Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Prinsip Perakaunan 2

VIEWS: 248 PAGES: 20

									SULIT                             (1)                               3756/2

Prinsip          Nama Pelajar     : .......................................................................................
Perakaunan
Kertas 2          Tingkatan       : .......................................................................................
September
2009
1 ¼ jam
            JABATAN PELAJARAN KELANTAN
              DENGAN KERJASAMA
        PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
            SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
              CAWANGAN KELANTAN

            PEPERIKSAAN PERCUBAAN
           SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

                 PRINSIP PERAKAUNAN
                           KERTAS 2
                   Masa : Satu Jam Lima Belas Minit

      JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan:
  1.   Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
  2.   Jawab semua soalan pada Bahagian A dan satu soalan di Bahagian B.
  3.   Jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.
  4.   Bersama-sama dengan kertas soalan ini tiap-tiap calon diberi alat tulis perakaunan berikut:-
        Buku Tunai     2 helai
        Jurnal       2 helai
        Lejar        5 helai
  5.   Kekemasan dan ketepatan akan dipertimbangkan dalam pemberian markah.
  6.   Semua jalan kerja hendaklah ditunjukkan.
  7.   Mulakan tiap-tiap jawapan pada helaian baru.
  8.   Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.              Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.
                                                        [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2                                   SULIT
SULIT                        (2)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (3)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (4)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (5)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (6)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (7)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (8)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        (9)      3756/2
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2         SULIT
SULIT                        ( 10 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 11 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 12 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 13 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 14 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 15 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 16 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 17 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 18 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                        ( 19 )      3756/2
                               [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2          SULIT
SULIT                          ( 20 )      3756/2
                           DOKUMEN 12
                                 [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 2            SULIT

								
To top