Docstoc

Pendidikan Islam 1

Document Sample
Pendidikan Islam 1 Powered By Docstoc
					SULIT                              (1)                               1223/1

Pendidikan         Nama Pelajar      : .......................................................................................
Islam
Kertas 1          Tingkatan       : .......................................................................................
September
2009
2 jam
            JABATAN PELAJARAN KELANTAN
              DENGAN KERJASAMA
        PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
            SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
              CAWANGAN KELANTAN

             PEPERIKSAAN PERCUBAAN
           SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

                    PENDIDIKAN ISLAM
                            KERTAS 1
                           Masa : Dua Jam

      JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Arahan:
  1. Kertas ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B.
  2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan
    yang telah disediakan.
  3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1
    dan 2 wajib dijawab dan pilih mana-mana satu daripada soalan 3 dan 4. Semua
    jawapan hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.
  4. Ceraikan kertas jawapan Objektif Bahagian A dan ikat bersama-sama dengan
    kertas jawapan Bahagian B.
               Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.
                                                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1                                     SULIT
SULIT                       (2)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (3)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (4)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (5)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (6)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (7)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (8)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       (9)      1223/1
                             [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1         SULIT
SULIT                       ( 10 )      1223/1
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1          SULIT
SULIT                       ( 11 )      1223/1
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1          SULIT
SULIT                       ( 12 )      1223/1
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1          SULIT
SULIT                       ( 13 )      1223/1
                              [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - PENDIDIKAN ISLAM KERTAS 1          SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:105
posted:9/30/2010
language:Malay
pages:13