KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5-SUBJEKTIF- by انيسنورما

VIEWS: 920 PAGES: 2

									KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5: IKAN HIASAN
SOALAN SUBJEKTIF


1.  Apakah yang dimaksudkan dengan ikan hiasan?
   ___________________________________________________________________


2.  Nyatakan 4 kategori tumbuhan akuatik
    1. ________________________________________
    2. ________________________________________
    3. ________________________________________
    4. ________________________________________


3.  Nyatakan 3 sebab memelihara ikan
    1. ___________________________________________
    2. ___________________________________________
    3. ___________________________________________


4.  Nyatakan fungsi sisik
   ___________________________________________________________________


5.  Nyatakan fungsi insang
   ___________________________________________________________________


6.  Nyatakan definisi tumbuhan akuatik
   ____________________________________________________________________


7.  Nyatakan 5 makanan ikan
    1. _______________________________________________
    2. _______________________________________________
    3. _______________________________________________
    4. _______________________________________________
    5. _______________________________________________
8.  Apakah fungsi kertas PH dalam penyediaan akuarium
   ______________________________________________________________________


9.  Apakah tujuan penggunaan termometer?
   ______________________________________________________________________


10.  Keselamatan : Nyatakan 3 sifat elektrik
     1. ______________________________________________
     2. ______________________________________________
     3. ______________________________________________

								
To top