Docstoc

ICT - skema

Document Sample
ICT - skema Powered By Docstoc
					SULIT                (1)             3765

ICT
September
2009
          JABATAN PELAJARAN KELANTAN
            DENGAN KERJASAMA
      PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
          SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
            CAWANGAN KELANTAN


             PEPERIKSAAN PERCUBAAN
            SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009


 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)


        UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA
              SKEMA
             PEMARKAHAN

                            [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT                   SULIT
SULIT            (2)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT
SULIT            (3)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT
SULIT            (4)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT
SULIT            (5)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT
SULIT            (6)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT
SULIT            (7)       3765
                  [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - ICT         SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:73
posted:9/30/2010
language:Malay
pages:7