00     0.00
NFR - forny                 40  131402    191,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           25  131402   2,303,000.00 13.00   289,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            40  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402   1,811,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131402   1,426,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131402    408,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            24  131402    839,000.00 15.00   126,000.00
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            15  131402
Andre statlige enheter            0  131402    200,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131402    955,470.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            17  131402   2,456,000.00 17.00   406,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             15  131402
Næringsliv og personer            40  131402    481,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            15  131402
Næringsliv og personer            15  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   24  131402   1,472,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   79  131402   1,513,450.00 12.00   176,445.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   78  131402   5,285,680.00 49.00  2,564,163.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond   83  131402   2,532,600.00 26.00   670,038.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  131402   2,747,000.00  2.00   47,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402    325,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131402    717,959.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   22  131402   3,529,000.00 43.00  1,534,000.00
EU 6. rammeprogram              10  131402
EU 6. rammeprogram              20  131402
EU 6. rammeprogram              10  131402
EU 6. rammeprogram              10  131402
EU 7. rammeprogram              24  131402   2,435,000.00 32.00   791,000.00
EU andre tilskudd              60  131402
Utland, -andre                14  131402    771,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                14  131402    592,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                20  131402
Utland, -andre                40  131402    142,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre               102  131402   1,916,980.00 34.00   659,167.00
Utland, -andre                24  131402
NFR - program                24  131414   1,493,640.00  2.00   28,747.00
NFR - program                24  131414    250,480.00 100.00  485,504.00
NFR - program                24  131414    785,200.00 29.00   231,488.00
NFR - program                15  131414   5,621,850.00  4.00  241,850.00
NFR - program                19  131400   6,332,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131414
Andre statlige enheter            15  131414
Andre statlige enheter            15  131414
Andre statlige enheter            8  131414   1,998,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            10  131414   1,045,000.00 43.00   445,000.00
Andre statlige enheter            15  131414    750,000.00  0.00     0.00
              Side 35/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                 DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Fylkes-,Kom. enheter              15  131414
Næringsliv og personer             22  131414   1,975,000.00  4.00   82,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond   28  131414    273,000.00  1.00   3,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   24  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond   24  131414   7,442,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater        24  131415   1,300,200.00  5.00   65,244.00
NFR - program                 20  131415   4,772,000.00 11.00   534,000.00
Andre statlige enheter             15  131415
Andre statlige enheter             15  131415
Andre statlige enheter             15  131415
Andre statlige enheter             15  131415
Andre statlige enheter             15  131415
Andre statlige enheter             15  131415
Næringsliv og personer             21  131415  102,421,000.00  2.00 2,421,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   20  131415   2,862,409.00  2.00   57,248.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  131415
Private Org., stiftelser, legater,  fond   10  131415    263,226.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   24  131415    30,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter             15  131416
Andre statlige enheter             15  131416
Andre statlige enheter             15  131416   1,750,817.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer             40  131416
Næringsliv og personer             18  131416   6,061,300.00  2.00  141,300.00
NFR - Individuelle stipendiater        18  131417   2,589,000.00  0.00   1,000.00
NFR - program                 14  131417    372,780.00 100.00  506,062.00
NFR - program                 24  131417   1,566,480.00  4.00   70,470.00
Andre statlige enheter             15  131417    582,477.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417    820,962.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131417
Andre statlige enheter             15  131400  15,896,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   15  131417   1,207,965.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131417
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131417    88,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram               20  131417   3,375,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                 15  131417    200,949.00  0.00     0.00
Utland, -andre                 27  131417    793,000.00 36.00   289,000.00
NFR - program                 18  131427
Andre statlige enheter             15  131427
Andre statlige enheter             15  131427
Andre statlige enheter             15  131427   1,292,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter             15  131427
Andre statlige enheter             15  131427
Andre statlige enheter             15  131427
Andre statlige enheter             15  131427    874,400.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  131427    47,600.00  0.00     0.00
Utland, -andre                 15  131427
NFR - program                 10  131400   1,373,000.00
NFR - program                 34  131429   4,479,000.00  1.00   66,000.00
NFR - program                 95  131429  11,200,000.00 30.00  3,350,000.00
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             19  131429   1,312,000.00  3.00   45,000.00
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             15  131429
Andre statlige enheter             14  131429
Fylkes-,Kom. enheter              17  131429   1,628,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter              15  131429
NFR - program                 24  131503  13,486,120.00  3.00  452,899.00
Andre statlige enheter             15  131503
Andre statlige enheter             15  131503
Andre statlige enheter             15  131503
Andre statlige enheter             15  131503
Andre statlige enheter             15  131503
Andre statlige enheter             15  131503
              Side 36/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            14  131503    139,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            0  131503
Andre statlige enheter            15  131503
Andre statlige enheter            15  131503    657,436.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            12  131503    326,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131503
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  131503    94,441.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              20  131500  18,955,000.00  1.00   97,000.00
Andre statlige enheter            15  131600   1,079,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            12  131610   1,030,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            15  131610    811,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       20  131700    308,400.00 67.00   207,067.00
NFR - program                20  131700   2,403,040.00  3.00   68,000.00
NFR - program                25  131700   1,512,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  131700
NFR - program                25  131700   3,451,920.00  0.00     0.00
NFR - program                25  131700
NFR - program                18  131700   5,300,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  131700   2,392,000.00  0.00     0.00
NFR - program                34  131700   7,204,000.00 25.00  1,766,000.00
NFR - program                42  131700   7,908,000.00 34.00  2,691,000.00
NFR - via statlig enhet           20  131700   1,773,900.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           25  131700   1,895,165.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700    70,252.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    14  131700   4,390,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700    610,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    19  131700   1,339,940.00  0.00   1,060.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700   2,161,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  131700    596,250.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    15  131700    225,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    24  131700   1,410,858.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    12  131700    625,000.00  6.00   36,000.00
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            40  131700   1,160,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            15  131700
Andre statlige enheter            11  131700    553,000.00 10.00   53,000.00
Andre statlige enheter            11  131700   1,413,000.00  2.00   26,678.00
Fylkes-,Kom. enheter             13  131700    103,000.00  5.00   5,501.00
Fylkes-,Kom. enheter             16  131700   1,500,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            14  131700   2,614,900.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  131700
Private Org., stiftelser, legater, fond   19  131700   1,139,550.00 27.00   303,550.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    9  131700
Private Org., stiftelser, legater, fond   18  131700    434,240.00 22.00   96,056.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  131700
Private Org., stiftelser, legater, fond   21  131700   1,606,000.00 15.00   236,000.00
EU 7. rammeprogram              20  131700    735,000.00  1.00   8,000.00
Utland, -andre                13  131700    532,000.00  0.00     0.00
NFR - program                24  131825   2,318,280.00  7.00  171,574.00
NFR - program                24  131825   1,809,560.00  0.00   7,570.00
NFR - program                17  131825   4,859,000.00  0.00     0.00
NFR - program                19  131825   8,000,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825    675,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825
Andre statlige enheter            15  131825
Fylkes-,Kom. enheter             15  131825
Fylkes-,Kom. enheter             15  131825
Fylkes-,Kom. enheter             15  131825
Fylkes-,Kom. enheter             15  131825
              Side 37/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  131825  66,875,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  140010   2,662,000.00 44.00  1,162,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       23  140900
NFR - program                40  140900    128,397.00  0.00     0.00
NFR - program                30  140900   2,951,696.00  3.00   81,256.00
NFR - program                30  140900
NFR - program                25  140900    237,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  140900    134,841.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  140900    200,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  140900    300,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    37  140900    394,000.00  5.00   19,000.00
Andre statlige enheter            40  140900
Andre statlige enheter            42  140900    617,000.00  3.00   17,000.00
Andre statlige enheter            41  140900    370,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  140900
Næringsliv og personer            20  140900    345,018.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  140900    116,850.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  140900    108,800.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   23  140900   2,400,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             10  140900    600,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  141300    850,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  141300
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  141300   4,279,000.00 19.00   982,000.00
NFR - program                30  143100  13,559,000.00 25.00  3,436,000.00
NFR - program                22  143120   3,287,675.00  1.00   44,495.00
NFR - program                15  143120   3,915,000.00  0.00   6,020.00
NFR - program                40  143100   6,147,800.00  0.00   7,800.00
NFR - program                30  143120   2,380,000.00  7.00  159,000.00
NFR - program                35  143120   2,809,000.00  0.00     0.00
NFR - program                20  143120   4,202,000.00 17.00   702,000.00
NFR - program                30  143120   9,833,000.00  4.00  349,000.00
NFR - program                35  143120   2,908,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  143120    895,522.00  0.00   4,054.00
Andre statlige enheter            40  143100    710,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143100   1,500,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  143100   8,835,000.00  0.00   16,590.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  143120    756,600.00 40.00   302,600.00
EU 6. rammeprogram              20  143120     2,828.00  0.00     0.00
Utland, -andre                10  143100    360,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  143200
NFR - Individuelle stipendiater       30  143200
NFR - Individuelle stipendiater       30  143200
NFR - Individuelle stipendiater       34  143200   3,030,000.00  8.00  230,000.00
NFR - program                30  143200    914,000.00  0.00     0.00
NFR - program                35  143200   4,135,000.00 31.00  1,285,000.00
NFR - program                36  143200   7,137,000.00  4.00  299,000.00
NFR - program                34  143200  22,720,000.00  4.00  882,000.00
NFR - program                 0  143200    165,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  143200    56,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  143200   3,238,000.00 14.00   438,000.00
Andre statlige enheter            40  143200  11,425,000.00  4.00  405,000.00
Andre statlige enheter            40  143200   2,894,000.00  8.00  224,000.00
Andre statlige enheter            0  143200    98,920.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  143200    384,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  143200    120,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143200    100,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              60  143200   1,784,960.00 24.00   431,040.00
Utland, -andre                35  143200
Utland, -andre                0  143200    75,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       40  143300
NFR - Individuelle stipendiater       40  143300
NFR - Individuelle stipendiater       33  143300    476,000.00  1.00   3,000.00
NFR - program                14  143300
NFR - program                40  143300
NFR - program                38  143300   9,136,000.00 18.00  1,651,000.00
NFR - program                35  143300   1,000,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  143300    100,000.00  0.00     0.00
NFR - program                26  143300   4,564,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  143300    296,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  143300
Nordisk ministerråd             38  143300   5,844,000.00 11.00   666,000.00
NFR - program                33  143300   1,111,000.00  5.00   55,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       40  143300   2,676,000.00  0.00     0.00
NFR - program                28  143300  48,638,000.00 30.00 14,495,000.00
NFR - program                33  143300   4,746,000.00  8.00  388,000.00
Utland, -andre                0  143300   1,435,000.00  4.00   60,000.00
NFR - program                31  143400   7,088,000.00 32.00  2,250,000.00
NFR - via statlig enhet           30  143400    445,000.00 56.00   250,000.00
              Side 38/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                34  143400  13,046,000.00 14.00  1,800,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  143400   2,714,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                29  143400    389,000.00 29.00   114,000.00
Utland, -andre                40  143400
NFR - Individuelle stipendiater       30  143400
NFR - Individuelle stipendiater       34  143400   1,074,000.00  0.00     0.00
NFR - program                30  143400   1,166,800.00 39.00   460,297.00
NFR - program                20  143400    275,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  143400
NFR - Individuelle stipendiater       30  143500    524,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  143500   3,555,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  143500   2,903,000.00  0.00     0.00
NFR - program                30  143500   6,051,744.00 28.00  1,690,000.00
NFR - program                30  143500   9,664,257.00 53.00  5,085,259.00
NFR - program                30  143500   9,809,280.00 23.00  2,262,000.00
NFR - program                40  143500  15,243,000.00 19.00  2,910,000.00
NFR - program                31  143500    922,000.00 16.00   152,000.00
NFR - program                 0  143500    300,000.00  0.00     0.00
NFR - program                36  143500   8,797,000.00 20.00  1,797,000.00
NFR - via statlig enhet           40  143500    600,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    33  143500    722,000.00 21.00   152,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  143500   1,940,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  143500   5,344,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  143500
Andre statlige enheter            35  143500  12,693,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   41  143500    205,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             20  143500   1,000,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                42  143500    481,000.00  7.00   32,000.00
Nordisk ministerråd             19  143500    900,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              40  143500    279,000.00 39.00   109,000.00
Utland, -andre                40  143500    300,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  143500
NFR - program                32  143570   3,187,995.00 25.00   786,857.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    28  143570   3,096,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  143570    604,812.00 12.00   70,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  143570    324,250.00 15.00   50,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143570   6,354,438.00  0.00 6,354,438.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  143570    30,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       35  143600   2,999,000.00  0.00     0.00
NFR - program                30  143600   2,526,365.00 18.00   458,926.00
NFR - program                31  143600   4,488,908.00 16.00   712,569.00
NFR - program                34  143600  11,597,010.00 19.00  2,205,010.00
NFR - program                31  143600   9,630,981.00 28.00  2,673,981.00
NFR - program                40  143600   2,642,000.00  8.00  213,000.00
NFR - program                31  143600  10,617,220.00 21.00  2,226,220.00
Nordisk ministerråd              0  143600    300,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  150011   1,305,033.00  0.00     0.00
NFR - program                14  150011    64,221.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  150010
Tilskudd fra eget dep.            0  150010
Tilskudd fra eget dep.            0  150010    500,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            15  150011
Andre statlige enheter            0  150010    121,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            0  150010  20,500,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       23  150300   2,811,000.00 17.00   490,000.00
NFR - program                14  150300    400,000.00  0.00     0.00
NFR - program                40  150300
NFR - program                31  150300
NFR - program                87  150300   9,671,710.00 23.00  2,646,178.00
NFR - program                30  150300   1,992,000.00 15.00   308,000.00
NFR - program                77  150300   5,398,028.00 36.00  2,088,903.00
NFR - program                43  150300   2,809,000.00 43.00  1,209,000.00
NFR - program                87  150300   4,856,000.00 48.00  2,307,000.00
NFR - program                47  150300   7,859,000.00 26.00  2,042,000.00
NFR - program                45  150300    881,000.00 89.00   781,000.00
Andre statlige enheter            50  150300
Andre statlige enheter            27  150300    480,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            0  150300
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  150300
EU andre tilskudd              10  150300
EU andre tilskudd              10  150300
EU andre tilskudd              10  150300
Utland, -andre                0  150300
Utland, -andre                46  150300    945,000.00 13.00   120,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       84  150400   1,684,400.00 34.00   575,321.00
NFR - Individuelle stipendiater       100  150400   4,261,000.00 43.00  1,834,000.00
NFR - program                30  150400    170,000.00  0.00     0.00
NFR - program                40  150400   1,248,169.00  0.00     0.00
              Side 39/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                113  150400   4,464,170.00 42.00  1,891,187.00
NFR - program                30  150400    246,000.00  0.00     0.00
NFR - program                113  150400  10,463,000.00 34.00  3,584,000.00
NFR - program                76  150400  16,332,400.00 35.00  5,746,537.00
NFR - program                30  150400
NFR - program                30  150400
NFR - program                44  150400   3,168,880.00 26.00   829,290.00
NFR - program                30  150400
NFR - program                114  150400   8,198,000.00 44.00  3,642,000.00
NFR - program                93  150400   2,596,530.00 34.00   888,379.00
NFR - program                84  150400   8,059,640.00 35.00  2,846,566.00
NFR - program                111  150400  12,466,060.00 56.00  7,008,060.00
NFR - program                30  150400
NFR - program                30  150400
NFR - program                85  150400   5,737,000.00 35.00  1,578,000.00
NFR - program                78  150400   8,022,000.00 41.00  3,301,000.00
NFR - program                77  150400   5,902,020.00 35.00  2,038,265.00
NFR - program                86  150400    14,660.00 42.00    6,136.00
NFR - program                112  150400  10,814,000.00 32.00  3,437,000.00
NFR - program                82  150400   9,471,000.00 40.00  3,775,000.00
NFR - program                94  150400   3,339,000.00 70.00  2,339,000.00
NFR - program                48  150400   3,894,000.00 34.00  1,327,000.00
NFR - program                37  150400   1,751,000.00 77.00  1,351,000.00
NFR - via statlig enhet           30  150400
NFR - via statlig enhet           30  150400
NFR - via statlig enhet           30  150400    137,238.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           41  150400   2,201,000.00 18.00   393,000.00
NFR - via statlig enhet           67  150400    300,000.00 33.00   100,000.00
NFR - via statlig enhet           94  150400   9,553,000.00 29.00  2,799,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  150400    300,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  150400   1,800,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  150400    950,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  150400
Andre statlige enheter            20  150400
Andre statlige enheter            39  150400    111,000.00 28.00   31,000.00
Andre statlige enheter            82  150400    354,000.00 25.00   87,000.00
Andre statlige enheter            0  150400
Andre statlige enheter            41  150400    178,160.00  4.00   7,612.00
Andre statlige enheter            40  150400
Andre statlige enheter            22  150400    117,000.00 16.00   19,000.00
Andre statlige enheter            41  150400    601,000.00  1.00   4,000.00
Andre statlige enheter            69  150400   1,356,000.00 17.00   231,000.00
Andre statlige enheter           105  150400   2,084,000.00 37.00   764,000.00
Næringsliv og personer            78  150400    100,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  150400    165,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  150400
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  150400
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  150400    103,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   32  150400    250,000.00 20.00   50,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  150400    450,000.00 56.00   250,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  150400    261,000.00  3.00   7,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  150400    510,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd              0  150400    61,606.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             82  150400   2,958,280.00 34.00  1,012,358.00
Nordisk ministerråd             40  150400
Nordisk ministerråd             36  150400    548,000.00  1.00   5,000.00
EU 6. rammeprogram              20  150400
EU 6. rammeprogram              20  150400    904,743.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              60  150400  22,514,000.00 24.00  5,472,000.00
EU 7. rammeprogram              60  150400   3,177,000.00 24.00   768,000.00
Utland, -andre                40  150400
Utland, -andre                30  150400    136,500.00  0.00     0.00
NFR - program                53  150500    698,400.00  1.00   5,066.00
NFR - program                53  150500   2,408,914.00  0.00     0.00
NFR - program                51  150500   3,479,704.00  0.00     0.00
NFR - program                50  150500   4,397,500.00  0.00   9,096.00
NFR - program                51  150500   1,700,866.00  0.00     0.00
NFR - program                50  150500    418,528.00  9.00  250,770.00
NFR - program                56  150500   2,123,320.00  1.00   13,626.00
NFR - program                55  150500   2,417,750.00  5.00  117,347.00
NFR - program                39  150500   3,786,340.00  9.00  324,546.00
NFR - program                50  150500   5,600,298.00  0.00     0.00
NFR - program                40  150500   1,633,312.00  0.00     0.00
NFR - program                50  150500   6,728,037.00  0.00     0.00
NFR - program                55  150500   7,939,085.00  0.00     0.00
NFR - program                48  150500   6,959,080.00  2.00  140,758.00
NFR - program                40  150500
NFR - program                52  150500  12,085,000.00 17.00  2,083,000.00
              Side 40/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                46  150500   5,217,000.00 42.00  3,000,000.00
NFR - program                57  150500   3,573,000.00 24.00   848,000.00
NFR - program                27  150500    46,000.00 13.00    6,000.00
NFR - program                46  150500  10,039,000.00 26.00  2,572,000.00
NFR - program                29  150500    143,000.00 44.00   80,000.00
NFR - program                29  150500    95,000.00 26.00   25,000.00
NFR - program                40  150500
NFR - program                46  150500  16,904,000.00 43.00  7,270,000.00
NFR - program                44  150500  15,997,000.00 33.00  5,280,000.00
NFR - program                39  150500    196,000.00  4.00   8,500.00
NFR - program                 0  150500    151,000.00  0.00     0.00
NFR - program                52  150500  11,031,000.00  4.00  446,000.00
NFR - program                46  150500  11,420,000.00  7.00  772,000.00
NFR - program                43  150500  11,270,000.00  1.00   57,000.00
NFR - stimuleringsmidler           43  150500   2,152,080.00 52.00  1,125,411.00
NFR - via statlig enhet           54  150500   5,215,020.00  9.00  493,932.00
NFR - via statlig enhet           15  150500  11,591,000.00 23.00  2,658,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    36  150500   7,235,000.00  3.00  235,000.00
Tilskudd fra eget dep.            0  150500
Andre statlige enheter            47  150500   4,401,430.00  4.00  176,851.00
Andre statlige enheter            30  150500   4,494,700.00  0.00   15,938.00
Andre statlige enheter            32  150500   3,751,760.00  0.00   12,468.00
Andre statlige enheter            26  150500   1,618,300.00  3.00   44,074.00
Andre statlige enheter            41  150500    270,000.00 56.00   150,000.00
Andre statlige enheter            28  150500    335,400.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            55  150500    375,750.00  1.00   4,770.00
Næringsliv og personer            51  150500   7,780,540.00 34.00  2,609,755.00
Næringsliv og personer            40  150500
Næringsliv og personer            40  150500
Næringsliv og personer            52  150500    848,000.00  0.00   1,844.00
Næringsliv og personer            42  150500   2,304,452.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  150500    769,200.00  3.00   22,512.00
Næringsliv og personer            38  150500    406,603.00  3.00   11,040.00
Næringsliv og personer            56  150500   6,273,000.00 15.00  5,344,000.00
Næringsliv og personer            42  150500    234,000.00  3.00   7,000.00
Næringsliv og personer            51  150500   3,659,000.00  0.00   9,000.00
Næringsliv og personer            36  150500   1,000,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  150500   1,800,000.00 39.00   700,000.00
Næringsliv og personer            56  150500   2,890,000.00 45.00  1,300,000.00
Næringsliv og personer            40  150500   6,123,000.00  4.00  246,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   35  150500    500,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd             54  150500    782,156.00 19.00   146,246.00
EU 6. rammeprogram              20  150500    781,612.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  150500    631,291.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  150500
EU 6. rammeprogram              20  150500    795,226.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500
EU 7. rammeprogram              20  150500   6,352,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500   2,896,000.00 13.00   384,000.00
EU 7. rammeprogram              20  150500    76,500.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              20  150500   7,165,823.00 24.00  1,731,187.00
Utland, -andre                20  150500    267,570.00  0.00     0.00
Utland, -andre                45  150500   1,058,000.00 13.00   923,000.00
Utland, -andre                32  150500    148,748.00  0.00     0.00
Utland, -andre                26  150500    177,474.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  151200    390,542.00 17.00   64,711.00
NFR - Individuelle stipendiater       40  151200    780,012.00  9.00   71,608.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  151200
NFR - Individuelle stipendiater       40  151200    723,414.00 16.00   115,033.00
NFR - program                14  151200    800,000.00  0.00     0.00
NFR - program                30  151200   2,689,926.00  0.00    722.00
NFR - program                14  151200   1,346,022.00  1.00   11,858.00
NFR - program                40  151200    186,521.00  0.00     0.00
NFR - program                40  151200   1,946,137.00 24.00   476,723.00
NFR - program                10  151200    783,705.00  1.00   6,546.00
NFR - program                40  151200    15,000.00  0.00     0.00
NFR - program                40  151200   1,977,618.00 17.00   326,388.00
NFR - program                35  151200    867,674.00  7.00   64,584.00
NFR - program                40  151200   5,223,342.00  3.00  169,260.00
NFR - program                40  151200    98,000.00 18.00   18,000.00
NFR - program                75  151200   3,066,000.00 41.00  1,267,000.00
NFR - program                100  151200   3,441,000.00  6.00  210,000.00
NFR - program                75  151200   2,202,000.00 36.00   789,000.00
NFR - program                76  151200   5,021,000.00 28.00  1,390,000.00
NFR - program                74  151200  13,123,000.00 31.00  4,123,000.00
NFR - program                 0  151200   1,500,000.00  0.00     0.00
NFR - program                81  151200  10,115,000.00 36.00  3,685,000.00
NFR - program                105  151200   3,540,000.00 21.00   728,000.00
              Side 41/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - stimuleringsmidler           10  151200   1,894,411.00 13.00   245,917.00
NFR - via statlig enhet            0  151200    125,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           37  151200    120,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           37  151200    224,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra eget dep.            40  151200    300,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra eget dep.            40  151200   1,800,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  151200    386,445.00 65.00   250,426.00
Andre statlige enheter            14  151200    700,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  151200
Andre statlige enheter            0  151200    463,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           100  151200    350,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           116  151200   1,784,000.00 54.00   956,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  151200    423,664.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  151200    836,911.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            14  151200
Næringsliv og personer            89  151200   3,932,000.00 35.00  1,368,000.00
Næringsliv og personer            40  151200    348,616.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200
Private Org., stiftelser, legater, fond   101  151200   3,565,000.00 33.00  1,165,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    90,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    220,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   50  151200    160,000.00 22.00   35,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   37  151200    204,000.00  9.00   18,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   75  151200    328,000.00 26.00   86,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151200    100,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                20  151200    835,000.00  0.00     0.00
NFR - program                81  151200  29,166,061.00 67.00 19,419,049.00
Næringsliv og personer            0  151200
Næringsliv og personer            0  151200
Næringsliv og personer            0  151200
Private Org., stiftelser, legater, fond   26  151200    358,000.00 94.00   336,000.00
Utland, -andre                0  151200
NFR - program                91  151200   2,453,390.00  1.00   36,629.00
NFR - program                87  151200   8,966,000.00 29.00  2,629,000.00
NFR - program                89  151200   7,571,000.00 26.00  1,945,000.00
NFR - program                43  151200   6,266,000.00 17.00  1,091,000.00
NFR - via statlig enhet           25  151200  17,422,500.00  8.00 1,450,963.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    57  151200   3,128,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   34  151200    427,000.00 26.00   111,000.00
NFR - program                33  151300    445,098.00  0.00     0.00
NFR - program                40  151300    644,891.00  0.00     0.00
NFR - program                49  151300   2,444,913.00 16.00   386,351.00
NFR - program                37  151300  17,363,000.00 38.00  6,541,000.00
NFR - program                92  151300  14,081,000.00 38.00  5,314,000.00
NFR - program                106  151300   4,099,000.00 37.00  1,514,000.00
NFR - via statlig enhet           44  151300   3,464,817.00 36.00  1,239,398.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    38  151300   1,209,541.00  4.00   77,000.00
Tilskudd fra eget dep.            0  151300
Næringsliv og personer            0  151300
Næringsliv og personer            80  151300   1,192,838.00 23.00   269,986.00
Næringsliv og personer            36  151300   1,030,000.00  0.00   3,000.00
Næringsliv og personer            91  151300    494,468.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond   48  151300  29,372,820.00 49.00 14,403,820.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  151300   3,334,471.00 31.00  1,018,501.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  151300    225,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              10  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  151700    116,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       89  151700   2,001,430.00 34.00   674,824.00
NFR - Individuelle stipendiater       91  151700   4,373,000.00 43.00  1,889,000.00
NFR - program                 0  151700   4,666,000.00  0.00     0.00
NFR - program                30  151700   2,781,000.00 18.00   494,000.00
NFR - program                75  151700   1,569,000.00 24.00   374,000.00
NFR - program                89  151700   4,349,420.00 27.00  1,163,994.00
NFR - program                35  151700    383,948.00  0.00     0.00
NFR - program                97  151700   3,647,010.00 37.00  1,348,272.00
NFR - program                89  151700   2,370,150.00 20.00   480,927.00
NFR - program                79  151700   1,716,610.00 37.00   629,989.00
NFR - program                88  151700   2,272,440.00 38.00   856,694.00
NFR - program                87  151700   3,044,920.00 31.00   942,127.00
NFR - program                86  151700   8,885,000.00 22.00  1,985,000.00
NFR - program                78  151700   2,486,000.00 15.00   381,000.00
NFR - program                81  151700   2,339,000.00 20.00   475,000.00
NFR - program                30  151700    500,000.00  0.00     0.00
NFR - program                85  151700   8,306,000.00 24.00  1,960,000.00
NFR - program                94  151700   6,058,000.00 13.00   783,000.00
              Side 42/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                 DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                 83  151700  14,736,000.00 23.00  3,353,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   26  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond   40  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond   82  151700   1,096,000.00 31.00   340,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   94  151700   1,030,000.00 55.00   569,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   106  151700   2,888,000.00 36.00  1,043,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   79  151700   9,070,000.00 74.00  6,670,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   96  151700   3,503,000.00 22.00   782,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   81  151700   2,333,000.00 25.00   592,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  151700    450,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd               0  151700
EU 6. rammeprogram               20  151700
EU 6. rammeprogram               20  151700
EU 7. rammeprogram               60  151700
EU 7. rammeprogram               60  151700   5,830,000.00 21.00  1,199,000.00
EU 7. rammeprogram               60  151700   8,514,000.00 22.00  1,897,000.00
EU 7. rammeprogram               60  151700   3,557,000.00 27.00   958,000.00
EU 7. rammeprogram               0  151700    382,500.00  0.00     0.00
NFR - program                 92  151700   1,096,000.00 31.00   335,000.00
NFR - program                 82  151700   3,374,000.00 26.00   887,000.00
NFR - program                 40  151700    475,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 90  151700   5,825,000.00 31.00  1,795,000.00
NFR - program                 91  151700   1,837,420.00 41.00   755,222.00
NFR - program                 95  151700   2,704,650.00 32.00   854,280.00
NFR - program                 89  151700  10,264,900.00 38.00  3,077,632.00
NFR - program                 91  151700   9,297,000.00 44.00  4,056,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   78  151700   1,604,000.00 28.00   442,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   115  151700  89,287,000.00 55.00 48,812,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond    0  151700   1,500,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   41  151700   1,702,000.00 25.00   422,000.00
EU 7. rammeprogram               60  151700   2,394,000.00 27.00   650,000.00
NFR - Individuelle stipendiater        20  152000
NFR - program                 71  152000   1,273,000.00 26.00   334,000.00
NFR - program                  0  152000
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 20  152000    197,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 70  152000    467,200.00 55.00   259,067.00
NFR - program                 20  152000    231,603.00  0.00     0.00
NFR - program                 82  152000   4,141,060.00 36.00  1,506,779.00
NFR - program                 79  152000   4,652,920.00 35.00  1,636,660.00
NFR - program                 82  152000   4,385,260.00 53.00  2,323,588.00
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 86  152000   2,540,520.00 37.00   949,689.00
NFR - program                 30  152000
NFR - program                 94  152000   1,598,000.00 40.00   643,000.00
NFR - program                 83  152000  10,508,000.00 62.00  6,468,000.00
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 20  152000
NFR - program                 83  152000   5,742,000.00 54.00  3,097,000.00
NFR - program                 30  152000
NFR - program                 80  152000   2,301,800.00 33.00   762,995.00
NFR - program                 30  152000
NFR - program                 30  152000
NFR - program                 15  152000
NFR - program                 61  152000   7,160,210.00 54.00  3,868,570.00
NFR - program                 87  152000   7,687,000.00 20.00  1,514,000.00
NFR - program                 77  152000   8,568,000.00 23.00  2,000,000.00
NFR - program                 77  152000   9,310,000.00 34.00  3,127,000.00
NFR - program                 73  152000   8,900,000.00 23.00  2,079,000.00
NFR - program                 70  152000   6,220,000.00 28.00  1,720,000.00
NFR - program                  0  152000    113,074.00  0.00     0.00
NFR - program                 73  152000   4,321,000.00 29.00  1,236,000.00
NFR - program                 81  152000   4,793,000.00 31.00  1,493,000.00
NFR - program                 81  152000   5,462,000.00 45.00  2,483,667.00
NFR - program                 81  152000   9,185,000.00 31.00  2,823,000.00
NFR - program                 84  152000   4,491,000.00 24.00  1,075,000.00
NFR - via statlig enhet            82  152000   2,372,040.00 38.00   892,353.00
NFR - via statlig enhet            20  152000
NFR - via statlig enhet            86  152000   2,614,000.00  0.00  717,000.00
NFR - via statlig enhet            95  152000    996,000.00 31.00   306,000.00
Andre statlige enheter             40  152000
Andre statlige enheter             40  152000
Andre statlige enheter             40  152000
Andre statlige enheter             40  152000
Andre statlige enheter             40  152000    423,000.00  0.00     0.00
              Side 43/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Andre statlige enheter            40  152000    576,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  152000   1,539,000.00 42.00   639,000.00
Andre statlige enheter            30  152000    290,000.00 23.00   67,000.00
Næringsliv og personer            65  152000   1,144,000.00 23.00   268,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000    142,121.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152000    190,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000    450,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152000    100,000.00  0.00     0.00
Nordisk ministerråd              0  152000
EU 6. rammeprogram              10  152000    699,220.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              10  152000   1,760,098.00  0.00     0.00
Utland, -andre                30  152000
Utland, -andre                30  152000    238,284.00  0.00     0.00
Utland, -andre                30  152000
Andre statlige enheter            97  152100
NFR - program                74  152100   2,822,000.00 26.00   721,544.00
NFR - program                76  152100   3,088,840.00 29.00   881,627.00
Nordisk ministerråd              0  152100
NFR - Individuelle stipendiater       25  152100
NFR - program                84  152100   5,467,680.00 24.00  1,307,196.00
NFR - program                25  152100
NFR - program                80  152100   1,980,800.00 37.00   724,871.00
NFR - program                94  152100   3,474,000.00 42.00  1,480,000.00
NFR - program                70  152100   4,232,000.00 33.00  1,383,000.00
NFR - via statlig enhet           30  152100    65,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           54  152100    458,000.00 44.00   202,000.00
Andre statlige enheter            41  152100    510,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  152100
Andre statlige enheter            40  152100
Næringsliv og personer            40  152100
Næringsliv og personer            40  152100
Næringsliv og personer            40  152100    70,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152100
Private Org., stiftelser, legater, fond   72  152100    612,000.00 29.00   180,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   39  152100    200,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                34  152100    418,000.00 35.00   145,000.00
EU 6. rammeprogram              20  152100    113,360.00  0.00     0.00
NFR - program                25  152100    257,501.00  0.00     0.00
NFR - program                34  152100    303,000.00 32.00   96,375.00
NFR - program                101  152100   2,423,000.00 33.00  3,639,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    47  152100    61,000.00 18.00   11,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    95  152100   1,171,000.00 33.00   391,000.00
Næringsliv og personer            40  152100    30,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   89  152100   1,235,400.00 33.00   403,416.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   49  152100    458,000.00  4.00   20,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152100    45,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  152100    11,079.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              60  152100   2,374,000.00 28.00   664,720.00
Utland, -andre                82  152100   2,863,000.00 60.00  1,718,000.00
NFR - program                25  152100
NFR - program                14  152100    338,377.00  0.00     0.00
NFR - program                30  152100    133,334.00  0.00     0.00
NFR - program                81  152100   2,978,430.00 21.00   612,783.00
NFR - program                78  152100   4,349,000.00 16.00   701,000.00
NFR - program                42  152100   1,440,000.00  8.00  118,000.00
NFR - program                25  152100
NFR - program                34  152100   1,594,240.00  2.00   38,155.00
NFR - program                14  152100
NFR - program                55  152100  102,954,861.00 61.00 62,796,401.00
NFR - program                25  152100
NFR - program                25  152100
NFR - program                25  152100
NFR - program                80  152100   6,016,000.00 21.00  1,274,000.00
NFR - program                42  152100   3,879,000.00  8.00  323,000.00
NFR - program                42  152100   1,766,000.00  9.00  151,000.00
              Side 44/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                 DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                 65  152100   5,519,000.00  2.00  122,000.00
NFR - program                 25  152100
NFR - program                 78  152100   4,855,020.00 18.00   856,291.00
NFR - program                 101  152100   5,748,000.00  6.00  359,000.00
NFR - program                 78  152100   4,158,000.00 23.00   976,000.00
NFR - program                 34  152100    180,000.00  1.00   2,000.00
NFR - program                 40  152100    15,659.00  0.00     0.00
NFR - program                  0  152100    151,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 84  152100  10,979,000.00 22.00  2,405,000.00
NFR - program                 84  152100   9,187,000.00 20.00  1,875,000.00
NFR - program                 44  152100   8,907,000.00  3.00  289,000.00
NFR - program                 42  152100   3,732,000.00  9.00  350,000.00
NFR - program                 39  152100  25,713,000.00 11.00  2,713,000.00
NFR - program                 75  152100   5,534,000.00 18.00  1,015,000.00
NFR - program                 87  152100   7,082,000.00 15.00  1,082,000.00
NFR - via statlig enhet            25  152100
NFR - via statlig enhet            83  152100   5,154,000.00 22.00  1,154,000.00
NFR - via statlig enhet            78  152100   1,097,000.00 29.00   316,000.00
NFR - via statlig enhet            43  152100    814,000.00  8.00   64,000.00
NFR - via statlig enhet            40  152100    161,000.00  7.00   11,000.00
NFR - via statlig enhet            34  152100   1,225,000.00  2.00   25,000.00
NFR - via statlig enhet             0  152100    98,100.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet            77  152100    578,000.00 31.00   181,375.00
NFR - via statlig enhet            87  152100  13,867,000.00 24.00  3,367,000.00
Andre statlige enheter             33  152100    135,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer             25  152100
Næringsliv og personer             32  152100    295,540.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   92  152100   1,865,800.00 44.00   823,102.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   88  152100   5,177,000.00 30.00  1,564,000.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   30  152100    922,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater,  fond   32  152100    411,000.00  3.00   11,000.00
EU 6. rammeprogram               10  152100
EU 6. rammeprogram               20  152100
EU 7. rammeprogram               10  152100
EU 7. rammeprogram               10  152100
EU 7. rammeprogram               10  152100   1,697,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram               10  152100   1,781,975.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater        40  152200
NFR - Individuelle stipendiater        14  152200
NFR - program                 40  152200
NFR - program                 80  152200   2,189,516.00 33.00   713,200.00
NFR - program                 74  152200   5,709,920.00 26.00  1,482,083.00
NFR - program                 80  152200   5,510,200.00 40.00  2,187,596.00
NFR - program                 79  152200   4,898,960.00 41.00  2,028,671.00
NFR - program                 48  152200   3,921,000.00 17.00   656,000.00
NFR - program                 95  152200   5,141,000.00 24.00  1,259,000.00
NFR - program                 82  152200   7,465,000.00 41.00  3,060,000.00
NFR - program                 92  152200   5,677,000.00 38.00  2,183,000.00
NFR - program                 55  152200    712,350.00 35.00   246,249.00
NFR - program                 76  152200   5,090,000.00 35.00  3,332,000.00
NFR - program                 47  152200   4,692,000.00 24.00  1,120,000.00
NFR - program                 76  152200   4,490,080.00 36.00  1,595,274.00
NFR - program                 83  152200   8,481,000.00 32.00  2,710,000.00
NFR - program                 41  152200   5,455,000.00 51.00  2,765,000.00
NFR - program                 79  152200    466,000.00 14.00   66,000.00
NFR - program                 95  152200   5,940,000.00 34.00  2,040,000.00
NFR - via statlig enhet            78  152200   1,402,322.00 24.00   333,420.00
NFR - via statlig enhet            44  152200   4,624,000.00 14.00   670,000.00
NFR - via statlig enhet            45  152200   1,725,000.00 23.00   395,000.00
NFR - via statlig enhet            37  152200   4,433,000.00 26.00  1,133,000.00
NFR - via statlig enhet             0  152200    50,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet            106  152200   4,090,000.00 30.00  1,222,000.00
NFR - via statlig enhet            91  152200  31,792,000.00 53.00 16,783,000.00
Andre statlige enheter             83  152200   2,225,790.00 55.00  1,219,324.00
Andre statlige enheter             40  152200
Andre statlige enheter             41  152200    742,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter             35  152200    310,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter              75  152200    752,000.00 27.00   202,000.00
Næringsliv og personer             40  152200
Næringsliv og personer             40  152200
Næringsliv og personer             14  152200
Næringsliv og personer             40  152200    747,209.00 26.00   263,000.00
Næringsliv og personer             14  152200
Næringsliv og personer             40  152200
Næringsliv og personer             40  152200    368,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer             0  152200
Næringsliv og personer             93  152200   1,808,000.00 22.00   397,000.00
Næringsliv og personer             40  152200    382,000.00  0.00     0.00
              Side 45/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Næringsliv og personer            73  152200   3,620,710.00 23.00   825,538.00
Næringsliv og personer            41  152200   1,497,000.00  0.00   1,000.00
Næringsliv og personer            47  152200     8,300.00  1.00   4,000.00
Næringsliv og personer            28  152200   7,442,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer           100  152200    120,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            28  152200    500,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            91  152200   1,810,000.00 13.00   242,000.00
Næringsliv og personer            77  152200    979,000.00 12.00   79,000.00
Næringsliv og personer            40  152200
Næringsliv og personer            69  152200    324,044.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   44  152200   1,027,000.00 14.00   148,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   85  152200   1,086,000.00 29.00   320,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152200
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152200    410,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   58  152200   2,143,000.00 18.00   380,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   65  152200   6,108,000.00 40.00  2,458,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   54  152200   2,897,000.00 12.00   347,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   47  152200   1,406,000.00 19.00   266,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   69  152200    496,000.00 60.00   300,000.00
Nordisk ministerråd              0  152200    619,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200       0.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  152200    70,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200    160,707.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              10  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200
EU 6. rammeprogram              20  152200    100,999.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              20  152200
EU 7. rammeprogram              60  152200   1,601,000.00 26.00   413,000.00
EU 7. rammeprogram              60  152200   2,296,000.00 25.00   577,325.00
EU 7. rammeprogram              60  152200   4,544,000.00 25.00  1,136,000.00
EU andre tilskudd               0  152200
Utland, -andre                0  152200
Utland, -andre                0  152200    20,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                40  152200
Utland, -andre                0  152200
Utland, -andre                95  152200   1,254,600.00 30.00   375,312.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  152300  11,000,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       25  152300
NFR - program                94  152300   9,624,000.00 29.00  2,813,000.00
NFR - program                92  152300   8,292,000.00 28.00  2,292,000.00
NFR - via statlig enhet           37  152300   2,742,000.00 45.00  1,242,000.00
Andre statlige enheter            20  152300
Andre statlige enheter            24  152300   1,081,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  152300
Næringsliv og personer            40  152300
Næringsliv og personer            40  152300   3,126,172.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            63  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond   20  152300
NFR - program                67  152300    628,000.00 28.00   178,000.00
NFR - program                40  152300
NFR - program                40  152300
NFR - program                86  152300   5,646,000.00 22.00  1,258,000.00
NFR - program                74  152300   1,427,000.00 32.00   457,000.00
NFR - program                92  152300   3,692,000.00 24.00   880,000.00
NFR - program                85  152300    780,000.00 36.00   277,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             29  152300    968,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            50  152300    589,000.00 49.00   289,000.00
Næringsliv og personer            83  152300   4,029,000.00 41.00  1,658,000.00
Næringsliv og personer            40  152300    169,619.00  0.00     0.00
Utland, -andre                40  152300
NFR - program                75  152300   5,845,000.00 56.00  3,290,175.00
NFR - program                40  152300
NFR - program                73  152300   8,774,000.00 32.00  2,774,000.00
NFR - program                71  152300   7,984,000.00 25.00  1,984,000.00
NFR - program                93  152300   4,024,000.00 25.00  1,024,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    20  152300
Andre statlige enheter            29  152300    968,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  152300
Næringsliv og personer            0  152300    293,000.00 29.00   85,000.00
Næringsliv og personer            50  152300    346,000.00 42.00   146,000.00
              Side 46/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond   15  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond   67  152300    391,000.00 21.00   83,000.00
Utland, -andre                83  152300   1,149,000.00 35.00   749,000.00
Utland, -andre                50  152300    217,000.00 23.00   49,000.00
Andre statlige enheter            0  152400    794,000.00  0.00     0.00
NFR - program                71  152500  82,282,430.00 46.00 37,621,160.00
NFR - program                10  152500    365,000.00  0.00     0.00
NFR - program                22  152500   4,434,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  152500
NFR - program                 0  152500   7,400,000.00  0.00     0.00
NFR - program                20  152500   2,698,000.00  0.00     0.00
NFR - program                56  152500   6,622,000.00 14.00   922,000.00
NFR - via statlig enhet            0  152500    882,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  152500
Andre statlige enheter            20  152500   2,367,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  152500    156,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              10  152500
EU 7. rammeprogram              0  152500   1,700,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                0  152500
NFR - program                42  152600  124,077,208.00 71.00 88,097,869.00
NFR - program                 0  152600
NFR - program                35  152600
NFR - program                47  152600   1,778,880.00 35.00   627,517.00
NFR - stimuleringsmidler           0  152600    286,000.00 58.00   166,000.00
NFR - via statlig enhet           42  152600   2,143,000.00 24.00   518,000.00
Andre statlige enheter            0  152600
Andre statlige enheter            40  152600   1,628,531.00 20.00   320,040.00
EU 7. rammeprogram              10  152600
EU 7. rammeprogram              20  152600  16,094,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  152700   1,061,220.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  152700   6,000,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700    400,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700   9,172,426.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  152700  23,884,142.00  0.00     0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  152700    315,289.00  0.00     0.00
Tilskudd fra eget dep.            0  152700    238,647.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  152700
Næringsliv og personer            0  152700    46,953.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            0  152700
Næringsliv og personer            0  152700
Næringsliv og personer            0  152700
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  152700
Utland, -andre                0  152700    31,265.00  0.00     0.00
NFR - program                40  160002    960,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  160002
Tilskudd fra eget dep.            0  160002    433,333.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           40  161500    283,200.00 26.00   73,200.00
Andre statlige enheter            14  161500
EU 6. rammeprogram              20  161500    137,600.00  0.00    400.00
NFR - program                10  161700   1,970,928.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  161700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    29  161700   1,025,000.00 75.00   767,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    20  161700    388,666.00 32.00   124,800.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn    100  161700   6,461,662.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            21  161700   2,219,925.00 93.00  2,069,163.00
Andre statlige enheter            22  161700    314,000.00  4.00   14,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             30  161700    107,449.00 11.00   12,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             24  161700   7,773,000.00  3.00  222,000.00
Næringsliv og personer            0  161700
Næringsliv og personer            26  161700    346,000.00 19.00   67,000.00
Næringsliv og personer            66  161700   2,906,000.00 75.00  2,182,000.00
Næringsliv og personer            22  161700    126,000.00 18.00   23,280.00
Næringsliv og personer           109  161700   3,898,000.00 47.00  1,815,000.00
Næringsliv og personer            21  161700    100,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            0  161700    56,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            37  161700    56,288.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   47  161700   2,111,000.00 89.00   230,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  161700    56,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                0  161700
Andre statlige enheter            35  170010    135,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170010
NFR - program                14  170100    437,000.00  0.00     0.00
NFR - program                15  170100    704,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170100    100,000.00  0.00     0.00
NFR - program                29  170100   3,461,000.00 28.00   955,000.00
              Side 47/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Næringsliv og personer            20  170100   1,421,967.00  3.00   39,656.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   33  170100    120,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  170100    160,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  170100    890,000.00  3.00   26,510.00
EU 7. rammeprogram              7  170100    275,400.00 14.00   39,827.00
EU 7. rammeprogram              60  170100   1,880,000.00  2.00   42,440.00
Utland, -andre                23  170100    564,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                0  170100    450,000.00  0.00     0.00
NFR - program                15  170400
NFR - program                40  170400
NFR - program                 0  170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    14  170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  170400
EU 6. rammeprogram              20  170400
EU 7. rammeprogram              60  170400
NFR - program                14  170500   4,000,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170500   3,281,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170500   2,634,780.00  9.00  238,603.00
NFR - program                39  170500   1,017,830.00 38.00   390,293.00
NFR - program                14  170500
NFR - program                 0  170500
NFR - program                43  170500   3,248,170.00 20.00   662,884.00
NFR - program                14  170500
NFR - program                39  170500   3,099,060.00  7.00  202,507.00
NFR - program                35  170500   5,971,000.00  0.00     0.00
NFR - program                36  170500   1,834,000.00  9.00  171,000.00
NFR - program                38  170500    963,000.00 17.00   163,000.00
NFR - program                41  170500   2,836,000.00  9.00  248,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    34  170500  14,569,340.00 14.00  1,983,403.00
Andre statlige enheter            0  170500
Andre statlige enheter            0  170500
Andre statlige enheter            0  170500      360.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  170500
Private Org., stiftelser, legater, fond   95  170500   2,175,500.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  170500
Private Org., stiftelser, legater, fond    5  170500    525,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                40  170500
Utland, -andre                34  170500    996,000.00 42.00   421,487.00
NFR - Individuelle stipendiater       14  170600    280,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       14  170600    872,500.00 73.00   632,788.00
NFR - program                14  170600    856,926.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170600    432,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  170600    222,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  170600    222,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  170600    177,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  170600   2,594,000.00  4.00  104,000.00
NFR - program                41  170600   2,667,000.00  4.00  119,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    26  170600   3,041,000.00 10.00   297,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    54  170600    509,000.00 12.00   59,000.00
Andre statlige enheter            0  170600   7,702,191.00  9.00  657,317.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  170600    10,590.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   14  170600
Nordisk ministerråd              0  170600
Utland, -andre               100  170600    42,750.00  0.00     0.00
Utland, -andre                40  170600    975,000.00  0.00     0.00
NFR - program                35  170600  44,051,000.00 24.00 10,755,000.00
EU 7. rammeprogram              60  170600   3,130,000.00 27.00   860,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  170700    578,147.00  0.00     0.00
NFR - program                31  170700   2,732,750.00 13.00   342,000.00
NFR - program                20  170700  12,113,400.00  0.00     0.00
NFR - program                40  170700    560,984.00  0.00     0.00
NFR - program                25  170700    148,750.00  0.00     0.00
NFR - program                25  170700   9,300,000.00  0.00     0.00
NFR - program                38  170700   6,436,000.00 27.00  1,736,000.00
NFR - program                33  170700   4,647,000.00 23.00  1,067,000.00
NFR - program                 0  170700    197,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  170700   2,330,000.00 50.00  1,165,000.00
NFR - program                16  170700   6,124,000.00 29.00  1,752,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   25  170700   1,370,000.00 76.00  1,036,000.00
NFR - program                 0  170700    385,000.00  0.00     0.00
NFR - via statlig enhet           23  170700   2,646,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  170700   1,445,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             0  170700
Fylkes-,Kom. enheter             15  170700    399,000.00 37.00   146,000.00
Næringsliv og personer            29  170700   3,896,220.00 21.00   825,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    9  170700   1,635,000.00  0.00     0.00
              Side 48/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond   12  170700    135,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              25  170700    60,000.00  0.00     0.00
EU 7. rammeprogram              60  170700   1,675,408.00 14.00   229,515.00
EU andre tilskudd               0  170700    190,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              14  170700   3,213,500.00 25.00   798,500.00
Utland, -andre                0  170700
NFR - Individuelle stipendiater       15  170800   1,795,749.00  0.00     0.00
NFR - program                20  170800    113,694.00  0.00     0.00
NFR - program                40  170800    81,440.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170800    576,957.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170800   1,806,095.00 11.00   193,953.00
NFR - program                14  170800   2,342,795.00 24.00   568,993.00
NFR - program                14  170800   1,529,000.00  0.00     0.00
NFR - program                14  170800    991,519.00  0.00   3,087.00
NFR - program                14  170800   7,699,414.00  8.00  647,245.00
NFR - program                25  170800    433,000.00 15.00   66,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    20  170800    820,470.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  170800   1,986,959.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            20  170800   3,196,942.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  170800   2,787,686.00 22.00   602,371.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  170800
EU 6. rammeprogram              20  170800    320,954.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  170900   2,662,000.00  2.00   50,000.00
NFR - program                25  170900    651,889.00  0.00   1,910.00
NFR - program                32  170900   3,890,000.00 23.00   890,000.00
NFR - program                33  170900   7,725,000.00 13.00  1,021,000.00
NFR - program                 0  170900    30,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  170900    50,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       14  180100    758,525.00  0.00     0.00
NFR - program                14  180100   3,625,154.00 36.00  1,302,362.00
NFR - program                14  180100   4,129,714.00 38.00  1,583,809.00
NFR - program                37  180100   9,420,000.00 23.00  2,169,000.00
NFR - program                26  180100    648,000.00 23.00   148,000.00
NFR - program                41  180100    630,000.00 21.00   130,000.00
NFR - program                27  180100   6,888,000.00 22.00  1,494,000.00
NFR - via statlig enhet           10  180100    375,389.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    25  180100    255,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180100
Tilskudd fra eget dep.            0  180100
Tilskudd fra eget dep.            0  180100
Andre statlige enheter            40  180100   2,919,147.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            0  180100   4,301,711.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            35  180100    120,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180100    300,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd               0  180100  11,794,469.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              40  180100    340,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              10  180100    285,444.00 17.00   49,770.00
EU andre tilskudd               0  180100    160,000.00 25.00   40,000.00
Utland, -andre                0  180100    100,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                25  180100    170,000.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  180200    182,000.00  0.00     0.00
NFR - program                27  180200    500,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    15  180200    180,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200   6,022,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200    300,000.00  7.00   21,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    50  180200  10,588,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    37  180200   1,500,000.00 28.00   420,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  180200  30,150,000.00 19.00  5,815,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200    500,000.00  4.00   20,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200   1,650,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180200    600,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200    450,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     30  180200   2,041,600.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  180200   3,750,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  180200    992,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200    125,000.00 60.00   75,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200    650,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             50  180200
Fylkes-,Kom. enheter             40  180200
Næringsliv og personer            40  180200    165,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  180200
EU 7. rammeprogram              6  180200
EU 7. rammeprogram              29  180200   4,867,000.00  3.00  167,000.00
EU 7. rammeprogram              7  180200    444,890.00 43.00   189,890.00
NFR - Individuelle stipendiater       30  180300   2,954,000.00  1.00   26,000.00
              Side 49/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - program                40  180300  21,018,973.00 54.00 12,566,223.00
NFR - program                 0  180300    86,000.00  0.00     0.00
NFR - program                35  180300   2,895,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180300   3,800,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    32  180300    222,000.00 27.00   60,480.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    41  180300   2,481,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180300    408,000.00 43.00   175,321.00
Tilskudd fra eget dep.            40  180300   2,766,551.00 21.00   554,464.00
Andre statlige enheter            40  180300   3,569,997.00 19.00   672,205.00
Andre statlige enheter            0  180300   1,968,952.00 20.00   388,566.00
Andre statlige enheter            35  180300    145,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            26  180300    24,324.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180300   2,070,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             43  180300    169,453.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  180300    577,500.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              40  180300    73,980.00  0.00     0.00
NFR - program                15  180400   7,629,000.00 20.00  1,492,000.00
NFR - program                42  180400  19,155,000.00 23.00  4,390,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  180400   3,913,280.00  9.00  360,000.00
Andre statlige enheter            40  180400    200,000.00 25.00   50,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  180400    400,000.00 21.00   85,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  180400    75,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  180400   9,000,000.00 22.00  2,000,000.00
EU 7. rammeprogram              60  180400   7,600,000.00 25.00  2,000,000.00
EU andre tilskudd               7  180400
NFR - program                 0  180002  337,336,000.00 93.00 313,336,000.00
NFR - program                26  270010   2,934,000.00 21.00   618,000.00
Andre statlige enheter            31  270003    630,000.00 60.00   380,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       57  271000   2,548,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            39  271000    50,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    50,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    50,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    125,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    125,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    125,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             38  271000    100,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             30  271000    211,000.00 53.00   53,000.00
Fylkes-,Kom. enheter             60  271000    35,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   38  271000    887,364.00 55.00   487,364.00
EU andre tilskudd              36  271000   3,460,000.00  0.00     0.00
NFR - program                38  272000   3,377,760.00  0.00  260,000.00
NFR - via statlig enhet           25  272000   1,310,000.00 38.00   495,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    44  272000   1,072,000.00 37.00   396,000.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     20  272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    55,000.00  0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000   1,700,000.00  0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    64,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    275,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    240,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    577,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    194,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    128,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    112,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    322,500.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    250,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    265,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    530,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    175,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000   2,040,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    795,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000   1,305,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000   4,210,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000   1,988,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    405,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  272000    95,750.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  272000    250,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            31  272000    143,000.00 15.00   21,000.00
Andre statlige enheter            60  272000    185,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            60  272000
Andre statlige enheter            60  272000    370,000.00  0.00     0.00
             Side 50/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000   1,800,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000
Andre statlige enheter         60  272000  45,000,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    111,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    290,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    230,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   5,650,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   1,020,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    266,500.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   1,630,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    134,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   1,475,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   2,280,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   2,550,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    360,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    86,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    360,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    36,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000  37,000,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    137,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000   1,400,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter         60  272000    420,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          40  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    32,700.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    38,500.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    53,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          42  272000    54,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    35,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    440,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    235,000.00  0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    280,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    390,600.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    285,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    67,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    980,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    31,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    37,500.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    220,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    248,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    135,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    284,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    60,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    650,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    84,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    265,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    560,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    113,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    41,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000   2,220,000.00  0.00 2,220,000.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    43,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    483,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    614,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter          60  272000    285,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer         60  272000
Næringsliv og personer         60  272000
Næringsliv og personer         37  272000    165,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer         60  272000
Næringsliv og personer         60  272000
Næringsliv og personer         60  272000    380,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer         60  272000    153,000.00  0.00     0.00
              Side 51/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000    27,500.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    33,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000    25,500.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    57,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    49,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    28,900.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    162,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000   4,100,000.00  0.00
Næringsliv og personer            60  272000    395,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000
Næringsliv og personer            60  272000    298,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    114,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    46,600.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    64,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    153,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    435,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    135,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    45,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    167,000.00  0.00
Næringsliv og personer            60  272000    85,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    32,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    47,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000   4,800,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    67,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    488,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000   1,600,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    660,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000   1,055,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    260,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    512,500.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    730,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    105,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    940,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    47,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    86,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    150,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    277,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000   2,900,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    32,700.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            60  272000    225,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  272000    368,000.00  0.00
Utland, -andre                60  272000    420,000.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              33  272000   3,092,000.00 16.00   506,000.00
NFR - program                38  274000   1,248,000.00 16.00   198,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    60  274000    80,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     60  275000
Andre statlige enheter            40  275000
Fylkes-,Kom. enheter             0  275000
Næringsliv og personer            60  275000
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000    73,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000    95,000.00  0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   60  275000    197,552.00  0.00     0.00
NFR - program                33  280800   6,885,298.00 17.00  1,177,587.00
NFR - program                14  280800   1,607,406.00 16.00   258,699.00
NFR - program                14  280800   1,671,000.00  6.00  102,826.00
NFR - program                40  280800    100,000.00  0.00     0.00
NFR - program                25  280800   3,104,253.00 14.00   436,536.00
NFR - program                91  280800  16,185,000.00 41.00  6,685,000.00
NFR - program                31  280800    400,000.00 50.00   200,000.00
NFR - program                33  280800   3,029,000.00  6.00  177,000.00
NFR - program                35  280800  15,459,000.00 36.00  5,519,000.00
NFR - via statlig enhet           14  280800    708,753.00 88.00   623,235.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800   1,020,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800    111,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    39  280800   4,704,000.00 26.00  1,204,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800    500,000.00  0.00     0.00
              Side 52/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800    515,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    40  280800    14,000.00  0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800   3,700,000.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     40  280800    500,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  280800    75,834.00 84.00   63,803.00
Andre statlige enheter            40  280800    280,519.00 68.00   190,026.00
Andre statlige enheter            14  280800    80,979.00 65.00   52,297.00
Andre statlige enheter            50  280800    182,500.00 56.00   101,799.00
Andre statlige enheter            50  280800    976,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  280800   4,674,000.00 16.00   761,507.00
Andre statlige enheter            0  280800    780,000.00 18.00   140,000.00
Andre statlige enheter            60  280800
Andre statlige enheter            40  280800    300,000.00 50.00   150,000.00
Andre statlige enheter            33  280800    400,000.00 50.00   200,000.00
Andre statlige enheter            28  280800   1,159,000.00 27.00   309,000.00
Andre statlige enheter            34  280800   2,836,000.00 49.00  1,386,000.00
Andre statlige enheter            37  280800    700,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            37  280800    491,000.00 49.00   241,000.00
Andre statlige enheter            34  280800   2,967,000.00  9.00  267,000.00
Andre statlige enheter            40  280800   6,685,855.00  0.00 6,685,855.00
Andre statlige enheter            40  280800
Andre statlige enheter            40  280800
Andre statlige enheter            40  280800    223,060.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  280800    560,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            35  280800    135,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  280800    91,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            70  280800    90,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            40  280800    120,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    220,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    865,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    250,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    150,000.00  0.00     0.00
Fylkes-,Kom. enheter             40  280800    500,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800
Næringsliv og personer            0  280800    650,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            0  280800    50,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800   1,010,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    170,705.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    659,300.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    50,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    365,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    200,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    114,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    480,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    200,000.00  0.00     0.00
Næringsliv og personer            40  280800    150,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   50  280800    500,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800   2,150,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  280800
EU 6. rammeprogram              20  280800   1,698,000.00 28.00   480,482.00
Utland, -andre                60  280800
Utland, -andre                23  280800    383,410.00 77.00   293,410.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  290100   4,773,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       15  290100   4,773,000.00  0.00     0.00
NFR - program                15  290100
NFR - program                15  290100
NFR - program                15  290100   1,500,000.00 100.00 1,500,000.00
NFR - program                15  290100  10,000,000.00  0.00     0.00
NFR - program                15  290100   1,525,000.00  0.00     0.00
NFR - program                100  290100    960,000.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  290100
Andre statlige enheter            40  290100    150,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter            35  290100    135,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond   40  290100    30,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              40  290100
EU 6. rammeprogram              40  290100    668,176.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290700
Utland, -andre                35  290700
NFR - program                14  290801   2,128,281.00 15.00   326,478.00
NFR - program                20  290801   1,494,116.00  4.00   67,040.00
NFR - program                20  290801   2,910,900.00  5.00  139,503.00
NFR - program                84  290801   7,653,000.00 22.00  1,679,000.00
NFR - program                87  290801   8,878,000.00 16.00  1,378,000.00
NFR - program                 0  290800    249,500.00  0.00     0.00
NFR - program                 0  290800    500,000.00  0.00     0.00
              Side 53/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter                DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
NFR - via statlig enhet           20  290801   2,359,496.00  7.00  176,804.00
Næringsliv og personer            14  290801    12,004.00 100.00   12,004.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290801    944,692.00  5.00   48,099.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290801    809,122.00  4.00   35,069.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290801   1,817,591.00  6.00  104,403.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290800    50,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              20  290801    489,349.00  5.00   25,366.00
Utland, -andre                0  290800    825,000.00  0.00     0.00
NFR - program                20  290802   1,756,116.00 15.00   265,636.00
NFR - program                20  290807   3,828,174.00  5.00  186,760.00
NFR - program                20  290807   6,560,907.00  4.00  280,141.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290807    842,240.00  9.00   77,817.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290800    50,000.00  0.00     0.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290800    50,000.00  0.00     0.00
EU 6. rammeprogram              10  290807   1,087,414.00 16.00   177,042.00
NFR - program                20  290808   7,944,344.00 14.00  1,128,744.00
NFR - program                20  290809    226,610.00 47.00   106,610.00
NFR - program                72  290809  13,383,000.00 45.00  5,977,000.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290809   2,634,721.00 50.00  1,315,971.00
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  290800    150,000.00  0.00     0.00
Utland, -andre                0  290800    660,000.00  0.00     0.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  291200    998,000.00  6.00   62,000.00
NFR - Individuelle stipendiater       33  291200   2,000,000.00  8.00  150,000.00
NFR - program                32  291200    856,200.00  5.00   41,200.00
NFR - program                30  291200    572,500.00  4.00   24,500.00
NFR - program                30  291200   6,757,700.00 30.00  2,048,700.00
NFR - program                30  291200   2,375,000.00  9.00  204,000.00
NFR - program                47  291200  10,084,000.00 31.00  3,126,000.00
NFR - program                36  291200   9,100,000.00 35.00  4,100,000.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  291200   1,760,000.00  9.00  160,000.00
EU 6. rammeprogram              20  291200
NFR - program                40  291600          0.00
NFR - program                14  291600   1,102,188.00  0.00     0.00
NFR - program                40  291600          0.00
NFR - program                 0  291630    225,410.00 26.00   166,803.00
EU 7. rammeprogram              20  291630
NFR - program                 0  291630  16,295,000.00 26.00  4,236,700.00
NFR - program                 0  291630  16,295,000.00 26.00  4,236,700.00
NFR - program                 0  291630  16,295,000.00 26.00  4,236,700.00
NFR - Individuelle stipendiater        0  310400
NFR - program                 0  310400
NFR - forny                  0  310400
NFR - stimuleringsmidler           0  310400
NFR - via statlig enhet            0  310400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400
Tilskudd fra eget dep.            0  310400
Oppdrag fra eget dep.             0  310400
Andre statlige enheter            0  310400
Andre statlige enheter            0  310400
Fylkes-,Kom. enheter             0  310400
Fylkes-,Kom. enheter             0  310400
Næringsliv og personer            0  310400
Næringsliv og personer            0  310400
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310400
Private Org., stiftelser, legater, fond    0  310400
Nordisk ministerråd              0  310400
EU 6. rammeprogram              0  310400
EU 7. rammeprogram              0  310400
EU andre tilskudd               0  310400
Utland, -andre                0  310400
Utland, -andre                0  310400
NFR - program                 0  310400
NFR - program                 0  310400       0.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400       0.00  0.00     0.00
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400       0.00  0.00     0.00
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn     0  310400
Næringsliv og personer            0  310400
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                    0  310400       0.00  0.00     0.00
              Side 54/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter               DB %  OH-STED Totalramme   EA % EA beløp
Interne                   0  310400       0.00  0.00     0.00
Interne                   0  310400       0.00  0.00     0.00
EU andre tilskudd              0  310400       0.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           0  310500
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn    0  310700   6,000,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           0  310700
Fylkes-,Kom. enheter            25  310700   3,200,000.00 25.00   800,000.00
Nordisk ministerråd             0  310700
EU andre tilskudd              0  310700
EU andre tilskudd              0  310700
NFR - program                0  310800
NFR - program                0  310800   1,800,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           0  310800
Andre statlige enheter           0  310800
Andre statlige enheter           35  310800  10,500,000.00  0.00     0.00
Andre statlige enheter           31  331000   1,800,000.00 33.00   600,000.00
Andre statlige enheter           35  340110    120,000.00  0.00     0.00
               Side 55/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter


Inaktive prosjekter per 13/9-2010                                  Sortert på 'sted', deretter 'prosjekt'
Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra      Gyldig til  Sted  Prosj ansv               Inntektskategori
120010   107740/510 KOMP/ANSVAR HELSEVESENET (LW)    01.12.1994      01.02.2001    000000   (MANGLER VERDI)
200005   INTERNATIONAL SOPHUS LIE CENTRE: UD 5524    01.12.1994      25.12.2003    000000   (MANGLER VERDI)
000114   Kunnskapshåndtering og ledelse (KKL)      01.04.2005      30.09.2007    000013   (MANGLER VERDI)
110008   102157/520 SKISMA ELLER SYMBIOSE:dgsAMLH    01.12.1994      01.12.2001    110010   (MANGLER VERDI)
110048   102166/520 KATOLSKE ORDENSØSTRE NORG:EBN    01.12.1994      01.12.2001    110010   (MANGLER VERDI)
110072   102165/520 ORD & ÅND:BIDR PREIKE (dsRNJ)    01.12.1994      01.12.2001    110010   (MANGLER VERDI)
110092   102164/520 DE(N) KORSFESTEDE (dgs/SJS) 01.12.1994          01.12.2001    110010   (MANGLER VERDI)
110108   102175/520 HIST KIRKGEOG ØSTFOLD (BTO)HE    01.12.1994      01.12.2001    110010   (MANGLER VERDI)
120188   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2         01.12.1994      29.01.2004    110010   (MANGLER VERDI)
205063   <avsluttet 1998> STIPENDIATER, TEOLOGISK FAK.  01.12.1994      12.02.1998    110010   (MANGLER VERDI)
205318   <avsluttet 1999> EutdSL Det kristne menneske? Arven fra antikken, menneskesyn 110010
                              01.01.1999      31.12.2000    og moral (MANGLER VERDI)
120043   103295/520 KVINNER KORINT KULTER (dgsJØ)    01.12.1994      01.12.2001    110020   (MANGLER VERDI)
120067   107928/520ANC ISRAELITE PROPHECY, HMB/RT    01.12.1994      01.12.2001    110020   (MANGLER VERDI)
120220   110851/520 GRUNDTVIGS KVINNESALM - TR/SH    01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
120224   110852/520 HEGEMONIER N MORALDEB, TR/Aas    01.12.1994      01.12.2001    110020   (MANGLER VERDI)
120333   114800/520 ISRAELs HUMILI/VINDIC HMB/ KJ01.12.1994          29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
120337   114885/520 SAMVIT ISLAM/KRISTEND NRT/ OL    01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
120344   119920/530 KjønKonst KJØNNKONSTIT, PR/ ÅR    01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
120514   129279/520 ROCK/TEOLOGI: TEOLOGISK INTERPRETASJON
                              01.01.1999      15.11.2005    110020   DOKKA, TROND SKARD
120790   142788/520 SygDød DET FORLATTE ØYEBLIKK. OM DØDEN, TIDEN OG FRAVÆRET
                              01.01.2001      31.12.2005    110020   CHRISTOFFERSEN, SVEIN AAGE
120807   142804/520 Sladder DE FØRSTE KRISTNE SLADRE-KJERRINGER30.06.2007
                              01.01.2001              110020   SEIM, TURID KARLSEN
                                         - EN SAMMENSTILLING AV NT-TEKSTER DER SLADDER SOM MORALTYPOS KOBLES TIL KJØNN
120861   147653/520 KonAnn KONTINUITET OG ANNETHET: EN STUDIE 15.11.2005
                              01.01.2002              110020   WYLLER, TRYGVE
                                         AV SAMSPILLET MELLOM DET HVERDAGSLIGE OG GUDSTJENESTEN
120991   153596/540 KriPag                01.01.2003      31.12.2007    110020   AASGAARD, REIDAR
121074   160047/540 Fest                 01.01.2004      31.10.2007    110020   FRØYSHOV, STIG
121179                                      Self in Kant  110020
      167476 V20 - The Role of Religion in the Formation of an Ethical 30.09.2009 and Levinas
                              01.03.2005                    WYLLER, TRYGVE             Bidrag
121203   172115/V20 - Sola Scriptura           01.01.2006      31.03.2010    110020   MJAALAND, MARIUS G.           Bidrag
140012   102111/520 KRISTEN MORALTRADISJ N - SAC01.12.1994          29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
140785   111324/510 EMANSIPASJ/INSTITUSJ, HAFSTAD1.12.1994
                              0          30.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
140803   117558/520 KOMP-STIP GRESK G-FAG GH/ kej01.12.1994          29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
140818   120071/520 KONSTR NY IDENT ANTIK, MOXNES    01.12.1994      31.03.2006    110020   MOXNES, HALVOR
140833   120075/520 GendeRel               01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141215   124967/540 p-dr KONFIRMASJON OG OVERGANGSRITER FOR NORSK UNGDOM P-DR
                              01.01.1998      15.11.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141435   <avsluttet 1999> 131630/530 FORPR        01.01.1999      30.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141550   135630/520 Utl MS ANCIENT ISRAEL. ARCHAEOLOGY AND BIBLICAL HISTORY.. 110020
                              01.01.2000      30.04.2004         (MANGLER VERDI)
141563   137817/530 BokSKam MIDLER TIL REDIGERING AV BOK 01.01.2000      30.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141767   142830/520 JERUSALEM: THE CHOSEN PLACE01.01.2001           15.11.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141768   142832/520 LIVSTOLKENDE VITE OG SOSIALT ARBEID 01.01.2001      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
141881                                              110020   STÅLSETT, STURLA
      139873/510 RelGløb RELIGION I GLOBALISERINGEN: FORFLYTNINGER OG TRANSFORMASJONER, UTEGRASJON OG MOTSTAND
                              01.01.2001      30.03.2006
142344   NORWAY-SOUTH AFR (Briken Bodies...)       01.01.2004      31.03.2006    110020   HAFSTAD, KJETIL
142843                           of praxis Michel Foucault calls heterotopia
      DAAD - Phenomenological analysis of the kind 01.01.2007       31.08.2009    110020   WYLLER, TRYGVE             Bidrag
142852                                              caninization in cross disciplinary and cross cultural perspective
      180693/D15 - USA og China - Bilateral research on ideology, Cultural memory, and 110020
                              01.01.2007      30.06.2008         STORDALEN, TERJE
142993                           in an International Context.
      Saved through Childbearing? Research Activity01.11.2007       30.09.2009    110020   SOLEVÅG, ANNE REBECCA          Bidrag
143013                           Religion 2008
      186450/v20 17th Conference on Philosophy og01.01.2008        31.12.2009    110020   MJAALAND, MARIUS G.           Bidrag
143099                                              110020   MYHRE-NIELSEN, DAG
      173146/V20: Religion in a Globalised Age; Transfers and Transformations; Integration and Resistance
                              01.06.2008      31.03.2009                             Bidrag
190031                                              110020   WYLLER, TRYGVE
      EU-Søknad : Religion and Citizenchip, establishing a strong network to develop a EU project on the impact of religiln for the quality of citizenship
                              01.10.2006      30.06.2008
200553                                              110020   prosjekt
      Pedagogikk og teologi som basis for barneteologisk grunnlagstenkning. Et religionspedagogiskWYLLER, TRYGVE
                              01.12.2006      28.02.2009                             Bidrag
205047   DRIFTSUTG LÆRERKURS TEOLOGISK FAK        01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
205219   228 21 50160koKRL KOORD-FUNKS RELIG/LIVSYN-KUNNS 263629.01.2004
                              01.12.1994       2301      110020   (MANGLER VERDI)
205322                                              110020
      UTVIKLING, PRESISERING OG GJ.FØRING AV 2 DAGSKURS - ETTERUTDANNING TILKNYTTET(MANGLER VERDI) L97
                              01.01.1999      29.01.2004          INNFØRINGEN AV
205344   27401 EutdSL LESING AV HELLIGE TEKSTER 01.01.2000          29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
205403   SOFF exfac TF                  01.01.2004      30.06.2005    110020   ADOLFSEN, LINE
210876   LESLiS KupVOX272 MOD. 'LIVSTOLKNING I EKSTREME SYKDOMSTILFELLE OG VED LIVETS SLUTT
                              01.01.2001      29.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
210925   MasterHelsefP 89 NETTSTØTTET PROFESJONSMASTER I HELSEFAG - STUDIERETNING DIAKONI
                              01.01.2002      31.12.2004    110020   ADOLFSEN, LINE
211373   Gud i endring?                 01.11.2007      28.02.2009    110020   MOXNES, HALVOR             Bidrag
211374   Kjønnsforskning                 01.11.2007      30.06.2010    110020   SALOMONSEN, JONE            Bidrag
420580   Verdi Samfunn NT                01.01.2003      30.06.2005    110020   ADOLFSEN, LINE
460006   TESTAMENTARISK GAVE               01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
460217   N A DAHL'S STUDIES IN EPHESIANS - DH      01.12.1994      29.01.2004    110020   (MANGLER VERDI)
460439   KNs historie KIRKENS NØDHJELPS HISTORIE 01.01.2001          31.08.2007    110020   TØNNESSEN, AUD
460591   412-79-34 - Profesjonalitet og livstolkning   01.02.2005      27.02.2006    110020   WYLLER, TRYGVE
610009   SAMARB-KONF NORDISKE TEOL FAKULT        01.12.1994      04.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
610043   NORDISKE FORSKERKURS              01.12.1994      04.04.2004    110020   (MANGLER VERDI)
610267                                              110020
      EarlyChristianity - Network for the study of Early Christianity in its Greco-Roman Context
                              01.01.2005      28.02.2010         MOXNES, HALVOR             Bidrag
610285   Old Testament Studies - OTSEM          01.01.2007      29.07.2009    110020   STORDALEN, TERJE            Bidrag
690221   Hermeneutics and Phenomenology         01.06.2007      30.06.2008    110020   MJAALAND, MARIUS G.
200569   Trosopplæringsmidler              01.03.2007      29.07.2009    110030   FRIDHEIM, INGUNN BERLING        Bidrag
250238   Kunnskapsløftet i Oslo             01.09.2008      31.12.2009    110030   NORHEIM, BRYNJULV            Bidrag
420686   Presteforeningen - VUET-Adfontes        01.02.2005      31.01.2007    110030   ADOLFSEN, LINE MARIE
460571   Unionsoppl 2005 - Unionsoppløsninger 2005 01.10.2004         27.02.2006    110030   ADOLFSEN, LINE MARIE
460837   Impulser fra Tyskland              01.07.2008      30.06.2010    110030   NORHEIM, BRYNJULV            Bidrag
460905   Å bygge kirke                  01.03.2009      31.10.2009    110030   NORHEIM, BRYNJULV            Bidrag
140013   103179/530 MILJØTILTAK FAKULTET 2        01.12.1994      29.01.2004    120010   (MANGLER VERDI)
               Side 56/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til  Sted Prosj ansv         Inntektskategori
140141   000000/KAS N M-RÅD ST-PR BALT/ØE:S-SKOLE1.12.19940         29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
140719   121689/510 M FORSKEROPPL RETTVIT 2040001.12.1994 G         29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
140786   115628/521 M FORSKEROPPL RETTVIT 20500 01.12.1994S         29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
140804   117285/521 N FORSKERKURS RETTVIT 20500 01.12.1994S         29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
190017   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR 01.08.2005       29.02.2008   120010 (MANGLER VERDI)
200189   LIKESTILLINGS-PROSJ/TILT 9704059 FINSTAD     01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
200197   HØYESTERETTS HISTORIE RED 97           01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
200481   JUR FORSK Krafttak for juridisk forkning     01.06.2005     31.12.2006   120010 RUSTAD, BENEDICTE
205064   <avsluttet 1998> KAP.281 P.01 REKRUTTERING JURIDISKE FAG
                              01.12.1994     12.02.1998   120010 (MANGLER VERDI)
210016   PROFESSORAT II STEIN EVJU            01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
210311   HØYESTERETTS HISTORIE JPD96/1681, LØDRUP     01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
420511   GjForelJuristmøt GJESTEFORELESER NORDISK JURISTMØTE
                              01.01.2001     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
460007   DEN STANGSKE STIFTELSE              01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
500011   AVLØNNING KNUT PAPENDORF (TM20300) 01.12.1994            29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
610121   STUDENTSTIPEND NORDPLUS             01.12.1994     29.01.2004   120010 (MANGLER VERDI)
143301   193080/V10 Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiO 30.04.2010
                              01.11.2009            120011 SAND, INGER-JOHANNE    Bidrag
110009   102817/530KONFLIKTLØSN DAGLIGLIV (ds/LS) 1.12.1994
                              0         01.08.2001   120100 (MANGLER VERDI)
110049   102736/510 RETTSVESEN & SEX VOLD - KS 01.12.1994          01.09.2001   120100 (MANGLER VERDI)
120009   102733/510 RETTSAPP BEH SEX BARN:EB(RHH)     01.12.1994     01.12.2001   120100 (MANGLER VERDI)
120044   102734/510 RETTSAPP BEH SEX BARN - BE 01.12.1994          01.08.2001   120100 (MANGLER VERDI)
120486   125429/510 PUNISHMENT, KNOWLEDGE AND01.01.1998                   PERSPECTIVE DR.GR.ST. KATJA FRANKO
                               TECHNOLOGY - FROM AN ETHICAL 120100
                                        30.04.2004       CHRISTIE, NILS
120604   132848/530 Foldin                01.01.1999     31.12.2004   120100 ERICSSON, KJERSTI
120616                                            120100 HENNUM, RANHILD STRAFF-
      134819/520 DomStraf OM DOMSTOLER OG STRAFF: OM DOMSTOLENES UTMÅLING AV OG BEGRUNNELSER FOR HELENE P-DOC
                              01.01.2000     31.12.2004
120833                                            120100 ERICSSON, KJERSTI
      147303/530 VoldFam VOLD I FAMILIEN: BARNEMISHANDLING SLIK HELSEPERSONELL OG SMÅBARNSFORELDRE SER DET
                              01.01.2002     30.09.2006
120922                                            120100 BRANTSÆTER, MARIANNE
      150748/530 ALMENHETENS KJØNN - EN SLAGS RESEPSJONSSTUDIE AV KULTURELLE REPRESENTASJONER AV KJØNN OG SEKSUALITET
                              01.01.2002     30.09.2006
121208   172426/V10                    01.12.2005     31.03.2010   120100 ANDENÆS, KRISTIAN     Bidrag
140014   102974/510 ØKOKRIM ATFERD/HOLDN - POJ/PL     01.12.1994     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
140290   102974/510 ØKOKRIM FELLES DRIFT - POJ 01.12.1994          01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
140313   109822/510 BARN MEL OFF SOS & FAM, KE/GL     01.12.1994     21.12.2001   120100 (MANGLER VERDI)
140517   102837/510 Till-bevil 1995 13000 - KE      01.12.1994     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
140595   111938/510 TATERE & NORSK SAMFUNN - HG01.12.1994          01.04.2001   120100 (MANGLER VERDI)
140871   107739/510 SLUTTKONF SEKSUA VOLD - KS 01.12.1994          01.01.2001   120100 (MANGLER VERDI)
141194   125172/530 NETTVERK FOR FORSKNING OM 01.12.1994 HOMOSEKSUALITET  29.01.2004   120100 (MANGLER VERDI)
141210   125107/510 KRIMINOLOGISKE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET
                              01.01.1998     31.12.2006   120100 JOHANSEN, PER OLE
141416   <avsluttet 1999> 131982/530VOLDKUNNSK KUNNSKAPSSTATUS FORSKNING OM 120100
                              01.01.1999     01.04.2001   VOLD  (MANGLER VERDI)
141448   132350/530KjEndr FORSKNINGSLEDER I 30 5STILLING...
                              01.01.1999     01.04.2001   120100 (MANGLER VERDI)
141668   136411/530 VolDyr VOLD MOT DYR          01.01.2000     29.01.2004   120100 (MANGLER VERDI)
141865   155569/510 Hvitvask MEGLERFORETAK: PENGEFORVALTNING OG HVITVASKING 120100
                              01.01.2003     28.02.2007       FINSTAD, LIV
141913   147590/330 CHRISTIANIA DOLLHUS - MELLOM DÅREKISTA OG 31.12.2006
                              01.01.2002     ASYLET     120100 ERICSSON, KJERSTI
141981   163855/530 Homonet NETTVERK FOR FORSKNING OM HOMOSEKSUALITET
                              01.01.2002     28.02.2009   120100 EIKVAM, TURID       Bidrag
142028                                            120100
      144155/530 Krigbarn OPPVEKSTVILKÅR FOR KRIGSBARN (FRIKJØP K. ERICSSON - VIKAR) ERICSSON, KJERSTI
                              01.01.2002     30.06.2004
142121   157117/530 Homosex (nytt nfr 181584/V20) 01.01.2003         31.08.2008   120100 FINSTAD, LIV
142148   157488/510 Crim Cont               01.01.2003     30.04.2009   120100 CHRISTIE, NILS       Bidrag
142397   163855 Netthomo - Nettverk forforskning om homoseksualitett 27.04.2005
                              01.01.2005            120100 EIKVAM, TURID
142436   163843 men prost - Men in prostitution: Perspectives, Identities and Problems
                              01.10.2004     27.02.2006   120100 SKILBREI, MAY-LEN
142571                                            120100
      169587 - Communication in court-evidential value of oral immediate statement in court
                              01.06.2005     31.10.2006       ANDENÆS, KRISTIAN
200351   DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING           10.12.2001     29.01.2004   120100 (MANGLER VERDI)
200472                                     prostitusjon
      Org transnasj pr - Veier inn og historier i organisert transnasjonal27.02.2006
                              01.04.2005            120100 FINSTAD, LIV
200519   ISRD-2 Norden                  01.04.2006     30.11.2006   120100 ERICSSON, KJERSTI
200528   Dialog seminar - Seminar om kriminologi og dødstraff
                              01.08.2006     31.08.2007   120100 SCHERDIN, LILL
200669   Holdning til straff               01.06.2009     31.03.2010   120100 OLAUSSEN, LEIF PETTER   Bidrag
210116   KRIM GR.FAG SOM FJERNUNDERVISNING: LF/CH     01.12.1994     01.09.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210376   ÅRSAKER KRIMIN SAMF-PLAN 96/95-4 (HAGE)01.12.1994          01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210388   MEGLING I VOLDSKONFLIKTER 650/95:NC(/SK)     01.12.1994     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210534   EVAL PR BEH SEDELIGHETSDØMTE V-A POJ/rjs 1.12.1994
                              0         01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210540   UNGE VOLDSFORBRYT FLYKTNINGBAKGR - HG      01.12.1994     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210583   GJENGKRIMINALITET                01.12.1994     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
210739   EvalFengselunderv EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNINGA01.04.2001
                              01.01.1999            120100 (MANGLER VERDI)
210758                                            120100 (MANGLER VERDI)
      521 71 1 2000Inv KVINNER OG FAMILIE INNVANDRING - FORHOLDET MELLOM REGULERING OG INTEGRERING
                              01.01.2000     01.04.2001
210769   EvalFengseluVisn EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNING 25.01.2004
                              01.01.2000            120100 (MANGLER VERDI)
210889   DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING           10.12.2001     29.01.2004   120100 (MANGLER VERDI)
211018   Rett i nett 82 03                01.01.2003     20.08.2007   120100 FINSTAD, LIV
211293   For whom the bell curves 167377/V10       01.12.2006     28.02.2009   120100 LOMELL, HEIDI MORK     Bidrag
420476   Vekter Hverdag VEKTERENS OPPLEVELSE AV SIN ARBEIDSHVERDAG
                              01.01.2000     30.04.2004   120100 FINSTAD, LIV
460010   FONDSFORSKNING (AJf) INSTITUTT(STYRER)01.12.1994          31.12.2006   120100 FINSTAD, LIV
460218   BARN MELL OFF SOS-INST & FAMILIE (AJ) KE 01.12.1994         01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
460326   171/98 GALSKAPENS HUS. DEN SOSIALE UTSTILLINGEN AV GALE I NORGE 1650-1850
                              01.01.1998     01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
460551   Homohist Fr Ord (Homohistorisk...)        01.01.2004     31.12.2004   120100 ANDENÆS, KRISTIAN
460720   WWW.Kriminalpolitikk.uio.no           01.01.2007     31.10.2008   120100 FINSTAD, LIV
460747   Veien videre                   01.09.2007     30.06.2008   120100 NAFSTAD, IDA
480017   Kommunale vederlagsordninger for tidligere barnehjemsbarn
                              01.11.2009     30.04.2010   120100 PETTERSEN, KAREN-SOFIE   Oppdrag
500012   INTERNASJ KONFERANSE FANGETALL - NC 01.12.1994           01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
610059   INNVANDRERKVINNEDOKUMENTASJON: NM 01.12.1994            01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
610074   NÆRHETETIK/ADM AVGJ STOFBR N9509 (LS) 01.12.1994          01.02.2001   120100 (MANGLER VERDI)
              Side 57/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosj ansv          Inntektskategori
610075   KOMPAR DESENTR POLITI N STORBYER:17R4HMA    01.12.1994    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610091   STOFFMISBRUKERES HVERDAGSLIV - EF       01.12.1994    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610116   MEGLING I VOLDSKONFLIKTER - NC (/SK)      01.12.1994    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610122   STRAFFUTMÅLING 5 EUROP LAND 9703 LARSSON    01.12.1994    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610151   INNV-LOV/MISHANDL INNV-KV N 9606 RM PAUL    01.12.1994    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610164   BRUK AV VARETEKT I NORGE, SVERIGE OG DANMARK I 1996. 01.02.2001
                             01.01.1998             120100   (MANGLER VERDI)
610165                                            120100   (MANGLER VERDI)
      Velf 0044NSfK98 VERFERDSLAND I ENDRING? EN ANALYSE AV DE OFFISIELLE BEGRUNNELSER, HOLDNINGER OG HANDLINGER
                             01.01.1998    01.02.2001                        I FORHOLD TIL BEHOVSPRØVEDE
610166   IKKE-MEDISINSKE OG MEDISINSKE BEGRUNNELSER FOR GALE REFORMER RUNDT 1800
                             01.01.1998    01.02.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610182   0564 99Skand Nark HOLDNINGER TIL...      01.01.1999    03.03.2004    120100   (MANGLER VERDI)
610183   0565 99 OGBarnBeh RETTSLIG BEHANDLING... 1.01.1999
                             0         21.12.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610184   0567 99 OGBarnBes EN KOMPARATIV ANALYSE...   01.01.1999    01.04.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610185   <avsluttet 1999> 0555 99 GALE1850 UTSKILLINGEN AV GALE...29.01.2004
                             01.01.1999             120100   (MANGLER VERDI)
610197   149700SosKontrBy SOSIAL KONTROLL I BYER01.01.2000        01.09.2001    120100   (MANGLER VERDI)
610198   162600PolitForsk LITTERATURSTUDIE AV NYERE NORDISK POLITIFORSKNING 120100
                             01.01.2000    01.09.2001          (MANGLER VERDI)
610203                          OVERFOR MISBRUKERE PÅ GATENE 120100
      GATEPLANPROSJEKTET: POLITIETS INNSATS 01.01.2000         01.09.2001    I OSLO (MANGLER VERDI)
610229   Prostit N 020497                01.01.2002    30.11.2004    120100   FINSTAD, LIV
610230   Prostit N 020505                01.01.2002    31.12.2005    120100   FINSTAD, LIV
610269   Konf. mannsforsk                01.05.2005    27.02.2006    120100   FINSTAD, LIV
610279   NSFK -Samarbeid                01.02.2007    30.04.2010    120100   JOHANSEN, PER OLE      Bidrag
610289   Rusmiddelbrukere i det offentlige rom     01.04.2007    31.08.2007    120100   NAFSTAD, IDA
610296   Voldshendelser i konfliktråd          01.05.2008    31.12.2008    120100   PABSDORFF, MARI-LOUISE
610302   Gjengangertiltak i Norden           01.05.2009    31.12.2009    120100   HAMMERSVIK, EIRIK      Bidrag
610303   Kommentert bibliografi over nordisk politiforskning
                             01.08.2009    31.12.2009    120100   (MANGLER VERDI)       Bidrag
690201   ISRD2-prosjekt - International self-reported delinquency study 18.08.2007
                             01.01.2006             120100   ERICSSON, KJERSTI
690205   Nordiske samarbeidsrådet for kriminologi    01.04.2006    28.02.2007    120100   (MANGLER VERDI)
210671   JUSS BUSS 0470 72 11597 JB           01.01.1998    31.07.2010    120110   EIEBAKKE, MARTIN       Bidrag
500013   JUSS-BUSS, DIV EKST DRIFTSMIDLER        01.12.1994    30.10.2009    120110   EIEBAKKE, MARTIN       Bidrag
110010   102812/530 ØKON ANALYSE ERSTATN (ds/HCH)    01.12.1994    01.09.2001    120200   (MANGLER VERDI)
110050   102814/530 TRANSPLANTASJONER (ds/MH) 01.12.1994         01.09.2001    120200   (MANGLER VERDI)
140015   103229/510PENG/KAP-RET:FORSK/POL:BRÅTHEN    01.12.1994    01.09.2001    120200   (MANGLER VERDI)
141362   <avsluttet 1999> 131039/520 SAMSEDV      01.01.1999    29.01.2004    120200   (MANGLER VERDI)
141696                           OG RETTSLIG VERN FOR BARN, ELDRE OG MENTALT HANDICAPPEDE
      137210/530 Retvern RETTSLIG HANDLEEVNE 01.01.2000        29.01.2004    120200   (MANGLER VERDI)
142098   155313/540 SocKnow               01.01.2003    31.12.2009    120200   GRAVER, HANS PETTER     Bidrag
200216   <avsluttet 1999> 0475 0117 98/42A VITENSKAPELIG ASSISTENT VED KONKURSRÅDET
                             01.01.1998    29.01.2004    120200   (MANGLER VERDI)
200265   534 Prof ArbRett                01.12.2003    28.05.2004    120200   EVJU, STEIN
200419   534 Prof ArbRett                01.01.2004    24.04.2004    120200   EVJU, STEIN
200433   534 Prof ArbRett                01.01.2004    31.10.2009    120200   EVJU, STEIN         Bidrag
204724   534 Prof ArbRett                01.01.2004    29.06.2004    120200   (MANGLER VERDI)
204798   PVK 2007-2009- Personvernkommisjonen 2007-2009 01.07.2007    31.12.2009    120200   BYGRAVE, LEE ANDREW     Oppdrag
210484   SAMISKE SEDVANER/RETTSOPPFATNING, S BULL    01.12.1994    01.12.2001    120200   (MANGLER VERDI)
210608   <avsluttet 1999> SAMISKE SEDVANER       01.01.1998    21.12.2001    120200   (MANGLER VERDI)
211051   100 71 Patentdir                01.01.2003    30.09.2004    120200   STENVIK, ARE
420433   IMMATERIALRETpds IMMATERIAL RETT        01.01.1999    30.09.2004    120200   HAGSTRØM, VIGGO
420549   BAHR KONKURRANSERETTPROGRAM          01.01.2002    15.11.2005    120200   KOLSTAD, OLAV
460038   EKSTERNE TILSKUDD SEMINARER          01.12.1994    25.12.2003    120200   (MANGLER VERDI)
460601   Lærebok i Opphavsrett             01.03.2005    30.09.2006    120200   ROGNSTAD, OLE-ANDREAS
121197   164387 V30 - Legal Information Security Regulations- an Instruental Perspective 120210
                             01.09.2005    30.04.2009          SCHARTUM, DAG WIESE     Bidrag
142262   IT-støtte for lovsaker - behov, problemer og muligheter - Forprosjekt 179515/I40 120210
                             01.11.2006    31.08.2008          SCHARTUM, DAG WIESE
142307                                            120210   JANSEN, ARILD
      179500/I40 - eForvaltning: Interorganisatoriske systemer og tverrsektorielt samarbeid - Forprosjekt
                             01.11.2006    31.08.2008
200548   Programavtale Kulturdepartementet       01.12.2006    31.10.2009    120210   BING, JON          Bidrag
211212   NORID- INTERNET GOVERNANCE           01.11.2005    28.02.2010    120210   BING, JON          Bidrag
211321                           databases
      Internet Governance II, Legal aspects of whois01.03.2007     31.10.2008    120210   BING, JON
211395   EIOA - European Accessibility Observatory - some legal issues 31.08.2008
                             01.03.2008             120210   BING, JON
420428                                            120210
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSERBING, JON
                             01.01.1999    30.10.2009                        Oppdrag
430002                                            120210
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSERBING, 420428)
                             01.01.2009    28.02.2010          (gml JON          Oppdrag
640291   TRUST COM                   01.02.2004    31.08.2008    120210   TORVUND, OLAV
640334                           Information            120210
      Legal ist - Legal issues for the Advancement of01.09.2004 Society technologies (LEGAL IST) (MANGLER VERDI)
                                      31.08.2008
120212   111193/530 RETTF/SELVST K-HELSEV:UiB law01.12.1994        01.12.2001    120300   (MANGLER VERDI)
120315   102567/530 LEGITIMACY OF FORCE - TM/ VH 01.12.1994        01.09.2001    120300   (MANGLER VERDI)
140470   110342/510 FORELDREANS BVL 4-4.5:ANDENÆS    01.12.1994    01.04.2001    120300   (MANGLER VERDI)
141422   132102/520JURIMAKT               01.01.1999    29.01.2004    120300   (MANGLER VERDI)
142216   162578/530 Sos Ret               01.12.2003    31.03.2005    120300   ANDENÆS, KRISTIAN
200039   STØTTE TIL JUSS-BUSS              01.12.1994    01.10.2001    120300   (MANGLER VERDI)
200174   DRIFTSTILSKUDD TIL JUSS-BUSS 96/12476 01.12.1994         01.10.2001    120300   (MANGLER VERDI)
200352   Etni Minor Narko                01.01.2001    25.12.2003    120300   (MANGLER VERDI)
210454   JUR BIST PERS UTSATT F DISKRIMIN ANDENÆS    01.12.1994    01.02.2001    120300   (MANGLER VERDI)
210486   GJESTEFORSKERKONTORPLAS VH & LPO - TM01.12.1994         29.01.2004    120300   (MANGLER VERDI)
210710   8995046 LikeRett                01.01.1999    01.04.2001    120300   (MANGLER VERDI)
210777                           MOT ETNISK
      57121SentEtnDiskr EVALUERING AV SENYTER01.01.2000 DISKRINMINERING 120300
                                      29.01.2004          (MANGLER VERDI)
210845   RettshjelpUnd 01 RETTSHJELPSUNDERSØKELSE 2001 01.01.2001    29.01.2004    120300   (MANGLER VERDI)
210893   Etni Minor Narko                01.01.2001    29.01.2004    120300   (MANGLER VERDI)
300089                           ARBEID
      JusBusRetspolarb JUSS-BUSS RETTSPOLITISK01.01.2001        29.01.2004    120300   (MANGLER VERDI)
420545   HOMOHISTORISK BOKUTGIVELSE           01.01.2002    28.05.2004    120300   MATHIESEN, THOMAS
610252   fengselsloven 58-En sammenliknende analyse av den norske feng.
                             01.07.2004    31.12.2004    120300   ANDENÆS, KRISTIAN
               Side 58/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til  Sted Prosj ansv          Inntektskategori
500129   KLIENTMIDLER: JUSS-BUSS            01.12.1994    28.05.2004   120310  HORSBØL, KINE S.
110012   102818/530 NORSK KONKURRANSERETT (ds/OK)    01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
120306   114005/521 EUR/N REG BANK/FORSIK sE S/ B01.12.1994       01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
120424   121625/510 PRIV HH KONK-REGL EF/EØS VH/EH   01.12.1994    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
120715                          - IKKE HELT
      138168/530 HavnKomm HAVNEVIRKSOMHET 01.01.2000 SOM 29.01.2004         120400  (MANGLER VERDI)
                                      ANNEN KOMMUNE-VIRKSOMHET?
121110   144731 510EGasret - Europeisk gassrett     01.08.2004    27.02.2006   120400  MESTAD, OLA
140768   ARENa / NOR DOMSTOL/EUR RETTREGL, sE HPG    01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
141298   130535/510 PetRegl PETR. REGELVERK       01.01.1998    31.12.2004   120400  MESTAD, OLA
141481   132328/520 HAVNER OG VARESTRØM         01.01.1999    15.11.2004   120400  BULL, HANS JACOB
141540   136490/223 HavnRet RETT I HAVN         01.01.1999    31.01.2005   120400  BULL, HANS JACOB
141566   136391/520 ForSem FORSKERSEMINAR FOR DE STORE EUROPEISKE SJØRETTSINSTITUTTENE
                             01.01.2000    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
141697   138823/520 EnergiMarked OMORGANISERING AV KRAFTMARKEDET
                             01.01.2000    31.12.2009   120400  HAMMER, ULF          Bidrag
200311   HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG 120400
                             01.01.1998    15.11.2004       RØSÆG, ERIK
                                             FINANSIERING
200395   RammeavtaleFiskd                01.01.2003    31.12.2005   120400  RØSÆG, ERIK
200551   Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg  01.12.2006    31.08.2007   120400  BUGGE, HANS C.
200608   Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg (200551)
                             01.11.2007    28.02.2010   120400  BUGGE, HANS C.        Bidrag
200664   Prisreguleringsfondet - Vit.ass.        01.02.2009    30.06.2010   120400  SEJERSTED, FREDRIK      Bidrag
205002   DRIFTSTILSKUDD - NORDISK ANDEL         01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205003   LØNN - FORSKNINGSSTIPEND            01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205004   LØNN - FØRSTEAMANUENSIS            01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205005   TILSK TIL VIT FAGL.REISER           01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205007   STYRET REISER,REPR BEVERTNING V/MØTER01.12.1994         31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205008   NORDISKE SEMINARER               01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
205009   BØKER, TIDSSKRIFTER, INNBINDNING        01.12.1994    31.12.2000   120400  (MANGLER VERDI)
210019   RÅDG-OPPDR PETROLEUMSLOV NOE5642:NISAPkb    01.12.1994    21.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
210656   HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG 120400
                             01.01.1998    29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                             FINANSIERING
210790   REGELKRAV FOR HURTIGGÅENDE PASSASJERFARTØYER  01.01.2000    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
210792                                          120400  (MANGLER APRIL
      Rettregl Togulyk UTREDNING OM RETTSREGLER I FORBINDELSE MED TOGULYKKEN PÅ LILLESTRØM 5. VERDI)2000
                             01.01.2000    29.01.2004
211089   RammeavtaleFiskd                01.01.2003    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
420012   PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK        01.12.1994    02.11.2007   120400  HAMMER, ULF
420059   EUs KONKURRANSERETT og SKIPSFART:SEurH/w    01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
420105   PROSJEKT ASCOPE - KK/AB            01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
420274   EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED P:SEurS/B    01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
420876   Marine Insurance and Risk Management programme 01.10.2007    30.04.2009   120400  WILHELMSEN, TRINE LISE    Oppdrag
420940   Fornybar energi og klimarett          01.11.2008    31.08.2010   120400  BUGGE, HANS C.        Bidrag
460057   FORSIKRING UNDER EF/EØS REGIME, SEur B/W    01.12.1994    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
460071   SJØARBEIDSRETT                 01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
460083   FRAKTAVTALER NORSK/NORDISK RETT 1994, 01.12.1994TF       01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
460230   EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED L:SEurS/B    01.12.1994    01.12.2001   120400  (MANGLER VERDI)
460552   CO2 value chain Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun
                             01.12.2006    31.08.2008   120400  BUGGE, HANS C.
460691   Big Co2                    01.12.2006    18.08.2007   120400  BUGGE, HANS C.
500070   NORDISKE STIPENDIATER/GJESTEOPPH        01.12.1994    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
500082   SJØRETTSBIBLIOTEK               01.12.1994    29.01.2004   120400  (MANGLER VERDI)
690005   FONDSTILSKUDD (CLARA LACHMANN)         01.12.1994    15.11.2005   120400  RØSÆG, ERIK
120324   114015/521 PENGERETT MARKEDREGIM / hs 1.12.19940        29.01.2004   120410  (MANGLER VERDI)
120941   148233/540 OwnRuss LawRuss           01.01.2002    30.06.2007   120410  SKYNER, LOUIS
140787   STYRING VIA REGELVERKET (LOS/TE) sE HPG01.12.1994        30.04.2004   120410  (MANGLER VERDI)
142122   152809/730 RusJuRef              01.01.2003    30.06.2008   120410  SKYNER, LOUIS
200340   NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA TRADE LAW PROJECT
                             01.01.2001    30.04.2004   120410  (MANGLER VERDI)
210580   (OFF) PENGERETT MARKEDSREGIME NB ES/ JTJ    01.12.1994    29.01.2004   120410  (MANGLER VERDI)
210814   KontrolKonstitRR "KONTROLL OG KONSTITUSJON" - FULLFØRING AV DR.GR.PROSJEKT
                             01.01.2000    29.01.2004   120410  (MANGLER VERDI)
210834   NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA TRADE LAW PROJECT
                             01.01.2001    29.01.2004   120410  (MANGLER VERDI)
420085   EURONYTT - SEur HS/twn             01.12.1994    01.12.2004   120410  BULL, HENRIK
420675   EURONYTT - SEur HS/twn             01.12.1994    31.08.2009   120410  SEJERSTED, FREDRIK      Bidrag
460039   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S 1.12.1994
                             0        28.11.2004   120410  BULL, HENRIK
460592   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S 1.01.2005
                             0        01.11.2007   120410  BULL, HENRIK
460752   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S 1.09.2007
                             0        31.07.2010   120410  SEJERSTED, FREDRIK      Bidrag
610171   EU/EØS-RETTSLIGE FORPLIKTELSER I NASJONAL RETT 01.01.1998    01.12.2001   120410  (MANGLER VERDI)
610173   <avsluttet 1999> 71011803 FORBRUKERNES01.01.1998RETT TIL MILJØINFORMASJON
                                      01.12.2001   120410  (MANGLER VERDI)
610224                          FOR ARBEIDSGRUPPEN FOR FORSKNING I EUROPEISK INTEGRASJONSRETT
      71.10.41 20107EI FORVALTNING AV MIDLER 01.01.2002        25.12.2003   120410  (MANGLER VERDI)
110013   102813/530 STRAFFERETTLIG ANSVAR ds/DRTM    01.12.1994    01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
120011   101226/730 BARNLØSH/RETT ZIMBABW:AH20510    01.12.1994    01.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
120203   113055/730 GRØNN RETT - GU/ AMC        01.12.1994    31.12.2004   120500  SAND, INGER-JOHANNE
120319   114067/521 SKATTERETTSL OMGÅELSE FZ/ BB    01.12.1994    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
120329   119335/730 KVINNEKONVENSJ INTERN 2051K/H    01.12.1994    01.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
120334   118169/730 LAND RIGHTS LAT AMERIC HJ/CMB    01.12.1994    01.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
120495   126278/730                   01.01.1998    15.11.2005   120500  HELLUM, ANNE
120586   119783/530 BVLov                01.01.1999    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
120588   132243/510 ØkoKrB               01.01.1999    15.11.2004   120500  JOHNSEN, JON T.
120873                                          120500  BUGGE, HANS C.
      145717/730 KyotoIN DE FLEKSIBLE MEKANISMENE I KYOTO-PROTOKOLLEN - SAMSPILLET MELLOM INTERNASJONALE OG NASJONALE REGLER
                             01.01.2002    31.12.2006
120923                                          120500  OF EARTH RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW
      150908/730 LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT - THE PRINCIPLE OF TRUSTEESHIP BUGGE, HANS C.
                             01.01.2002    20.08.2007
121185                          norsk rett
      169236 S30 - Føre-var-prinsippets betydning i 01.03.2005    15.05.2006   120500  BUGGE, HANS C.
121186   169239 S30 - Strafferettslig håndheving av miljørettslovgivning 15.05.2006
                             01.03.2005           120500  BUGGE, HANS C.
140143   102969/510 STRAFFERETT ST ØKOKRIM - SE 01.12.1994        21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
              Side 59/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosj ansv         Inntektskategori
140258   102838/510 LOVVERN BARNEMISHANDL:JTJ(MO)    01.12.1994    01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
140471   109826/370 STIMUL-TILT MILJØRETT - GU 01.12.1994         21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
140487   111498/510 HJELPTILT BARNVERNLOV - KS 01.12.1994         21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
140548   109876/530 COMM LAW INTERNAT ORG - FS 01.12.1994         01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
140730   125095/111 RETTGRUNNL FORV NATUR 20510 K    01.12.1994    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
140829                           S
      119783/510 HJELPTILT BARNVERNLOV 20510 01.12.1994         30.04.2004   120500  (MANGLER VERDI)
140897   121045/730 NETTV-TILTAK MILJØRETT - GU 01.12.1994         29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
141205                                            120500  (MANGLER VERDI)
      126067/530 VS/EV RETTSSIKKERHETEN I FYLKESNEMNDENE VED BEHANDLING AV BARNEVERNSAKER TILS. 4 FORSK.ASS. (BENTE KRISTIN OLSEN/2, GRY A. SKÅ
                              01.01.1998    29.01.2004
141211   125109/510 RETTSLIGE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET..
                              01.01.1998    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141213   EUROPEISERING, RETT OG POLITIKK - ARENA - 2/ENI 2-29
                              01.01.1998    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141257   126953/730 MILJØRETTSSEMINAR 1998        01.01.1998    01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141258                                            120500  (MANGLER VERDI)
      126829/730 p-dr ENVIRONMENT-RELATED INTERNATIONAL STANDARDS - A LEGAL ANALYSIS OF THEIR NATURE AND FUNCTIONS P-DR
                              01.01.1998    21.12.2001
141268                                            120500  (MANGLER VERDI)
      126982/111 KVINNERS OG MENNS (U)LIKE TILGANG TIL EIENDOMSRETT & ANDRE RETTSGRUNNLAG FOR Å FORVALTE NATURRESSURSER
                              01.01.1998    29.01.2004
141359                                            120500
      <avsluttet 1999> 128793/510 OMSORGSOVERTAKELSE OG TILBAKEFØRING AV OMSORG I BARNEVERNET
                              01.01.1999    21.12.2001        (MANGLER VERDI)
141428   <avsluttet 1999> 125849/730STBONN        01.01.1999    31.12.2000   120500  (MANGLER VERDI)
141450   <avsluttet 1999> 132283/730NetvMilj       01.01.1999    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141666   138718/730 MiReSs STUDENTSTIPEND - MILJØRETT  01.01.2000    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141679   138832/730 MiReSS STUDENTSTIPEND, MILJØRETT   01.01.2000    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
141698   138914/730 Kyoto 'SOFT' ELLER 'HARD' HÅNDHEVING I KYOTOPROTOKOLLEN
                              01.01.2000    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
141707                                            120500
      139133/730 NetvMil00 NETTVERKSTILTAK I MILJØRETT VED UNIVERSITETET I OSLO (2000)(MANGLER VERDI)
                              01.01.2000    21.12.2001
141746                                            120500  (MANGLER VERDI)
      143498/730 MiAvtSs INTERNASJONAL KONTROLL OG HÅNDHEVING AV MILJØAVTALER - STUDENTSTIPEND (H. LUND)
                              01.01.2000    29.01.2004
141747   143499/730 MiReSs MILJØRETT - STUDENTSTIPEND (C. BREKKE)
                              01.01.2000    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
141786   144757/700 YbIEL YEARBOOK OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW
                              01.01.2001    31.12.2009   120500  FAUCHALD, OLE K.      Bidrag
141863   145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN
                              01.01.2001    15.11.2004   120500  ULFSTEIN, GEIR
141910                                            120500
      150546/730 ForurSS FORURENSNINGSSPØRSMÅL OG VERN AV ARTER OG NATUROMRÅDER FAUCHALD, OLE K.
                              01.01.2001    31.03.2005
141911                           PÅ LIV OG            120500
      150547/730 PatLivS BIOTEKNOLOGI, PATENT01.01.2001 DE MILJØMESSIGE KONSEKVENSER(MANGLER VERDI)
                                       29.01.2004         AV DETTE
141996   152359/730 TRound SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEW25.12.2003
                              01.01.2002            120500  (MANGLER VERDI)
                                       TRADE ROUND, LONDON 2002-05-14/15 - KONFERANSEDELTAKELSE
142019   155572/510 Hvitvask PROGRAM: ØKONOMISK KRIMINALITET / 25.12.2003
                              01.01.2002            120500  (MANGLER VERDI)
                                       FORPROSJEKT: PLANLEGGING AV PROSJEKT OM HVITVASKING
142140   158207/730 Gj Forsk               01.01.2003    30.07.2006   120500  BUGGE, HANS C.
142145   163227/S30 - Innførsel av fremmede organismer via ballastvann 15.11.2005
                              01.01.2003            120500  BUGGE, HANS C.
142146   163226/S30 - Forholdet mellom effektivt miljøvern og rettsikkerhet i retterganger 120500
                              01.01.2003    15.11.2005        FAUCHALD, OLE K.
142657   175488 S30 - Adjudication of the Precautionary Principle
                              01.01.2006    20.08.2007   120500  BUGGE, HANS C.
142674                           gjennomføringen i 30.04.2008
      175827 S30 - IPPC-direktivet i Efs miljørett og 01.03.2006    norsk rett   120500  BUGGE, HANS C.
142736   179149 S30 - Regulering av vindkraft      01.07.2006    30.04.2008   120500  BUGGE, HANS C.
142874                                    USA og Kina
      Del - 179680/D15 Videreutvikling av strategiske partnerskap med31.03.2008
                              01.01.2007            120500  FAUCHALD, OLE K.
142878   182403/V10 Konferansen New International Law  01.03.2007    30.06.2008   120500  EMBERLAND, OLE MARIUS
200222                                            120500
      14000125 9670-0100 RETTSLIGE SPØRSMÅL KNYTTET TIL ET NASJONALT KVOTESYSTEM FOR KLIMAGASSER
                              01.01.1999    29.01.2004        (MANGLER VERDI)
200223   <avsluttet 1999> 0846 701 EVALUERING AV LIKESTILLINGSLOVEN
                              01.01.1999    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
200230   47401 8 153321KR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET... 29.01.2004
                              01.01.1999            120500  (MANGLER VERDI)
200309   WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S LAW      01.01.1998    15.11.2005   120500  HELLUM, ANNE
200320   521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET... 25.12.2003
                              01.01.1999            120500  (MANGLER VERDI)
200373   521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG 31.12.2004
                              01.01.2002            120500
                                       OPPHOLDSTILLATELSE ..   BAILLIET, CECILIA
200425   KRD REFERENDUM                 01.04.2004    15.11.2005   120500  TAUBE, CAROLINE
200503   Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder01.11.2005     30.04.2010   120500  BING, JON         Bidrag
200574   New International Law              01.02.2007    31.05.2008   120500  EMBERLAND, OLE MARIUS
200604   Reformbehov i offentlig rett          01.12.2007    31.10.2009   120500  JOHNSEN, JON T.      Bidrag
200653   Konferansen Security 16.-17. oktober 2008    01.11.2008    30.06.2010   120500  BAILLIET, CECILIA     Bidrag
204818   Evaluering av likestillingsloven § 21      01.10.2008    31.05.2009   120500  HELLUM, ANNE        Oppdrag
204820   Vurdering av lovfesting av en unntaksbestemmelse01.12.2008    31.08.2009   120500  STRAND, VIBEKE BLAKER   Oppdrag
205200   UTV REV SKOLELOV/KONST STU94/15..(LP) ES    01.12.1994    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
205220   SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 36400060        01.12.1994    21.12.2001   120500  (MANGLER VERDI)
210020   DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) AH20510    01.12.1994    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
210077   BYGDEKVINN/RETT:FORV.2:SS81295LD:K20510B    01.12.1994    01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
210506   INTERNASJO MILITÆRE OPERASJONER - GU/ 01.12.1994         01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
210512   TOLLVESENETS MYNDIGHETSOMRÅDE, E BOE/ JH    01.12.1994    01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
210624   WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S LAW      01.01.1998    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
210723   521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET... 29.01.2004
                              01.01.1999            120500  (MANGLER VERDI)
210990   521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG 29.01.2004
                              01.01.2002            120500
                                       OPPHOLDSTILLATELSE ..   (MANGLER VERDI)
211011   Rovvilt 02040052 NORSK ROVVILTFORVALTNING OG INTERNASJONALE KONVENSJONER
                              01.01.2002    15.11.2004   120500  ULFSTEIN, GEIR
420314   SKATTEFORSKNING (forskn.assist.) ZIMMER 01.12.1994        01.02.2001   120500  (MANGLER VERDI)
420564                                            120500  BUGGE, JURIDISK
      CO2 54.5255.00SI STORSKALA CO2-DEPONERING PÅ NORSK SOKKEL: EN TEKNISK ØKONOMISK OG HANS C. VURDERING
                              01.01.2002    15.11.2004
460012   FONDSSTØTTE (AJ) INSTITUTTET          01.12.1994    15.11.2005   120500  SMITH, EIVIND
460429   OversettEnighAna OVERSETTELSE          01.01.2000    15.11.2005   120500  ENG, SVEIN
460470   1905 UNIONENS RETTSHISTORIE           01.01.2002    20.08.2007   120500  MICHALSEN, DAG
460532                           realisasjons-
      Skattemessig (Skattemessig periodisering etter01.01.2004 og regnskapsprinsippet)
                                       31.12.2008   120500  ZIMMER, FREDERIK
460664                                            120500  BOE, i etterkant?"
      POLITISKEYTRYNG - "Hvor vidt kan politiske ytringer bli kontrollert av myndighetene på forhånd og ERIK M.
                              01.06.2006    20.08.2007
460845   Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune 01.08.2008    30.10.2009   120500  SMITH, EIVIND       Oppdrag
480006   Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (gml 460845) 30.06.2010
                              01.01.2009            120500  SMITH, EIVIND       Oppdrag
500014   AVSLUTNING FILM/FORMIDLING-PROSJ - 20510    01.12.1994    29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
610123   SKATTERETTSL OMGÅELSE OPPHOLD USA FZ/01.12.1994 BB        29.01.2004   120500  (MANGLER VERDI)
610250   Nordisk workshop                01.01.2004    31.03.2005   120500  STRIDBECK, ULF
640316   504736 Miljørett (Risk og precaution Marie Curie01.01.2004    31.08.2007   120500  BUGGE, HANS C.
690161   ClimateChange0303                01.01.2003    15.11.2004   120500  BUGGE, HANS C.
110011   102515/530 PERSONVERN/SAMKJØRING (dsLAB)    01.12.1994    01.12.2001   120600  (MANGLER VERDI)
               Side 60/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til  Sted   Prosj ansv              Inntektskategori
120196   111196/530 SKATTLEGGINGENS PRIS, B/Z205B1.12.1994
                              0         01.12.2001   120600   (MANGLER VERDI)
120487   125409/510 MISBRUK AV MARKEDSDOMINANS I ET KONKURRERENDE TELEKOMMARKED BING, JON
                              01.01.1998    28.04.2004   120600
120635                                           120600
      137530/510 SkikTTP SIKKER ELEKTRONISK HANDEL - RETTSLIGE RAMMEBETINGELSER FORTORVUND, OLAV
                              01.01.2000    15.11.2004         TTP
141214                                           120600   (MANGLER VERDI)
      125388/510 SKIKT PERSONVERN OG FORBRUKERVERN I DET ELEKTRONISKE MARKEDET P-DR 1998-10-01 - 2001-09-30 & 9806 (TILS. 1998-02-09 - 09-04)
                              01.01.1998    29.01.2004
200296   'MeRete' 10 (KD)                01.12.1994    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
200310   KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98      01.01.1998    15.05.2006   120600   BING, JON
200322                                           120600   (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
                              01.01.1999    29.01.2004
200344   KRYPTOPOLITIKK NHD               01.01.2001    22.04.2004   120600   (MANGLER VERDI)
210453   OPPHAV/MEDIA-RET Konsek digi761/95 ATR B01.12.1994        01.12.2001   120600   (MANGLER VERDI)
210485   'MeRete' 10 (KD)                01.12.1994    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
210598   MILESTONE REVIEW COMMITTEE           01.12.1994    01.12.2001   120600   (MANGLER VERDI)
210649   POST-OG TELETILSYNET - PROGRAMAVTALE 98     01.01.1998    27.04.2005   120600   BING, JON
210650   KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98      01.01.1998    27.04.2004   120600   BING, JON
210657   KONVERGENS (SD)                 01.01.1998    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
210733                                           120600   (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
                              01.01.1999    29.01.2004
210867   KRYPTOPOLITIKK NHD               01.01.2001    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
420319   TELEKOMMUNIKASJONSRETT (TeResa) ATR/ JB     01.12.1994    04.04.2004   120600   (MANGLER VERDI)
420325   TELEKOMM-RETT LØNN PROSJEKTLEDER ATR/ JB    01.12.1994    01.12.2001   120600   (MANGLER VERDI)
420392   PERSONVERNPOLICY FOR TELENOR          01.01.1998    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
640133   ESPR 27028 ECLIP ELECTRONIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM
                              01.01.1998    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
640134                                           120600
      RTD MMI 007 ENLIST EUROPEAN NETWORK FOR LEGAL INFORMATION, STUDY AND TRAINING (ENLIST)
                              01.01.1998    29.01.2004        (MANGLER VERDI)
640154   Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)
                              01.01.1999    29.01.2004   120600   (MANGLER VERDI)
640165   IST 1999 10298 A A LOGICAL FRAMEWORK FOR ETHICAL BEHAVIOUR BETWEEN 120600
                              01.01.2000    30.06.2005        BING, IN THE INFORMATION TRADING ECONOMY OF THE UNIVERSA
                                              INFOHABITANTS JON
640177   IST 1999 12278E2 ECLIP II - ELECTRIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM II 120600
                              01.01.2000    25.12.2003        (MANGLER VERDI)
640213   IST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN01.01.2001 VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE)
                                       25.12.2003   120600   (MANGLER VERDI)
640263                                           120600
      IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS TORVUND, OLAV
                              01.01.2002    15.11.2004
640327   CPFIST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE) 120600
                              01.08.2004    30.11.2005        (MANGLER VERDI)
640328   Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)
                              01.08.2004    31.10.2005   120600   (MANGLER VERDI)
640345                                           120600
      IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS TORVUND, OLAV
                              01.01.2002    15.05.2006
690089   GEOINFO                     01.01.1998    01.12.2001   120600   (MANGLER VERDI)
690153   INTERNET/CYBERSPACE JURISDICTION        01.01.2002    31.12.2004   120600   BING, JON
120488                                           120610
      125453/510 DISMANTLING EXTERNAL BORDERS: EXTENDIG CONTROL TO ENTIRE SOCIETY DR.GR.ST.VERDI)
                              01.01.1998    25.12.2003        (MANGLER STEPHEN KABERA KARANJA
142207   158604/431 InfSec                01.11.2003    27.04.2005   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
142604   168266/S20 - Personvern og security i transport 01.12.2005    31.12.2006   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
205399   228 INettPersonvern               01.11.2003    15.11.2004   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
210302   TEXTWEB OFFENTL UTREDNINGER (AD) DWS01.12.1994          04.04.2004   120610   (MANGLER VERDI)
210496   ELEKTRONISK OFFENTLIG INFORMASJON - DWS     01.12.1994    01.12.2001   120610   (MANGLER VERDI)
210692   <avsluttet 1999> Internet8AAD5116 FRIVILLIGE ORG. BRUK AV01.04.2001
                              01.01.1999     INTERNETT   120610   (MANGLER VERDI)
210693   <avsluttet 1999> PVerNetv NHD4109 TVERRFAGLIG NETTVERK 01.04.2001
                              01.01.1999    PERSONVERN   120610   (MANGLER VERDI)
250154                                           120610
      LokPol IKT (FiDel) LOKALPOLITIKERES TILGANG TIL, ERFARINGER MED, OPPFATNING AV IKT
                              01.01.2002    31.03.2005        SCHARTUM, DAG WIESE
460506   Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services
                              01.01.2003    01.12.2004   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
460583   Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services
                              01.01.2003    31.12.2006   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
690169   InnsynUngdom IKT                01.11.2003    27.04.2005   120610   SCHARTUM, DAG WIESE
110004   102815/530 INTERNASJ FINANS & MR (SIS) 01.12.1994         01.12.2001   120700   (MANGLER VERDI)
120004   107596/720 HUM RIGHTS/LEGITIMACY:TL(BAA)    01.12.1994    01.12.2001   120700   (MANGLER VERDI)
120314   114090/521 INTERNA FIN INST & HR AE/ SIS 01.12.1994        01.12.2001   120700   (MANGLER VERDI)
120433   122699/530 LOB W RIGHTS PALESTINE 44300 V    01.12.1994    25.12.2003   120700   (MANGLER VERDI)
120484                                           120700   (MANGLER VERDI)
      124472/520 ISLAM AND HUMAN RIGHTS: THE MORAL POTENTIAL OF NON-FUNDAMENTALIST PUBLIC ISLAM IN CONTERMPORARY TURKEY 1 ÅR KVALIF-STIP
                              01.01.1998    25.12.2003
120653   134809/520 TransnR ETIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM NÄRINGSLIVET...
                              01.01.2000    31.12.2006   120700   EIDE, ASBJØRN
120872                                           120700   REALISATION OF
      148666/730 HIV/AIDS AND THE RIGHT TO FOOD: BARRIERES TO AND PROSPECTS FOR THE (MANGLER VERDI)FOOD AS A HUMAN RIGHT FOR HIV/AIDS AFFECTE
                              01.01.2002    30.06.2007
120875                            THE TRIPS
      148672/730 TRIPS THE RIGHT TO FOOD AND01.01.2002 AGREEMENT    15.05.2006   120700   (MANGLER VERDI)
121009   153624/V10 AmpDiff               01.01.2003    30.09.2007   120700   BUTENSCHØEN, NILS
121152                                           120700   TRONVOLL, KJETILL          Bidrag
      165669 V10 - What culture? Whose rights? Which identity? The ethnography of self-determination in non-unitary African states: Ethiopia and Tanzania
                              01.01.2005    29.07.2009
141149   123322/730 THE PROCESS OF RECOGNITION OF STATES IN THE INT...
                              01.12.1994    29.01.2004   120700   (MANGLER VERDI)
141293   <avsluttet 1999> 126042/510 Petro        01.01.1998    29.01.2004   120700   (MANGLER VERDI)
141506   132801/520TrNasj                01.01.1999    31.12.2001   120700   (MANGLER VERDI)
141525   142777/540 MrNorge2 FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE II
                              01.01.1999    25.12.2003   120700   (MANGLER VERDI)
141549   142777 540Mr Norg FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE I
                              01.01.2000    30.06.2005   120700   AALL, JØRGEN
141700   CMI 137706/700NU MENNESKERETTIGHETER01.01.2000          - OG UTEETABLERINGER
                              OG NÆRINGSLIV 29.01.2004    120700   (MANGLER VERDI)
141749                                           120700
      143329/700 AccDiff ACCOMODATING DIFFERENCE. HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND IDENTITY..
                              01.01.2000    30.06.2007        FOLLESTAD, ANDREAS
141817   126300/510 OljeMR KONFERANSE OM OLJEVIRKSOMHET OG MENNESKERETTIGHETER
                              01.01.2001    29.01.2004   120700   (MANGLER VERDI)
141955   150268/520 CustLaw CUSTOMARY LAW AND CUSTOMARY CHANGE..
                              01.01.2002    31.12.2004   120700   (MANGLER VERDI)
142565   145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN
                              01.06.2005    31.12.2008   120700   ULFSTEIN, GEIR
142684                                           120700   CRAIG, RONALD            Bidrag
      173585 S20 - Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A legal Analysis of Decisions of the New Appeals Board
                              01.03.2006    31.12.2009
143227                           in Latin America 31.12.2009
      193572/V30 Human rights and state-formation01.05.2009              120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA         Bidrag
200256   Kinaprogram 2004                01.11.2003    30.11.2005   120700   (MANGLER VERDI)
200259   Etiopia 1030535CM - Ethiopia's Civil-Military Relations
                              01.11.2003    31.05.2008   120700   HØGDAL, KRISTIN
200261   SMR RAF 1030466                 01.11.2003    15.11.2004   120700   TRONVOLL, KJETILL
200264                                    Nothr Cyprus
      01NORDEM Cyprus Study of The Constituent Assembly Elections, 31.12.2004
                              01.11.2003            120700   KVAL, GRY
200271   INS 1030395 2004                01.02.2004    31.03.2006   120700   APELSET, KNUT
200283   ÅRBOK 2002 CMI                 01.12.1994    25.12.2003   120700   (MANGLER VERDI)
200295   ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)     01.12.1994    25.12.2003   120700   (MANGLER VERDI)
200298   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh    01.12.1994    30.11.2005   120700   HØGDAL, KRISTIN
200300   KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - BBA 01.12.1994         25.12.2003   120700   (MANGLER VERDI)
               Side 61/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra    Gyldig til     Sted Prosj ansv            Inntektskategori
200302   MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140       01.12.1994   30.04.2004     120700  (MANGLER VERDI)
200306   98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122         01.12.1994   30.04.2004     120700  HØGDAL, KRISTIN
200312   ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA1.01.1998
                             0        31.01.2005     120700  TRONVOLL, KJETILL
200315   OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN...     01.01.1999   27.04.2005     120700  LARSEN, LENA
200317   CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM
                             01.01.1999   30.09.2009     120700  LUNDBERG, MARIA         Bidrag
200321   FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT  01.01.1999   25.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
200326   GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET31.03.2007
                             01.01.2000             120700  EIDE, ASBJØRN
200330                                            120700  (MANGLER VERDI)
      GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
                             01.01.2000   25.12.2003
200337   GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV
                             01.01.2001   30.04.2004     120700  (MANGLER VERDI)
200338                          AV LOKALVALG VÅREN 2001
      Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE 01.01.2001       25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
200343   BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE 31.12.2006
                             01.01.2001             120700  HØGDAL, KRISTIN
200345   Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 2002 01.01.2001   25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
200350   ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001 25.12.2003
                             01.01.2001             120700  (MANGLER VERDI)
200361   CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 200201.01.2002   31.12.2004     120700  (MANGLER VERDI)
200389   INS 1030395 Prog               01.01.2003   15.11.2005     120700  ASPLUND, KNUT
200390   chn 1030194 Prog               01.01.2003   15.11.2005     120700  STEARNS, LISA
200403   ChinaRegNatAuton               01.10.2003   30.04.2010     120700  ZHOU, YONG            Bidrag
200418   Human rights UD                01.01.2004   31.03.2009     120700  NYSTUEN, GRO           Bidrag
200421   ÅRBOK 2002 CMI                01.12.1994   30.09.2006     120700  (MANGLER VERDI)
200428   UD Oslokoalisjon               01.05.2004   27.04.2005     120700  (MANGLER VERDI)
200430   Barnekonv kommun               01.05.2004   31.12.2006     120700  (MANGLER VERDI)
200435   UD ETIOPIA - Etiopia Paulos          01.06.2004   31.10.2008     120700  TRONVOLL, KJETIL
200449   HumanRights 2003 - Human Rights in Development 2003
                             01.11.2004   31.01.2007     120700  ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
200450                          ma programme at the NCHR, UIO 120700
      Vietnam ma NCHR - Vietnamese student to the01.11.2004     31.10.2006          HUONG, PHUNG THI LAN
200453                                            120700
      valg obs ETIOPIA - Valgforskning og sekondering av valgobsevatører til valgene i Etiopia
                             01.12.2004   31.05.2008          KVAL, GRY
200467   Valg Palestina05 - Palestinske valg i 2005  01.03.2005   31.03.2007     120700  SKÅRE, SIRI
200471   Zimbabwe election advising          01.04.2005   28.02.2006     120700  SKÅRE, SIRI
200499   Valg på Haiti (NORDEM)            01.11.2005   31.12.2006     120700  SKÅRE, SIRI
200516   KHM 1061004 Røde Khmer-tribunalet i Kambodya 01.02.2006   31.12.2008     120700  HØGDAHL, KRISTIN
200521   Forskningsprosjekt meneskerettigheter og barn 01.05.2006   30.09.2009     120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL        Bidrag
200531   FROM WAR TO INSECURITY            01.09.2006   31.03.2009     120700  TRONVOLL, KJETIL         Bidrag
200571   NORAD RAMMEAVTALE               01.04.2007   31.03.2010     120700  HØGDAHL, KRISTIN         Bidrag
200572   Vietnamesisk masterstud. 2006-2008      01.04.2007   28.02.2009     120700  HØGDAHL, KRISTIN         Bidrag
200582   Symposium "menneskerettighetsarkitektur"   01.07.2007   31.12.2008     120700  ASTRUP, CHRISTIAN BOE
200634   NEPAL HR in constitutional development    01.04.2008   30.11.2009     120700  HØGDAHL, KRISTIN         Bidrag
200640   QZA 1081075 H R to Water and Sanitation    01.06.2008   31.12.2009     120700  LANGFORD, MALCOLM        Bidrag
200668   Colombia Land Restitution           01.05.2009   28.02.2010     120700  GARCIA-GODOS, JEMIMA       Bidrag
204740                                  and Developmant 120700
      VERDENSBANK SEM - World Bank Seminar; Human Right, equity 31.03.2006
                             01.10.2004                  ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
204774   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh   01.12.1994   31.12.2006     120700  HØGDAL, KRISTIN
204780   Domsreferat prosjekt             01.05.2006   31.08.2009     120700  KJELLING, DANIEL         Oppdrag
204793   E-læringskurs i MR for UKS          01.04.2007   31.12.2008     120700  FROSTESTAD, GURO
204797   Barns rett til beskyttelse          01.07.2007   30.09.2008     120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204809   Helseundersøkelse av barn           01.02.2008   30.11.2008     120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204819   Språk og minoriteter             01.11.2008   30.06.2010     120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL        Oppdrag
205353   0281 01 GEN TILD GENERELL STØTTE TILDELING  01.01.2000   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210221   94001 INVESTERINGER NORDEM          01.12.1994   25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
210298   95030 OPPLÆR-PAKKE MR POL95-C031:NORDEMa   01.12.1994   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210301   95180 TANZANIARAPPORT POL95-D055:NORDEMa   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210310   ÅRBOK 2004 CMI                01.12.1994   15.11.2004     120700  ANDREASEN, BÅRD ANDERS
210325   39422 T OPSAHL MEM SEM'96 POL96-C0AA, HA, GLOK9113
                             01.12.1994   01.12.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210416   39427 SEMINAR/WORKSHOP SØR-AFRIKA       01.12.1994   01.09.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210438   39430 CHINA & THE RULE OF LAW POL96-C064   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210443   96260 ETIOPIA RETTSAK POL96-D034, NORDEM   01.12.1994   30.04.2004     120700  HØGDAL, KRISTIN
210445   INFORMATION & DEMOCRACY 30P6 UZi       01.12.1994   25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
210479   OVERSIKT KONVENSJO MINORITETRETT KadEide   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210480   97260 KENYA VALGOBSERVASJON - NORDEM 01.12.1994        01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210482   ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)    01.12.1994   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210523   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh   01.12.1994   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210543   97000 Prosjektleder NORDEM GLOK7004 - KH 01.12.1994      25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
210544   97002 Prosjektkoordinator NORDEM       01.12.1994   25.12.2003     120700  (MANGLER VERDI)
210545   AFRICAN CAMP (NORAD-Rammeavtale) Sadiva    01.12.1994   01.09.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210547   WANAHR W FOOD SUMMIT: RETT T MAT, A EIDE   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210549   KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - BBA 01.12.1994       29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210557   39428 ETIOPIA TILTAK NORAD 04599/96 (kt) 01.12.1994      01.09.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210564   39432 RETNINGLINJER MR BISTANDEN (NORAD)   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210566   MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140       01.12.1994   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210569   RETTOBSERVASJON ETIOPIA ETHK7293 - KH 01.12.1994       30.04.2004     120700  HØGDAL, KRISTIN
210574   GJESTEFORSKER NCUBE UoZI 60DIS96 BAA/ WN   01.12.1994   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210576                          BAA
      GJ-FORSK BYARUHANGA MAKERERE U 11D97 01.12.1994        01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210596   98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122         01.12.1994   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210602   KINA OG RETTS STATSPRINSIPPER CHØVK 8003   01.12.1997   01.08.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210604   ALGERIE-SEMINAR (DZAK8165)          01.12.1997   01.02.2001     120700  (MANGLER VERDI)
210611   98011 RAPPORT BOSNIA BOSZ8006         01.01.1998   29.01.2004     120700  (MANGLER VERDI)
210617   822.1 BSA 0037 SØR-AFRIKA-BISTAND TIL STYRKING AV MR 29.01.2004
                             01.01.1998             120700  (MANGLER VERDI)
              Side 62/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra    Gyldig til  Sted  Prosj ansv       Inntektskategori
210628   GRENSEKONFLIKTEN MELLOM ETIOPIA OG ERITREA.    01.01.1998    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210631   ETHK8636 DemDelt ETHIOPIA/ ETIOPIA: DEMOKRATISERINGSPROSESS OG POLITISK DELTAKELSE
                               01.01.1998    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210635   PILOTPROSJEKT LOVGIVNING KINA 082002U01.01.1998  LOVG KINA    01.09.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210642   04 94/1085 EMDHR DOMSREFERATSAMLING 01.01.1998           29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210644   NOR J 8008PUBJUB BOKPROSJEKTET RETTFERDIGHET/FORSONING
                               01.01.1998    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210663   ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA1.01.1998  0         29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210664   Y 8467 MINORITIES AND MAJORITIES IN ESTONIA. SEMINAR TALLINN
                               01.01.1998    31.12.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210690   <avsluttet 1999> GTMK9075 GJ-FORSK GJESTEFORSKEROPPHOLD OTILIA...
                               01.01.1999    01.02.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210691   CHINA RETTSTATPR                 01.01.1999    01.08.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210695   OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN...       01.01.1999    01.06.2004   120700  LARSEN, LENA
210698   <avsluttet 1999> Y9345 NordMRSymp NORDISK MR SYMPOSIUM Y9345
                               01.01.1999    01.09.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210705   <avsluttet 1999> 01 ESTO EuRådJub EUROPARÅDETS 50-ÅRS JUBILEUM...
                               01.01.1999    01.09.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210709   CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM
                               01.01.1999    28.05.2004   120700  LUNDBERG, MARIA
210716   <avsluttet 1999> DIS 17 99 UganPd GJESTEFORSKER B. RUKOOKO...
                               01.01.1999    01.09.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210719   ETHK 9343>1020525 ETHIOPIA/ETIOPIA - OBSERVASJON AV RETTSSAKER (DERG)
                               01.01.1999    30.06.2007   120700  TRONVOLL, KJETILL
210730   ETHK 99 DemoDelt REMOUT ETHIOPIA...        01.01.1999    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210731   FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT    01.01.1999    25.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210738   99230N GTMK 9489 OBSERVASJON OG ANALYSE...    01.01.1999    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210751                                            120700  HØGDAL, KRISTIN
      Oppl-Assist UKS ASSISTANSE TIL UKS I FORBINDELSE MED OPPLÆRING KNYTTET TIL DEMOKRATIUTVIKLING, MR OG GODT STYRESETT
                               01.01.1999    28.05.2004
210752   KOMPET-ENHET MR Kompetanse-enhet menneskerettigheter. Forprosjekt.
                               01.01.1999    01.09.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210763   DIS 51 99 Uganda PLANLEGGING AV NYTT NUFU PROGRAM 01.01.2000    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210773   RAPPORT OM OSSE's DEMO ARBEID I BOSNIA01.01.2000          01.12.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210776   ETHK 0153 ValgOA OBSERVASJON OG ANALYSE AV VALG I ETIOPIA
                               01.01.2000    31.12.2001   120700  (MANGLER VERDI)
210785   GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET29.01.2004
                               01.01.2000            120700  (MANGLER VERDI)
210788   CHNK0301HRLawEduc INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW EDUCATION
                               01.01.2000    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210804                                            120700  (MANGLER VERDI)
      GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
                               01.01.2000    29.01.2004
210817   GTMK 0630 GtmBok BOK OM GUATEMALA         01.01.2000    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210823   CHN 1010009 2001 KINAPROGRAMMET          01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210826   GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV
                               01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210827   Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE 01.01.2001 AV LOKALVALG VÅREN 2001
                                        29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210848   822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING 120700
                               01.01.2001    28.05.2004       STORMORKEN, LALAINE
210853                            01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210854   ETIOPIA 1010584 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV ANALYSE AV29.01.2004
                               01.01.2001            120700  (MANGLER VERDI)
                                        DEMOKRATISERING I ETIOPIA
210861   BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE 28.05.2004
                               01.01.2001            120700  HØGDAL, KRISTIN
210869   Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 2002 01.01.2001      29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210871   VALGKURS FOR TO DELTAGERE FRA ASERBADSJAN     01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210887   ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001 29.01.2004
                               01.01.2001            120700  (MANGLER VERDI)
210907   ETIOPIA 1011083 STØTTE TIL KJØP AV BØKER     01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210908   HviterusObSlovak HVITERUSSISKE VALGOBSERVATØRER TIL SLOVAKIA
                               01.01.2001    25.12.2003   120700  (MANGLER VERDI)
210939   CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 2002  01.01.2002    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
210976   MA PROGRAM - 'STIPENDMIDLER' TIL INDONESISKE STUDENTER
                               01.01.2002    31.12.2004   120700  LUNDBERG, MARIA
211025   01KAZakhstan2190 UN PROMOTION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
                               01.01.2003    15.11.2004   120700  (MANGLER VERDI)
211062   INS 1030395 Prog                 01.01.2003    28.05.2004   120700  ASPLUND, KNUT
211063   chn 1030194 Prog                 01.01.2003    28.05.2004   120700  STEARNS, LISA
211099   Etiopia1030535                  01.09.2003    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
211110   ChinaRegNatAuton                 01.10.2003    28.05.2004   120700  ZHOU, YONG
211167   Analysis voter - Analysis of the voter registration process in Zanzibar
                               01.01.2005    31.05.2005   120700  TRONVOLL, KJETIL
211358   Etiopia Derg rettssaksanalyse (gammelt 210719)  01.09.2007    31.03.2009   120700  TRONVOLL, KJETILL   Bidrag
211368   Truth and reparation- the case of Colombia 01.09.2007        31.03.2009   120700  GARCIA-GODOS, JEMIMA  Bidrag
211429   Colombia Land Restitution             01.10.2008    31.03.2009   120700  GARCIA-GODOS, JEMIMA  Bidrag
420247   POLI STABILI/MR M-ØSTEN/N-AFRIKA 8104 NM1.12.1994 0         29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
420396   HUMAN RIGHTS AND CORPORATE RESPONS 01.01.1998            01.12.2001   120700  (MANGLER VERDI)
420850   Statoil - SMR mastergradsstøtte          01.01.2007    31.12.2009   120700  BUTENSCHØEN, NILS   Bidrag
460431   Fagl MRarb Norge FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID I NORGE
                               01.01.2000    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
460434   Bok GuaTeMala FO BOK GUATEMALA / FRITT 01.01.2000 ORD        29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
460440                                            120700
      Fagl MRarb Norge1 FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID I NORGE - STIPENDIAT NJÅL HØSTMØLINGEN
                               01.01.2001    31.12.2004       HELGESEN, JAN
460458   LOBBYING FOR WOMEN'S RIGHTS IN PALESTINE     01.01.2001    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
460481   FrittOrdStuSti 01                 01.01.2002    30.04.2004   120700  HENDEN, ØYVIND
460489   DEMOKRATISERINGSDIALOG I ETIOPIA         01.01.2003    25.12.2003   120700  (MANGLER VERDI)
460535   FrittOrdStuSti 01                 01.01.2002    31.12.2005   120700  HENDEN, ØYVIND
460596   UNESCO konvensjoner                01.02.2005    31.12.2005   120700  HELGESEN, JAN
460645   Fritt Ord Studentstipend 2006           01.01.2006    28.02.2007   120700  HENDEN, ØYVIND
460656   MR I Norge - SMRs ÅRBOK OM MR I NORGE 01.03.2006          31.05.2008   120700  KJELLING, DANIEL
460756   Fritt ord studentspieond             01.10.2007    31.03.2009   120700  FROSTESTAD, GURO    Bidrag
460847   Mediahøgskolen - external Evaluation       01.09.2008    30.04.2009   120700  LEIFSEN, ESBEN     Oppdrag
460883   Domstolreferatprosjektet - EMD          01.01.2009    30.11.2009   120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL   Oppdrag
500051   39402 REISESTIPEND - TL              01.12.1994    25.12.2003   120700  (MANGLER VERDI)
610003   32630 NORDISKE SAMARBEIDSMØTER          01.12.1994    01.02.2001   120700  (MANGLER VERDI)
640330   CTI 2004 506392N - New modes of governance-NEWGOV 01.08.2004    28.02.2009   120700  FØLLESDAL, ANDREAS   Bidrag
690026   39408 WANAHR(ERN/ETIKK/MR)UNICEF         01.12.1994    01.02.2001   120700  (MANGLER VERDI)
690077   Minoritets-prosjekt IFHR - A EIDE         01.12.1994    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
690082   UNESCO-sem HUMAN RIGHT to PEACE - A EIDE     01.12.1994    30.04.2004   120700  (MANGLER VERDI)
690101   UNOPS INT/97/650                 01.01.1998    29.01.2004   120700  (MANGLER VERDI)
690157                                            120700
      Nobel Symposium Oslo juni 03 THE RIGHT TO DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS IN DEVELOPMENT
                               01.01.2002    15.11.2004       ANDREASEN, BÅRD ANDERS
              Side 63/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til  Sted  Prosj ansv         Inntektskategori
690218   IADB - Urfolksnettverk            01.04.2007   30.04.2009   120700  EKERN, STENER       Oppdrag
200205                         SEKRETARIATET FOR
      TILSKUDD TIL STYRKING AV BEMANNING AV 01.01.1998      29.01.2004   130004  (MANGLER VERDI)
000001   EU- satsning                 01.01.2004   31.12.2009   130010  (MANGLER VERDI)      Bevilgning
000002   Kommersialisering              01.01.2004   31.12.2009   130010  (MANGLER VERDI)      Bevilgning
000003   Evaluering av medisinstudiet         01.01.2004   31.12.2009   130010  (MANGLER VERDI)      Bevilgning
000004   Nettbasert undervisning           01.01.2004   31.12.2009   130010  (MANGLER VERDI)      Bevilgning
110197   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1        01.12.1994   01.12.2001   130010  (MANGLER VERDI)
120190   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2        01.12.1994   31.12.2005   130010  (MANGLER VERDI)
120206   11506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A - RB/ 01.12.1994      01.12.2001   130010  (MANGLER VERDI)
120213   110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA:IM/ ISJ   01.12.1994   01.12.2001   130010  (MANGLER VERDI)
141290   130640/300 UTSTYR              01.01.1998   29.01.2004   130010  (MANGLER VERDI)
141398   131567/300 EU POS              01.01.1999   25.12.2003   130010  (MANGLER VERDI)
141771   MEDKAP - NÆRINGSUTVIKLING FRA MEDISINSK FORSKNING 25.12.2003
                            01.01.2000          130010  (MANGLER VERDI)
141893                         OG GJESTEFORSKERSTIPEND
      148351/300 DivStip STUDENT, UTENLANDS- 01.01.2001      31.12.2006   130010  (MANGLER VERDI)
190009   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR 01.08.2005   29.02.2008   130010  (MANGLER VERDI)
200492   Støtte fra sosial-og helsedirektoratet KKL  01.04.2005   31.12.2008   130010  (MANGLER VERDI)
205227   <avsluttet 1998> STIPENDIATER MED. FAK. 01.12.1994     12.02.1998   130010  (MANGLER VERDI)
205326   EVALUERINGSPRISEN 1999            01.01.1999   29.01.2004   130010  (MANGLER VERDI)
205328   OPPTAK AV SØKERE TIL LEGESTUDIET       01.01.1999   29.01.2004   130010  (MANGLER VERDI)
210727   DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...
                            01.01.1999   15.05.2006   130010  (MANGLER VERDI)
211196                                 Sør RHF og   130010
      SAMARBEIDSORG - Samarbeidsorganet for Helse Øst RHF, Helse 31.10.2008 Med. fak., UiO HOL, BJØRN
                            01.08.2005
211257   DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...
                            01.01.1999   31.08.2008   130010  (MANGLER VERDI)
420248   LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D - JIP 01.12.1994      30.06.2005   130010  (MANGLER VERDI)
460446   SOMMERSTIPEND STUD 2001           01.01.2001   25.12.2003   130010  (MANGLER VERDI)
500015   KURSAVGIFT FAGSPRÅKKURS           01.12.1994   15.11.2004   130010  (MANGLER VERDI)
500055   JUBILEUMSBOK MEDISINSK FAKULTET       01.12.1994   25.12.2003   130010  (MANGLER VERDI)
500071   GAVESTIPEND / JUBILEUM            01.12.1994   15.11.2004   130010  (MANGLER VERDI)
640344   Regio Competence - COMPETENCE PROJECT 01.12.2004      03.03.2006   130010  SEJERSTED, OLE M.
657004   Regio Competence - COMPETENCE PROJECT 01.12.2004      31.08.2008   130010  SEJERSTED, OLE M.
200491   Støtte fra sosial-og helsedirektoratet    01.08.2005   31.10.2005   130012  (MANGLER VERDI)
141736   123212/520 KultKropp KULTURENS KROPP - KROPPENS KULTUR.
                            01.01.2000   29.01.2004   130020  (MANGLER VERDI)
460359   UTPRØVING AV ICIDH-2 I KLINISK FYSIOTERAPI...01.01.1999   29.01.2004   130020  (MANGLER VERDI)
460383                                        130020  (MANGLER VERDI)
      F FibromyalgiNFF ER DET FORSKJELLER I BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK ARBEID MELLOM FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
                            01.01.2000   21.12.2001
460384                                        130020  (MANGLER VERDI)
      F FibromyalgiNKS ER DET FORSKJELLER I BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK ARBEID MELLOM FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
                            01.01.2000   21.12.2001
120307   111345/330 MAKTFORH LEGE/PASIENT RKL/ KK   01.12.1994   01.12.2001   130030  (MANGLER VERDI)
120316   108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS 39600 S   01.12.1994   01.12.2001   130030  (MANGLER VERDI)
120459   121942/330 SYKDOMSBEGREP- MELLOM VITENSKAP OG KULTUR
                            01.12.1994   29.01.2004   130030  (MANGLER VERDI)
120479                                        130030  (MANGLER VERDI)
      121948/330 THE BOOK OF MAN: METAFORISKE, ANTROPOLOGISKE OG ETISKE FØRINGER I DEN GENETISKE KARTLEGGINGEN AV MENNESKET DR.GR.ST. ANN R
                            01.12.1994   29.01.2004
141557                                        130030
      137202/300 st-st NORSK HIV-SMITTEVERN - FARE OG RISIKO, TVANG OG FRIVILLIGHET
                            01.01.2000   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
141726                                        130030  (MANGLER VERDI)
      126679/300 StStRP GRUNNUTDANNING I MEDISINSK VITENSKAPSTEORI OG VITENSKAPSETIKK - STUD-STIP R. PEDERSEN
                            01.01.2000   29.01.2004
142017                                        130030  SOLBAKK, JAN HELGE
      153594/300 Formidl FORMIDLINGSSTIPEND 2002 - FORSKER - AFTENPOSTEN; DR.GR.ST. STÅLE FREDRIKSEN
                            01.01.2002   30.04.2004
200255   0675 212 16345MR NORSK ELDREOMSORG - RESPEKTERES MENNESKERETTIGHETENE?
                            01.01.2000   01.09.2001   130030  (MANGLER VERDI)
210487   PL FLERÅRIG PROG UoCOLOMBO 49D95 R K LIE   01.12.1994   21.12.2001   130030  (MANGLER VERDI)
210679   <avsluttet 1999> 0287 72 98/1531 ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER ...
                            01.01.1999   29.01.2004   130030  (MANGLER VERDI)
640143   BMH4 CT98 5117 A STUDY INTO THE THEORETICAL AND NORMATIVE
                            01.01.1998   01.12.2001   130030  (MANGLER VERDI)
000006   REK SØR uten navn              01.01.2004   20.09.2006   130050  (MANGLER VERDI)
200234   705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD
                            01.01.1999   31.03.2008   130060  (MANGLER VERDI)
205284   PLANLEGGING OG SAMORDNING - NYTT RH 01.01.1998       29.01.2004   130060  (MANGLER VERDI)
200630   Økt kapasitet for DNA-analyser ved RMI    01.03.2008   30.06.2010   130090  THORESEN, JOHN KRISTIAN  Bidrag
420374   DNA-TYPING (FARSKAP) ADV-HONORAR, 33050   01.12.1994   31.12.2009   130090  STENERSEN, MARGURETHE   Bidrag
120402                         Ø
      114805/310 REGULERI IP3-RESEPTOR 31110 01.12.1994      01.12.2001   130100  (MANGLER VERDI)
120473                                 CHEMOKINE-INDUCED NK CELL CHEMOTAXIS AND (CA++)1 MOBILIZATION
      123379/310 ROLE OF G PROTEINS AND TYROSINE KINASES IN 29.01.2004
                            01.12.1994          130100  (MANGLER VERDI)
141172   123392/310 REGULATION AND BIOLOGICAL ROLES OF THE cGMP-DEPENDER PROTEIN
                            01.12.1994   29.01.2004   130100  (MANGLER VERDI)
141608   136127/310 Benmarg BEINMARGENS MIKROMILJØ  01.01.2000   29.01.2004   130100  (MANGLER VERDI)
460184   FONDSMIDLER (JAHRE) S JW31110        01.12.1994   29.04.2004   130100  (MANGLER VERDI)
460197   LEGATMIDLER BR31110             01.12.1994   28.11.2004   130100  TORGNER, INGEBORG
460294   REGULERING av IP3 RESEPTORER - 31110 h 01.12.1994      30.04.2004   130100  (MANGLER VERDI)
460355   FETTSYRE ATEROSKL FETTSYRER OG ATEROSKLEROSE 01.01.1999   29.01.2004   130100  (MANGLER VERDI)
580766   DIV PREKL MEK VERK Må avsluttes/omgjøres 01.12.1994     29.01.2004   130104  (MANGLER VERDI)
120387                         L
      114839/330 MOD MÅLEFEIL FORK-VAR 30013 01.12.1994      01.12.2001   130106  (MANGLER VERDI)
141544                                        130106  THORESEN
      137316/300 U Mass FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, MAGNE (MANGLER VERDI)
                            01.01.2000   29.01.2004
120167   109513/320 UNGE LEGER MENT HELSE:V31070T   01.12.1994   01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
120268                         V
      111414/320 DETE/INTERV SCHIZOPHR:31070 01.12.1994      01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
120285   112729/320 LEGE/PASI EMOSJ TILPA:31070 F01.12.1994     01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
120408   114954/320 LEGE/PASI/EMOSJ TILPAS 31070 F 1.12.1994
                            0       01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
140367   109502/320 MENT HELS VOKSNnTRØND:TM31070   01.12.1994   29.01.2004   130107  (MANGLER VERDI)
141253                                        130107  (MANGLER VERDI)
      126563/300 FORSKNINGSOPPHOLD I USA. "SELF-ASSED HEALTH, HEALTH BEHAVIOR AND BELIEFS IN NORWAY AND THE US - .."
                            01.01.1998   29.01.2004
141424   138365/320 KM USA              01.01.1999   01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
141447   <avsluttet 1999> 131577/320Konf99      01.01.1999   01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
141568                                        130107  (MANGLER
      137264/300 EKstst EFFEKT AV LEGESTIL OG ALEXITHYMI PÅ EMOSJONELL OG AUTONOM FUNKSJON VERDI)
                            01.01.2000   21.12.2001
141628   133897/320 TIPs TIDLIGOPPDAGELSE OG     01.01.2000   01.12.2001   130107  (MANGLER VERDI)
142011   154871/501 NoSamf DET NORSKE SAMFUNN 01.01.2002       29.01.2004   130107  (MANGLER VERDI)
420136   FRA STUDENT TIL LEGE (KÅR/DNL)        01.12.1994   29.01.2004   130107  (MANGLER VERDI)
460125   PSYKOSOS BEHANDL MISBR (JAF/SS)PV      01.12.1994   29.01.2004   130107  (MANGLER VERDI)
              Side 64/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra    Gyldig til  Sted Prosj ansv           Inntektskategori
460259   PSYKOPATOLOGI/NARKOMANI RPH950548:31070R 01.12.1994    29.01.2004   130107 (MANGLER VERDI)
460319   MENTAL HELSE BLANT VOKSNE        01.01.1998    21.12.2001   130107 (MANGLER VERDI)
460444   StreStøtte 0161H STRESS OG STØTTE VED RA OG FMS
                          01.01.2001    29.01.2004   130107 (MANGLER VERDI)
460297   FONDSFORSKNING AVDELING 30008 E     01.12.1994    25.12.2003   130115 (MANGLER VERDI)
110073   101453/310 ASPARTAT SIGNALSTOF H:31010VG 01.12.1994    01.12.2001   130120 (MANGLER VERDI)
110093   101498/310 MÅLSTYRING ANTIGENER, SF31010 01.12.1994    01.12.2001   130120 (MANGLER VERDI)
120068   101425/310 NEUROTRANSM:M-TRANSP, S31010s 01.12.1994    01.12.2001   130120 (MANGLER VERDI)
120392   114727/310 RES-MEDIE GJENKJ NK-C 31010 R01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
120407   115145/310 LOK NEUROTRANSM-TRANSP 31010 S01.12.1994    01.12.2001   130120 (MANGLER VERDI)
120693                                        KILLER (MANGLER VERDI)
      135362/310 Chemokin CHEMOKINES AND CHEMOKINES RECEPTORS IN NATURAL130120 CELLS
                          01.01.2000    29.01.2004
140655   107303/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:SF31010 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
140669   111268/310 GLUTAMATTR PROTEINMENG:SM3101001.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
140690   111511/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:BR31010 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
140760                        S
      124690/300 NEUROTRANS OPPH CALIF 3101001.12.1994     29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
140762   123726/32 3D ANA NEVR-POP/HJ-REG 31010 B 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
140987                       V
      107287/310SIGN-TRANSD NK-CEL-RES 31010 01.12.1994     01.04.2001   130120 (MANGLER VERDI)
141033   115148/310 MEK KR NEURODEGEN SYKD 31010 G01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
141035                       F
      114825/310 NK-LR KLINING/KARAKTE 31010 01.12.1994     29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
141129   123597/310GLUTAMATTR PROTEINMENG 30113 S 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
141260                                       130120 (MANGLER VERDI)
      110521/300 ST-ST FUNKSJONELL ORGANISERING AV ZEBRIN-MODULER I LILLEHJERNEN STUD-STIP JANN SINDRE HALLEM
                          01.01.1998    29.01.2004
141328   <avsluttet 1999> 131118/300 F-OPPH    01.01.1999    31.12.2000   130120 (MANGLER VERDI)
141393   128191/310 NL-KOMPLEKSET, KIR-KOMPL   01.01.1999    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
141414                        TIL STUD.
      <avsluttet 1999> 131202/300 ST-ST TILLEGG01.01.1999 STIP. 21.12.2001   130120 (MANGLER VERDI)
141415   131203/300 TILLEGG TIL STUD-STIP     01.01.1999    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
141958   150529/3 STUDENTSTIPEND - WASIM ZAHID 01.01.2002     25.12.2003   130120 (MANGLER VERDI)
180036                       B
      FORNY16-7 3D ANA HJ-REG/NEVR-POP 31010 01.12.1994     29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
210364   ARBEIDSPLASSAVTALE (LabAM) NIH      01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
460178   STIPENDMIDLER SD31010          01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
460187   KARBOHYDRATFORSK(STIP NDF/JJ)NIH/31010HD 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
460193   MUSKELBIOL FORSK-GRUPPE(F320)NIH/31010HD 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
460263   FONDSMIDLER 31010 O           01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
640048   GLUTAM/GLYCIN OPT BMH4-CT95-0571:31010 S 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
690048   HFSPO Research Grant 309/95 M - BR 31010 01.12.1994    29.01.2004   130120 (MANGLER VERDI)
120271   111464/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:43101001.12.1994     01.12.2001   130122 (MANGLER VERDI)
175017   141238/420 Cellsort CELLESORTERINGSENHET1.01.2001
                          0        29.01.2004   130122 (MANGLER VERDI)
420400                        NATURAL     CELLS
      RECOGNITION AND SIGNALLING SYSTEMS IN01.01.1998KILLER 21.12.2001     130122 (MANGLER VERDI)
141470   132573/300 st-st             01.01.1999    29.01.2004   130123 (MANGLER VERDI)
141818   141844/310 DatMikr BILDE-KOMBINERENDE DATASTYRT MIKROSKOPI
                          01.01.2001    29.01.2004   130123 (MANGLER VERDI)
640141   BIO4 CT98 0182 C             01.01.1998    29.01.2004   130123 (MANGLER VERDI)
120406                       D
      115133/310 OPPT N-T GLUTA:SYN TR 31010 01.12.1994     29.01.2004   130126 (MANGLER VERDI)
141008   117679/300 NEVROTRANSMI-TRANSPOR:31010 D 131431
                          01.12.1994    30.04.2004   130126 (MANGLER VERDI)
141031                        D
      115129/310 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL 3101001.12.1994     29.01.2004   130126 (MANGLER VERDI)
141259   107065/300 ST-ST EKSPRESJON AV GLUTAMATTRANSPORTØRER I HJERNEN OG130126
                          01.01.1998    29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                           PLACENTA: UTVIKLINGSBETINGEDE ENDRINGER STUD-STIP KYRRE ULLENSVA
141492   <avsluttet 1999> 133199/300       01.01.1999    21.12.2001   130126 (MANGLER VERDI)
141612                                       130126  FUNKSJONENNE ENHETER
      109402/300 ssDrift OPPT-SYST. FOR NEVROTRANSMITTEREN GLUTAMAT: OLIGOMERER OG (MANGLER VERDI)
                          01.01.1999    21.12.2001
141957   150529/3 STUDENTSTIPEND - AISHA QUERESHI 01.01.2002    25.12.2003   130126 (MANGLER VERDI)
460177   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER N CD31010    01.12.1994    29.01.2004   130126 (MANGLER VERDI)
141417   129081/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..
                          01.01.1999    29.01.2004   130127 (MANGLER VERDI)
120013   101426/310 EKSITOTOKS DEGEN CNS, O31010K 01.12.1994    01.12.2001   130130 (MANGLER VERDI)
120448   101442/310 HJERNECELLEVOLUMREGUL     01.12.1994    01.12.2001   130130 (MANGLER VERDI)
141037                        O
      115094/310 MEK ISCHEM CELLESKADE 3101001.12.1994     21.12.2001   130130 (MANGLER VERDI)
141130   123606/310 MPLSM 1-CELL CORR ANA 30113 O1.12.1994
                          0        29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
141722   139374/300 st-st MOLECULAR ASSEMBLY OF GLUTAMATE SYNAPSES
                          01.01.2000    25.12.2003   130130 (MANGLER VERDI)
420343   GLUTAM SYNAPSE THERAP TARGET RED 31010 O 01.12.1994    21.12.2001   130130 (MANGLER VERDI)
460174   NEVROBIOKJEMI STIP-MIDL EAN (OPO) 31010 01.12.1994    29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
460176   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER RT31010     01.12.1994    29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
460264   STIPENDMIDLER 31010 O          01.12.1994    29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
460313   MULTIFOTON LASER SCAN MIKROSKOP, 31010 O 01.12.1994    29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
460411   Dev Glu Synapses DEVELOPMENT OF GLUTAMATE SYNAPSES IN RAT HIPPOCAMPUS
                          01.01.2000    29.01.2004   130130 (MANGLER VERDI)
640057   BRAIN DAMAGE & NO:BMH4-CT96-0851:31010 O 01.12.1994    21.12.2001   130130 (MANGLER VERDI)
141790                        ASPARTAT
      144416/300 st-st SYNAPTISK FRIGJØRING AV01.01.2001 I HJERNEN
                                   29.01.2004   130131 (MANGLER VERDI)
110159   102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:KN32020 01.12.1994    01.12.2001   130140 (MANGLER VERDI)
120140   104025/310 EPIDEMIO KOSTH-US-MET:D320 0A 01.12.1994    01.12.2001   130140 (MANGLER VERDI)
120352   107744/730 ERN-SIKKERH BARN MALI 32020 H 01.12.1994    01.12.2001   130140 (MANGLER VERDI)
120400   110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA 32020 M 01.12.1994    01.12.2001   130140 (MANGLER VERDI)
120689                                       130140 (MANGLER SPEDBARN OG SMÅBARN
      135531/330 BarnMat SPEDKOST OG SMÅBARNSKOST - LANDSOMFAT. UNDERSØK. AV KOSTHOLDET BL.VERDI)
                          01.01.2000    01.09.2001
140372   102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:N32020M 01.12.1994    01.02.2001   130140 (MANGLER VERDI)
140667   101151/310 PEROXISOMAL IND/PROLIF:HS3113001.12.1994    29.01.2004   130140 (MANGLER VERDI)
140922   112770/320LEPTIN CLINICAL RESEAR 32020 D 01.12.1994    29.01.2004   130140 (MANGLER VERDI)
141056   113439/730 ERNÆRING/MENNESKERETT 32020 E 01.12.1994    29.01.2004   130140 (MANGLER VERDI)
141392   128215/310 KJERNERESEPTORER       01.01.1999    29.01.2004   130140 (MANGLER VERDI)
141570                                       130140 (MANGLER CELLULAIRE
      137366/300 FOphKD FORSKNINGSOPPHOLD INSTITUT DE GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE ET VERDI)
                          01.01.2000    31.12.2001
141734                                       130140 (MANGLER VERDI)
      138014/330 CB PKA IDENTIFICATION, CHARACTERISATION AND FUNCTION OF ISOFORMS OF THE CATALYTIC SUBUNIT
                          01.01.2000    29.01.2004
141937                                IDENTIFIKASJON130140
      150542/330 Ox stres SPESIFIKK GEN-EKSPRESJONS PROFIL TIL29.01.2004
                          01.01.2002               (MANGLER VERDI)
                                           OG PROGNOSTIKK AV OKSIDATIVT STRESS-RELATERT SYKDOM
              Side 65/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                  Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosj ansv         Inntektskategori
210498   SSE (MALI) M&U ERNÆRING - 32020 O      01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
250021   LÅRHALSBR OSLO FOREBYG VITAMIN D:JP32030  01.12.1994   01.02.2001   130140  (MANGLER VERDI)
420170   GODTGJØREL/ANVENDEL AVTALE VitAS:D320-0B  01.12.1994   21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
420264   TRANSFAKULTÆR TRANSGEN TEKNOLOGI:32020 D  01.12.1994   21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
420332   HUMANFORSØK TRANSFETTSYRER (NSF) 32020 P  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
420345                         I
      JERNFORSK:STATUS FERTIL KVINN NT 32020 01.12.1994      21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
420351   OXIDA STRESS/ATHEROSCLER SAT SYM 32020 D  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460164   ERNÆRINGSFORSKNING (JAHREFOND)       01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460168   N-3 FETTSYREOMSETN LEVERCELLE FL 3205001.12.1994      29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460203   KOSTHOLD & GRAVIDITETSKOMPLIKASJ 32020 H  01.12.1994   21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
460204   ENDOT DYSF/PLASMALIP/PREEKLAMPSI 32020 H  01.12.1994   21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
460260   FONDSFIN PROF I SAMFUNNSERNÆRING - 32020  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460261   FONDSFIN PROF 2 KLINISK ERNÆRING - 32020  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460291   JERNFORSK - 32020 BBI            01.12.1994   21.12.2001   130140  (MANGLER VERDI)
460302   BIOTILGJENGELIGHET SELEN (VITRO) 32020 N1.12.1994
                            0        29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
640083   ERASMUS PROGRAM HUMAN ERNÆRING - 32020 H  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
690067   SAMARBEID INTERNASJ ORGAN(FINAN) 32020 O  01.12.1994   29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
690116   GenLipMetCellDiff REGULATION OF GENES... 01.01.1999     29.01.2004   130140  (MANGLER VERDI)
460329   7-038.5 (0081) HORMONER, FETT OG RESEPTORER (7-038-5) 29.01.2004
                            01.01.1998           130146  (MANGLER VERDI)
300083                         TILKNYTTET           130148  (MANGLER VERDI)
      MatvSikkerh Mali KOMPETANSEOPPBYGGING 01.01.2000 MATVARESIKKERHET OG ERNÆRING I MALI ..
                                    21.12.2001
420344   KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (21) 32020 I  01.12.1994   29.01.2004   130149  (MANGLER VERDI)
141054   111842/330 N TOPPIDRETTSUTØV ERN 32020 E  01.12.1994   01.02.2001   130151  (MANGLER VERDI)
120383                         B
      111506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A 32030 01.12.1994      01.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
120398                         B
      114749/310 REG GENE EXPR NUTRIEN 32030 01.12.1994      01.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
141173   123401/310 NÆRINGSSTOFFER OG GENREGULERING 01.12.1994   29.01.2004   130154  (MANGLER VERDI)
141318   <avsluttet 1999> 128208/310 EDBC99     01.01.1999   21.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
142021   155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST, EoI
                            01.01.2002   29.01.2004   130154  (MANGLER VERDI)
175005   129915/420                 01.01.1999   29.01.2004   130154  (MANGLER VERDI)
420413   <avsluttet 1999> EDBC 99 BF NPFF      01.01.1999   21.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
460349   <avsluttet 1999> EDBC 99 B F NPNo      01.01.1999   21.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
690104   <avsluttet 1999> EDBC 99 B F Utl      01.01.1999   21.12.2001   130154  (MANGLER VERDI)
200328   MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT 28.11.2004
                            01.01.2000           130155  (MANGLER VERDI)
120475                                        130157  (MANGLER VERDI)
      122286/330 UTVIKLING OG PÅVIRKNING AV KOSTVANER EN 10-ÅRIG KOHORTUNDERSØKELSE AV UNGDOM OG DERES FORELDRE DR.GR.ST.
                            01.12.1994   29.01.2004
141717                          VED UNIVERSITY21.12.2001
      139362/300 UtlOphNL FORSKNINGSOPPHOLD01.01.2000              130157  (MANGLER VERDI)
                                    OF MINNESOTA, USA, NANNA LIEN
640106   HEALTH E/S AFR erbIC18 CT97 0232 32020 K 01.12.1994     29.01.2004   130157  (MANGLER VERDI)
110124   103582/310 RMF2 SYNAPT PLASTISIT:31050AH1.12.1994
                            0        01.12.2001   130160  (MANGLER VERDI)
120086   102439/320 RØKVAN FORELD/SPEBARN:31020SS  01.12.1994   01.12.2001   130160  (MANGLER VERDI)
120157   103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p  01.12.1994   01.12.2001   130160  (MANGLER VERDI)
140663   101085/310 SIGNALBEH RETINA MAMM:EH31050  01.12.1994   01.05.2001   130160  (MANGLER VERDI)
140666   103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p  01.12.1994   29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
141043   115085/310 SIGNALBEH RETINA, MEK 31050 H  01.12.1994   29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
141058                         H
      118976/432 SIGNALTRANSD NEVR pdr 3105001.12.1994      29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
141466   132574/300 ss-dr              01.01.1999   29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
460270   FONDSFINANSIERT FORSKNING INSTITUT 31020  01.12.1994   29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
460271   FONDSMIDLER (NANSEN) INSTITUTT 31020 01.12.1994       29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
460274   FONDSMIDLER (JAHRE) INSTITUTT 31020     01.12.1994   29.01.2004   130160  (MANGLER VERDI)
460275   FONDSMIDLER (AJ) - 31020 W         01.12.1994   01.04.2001   130160  (MANGLER VERDI)
141041                         N
      115048/310 VENTI/GJ-BLØDN LUNGER 31020 01.12.1994      29.01.2004   130163  (MANGLER VERDI)
120152   107703/310 B EFF INTRAV INJ PART:B31020K01.12.1994     01.12.2001   130164  (MANGLER VERDI)
140678   111274/310 REGU BLODDANN STAMCEL:HB31020  01.12.1994   29.01.2004   130164  (MANGLER VERDI)
120225   101450/310 VIDEO IONMÅLING CELLE:I31020H1.12.1994
                            0        01.12.2001   130165  (MANGLER VERDI)
140676   111275/310 BILDEANA IONREGI CELL:JI31020 1.12.1994
                            0        29.01.2004   130165  (MANGLER VERDI)
140898                         I
      115073/310 MEK Ca2+SIGNAL BETYDN 3102001.12.1994      29.01.2004   130165  (MANGLER VERDI)
141389   129547/310 CaSign              01.01.1999   29.01.2004   130165  (MANGLER VERDI)
141956   150529/3 STUDENTSTIPEND - HANS GUNDERSEN  01.01.2002   29.01.2004   130165  (MANGLER VERDI)
141045                          S
      115075/310 SIGNALMEK SENT NEVRON 3105001.12.1994      29.01.2004   130166  (MANGLER VERDI)
141064                         S
      121072/310 BK KANALE HJERNE UTST 31050 01.12.1994      29.01.2004   130166  (MANGLER VERDI)
175009   122549/420 Avansert arbeidsstasjon, Johan Storm, 807910
                            01.01.1999   21.12.2001   130166  (MANGLER VERDI)
640103                         S
      BK KANALER HJERNE BMH4 CT97 2118 31050 01.12.1994      29.01.2004   130166  (MANGLER VERDI)
640108                         O
      BK KANALER SUB-PR BMH4 CT97 2118 31010 01.12.1994      21.12.2001   130166  (MANGLER VERDI)
640121   A & SK K-KANALER BIO4 CT97 5106 130110 S01.12.1994     29.01.2004   130166  (MANGLER VERDI)
140549                         W
      107435/310 K-TID KARDIOVAS KONTR:31020 01.12.1994      29.01.2004   130167  (MANGLER VERDI)
141039   115049/310 KARDIOVASKULÆR KONTROL 31020 W  01.12.1994   29.01.2004   130167  (MANGLER VERDI)
141252   126549/300 EFFEKT AV HUDTEMPERATUR OG SENTRAL KROPPSTEMPERATUR PÅ130167
                            01.01.1998   01.02.2001       (MANGLER AV HUDOMRÅDER HOS MENNESKER
                                            GJENNOMBLØDNING VERDI)
141606                                        130167  (MANGLER VERDI)
      136126/310 KardKont KARDIOVASKULÆR KONTROLL VED ENDRINGER I SENTRALT VENETRYKK HOS MENNESKER
                            01.01.2000   29.01.2004
141751                                        130167  (MANGLER VERDI)
      143288/330 Electro GENE THERAPY AND GENETIC IMMUNISATION WITH A NEW ELECTRODE FOR IN VIVO ELECTROPORATION
                            01.01.2000   29.01.2004
200203   LARS WALLØES REISEVIRKSOMHET FOR FISKERIDEPARTEMENTET
                            01.01.1998   29.01.2004   130167  (MANGLER VERDI)
420411   BESTEMMELSE AV BLODTILFØRSEL TIL TARMEN UNDER STATISK MUSKELARBEID 130167
                            01.01.1998   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
120445   123614/310 N-MOD REG SENS INF-BEH 30110 H  01.12.1994   01.12.2001   130168  (MANGLER VERDI)
120567   129524/310 dLGN pd             01.01.1999   29.01.2004   130168  (MANGLER VERDI)
140401   107363/330 VIS PERSEPSJ MEKANISM:PH31050  01.12.1994   21.12.2001   130168  (MANGLER VERDI)
140673   111254/310 SYNAPT VISU SIGNALBEH:H31050P  01.12.1994   21.12.2001   130168  (MANGLER VERDI)
141048                         H
      115082/310 DATASYST EXP NEVROFYS 31050 01.12.1994      29.01.2004   130168  (MANGLER VERDI)
141410   <avsluttet 1999> 131117/300 F-OPH      01.01.1999   29.01.2004   130168  (MANGLER VERDI)
              Side 66/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                  Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosj ansv        Inntektskategori
141626   136107/310 ViSign VISUELL BEHANDLING I HJERNEN ....
                           01.01.2000   29.01.2004   130168  (MANGLER VERDI)
141926   147919/310 dLGN CONTROL OF RETINOGENICULATE TRANSMISSION BY dLGN.. 130168
                           01.01.2002   25.12.2003       (MANGLER VERDI)
120395   115078/310 SYNAPSE-DANN/FUNKSJON 31050 L  01.12.1994   29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
140929   117718/30DNA TRANSF MOTONEVR VIV 31050 L  01.12.1994   29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
141017                        L
      111267/310 NEUR-MUSC I-ACT DNAviv 31050 01.12.1994    29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
175010   116512/420 Nevrofys lab, Terje Lømo, 80790501.01.1999   29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
640099   M SYNA FORM DNAviv BIO4 CT6 0216:31050 L  01.12.1994   21.12.2001   130169  (MANGLER VERDI)
640110   SYNAP-GEN M DNAviv BIO4 CT7 5061 51050 L01.12.1994    29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
640145   BIO4 CT98 0547 G              01.01.1998   21.12.2001   130169  (MANGLER VERDI)
690092   IRBM DNA MUSCLE              01.01.1998   29.01.2004   130169  (MANGLER VERDI)
141174                                       130170  (MANGLER VERDI)
      122966/320 NEVROPSYKOLOGISKE MEKANISMER FOR HYPERAKTIVITET - ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER - BELYST I EN DYREMODELL & 9808
                           01.12.1994   29.01.2004
460321   ENDREDE LÆRINGSMEKANISMER I ADHD      01.01.1998   29.01.2004   130170  (MANGLER VERDI)
141388   129541/310 SynForm             01.01.1999   29.01.2004   130171  (MANGLER VERDI)
141471   132665/300 gj-fo              01.01.1999   29.01.2004   130171  (MANGLER VERDI)
141571   137348/300 VeOkRE EKSPRESJON OG MANIPULERING AV TRANSKRIPSJONSFAKTORER
                           01.01.2000   01.04.2001   130171  (MANGLER VERDI)
690094   THE DEVELOPMENTAL DETERMINATION OF SPINAL INTERNEURON IDENTITY
                           01.01.1998   29.01.2004   130171  (MANGLER VERDI)
141138   123620/310NORMOTENSIV/HYPERTENSI 30109 B  01.12.1994   29.01.2004   130172  (MANGLER VERDI)
141023   111270/310 PLASTI VEST-OCUL NERV:31020 J01.12.1994    29.01.2004   130173  (MANGLER VERDI)
141136   123619/310 PLASTI VEST-OCUL NERV 30109 J01.12.1994    21.12.2001   130173  (MANGLER VERDI)
460400   FondLegatFoFYS73 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130173
                           01.01.2000   21.12.2001   130173  (MANGLER VERDI)
140417   105120/310 CELLULÆR LÆRING/HUKOM:PA31050  01.12.1994   29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
140675   111276/310 HIPPOC LEARN SUBSTRAT:PA31050  01.12.1994   29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
141134   123612/310 GENE TECHN ANALYS LTP 30110 A1.12.1994
                           0       29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
141219                                       130174  (MANGLER VERDI)
      115095/310 sr-dr SYNAPTISKE MEKANISMER FOR LÆRING OG HUKOMMELSE SR-DR (SENIORFORSKERSTIP) & 9803
                           01.01.1998   29.01.2004
141569   137212/300GluR ss GLUA SUBENHETENS BETYDNING FOR LTP EKSPRESJON
                           01.01.2000   21.12.2001   130174  (MANGLER VERDI)
690041   H-C SYNAPT PLASTICITY:LEARN/MEMO:31050A2  01.12.1994   29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
690045   H-C SYNAPT PLASTICITY:SPAT LEARN:PA31050  01.12.1994   29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
690049   NSF-NATO FELLOWSHIP, GER-9552619:A31050K  01.12.1994   21.12.2001   130174  (MANGLER VERDI)
690078   TRANSGENE LTP-STUDIER ( ØH) - 31050 A 01.12.1994     29.01.2004   130174  (MANGLER VERDI)
120126   101108/310 MOLEK ENDOKRINOL STUD:G31130h  01.12.1994   01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120162   032447/213 BIO EFF O-3 FETTSYRED:B31130L  01.12.1994   01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120274   111466/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:F31010H  01.12.1994   01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120282   111429/310 cAMP-AVH INH CELLREPL:31130 S  01.12.1994   01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120335   114938/310SUBUNI cAMP-DEP P-KinA 31130 J01.12.1994    01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120345   101068/310 HUMANE GEN for P-KinA 31130 J 01.12.1994    01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120404   114737/310 KL/EKSPR NY CaM KINAS 31130 G  01.12.1994   01.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
120569   129550/310 MFLScan             01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
140686   111432/310 THYROLIBERIN RESEPTOR:KG31130  01.12.1994   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
140692   101143/310 cAMP/GENREGULERING pd AT31130  01.12.1994   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
140769                         G
      115061/310 NOVEL HYPOTHALA GENES 3113001.12.1994     21.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
140955   111430/310 cAMP/cGMP-AVH P-KinA, 31130 J 01.12.1994    29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141050   114730/310SP cAMP MEDIERT SIGNAL 31130 T1.12.1994
                           0       29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141051                         B
      115111/310 CELLSYKL/APOPTOS LYMF 3113001.12.1994     21.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
141060   114726/310 GENREGUL cAMP, UTSTYR 31130 H  01.12.1994   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141188                                       130180  (MANGLER VERDI)
      120005/300 FORSKNINGSOPPHOLD VED VANDERBILT UNIVERSITY, NASHVILLE, USA HUMANE CGMP-AVHENGIGE PROTEINKINASER: - STRUKTUR, FUNKSJON, RE
                           01.12.1994   29.01.2004
141329   <avsluttet 1999> 131100/300 F-O N     01.01.1999   21.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
141390   128971/310 PKA/PKG             01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141391   128974/310 VEKSTREGULERING I LYMFOCYTTER  01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141418   <avsluttet 1999> 128943/310 PKACAMP MOLEKULARE MEKANISME...
                           01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141419   <avsluttet 1999> 128935/310CAMPNUCLE CYCLIC AMP...
                           01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
141534   <avsluttet 1999> 032655/213 BioEf BIOAKTIVE ORGANISKE SUBSTANSER
                           01.01.1999   21.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
141715                                       130180  (MANGLER VERDI)
      139417/300 AKAP450 A MULTIFUNCTIONAL PROTEIN IMPORTANT FOR SUBSELLULAR LOCALISATION OF PKA ACTIVITY..
                           01.01.2000   25.12.2003
175008   128434/420 DNAsekv             01.01.1999   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
460131   FONDSMIDLER (NANSEN &+)          01.12.1994   29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
460192   STUDIER AV PTHrp ER31130          01.12.1994   21.12.2001   130180  (MANGLER VERDI)
460282   FONDS/LEGAT FORSKNINGSSTØTTE - 31130 H   01.12.1994   04.04.2004   130180  (MANGLER VERDI)
460293   cAMP-avh prot-kin T-lymfocyt SLE 31130 S  01.12.1994   01.02.2001   130180  (MANGLER VERDI)
460320                                        REIN CARLSON ( 2908 9301)
      Sykl. AMP (0053) SYKLISK/ C- AMP OG HJERTE/ KAR-SYKDOMMER P-D CATHRINE130180
                           01.01.1998   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
460340                                0060
      MOLECULAR BASIS FOR DEVELOPMENT OF NEW .. C/ KAR-SYKD29.01.2004
                           01.01.1998          130180  (MANGLER VERDI)
460375                                       130180  (MANGLER VERDI)
      HH LokVirkGenreg HEDGEHOG, EN NY FAMILIE VEKST/DIFFERENSIERINGS-FAKTORER: BENBIOLOGISKE STUDIER AV DERES LOKALISERING, VIRKEMÅTE OG GEN
                           01.01.2000   29.01.2004
690064                        G
      THYROLIBERIN RESEPTOR GEN (vm) - 31130 01.12.1994     29.01.2004   130180  (MANGLER VERDI)
460414   OsteopDiagSHR109 1997/0109 OSTEOPOROSEDIAGNOSTIKK 29.01.2004
                           01.01.2000          130183  (MANGLER VERDI)
460418                                KLINISK DIAGNOSTIKK AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE
      DiagPMenopOsteop UTVIKLING AV GENETISKE MARKØRER TIL 29.01.2004
                           01.01.2000          130183  (MANGLER VERDI)
140683   111428/310 MOL MEK cAMP-AVH HEMM:VH31130  01.12.1994   29.01.2004   130187  (MANGLER VERDI)
141204   125019/330                 01.01.1998   21.12.2001   130187  (MANGLER VERDI)
141433   131226/310 C AMP              01.01.1999   25.12.2003   130187  (MANGLER VERDI)
141714                                       130187  VED HIV INFEKSJON
      137884/330 Kin A1 IMMUNMODELERENDE TERAPI RETTET MOT PROTEIN KINASE A TYPE 1 (MANGLER VERDI)
                           01.01.2000   29.01.2004
141819                                       130187  (MANGLER VERDI)
      141868/432 NuclAss MOLECULAR PLAYERS OF VESICLE BINDING AND FUSION EVENTS DURING NUCLEAR ENVELOPE ASSEMBLY
                           01.01.2001   29.01.2004
175018                                       130187  (MANGLER VERDI)
      141254/420 MDT8600 GEL OG BLOTT IMAGING SYSTEM FOR RADIOAKTIVITET OG LUMINESCENS. MOLECULAR DYNAMICS TYPHON 8600
                           01.01.2001   29.01.2004
180034   FoRNy 14-97 PROT KINASE A TYPE I 31130 T 01.12.1994    29.01.2004   130187  (MANGLER VERDI)
500186   13. PROTEIN KINASE SYMPOSIUM        01.01.2002   28.05.2004   130187  TASKEN, KJETIL
640156   B104 CT98 5109 P ISOLATION AND CHARACTERIZATION...
                           01.01.1999   29.01.2004   130187  (MANGLER VERDI)
110052   102000/720 FALLING FROM GRACE?- 33060FJB1.12.1994
                           0       01.12.2001   130200  (MANGLER VERDI)
110074   101020/330 MØTE1 KLIENT/TERAPEUT:38550ET  01.12.1994   01.12.2001   130200  (MANGLER VERDI)
              Side 67/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosj ansv          Inntektskategori
110110   103006/320 HVA HENDTE EGENTLIG? 38550ALK 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
110125   101489/330 ULLENSAKERUNDERSØKELS:DB38550 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
110136   101420/330 MUSKEL/SKJELETT-PLAGE:38550BN 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
110145   103557/330 SINUSITT ALMENPRAKSIS:38550ML 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
110152   102313/320 KVINNER FARESONE HIV, 38550EK1.12.1994
                           0       01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120014   106324/330 SENTER EPIDEMIOLOGI P DT(391) 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120047   103299/520 KINES MED IDEER NORGE:F33060S 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120104   107595/320 HOMEOPATI:PIL-PLACEBO-MAGI:SA 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120232   111198/330 STORBYHELSE - DST 39203 K   01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120238   110829/520 REPRODUK HELSE NEPAL, I32901K1.12.1994
                           0       25.12.2003   130200 (MANGLER VERDI)
120241   111202/330KULT/PRAK PROB LIV/DØD:I39201A 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120246   111204/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120251   112625/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120358   114289/330 HIV FOREB/RISK H KULT 39201 I 01.12.1994   01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120361                        S
      114669/330 KAMP TB NORG1850-1950 41200 01.12.1994    01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120365   114246/330 LEGE HELS/SYKD-ATFERD 30011 L 1.12.1994
                           0       01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120368                        S
      114253/330 PREGNANCY AT WORK - 32080 B 01.12.1994    01.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120372   112768/330 KVINN OMSKJÆRING NORG 39201 S 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140145                        D
      103828/510 FIBROMYALGI DIAGN-BAS 30016 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140220   105624/330 GRAVID I ARB TILRETTL:bS3208401.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140488   107404/320 BEHANDL HALSBETENNELS:39203 B 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140605   115532/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, T RUUD  01.12.1994   01.02.2001   130200 (MANGLER VERDI)
140614   115534/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, R HUSBY 01.12.1994   01.02.2001   130200 (MANGLER VERDI)
140715   OFFENTL LEGE/HELSE-VESEN NFoRpr, 30016 01.12.1994    01.02.2001   130200 (MANGLER VERDI)
140872   114270/330 IMPLIK REPROD TEKNOLO p-dr SR 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140899   113976/730 REPR HELSE/SYKD S AFR 39201 S01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140907   117674/300 KJ-SYKD BOTSWA:stst97:39201 S01.01.1998    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
140923   112684/330 HELSE PÅ NORSK - BI 39201 I  01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
141159                                       130200 (MANGLER VERDI)
      121875/330 MENING OG MESTRING. EN ANTROPOLOGISK UNDERSØKELSE AV UKONVENSJONELLE STRAT...
                           01.12.1994   21.12.2001
141423   <avsluttet 1999> 128466/730        01.01.1999   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
180022   FoRNy17-96 REKYLFRI STØTDEMPNING:    S01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
200085   METODPANEL EV P TRYGD/REHAB11030:DB39204 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200130                        B
      STILL-TILSK TRYGDEFORSKNING10045:3920401.12.1994     21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
200135   FUNKSJ-HEMM KVINNER/LIKEST 11031:39201AS 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200139                        D
      FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730:3920S 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200163   ETABLERINGST TRYGDFORSKERST10045:39204 B 01.12.1994   01.01.2000   130200 (MANGLER VERDI)
200176                        P
      TILT UNGE SOS-KL/RUSM-MISB 8KAD7 39204 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200179   LIVSKVAL FORESKRIVNING B-PREPARAT 38550T 01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
200183   KOMPETANSEBYGGING I HELSEØKONOMI 30016 I 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200194                        T
      PSYKISKE HELSEPROB & KJØNN 13508 39204 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200195                        N
      BESLU-KRIT SYKMELD NORSICK 11259 39204 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
200196                        T
      SYKMELD MUSKL/PSYK NORSICK 11120 3920401.12.1994     29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210148   COMMUN HEALTH N TRANSVAAL 10SAF4 - 39201 01.12.1994   30.05.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210408                        B
      EPIDEMIOLOGI/ARBEIDMILJØ:PAL14.3:39203 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210421   PREVENSJON UNGDOM SH 0717.70.610:39201 S 01.12.1994   25.12.2003   130200 (MANGLER VERDI)
210424   SEX/SV-SK STORBYUNGD 0717.70.650:93203 T1.12.1994
                           0       29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210476   KVELDKURS ULANDMED 1998 GLO 0013 34730 B 01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
210489   PROF II FOREB INFEKSJ-MED LYSTAD 392Fh 01.12.1994    21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
210527   OASE SYKMELD SMITT/SYMPT NORSICK 39204 T 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210535   PLAN MOT HIV ERFARINGSFORMIDLING 39201 I 01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
210550   OVERVÅK SPE/SMÅ-BARNS KOSTH/ERN, 39201 T 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210552   EVALU 'VENTELISTEDUGNAD' 96/0316:30016 I 1.12.1994
                           0       21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
210553                        S
      LOV FORB KJØNNELEMLESTELSE 13432 3920101.12.1994     29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
210561   KURS REPR HELSE GLO 369-228 DELT 39201 S 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
250054   SAMMENLIK TIBC/HIV SMITTELOVVERK:412 S/R 01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
420137   OFFENTL/PRIVAT DISTRIKTLEGEVESEN 3001601.12.1994     29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
420150   PASIENTTILFREDSH MAMMOGR: KL 38550    01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
420178   PASIENTPROSJEKT (SRI/DNL) STEINE - 3855001.12.1994    21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
420186   TRIAKSIAL - DNL - EL38550         01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
420193   FORESKR VANEDANN MEDIKAM (DNLfF):38550td 01.12.1994   21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
420295                        T
      ARB-MILJØFAKT YRKESSJÅFØR S-0910:39204 01.12.1994    29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
420338   SOS-MED ARB ALLM-PRAKS DnL 71/94 38550 H1.12.1994
                           0       29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
420354                        S
      TEFT-SMB KL STUDIE JENSEN-MADRAS 3920401.12.1994     21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
420357   NORSICK studie - NHO-Amf S-1123, 39204 T 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
460059   ULLENSAKER-UNDERSØKELSENE: DB 38550 01.12.1994      29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
500083   KURS AVR, Ig 39200            01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
500112   Internati Classific Primary Care:BB38550 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
500158   TRYGDEFORSKERSEMINAR 1997 SB/ BC 39204  01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
610134   F-KURS 9710 W HEALTH NorFA10.015 39201 S 01.12.1994   29.01.2004   130200 (MANGLER VERDI)
640034   Outc Depr Eur:PCP:BMH4-CT96-1681:3920S D01.12.1994    21.12.2001   130200 (MANGLER VERDI)
640049                        H
      INSTR EVALU CARE GP BMH4CT950650:3855001.12.1994     01.02.2001   130200 (MANGLER VERDI)
120746                                       130220 (MANGLER VERDI)
      141190/530 Kinesis KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I NORGE: EN SAMMENLIGNENDE STUDIE AV KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I NORGE OG KINA
                           01.01.2001   21.12.2001
141241                        OG YTRE BY
      126075/320 LEDDGIKTPASIENTER INDRE ØST01.01.1998 VEST I OSLO
                                  29.01.2004   130220 (MANGLER VERDI)
141632                                       130220
      137359/300 OphUSA FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, USA
                           01.01.2000   21.12.2001      (MANGLER VERDI)
              Side 68/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                  Gyldig fra     Gyldig til   Sted Prosj ansv          Inntektskategori
200297   HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P  01.12.1994     30.04.2004    130220 LINDBÆK, MORTEN
210507   HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P  01.12.1994     29.01.2004    130220 (MANGLER VERDI)
110220   103021/320 AKUPUNKTUR FIBROMYALG 32080 H  01.12.1994     01.12.2001    130230 (MANGLER VERDI)
120069   106924/330(RE)HABILI RUSMIDDELBR:B32080a  01.12.1994     01.12.2001    130230 (MANGLER VERDI)
120325   114273/320 AKUPUNKTUR RØYKAVVENN 32080 M  01.12.1994     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
120512   128888/320 TENÅRINGSGRAVIDITET       01.01.1999     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
141242   125838/540 ETNISKE RALASJONER OG STORBY HELSE - SEMINAR
                           01.01.1998     21.12.2001    130230 (MANGLER VERDI)
200185                         D
      FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730 3920S 01.12.1994       29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
200347   ForsknSamarbKina SAMARBEID MED KINESISKE FORSKNINGSINSTITUSJONER
                           01.01.2001     28.05.2004    130230 HOLMBOE-OTTESEN, GERD
200385   DataTrafiksikOslo             01.01.2003     21.04.2004    130230 (MANGLER VERDI)
210406   ERNÆR-REL IKKE-SMIT SYKD:PAL14.2:32080 H1.12.1994
                           0          29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
210418   HEALTH/NUTRIT RES PRO 62.2P1 UBo:208H132  01.12.1994     28.05.2004    130230 HOLMBOE-OTTESEN, GERD
210554   NUTRI-REL NON-COMM DISEASES 63P6 32080 H  01.12.1994     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
210558   COMPE BUILDING EPIDEMIOLOGY 65P6 39203 B  01.12.1994     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
460272   FOND LEVEKÅR KOST HELSE OSLO        01.12.1994     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
460369   <avsluttet 1999> Epid Fonds Forskn     01.01.1999     21.12.2001    130230 (MANGLER VERDI)
460472                                           130230 (MANGLER VERDI)
      TenårgraviStorby TENÅRINGSGRAVIDITET I STORBY - SELVBILDE OG VARIASJONER I SEKSUELL ATFERD
                           01.01.2002     29.01.2004
500150   DIVERSE EKSTERNE TILSKUDD 32080      01.12.1994     29.01.2004    130230 (MANGLER VERDI)
640215                         INDICATORS
      SOC 98CVVF3-509-0 ETABLISHMENT OF THE 01.01.2001 FOR 29.01.2004         MONITORING IN EUROPE
                                     MENTAL HEALTH 130230   (MANGLER VERDI)
141237   126786/330 EVALUERING AV KOST/NYTTE-EFFEKTER AV BEHANDLINGSOPPLEGG130240
                           01.01.1998     01.02.2001        (MANGLER VERDI)
141631   135037/310 MM SByh MILJØ OG MORTALITET I PROSJEKT 'STORBYHELSE'
                           01.01.2000     29.01.2004    130240 (MANGLER VERDI)
141650                                           130240
      134073/320 ForPHP ÅRSAKER, FOREKOMST OG FORLØP AV PSYKISKE HELSEPROBLEMER ... (MANGLER VERDI)
                           01.01.2000     21.12.2001
141895                                           130240 (MANGLER VERDI)
      141629/330 Hjelpepl PREDIKTORER FOR KORSRYGGSMERTER OG KORSRYGGSMERTERELATERT SYKEFRAVÆR BLANT HJELPEPLEIERE
                           01.01.2001     27.04.2005
200210                         13508
      PSYKISKE HELSEPROBLEMER OG KJØNN PNR. 01.01.1998        01.02.2001    130240 (MANGLER VERDI)
200211                         SOSIALKLIENTER29.01.2004
      ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR01.01.1998                 130240 (MANGLER VERDI)
                                      OG RUSMIDDELMISBRUKERE 2600 14780 SosKl
200212                         SOSIALKLIENTER29.01.2004
      ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR01.01.1998                 130240 (MANGLER VERDI)
                                      OG RUSMIDDELMISBRUKERE 0651 14780 SosKl
200246                                           130240 (MANGLER OG RUSMIDDELMISBRUKERE
      <avsluttet 1999> 61421 14780UiO019 ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTERVERDI)
                           01.01.1999     31.12.2000
210595                         TILTAK FOR              130240
      LANGTIDSOPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV01.12.1994 UNGE SOSILAKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE.
                                     21.12.2001        (MANGLER VERDI)
210694                         AV ARBEIDSMARKEDSTILTAK
      <avsluttet 1999> 1591 21EffAMTilt EFFEKTEN01.01.1999      21.12.2001    130240 (MANGLER VERDI)
420386   MÅ TUNGT FYSISK ARBEID NØDVENDIGVIS MEDFØRE KORSRYGGSMERTER? S-1322
                           01.01.1998     01.02.2001    130240 (MANGLER VERDI)
420429   S 1412RenhUfPIIV ET INTERVENSJONSFORSØK... 01.01.1999     29.01.2004    130240 (MANGLER VERDI)
460356   HELSEHJELPEPL 35 HELSE BLANDT HJELPEPLEIERE01.01.1999     29.01.2004    130240 (MANGLER VERDI)
120463                         BESLUTNINGER I 21.12.2001
      1230118730 MENNS ROLLE I REPRODUKTIVE01.12.1994        VEST-AFRIKA    130250 (MANGLER VERDI)
141175   121865/730 OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF INFERTILITY29.01.2004
                           01.12.1994              130250 (MANGLER VERDI)
                                      IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT OF THE SHONA PEOPLE IN ZIMBABWE
141261                         FALSIPARUM              130250 (MANGLER VERDI)
      124933/300 ST-ST (THE RESISTANCE OF P. 01.01.1998 TO CHLOROQUINE AND FANSIDAR/) MALARIA IN CHILDREN IN KIGOMA, TANZANIA 2 STUD-STIP (KJE
                                     29.01.2004
141262   124938/300 ST-ST THE STATUS OF SYMPHYSIOTOMY AMONG29.01.2004
                           01.01.1998              130250  ZIMBABWE: A STUDY ON KNOWLEDGE, ATTIDUDE AND PRACTICE S
                                      HEALTH CARE WORKERS IN (MANGLER VERDI)
141375   <avsluttet 1999> 129815/330 UTLOPH     01.01.1999     31.12.2000    130250 (MANGLER VERDI)
141384   130435/330 HelSyKul            01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
141496   124916/300 StStD              01.01.1999     01.02.2001    130250 (MANGLER VERDI)
141502   130435/330HKdgsH              01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
141503   130435/330HKdgsF              01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
141515   133249/330HSyKuLed             01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
141595                         KNYTTET TIL             130250 (MANGLER VERDI)
      134279/540 SexHels KUNNSKAP OG PRAKSIS 01.01.2000 SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE: KVINNER SOM SELGER SEX I NEPAL
                                     21.12.2001
200239   718 21 30801 030 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           01.01.1999     30.04.2004    130250 LARSEN, ØIVIND
200240   719 21 30700 029 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
200241   739 21 50421 028 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           01.01.1999     28.04.2004    130250 LARSEN, ØIVIND
200341                                           130250  SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
      PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I LATVIA - AKSJONSGRUPPEN MOT (MANGLER VERDI)
                           01.01.2001     29.01.2004
200358   HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER     01.01.2002     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
200393   521 71 19/3 Traff Trafficking in Women-Den moderne tids slavehandel
                           01.06.2003     24.04.2004    130250 KRISTVIK, ELLEN
200396   ResCollProjNORAD              01.07.2003     24.04.2004    130250 MIDDELTHON, ANNE-LISE
210174   BESØK/OPHOLD A BULGAHO EMU 32D95:SB34730  01.12.1994     21.12.2001    130250 (MANGLER VERDI)
210313   SCHISTOSOMIAS/SOAPBERRY 39P6 AAU:34730 G  01.12.1994     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
210381   SAFE MOTHERHOOD WEST BANK 3781/95, 34730  01.12.1994     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
210411   Community AIDS Education Botswan:39201 I 01.12.1994      29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
210537   MATERN HEALTH CARE MOZAMBIQ 36P6 34730 B  01.12.1994     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
210586                                           130250 (MANGLER VERDI)
      PRO 36/96 UEMoMo UNIVERSITY OF EDUARDO MONDLANE, MOZAMBIQUE - CONTACT VISIT - MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE
                           01.12.1994     01.02.2001                                - 9813
210587   NORAD 95/03781 NORAD            01.12.1994     01.02.2001    130250 (MANGLER VERDI)
210680   <avsluttet 1999> DIS 08 99 AAUE G GJESTEFORSKERE
                           01.01.1999     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
210703   <avsluttet 1999> MPICH2vt2u UD967     01.01.1999     01.02.2001    130250 (MANGLER VERDI)
210714   GLO 2123 NordBist FUNKSJONSHEMMEDE I BISTANDEN...
                           01.01.1999     21.12.2001    130250 (MANGLER VERDI)
210847                                           130250  SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
      PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I LATVIA - AKSJONSGRUPPEN MOT (MANGLER VERDI)
                           01.01.2001     29.01.2004
210884   675 70 UNFPA Malta DELTAKELSE I EKSPERTGRUPPE OM ALDRING OG UTVIKLING
                           01.01.2001     01.12.2001    130250 (MANGLER VERDI)
210919   HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER     01.01.2002     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
250106                                           130250
      <avsluttet 1999> OK LVakt 100 årskr Jubileumsskrift - legevaktens 100 års jubileum
                           01.01.1999     29.01.2004        (MANGLER VERDI)
420388   INNVANDRERFAMILIER MED FUNKSJONSHEMMEDE  01.01.1998     01.02.2001    130250 (MANGLER VERDI)
460416                         DENS DILEMMAER
      AbortveglDilemma ABORTVEILEDNINGEN OG 01.01.2000        29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
500170   POLIOHIST N20ÅRH POLIOENS HISTORIE I NORGE 01.01.1998     21.12.2001    130250 (MANGLER VERDI)
640126   MEDICAL AND SOCIAL RISK FACTORS AND MAGNITUDE /IC18 CT97 0251
                           01.12.1994     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
690126   KO MOZ98P03UNFPA KONSULENTOPPDRAG UNFPA  01.01.2000     29.01.2004    130250 (MANGLER VERDI)
120513   129174/330 HELSEVESEN I ENDRING      01.01.1999     29.01.2004    130260 (MANGLER VERDI)
141192   124158/330 HELSEØKONOMI- UTENLANDSSTIPEND 01.12.1994     29.01.2004    130260 (MANGLER VERDI)
141297   127261/530 Som Sh             01.01.1998     29.01.2004    130260 (MANGLER VERDI)
141706                                   PLAGE OG     130260 (MANGLER ULIKE
      137805/330 Forpr FORPROSJEKT: RELATIV FORSKJELL MELLOM21.12.2001 SYKMELDING FOR PLAGEN IVERDI) ARBEIDSFORHOLD - BEKKENLØSNING SOM EKSEM
                           01.01.2000
200218   0719 2121 PasRol              01.01.1998     01.07.2001    130260 (MANGLER VERDI)
              Side 69/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra   Gyldig til   Sted Prosj ansv        Inntektskategori
200333   FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND
                          01.01.2000   24.04.2004   130270  (MANGLER VERDI)
210585   PRO 39/96 AAU Et             01.12.1994   29.01.2004   130270  (MANGLER VERDI)
210600                        PRO 08/98
      REPATRIATION OF MOZAMBICAN REFUGEES: 01.01.1998     25.12.2003   130270  (MANGLER VERDI)
210756   DIS 04 00 AAU BE GUEST RESEARCH VISIT FOR ASS. PROF. BERHANU ERKO, AAU
                          01.01.2000   21.12.2001   130270  (MANGLER VERDI)
210761                                      130270
      DIS 52 99Zimbabwe DIS 52/99 REPRODUCTIVE HEALTH, COMMUNITY/PUBLIC HEALTH
                          01.01.2000   21.12.2001        (MANGLER VERDI)
460476   STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE      01.01.2002   29.01.2004   130270  (MANGLER VERDI)
690085   RESIST P FALSIPARUM TANZANIAstst 30212 01.12.1994    29.01.2004   130270  (MANGLER VERDI)
120048   101723/320 TVILLINGERS ADFERD/TEMPER:IHG 01.12.1994   01.07.2001   130300  (MANGLER VERDI)
120384                        T
      115465/320ELEKT MUTISM UTV-FORST 7052001.12.1994    01.07.2001   130300  (MANGLER VERDI)
120538   129207/320 ManDep BIOLOGISKE OG GENETISKE FAKTORER 29.01.2004
                          01.01.1999          130300  (MANGLER VERDI)
120577   127916/320 P-DOC ANGSTLIDELSEN, DEPRESJONEN...
                          01.01.1999   29.01.2004   130300  (MANGLER VERDI)
141561                                      130300  (MANGLER VERDI)
      137221/300 st-st EFFEKTEN AV HURTIG TRYPTOFAN ELIMINERING HOS NORMALE OG MANISK-DEPRESSIVE PASIENTER
                          01.01.2000   29.01.2004
120226   109506/320 PSYCHOS FOUNDER POPUL: 33710H 01.12.1994   01.07.2001   130310  (MANGLER VERDI)
120373   115009/320MENINGF STIMU EMO INNH 33410 M 01.12.1994   29.01.2004   130310  (MANGLER VERDI)
120070   107375/320 CHAR CHEST PAIN PATIE:F34570D1.12.1994
                          0       29.01.2004   130320  (MANGLER VERDI)
141629   135172/330 PsyKont PSYKISK HELSEVERN I ET KONMTEKSTUELT PERSPEKTIV 130320
                          01.01.2000   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
460246   SAMHOLD:AKSJONSFORSK PÅRØR-FOREN:34570 S 01.12.1994   01.07.2001   130320  (MANGLER VERDI)
460433   0172/99 NFMS LIVSKVALITET MED KRONISK SYKDOM
                          01.01.2000   29.01.2004   130320  (MANGLER VERDI)
120369                       D
      115586/320KVINN GENET KREFT/VEGL 38520 01.12.1994    29.01.2004   130330  (MANGLER VERDI)
140534   112739/320 FØLG DEPR/ANGST-LIDEL:38520 D1.12.1994
                          0       29.01.2004   130330  (MANGLER VERDI)
140863   114973/320 TRANSSEKSUALISME - 38520 D 01.12.1994    29.01.2004   130330  (MANGLER VERDI)
210390                        W
      PERCEP ENV HAZARDS KOLA RSS-5005:3852001.12.1994    29.01.2004   130330  (MANGLER VERDI)
460284   PERSONLIGHETFORST POLIKL PASIENT 38520 D 01.12.1994   01.07.2001   130330  (MANGLER VERDI)
120252   112740/320 LONG TERM GROUP THERA:38560 H 01.12.1994   01.07.2001   130340  (MANGLER VERDI)
120308   107379/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 7053856 01.12.1994   01.07.2001   130340  (MANGLER VERDI)
120346                       H
      112731/320 EF OVERF DYN PSYKOTER:38560 01.12.1994    01.07.2001   130340  (MANGLER VERDI)
120362                       K
      114143/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 38560 01.12.1994    29.01.2004   130340  (MANGLER VERDI)
120380   115579/320END FORSV DYN PSYKOTER 38560 H 01.12.1994   29.01.2004   130340  (MANGLER VERDI)
140070   100350/320 PII KL PSYKOFARMAK HO - 3856001.12.1994   21.12.2001   130340  (MANGLER VERDI)
460322   TRANSFERENCE ANALYSIS          01.01.1998   29.01.2004   130340  (MANGLER VERDI)
120088   107377/320 AKUSTISK FORSTYR BARN:D38590s 01.12.1994   01.07.2001   130350  (MANGLER VERDI)
120385   115489/320 KROPP/IDENT SPISFORST 38590 H1.12.1994
                          0       29.01.2004   130350  (MANGLER VERDI)
120481   122963/320                01.12.1994   29.01.2004   130350  (MANGLER VERDI)
140885                        G
      107362/330 UTV-FORST MENT RETARD 3859001.12.1994    01.07.2001   130350  (MANGLER VERDI)
141221                        BARN OG
      122963/320 NEUROPSYKOLOGISK STUDIE AV01.01.1998UNGDOM MED MEDFØDT130350
                                  29.01.2004   ..    (MANGLER VERDI)
141469   132637/300UtlOph             01.01.1999   29.01.2004   130350  (MANGLER VERDI)
120233                        V
      111412/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 3932001.12.1994    01.07.2001   130360  (MANGLER VERDI)
120366                        V
      115157/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 3932001.12.1994    01.07.2001   130360  (MANGLER VERDI)
120377                        V
      115454/320MEN RETAR/PROG HJ-SYKD 3932001.12.1994    29.01.2004   130360  (MANGLER VERDI)
120239                        L
      109506/320 PSYKOTERAP TRAUM FLYK:3933001.12.1994    01.07.2001   130370  (MANGLER VERDI)
120247                       A
      112795/320 UNGE ULEDS FLYKTN UTV:33930 01.12.1994    29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
140519                       L
      111413/320 P-SOS PROB NYKOM FLYK:39330 01.12.1994    29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
141239                               VED PSYKOSOSIALT SENTER FOR FLYKTNINGER
      122486/320 ETTERUNDERSØKELSE AV POLIKLINIKKPASIENTER29.01.2004
                          01.01.1998          130370  (MANGLER VERDI)
141356   <avsluttet 1999> 128276/320 FLYKTNING I EKSIL
                          01.01.1999   01.07.2001   130370  (MANGLER VERDI)
200147   PSYKOSOS PROBL NYKOMN FLYKTN2349:39330 L 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
200206   854.711 98/01948 MULTITRAUMATISERTE FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER.
                          01.01.1998   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
200214                                      130370
      <avsluttet 1999> MULTITRAUMATISERTE FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER 743 611 98/06737
                          01.01.1998   31.12.2000        (MANGLER VERDI)
200250   74361 1600 40401 PSYKOSOSIALE STØTTETILTAK I FORBINDELSE MED MOTTAK130370
                          01.01.2000   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
                                          AV FLYKTNINGER FRA KOSOVO
210024   POLIKLINIKK, REFUSJON FOLKETRYGD - 393301.12.1994
                          0       29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210164   FORELDRELØSE FLYK-BARN POL95-A61, HJELDE 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210312   UTDANN TVERRKULTU HELSEARB (SME) EH39330 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210340   UCA PSYCHIATR/FORCED MIGRAT 39D5:39330 L 01.12.1994   01.07.2001   130370  (MANGLER VERDI)
210394   UNGE ULEDS FL BosSlov POL96-A267:39330 A01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210462   PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0521 72 39330 L 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210471                        L
      FLYKTN-UNGD RISIKO FORPR 97SH470 3933001.12.1994    29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210520   PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0743 61 39330 L 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210597   CONFLICT, HEALTH AND SOCIAL RECONSTRUCTION
                          01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210647   743 70 803420 96/5275 ETTERUTDANNINGSPROSJEKT - TRYKKING AV KOMPENDIER
                          01.01.1998   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
210795                       ARBEID FOR          130370  (MANGLER VERDI)
      743 61Komp 72019 SHt 0743 PSYKOSOSIALT 01.01.2000 FLYKTNINGER/ASYLSØKERE 61 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK: -UNDERVISNINGSPERMER FOR 2. LINJ
                                  29.01.2004
210811   743 61 807800NbK NETTBASERT KOMPETANSE  01.01.2000   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
460244   CAMBODIA MENTAL HEALTH TR PR RPH:39330 L 01.12.1994   21.12.2001   130370  (MANGLER VERDI)
460248   DIPL COMM MENTAL HEALTH GAZA PROG, 39330 01.12.1994   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
460324   TRAUMATISERTE FLYKTNINGER        01.01.1998   29.01.2004   130370  (MANGLER VERDI)
200213   719 66 2009 Suic             01.01.1998   01.07.2000   130380  (MANGLER VERDI)
200231   <avsluttet 1999> 743 70 7 4851 FoKo HANDLINGSPLAN...
                          01.01.1999   31.12.2000   130380  (MANGLER VERDI)
200232   <avsluttet 1999> 743 7024 2009Suic SUICIDOLOGI' 1999H
                          01.01.1999   31.12.2000   130380  (MANGLER VERDI)
210528   INFORMAGASIN SELVMORD SH 2009/96 39340 M 01.12.1994   01.07.2001   130380  (MANGLER VERDI)
210952                               I OSLO
      SelmPsykPasOslo SELVMORD BLANT PSYKIATRISKE PASIENTER29.01.2004
                          01.01.2002          130380  (MANGLER VERDI)
460457   ANDRESENS LEGAT - OSLO PROSJEKTET    01.01.2001   29.01.2004   130380  (MANGLER VERDI)
210956   EUROPADKONFERANSEN 718 61        01.01.2002   29.01.2004   130390  (MANGLER VERDI)
120449   115417/320 KONS PRENAT U-LYDDIAG 3355001.12.1994    29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
120468                                      130400  (MANGLER VERDI)
      123727/320 NYTTEN AV DATABASERTE OVERVÅKNINGS-OG BESLUTNINGSBASERTE STØTTE-SYSTEMER
                          01.12.1994   29.01.2004
120471                                      130400
      123861/320 UTNYTTELSE AV BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON I MINIMAL INVASIV KIRURGI (MANGLER VERDI)
                          01.12.1994   29.01.2004
120511   129968/320 HEPAR MR-STYRT FRYSEBEHANDLING01.01.1999   29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
              Side 70/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra   Gyldig til   Sted Prosj ansv         Inntektskategori
120536   129985/320 TFCAB             01.01.1999   29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
120634                                       I INTRA-OPERATIV MR AVBILDNING
      135205/320 InOpMR TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR KLINISKE APPLIKASJONER130400
                          01.01.2000   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
140819                        so
      120453/730 CENTR MEDIC STUD MOSCOW FL01.12.1994     29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
141227   126019/330 UTVIKLINGEN AV P-CO2 ELEKTRODER
                          01.01.1998   29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
141596                        NONINVASIVE METHODS TO QUANTIFY CARDIAC AND PERIPHERAL VASCULAR FUNCTION
      136015/320 VasFunc DEVELOPMENT OF NEW01.01.2000     01.07.2001   130400  (MANGLER VERDI)
141600                                      130400  (MANGLER VERDI)
      137213/300 StudStip FOREBYGGENDE EFFEKT AV KALSIUMBLOKKER PÅ FORVERRELSE AV NYREFUNKSJONEN ETTER ÅPEN HJERTEKIRURGI
                          01.01.2000   21.12.2001
200164   SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA 6339 FL / SO 01.12.1994   01.08.2001   130400  (MANGLER VERDI)
210524   SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA - FL / SO 01.12.1994    29.01.2004   130400  (MANGLER VERDI)
210779   EKSTRA UTGIFTER TIL STIPENDIATER IFBM FLYTTING
                          01.01.2000   01.09.2001   130400  (MANGLER VERDI)
120089   102269/310 TRANSMEMB SIGNALOVERF:HA33020 01.12.1994   01.12.2001   130430  (MANGLER VERDI)
120105   107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, A33020S 01.12.1994   01.12.2001   130430  (MANGLER VERDI)
120117   107568/320 DEEP VEIN THROMBOSIS, L33020S 01.12.1994   01.12.2001   130430  (MANGLER VERDI)
120469   123077/320 AUTOKRIN/PARAKIN REGULERING AV MYOKARD 29.01.2004
                          01.12.1994          130430  (MANGLER VERDI)
120470   123173/320 SIGNALOVERFØRING VIA CD14 RESPERATOR VED SEPSIS
                          01.12.1994   29.01.2004   130430  (MANGLER VERDI)
120507   129588/320 HJERTESVIKT          01.01.1999   29.01.2004   130430  (MANGLER VERDI)
140472   111269/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO, L33020V 01.12.1994   29.01.2004   130430  (MANGLER VERDI)
140770                       L
      115367/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO,:33020 01.12.1994    29.01.2004   130430  (MANGLER VERDI)
141170                                      130430  (MANGLER VERDI)
      123295/320 PATOFYSIOLOGISKE MEKANISMER FOR CELLESKADE UNDER CEREBRAL ISCHEMI P-DR MORTEN LARSEN
                          01.12.1994   29.01.2004
141562                                      130430
      137344/300 st-st ANESTESIGASSERS VIRKNINGSMEKANISMER PÅ SYNAPTISK TRANSMISJON
                          01.01.2000   21.12.2001        (MANGLER VERDI)
175006   <avsluttet 1999> 129916/420 FysSkr    01.01.1999   01.09.2001   130430  (MANGLER VERDI)
175021   141267/420 Doppler ECHO/DOPPLER UTSTYR01.01.2001    29.01.2004   130430  (MANGLER VERDI)
180023                        A
      FoRNY 96/7 PRESENTAS INTENSIVMED 3302001.12.1994    21.12.2001   130430  (MANGLER VERDI)
120049   101446/310 MIKROVESIK BLODPLATER:S33070H 01.12.1994   01.12.2001   130431  (MANGLER VERDI)
120338   111170/320 ATRIALE PEPTID DIAGN, 33070 H01.12.1994   29.01.2004   130431  (MANGLER VERDI)
120367   112891/320HJERNE proBNP HJERTESV 33070 H1.12.1994
                          0       01.12.2001   130431  (MANGLER VERDI)
141733   140046/330 Forp PMV           01.01.2000   01.07.2001   130431  (MANGLER VERDI)
141837                               VERKTØY
      145016/330 PLATE-MIKROVESIKLER (PMV) SOM DIAGNOSTISK 29.01.2004
                          01.01.2001          130431  (MANGLER VERDI)
500151   ANF - 33020 - 33070 H          01.12.1994   29.01.2004   130431  (MANGLER VERDI)
500019   DIVERSE FORSKNINGSMIDLER - Aa 33510   01.12.1994   29.01.2004   130432  (MANGLER VERDI)
120242   111398/320 Pro-ANF HOS BARN - 3352 ET  01.12.1994   01.12.2001   130433  (MANGLER VERDI)
120356   114812/330 ALLERGENER I MILJØET, 33520 D01.12.1994   29.01.2004   130433  (MANGLER VERDI)
141798   144523/300 st-st PROSJEKT 2000-NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER
                          01.01.2001   29.01.2004   130433  (MANGLER VERDI)
420108   P1 Kl Allergol D KLINISK ALLERGOLOGI K AAS, 33520 Aa
                          01.12.1994   29.01.2004   130433  (MANGLER VERDI)
460273   DIVERSE STØTTEMIDLER FONDS/LEGAT 33520 L 01.12.1994   29.01.2004   130433  (MANGLER VERDI)
110075   102438/320 IMM I CSF KR-DØD/SIDS:33521HS 01.12.1994   01.12.2001   130434  (MANGLER VERDI)
110095   102632/320 HYPOTERMI BESKYTTELSE:MT33521 01.12.1994   01.12.2001   130434  (MANGLER VERDI)
110111   102696/320 EFF AV SURFAKTANT PÅ: 33521AM1.12.1994
                          0       01.12.2001   130434  (MANGLER VERDI)
110146   102433/320 IMM/BIOKJ KR-DØD/SIDS:33521LS1.12.1994
                          0       01.12.2001   130434  (MANGLER VERDI)
120253   110666/320 HYPOKSI/VEVSKADE ÅR 1:33521 S 1.12.1994
                          0       01.12.2001   130434  (MANGLER VERDI)
210813                               NEUROSCIENCE RESEARCH (MANGLER - NETTVERKSKOORDIN.
      MedNeuroscKoorNSt NORWEGIAN / US COOPERATIVE MEDICAL29.01.2004
                          01.01.2000          130434  PROGRAM VERDI)
120248   111403/320 PREEKLAMPSI & ISCHEMI:33570 Å 01.12.1994   01.12.2001   130438  (MANGLER VERDI)
120509   129609/310 Andro             01.01.1999   29.01.2004   130438  (MANGLER VERDI)
140830   118434/330MILJ INFL L-VEGSYKD pd 33580 K 01.12.1994   29.01.2004   130439  (MANGLER VERDI)
141327   131121/300 EPA              01.01.1999   01.07.2001   130439  (MANGLER VERDI)
420277   PROF 2 YMR LUNGESYKD KONGERUD LØ:33580 K 01.12.1994   29.01.2004   130439  (MANGLER VERDI)
460016   EKSTERNSTØTTE LUNGEAVD 33580       01.12.1994   29.01.2004   130439  (MANGLER VERDI)
110137   101869/320 HORMONPR HYPOF-SVULST:33590KF 01.12.1994   01.12.2001   130440  (MANGLER VERDI)
120472                        HOS PATIENTER 29.01.2004
      123086/320 IMMUNOLOGISK REGENERASJON01.12.1994             130440  (MANGLER VERDI)
                                  MED HIV- RELATERTE IMMUNSVIKT UNDER ANTIVIRAL BEHANDLING
120581   129960/320 PSC PROGNOSTISKE FAKTORER... 1.01.1999
                          0       29.01.2004   130440  (MANGLER VERDI)
120793                                       ØKT RISIKO FOR HJERTEKARSYKDOM?
      143035/320 DiabeT GIR NYOPPSTÅTT DIABETES ETTER NYRETRANSPLANTASJON130440
                          01.01.2001   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
460044   STØTTE GASTROENTEROLOGISK SEKSJ, 33590 1.12.1994
                          0       21.12.2001   130440  (MANGLER VERDI)
500075   KARDIOLOGISK FORSKNING - JK 33610    01.12.1994   29.01.2004   130441  (MANGLER VERDI)
460157   RADIOFREKV KATETERABLASJON HJERT, 33620a 01.12.1994   29.01.2004   130442  (MANGLER VERDI)
120363   115177/320 KRONISK NEUROG SMERTE 33640  01.12.1994   29.01.2004   130444  (MANGLER VERDI)
120754                                      130444
      142980/320 Antilep HORMONELLE FORSTYRRELSER ETTER LANGTIDSBRUK AV ANTILEPTIKA
                          01.01.2001   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
141539                                      ZÄTTERSTRÖM
      137317/300 Harvard FORSKEROPPHOLD HARVARD MEDICAL SCHOOL ULF KAARE 130447
                          01.01.1999   01.08.2001        (MANGLER VERDI)
460115   (AJ) FONDSMIDLER - 3368ØNH        01.12.1994   29.01.2004   130447  (MANGLER VERDI)
460133   (AJ) FONDSSTIPEND 33681         01.12.1994   29.01.2004   130447  (MANGLER VERDI)
460121   OPT FORSKNING FONDSST S A ESTIL - 3369001.12.1994    21.12.2001   130448  (MANGLER VERDI)
460283   <avsluttet 1999> FONDBIST INGENIØRARBEID AVDELING 33690 R
                          01.12.1994   21.12.2001   130448  (MANGLER VERDI)
120071   101460/330 FIBROMYALGI ETIOL/PROGR:33910 01.12.1994   01.12.2001   130449  (MANGLER VERDI)
120541   129957/320 BENMETAB           01.01.1999   29.01.2004   130449  (MANGLER VERDI)
141223   126074/320 KOSTHOLDSFAKTORERS BETYDNING I FOREBYGGING OG BEHANDLING....
                          01.01.1998   01.12.2001   130449  (MANGLER VERDI)
420320   PROF II REUMATOLOGI Ø FØRRE - 33910 F 01.12.1994    29.01.2004   130449  (MANGLER VERDI)
120755                                      130450
      141910/320 Ryggsm MUSKELSTYRKE OG MUSKELAREAL HOS PASIENTER MED RYGGSMERTE
                          01.01.2001   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
420275   PROF II EKSPER ORTOPEDI REIKERÅS:38540 R1.12.1994
                          0       29.01.2004   130450  (MANGLER VERDI)
141989   151519/330 NSutAna NON-SUTURED ANASTOMOSIS KIT
                          01.01.2002   30.01.2004   130451  (MANGLER VERDI)
142023                                      130451  E. SAMSET
      155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST - DR.GR.ST. (MANGLER VERDI)
                          01.01.2002   29.01.2004
180049   ForNy NON-SUTURED ANASTOMOSIS      01.01.2002   29.01.2004   130451  (MANGLER VERDI)
610199   99550020 GPrRadi NORDISK GJESTEPROFESSORAT RADIOLOGI, ÖRJAN SMEDBY 130451
                          01.01.2000   29.01.2004        (MANGLER VERDI)
200236                        STUDIER...
      0701 21 40200 Mos SENTER FOR MEDISINSKE01.01.1999    01.08.2001   130452  (MANGLER VERDI)
200237                        STUDIER...
      0718 21 30500 Mos SENTER FOR MEDISINSKE01.01.1999    01.08.2001   130452  (MANGLER VERDI)
200238                        STUDIER...
      0739 21 50432 Mos SENTER FOR MEDISINSKE01.01.1999    01.08.2001   130452  (MANGLER VERDI)
205366                       STUDIER I
      0281 01 5814 Mos SENTER FOR MEDISINSKE 01.01.2000 MOSKVA01.09.2001   130452  (MANGLER VERDI)
              Side 71/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra    Gyldig til   Sted Prosj ansv           Inntektskategori
210922   Oslokont DepSekr MOSKVASENTERETS KONTOR I OSLO - DEKNING AV UTGIFTER130452
                          01.01.2002    29.01.2004        FORCE PROSJEKT
                                           FOR TASK(MANGLER VERDI)
500177   CancerSympMo 2000 KURS/SYMPOSIUM OM CANCER TESTIS MOSKVA 2000-03-01/02
                          01.01.2000    21.12.2001   130452  (MANGLER VERDI)
690113   Rus StSt Kazarjan STEPENDIAT AIRAZAT KAZARJAN
                          01.01.1999    21.12.2001   130452  (MANGLER VERDI)
460148   PROF II KLINISK ONKOLOGI S FOSSÅ:38580SF 01.12.1994    29.01.2004   130473  (MANGLER VERDI)
110221   102258/320 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D 01.12.1994    01.12.2001   130500  (MANGLER VERDI)
120141   107277/310 GENDEFEKT/STRÅLESENSI:B30102L 01.12.1994    01.12.2001   130500  (MANGLER VERDI)
120254   107282/310 CYTOSKJELETREGULERING:S30102 01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
120263                        VITR/VIV:30102 F
      <avsluttet 1999> 111461/310 PROM ST CAPL01.12.1994    01.12.2001   130500  (MANGLER VERDI)
120339   107592/310 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D 01.12.1994    01.12.2001   130500  (MANGLER VERDI)
120381   114855/310 POSIT CLON AMPL GENES 30102 M1.12.1994
                          0        29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
120477                                       130500  B LYMFOPOIESE MED SPESIELL VEKT PÅ LERK 4 DR.GR.ST.
      122767/310 KARAKTERISERING OG FUNKSJONELLE STUDIER AV MOLEKYLIER INVOLVERT I (MANGLER VERDI)
                          01.12.1994    29.01.2004
120478                                       130500  AND ANALYSIS OF
      122778/310 CHARACTERIZATION OF CELLULAR FACTORS THAT ENHANCHE RNA CATALYSIS(MANGLER VERDI) GENEFUNCTION BY RIBOZYME TARGETING DR.G
                          01.12.1994    29.01.2004
120555   128253/310 KRGEN             01.01.1999    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
120558   129792/310 PORFYRIN           01.01.1999    01.12.2001   130500  (MANGLER VERDI)
120560   129298/310 CelBesk CELLEBESKYTTENDE STOFFER
                          01.01.1999    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
120561   129101/310 ResLOK            01.01.1999    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
120673                                       130500
      136179/310 HjSvul VEKSTBIOLOGI OG NYE TERAPEUTISKE PRINSIPPER FOR HJERNESVULSTER
                          01.01.2000    29.01.2004       (MANGLER VERDI)
120731                                       130500  (MANGLER VERDI)
      138682/432 RNAgene IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL RNA GENES IN SEQUENCES BY COMPUTATIONAL METHODS
                          01.01.2000    29.01.2004
141120   123511/310 ADRENERGE RESEP HJERT     01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
141379   128237/310 TGMODKR            01.01.1999    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
141382   129105/310 ResTraf            01.01.1999    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
141640   135446/310 MucoImM SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS VIKTIGSTE FORSVARSVERK
                          01.01.2000    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
141838   144966/330 COMMERCIALISATION AND HIGH-PERFORMANCE ..
                          01.01.2001    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
141889                        HIGH-PERFORMANCE BIOINFORMATICS SOFTWARE AND VERDI)
      146175/330 Bioinfo COMMERCIALISATION OF01.01.2001     29.01.2004   130500  (MANGLER SERVICES
210026   DNA-TYPING BIOLOGISKE SPOR(xJPD) - 33050 1.12.1994
                          0        28.05.2004   130500  (MANGLER VERDI)
210121   OBDUKSJONER - ADMINISTR - 33050     01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
420109   P2 GENETIKK - DALE            01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
420125   P2 IMMUNOLOGI - S FUNDERUD        01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
580805   TILSKUDD FRA IMMUN Konto stå til opbrukt 01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
580807   PROF II TUMORBIOLO Konto stå til opbrukt 01.12.1994    29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
640125   TB VACCINE REGION IC18 CT97 0254 33090 01.12.1994     29.01.2004   130500  (MANGLER VERDI)
200069   PROF II RETTSTOKSIKOL J MØRLAND, 30101JM 01.12.1994    29.01.2004   130502  (MANGLER VERDI)
110153   101122/310 OMSETN POLYUMET FETTS:33030BW 01.12.1994    01.12.2001   130508  (MANGLER VERDI)
640139                        OF RESEARCH AND DIAGNOSIS OF 130508 CT 98 3079 VERDI)
      EUROPEAN STRUCTURE FOR COORDINATION 01.01.1998      29.01.2004   ... BMH4 (MANGLER
141988                                       130523
      151763/330 ImmGeno DEVELOPMENT OF NEW CANCER DIAGNOSTICS AND THERAPEUTICS...
                          01.01.2002    29.01.2004       (MANGLER VERDI)
120700   135521/310 InTransProt INTRACELLULAR TRANSPORT OF PROTEINS
                          01.01.2000    29.01.2004   130525  (MANGLER VERDI)
141003                        R
      115214/320 CYTOSTATIKARESISTENS, 3372001.12.1994     21.12.2001   130526  (MANGLER VERDI)
110127   102445/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO:B33040m 01.12.1994    01.12.2001   130530  (MANGLER VERDI)
110224   101059/310 HUMAN TRANSMEMBRAN SC 33040 n 01.12.1994    01.12.2001   130530  (MANGLER VERDI)
110225   101451/310 INTEST INTRAEP LYMFOC 33040 h 1.12.1994
                          0        01.12.2001   130530  (MANGLER VERDI)
120106   102207/310KJ IND CELENDR:BIOMARK:H33040L 01.12.1994    01.12.2001   130530  (MANGLER VERDI)
120378   115369/330 MILJØFAKT MANNL FERTI 33040 C 1.12.1994
                          0        01.12.2001   130530  (MANGLER VERDI)
120466   123410/310 ROLE OF INTRACELLULAR PROTEIN 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
120552   129109/310 SLIMHINNEIMUNITET       01.01.1999    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140606   111510/310 SLIMH-IMM:CEL/MOL-BIO:33040 B 1.12.1994
                          0        29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140634                        B
      101499/310 FORSKN-PRIS IMMUNHIST:3304001.12.1994     29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140753                       H
      122718/310 CELL EFF AROM HALO HC 33040 01.12.1994     29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140820   107302/310 PROT/CELLMEMBR I-AKSJ 33040 M 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140843   110670/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO 33040 B 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140994   117693/300 CELLU RESP UV-BESTRÅL 33040 H 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140996                       M
      115103/310 AUTOKRIN AKTIVER EGFR 33040 01.12.1994     29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
140998   114826/310 SLIMHINNIM VIKT FORSV 33040 J 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
141077                       H
      123506/310AKT RESEP TYROS KINASR 33040 01.12.1994     29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
141164   123428/310 SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS VIKTIGSTE FORSVARSVERK
                          01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
141378   129866/310 SKJVEV            01.01.1999    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
141559                       ISOFORMER            130530
      137214/300 PKCss PROTEIN KINASE C (PKC) 01.01.2000 I LEVERVEKST OG TUMORPROMOSJON
                                   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
141718                                       130530  (MANGLER VERDI)
      139420/300 st-st ROLE OF SECRETORY ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION AND ORAL TOLERANCE - STUD-STIP
                          01.01.2000    29.01.2004
175014   134583/420 eskop UTSTYR 2000(/2001) - ELEKTRONMIKROSKOP
                          01.01.2000    01.09.2001   130530  (MANGLER VERDI)
460062   EKSTERNT FINANSIERT FORSKN INST 33040 B 01.12.1994    29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
460122                        I
      FONDS/LEGAT-FORSKNING INSTITUTT 33040 01.12.1994     29.01.2004   130530  (MANGLER VERDI)
141805                                       130531  (MANGLER VERDI)
      143112/310 MucImm ROLE OF SECRETORY AND SYSTEMIC ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION
                          01.01.2001    29.01.2004
460412                        TARMEN
      KronBeTarmSHR169 KRONISK BETENNELSE I 01.01.2000     29.01.2004   130531  (MANGLER VERDI)
460425                       FOR HVORDAN BENVEV FUNGERER PÅ MOLEKYLÆRT NIVÅ
      BenvevMolekylært KLARLEGGE MEKANISMER 01.01.2000     29.01.2004   130535  (MANGLER VERDI)
120072   106050/320 KR-DØD/SIDS:mBIOL/IMM:R33050V 01.12.1994    01.12.2001   130540  (MANGLER VERDI)
460281   FONDSFIN (SIDS) ADMIN/SEKR INST 33050 R 01.12.1994    29.01.2004   130540  (MANGLER VERDI)
640120   STAnd DNA Profili SMT4 CT97 7506 33050 O 01.12.1994    29.01.2004   130540  (MANGLER VERDI)
200150   DNA-ANALYSER FARSKAPSSAKER 1996 - 33050 1.12.1994
                          0        21.12.2001   130541  (MANGLER VERDI)
110176   100592/432 DNA BINDINGPROT ANALY:S330103 01.12.1994    29.01.2004   130550  (MANGLER VERDI)
110180   100367/432 DNA BINDINGMOTIV PROT:S33010A 01.12.1994    01.12.2001   130550  (MANGLER VERDI)
110206   101795/432 REGUL GENEKSPR ØLGJÆR:33010 S 01.12.1994    29.01.2004   130550  (MANGLER VERDI)
120601   107254/310 DNAsr             01.01.1999    21.12.2001   130550  (MANGLER VERDI)
140637                        S
      111153/310 DNA REPARASJONSGENER, 3301001.12.1994     29.01.2004   130550  (MANGLER VERDI)
140644   111152/310 DNA REPARASJONGEN PDR 33010 G 01.12.1994    29.01.2004   130550  (MANGLER VERDI)
140645                       T
      111468/310 FIMBRIER MENINGOK FDR 33010 01.12.1994     29.01.2004   130550  (MANGLER VERDI)
              Side 72/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                 Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosj ansv          Inntektskategori
140988                        S
      107254/310 OKSIDA DNA SKADE/REPA:33010 01.12.1994     01.12.2001   130550  (MANGLER VERDI)
120713                                       130551  (MANGLER VERDI)
      114482/310 TarGen DESIGNING INTEGRATION VECTORS FOR TARGETED GENE INTEGRATION IN GENE THERAPY
                           01.01.2000   01.12.2001
141785   144664/300 DNA Mam MEKANISMER FOR DNA-REPARASJON OG TRANSKRIPSJON130551
                           01.01.2001   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                           I MAMMALSKE CELLER
110160   101073/310 DEVEL NUCLEASE RESIST:MS33090 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
110166   101056/310 DIABET-1 FOREB:GEN-ID:33080DU1.12.1994
                           0        01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120090   107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:H33090H 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120118   107280/310 AUTOANTIST/LEDDG.BET:JBN33090 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120260   111462/310 CELL-IMMU ASP CØLIAKI:L33080M 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120265   111465/310RHEUMATOID INFLAMMATIO:33090 N 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120317                        H
      101438/310PEPT AUTOIM SYKD/MEDIK 3309001.12.1994     01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120374                        S
      114804/310 PEPTIDBIND HLA-DQ-MOL 33080 01.12.1994     01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
120467   122716/310 IDIOTYPE T-B LYMFOCYTT INTERAKSJON
                           01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
140072   107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:MH33090 01.12.1994   01.12.2001   130560  (MANGLER VERDI)
140293   101427/310 AKT/TOL CD4+ T-CELLER:BB33090 01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
140864   115056/310MOL BAS HLA ASS DISEAS 33080 S 01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
140984   117710/300 ID SMITT TBbac:stst97:33090 H 01.12.1994    01.02.2001   130560  (MANGLER VERDI)
141005   118272/330 GEN HIV-INHIB FAKTOR, 33080 B 01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
141163   118889/431 130110 INTRODUCTION OF FOREIGN DNA IN VIVO: METHODS AND 130560
                           01.12.1994   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                          APPLICATIONS DR.GR.ST. P-DR 130110 9737
141165                                       130560  (MANGLER VERDI)
      123425/310 EFFEKTEN AV ANTIVIRAL BEHANDLILNG PÅ REPORTOARET AV T-CELLE OG CYTOKINRESEPTORER I TONSILLER HOS PASIENTER MED HIV
                           01.12.1994   21.12.2001
141166                                       130560  KIMSENTERREAKSJONER OG I LEDD...
      123469/310 INVITRO STUDIER AV INTERAKSJONER MELLOM HUMANE CELLER INVOLVERT I(MANGLER VERDI)
                           01.12.1994   29.01.2004
141167   122724/310 T-CELLER RESEPTOR TRANSGENE MUS I BASALIMMUNOLOGISKE OG130560
                           01.12.1994   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                           TUMORIOLOGISKE STUDIER
141168   123608/320 PATOGENESE OG BEHANDLING VED GLOMERULONEFRITT
                           01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
141716                        VED ADDENBROOKE'S HOSPITAL, UNIVERSITY(MANGLER VERDI)ENGLAND
      139380/300 UK HCFH FORSKNINGSOPPHOLD01.01.2000      01.09.2001   130560  OF CAMBRIDGE,
141735                                       130560
      138174/330 AUTOMATIC, PHYSICAL SEPARATION OF ALLELES IN HETEROZYGOUS SAMPLES (MANGLER VERDI)
                           01.01.2000   29.01.2004
180011   032572/240 ACTIVATION OF T-CELLS:33090 B 01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
500020   DIVERSE EKSTERNMIDLER - IGRI 33090 OS 01.12.1994     29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
640035   IMPROV TB VACCINE TS3*-CT94-0313:33090 H1.12.1994
                           0        29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
640050   LATENT/(RE)ACT TB IC18 CT96 0060:33090 H01.12.1994    29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
640058   CYTokin ARTHRITIS BMH4-CT96-1698:33090 N 01.12.1994   29.01.2004   130560  (MANGLER VERDI)
640129   BMH 4 CT 98 3087KO THE ROLE OF HLA GENES IN THE DEVEOLPMENT OF ...
                           01.01.1998   29.01.2004   130563  (MANGLER VERDI)
640164                                       130563  (MANGLER VERDI)
      BMH 4 CT 98 3087UO ROLE OF HLA GENES IN DEVELOPM. OF CHRONIC IMMUNOL. DISORDERS SUCH AS COELIAC DISEASE
                           01.01.2000   29.01.2004
640191                                       130563
      QLGA CT00 51218F MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP - BURKHARD FLECKENSTEIN (MANGLER VERDI)
                           01.01.2000   29.01.2004
120711                        MIGRERING
      135464/310 LeddgTer KJEMOKINT INDUSERT01.01.2000 AV IMMUNCELLER VED130568
                                   29.01.2004       (MANGLER VERDI)
                                           LEDDGIKTBETENNELSEN - NYE TERAPEUTISKE ANGREPSPUNKTER
120553   129863/310 HEPCYT             01.01.1999   29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
140278   107423/310 AUTONOM REGUL HJERTEF:JO32040 01.12.1994   29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
140990                        S
      115065/310 ADRENERGE RESEPTORER, 3204001.12.1994     29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
141161                                       130570  I HJERTET
      123510/310 VIRKNINGSMEKANISME OG FUNKSJON FOR ALFA-1-ADRENERGE RESEPTORER (MANGLER VERDI)
                           01.12.1994   29.01.2004
141162   123509/310                01.12.1994   29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
141377   129862/310 ARH BK             01.01.1999   29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
141478   126678/300 SS-dr STUDENTSTIPEND/DRIFT 01.01.1999     29.01.2004   130570  (MANGLER VERDI)
120257   111058/310 MITOGEN SIGNALTRANSDU:C32040G 01.12.1994   01.12.2001   130571  (MANGLER VERDI)
140874   115347/310 FARMAKONTR MITOG SIGN 32040 C 01.12.1994   29.01.2004   130571  (MANGLER VERDI)
141403   129864/310                01.01.1999   29.01.2004   130571  (MANGLER VERDI)
141808                        SIGNALTRANSDUKSJON
      141862/310 SignTr MEKANISMER I MITOGEN 01.01.2001     29.01.2004   130571  (MANGLER VERDI)
141376   129861/310 ARH A-1            01.01.1999   29.01.2004   130572  (MANGLER VERDI)
141809                                       130572
      141795/310 AdRes ADRENERGE RESEPTORFUNKSJONER OG VIRKNINGSMEKANISMER I HJERTET
                           01.01.2001   29.04.2004       (MANGLER VERDI)
640068   ALPHA-1 - HEART, BMH4 CT96 0287, 32040 O01.12.1994    29.01.2004   130572  (MANGLER VERDI)
120243   111292/310 KETAMIN SOM ANANGETIK:Ø32040M 01.12.1994   01.12.2001   130573  (MANGLER VERDI)
120465   123170/320 FUNKSJONELL FORANDRING I SENTRALNERVESYSTEMET
                           01.12.1994   29.01.2004   130573  (MANGLER VERDI)
140597   112683/330 SENT SENS:EFF KETAMIN:32040 Ø 01.12.1994   29.01.2004   130573  (MANGLER VERDI)
141987                                        HEART (MANGLER VERDI)
      151739/330 HeartF PRODUCTS FOR NEW TREATMENT OF CHRONIC CONGESTIVE130574 FAILURE
                           01.01.2002   29.01.2004
120107   108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS:S34810N 01.12.1994   01.12.2001   130600  (MANGLER VERDI)
141289   126542/300 FORSKNINGSOPPHOLD AGE     01.01.1998   21.12.2001   130600  (MANGLER VERDI)
141597   136236/320 RehSlag HJEMMEBASERT REHABILITERING AV SLAGPASIENTER
                           01.01.2000   21.12.2001   130600  (MANGLER VERDI)
460018   STØTTE RESPISRASJONFYSIOLOGI - ER 34020  01.12.1994   01.02.2001   130600  (MANGLER VERDI)
460046   LEGATMIDLER 212 - HER 34020        01.12.1994   01.02.2001   130600  (MANGLER VERDI)
460162   LEGATMIDLER (ERICHSEN) E35020       01.12.1994   21.12.2001   130600  (MANGLER VERDI)
460357   <avsluttet 1999> MYCOPLINFEKS NKS MYCOPLASMA GENITALIUM...
                           01.01.1999   29.01.2004   130605  (MANGLER VERDI)
120266   111060/310 AIDS US 83-95 AUTOPSI:34030 M01.12.1994    01.12.2001   130608  (MANGLER VERDI)
120375                        R
      115594/320 EBD MORFOMET MALIGN L 3403001.12.1994     01.12.2001   130608  (MANGLER VERDI)
140317   107575/320 MOD KJØL NERVCELLSKAD:MT3 01.12.1994      29.01.2004   130608  (MANGLER VERDI)
250104   TANNRESTAUR 1604             01.01.1998   21.12.2001   130608  (MANGLER VERDI)
420347   NEVROBLASTOM-FORSKNING - 34030 R     01.12.1994   29.01.2004   130608  (MANGLER VERDI)
420529   OPPGRADERING AV AUDITORIE PÅ PATOLOGEN  01.01.2001   29.01.2004   130608  (MANGLER VERDI)
460240   AIDS USh 83-95 AUTOPSI-ST FONDST:34030 M 01.12.1994   29.01.2004   130608  (MANGLER VERDI)
460285   NEVROBLASTOM-FORSKN - 34030 R       01.12.1994   29.01.2004   130608  (MANGLER VERDI)
120261   111347/330 BIVIRKN KV-SIKR MEDIK:34040 B01.12.1994    01.12.2001   130609  (MANGLER VERDI)
210531                                U
      PRO 45 96 SA U N DISEASES BLACK RURAL POP SA 45P6 3404029.01.2004
                           01.12.1994           130609  (MANGLER VERDI)
120244   102023/310 DNA VARIASJON SP LOCI:B34060B1.12.1994
                           0        01.12.2001   130611  (MANGLER VERDI)
120460   123378/310 X KROMOSOM INAKTIVERING OG FENOTYPE
                           01.12.1994   29.01.2004   130611  (MANGLER VERDI)
140978   121047/320IND MALIGN HYPERTHERMI 34060 B 01.12.1994   29.01.2004   130611  (MANGLER VERDI)
141246                                       130611  (MANGLER VERDI)
      126066/320 KUNSTIG INTELLIGENS BRUKT TIL SYNDROMDIAGNOSTIKK HOS NYFØDTE ( FRIKJØP ØIVIND BRAATEN FRA KLINISK STILLING 1998-08 - 1999-07)
                           01.01.1998   29.01.2004
250065   (FYLKES)KOMMUNAL FORSKNINGSSTØTTE 34060  01.12.1994   29.01.2004   130611  (MANGLER VERDI)
460370   <avsluttet 1999> Bioinformatikk B BIOINFORMATIKK - ØIVIND BRAATEN
                           01.01.1999   29.01.2004   130611  (MANGLER VERDI)
              Side 73/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til  Sted  Prosj ansv       Inntektskategori
690056   HD26746 GENET EFF ON PREGNANCY 2:KB34060   01.12.1994   29.01.2004   130611  (MANGLER VERDI)
120255   111387/330 REHAB FREMRE KORSBÅND:E34520R   01.12.1994   01.12.2001   130612  (MANGLER VERDI)
120269                         L
      107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, 34520 01.12.1994      01.12.2001   130612  (MANGLER VERDI)
140908                          K
      114920/320 LASERIND MYOKARD PERF 3452001.12.1994      01.02.2001   130612  (MANGLER VERDI)
141160                                 I AKUTTFASEN ØKT GLOBAL (MANGLER VERDI)
      123584/320 INDUSERER TRANSMYOKARDIALE LASERKANYLER 21.12.2001
                            01.12.1994          130612  ...
141387   129872/310 KANAL               01.01.1999   29.01.2004   130612  (MANGLER VERDI)
420090   XENO TRANSPLANTASJON             01.12.1994   01.02.2001   130612  (MANGLER VERDI)
460153   ULLEVÅLSFONDET FORSKN KARKIRURGI, D34520   01.12.1994   01.02.2001   130612  (MANGLER VERDI)
460228   REHABIL FREMRE-KORSBÅND-OPER RPH:34520 E   01.12.1994   29.01.2004   130612  (MANGLER VERDI)
120119   107386/320 POSTMENOPAUSAL M/SYKD:E34590H   01.12.1994   01.12.2001   130615  (MANGLER VERDI)
120357   111396/320 INITIAL VENTRIKKELTØM 34590 H   01.12.1994   01.12.2001   130615  (MANGLER VERDI)
120379   115486/320ENDOTHELIN ASTMA BRONK 34590 S   01.12.1994   01.12.2001   130615  (MANGLER VERDI)
120535   129425/320 FGS Z               01.01.1999   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
140624   112749/320 MEDIT CELL IMM drklst S 34590 01.12.1994     29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
180024   FoRNy 12-97 MULTIMEDIA LÆREPROGR 34590 B   01.12.1994   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
211079   Pl Hjertemedis l               01.01.2003   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
420401   GASTRENT FYSKONG               01.01.1998   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
460097   PROSJEKT-MIDLER LUNGE-SEKSJ 34590      01.12.1994   01.02.2001   130615  (MANGLER VERDI)
460105   EXT LØNNS-MIDLER LUNGE-SEKSJ 34590      01.12.1994   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
460289   INITIAL VENTRIKKELTØMMING FONDSt 34590 H   01.12.1994   29.01.2004   130615  (MANGLER VERDI)
120249   110671/320 FUNKSJ ANAT ØVR LUFTV:M34630D   01.12.1994   01.12.2001   130616  (MANGLER VERDI)
141558                                        130616
      137207/300 Ørebet KOMPLIKASJONER OG SENFØLGER TIL ØREBETENNELSER - STUD-STIP (MANGLER VERDI)
                            01.01.1999   29.01.2004
210151   PRO 02 92 NEPAL TRIBHUVAN:ORGAN EYE BANK   01.12.1994   29.01.2004   130617  (MANGLER VERDI)
460117   NEVROKIRURGI(SK FORSKNING) - B-J 34670 01.12.1994      01.02.2001   130619  (MANGLER VERDI)
120091   107549/320 TIDL DIAGN/BEH DEMENS:L34680Ø   01.12.1994   29.01.2004   130620  (MANGLER VERDI)
141554                                 OF CLINICAL  130620  UK
      137358/300 FOphUK FORSKNINGSOPPHOLD VED DEPARTMENT29.01.2004 GERATOLOGY,(MANGLER VERDI)
                            01.01.2000
210367                          L
      GJESTFORSKER MORALES C RICA 21D6:3468001.12.1994      29.01.2004   130620  (MANGLER VERDI)
460140   GAMLE MED DEMENS - KL 34680         01.12.1994   21.12.2001   130620  (MANGLER VERDI)
120799   141473/320 PATOFYSIOLOGISKE ASPEKTER VED ALVORLIG MENINGOKOKKINFEKSJON
                            01.01.2001   29.01.2004   130622  (MANGLER VERDI)
141493                         STUD STIP
      <avsluttet 1999 videreført> 131158/300 st-st 01.01.1999   21.12.2001   130622  (MANGLER VERDI)
250068   P2 Gynek/Obst Pd GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 34720 Ø
                            01.12.1994   29.01.2004   130623  (MANGLER VERDI)
141326   <avsluttet 1999> 130239/300 GJESTEFORELESNING PW
                            01.01.1999   29.01.2004   130624  (MANGLER VERDI)
141797                                        130624  (MANGLER VERDI)
      144420/300 st-st KAN UNDERTRYKK OG VARME APPLISERT PÅ UNDERARM HOS KIRURGISKE PASIENTER FORHINDRE PER-OPERATIV HYPOTERMI
                            01.01.2001   29.01.2004
120264                         K
      111397/320 SYKD-FORL KRON LEDDGI:34940 01.12.1994      01.12.2001   130628  (MANGLER VERDI)
120461   124281/320 FOREKOMST OG RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING AV KRONISK LEDDGIKT
                            01.12.1994   29.01.2004   130628  (MANGLER VERDI)
460169   DIABETES EPIDEMIOLOGI GJ35520        01.12.1994   21.12.2001   130632  (MANGLER VERDI)
250046   PROF II GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 35540SP   01.12.1994   29.01.2004   130633  (MANGLER VERDI)
420194   PROFESSORAT II KL SIRK-FYSIOL ES       01.12.1994   29.01.2004   130634  (MANGLER VERDI)
460165   KREFT (CELLE)FORSKNING - AKL 35550      01.12.1994   29.01.2004   130634  (MANGLER VERDI)
120128   107552/320 EFF FYS TREN HJERTINF - JD/MH01.12.1994     01.12.2001   130635  (MANGLER VERDI)
120207   102636/320 AGE-PRODUKT/DIABETES? H33570B   01.12.1994   01.12.2001   130635  (MANGLER VERDI)
300002   DIVERSE STØTTE                01.12.1994   29.01.2004   130635  (MANGLER VERDI)
460145   MAKROVASKULÆR SYKD/DIABETES - KH 35570    01.12.1994   01.02.2001   130635  (MANGLER VERDI)
250066   (KLINISK) STIP-STILL RADIOLOGI - 35620 K 01.12.1994     29.01.2004   130636  (MANGLER VERDI)
120073   107358/310 Na+-OVERBEL HJERTECEL:S34020S   01.12.1994   01.12.2001   130650  (MANGLER VERDI)
140536   101456/310 MEKANISMR KORONARSYKD:34010 t   01.12.1994   01.12.2001   130650  (MANGLER VERDI)
140956   111253/310 UTV MYOKARDHYPERTROFI 34010 S   01.12.1994   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
140963   115040/310 ROLE Na/Ca EXCHANGER, 34010 S   01.12.1994   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
140972   115042/310 DRIFTSBEVILGNING INST 34010 S   01.12.1994   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
141116   123593/310 DRIFTSBEVILGNING INST 30603 S   01.12.1994   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
141385   132583/300 st-st               01.01.1999   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
141386   <avsluttet 1999> 129871/310 HjFUNKS     01.01.1999   21.12.2001   130650  (MANGLER VERDI)
175007   <avsluttet 1999> 129918/420         01.01.1999   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
175022   141246/420 CelFrak CELLEFRAKSJONERINGSUTSTYR 01.01.2001   29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
420288                          R
      PROFESSORAT II EKSP MEDIS FORSKN:3401001.12.1994      29.01.2004   130650  (MANGLER VERDI)
120382   114303/330 FORESKR PRIMÆRHELSETJ 32070 M   01.12.1994   01.12.2001   130660  (MANGLER VERDI)
200249   EKSTRA TILSKUDD TIL INSTITUTT FOR FARMAKOTERAPI
                            01.01.1999   31.12.2000   130660  (MANGLER VERDI)
210027   SAMarbeidKOM legemiddelinfo (NMD)      01.12.1994   29.01.2004   130660  (MANGLER VERDI)
420163   BIOMED/HEALTH CARE(NAF1116DNL63) MA32070   01.12.1994   29.01.2004   130660  (MANGLER VERDI)
460167   ORDINÆRE EKSTERNE STIPEND (FOND) 320701.12.1994
                            0       04.04.2004   130660  (MANGLER VERDI)
120012   107325/330 PASIENTREHABILITERING:ML(/CR)   01.12.1994   01.12.2001   130700  (MANGLER VERDI)
120205   111203/330 LIVET ETTER SLAG - MK/ GE     01.12.1994   29.01.2004   130700  (MANGLER VERDI)
120557   130007/320 CHOICE              01.01.1999   29.01.2004   130700  (MANGLER VERDI)
120710                                        130700  (MANGLER VERDI)
      134238/320 Grenses PRAKTISK RASJONALITET I PSYKIATRISK SYKEPLEIE VED GRENSESETTING AV MENNESKER MED AKUTT PSYKIATRISK LIDELSE
                            01.01.2000   29.01.2004
141153                                        130700  (MANGLER VERDI)
      123865/32 ElJour ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV DEKTRONISKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
                            01.12.1994   29.01.2004
141330   <avsluttet 1999> 128150/320 CLASSICA     01.01.1999   29.01.2004   130700  (MANGLER VERDI)
205048   2.AVD SYKEPLEIEVITENSKAPSTUDIET - KUF 01.12.1994      29.01.2004   130700  (MANGLER VERDI)
250071   FOREBYGGEND TILTAK SELVMORD UNGE MSF/ GS   01.12.1994   29.01.2004   130700  (MANGLER VERDI)
420382                                        130700  (MANGLER VERDI)
      ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONISKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS.
                            01.12.1994   29.01.2004
460325                                        130700  (MANGLER VERDI)
      ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONSIKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
                            01.01.1998   29.01.2004
142299   159044/150 Functional genomics        01.01.2004   15.11.2005   131000  OTTERSEN, OLE PETTER
142368   161008 synthests               01.04.2004   27.04.2005   131000  (MANGLER VERDI)
142117   151862/150 Transgen             01.01.2003   31.12.2009   131006  VESTBERG, MIKAEL    Bidrag
420684   Transgenic                  01.02.2005   31.12.2009   131006  NICOLAYSEN, GUNNAR   Bidrag
               Side 74/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                     Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosj ansv      Inntektskategori
141438   132289/300SomStip                01.01.1999     31.12.2004    131007   BREIVIK, JARLE
000030   Postdoktormidler, Amiry-Moghaddam        01.01.2004     31.12.2007    131020   (MANGLER VERDI)
000031   Stipendiatmidler, Gammelsæter          01.01.2004     30.06.2006    131020   (MANGLER VERDI)
000032   Stipendiatmidler, Kanstad            01.01.2004     31.12.2005    131020   CHAUDRY, FARRUKH A.
000033   Stipendiatmidler, Solbu             01.01.2004     31.12.2005    131020   CHAUDRY, FARRUKH A.
000034   Stipendiatmidler, Granum             01.01.2004     20.09.2006    131020   (MANGLER VERDI)
000035   Stipendiatmidler, Andersen            01.01.2004     31.12.2007    131020   (MANGLER VERDI)
000036   Stipendiatmidler, Sabetrasekh          01.01.2004     30.06.2006    131020   (MANGLER VERDI)
000037   Startpakke, Anne Spurkland            01.01.2004     31.12.2007    131020   (MANGLER VERDI)
000124   Hamid Shegarfi                  01.02.2006     31.12.2009    131020   SHEGARFI, HAMID    Bevilgning
120389   115096/310 REGUL VOLUM/VÆSKE CNS 31010 O     01.12.1994     04.04.2004    131020   (MANGLER VERDI)
120568   129527/310 EAAC                 01.01.1999     25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
120570   128187/310 NK ReRo                01.01.1999     31.12.2004    131020   ROLSTAD, BENT
120651   136114/310 MolIsch INTRACELLULAR SIGNAL01.01.2000 TRANSDUCTION IN ISCHEMIC AND 131020
                                        28.11.2004          OTTERSEN, OLE PETTER
                                                 "POSTISCHEMIC" NEURONS
120787                                              131020
      141850/310 sInfBeh ANATOMISK SUBSTRAT FOR SENSORISK INFORMASJONSBEHANDLING BJÅLIE, JAN G.
                              01.01.2001     31.12.2004
120788   143067/310 Oia2 REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER - STRUKTUR/FUNKSJONSUNDERS.
                              01.01.2001     31.12.2004    131020   FOSSUM, SIGBJØRN
120837                                              131020
      147940/310 Sign Subs NEVROAKTIVE AMINOSYRER SOM SIGNALSUBSTANSER I HJERNE OG GUNDERSEN, VIDAR VEV
                              01.01.2002     31.12.2006          NEVROENDOKRINT
120839   149150/3 NKcells NATURAL KILLER CELLS: CHARACTERISATION OF NOVEL..
                              01.01.2002     31.03.2008    131020   ROLSTAD, BENT
120841   147922/3 ATransp NOVEL AMINO ACID TRANSPORTERS ...
                              01.01.2002     31.12.2005    131020   CHAUDRY, FARRUKH A.
120842   147937/3 LacTransp LACTATE TRANSPORTERS IN PHYSIOLOGICAL ...
                              01.01.2002     31.12.2005    131020   BERGERSEN, LINDA
120850                            NEURONAL              131020   CHAUDRY, FARRUKH A.
      151482/432 SA2 MOLECULAR ANALYSIS OF A01.01.2002 GLUTAMINE TRANSPORTER, SA2, INVOLVED IN TRANSMITTER RECYCLING
                                        31.12.2006
120951   155461/310 Glutamate THE ROLE OF GLUTAMATE TRANSPORTER PROTEINS... 131020
                              01.01.2003     31.03.2007          LEHRE, KNUT PETTER D.
120964                                              131020   SPURKLAND, ANNE
      155329/310 AdAkt THE ROLE OF T CELL SPECIFIC ADAPTER PROTEIN (TSAd) IN THE REGULATION OF T CELL ACTIVATION
                              01.01.2003     31.03.2008
120965   155327/310 RecNK REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER PÅ NK-CELLER OG 131020
                              01.01.2003     01.06.2007          FOSSUM, SIGBJØRN
                                                 ANTIGENPRESENTERENDE CELLER...
141002   139681/300 MHDEL 30 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL:31010 D01.12.1994     31.12.2006    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
141131   123601/310 ALT MEMB PROT HEART F 30113 01.12.1994O         04.04.2004    131020   (MANGLER VERDI)
141430   131230/310 NK AM                 01.01.1999     29.01.2004    131020   (MANGLER VERDI)
141509   131230/310 NK BR                 01.01.1999     29.01.2004    131020   (MANGLER VERDI)
141580                                              131020   (MANGLER VERDI)
      135236/320 NervNetv DATABASE OVER LILLEHJERNENS NERVENETTVERK: EKSPERIM. ANATOMISKE & NEVROINFORMATORISKE STUD.
                              01.01.2000     25.12.2003
141609                                              131020
      136120/310 Nervban PRINSIPPER FOR REGISTRERING AV NERVEBANER FRA HJERNEBARKEN TIL LILLEHJERNENE
                              01.01.2000     25.12.2003          (MANGLER VERDI)
141610   136113/310 MolIsch MOLECULAR MECHANISMS OF ISCHEMIC BRAIN DAMAGE 131020
                              01.01.2000     25.12.2003          (MANGLER VERDI)
141627   136115/310 Neurotr ROLE OF NEUROTRANSMITTER IN BRAIN 25.12.2003
                              01.01.2000              131020   (MANGLER VERDI)
141633   135297/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..    01.01.2000     25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
141789   139681/300 NeurCom MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION
                              01.01.2001     15.11.2004    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
141821   141718/310 USA RT EXPLORING THE AMYLOID HYPOTHESIS IN ALZHEIMERS DISEASE
                              01.01.2001     28.11.2004    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
141906                                     SYNAPTIC     131020
      139320/300 AATrans AMINO ACID TRANSPORT SYSTEMS AND 31.12.2005TRANSMISSION CHAUDRY, FARRUKH A.
                              01.01.2001
141918   139681/300 MHdel31 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION
                              01.01.2001     31.12.2006    131020   STORM-MATHISEN, JON
141920   139681/300 MHdel26 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION
                              01.01.2001     31.12.2006    131020   DANBOLT, NIELS C.
142061   155459/3.. BCircuit               01.01.2003     31.03.2007    131020   BJÅLIE, JAN G.
142094   154971/310 NkAntig                01.01.2003     31.12.2009    131020   FOSSUM, SIGBJØRN   Bidrag
142162   154317/420 El Mikr                01.01.2003     31.03.2005    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
142163   154361/420 Imager                01.01.2003     28.11.2004    131020   DANBOLT, NIELS C.
142217   161022/3 Sabbat                 01.12.2003     31.03.2005    131020   DANBOLT, NIELS C.
142218   161008/3 Reg LTP                 01.12.2003     31.01.2005    131020   (MANGLER VERDI)
142223   161409/3 Im Forsv                01.12.2003     31.03.2007    131020   ROLSTAD, BENT
142328   NeurCom 139681 3                 01.01.2004     15.11.2005    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
142347   161407 V40 TCELL (The Role of the Cell..)    01.01.2004     31.03.2007    131020   (MANGLER VERDI)
142351   161765/V40 allog                 01.01.2004     31.03.2007    131020   (MANGLER VERDI)
142390   164297 Toppforsk - Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av N.C. Danbolt
                              01.07.2004     30.06.2008    131020   DANBOLT, NIELS C.
142503   Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets of the hippocampal formation
                              01.01.2005     30.04.2009    131020   BJÅLIE, JAN G.    Bidrag
142546                           at the brain-blood 31.03.2009
      167299 V40 - Physiology and pathophysiology 01.01.2005                131020   OTTERSEN, OLE PETTER
                                        interface: prospects for new therapy        Bidrag
142688   175009 D15 The role of exocyst protein/ glutamate receptor interactions..
                              01.05.2006     30.04.2007    131020   DAVANGER, SVEND
142786   177789/V40 - The role and TSAd in T Cell activation
                              01.01.2007     31.07.2010    131020   SPURKLAND, ANNE    Bidrag
142825   178852/V40 Oil induced autoimmune arthritis 01.01.2007       31.08.2010    131020   FOSSUM, SIGBJØRN   Bidrag
210879   NEUROINFormatics HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR STRUCTURAL NEUROINFORMATICS
                              01.01.2001     31.12.2004    131020   BJÅLIE, JAN G.
420532   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP            01.01.2001     31.05.2009    131020   OTTERSEN, OLE PETTER Bidrag
420641   underv.anatomi-Undervisn.konto-ekstern for Anatomi
                              01.01.2004     15.11.2005    131020   DISSEN, ERIK
420811   The 4th Nordic Natural Killer Cell Meeting, February 2-3, 2007 29.11.2007
                              01.09.2006              131020   ROLSTAD, BENT
460170   IMMUNBIOLOGISK FORSKNINGSFOND SF         01.12.1994     31.03.2005    131020   FOSSUM, SIGBJØRN
460172   FONDS/LEGAT-MIDLER P AB 31010          01.12.1994     29.11.2007    131020   BRODAL, PER A.
460175   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER             01.12.1994     25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
460194   ASPARTAT SIGNALSTOF HJERN(LEGAT/VG)31010     01.12.1994     25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
460300   CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R     01.12.1994     30.04.2004    131020   ROLSTAD, BENT
460314   KART SIGNALMOLEK SUBSTANTIA NIGR 31010 R     01.12.1994     30.04.2004    131020   OTTERSEN, OLE PETTER
460406   Autom Analy Prog AUTOMATED QUANTITATIVE ANALYSIS OF IMMUNOHISTOCHEMICAL PREPARATIONS
                              01.01.2000     31.03.2004    131020   (MANGLER VERDI)
460407   Org Glu Synapses ORGANIZATION OF GLUTAMATE SYNAPSES 25.12.2003
                              01.01.2000              131020   (MANGLER VERDI)
460408   SynapseDevelopmD SYNAPSE DEVELOPMENT01.01.2000           25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
460488   IMMUNBIOL. FOND FORSKNING, FELLES        01.01.2002     28.05.2004    131020   FOSSUM, SIGBJØRN
460567   CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R     01.09.2004     28.02.2007    131020   ROLSTAD, BENT
460576   Gen contr T-cell - Genetic control of T-cell activation
                              01.12.2004     27.02.2006    131020   SPURKLAND, ANNE
460710   Opposing regulatroy immunoreceptors       01.01.2007     31.08.2008    131020   FOSSUM, SIGBJØRN
500072   EKSTERN UNDERVISNING PREPAR 31010=ANA6jB     01.12.1994     25.12.2003    131020   (MANGLER VERDI)
640175   QLGA CT99 51445G ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS..
                              01.01.2000     29.01.2004    131020   (MANGLER VERDI)
640210   QLG3 2001 02004D DECG - DYNAMICS OF EXTRACELLULAR GLUTAMATE
                              01.01.2001     31.12.2007    131020   STORM-MATHISEN, JON
               Side 75/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra     Gyldig til   Sted  Prosj ansv              Inntektskategori
640211   QLG3 2001 02089 KAR-TRAP            01.01.2001     15.05.2006    131020  OTTERSEN, OLE PETTER
640218                                             131020
      GLG3 CT99 00763 THEMATIC NETWORK COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE AN NEUROCEFORMATICS EURONI-THEME
                             01.01.2001     18.05.2005         BJÅLIE, JAN G.
640223   QLG3 2001 02004s DYNAMICS OF EXTRACELLULAR GLUTAMATE - DECG
                             01.01.2001     31.12.2007    131020  DANBOLT, NIELS C.
640225                                             131020
      HPMT 2001 00406B TRAINING SITE ON BASIC MECHANISMS OF AMINO ACID NEUROTRANSMISSION - BaMAN JON
                             01.01.2002     28.02.2009         STORM-MATHISEN,           Bidrag
640228   QLRT 2000 02255C CEREBELLUM          10.12.2001     31.12.2005    131020  BJÅLIE, JAN G.
640231   QLK2 2001 02103i IMMUNOMODULANTS        01.01.2002     31.12.2006    131020  MAGHAZACHI, AZZAM
640287   QLG3 CT01 02089D                01.11.2003     31.08.2006    131020  DAVANGER, SVEND
640290   MEIF-CT-2003-501330              01.01.2004     31.05.2008    131020  (MANGLER VERDI)
690134   MaterialsRightsP HYBRIDOMA STOK2 SECRETING MONOCLONAL ANTIBODIES TO 131020
                             01.01.2001     25.12.2003    RAT LY49..(MANGLER VERDI)
690159   IntegrinLTP 1098 INTEGRIN AND LTP CONSOLIDATION01.01.2003     31.12.2004    131020  OTTERSEN, OLE PETTER
690222                          immunity and             131020
      Infectious & inflammatory diseases: Targeting 01.06.2007 inflammation at epithelial surfaces
                                       30.06.2008         SPURKLAND, ANNE
000120   Stipendiat: Maria Mylonakou          01.01.2006     31.12.2009    131030  MYLONAKOU, MARIA           Bevilgning
000126   Simen Gylterud                 01.02.2006     31.12.2009    131030  GYLTERUD, SIMEN           Bevilgning
000134   Dr.gradstip. Thomas Mathisen          01.01.2007     31.03.2010    131030  (MANGLER VERDI)           Bevilgning
000137   Camilla Haglerød - stipendiat ved CMBN     01.01.2007     28.02.2009    131030  (MANGLER VERDI)           Bevilgning
121146   178819/V40 - Astrocytes- guardians of neuroprotection
                             01.01.2007     31.07.2010    131030  OTTERSEN, OLE PETTER         Bidrag
121165                           in Parkinson's disease
      178821/V40 - The role of excitatory amino acid01.01.2007      31.07.2010    131030  GUNDERSEN, VIDAR           Bidrag
142219   161007/3 P Agre                01.12.2003     31.03.2007    131030  (MANGLER VERDI)
142447                                    secrets of hippocampal formation
      158993/S10- Transgenic models in neuroscience: uncovering the 31.01.2010
                             01.12.2004              131030  DANBOLT, NIELS C.          Bidrag
142506   168608/S10 FUGE - Glutamate receptor interacting proteins as novel....
                             01.01.2005     31.12.2008    131030  OTTERSEN, OLE PETTER
142542   142009 FUGE ØST                01.03.2005     29.02.2008    131030  OTTERSEN, OLE PETTER
142586   167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ...
                             01.09.2005     31.05.2010    131030  BJÅLIE, JAN G.            Bidrag
142587   167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ...
                             01.09.2005     31.05.2010    131030  DANBOLT, NIELS C.          Bidrag
142616                           utenlandsopphold 29.11.2007 Amiry-Moghaddam 2006
      169533/VII - Leif Ericssons mobilitetsprogram, 01.01.2006      for Mahmod    131030  OTTERSEN, OLE PETTER
142677                                             131030   controling receptor         Bidrag
      170447 V40 - Dynamic 3-D modelling of the synaptic environment: The roles of transporters inDANBOLT, NIELS C. activation and water transport
                             01.03.2006     31.07.2010
142678   170441 V40 - Glucamat and lactate: Jason-faced actors in neurology
                             01.03.2006     28.02.2010    131030  STORM-MATHISEN, JON         Bidrag
142687   172088/ V40 Opioidergic signaling mechanisms in pain and dependence..
                             01.05.2006     30.09.2009    131030  BJÅLIE, JAN G.            Bidrag
142898                                             131030
      178853/V40 - Functions of Hippocampus and entorhinal cortex studied with viral vectors,
                             01.01.2007     30.06.2010         STORM, JOHAN F.           Bidrag
143137   189634/V40 1st Meeting on brain aquaporins 01.10.2008       30.04.2009    131030  OTTERSEN, OLE PETTER         Bidrag
190010   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR 01.08.2005      29.11.2007    131030  (MANGLER VERDI)
420827                          Cigene
      Physiology and pathophysiology...(Storforsk) - 01.03.2007     30.06.2008    131030  OTTERSEN, OLE PETTER
420964   192443/I10 FORNY-midler 2009          01.09.2009     30.06.2010    131030  AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD Bidrag
460529   Fondsmidler                  01.01.2004     31.12.2009    131030  BJÅLIE, JAN G.            Bidrag
640360   LSHM-CT-2005-005320 - GRIPANNT         01.08.2005     28.02.2010    131030  OTTERSEN, OLE PETTER         Bidrag
640379                           DB Workshop
      LSSM-CT-2005-019083 - Databasing the brain,01.01.2006       31.05.2008    131030  BJÅLIE, JAN G.
640399   026400 INCO Neuroimage             01.11.2006     31.12.2009    131030  OTTERSEN, OLE PETTER         Bidrag
690146   EditNeuroscience                01.01.2002     31.12.2009    131030  OTTERSEN, OLE PETTER         Bidrag
000017   Postdoktor, Carlsen              01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000018   Postdoktormidler, Risan Tobin         01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000019   Postdoktormidler, Ulven            01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000020   Stipendiatmidler, Weedon-Fekjær        01.01.2004     31.08.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000021   Stipendiatmidler, Stuedal           01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000022   SFF Forskningsmidler, Skålhegg         01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000023   Startpakke, Collins              01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
000024   Tematiske områder- GLOBINF           01.01.2004     31.12.2007    131040  (MANGLER VERDI)
120474   123180/320 PREKLAMPSI-SYNDROMET        01.12.1994     25.12.2003    131040  (MANGLER VERDI)
120690                           FOR Å ØKE              131040  KLEPP, KNUT-INGE
      135235/330 SkolMat EVALUERING AV TILTAK 01.01.2000 FORBRUKET AV FRUKT OG GRØNNSAKER BLANT SKOLEBARN
                                       15.11.2005
120691   135601/730 WHO HIV BREAST-FEEDING PROMOTION DILEMMA POSED BY AIDS 131040
                             01.01.2000     27.02.2006         KLEPP, KNUT-INGE
120692   135698/330 p-doc UTV. AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR 131040
                             01.01.2000     15.11.2005         ANDERSEN, LENE FROST
                                                KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG GRØNNSA
120858   147386/330 KOSTHOLD, KOSTTILSKUDD OG SLANKING - HVORDAN FORKLARE ULIKHETER BLANTNANNA
                             01.01.2002     31.08.2007    131040  LIEN, UNGDOM?
120860                                             131040
      149174/310 DietPlant ANTIOXIDANT - RICH DIETARY PLANTS, REDOX STATE AND OXIDATIVE STRESS RUNE
                             01.01.2002     31.03.2006         BLOMHOFF,
120936                                             131040
      128942/330 Matvane MATVANER OG TVERRKULTURELL KOMMUNIKASJON I FOREBYGGENDE ØYEMED.MARGARETA
                             01.01.2002     31.12.2005         WANDEL,
120962   155332/310 ProtKin SPECIFICITY OF CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE SIGNALLING..
                             01.01.2003     31.12.2007    131040  SKÅLHEGG, BJØRN STEN
121067   161415 V40 Analysis              01.03.2004     30.06.2008    131040  NEBB, HILDE
121139                                             on school-based HIV/AIDS prevention efforts in Bidrag
      164468/S30 - Change agents of cultural reproducers? A study of teachers influence 131040
                             01.01.2005     31.03.2009         KLEPP, KNUT-INGE           Sub-Saharan Africa
141637                                             EVNE TIL BLOMHOFF, SYKDOMSRELATERTE GENER
      132840/300 SykdGen BIOAKTIVE STOFFER I FRUKT OG GRØNNSAKER OG DERES 131040 Å REGULERE RUNE
                             01.01.2000     01.08.2005
141822   139556/300 NUTRIENTS, GENE REGULATION AND CANCER
                             01.01.2001     15.11.2005    131040  BLOMHOFF, RUNE
141836   144990/330 og 151767/330 INTERVENSJON AV PKA SIGNALVEIEN.
                             01.01.2001     28.11.2004    131040  SKÅLHEGG, BJØRN STEN
141923   149157/310 Adipos INTERACTION BETWEEN HEMATOPOIETIC PROENITOR CELLS131040
                             01.01.2002     28.11.2004         IVERSEN, PER OLE
                                                 AND ADIPOCYTES IN MAN
141924                                              CELLS
      149179/310 PKA 4D MONITORING THE DYNAMICS OF PKA SIGNALING IN LIVING131040 BY 4-D IMAGING
                             01.01.2002     30.06.2004         SKÅLHEGG, BJØRN STEEN
142055   154068/130 DFibre               01.01.2003     28.11.2004    131040  KOLSET, SVEIN OLAV
142056   155230/300 NucRec               01.01.2003     30.09.2007    131040  NEBB, HILDE
142123   154342/130 Oxida                01.01.2003     31.12.2007    131040  BLOMHOFF, RUNE
142255   160594 Tiltaksforskning            01.01.2004     31.03.2007    131040  KLEPP, KNUT-INGE
142261   160610 Mammographic density          01.01.2004     31.10.2006    131040  URSIN, GISKE
142294   160414 V50 ERNÆRING              01.01.2004     31.12.2007    131040  IVERSEN, PER OLE
142403   164301 Toppforsk                01.08.2004     31.12.2006    131040  REFSUM, HELGA MARGARETHE
142415   163923 - Retinoids, antioxidants and cancer 01.07.2004       29.07.2009    131040  BLOMHOFF, RUNE            Bidrag
142430   163919/V50genetic - Genetic predictors of mammographic density
                             01.09.2004     31.12.2009    131040  URSIN, GISKE             Bidrag
142492   164647/V40 - Development of Reporter Mice Models for Preclinical Screening of Drug
                             01.01.2005     31.05.2009    131040  BLOMHOFF, RUNE            Bidrag
142515                                             131040
      168644 S10 - Funksjonelle studier av genekspresjon in vivo ved inflammatoriske sykdommer BLOMHOFF, RUNE
                             01.02.2005     31.10.2008
142597   171443/I10 Development of male contraceptives. 01.10.2005     31.05.2008    131040  SKÅLHEGG, BJØRN STEN
142631   170968 V50 - Development of male contraceptive through manipulation of CaS
                             01.01.2006     31.07.2010    131040  SKÅLHEGG, BJØRN STEN         Bidrag
142641                                             131040  WANG, diabetis.
      172049 V40 - Mechanisms of Hyperglycemia-induced foam cell formation and atherosclerosis in type-2LINE M. G.
                             01.01.2006     31.03.2010                            Bidrag
               Side 76/324 10/3/2010 D:\Docstoc\Working\pdf\293034fb-54b2-4016-ab63-8c1b7f9620b9.xls/Avsluttede prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosj ansv             Inntektskategori
142731                           and metabolism of fish and meat related mutagens on colorectal cancer risk
      Effect of SNPs in genes related to DNA stability01.06.2006    20.08.2007    131040   (MANGLER VERDI)
142884                           142255)
      160594/V50 - Tiltaksforskning (videreføring av 01.04.2007     31.12.2009    131040   KLEPP, KNUT-INGE          Bidrag
200557   Retten til mat                 01.01.2007    31.05.2008    131040   EIDE, WENCHE BARTH
204753   Mat i barnehagen - Kartlegging av mat og måltider i barnehager 30.05.2006
                              01.04.2005             131040   ANDERSEN, LENE FROST
204807   Norkost 3 forprosjekt              01.11.2007    31.12.2008    131040   LØKEN, ELIN BJØRGE
210799   MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT 29.01.2004
                              01.01.2000             131040   (MANGLER VERDI)
210989                           MAJOR GLOBAL INFECTIONS - DRIFT
      GlobInf AIDS/Tub GLOBINF-PREVENTION OF 01.01.2002         25.12.2003    131040   (MANGLER VERDI)
211334   Developing and implementing a master programme module in "Food and
                              01.01.2007    31.08.2010    131040   IVERSEN, PER OLE          Bidrag
420060   ERNÆRINGMESSIGE EFFEKTER AV FETT:C32020P    01.12.1994    20.08.2007    131040   PEDERSEN, JAN I.
420329   LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D, 32020 P    01.12.1994    31.12.2006    131040   PEDERSEN, JAN I.
420337   MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM IN SALMONIDS
                              01.12.1994    31.05.2006    131040   HOLM, HALVOR
420348   N TOPPIDRETTSUTØVERE KOSTH/ERNÆR 32020 H    01.12.1994    31.12.2007    131040   HOLM, HALVOR
420539                                             131040   PEDERSEN, JAN I.
      FA Analog 145459 SYNTHESES, BIOLOGICAL EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF FATTY ACID ANALOGUES WITH CONJUGATED DOUBLE BONDS
                              01.01.2001    31.12.2006
420575   SykdomsGenM 8837                01.01.2003    20.08.2007    131040   BLOMHOFF, RUNE
420599   RepMiceKinasInhib Development of reporter mice for kinase inhibitor discovery
                              01.08.2003    31.12.2006    131040   BLOMHOFF, RUNE
420606   FormidlStip 158576               01.11.2003    30.09.2004    131040   DE PAOLI, MARINA MANUELA
420736                                             131040   COLLINS, ANDREW
      ZESPRI KIWIFRUIT - Supplementation trial with ZESPRI Gold Kiwifruit to investigate possible health benefits
                              01.10.2005    31.12.2007
420772   MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM IN SALMONIDS
                              01.12.1994    18.08.2007    131040   HOLM, HALVOR
460166   KOSTHOLD GRAVIDE/FOSTERVEKST 32050 01.12.1994           31.05.2008    131040   LØKEN, ELIN BJØRGE
460198   PEROXISOMAL INDUKSJ/PROLIFERASJ bS31130     01.12.1994    31.01.2005    131040   NEBB, HILDE
460200   ADM DIREKTØR THRONE HOLSTS FOND - 32020     01.12.1994    28.11.2004    131040   (MANGLER VERDI)
460206   FONDS/LEGAT-MIDLER 32050            01.12.1994    28.11.2004    131040   (MANGLER VERDI)
460290   KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (23) 32020 I    01.12.1994    25.12.2003    131040   (MANGLER VERDI)
460295   DESATURERING av FETTSYRER - 32020 C       01.12.1994    25.12.2003    131040   (MANGLER VERDI)
460301                           O
      SAMFUNNSUTVIKL PIDeB/SSE-001-219 32020 01.12.1994         25.12.2003    131040   (MANGLER VERDI)
460312   ENERGI/FYSISK AKTIVITET FOND/LEG 32020 H1.12.1994
                              0         31.08.2010    131040   HUSTVEDT, BO EGIL          Bidrag
460380   BabyFrCommGambia IMPROVING INFANT FEEDING PRACTICES25.12.2003GAMBIA
                              01.01.1999     IN RURAL     131040   (MANGLER VERDI)
460387   Megalin Met VitA MEGALINS ROLLE I METABOLISME AV VITAMIN A
                              01.01.2000    30.01.2004    131040   (MANGLER VERDI)
460424                                             131040   ANDERSEN, LENE FROST
      Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG GRØ
                              01.01.2000    28.11.2004
460432   UtviklHelseatferd UTVIKLING AV HELSEATFERD   01.01.2000    31.12.2004    131040   KLEPP, KNUT-INGE
460473   FOND - HELSELIVSSTIL              01.01.2002    31.12.2007    131040   WANDEL, MARGARETA
460475   UNGKOST HR2 0060 KOSTHOLD BLANT BARN01.01.2002          15.05.2006    131040   ANDERSEN, LENE FROST
460491   ErnPremBarn 0247                01.01.2003    27.02.2006    131040   IVERSEN, PER OLE
460492   Diabetes 02 0176 DIABETES: BARN, KOST, SENSKADER01.01.2003    31.12.2007    131040   ANDERSEN, LENE FROST
460577                                             131040   ANDERSEN, LENE FROST
      Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG GRØ
                              01.01.2000    31.08.2009                            Bidrag
460604   Lipid homeostasis - gene regulation related to nuclear receptors 31.12.2007
                              01.04.2005             131040   NEBB, HILDE
460697   Proteoglycans and cell differentiation     01.01.2007    31.07.2010    131040   KOLSET, SVEIN OLAV         Bidrag
460698                                             131040
      Proteoglycans in blood cancers; Biological effects and possible use as neoplastic markers
                              01.01.2007    31.07.2010          KOLSET, SVEIN OLAV         Bidrag
460699                                             131040   DREVON, CHRISTIAN A.
      Stem Cells and Immune Cells Located in Adipose Tissue and Skeletal Muscle: Role in Cancer Patients Dveloping Cachexia
                              01.01.2007    31.07.2010                            Bidrag
460835   P.Berstad. Gener, kosthold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft. 131040
                              01.06.2008    31.12.2009          GISKE, URSIN            Bidrag
500056   KostBeregningsSystem TJENESTEUTL:CD32050    01.12.1994    30.10.2009    131040   LØKEN, ELIN BJØRGE         Bidrag
500156   CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P        01.12.1994    28.11.2004    131040   PEDERSEN, JAN I.
500209   CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P        01.04.2005    31.10.2008    131040   PEDERSEN, JAN I.
500210   Bvitamin12 - Forskning på B vitamin 12     01.12.2005    30.10.2009    131040   REFSUM, HELGA MARGARETHE      Bidrag
610194   Lip GenRegNucRec                01.01.2000    31.12.2004    131040   NEBB, HILDE
610200   681043 90158VitA RISIKOVURDERING AV VIT