Docstoc

Geografi 1

Document Sample
Geografi 1 Powered By Docstoc
					SULIT                          (1)                               2280/1

Geografi          Nama Pelajar  : .......................................................................................
Kertas 1
September          Tingkatan    : .......................................................................................
2009
1 ¼ jam




            JABATAN PELAJARAN KELANTAN
              DENGAN KERJASAMA
        PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
            SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
              CAWANGAN KELANTAN

            PEPERIKSAAN PERCUBAAN
           SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

                       GEOGRAFI
                        KERTAS 1
                   Masa : Satu Jam Lima Belas Minit

      JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1.   Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
  2.   Jawab semua bahagian.
  3.   Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.
  4.   Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.
  5.   Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
     Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
  6.   Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.
  7.   Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.




               Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
                                                      [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1                                      SULIT
SULIT                   (2)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (3)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (4)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (5)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (6)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (7)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (8)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   (9)      2280/1




                         [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1         SULIT
SULIT                   ( 10 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 11 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 12 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 13 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 14 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 15 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT
SULIT                   ( 16 )      2280/1




                          [ Lihat Sebelah
PERCUBAAN SPM (2009) - GEOGRAFI KERTAS 1          SULIT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:206
posted:9/30/2010
language:Indonesian
pages:16