Docstoc

06

Document Sample
06 Powered By Docstoc
					                                                    22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Mandag 22.januar
06.30 - 08.30 Morgenhår           08.35 Vandkalvens verden (TH)         11.00 Familiejagten (6:6)        14.20 Desperate boligdrømme
                        I en dam findes en sand            (TH)                   (3:4)   (TH)
06.30 Emil fra Lønneberg            mangfoldighed af forskellige         Hvor mange har et museum for deres    DR Dokumentar har fulgt 5
  Festen på Katholt.             livsformer, der alle er specialiseret til   tipoldemor og en oldefamilie med 10    førstegangskøbere i deres jagt på en
  Om ham der Emil og alle hans        et liv i ferskvand - et liv fuld af      børn? Det har Jens Gaardbo og Jette    bolig.
  skarnstreger. Der skal være fest på     dramatik og underlige             Torp, som hver for sig drager ud i    I tredje afsnit kan du blandt andet
  Katholt, og Emil hejser lille Ida op i   forvandlingsprocesser. Mange         Danmark på sporet af deres slægt og    møde Claus og Ida, der bor i en lille
  flagstangen, for at hun kan se helt til   forskellige insekter har erobret det     funderer over forholdene som de var    to-værelses lejlighed med deres to
  Mariannelund.                våde element. De grådigste jægere i      dengang.                 børn. Hele familien sover sammen i
  0-085-39-5994-0               dammen er nogle store biller og        Vært: Anja Thordal.            det ene rum og i det andet skal alt
                        deres monsteragtige larver!          Sendt første gang 06.06.06        andet liv foregå. I to år har de
07.00 Den lille prinsesse           Nordvision fra NORGE.             0-087-00-4847-0              forgæves ledt efter noget større at bo
  Jeg vil ikke dele med nogen.        0-024-06-5612-0                                     i. Nu er de desperate.
  Vejret er skønt og varmt, og den lille                        11.30 Jobhop       (TH)         Tilrettelæggelse: Inge Bang
  Prinsesse leger i sit badebasin. Men 09.00 Kaptajn og besætning             Hvad sker der, når et ægtepar bytter    Termansen.
  det er der også andre, der får lyst til,  byder velkommen (1:20)            job med hinanden ? Se med, når       Sendt første gang 7.12.06
  og pludselig er der slet ikke plads til   Ny serie om livet blandt besætningen     Marianne og Thyge Thygesen         0-024-06-0203-0
  Prinsessen.                 på Hurtigrute 365              overtager hinandens arbejde i en uge.
  0-085-06-1215-0               Året rundt og i al slags vejr sejler     Marianne skifter sit rengøringsjob ud  14.50 Nyheder på tegnsprog
                        MS "Midnatsol" fra Bergen til        med hverdagen som asfaltlægger,      0-012-07-9041-0
07.10 SKRÅL                  Kirkenes. Turen går langs Norges       hvor hun skal tromle og lægge asfalt
  SKRÅL FOR DIG med Jonas, 5½         smukkeste kyst og her bydes på        sammen med Thyges sjak. Imens      15.00 TV AVISEN med Vejret
  år.                     storslåede oplevelser. Kaptajn        passer Thyge hendes job som        0-012-07-3041-0
  Kan man bruge røde diamanter til en     Widding og hans besætning har        rengøringsassistent på en stor
  sang? Kan man lave en sang om fest,     hænderne fulde med at opfylde        virksomhed, hvor arbejdsdagen      15.10 Dawson's Creek (126:128)
  hajer og dinosaurer, balloner og      passagerernes ønsker og rederiets      begynder kl. 05.
  mågen IB? Ja, Jonas og Halfdan E      krav. Serien følger mandskabet i       Marianne og Thyge har hver sin       Amerikansk ungdomsserie.
  kan. Glæd dig til SKRÅÅÅÅÅL!        glæde og sorg gennem et           hjælper, som skal guide dem gennem     (Dawson's Creek)
  Tilrettelæggelse: Anette Tony        udfordrende år.               arbejdsdagens mange nye          Dawson opgiver at lave sin film
  Hansen.                   Nordvision fra Norge.            udfordringer - og som ikke lægger     færdig, efter Pacey har tabt alle hans
  www.dr.dk/oline               0-024-46-8649-0               fingrene imellem.             penge på aktiemarkedet. Men Joey
  0-080-34-8244-0                                     Sendt første gang 19.12.05         giver ikke op så let. Hun lægger sig i
                      09.30 Anne Sofie von Otter           0-087-00-4111-0              selen for at hjælpe sin gamle ven
07.30 Anton - min hemmelige ven        Den verdensberømte svenske                               med at få opfyldt sin drøm. Men er
  (3:8)                    mezzosopran Anne Sofie von Otter 12.00 TV AVISEN                    der stadig håb for Dawsons og
  Fjernsyn for dig              fortæller her i en samtale med Ann-     0-012-07-2041-0              Paceys venskab?
  - med Sebastian Klein, der har       Kristin Schevelew om sit liv og sin                           0-002-65-2423-0
  lige så travlt som sin nabo         fantastiske karriere.           12.10 21 SØNDAG
  Frederik, som skal nå alting        Nordvision fra Finland.           Sendt første gang 21.01.        16.00 Hjerteflimmer
  om morgenen - før børnehaven.        0-024-46-8215-0               0-010-07-2003-0              Dagens kærlighedspanel hjælper dig
  Sebastian leger mærkelige                                                      med små og store
  måder at gå på - lige som        10.00 DR-Friland: Masseovnen         12.50 DR1 Dokumentaren - En          kærlighedsproblemer sammen med
  Anton, og hos fiskehandler                                                     Sara Bro, og så kan du se, hvordan
                        (1:2)     (TH)             kultiveret rappenskralde (1:2)
  Finn får de historien om                                                      det går, når der skal 'det skal siges
                        Varmt vand, en dejlig stenovn og en          (TH)
  "Den lille rødspætte og hav-                                                    med blomster'.
                        behagelig varme?               - portræt af Lise Nørgaard.
  katten".                                                              Sendes også 28.01.
                        Så skal det være en masseovn! Inge      Der er ikke det, hun ikke kan
  Producere: Gitte Løkkegaard                                                     0-083-07-7204-0
                        og Niels fra Friland 9 har valgt netop    debattere - eller har en mening om:
  og Mogens Vemmer.
                        masseovnen som varmekilde i deres      lige fra politik over pop til
  0-080-29-2087-0                                                         16.30 - 17.30 Barracuda
                        hus. Erik fra Friland 2 har været i     pottetræning. Hun synes, at
                        lære hos ovnsætter Agner Thulesen      danskerne generelt brokker sig for
08.00 Gurli Gris                og har påtaget sig at bygge Inge og                         16.30 Snurre Snup og
  Et lille frø.                                      meget, og hun hader klynkeri. I
                        Niels' nye ovn. I to udsendelser       første del af Per Wennicks miniserie    bønnestagen
  Tegnefilm.                 følger vi byggeriet fra start til slut og  fortæller den snart 90årige Lise      0-002-06-8170-0
  Gurli Gris og hendes familie
                        lærer om masseovnens principper og      Nørgaard om sit liv før TV-serien
  elsker at hoppe i mudder, øffe       fordelagtige brændselsøkonomi.
  og grine højt. Mon de finder                               Matador: opvæksten og ungdommen     16.35 Monster allergi
                        Tilrettelæggelse: Michael Nørgaard      i Roskilde, uddannelsen, arbejdet     0-002-06-8102-0
  på nye grisede ting i dag?
                        Sendt første gang 26.5.04          som journalist, ægteskaberne og en
  0-085-38-3996-0               0-091-00-3832-0               skilsmisse, som gik hårdt ud over de  17.00 Troldspejlet
                                              4 små børn. Udsendelsen følger også    Nyt fra fantasiens verden i
08.05 Alfons Åberg og hemmelige 10.30 Kend dit hus (1:10) (TH)
                                              Lise Nørgaard privat, med gode       computerspil, film, tegneserier og
  Svipper                   Danskerne bygger om som aldrig        venner og med hunden Viffer, som      bøger.
  Når far ikke vil lege, så kan Alfons    før. Et typehus fra 67 skal have en     en veninde spøgefuldt kalder for      Vært: Jakob Stegelmann.
  heldigvis lege med sin hemmelige      tilbygning. En undersøgelse af        "Svinet". Desuden medvirker 2       0-080-07-3203-0
  ven Svipper.                jordbunden sikrer, at grunden under     døtre, tvillingerne Anne og Bente.
  0-080-87-1648-0               tilbygningen ikke skrider. Frank       Musik: Bent Fabricius-Bjerre.      17.30 - 18.00 Fjernsyn for dig
                        Damgaard tager seerne med ud på en      Fotograf: Morten Krüger.
08.15 Charlie & Lola              række byggepladser for at høre om      Sendt første gang 17.2.         17.30 Den lille Brandskole
  Jeg har det ikke så godt.          istandsættelse, ombygning og         0-024-06-0237-0               På den lille brandskole lærer de
  0-085-38-9560-0               vedligeholdelse af almindelige huse.                          unge brandbiler, at der skal mere end
                        www.dr.dk/kenddithus           13.50 Aftenshowet               flot rød maling og en høj sirene for
08.30 OBS (TH)                 Sendt første gang 18.9.05.          Genudsendelse med Louise Wolff og     at være helt!
  Oplysning til borgerne om          0-025-59-4024-0               Peter Kær.                 0-085-06-1404-0
  samfundet.                                        0-017-07-1126-0
  0-013-07-0104-0                                        Side 1 af 14
                                              22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Mandag 22.januar
17.55 Gurli Gris             22.00 Hercule Poirot: Dyster
  Papegøjen.                cypres
  Tegnefilm.                Engelsk krimi fra 2003.
  Gurli Gris og hendes familie       (Agatha Christie's Poirot: Sad
  elsker at hoppe i mudder, øffe      Cypress)
  og grine højt. Mon de finder       Den unge Elinor Carlisle bliver dømt
  på nye grisede ting i dag?        til døden for to mord. Hercule Poirot
  0-085-38-3929-0              overværer retssagen, og selv om alt
                       peger på, at Elinor er skyldig, føler
18.00 Aftenshowet              den lille detektiv, at der er noget galt.
  DR1s daglige aktualitetsprogram,     Men hvad er det præcist, der ikke
  live fra Rådhuspladsen i København,    stemmer? Elinor tænker tilbage til
  med Sisse Fisker og Mads         begyndelsen på det hele. Hun var
  Steffensen.                forlovet, forelsket, lykkelig, men så
  0-017-07-1127-0              modtog hun et brev...
                       Poirot: David Suchet.
18.30 TV AVISEN med Sport          Elinor Carlisle: Elisabeth Dermot
  0-012-07-4041-0              Walsh.
                       Roddy Winter: Rupert Penry-Jones.
18.55 Aftenshowet med Vejret         Manuskript: David Pirie efter Agatha
  DR1s daglige aktualitetsprogram,     Christies roman.
  live fra Rådhuspladsen i København,    Instruktion: David Moore.
  med Sisse Fisker og Mads         0-002-65-0862-0
  Steffensen.
  0-017-07-1128-0           23.35 OBS (TTV)
                      Oplysning til borgerne om
19.30 Genbrugsguld (3:8) (TTV)       samfundet.
  Ole og Rikke er et moderne       0-013-07-0104-0
  landmandspar med både 100
  malkekøer - og to små børn i     23.40 Supervulkanen (1:2)
  besætningen. Selvom begge forældre   Britisk dramadokumentar fra 2004.
  gerne vil gøre børneværelset lidt    (Supervolcano)
  mere indbydende, kniber det både    Rick Lieberman, som står i spidsen
  med ideer og tid. Efter en tur på    for forskerholdet, der overvåger
  genbrugsstationen har Anja, Kuno    supervulkanen i Yellowstone
  og Birgitte dog masser af ideer, der  Nationalpark, står i et dilemma. Et
  både kan glæde børn, voksne og     massivt jordskælv kan føre til et
  måske få køernes mælkeydelse til at   vulkanudbrud, der kan lægge det
  stige ...                meste af USA øde. Skal han advare
  Sendes også 23. og 24.1         og skabe panik, eller skal han
  0-094-07-0103-0             nedtone risikoen. Politikerne presser
                       på for det sidste, og imens ulmer det
20.00 Kløvedal i Kina (2:7) (TTV)      faretruende i Yellowstone.
  Troels Kløvedal og hans besætning     Rick Lieberman: Michael Riley.
  er godt i gang med det store togt, der  Maggie Chin: Jane McLean.
  i løbet af et halvt år skal bringe    Wendy Reiss: Rebecca Jenkins.
  sejlskibet Nordkaperen op langs      Jock: Gary Lewis.
  Kinakysten og videre ad Yangtze-     Matt: Shaun Johnston.
  floden til det centrale Kina. Men     Dave: Adrian Holmes
  hårdt vejr giver problemer - og det er  Michael Eldrigde: Tom McBeath.
  svært at holde tidsplanen. Til      Manuskript: Edward Canfor-Dumas.
  gengæld bliver der tid til et       Instruktion: Tony Mitchell.
  overraskende besøg: Hans Kongelige    2. del sendes næste mandag.
  Højhed, prins Joachim, melder       0-002-31-3505-0
  pludselig sin ankomst og kommer
  ombord med friske forsyninger     00.30 Hjerteflimmer
  hjemmefra.                Dagens kærlighedspanel hjælper dig
  Sendt første gang 21.3.04         med små og store
  Sendes også 3.2.             kærlighedsproblemer sammen med
  0-092-81-8054-0              Sara Bro, og så kan du se, hvordan
                       det går, når der skal 'det skal siges
21.00 - 22.00 TV AVISEN med         med blomster'.
  Horisont og SportNyt           Sendes også 28.01.
                       0-083-07-7204-0
21.00 TV AVISEN (TTV)
  0-012-07-5041-0            01.00 Godnat
                       0-092-06-1562-0
21.25 Horisont
  Sendes også 23.01.
  0-010-07-2903-0

21.50 SportNyt
  0-060-07-0041-0
                                       Side 2 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Tirsdag 23.januar
06.30 - 08.30 Morgenhår          08.30 Rabatten (3:19) (TH)        10.30 Kend dit hus (2:10) (TH)        13.00 Genbrugsguld (3:8) (TH)
                       Ulrik Aarhus er denne gang gået på     Danskerne bygger om som aldrig       Genbrugsguld er programmet, hvor
06.30 Emil fra Lønneberg           jagt i avisernes "bortgives"-       før. I et parcelhus fra 76 skal der     Anja Thordal sammen med sine to
  Markedsdagen.               annoncer. Mange mennesker vælger      laves stort badeværelse. Det går ud     gør-det-selv eksperter Kuno Bonne
  Om ham der Emil og alle hans       nemlig at forære møbler eller andre    over hoveddøren. Men kan det        og Birgitte Thiesen redder ting der er
  skarnstreger. Emil kommer med på     ting væk, og ofte er det helt       overhovedet betale sig at renovere     for gode til at blive smidt ud. Vi
  marked. Han vil så gerne have en ny    almindelige brugbare ting. Derfor     badeværelser? Frank Damgaard tager     besøger en familie, der står med et
  hest,men hans far har selvfølgelig    ligger der en sand guldgrube derude    seerne med ud på en række          problem, de gerne vil have
  ikke råd.                 og venter. I bedste Rabatten-stil     byggepladser for at høre om         Genbrugsguld til at hjælpe med.
  0-085-39-6001-0              skaffer Ulrik Aarhus sig en gratis     istandsættelse, ombygning og        Måske mangler familien en sofa, en
                       trailer, og sætter sig for at fylde den  vedligeholdelse af almindelige huse.    seng eller noget helt tredje. Jagten
                       med gratis ting og sager. Hvad han     www.dr.dk/kenddithus            går ind på genbrugspladsen, hvor det
07.00 Den lille prinsesse          så kan sælge herlighederne for - det    Sendt første gang 25.9.05.         vil vise sig, om Anja, Kuno og
  Jeg vil ha min tand!           kan du se i Rabatten i aften.       0-025-59-4032-0               Birgitte finder det der skal med hjem
  Den lille Prinsesse har smukke hvide   Sendt første gang 18.1                                 på værkstedet og trylles om til rigtigt
  tænder, som hun er meget stolt af.    0-094-07-0303-0                                    genbrugsguld. Til sidst tager Anja ud
  Men en dag opdager hun, at en af
                                           11.00 DR-Derude på Hjelm (1:2)
                                            (TH)                    og overrasker familien med de ting,
  dem er begyndt at rokke. Og til sidst                                              Kuno og Birgitte har sat i stand.
  falder
                      09.00 Kaptajn og besætning          På jagt efter Marsk Stig.
                                            Tilrettelæggelse:              Sendt første gang 22.1
  den endda ud. Og det er netop den     byder velkommen (2:20)
                                            Søren Ryge Petersen.            Sendes også 24.1
  dag, de alle sammen skal          Det er nu konsessionen til Hurtigrute
                                            Sendt første gang 26.08.99         0-094-07-0103-0
  fotograferes.               365 skal i land
  0-085-06-1201-0              Året rundt og i al slags vejr sejler   0-090-24-7618-0
                       MS "Midnatsol" fra Bergen til                           13.25 Aftenshowet
                       Kirkenes. Turen går langs Norges    11.30 Desperate boligdrømme          Genuds.
07.10 SKRÅL                                                             0-017-07-1127-0
  SKRÅL for dig ....... med Olivia.     smukkeste kyst og her bydes på      (3:4)      (TH)
  Tror du, at der findes en konge, en    storslåede oplevelser. Kaptajn      DR Dokumentar har fulgt 5
  dronning, en prinsesse, 6 heste, 3     Widding og hans besætning har       førstegangskøbere i deres jagt på en
                                                                 14.20 Ildsjæle - Kurt og de nye
  dresserede hunde i Olivias         hænderne fulde med at opfylde       bolig.                   knæ    (TH)
  musikvideo? Det gør der!          passagerernes ønsker og rederiets     I tredje afsnit kan du blandt andet     Overlæge Kurt Skovgaard Jakobsen
  Mød Olivia, Halfdan E og alle de      krav. Serien følger mand-skabet i     møde Claus og Ida, der bor i en lille    fra Slagelse Sygehus er en ildsjæl,
  andre i SKRÅÅÅÅÅL.             glæde og sorg gennem et          to-værelses lejlighed med deres to     der gør en forskel. Ved at ændre
  Tilrettelæggelse: Anette Tony       udfordrende år.              børn. Hele familien sover sammen i     kulturen på sygehuset, både blandt
  Hansen.                  Nordvision fra Norge.           det ene rum og i det andet skal alt     læger og patienter, har han
  0-080-34-8252-0              0-024-46-8657-0              andet liv foregå. I to år har de      effektiviseret sin afdeling væsentligt.
                                            forgæves ledt efter noget større at bo   Han har næsten halveret liggetiden
07.30 Snip Snap Snude           09.30 Deadline 2. sektion          i. Nu er de desperate.           og fordoblet produktionen, for de
  Forskellige fantasifulde børn digter    Ulrich Beck og det globale        Tilrettelæggelse: Inge Bang         samme penge. Et hold bestående af
  historier hjemmefra og drager ud      risikosamfund.              Termansen.                 en overlæge, en sygeplejerske og 2
  med den store snip snap snude-bog     Han er en af vor tids store tænkere    Sendt første gang 7.12.06          patienter fra nabosygehuset kommer
  for at finde billeder, lyde og kulisser  og brød igennem til offentligeden i    0-024-06-0203-0               på besøg for at se, hvordan Kurt
  at vække historien til live med.      1986 med teorien om                                  Jakobsens system fungerer. Et
  0-080-06-1404-0              risikosamfundet. Nu vil han have os 12.00 TV AVISEN                  system, som blandt andet betyder, at
                       til at se globaliseringen i øjenene og  0-012-07-2042-0               patienterne opereres på samlebånd
                       være kosmopolitiske realister.                            og presses til at gå kun få timer efter
07.50 Nasse                  Sendes også 16.01.                                  operationen. Men til gæsternes store
  finder et reb.                                  12.10 Horisont
                       0-010-07-4201-0              Sendt første gang 22.01.          overraskelse har både personale og
  Nasse er en bjørn, der ikke ved ret                                               patienter fået det bedre. Og staten
  meget. Men han har mange gode                            0-010-07-2903-0
                      10.00 DR-Friland: Masseovnen                               sparet mange penge. Kurt Jakobsen
  venner, som gerne vil hjælpe ham.                                                har modet til at ændre
  Så når Nasse finder mærkelige ting     (2:2)      (TH)          12.35 Grøn glæde (8:10)
                                                                  vanetænkningen og gennemføre nye
  på vejen, hjælper de ham med at      I andet afsnit skal vi besøge to     Mette har sat sig for at sy et rigtigt
                                                                  ideer. Tilrettelæggelse: Per Dohm og
  finde ud af, hvad tingenen skal      familier i dels et parcelhus og      godt hjælpemiddel der skal bruges,
                                                                  Niels Haunstrup-Suzuki.
  bruges til.                dels i et husmandssted. Begge       når haven skal luges og ordnes.
                                                                  Sendt første gang 8.12.05
  0-080-12-6306-0              familier har valgt masseovnen som     Snedkeren er ved at fremstille sin
                                                                  0-034-05-9703-0
                       deres primære varmekilde, men det     usædvanlige bænk-rundt-om-et-træ,
08.00 Gurli Gris               er ovne, som er vidt forskellige. Vi   og dette er en opgave for den, som er
                       hører om brændselsøkonomi og       mere end almindelig fingernem. I     14.50 Nyheder på tegnsprog
  Hikke.                                                              0-012-07-9042-0
  Tegnefilm.                 madlavning i den store ovn. Inge og    Buskerud besøges en haveejer, der i
  Gurli Gris og hendes familie        Niels lægger de sidste sten på deres   allerhøjste grad er optaget af
  elsker at hoppe i mudder, øffe       masseovn og glæder sig nu til at den   pelargonia.               15.00 TV AVISEN med Vejret
                       skal "fyres ind".             Nordvision fra Norge.            0-012-07-3042-0
  og grine højt. Mon de finder
  på nye grisede ting i dag?         Tilrettelæggelse: Michael Nørgaard    0-024-46-7839-0
  0-085-38-4003-0              Sendt første gang 2.6.04                              15.10 Dawson's Creek (127:128)
                       0-091-00-3859-0
08.05 Alfons Åberg - godnat                                                     Amerikansk ungdomsserie.
  Alfons vil ikke sove og                                                     (Dawson's Creek)
  kalder hele tiden på sin far.                                                  Der er gået fem år, siden vennernes
  Til sidst falder far i søvn inde i                                                veje skiltes. Nu mødes de alle igen
  stuen, og så kan Alfons også sove.                                                til Dawsons mors bryllup i Capeside.
  0-080-87-1656-0                                                         Hvordan er det gået dem i
                                                                  mellemtiden?
                                                                  0-002-65-2431-0
08.15 Charlie & Lola
  Jeg skynder mig.
  0-085-38-9579-0
                                      Side 3 af 14
                                                 22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Tirsdag 23.januar
16.00 Special                19.30 Hvad er det værd (4:19)      22.00 Hvor kragerne vender (4)
  Bind snørrebåndene stramt på dine      (TTV)
  dansesko. I dag får du en guide til 10   Louise Sloth besøger Barbie-museet,   Engelsk komediedramaserie fra
  popplader fra årene 1995-2005, du     hvor 5000 Barbie-dukker i alle     2005.
  bør eje. Fra Spice til Justified.     afskygninger fortæller historien om   (Distant Shores)
  Sendt første gang 31.08.05         den veldrejede dukkes udvikling fra   Lisa Shore og Duncan kan
  0-083-05-4103-0              fødslen i 1959 og op til i dag.     efterhånden næsten ikke holde
                       Du kan også møde 11-årige Phillip,   fingrene fra hinanden. Men Bill,
16.15 SPAM                  som gerne vil have sit våben      Lisas mand, ænser som sædvanlig
  Chris præsenterer ugens SPAM liste,    vurderet. Og så kan du se, hvad et   ingenting. Han er optaget af en ny
  nye spamtestere og vold blærede      Michael Ancher-maleri og et royalt   patient, Gideon. Da han var ung, fik
  hjemmesider. Danny drengen viser      kaminur kan koste.           Gideon at vide, at hans hjerte er
  hvordan du 'Pepper din Pc' op til     Sendes også 24. og 25.1         svagt, og at han absolut ikke må
  2007. Vi lures, champ! Læs mere på     0-094-07-0204-0             anstrenge sig fysisk. Nu kan Bill
  www.dr.dk/SPAM                                   fortælle ham, at diagnosen var
  Sendes også 25.01.         20.00 Uventet besøg (4:8) (TTV)        forkert - Gideon fejler intet. Men
  0-083-07-4904-0            Ivan er 29 år og har bosat sig i      nyheden gør ikke Gideon glad. I
                     Sydafrika - en lille by der hedder     stedet sagsøger han klinikken, fordi
16.30 - 17.30 Barracuda          Waterfall lidt udenfor Bhutan. Her     han har mistet 40 år af sit liv.
                     sælger Ivan medicin til de lokale      0-002-06-6080-0
16.30 Shin chan,             læger og dækker et stort område af
  Babyen kommer hjem           landet. Han blev sidste år gift med  22.45 Columbo: En sag om ære
  Japansk tegnefilmserie.        Leanne, som er engelsk men født og    Amerikansk krimi fra 1976.
  Mød Shin Chan og hans familie:     opvokset i Sydafrika. Ivans familie    (Columbo: A Matter Of Honor)
  Shin Chan er ret strid, men hans    var med til bryllupet men desværre    En tidligere tyrefægter redder en ung
  familie er stridere!          ikke hans lillesøster, som han er nært  fyr fra at blive dræbt af en gal tyr.
  Dansk tale.              knyttet til og som han flittigt      Senere vil tyrefægteren gøre en ende
  0-085-37-5241-0            udveksler breve og e-mails med.      på tyrens liv sammen med sin gamle
                     Camilla tager lillesøster Carina med   ven, den unge mands far. Det bliver
16.35 Lucky Luke             til et hjerteligt gensyn i Waterfall -  også enden på vennens liv.
  Tilbage til samfundet.         og det bliver et sjovt og bevægende    Tilfældigvis er Columbo i nærheden.
  0-085-39-1875-0            møde i smukke omgivelser.         Columbo: Peter Falk.
                     Sendes også 24. og 25.1.         Luis Montoya: Ricardo Montalban.
                     0-092-07-0141-0              Sanchez: Pedro Armendáriz Jr.
17.00 Store NØRD                                  Manuskript: Brad Radnitz.
  Lyd og ører.                                   Instruktion: Ted Post.
  Værter: Simon Bressendorff og
                    20.30 Kender du typen (4:8)
                     (TTV)                   0-002-64-7624-0
  Søren Thor Jørgensen.
  0-080-06-3304-0            Han kan hænge med hovedet nedad i
                     et helt kvarter! Han kan løbe, cykle 00.00 Point Men
                     og lave armbøjninger. Og så kan han    Amerikansk actionfilm fra 2001.
17.30 Lille NØRD             bage kager, så fuglene synger. Vores   (The Point Men)
  Sangfugle.               kendte hovedperson er et         Mossad-agenten Tony og hans team
  Fjernsyn for dig            ordensmenneske med mange         får ordre til at likvidere terroristen
  Værter og manuskript: Jeppe Vig    talenter, og livsstils-eksperterne    Amar. For sent opdager Tony, at de
  Find og Marie Christensen-       Christine Feldthaus og Niels Erik     forfølger den forkerte mand. Manden
  Dalsgaard.               Folmann kommer på lidt af en       bliver skudt, men teamet falder i
  0-080-06-0209-0            opgave, når de blandt andet skal     baghold, og Tonys partner dør.
                     gætte, hvordan vores hovedperson så    Hjemme i Israel falder Tony i unåde.
18.00 Aftenshowet             ud for 30 år siden. Vært Jens       Alle tror Amar er død, men da
  DR1s daglige aktualitetsprogram,    Blauenfeldt kommer også på arbejde,    medlemmerne af Tonys team én for
  live fra Rådhuspladsen i København,  når han bogstavelig talt må kravle    én begynder at dø, ved han bedre og
  med Sisse Fisker og Mads        efter den kendte hovedpersons       beslutter sig for at tage sagen i egen
  Steffensen.              yndlings-læsestof. Men er det mon     hånd og gå på jagt efter Amar.
  0-017-07-1129-0            en fodboldtræner, en politiker eller   Tony: Christopher Lambert.
                     en skuespiller, vi er på besøg hos? Se  Amar: Vincent Regan.
18.30 TV AVISEN med Sport         med når Christine og Niels forsøger    Maddy: Kerry Fox
  0-012-07-4042-0            at sætte navn på typen.          Manuskript: Avi Nesher efter roman
                      Vært: Jens Blauenfeldt          af Steven Hartov.
18.55 Aftenshowet med Vejret       Sendes også 25. og 26.1          Instruktion: John Glen.
  DR1s daglige aktualitetsprogram,    0-089-07-7704-0              0-002-52-4956-0
  live fra Rådhuspladsen i København,
  med Sisse Fisker og Mads      21.00 - 22.00 TV AVISEN med        01.25 Godnat
  Steffensen.              Kontant og SportNyt            0-092-06-1562-0
  0-017-07-1130-0
                      21.00 TV AVISEN (TTV)
                       0-012-07-5042-0

                      21.25 Kontant
                       Sendes også 24.01.
                       0-010-07-2804-0

                      21.50 SportNyt
                       0-060-07-0042-0
                                     Side 4 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Onsdag 24.januar
06.30 - 08.30 Morgenhår           08.15 Charlie & Lola          10.30 Kend dit hus (3:10) (TH)        13.00 Hvad er det værd (4:19)
                       Bøh! Blev du forskrækket?        Danskerne bygger om som aldrig        (TH)
06.30 Emil fra Lønneberg           0-085-38-9587-0             før. Der skal mere lys ind i et hus fra   Hvad er det værd er programmet,
  Julegildet på Katholt.                               1984. Arkitekten ordinerer karnapper    som giver dig svar på, hvad dine
  Om ham der Emil og alle hans       08.30 Genbrugsguld (3:8) (TH)       og ovenlys. I mange huse er der       loppefund, arvestykker og
  skarnstreger. Far og mor er til      Genbrugsguld er programmet, hvor     problemer med indeklimaet. Det       kunstgenstande er værd. Sammen
  julegilde, så Emil inviterer alle     Anja Thordal sammen med sine to     betyder meget for vores trivsel.      med eksperter fra kunst- og
  fattiglemmerne til fest på Katholt     gør-det-selv eksperter Kuno Bonne    Alligevel findes der næsten ingen      antikvitetsbrancen sætter Louise
  imens.                   og Birgitte Thiesen redder ting der er  viden om indeklima i boliger. Det      Sloth hver uge pris på seernes ting.
  0-085-39-6028-0              for gode til at blive smidt ud. Vi    skal der laves om på.            Og det kan være alt fra bamsen og
                       besøger en familie, der står med et   www.dr.dk/kenddithus            blikbiler til moderne malerier og
                       problem, de gerne vil have        Sendt første gang 2.10.05.         Madam Blå.
07.00 Den lille prinsesse                               0-025-59-4040-0
                       Genbrugsguld til at hjælpe med.                           Sendt første gang 23.1
  Jeg vil ikke ha' hjælp!
                       Måske mangler familien en sofa, en                          Sendes også 25.1
  Den lille Prinsesse er så træt af, at
  hun får hjælp til alting. Både når hun   seng eller noget helt tredje. Jagten  11.00 DR-Derude på Hjelm (2:2)        0-094-07-0204-0
  skal have tøj på og når hun skal      går ind på genbrugspladsen, hvor det    (TH)
  pudse næse. Så hun beslutter, at hun    vil vise sig, om Anja, Kuno og       På jagt efter Marsk Stig.        13.25 Aftenshowet
  vil gøre alt selv. Men der er nu      Birgitte finder det der skal med hjem   Tilrettelæggelse:             Genuds.
  nogen ting, er er lidt for vanskelige.   på værkstedet og trylles om til rigtigt  Søren Ryge Petersen.           0-017-07-1129-0
  0-085-06-1202-0              genbrugsguld. Til sidst tager Anja ud   Sendt første gang 26.08.99
                       og overrasker familien med de ting,    0-090-24-7626-0             14.20 Uventet besøg (4:8) (TH)
07.10 SKRÅL                  Kuno og Birgitte har sat i stand.                         Ivan er 29 år og har bosat sig i
  I dag skal du møde Jonatan i        Sendt frøste gang 22.1         11.30 Ildsjæle - Kurt og de nye      Sydafrika - en lille by der hedder
  SKRÅL.                   0-094-07-0103-0              knæ      (TH)           Waterfall lidt udenfor Bhutan. Her
  Hjemme på sit værelse har Jonatan                         Kurt og de nye knæ             sælger Ivan medicin til de lokale
  en kuffert fuld af udklædnings-tøj. 09.00 Kaptajn og besætning          Overlæge Kurt Skovgaard Jakobsen      læger og dækker et stort område af
  Jonatan og hans venner elsker                           fra Slagelse Sygehus er en ildsjæl,    landet. Han blev sidste år gift med
                      byder velkommen (3:20)
  nemlig at klæde sig ud som                             der gør en forskel. Ved at ændre      Leanne, som er engelsk men født og
                      Der er nedskæringer på vej på
  superhelte.                                    kulturen på sygehuset, både blandt     opvokset i Sydafrika. Ivans familie
                      hurtigruten MS "Midnatsol"
  Han har lavet en sang om superhelte.                        læger og patienter, har han        var med til bryllupet men desværre
                      Året rundt og i al slags vejr sejler
  Mon det lykkes at få den færdig                          effektiviseret sin afdeling væsentligt.  ikke hans lillesøster, som han er nært
                      MS "Midnatsol" fra Bergen til
  med Halfdan E's hjælp?                               Han har næsten halveret liggetiden     knyttet til og som han flittigt
                      Kirkenes. Turen går langs Norges
  Tilrettelæggelse: Tina Svendsen.                          og fordoblet produktionen, for de     udveksler breve og e-mails med.
                      smukkeste kyst og her bydes på
  www.dr.dk/oline                                  samme penge. Et hold bestående af     Camilla tager lillesøster Carina med
                      storslåede oplevelser. Kaptajn
  0-080-34-8236-0                                  en overlæge, en sygeplejerske og 2     til et hjerteligt gensyn i Waterfall -
                      Widding og hans besætning har
                                           patienter fra nabosygehuset kommer     og det bliver et sjovt og bevægende
                      hænderne fulde med at opfylde
                                           på besøg for at se, hvordan Kurt      møde i smukke omgivelser.
07.30 Os - det er bare os (4:12)      passagerernes ønsker og rederiets
                                           Jakobsens system fungerer. Et       Sendt første gang 23.1.
  Fjernsyn for dig.            krav. Serien følger mandskabet i
                                           system, som blandt andet betyder, at    0-092-07-0141-0
  Hvem kan spille længst         glæde og sorg gennem et
  yoyo, Emil, Bella eller Emilia?     udfordrende år.              patienterne opereres på samlebånd
  Kan man fortælle "bukkebruse",     Nordvision fra Norge.           og presses til at gå kun få timer efter 14.50 Nyheder på tegnsprog
  når man hopper bukkespring?       0-024-46-8665-0              operationen. Men til gæsternes store    0-012-07-9043-0
  Slår Emil guinnesrekorden i                            overraskelse har både personale og
  Rapsang?               09.30 Absolute Smagsdommerne         patienter fået det bedre. Og staten   15.00 TV AVISEN med Vejret
  Som sædvanlig er der gåder                             sparet mange penge. Kurt Jakobsen     0-012-07-3043-0
                      2006                    har modet til at ændre
  og film.
                      tygger på ugens kulturtilbud... sutter,  vanetænkningen og gennemføre nye 15.10 Dawson's Creek (128:128)
  Til sidst "vind en T-Shirt" i
                      synker, eller spytter ud.         ideer. Tilrettelæggelse: Per Dohm og
  "Lokkehjulet".
                      Et væld af festklædte           Niels Haunstrup-Suzuki.
  Gæt dagens patteord:                                                     Amerikansk ungdomsserie.
                      smagsdommere ser tilbage på kultur-    Sendt første gang 8.12.05
  "Basketti"?                                                          (Dawson's Creek)
                      året der gik og fester igennem over    0-034-05-9703-0
  Medvirkende:                                                         Jennifer er blevet indlagt på
                      store, morsomme, men også pinlige
  Emilia Huusfeldt, Bella Benzon og                                               hospitalet, og det står klart, at hun
                      øjeblikke.
  Emil Andresen Kærså.
                      Vært: Adrian Hughes.
                                          12.00 TV AVISEN                ikke har langt igen. Mens vennerne
  Tilrettelæggelse:                                 0-012-07-2043-0              tager afsked med Jennifer, indser
                      www.dr.dk/smagsdommerne
  Charlotte Fogh, Lise Jørgensen og                                               Joey, at tiden er kommet til at vælge.
                      Fra DR2
  Anette Tony Hansen.                               12.10 Kontant                 Dawson eller Pacey?
                      0-023-06-4037-0
  0-080-18-1471-0                                  Sendt første gang 23.01.          0-002-65-2458-0
                                           0-010-07-2804-0
                      10.10 Kom indenfor
08.00 Gurli Gris               En film om indgange, porte og døre.                       16.00 Boogie Update
  Cykler.                                     12.35 Grøn glæde (9:10)            Nanna viser alle de nyeste
                       Indgangen i et hus kan virke enten
  Gurli Gris og hendes familie                            Hvad gør man ved haven, når        musikvideoer, interviewer de største
                       indbydende eller afvisende. Den kan
  elsker at hoppe i mudder, øffe                           kroppen svigter og tiden ikke slår til?  stjerner og giver dig overblik over,
                       fortælle os en del om, hvem der bor
  og grine højt. Mon de finder                            Her møder vi en kvinde der af       hvad der rykker lige nu.
                       bag den og den kan signalere noget
  på nye grisede ting i dag?                             tvingende nødvendighed har lært sig    0-083-07-8303-0
                       om hvad der venter os, når vi træder
  0-085-38-4011-0                                  at passe sin have på en meget
                       ind over dørtrinnet.
                       Nordvision fra Sverige.         anderledes måde! Her er også gode 16.30 - 17.30 Barracuda
08.05 Alfons Åberg - fikst klaret       0-024-39-1271-0             råd at hente om hvordan du
  Alfons' fætre siger, at han er                           organiserer din have sådan at den    16.30 Pucca
  for lille til at være med til at                          ikke stjæler al din tid.          0-002-06-8403-0
  spille kort. Derfor spiser han                           Nordvision fra Norge.
  alle farmors kager, selv om han                          0-024-46-7847-0
  ikke må.
  0-080-87-1664-0
                                      Side 5 af 14
                                                    22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Onsdag 24.januar
16.35 Hannah Montana             19.30 De moderne familier (2:6)       22.00 En sag for Frost (24)         23.45 Forbrydelsen (3:20)
  Miley er 14 år og en helt almindelig     (TTV)                    Engelsk krimiserie fra 1999.           (TTV)
  pige - bortset fra når hun hedder      En ny start.                 (A Touch of Frost)             En thriller af Søren Sveistrup.
  Hannah Montana, er en feteret        En dokumentarserie om livet med        Frost er millimeter fra en         Sarah og Jan er sikre på, hvor den
  popstjerne og rejser verden rundt på    dine, mine og vores børn.           disciplinærsag, da han går over      eftersøgte John Lynge befinder sig.
  1. klasse! Men Miley vil helst bare     Dan og Hannah venter deres første       stregen under afhøringen af        Jan vil ikke vente på forstærkning,
  behandles som alle andre teenagere,     fælles barn, selvom de tilsammen har     narkohandleren Richie Dearne.       og det får konsekvenser. Og så
  så livet som Hannah Montana holder     5 i forvejen. Christian og Heidi er på    Dearne må sættes på fri fod, og      dukker der nye, tunge spor op på
  hun hemmeligt.               jagt efter et nyt sted at bo, de vil væk   selvom Frost ikke har opgivet at få    Nannas gymnasium. Imens begynder
  0-002-06-8318-0               fra fortiden og starte forfra         ram på ham, får den            både Troels og hans politiske
                        med alle deres i alt 6 børn. Hvordan     temperamentsfulde politimand snart     rådgiver Rie at få problemer, fordi
17.00 Junior                  præsenterer mor sin nye kæreste og      andet at se til. Hans chef Mulletts    der siver fortrolige oplysninger ud -
  JUNIOR er DR1s ugentlige program      hvad siger de store teenagebørn når      golfmakker har fået stjålet sin      men er det fra politiet eller fra
  for de 8-12 årige drenge og piger.     en ny voksen flytter ind og overtager     Mercedes, og Mullett insisterer på, at   Troels' stab? Pernille og Theis er
  Programmets værter Kristoffer Ødorf     opmærksomheden fra far ?           det er en sag for Frost.          lammet af sorg og får mere viden om
  og hans ven Simon, som er halvt       Tilrettelæggelse:               Frost: David Jason.            forbrydelsen, der gør sorgen endnu
  menneske/ halvt fisk underholder      Vibeke Heide-Jørgensen og           Mullett: Bruce Alexander.         mere ubærlig.
  hver uge i studiet med vilde,        Inge Bang Termansen.             Cremond: Melanie Thaw.           Medvirkende:
  spændende og fede historier.        Co-produktion mellem:             Manuskript: Malcolm Bradbury efter     Sarah: Sofie Gråbøl.
  Det handler om drømme, klamme        DR TV og Angel Production.          R.D. Wingfields romaner.          Troels: Lars Mikkelsen.
  skoletoiletter og gyserhistorier.      Sendt første gang 24.2.04           Instruktion: Adrian Shergold.       Theis: Bjarne Henriksen.
  0-080-07-3414-0               Sendes også 25.1.               0-002-62-7534-0              Pernille: Ann Eleonora Jørgensen.
                        0-021-42-5826-0                                     Jan: Søren Malling.
17.30 - 18.00 Fjernsyn for dig                              23.40 Onsdags Lotto              Rie: Marie Askehave.
                       20.00 DR1 Dokumentaren - En           Måske bliver du onsdags-          Endvidere:
17.30 Snip Snap Snude              kultiveret rappenskralde (2:2)        millionær.                 Troels II Munk, Bent Mejding,
  Forskellige fantasifulde børn digter     (TTV)                    0-092-07-0205-0              Michael Moritzen, Julie Ølgaard,
  historier hjemmefra og drager ud      - portræt af Lise Nørgaard.                               Laura Christensen, Cyron Melville,
  med den store snip snap snude-bog      Der er ikke dét, hun ikke kan                              Casper Steffensen, Nicolaj
  for at finde billeder, lyde og kulisser   debattere eller har en mening om:                            Kopernikus, Laura Drasbæk,
  at vække historien til live med.      lige fra politik over pop til                              Solbjørg Højfeldt, Johan Gry,
  0-080-06-1404-0               pottetræning. Hun synes, at                               Benjamin Boe Rasmussen, Tina
                        danskerne generelt brokker sig for                            Gylling Mortensen, Rita Angela,
17.50 Sallies historier            meget, og hun hader klynkeri. I                             Anne Marie Helger, Jens Jørn
  Hr. Wilders stjerne.            anden del af Per Wennicks miniserie                           Spottag, Finn Storgaard, Mogens
  Dansk tegnefilm.              fortæller den snart 90årige Lise                             Holm, Kasper Leth Hansen, Jonas
  Da Hr. Wilder var en lille dreng,      Nørgaard om sit liv med TV-serien                            Leth Hansen, Thorbjørn Hummel,
  ønskede han sig en stjerne til       Matador og tiden op til i dag.                              Ole Boisen, Mette Kolding, Rasmus
  sin fødselsdag, men han fik         Musik: Bent Fabricius-Bjerre.                              Hammerich, Nukaka Coster-Waldau
  bare en gyngehest. Nu er Hr.        Fotograf: Morten Krüger.                                 og Paula Larrain.
  Wilder en voksen mand, og          Sendes også 29.1 og 2.2.                                 Manuskript: Torleif Hoppe og Søren
  han vil stadig gerne have en        0-024-06-0410-0                                     Sveistrup.
  stjerne ....                                                             Instruktion: Birger Larsen.
  Manuskript:                21.00 - 22.00 TV AVISEN med                                Foto: Eric Kress, dff.
  Kim Fupz Aakeson.              Penge og SportNyt                                    Productiondesign: Niels Sejer
  Produceret af Angel Film.                                                      Musik: Frans Bak.
  0-080-20-1596-0                                                           "Uegnet for børn."
                       21.00 TV AVISEN (TTV)                                   Senddt første gang 21.1.
                        0-012-07-5043-0
18.00 Aftenshowet                                                            0-059-06-1003-0
  DR1s daglige aktualitetsprogram,  21.25 Penge
  live fra Rådhuspladsen i København,                                                00.45 Boogie Update
                     Sendes også 25.01.
  med Sisse Fisker og Mads                                                       Nanna viser alle de nyeste
                     0-010-07-2104-0
  Steffensen.                                                             musikvideoer, interviewer de største
  0-017-07-1131-0                                                           stjerner og giver dig overblik over,
                       21.50 SportNyt                                       hvad der rykker lige nu.
                        0-060-07-0043-0                                     0-083-07-8303-0
18.30 TV AVISEN med Sport
  0-012-07-4043-0
                                                                   01.15 Godnat
18.55 Aftenshowet med Vejret                                                      0-092-06-1562-0
  DR1s daglige aktualitetsprogram,
  live fra Rådhuspladsen i København,
  med Sisse Fisker og Mads
  Steffensen.
  0-017-07-1132-0
                                       Side 6 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Torsdag 25.januar
06.30 - 08.30 Morgenhår           08.30 Hvad er det værd (4:19)                            13.00 De moderne familier (2:6)
                        (TH)                  11.00 DR-Derude i Skotland (1:2)       (TH)
06.30 Emil fra Lønneberg           Hvad er det værd er programmet,      (TH)                   En ny start.
  Auktion på Bakkegården.          som giver dig svar på, hvad dine      Søren Ryge Petersen har været i det    En dokumentarserie om livet med
  Om ham der Emil og alle hans        loppefund, arvestykker og         skotske højland for at besøge en     dine, mine og vores børn.
  skarnstreger. Emil er god til at gå på   kunstgenstande er værd. Sammen       dansk kvinde, hvis hele liv er at     Dan og Hannah venter deres første
  auktion. Han køber de mærkeligste     med eksperter fra kunst- og        vandre i bjergene. Desuden er hun så   fælles barn, selvom de tilsammen har
  ting, men alle viser de sig at være    antikvitetsbrancen sætter Louise      smuk, romantisk og spændende, at     5 i forvejen. Christian og Heidi er på
  meget praktiske.              Sloth hver uge pris på seernes ting.    der blev til to programmer om Lotte    jagt efter et nyt sted at bo, de vil væk
  0-085-39-6036-0              Og det kan være alt fra bamsen og     Glob i Skotland.             fra fortiden og starte forfra
                       blikbiler til moderne malerier og     Tilrettelæggelse:             med alle deres i alt 6 børn. Hvordan
                       Madam Blå.                 Søren Ryge Petersen.           præsenterer mor sin nye kæreste og
07.00 Den lille prinsesse
                       Sendt første gang 23.1           Sendt første gang 04.03.99        hvad siger de store teenagebørn når
  Jeg vil ikke i seng.
                       0-094-07-0204-0              0-090-23-3994-0              en ny voksen flytter ind og overtager
  Den lille Prinsesse vil ikke i seng.
                                                                  opmærksomheden fra far ?
  For hun er slet ikke søvnig.
                                                                  Tilrettelæggelse:
  Desuden er der uhyrer under hendes 09.00 Kaptajn og besætning           11.30 Uventet besøg (4:8) (TH)
                                             Ivan er 29 år og har bosat sig i     Vibeke Heide-Jørgensen og
  seng. Og hvorfor skal hun også sove   byder velkommen (4:20)
                                             Sydafrika - en lille by der hedder    Inge Bang Termansen.
  alene?                  Der er uvejr i sigte for hurtigruten
                                             Waterfall lidt udenfor Bhutan. Her    Co-produktion mellem:
  0-085-06-1203-0             MS "Midnatsol"
                                             sælger Ivan medicin til de lokale     DR TV og Angel Production.
                      Året rundt og i al slags vejr sejler
                                             læger og dækker et stort område af    Sendt første gang 24.2.04
07.10 SKRÅL - med Julius          MS "Midnatsol" fra Bergen til
                                             landet. Han blev sidste år gift med    0-021-42-5826-0
  Julius er 6 år og vild med fart,     Kirkenes. Turen går langs Norges
                      smukkeste kyst og her bydes på        Leanne, som er engelsk men født og
  spænding og racerløb. Faktisk er
                      storslåede oplevelser. Kaptajn        opvokset i Sydafrika. Ivans familie 13.25 Aftenshowet
  Julius så vild med racerbiler, at han
                      Widding og hans besætning har        var med til bryllupet men desværre    Genuds.
  kan sige nøjagtig som en rigtig
                      hænderne fulde med at opfylde        ikke hans lillesøster, som han er nært  0-017-07-1131-0
  racerbil.
                      passagerernes ønsker og rederiets      knyttet til og som han flittigt
  Halfdan E hjælper Julius med at lave
                      krav. Serien følger mandskabet i       udveksler breve og e-mails med.    14.20 Kender du typen (4:8) (TH)
  en racerløbssang.
                      glæde og sorg gennem et           Camilla tager lillesøster Carina med   Han kan hænge med hovedet nedad i
  Følg med i SKRÅL i dag og se, om
                      udfordrende år.               til et hjerteligt gensyn i Waterfall -  et helt kvarter! Han kan løbe, cykle
  Julius vinder løbet.
                      Nordvision fra Norge.            og det bliver et sjovt og bevægende    og lave armbøjninger. Og så kan han
  Tilrettelæggelse: Jonas Kanding
                      0-024-46-8673-0               møde i smukke omgivelser.         bage kager, så fuglene synger. Vores
  Anderson.
                                             Sendt første gang 23.1.          kendte hovedperson er et
  www.dr.dk/oline
                                             0-092-07-0141-0              ordensmenneske med mange
  0-080-34-8295-0            09.30 Nyheder fra Grønland
                      Fra DR2                                        talenter, og livsstils-eksperterne
07.30 Det, der med børn (4:13)       0-010-07-0802-0              12.00 TV AVISEN               Christine Feldthaus og Niels Erik
                                             0-012-07-2044-0              Folmann kommer på lidt af en
  Fjernsyn for dig.
                                                                  opgave, når de blandt andet skal
  Så er det Karolines tur til at    10.00 Engle med skidt på
                                           12.10 Penge                 gætte, hvordan vores hovedperson så
  præsentere film, så hun kommer      vingerne                   Sendt første gang 24.01.         ud for 30 år siden. Vært Jens
  og lærer en masse tricks og       Det største naturindgreb i Norges      0-010-07-2104-0              Blauenfeldt kommer også på arbejde,
  forsøg af Anna, som siger        historie.                                       når han bogstavelig talt må kravle
  farvel for denne gang.          Som hvide engle skal de mange       12.35 Grøn glæde (10:10)           efter den kendte hovedpersons
  Vi skal se "Ørnereden", "Fod-      vindmøller langs Norges vestkyst       Efteråret er lige om hjørnet og tiden   yndlings-læsestof. Men er det mon
  boldskolen" og "Super Sofie".      hente grøn kraft ud af vinden, og der    er inde til at høste, hvad der blev    en fodboldtræner, en politiker eller
  Medvirkende: Anna Aunbirk        er nu planer om opsætning af flere      sået. Der skal produceres saft, der    en skuespiller, vi er på besøg hos? Se
  og Karoline Heiberg.           tusinde nye anlæg. Mange eksperter      skal syltes og der skal fremstilles    med når Christine og Niels forsøger
  Tilrettelæggelse:            regner dette for det største         syltetøj, selvom det i dag på grund af  at sætte navn på typen.
  Anette Tony Hansen.           naturindgreb i Norges historie, og      prisen kan sy-nes unødvendigt at gå i   Vært: Jens Blauenfeldt
  0-080-36-8369-0             den stigende frygt for at helt unikke    gang med dette arbejde - men       Sendt første gang 23.1.
                       naturområder ødelægges, gør det      smagen af det hjemmelavede er ikke    Sendes også 26.1.
08.00 Gurli Gris               nødvendigt at stoppe op og give                           0-089-07-7704-0
  Hemmeligheder.                                    til at tage fejl af.
                       plads til eftertanke.           Nordvision fra Norge.
  Gurli Gris og hendes familie        Nordvision fra Norge.
  elsker at hoppe i mudder, øffe                            0-024-46-7855-0            14.50 Nyheder på tegnsprog
                       0-024-06-6001-0                                   0-012-07-9044-0
  og grine højt. Mon de finder
  på nye grisede ting i dag?        10.25 OBS (TH)
  0-085-38-4038-0                                                       15.00 TV AVISEN med Vejret
                       Oplysning til borgerne om                              0-012-07-3044-0
                       samfundet.
08.05 Alfons Åberg - novra          0-013-07-0104-0
  Alfons låner værktøjskassen,                                                 15.10 SPAM
  selv om han egentlig ikke må.                                                  Chris præsenterer ugens SPAM liste,
                      10.30 Kend dit hus (4:10) (TH)                             nye spamtestere og vold blærede
  0-080-87-1672-0              Danskerne bygger om som aldrig                            hjemmesider. Danny drengen viser
                       før. Men hvordan får man mere lys                          hvordan du 'Pepper din Pc' op til
08.15 Charlie & Lola             ind i et arkitekttegnet hus fra 1963,                        2007. Vi lures, champ! Læs mere på
  Den mest vidunderlige skovtur.       når man både vil bevare husets                            www.dr.dk/SPAM
  0-085-38-9595-0              karakter og samtidig skal leve op til                        Sendt første gang 23.01.
                       nutidens krav om isolering? Det er                          0-083-07-4904-0
                       ikke helt nemt. Ovenlysvinduer skal
                       kunne holde til, at regnen pisker ind                       15.30 Boogie Update
                       på ruden og inddækningerne under                           Nanna viser alle de nyeste
                       en hylende orkan. Derfor testes                           musikvideoer, interviewer de største
                       vinduerne i en jysk vindtunnel.                           stjerner og giver dig overblik over,
                       www.dr.dk/kenddithus                                 hvad der rykker lige nu.
                       Sendt første gang 9.10.05.                              0-083-07-8304-0
                       0-025-59-4059-0


                                      Side 7 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Torsdag 25.januar
16.00 Liga                19.30 Rabatten (4:19) (TTV)         00.15 Musikprogrammet - Red
  Dansk musik og en vært du kan være    Rabatten har fået et nødråb fra en      Hot Chili Peppers
  uenig med.                seer. Betina skal købe sin første bil -   Eksklusiv koncertoptagelse og
  Oh No Ono og The Broken Beats      men det er en jungle at bevæge sig     interview med Red Hot Chili
  prøver lykken på musikfestivalen     ud på brugtbilmarkedet. Ulrik        Peppers optaget under deres sidste
  Eurosonic                Aarhus får hjælp af bilekspert Peter    besøg i Danmark d. 23. april, hvor de
  Vært: Kristian Leth           Clausen og sammen går de tre på       spillede i Den Grå Hal på
  0-083-07-4203-0             jagt efter den helt rigtige bil til     Christiania. En ud af kun syv
                      Betina. Rabatten ser også på hvordan    koncerter som det legendariske og
16.30 - 17.30 Barracuda           man skaffer sig gratis kunst, og på     stilskabende californiske rock/funk-
                      hvilken midler, der er mest effektive,   band gav på verdensplan for at
16.30 Elmer Fjot siger op          når det gælder om at fjerne dårlig     markere udgivelsen af albummet
  0-002-06-8207-0             ånde.                    'Stadium Arcadium'. Koncerten var
                      Sendes også 26. og 30.1.          et special-invites-only-show som var
16.35 Frikvarter              0-094-07-0304-0               fuldstændig umulig at komme ind til
  Klokken ringer til Frikvarter - så det                        - men som Musikprogrammet i aften
  er tid til at møde skolegårdens helte. 20.00 Vores planet (4:11)           giver dig muligheden for at opleve
  0-002-06-8546-0              (TTV)                   forud for deres totalt udsolgte
                       "Huler"                  koncert d. 9. december i Forum.
17.00 Barda                 Naturserie fra BBC.            Fra DR2
  Frederik er 9 år og kommer fra      (Planet Earth)               0-086-06-9370-0
  Frederiksberg i København.        Hulerne er jordens sidste
  Sally er 9 år og kommer fra        uudforskede område, en indre      00.45 Liga
  Albertslund, vest for København.     verden, hvor kun de modigste vover    Dansk musik og en vært du kan være
  De har aldrig mødt hinanden før.     sig ned. De fleste huler er dannet af   uenig med.
  De skal nu på en vigtig mission, for   kalksten, der er blevet ætset væk af   Oh No Ono og The Broken Beats
  Barda er igen truet af ondskab.      regnvand. Lige under vores fødder     prøver lykken på musikfestivalen
  Spilmester Martin ved, at Assa-il har   ligger der utallige kilometer       Eurosonic
  åbent en portal mellem Barda og      huleskakter og -gange. Svalehulen i    Vært: Kristian Leth
  Tomheden. Hun har ødelagt         Mexico er så stor, at hele Empire     0-083-07-4203-0
  nøglestykket til Portalen og kastet    State Building kunne stå inde i den,
  det ud over hele Barda.          og en jumbojet kunne flyve igennem 01.15 Godnat
  Derfor sender Martin Frederik og     hjortehulen på Borneo. Det mest      0-092-06-1562-0
  Sally hen til åndemageren Harrudim,    utrolige er, at der er masser af liv i
  der med sit magiske øje kan se      hulerne, lige fra flagermus til nogle
  skjulte ting i Barda.           af de særeste og mindst kendte dyr
  Kan Frederik og Sally sammen klare    på jorden.
  dagens mission og finde et        0-002-31-2754-0
  nøglestykke?
  0-092-07-0129-0            21.00 - 22.00 TV AVISEN med
                      Task Force og SportNyt
17.30 Fandango med Chapper
  (4:5)                 21.00 TV AVISEN (TTV)
  Chapper viser film.           0-012-07-5044-0
  0-080-06-0709-0
                     21.25 Task Force
18.00 Aftenshowet             Sendes også 26.01.
  DR1s daglige aktualitetsprogram,    0-010-07-3004-0
  live fra Rådhuspladsen i København,
  med Sisse Fisker og Mads      21.50 SportNyt
  Steffensen.              0-060-07-0044-0
  0-017-07-1133-0
                     22.00 Hulk
18.30 TV AVISEN med Sport          Amerikansk actiondrama fra 2003.
  0-012-07-4044-0             (Hulk)
                      Bruce Banner er videnskabsmand og
18.55 Aftenshowet med Vejret        forsker i genetik, men efter et uheld i
  DR1s daglige aktualitetsprogram,     laboratoriet forvandles han til det
  live fra Rådhuspladsen i København,   store grønnne, aggressive monster,
  med Sisse Fisker og Mads         Hulk, når han bliver vred. Den
  Steffensen.               smukke Betty kan helt uden at vide
  0-017-07-1134-0             det gøre ham rigtig gal.
                      Bruce Banner: Eric Bana.
                      Betty Ross: Jennifer Conelly.
                      David Banner: Nick Nolte.
                      General Ross: Sam Elliott.
                      Manuskript: James Scamus, John
                      Turman og Michael France efter
                      forlæg af Jack Kirby og Stan Lee.
                      Instruktion: Ang Lee.
                      0-002-06-3008-0
                                      Side 8 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Fredag 26.januar
06.30 - 08.30 Morgenhår            08.30 DR1 Dokumentaren - En    11.30 Kender du typen (4:8) (TH) 14.20 Barnestjerner for Folket -
                         kultiveret rappenskralde (1:2)  Han kan hænge med hovedet nedad i  hundrede år med Nordisk
06.30 Emil fra Lønneberg                              et helt kvarter! Han kan løbe, cykle
                            (TH)                               Film   (TH)
  Den gale ko.                                     og lave armbøjninger. Og så kan han
                         - portræt af Lise Nørgaard.                            Ingen Nordisk Film uden alle de
  Om ham der Emil og alle hans                             bage kager, så fuglene synger. Vores
                         Der er ikke det, hun ikke kan                           frække, skvattede, søde
  skarnstreger. På auktionen køber far                         kendte hovedperson er et
                         debattere - eller har en mening om:                        barnestjerner, usikre og sexede
  en ko, der lader til at være splittergal.                       ordensmenneske med mange
                         lige fra politik over pop til                           ungdomsidoler - og et par behårede
  Men det ordner Emil.                                 talenter, og livsstils-eksperterne
                         pottetræning. Hun synes, at                            dyr. Se hvad der blev af Børge fra
  0-085-39-6044-0                                    Christine Feldthaus og Niels Erik
                         danskerne generelt brokker sig for                        Olsen Banden. Mød Thomas Algren
                                             Folmann kommer på lidt af en
                         meget, og hun hader klynkeri. I                          og Allan Olsen, der blev
                                             opgave, når de blandt andet skal
07.00 Den lille prinsesse            første del af Per Wennicks miniserie                       teenagestjerner blandt andet ved at
                                             gætte, hvordan vores hovedperson så
  Jeg ved ikke hvad jeg vil være.        fortæller den snart 90årige Lise                         gå i seng med Susse Wold. Oplev
                                             ud for 30 år siden. Vært Jens
  Den lille Prinsesse ved ikke, hvad      Nørgaard om sit liv før TV-serien                         Terkel i Knibe og hans behårede
                                             Blauenfeldt kommer også på arbejde,
  hun vil være, når hun bliver stor.      Matador: opvæksten og ungdommen                          efterfølger, Rotten Rotto, der taler
                                             når han bogstavelig talt må kravle
  Hun prøver alle sine venners job, og     i Roskilde, uddannelsen, arbejdet                         som Søren Fauli og meget vel kan gå
                                             efter den kendte hovedpersons
  til sidst finder hun ud af, at hun er     som journalist, ægteskaberne og en                        hen og blive dansk tegnefilms nye,
                                             yndlings-læsestof. Men er det mon
  god                      skilsmisse, som gik hårdt ud over de                       internationale stjerne.
                                             en fodboldtræner, en politiker eller
  til alting.                  4 små børn. Udsendelsen følger også                        Sendt første gang 2.11.06
                                             en skuespiller, vi er på besøg hos? Se
  0-085-06-1204-0                Lise Nørgaard privat, med gode                          0-092-06-1109-0
                                             med når Christine og Niels forsøger
                         venner og med hunden Viffer, som
                                             at sætte navn på typen.
07.10 SKRÅL med Anna               en veninde spøgefuldt kalder for                        14.50 Nyheder på tegnsprog
                                             Vært: Jens Blauenfeldt
  SKRÅL FOR DIG - det er med mig        "Svinet". Desuden medvirker 2                           0-012-07-9045-0
                                             Sendt første gang 23.1.
  Anna 5 år.                  døtre, tvillingerne Anne og Bente.
                                             0-089-07-7704-0
  Kan Anna og Halfdan E lave en         Musik: Bent Fabricius-Bjerre.                         15.00 TV AVISEN med Vejret
  udspringssang?                Fotograf: Morten Krüger.                             0-012-07-3045-0
                         Sendt første gang 17.1.       12.00 TV AVISEN
  Kan Anna hoppe højt op i himlen, og                          0-012-07-2045-0
  har hun verdens største giraf - Se      0-024-06-0237-0                                15.10 Becoming: Sugar Ray
  SKRÅL!                                                             Amerikansk reality-show.
  Tilrettelæggelse: Anette Tony     09.30 - 10.30 Tidens tegn - TV på 12.10 Task Force                   En drøm bliver til virkelighed - en
                                            Sendt første gang 25.01.
  Hansen.                  tegnsprog                                      fan bliver forvandlet til sit største
                                            0-010-07-3004-0
  www.dr.dk/oline                                                        idol.
  0-080-34-8260-0            09.30 Børneblæksprutten                                 0-002-65-9193-0
                       Et program med blandede bolcher.
                                          12.35 Grøn glæde (1:8)
                                            Når et frimærke af en have skal
07.30 Gnotterne (4:23)            0-092-07-0502-0                                  15.30 Boogie Listen
                                            udnyttes.
  Gnotterimaskinen.                                  Marina og hendes fem børn bor i et     Nanna præsenterer ugens ti mest
  Det er Kaisa, som ødelægger      09.45 Ungdomsprogram             rækkehus og i dette første program     populære musikvideoer.
  gnotterimaskinen, med det er       Temaprogram med en reportage i      skal vi bl.a. se hvad man kan gøre     Sendes også 28.01.
  lille Tander, som får skylden.      centrum.                 ved den ganske lille have, der skal    0-083-07-4304-0
  Heldigvis ender det godt.         0-092-07-0531-0              opfylde flere forskellige behov.
  0-080-30-8064-0                                   Mens der bliver arbejdet med planter   16.30 - 17.30 Barracuda
                     10.00 Viften (TH)              og potter, bliver snedkeren sat i gang
08.00 Gurli Gris               Et magasinprogram om det der sker.    med en større opgave, som vi senere   16.30 F for Får
  Drage.                  0-092-07-0561-0              i programserien vender tilbage til.    Navnet er Får - Frode Får.
  Gurli Gris og hendes familie                            Nordvision fra Norge.           Fårrygende animation fra Aardman
  elsker at hoppe i mudder, øffe     10.30 Kend dit hus (5:10) (TH)        0-024-39-1484-0              0-085-06-1239-0
  og grine højt. Mon de finder       Danskerne bygger om som aldrig
  på nye grisede ting i dag?        før. Familien har fået et barn mere  13.00 Rabatten (4:19) (TH)         16.35 Svampebob
  0-085-38-4046-0              og nu er den gamle bungalow fra      Ulrik Aarhus er din forbrugerguide,    Svampebob klubben.
                       1938 blevet for lille. Derfor skal der  når Rabatten navigerer rundt i den     Min lille søhest
08.05 Alfons Åberg og uhyret         bygges ny 1. sal på huset. Men hvad    daglige forbrugsjungle. Dine indkøb    Tegnefilm
  Alfons spiller fodbold og bli'r så    med husets tag? Det er ofte en      kan ofte gøres både nemmere og       0-085-05-0332-0
  rasende at han kommer til at slå en    kompliceret konstruktion, som       billigere - Rabatten viser hvordan. I
  lille dreng.               rummer mange muligheder for        programmets tipsklub er der altid
  Og om natten kommer der et uhyre     alvorlige fejlkonstruktioner.       inspiration til gode hjemmesider og
  og ligger under Alfons' seng - har det  Håndværkerne må på skolebænken.      gode råd direkte fra seer til seer.
  mon noget med den lille dreng at     www.dr.dk/kenddithus           Sendt første gang 25.1
  gøre!                   Sendt første gang 16.10.05.        0-094-07-0304-0
  0-080-87-1680-0              0-025-59-4067-0
                                             13.25 Aftenshowet
08.15 Charlie & Lola              11.00 DR-Derude i Skotland (2:2)      Genuds.
  Det var ikke mig.               (TH)                   0-017-07-1133-0
  0-085-38-9609-0                Søren Ryge Petersen og kompagni
                         kommer på den smukkeste og mest
                         anstrengende bjergvandring
                         nogensinde - og tilbringer en hel dag
                         på stranden sammen
                         med 333 af Lotte Globs flydende
                         sten.
                         Fotograf: Egon Rix.
                         Tilrettelæggelse:
                         Søren Ryge Petersen.
                         Sendt første gang 11.03.99
                         0-090-23-1525-0
                                       Side 9 af 14
                                                   22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Fredag 26.januar
17.00 Max (2:8) (TTV)           20.00 Dansk Melodi Grand Prix        00.05 Outbreak
  "Små mænd og store krige"         2007                    Amerikansk actionfilm fra 1995 med
  Max er en ganske almindelig dreng     1. semifinale.               Dustin Hoffman.
  på 10 år, der går og tumler med      Slip bare dit indre grandprixmonster    (Outbreak)
  livets store spørgsmål.          løs, når DR TV lukker op for Dansk     Viruseksperten Sam Daniels kaldes
  I dette afsnit er Max til skolelæge, og  Melodi Grandprix 2007. For første     til en landsby i Zaire, hvor en
  får at vide han ikke er vokset et helt   gang nogensinde får du hele tre      dødbringende virus har slået alle
  år. Max lægger en strategi, der skal    shows. I aften går det løs med den     indbyggere ihjel. Da han finder en ny
  sætte gang i vokseværket. Desværre     første semifinale, som sendes direkte   virus, der på mindre end 24 timer
  er mor ikke helt enig i, hvad det vil   fra Holstebro Musikteater. Otte      dræber sin vært, går han straks til sin
  sige at være et stort menneske. For    semifinalister dyster om at komme     overordnede for at advare mod en
  hvad er der galt med toastbrød, når    blandt de fire, der sikrer sig en plads  truende epidemi, men generalen vil
  bare man husker sin vitaminpille.     finalen i Forum Horsens d. 10.       ikke skabe panik uden grund. Kort
  Instruktion: Lotte Svendsen        februar.                  efter ankommer et skib til USA med
  Manuskript: Oliver Zahle, Jens       Camilla Ottesen og Adam Duvå Hall     en smitteramt abe ombord.
  Korse & Lotte Svendsen           leder løjerne og tager samtidig      Sam Daniels: Dustin Hoffman.
  Producer: Thomas Meyer           temperaturen på grandprix feberen i    Robby Keough: Rene Russo.
  Max - Samuel Heller-Seiffert        hele i landet.               General Billy Ford: Morgan
  Mor - Mette Horn              Sendes også 3.2.              Freeman.
  Far - Anders Nyborg            0-086-07-1101-0              Casey Schuler: Kevin Spacey.
  Esther - Anna Agafia Svideniouk                            Major Salt: Cuba Gooding Jr.
  Egholm                 21.00 TV AVISEN (TTV)             General Donald McClintock: Donald
  Steen Cold - Lars Bom           0-012-07-5045-0              Sutherland.
  Hassan - Faysal Mobahriz                               Manuskript: Laurence Dworet og
  Ulla - Louise Mieritz          21.30 Vinderne af 1. semifinale        Robert Roy Pool.
  0-092-06-1670-0              Vi vender tilbage til Musikteatret i    Instruktion: Wolfgang Petersen.
                       Holstebro, hvor vi skal have        Uegnet for børn.
17.30 - 18.00 Fjernsyn for dig        resultatet af den landsdækkende      0-002-51-0378-0
                       SMS afstemning. Nerverne og
17.30 Hunni*show               spændingen er på højkant, når      02.10 Boogie Listen
  Christoffer kører moon car hos       Camilla Ottesen og Adam Duvå Hall     Nanna præsenterer ugens ti mest
  Hunni i dag.                offentliggør de fire semifinalister,    populære musikvideoer.
  Husorkestret spiller op til film med    som ryger direkte i finalen.        Sendes også 28.01.
  Peddersen og Findus.            0-086-07-1102-0              0-083-07-4304-0
  0-080-06-1117-0
                     21.45 Fredagsfilm: Minority         03.10 Godnat
17.45 Peddersen og Findus          Report                   0-092-06-1562-0
  Månemænd og katmonauter.
                       Amerikansk actionthriller fra 2002.
  Russerne sender en hund ud
                       (Minority Report)
  i rummet, men det synes Findus
                       Washington D.C., i en ikke så fjern
  er for galt. Katte er dog klogere,
                       fremtid. John Anderton er chef for
  og han vil også afsted.
                       politiets prækriminelle afdeling, der
  Tegnefilm.
                       takket være ny teknologi kan afsløre
  0-085-34-9852-0
                       en drabsmand, før han har begået sin
                       forbrydelse. Teknologien regnes for
18.00 Aftenshowet               at være fejlfri, og Anderton har ingen
  DR1s daglige aktualitetsprogram,      grund til at tro andet. Indtil han en
  live fra Rådhuspladsen i København,    dag selv bliver jaget vildt, anklaget
  med Sisse Fisker og Mads          for at ville begå et mord om 36
  Steffensen.                timer.
  0-017-07-1135-0              John Anderton: Tom Cruise.
                       Agatha: Samantha Morton.
18.30 TV AVISEN med Sport           Burgess: Max Von Sydow.
  0-012-07-4045-0              Danny Witwer: Colin Farrell.
                       Gideon: Tim Blake Nelson.
18.55 Vejret på DR1              Manuskript: Scott Frank og Jon
  0-017-07-2022-0              Cohen efter novelle af Philip K.
                       Dick.
19.00 Disney Sjov               Instruktion: Steven Spielberg.
  Nye og gamle Disney-tegnefilm,       0-002-52-4603-0
  idag med Herkules, Kejserens Nye
  Skole og to klassikere med Anders
  And og Elmer Elefant.
  0-002-06-8502-0
                                      Side 10 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Lørdag 27.januar
07.30 - 11.00 Morgenhår                               15.45 En skør familie           18.55 SportNyt
                      11.15 Ungdomsprogram            Engelsk komedie fra 2001.        0-060-07-0046-0
                       Temaprogram med en reportage i      (The Martins)
07.30 Palle Gris på eventyr
                       centrum.                 Den arbejdsløse Robert Martin bor i 19.05 Tæt på Dyrene (3:6)
  Vokseværk
                       0-092-07-0532-0              en kedelig forstad til London
  0-085-39-0801-0                                                       (TTV)
                                            sammen med sin hårdt prøvede kone
                                                                Bo Skaarup tager seerne med på
                      11.30 Viften (TTV)             Angie, sin fjorten-årige, gravide
08.50 Frikvarter                                                        spændende oplevelser i den zoolo-
                       Et magasinprogram om det der sker.    datter Katie og den engleblide Bob
  Klokken ringer til Frikvarter - så det                                            giske verden.
                       0-092-07-0562-0              på otte, der tilbeder sin velmenende,
  er tid til at møde skolegårdens helte.                                            Næsehornet Inger fra Givskud Zoo
                                            men evigt uheldige far. Robert
  0-002-06-8546-0                                                       er gravid, og skal snart føde. Det er
                      12.00 TV AVISEN               drømmer om at vinde den store
                                                                23 år siden, der sidst blev født et
                       0-012-07-2046-0              gevinst, og da han endnu en gang
                                                                næsehorn i Danmark, og hvis det
09.15 Barda                                       ikke vinder drømmerejsen for hele
                                                                bliver en velllykket fødsel, har
  Mikkel er 9 år og kommer fra     12.10 Kløvedal i Kina (1:7) (TH)        familien, beslutter han sig for at tage
                                                                Richard Østerballe en udspekuleret
  Virum, nord for København.        Efter års forberedelser er en drøm     skeen i egen hånd.
                                                                plan!
  Rasmus er 10 år og kommer fra      gået i opfyldelse for            Robert: Lee Evans.
                                                                I Kattegatcentret skal dykkere ind-
  Haslev på det sydlige Sjælland.     Troels Kløvedal. Han har fået        Angie: Kathy Burke.
                                                                fange en 2,5 meter lang haj. Den har
  De har aldrig mødt hinanden før.     tilladelse til at sejle Nordkaperen ind   Katie: Terri Dumont.
                                                                taget på i vægt. En scanning skal
  De skal nu på en vigtig mission, for   i kinesisk farvand. Nu er han og hans    Bob: Eric Burne.
                                                                afsløre, om hajen gemmer unger i sin
  Barda er igen truet af ondskab.     besætning klar til at starte et eventyr,  Anthea: Linda Bassett.
                                                                mave?
  Spilmester Martin ved, at Assa-il har  der skal bringe det danske sejlskib     Manuskript og instruktion: Tony
                                                                Tilrettelæggelse: Bo Skaarup
  åbent en portal mellem Barda og     op langs Kina-kysten og videre ad      Grounds.
                                                                Sendt første gang 2.4.05.
  Tomheden. Hun har ødelagt        Yangtzefloden helt ind i den centrale    Vises i bredformat.
                                                                0-091-00-9741-0
  nøglestykket til Portalen og kastet   del af det                 0-002-52-4964-0
  det ud over hele Barda.         kæmpemæssige land. Det er første
  Derfor sender Martin drengene ind i                                             19.30 Max (3:8) (TTV)
                      gang, et udenlandsk fartøj har fået   17.10 Før Søndagen        (TTV)    Hvide damer og bange bukser.
  skoven til portalen, hvor de i skjul   lov til at gennemføre et sådant togt.    Sidste søndag efter helligtrekonger -
  hører, hvordan Assa-il og den onde                                               Max er en ganske almindelig dreng
                      I det første af 7 programmer følger vi   fra Enghøj Kirke i Randers.        på 10 år, der går og tumler med
  Ravn lægger planer om at dræbe      Nordkaperen på rejsens indledende      Dagens tekst handler om at få
  Martin. Fare truer overalt i Barda,                                               livets store spørgsmål.
                      etape - fra Hongkong via Macau til     forklaringen.               I dette afsnit Max finder Max ud af
  men kan Mikkel og Rasmus klare      Guangzhou. Men først er der bryllup.    Dagens salmer er ´Se, nu stiger solen
  dagens mission og finde flere                                                  hvad man skal være mest bange for.
                      Sendt første gang 14.3.04          af havets skød´ og ´Tunge mørke      Det hvide spøgelse i skolens
  nøglestykker?              0-092-81-8046-0               natteskyer´.
  0-092-07-0130-0                                                         kældere, eller at mor og far opfører
                                            Sct. Peders Koncertkor og 100 andre    sig pinligt til klassefesten.
                     13.10 Andersen - historien om en        sangere synger under ledelse af      Instruktion: Lotte Svendsen
09.40 Dragejægerne -                                  Karsten Blond.
                      digter (2:2)       (TH)                             Manuskript: Oliver Zahle, Jens
  Dusørjægerne                                     www.dr.dk/tro               Korse & Lotte Svendsen
  Fantasy-tegnefilm. Den fantastiske    Berømmelsen.
                                            Sendt første gang 15.1.05         Producer: Thomas Meyer
  historie om en fjern, middelalderlig   Hans liv var et mirakel. Han kom fra
                                            0-091-00-5312-0              Max - Samuel Heller-Seiffert
  fremtid , hvor horder af         det nederste Folkedyb og blev i
                      1800-tallet en af Europas ledende                           Mor - Mette Horn
  skrækindjagende drager har indtaget                        17.20 Held og Lotto              Far - Anders Nyborg
  verden.                 kunstnere.
                      Han blev berømt over hele Europa      Tænk hvis du vandt.            Esther - Anna Agafia Svideniouk
  Lian-Chu og Gwizdo, de to                              0-092-07-0305-0              Egholm
  uadskillelige dragejægere, altid i    for sine fantastiske eventyr, men hele
                      livet længdes han efter den store                           Steen Cold - Lars Bom
  følge med unge Sasja, udfører deres                        17.30 Prinsen af Bengalen           Hassan - Faysal Mobahriz
  hverv - ikke for hverken kunsten     kærlighed. I rollen som H.C.
                      Andersen ses Lars Mikkelsen.        - en eventyrlig historie om et       Ulla - Louise Mieritz
  eller ærens skyld - men for kolde                          venskab.                  0-092-06-1671-0
  kontanter !               Tilrettelæggelse: Mads Baastrup, Piv
                      Bernth og                  Fjernsyn for dig.
  " Den eneste gode drage er en stegt                         Anna fra Sverige flytter til
  drage ! (gerne med et lille drys     Wilfried Hauke.
                      Sendt første gang 13.03.05         Bangladesh med sin mor. I
  kokos)"                                       hovedstaden Dhaka møder hun
  0-002-06-8044-0             0-024-46-5291-0
                                            Shakil, en fattig dreng der lever af at
                     14.10 Filmperler: Pauline på          male rick-shaws. Han påstår, at han i
10.05 Troldspejlet                                   virkeligheden er en prins, som er
  Nyt fra fantasiens verden i       stranden                  blevet forhekset af en ondskabsfuld
  computerspil, film, tegneserier og    Fransk komediedrama fra 1983.        troldmand.
  bøger.                  (Pauline à la plage)            Fotograf: Thomas Larsen
  Vært: Jakob Stegelmann.         Efter en skilsmisse beslutter Marion    Manus: Philip LaZebnik
  0-080-07-3203-0             at tilbringe resten af sommeren i et    Instruktion: Lars Ostenfeld
                      hus ved stranden og inviterer sin 15-    Produceret i samarbejde med
10.35 Lovens vogtere            årige kusine Pauline med. På        Danida.
  Rædslen fra rummet, 2. del.       stranden møder Marion sin gamle       U-landskalenderserie fra Bangladesh
  Tegnefilmserie med dansk tale.      flamme Pierre, men forelsker sig i     (1:3).
  Batman og Superman har sluttet      kvindebedåreren Henri. Pauline       0-080-34-8163-0
  sig sammen med en hel gruppe       suger til sig af de voksnes liv og
  af superheltevenner og kæmper      forelsker sig selv i den jævnaldrende 18.00 Mr. Bean
  nu mod alle onde kræfter. De er     Sylvain.                  Den engelske komiker Rowan
  Justice League - Lovens Vogtere.     Pauline: Amanda langlet.          Atkinson kommer naturligvis ud for
  0-085-37-7112-0             Marion: Arielle Dombasle.          de mest pinlige ting, når han er til
                      Pierre: Pascal Greggory.          eksamen, går på stranden eller i
11.00 - 12.00 Tidens tegn - TV på      Henri: Feodor Atkine.            kirke.
  tegnsprog                Manuskript og instruktion: Eric       0-002-63-0519-0
                      Rohmer.
                      0-002-53-4412-0
11.00 Børneblæksprutten                               18.30 TV AVISEN med Vejret
  Et program med blandede bolcher.                           0-012-07-4046-0
  0-092-07-0503-0


                                     Side 11 af 14
                                             22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Lørdag 27.januar
20.00 Matador (15:24) (TTV)       22.50 Syv der hævner
 Dansk drama fra 1980.          Amerikansk actionfilm fra 1983.
 "At tænke og tro - efterår 1939"     (Uncommon Valor)
 Da Daniel skal konfirmeres, får     Jason Rhodes' liv har været et
 familien Skjern besøg af den       mareridt, siden hans søn blev meldt
 indremissionske faster Anna.       savnet i Vietnam. Han har forgæves
 Kristens ægteskab med Iben er en     forespurgt den vietnamesiske
 ulykkelig misforståelse. Herbert     regering, men da han får et bevis på,
 Schmidt vender hjem fra den       at hans søn stadig er i live, beslutter
 spanske borgerkrig og flytter ind hos  han at tage skeen i egen hånd. Han
 grisehandleren. Agnes får noget at    samler fem af sønnens
 tænke over, da sønnen Aksel er tæt    soldaterkammerater, og sammen
 på at drukne i branddammen.       med en amerikansk rigmand, der
 Mads Skjern: Jørgen Buckhøj.       betaler gildet, tager de syv på en
 Oluf Larsen: Buster Larsen.       nervepirrende mission til Laos for at
 Katrine Larsen: Lily Broberg.      befri sønnen.
 Ingeborg: Ghita Nørby.          Jason: Gene Hackman.
 Kristen Skjern: Jesper Langberg.     MacGregor: Robert Stack.
 Hans Chr.Varnæs: Holger Juul       Wilkes: Fred Ward.
 Hansen.                 Kevin: Patrick Swayze.
 Maude Varnæs: Malene Schwartz.      Blaster: Reb Brown.
 Elisabeth Friis: Helle Virkner.     Manuskript: Joe Gayton.
 Vicki: Sonja Oppenhagen.         Instruktion: Ted Kotcheff.
 Herbert Schmidt: Paul Hüttel.      0-002-06-3039-0
 Agnes: Kirsten Olesen.
 Laura: Elin Reimer.          00.30 Boogie Listen
 Iben Skjold Hansen: Ulla         Nanna præsenterer ugens ti mest
 Henningsen.               populære musikvideoer.
 Ulla Jacobsen: Karen Lise Mynster.    Sendes også 28.01.
 Dr. Hansen: Ove Sprogøe.         0-083-07-4304-0
 Manuskript: Karen Smith efter ide af
 Lise Nørgaard.
                    01.30 Godnat
 Instruktion: Erik Balling.
                      0-092-06-1562-0
 0-050-53-7519-0

21.15 Kriminalkommissær
  Barnaby (40)
 Engelsk krimiserie fra 2004.
 (Midsomer Murders)
 "Den sjette sans".
 Familierne Ransom og Kirby
 befinder sig midt i en bitter strid.
 Familien Kirby er kendt for deres
 clairvoyante evner, og familien
 Ransom er drevet af en trang til at
 afsløre, hvad der ligger bag disse
 evner. Da den unge John Ransom
 findes død, bliver Barnaby og Scott
 sat på en svær opgave. For hvad er
 tro, og hvad er overtro i den
 særprægede sag? Hvad er sandhed,
 og hvad er fup?
 Barnaby: John Nettles.
 Scott: John Hopkins.
 Jimmy Kirby: Sean Chapman.
 Manuskript: Tony Etchells efter
 Caroline Grahams romaner.
 Instruktion: Richard Holthouse.
 0-002-64-9740-0
                                     Side 12 af 14
                                                  22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Søndag 28.januar
07.30 - 11.00 Morgenhår          10.25 Flight 29 savnes!          12.10 Boxen               14.50 Prins Charles (TH)
                       Spændingsserie for de store børn. Ti   Vind masser af kontanter i ugens     Engelsk dokumentarprogram fra
07.30 Mickeys Klubhus            high school elever fra Los Angeles    Boxen-trækning. Spil med hvis du     2005.
  Mickey, Minnie, Anders, Andersine,    tager på ekspedition til Micronesien.   har sikret dig en Boxen spilleplade    (The Passions of Prince Charles)
  Fedtmule, Pluto og Raptus von And     Men undervejs fanges de i en tropisk   hos din Tips- og Lottoforhandler     Portræt af prinsen, der efter en
  inviterer DIG med ind i Klubhuset!    storm og nødlander på en fjern, øde    eller på danskespil.dk.          glædesløs og barsk opvækst og et
  Kom og kig!                ø, hvor de må lære at overleve: finde   Måske er du en af de heldige som     ulykkeligt og kærlighedsløst
  0-002-06-8567-0              mad og vand og ikke mindst leve      får Fuldt Centrum, Fuld Ramme       ægteskab, omsider sidste år kunne
                       sammen i en verden hvor reglerne     eller Fuld Plade og dermed vinder     gifte sig med sin livslange kærlighed
                       hjemmefra ikke længere eksisterer.    store pengepræmier. En heldig       Camilla Parker-Bowles. Da dronning
07.55 Den lille røde traktor
                       0-002-06-8074-0              spiller, får desuden mulighed for     Elizabeth var travlt optaget af at
  Den store fangst.
                                            en ekstra chance, når værten       være dronning, blev prins Charles'
  Dukkefilm.
                     10.50 Helt sikkert DR            inviterer til "Ekstra spillet" hvor    opdragelse lagt i hænderne på prins
  Den Lille Røde Traktor giver
                       Kaskettens historie            der er flere kontanter på spil.      Philip, der gik ind for militarisme og
  aldrig op, for man behøver
                       Endelig kan du se den skinbarlige     0-092-07-0404-0              kæft, trit og retning. På Trinity
  nemlig ikke være den største
                       sandhed om historien bag populære                          College i Cambridge kunne prins
  for at være den bedste!
                       ting som                12.25 OBS (TH)               Charles endelig få lov til at dyrke sin
  0-085-37-3907-0
                       hiphop, bandeord, computerspil,      Oplysning til borgerne om         lidenskab for de mere bløde
                       mobiltelefoner osv.            samfundet.                discipliner, historie og kunst, men
08.05 Søndagsfandango                                                      det er først i de senere år, at prins
                       0-080-36-5882-0              0-013-07-0104-0
  Kristoffer har fundet en magisk                                                Charles har vundet omverdenens
  blyant, der tryller alt, hvad den                                               respekt for sine interesser i
  tegner virkeligt! Det er dog ikke altid 11.00 Sygedag eller arbejdsdag? 12.30 Boogie Listen                  arkitektur, økologisk landbrug og
  at blyanten lige tegner det, Kristoffer  (1:4) (TH)                Nanna præsenterer ugens ti mest
                                            populære musikvideoer.          lighed mellem de forskellige etniske
  tror han tegner, og det kommer der     Det er ledelsens ansvar                              grupper i Storbritannien.
  meget sjov ud af. Ind i mellem ser     140.000 danskere bliver hjemme fra    Sendt første gang 26.01.
                                            0-083-07-4304-0             0-002-31-2924-0
  Kristoffer og blyanten små film.      arbejde hver dag. De er sygemeldt.
  0-080-06-1604-0              Rigtig mange er rent faktisk syge,
                       mens andre bliver hjemme på grund 13.30 Hjerteflimmer
                                                               15.45 HåndboldSøndag: Slagelse -
                       af dårligdom i arbejdslivet. Det er de  Dagens kærlighedspanel hjælper dig    Viborg (k), direkte
08.30 Lille NØRD                                    med små og store             0-060-07-1102-0
  Sangfugle.                 ved at opdage rundt omkring på
                       ledelseskontorerne. Og cheferne      kærlighedsproblemer sammen med
  Fjernsyn for dig                                   Sara Bro, og så kan du se, hvordan 17.30 Bamses Billedbog
  Værter og manuskript: Jeppe Vig      bliver i stigende grad klar over, at
                       det er dem, der skal gøre noget, hvis   det går, når der skal 'det skal siges  0-080-38-3767-0
  Find og Marie Christensen-                              med blomster'.
  Dalsgaard.                 medarbejderne skal få et bedre
                       helbred.                 Sendt første gang 22.01.       18.00 Familien Knurhår (4:13)
  0-080-06-0209-0                                   0-083-07-7204-0
                       www.dr.dk/sygedage                                     (TTV)
                       Fra DR2                                      Engelsk naturserie fra 2005.
09.00 Store NØRD               0-025-07-1002-0            14.00 Gudstjeneste i DR Kirken       (Meerkat Manor)
  Lyd og ører.                                     (TTV)                  Yousarrians egenhændige flytning er
  Værter: Simon Bressendorff og      11.30 Studenterne fra Pumwani        Ugens tema er nærvær og månedens     ved at ende i en katastrofe, især for
  Søren Thor Jørgensen.                                præst, Flemming Pless, har en kendt
  0-080-06-3304-0
                       (1:2) (TH)                                     den nyfødte der blev efterladt alene i
                       "Om Gud vil, har jeg heldet med      radiovært på besøg. Selv om P4-     sandet. Resten af flokken tager
                       mig"                   lyttere vil kende Søren Dahl som en   Flowers unger med ud for at søge
09.30 Junior                 To dokumentarprogrammer om        veloplagt vært på Café Hack søndag    efter føde, men kommer i
  JUNIOR er DR1s ugentlige program      unges liv og drømme i Nairobis      morgen "i kirketiden", vil de nok    vanskeligheder, da de opdager en
  for de 8-12 årige drenge og piger.     slum.                   alligevel blive lidt overraskede over  halv meter høj hornugle på udkig
  Programmets værter Kristoffer Ødorf    Stellah og Thomas er begge 20 år, og   at høre ham i              efter føde som for eksempel små
  og hans ven Simon, som er halvt      midt i deres studentereksamen. Som    samtale/dialogprædiken i DR       surikatunger. Oven i købet oplever
  menneske/ halvt fisk underholder      alverdens andre unge er de optagede    Kirken.                 de yngste medlemmer af flokken
  hver uge i studiet med vilde,       af eksamen, fester, kærester og store   www.dr.dk/tro              deres første store tordenvejr, der
  spændende og fede historier.        drømme for fremtiden. Men deres      0-091-07-4004-0             betyder afslutningen på den tørre
  Det handler om drømme, klamme       betingelser er vanskelige. De er to ud                       årstid. Yousarrian får til sidst sin
  skoletoiletter og gyserhistorier.     af tusinder af unge i Pumwani, et                         vilje, men flytningen ender i en
  0-080-07-3414-0              slumkvarter udenfor Kenyas                             tragedie.
                       hovedstad Nairobi. Men både                            0-002-06-1117-0
10.00 Hannah Montana             Thomas og Stellah tror på, de har en
  Miley er 14 år og en helt almindelig    chance med lidt held og hjælp fra                        18.25 OBS (TTV)
  pige - bortset fra når hun hedder     Vorherre.                                     Oplysning til borgerne om
  Hannah Montana, er en feteret       Fra DR2                                      samfundet.
  popstjerne og rejser verden rundt på    0-025-07-6019-0                                  0-013-07-0104-0
  1. klasse! Men Miley vil helst bare
  behandles som alle andre teenagere, 12.00 TV AVISEN
  så livet som Hannah Montana holder
                                                               18.30 TV AVISEN med Sport og
                       0-012-07-2047-0                                  Vejret
  hun hemmeligt.
  0-002-06-8318-0                                                        0-012-07-4047-0
                                     Side 13 af 14
                                             22.januar - 28.januar 2007 - 4.uge Hvid

Søndag 28.januar
19.10 Landsbyhospitalet (39)
                     21.55 Dødens detektiver (46)
  Engelsk dramaserie.            (TTV)
  (The Royal)                "En iskold dessert"
  Det slår gnister på The Royal, da     Amerikansk dokumentarserie.
  Harper iværksætter en spareplan. Dr.   (Medical Detective)
  Weatherill og dr. Ormerod kommer     Da den 61-årige Richard Alfredo
  op at skændes om en patient, men     faldt bevidstløs om i sit hjem, gik
  Weatherill fortryder skænderiet, da    alle ud fra, at det var de
  hun kaldes ud til en alvorlig       hjerteproblemer, han havde haft i
  bilulykke. Og forstanderinden laver    mange år, der var dødsårsagen. Men
  om på sine planer efter Johnny      nogle uger efter begravelsen
  Lomax' død.                begyndte der at versere rygter om, at
  0-002-65-8863-0              der ikke var tale om en naturlig død.
                       Politiet besluttede at grave liget af
20.00 Forbrydelsen (4:20)          Ricardo Alfredo op igen for at få
                       ham obduceret. Nu var det op til
     (TTV)
                       retsvidenskaben at få liget til at
  En thriller af Søren Sveistrup.
                       afsløre, hvad der var sket.
  Sarah og Jan har fundet et rum i
                       0-002-30-2422-0
  gymnasiets kælder, hvor rester af
  forskellige stoffer, blod flere steder
  og noget af Nannas tøj viser, at der 22.20 Filmperler: Bliktrommen
  er foregået noget voldsomt.        Tysk Oscar-belønnet film fra 1979.
  Samtidigt peger mere og mere mod     (Die Blechtrommel).
  Nannas tidligere kæreste Oliver og    Den tidligt udviklede Oskar er en
  hans kammerat Jeppe. Og så har      viljefast knægt, og som tre-årig
  retsmedicineren nogle chokerende     stopper han sin egen fysiske vækst.
  nye oplysninger til Sarah. På Troels'   Med sin skingre stemme kan han
  kontor er stemningen præget af      knuse glas, og med sin elskede
  mistro efter læk af informationer til   bliktromme kan han opløse
  pressen - og Troels' politiske liv ser  nazisternes march, men den barnligt
  ud til at blive påvirket af        udseende mandsling interesserer sig
  forbrydelsen. Theis og Pernilles liv   ikke så meget for politik, som for det
  er gået i stå.              modsatte køn.
  Medvirkende:               Oskar: David Benning.
  Sarah: Sofie Gråbøl.           Alfred: Mario Adorf.
  Troels: Lars Mikkelsen.          Agnes: Angela Winkler.
  Theis: Bjarne Henriksen.         Manuskript: Volker Schlöndorff,
  Pernille: Ann Eleonora Jørgensen.     Jean-Claude Carriere og Franz Seitz
  Jan: Søren Malling.            efter Günther Grass' roman.
  Rie: Marie Askehave.           Instruktion: Volker Schlöndorff.
  Endvidere:                Uegnet for børn.
  Farshad Kholghi, Troels II Munk,     0-002-51-8611-0
  Michael Moritzen, Tina Gylling
  Mortensen, Julie Ølgaard, Laura    00.45 DR1 Dokumentaren - Sig
  Christensen, Cyron Melville, Casper    det ikke til nogen (4:4) (TTV)
  Steffensen, Solbjørg Højfeldt, Eske    Steffens historie.
  Forsting Hansen, Johan Gry, Anne     "Jeg gik med aviser. Da jeg ringede
  Marie Helger, Ole Boisen, Nis Bank-    på døren, åbnede manden og jeg gik
  Mikkelsen, Abdellah El-Naaman,      frivilligt med ind. Og lige pludseligt
  Kasper Leth Hansen, Jonas Leth      stod han og overgramsede mig. Jeg
  Hansen, Kirsten Peüliche, Paul      kan stadigvæk høre at han står og
  Hüttel, Søren Lenander, Kristian     puster - og jeg kan lugte hans sved".
  Ibler, Nukaka Coster-Waldau,       I sidste afsnit af Per Wennicks
  Rasmus Hammerich og Joy-Maria       dokumentarserie om mænd, der i
  Frederiksen.               barndommen blev seksuelt misbrugt,
  Manuskript: Torleif Hoppe.        fortæller Steffen,
  Instruktion: Henrik Ruben Genz.      43 år, hvordan han flere gange
  Foto: Bo Tengberg, dff.          oplevede at blive udsat
  Productiondesign: Niels Sejer       for voksne mænds tilnærmelser.
  Musik: Frans Bak             Krænkelserne har præget hele hans
  "Uegnet for børn."            liv. Han har det stadig svært med
  Sendes også 31.1.             sex, er angst for mænd, har svært
  0-059-06-1004-0              ved at være social og har ikke kunnet
                       gennemføre en uddannelse.
21.00 -21.55                 Co-produktion mellem Feldballe
  21 SØNDAG med               Film & TV og DR.
                       www.dr.dk/dokumentar/Sigdetikketil
  SøndagsSporten
                       nogen
                       Sendt første gang 21.3.04
21.00 21 SØNDAG               0-024-46-4066-0
  Sendes også 29.01.
  0-010-07-2004-0
                     01.15 Godnat
                       0-092-06-1562-0
21.40 SøndagsSporten
  0-060-07-0204-0                                     Side 14 af 14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:248
posted:9/29/2010
language:Danish
pages:14