ÅRSPLAN FOR KLASSE I TYSK Om Denne plan er - PDF

Document Sample
ÅRSPLAN FOR KLASSE I TYSK Om Denne plan er - PDF Powered By Docstoc
					       ÅRSPLAN FOR 10. KLASSE I TYSK 2006/2007

                              Om:
Denne plan er uddybet i forhold til den almindelige årsplan. Den er ment som skitse til min egen forberedelse og er således
             stikord, tanker m.m. fra min side. Der vil derfor også kunne findes fejl.

 Der vil være vist ikoner i PDF-udgaven af dette dokument, som henviser til andre dokumenter(pdf, excel, word mm.). Det er
ikke muligt at åbne disse dokumenter i PDF-reader. Der henvises til dokumenter, som ligger på min eksterne harddisk. Elever
             som ikke mener, at de har fået disse dokumenter udleveret får en kopi af mig.


                         Sidst redigeret og gemt:
                         7. maj 2007 kl. 22:31.

                           Sidst printet:
                         7. maj 2007 kl. 22:31
ÅRSPLANLÆGNING FOR 10. KLASSE 2006/07
        Tysk
          Sidst redigeret : 7. maj 2007 22:31


Uge nr.      Tema/Emne      Indhold - Disposition              Evt. uddybende
                     Underpunkter                 bemærkninger

     Intro           ”Quickies”-spørgsmål-dokumentet
 33                 udleveres.
                                        Tysk quickies.doc
                   5 min. – find ord m. sommer
                   Brainstorm på sommer på tavlen
                   Schreibt mir eine Postkarte til næste
                   uge.

     Intro           Aflevering af postkarte opgaven. Snak
 34                 med dem om at bruge computer ved
                   aflevering.                Bitten Mortensen -
                                        Kortspil - Das kann man....pdf
                   Kortspillet ”das kann man..” spilles. 2
                   hold. 1 fra hvert hold kommer op til
                   tavlen. Der trækkes skiftevis et
                   tilfældigt kort fra bunken. Holdet får
                   nu 30 sekunder til at finde ord. Hvert
                   ord giver 1 point. Lærer tæller point
                   sammen.

                   De skal sætte sig 2 og 2.
                   Dokumentet ”Bitten Mortensen –
                Zungenbrecher.pdf” udleveres. De
                skal nu se, hvor mange af de
                forskellige sætninger de kan sige.    Bitten Mortensen -
                (øve udtale og hukommelse) Stop     Zungenbrecher.pdf
                legen og lad dem slå ordene i
                sætningerne op. Derefter skal de
                prøve at lære igen at udtale så mange
                sætninger som muligt.


                Udlever ”satzbauen”-pdf-dokumentet
                til dem og lad dem danne sætninger.    Bitten Mortensen -
                                    Terningespil - Satz bauen.pdf
                Lav 2 hold.
                Udlever „Bitten Mortensen -
                Zungenbrecher und Gedichte“.pdf

                De 2 hold dyster imod hinanden. Jo    Bitten Mortensen -
                flere sætninger hver elev kan sige og  Zungenbrecher und Gedichte.pdf
                jo flere elever som kan sige
                sætningerne – desto flere point får
                holdene.De får point for hver rigtig
                sagt sætning.

                Udlever kompendium ”efterår 2006”.
                                    Kompendium - Tysk -
                                     Efterår 2006.pdf

   Märchen/ Terminsøvelser  Udlever „Analysemodel - Typische
35               Märchenzüge.doc“. Snak om
                dokumentet.                Analysemodel -
                Märchen schreiben.            Typische Märchenzüge.doc
                Lad dem alle skrive et eventyr, som
                de selv finder på. De får 3-4 min.,
                hvorefter de sender deres tekst videre  Wörter finden.doc
                til næste elev. De får nu et nyt, som
                de skriver videre på.
                Udlever „Wörter finden.doc“
                Udlever Märchen – Kryds og tværs     Märchen - kryds og
                                       tværs.doc
                Snak om de lavede eventyr.
                Udlever ”Wörter finden – 2.doc”
          Udlever ”Grammatik – Verber.doc”
          Snak om verberne.
                                Wörter finden -    Grammatik -
                                  2.doc       Verber.doc

   Terminsprøve  Spørgetimer i de resterende timer.
36
   Märchen    Das Wasser des Lebens
37         Udlever ”Double puzzle”.doc først
          Udlever ”Wörter finden”.doc næst     Double puzzle.doc   Wörter finden.doc          De hører Das Wasser des Lebens på
          cd
          Vi snakker om eventyret. Hvad
          tænker de på, når de hører det?

          De analyserer eventyret med den i
          uge 35 udleverede analysemodel.      Das Wasser des    Das Wasser des
                                          Lebens
                               Lebens - Original version.pdf - Original version.doc          De får udleveret ”spørgsmål og
          øvelser …”.doc til eventyret.
          De besvarer spørgsmålene.        Spørgsmål og øvelser
                               til Das Wasser des Lebens.doc
          Snak om eventyret til sidst. Lad dem
          evt. genfortælle eventyret.

          De starter med et ord på tysk, som de
          skriver ned. Det bogstav ordet ender
          på, skal det næste ord starte med.
          F.eks.
          Wasser Regen neu ultra arm Maus…
   Linjeuge
38
   Märchen    Des Kaisers neue Kleider
39         Opdel dem i grupper, hvor de snakker
          om, hvad eventyret går ud på.       Des Kaisers neue
           Skriv derpå et resume med 10-15       Kleider.doc
          linjer.
          De skal derefter analysere eventyret i
                  forhold til analysemodellen, som blev
                  udleveret i uge 35.
                  Sidste dag siger de deres resume        Analysemodel -
                  højt.                     Typische Märchenzüge.doc   Märchen            Die Prinzessin auf der Erbse
40
                                          Analysemodel -
                                         Typische Märchenzüge.doc

   Skolerejse
41
   Efterårsferie
42
   Multikulturelle Gesellschaft  Snak om tyskland og indvandrere        Ausländer sind faul
43                 Lav brainstorm på tavlen om integration.   Sie sind anders
                  Lav brainstorm om, hvad der skal til for at  Sie stehlen
                  integreres.                  Sie sehen anders aus
                  Hvilke fordomme har de eller andre?      Sie sind dumm
                                         Sie klauen unsere Arbeit
                  Sæt dem i grupper og lad dem diskutere,
                                         Sie sind kriminell
                  hvilke fordele og ulemper der er ved et
                  multietnisk samfund?
                  Kein Freund für Kemal
                  http://www.wdr5.de/funkhause
                  uropa/dossiers/detail.phtml?dos
                  sier_id=235


                  Kein Freund für Kemal

   Multikulturelle Gesellschaft  Der gelbe Junge
44                 Giv dem ”Der gelbe Junge – med
                  kommentarer.pdf”.               Der gelbe Junge -
                                         med kommentarer.pdf
                  Giv dem ”spørgsmål til Der gelbe
                  Junge.doc”
                                          Spørgsmål til Der
                  Til læreren er der ”Der gelbe Junge –      gelbe Junge.doc
                  kommenteret.pdf”.
                                         Til lærer.
                                        Der gelbe Junge -
                                       med kommentarer.pdf

   Praktik
45
   Praktik
46
   Multikulturelle Gesellschaft  Und morgen?
47
                  Udlever legene ”Multigesellschafts-leg
                  2.doc” først. Lad dem sætte teksten i
                  den rigtige rækkefølge          Multigesellschafts-leg
                                           2.doc
                  Udlever evt. legene
                  ”Multigesellschafts-leg 1.doc”
                                       Multigesellschafts-leg
                  Udlever ”Spørgsmål til Und            .doc
                  Morgen.doc“ til eleverne.

                  Hjælp dem undervejs, så det ikke      Spørgsmål til Und
                  bliver for svært.               Morgen.doc


   Jungsein            Der erste Funke (Juma)
48                 De får 5 min til at tænke over ord til
                  temaet ”jung sein”. Brainstorm på     Bingo der Liebe.doc
                  temaet ”jung sein” på tavlen.

                  De får ”Bingo der Liebe” udleveret og
                  skal nu gå rundt og finde så mange
                  som muligt af de forskellige felter. De
                  må kun spørge hinanden 1 gang i
                  træk. Det foregår på tysk. De sætter
                  en streg i felten, hver gang de får en
                  rigtig. Forklar på tysk.

                  De læser teksten ”Der erste Funke”
                  og oversætter første side til dansk.
                  Hjemmeopgave til næste dag.
           Teksten (den danske) læses op. De
           laver næste side til næste dag og skal
           skrive et 10 liniers referat.

   Jungsein     Darf ich? (Juma)
49          Udlever ”Ich darf.doc”
           Lad dem læse ”darf ich?”fra         Ich darf.doc
           kompendiet.
           Snak om lov i tyskland og deres
           holdning til det.
   OSO-opgave
50
   Jungsein     Wir sind 16 (Juma)
51
1
   Uddannelsesuge
2
   Terminsprøve
3
   -Aflyst-     Fremlæggelse af OSO.
4
   Märchen     Das kleine Rotkäppchen
5           Lad dem gå sammen i grupper.
                                Rotkäppchen - Als Fragen zum Märchen
           De skal nu læse ” Rotkäppchen - Als    Teaterstück.pdf von Rotkäppchen.pdf
           Teaterstück.pdf”

           De skal øve og kunne fremvise       Märchenzüge und
           stykket sidst på ugen.          Analyse von Rotkäppchen und Dornröschen.pdf


           Udlever ” Fragen zum Märchen von
           Rotkäppchen.pdf”

           Udlever „Märchenzüge und Analyse
           von Rotkäppchen und
           Dornröschen.pdf“
  Märchen                 Rotkäppchen
6
                       Udlever teksten ” Rotkäppchen - incl.   Rotkäppchen - incl.
                       Øvelser.pdf)                 øvelser.pdf


                       De læser og laver øvelserne til
                       eventyret. Find forskelle ml. eventyret
                       og teaterstykket. Find eventyrstræk.

  Vinterferie
7
  Multikulturelle Gesellschaft       Lad dem sidde i grupper og finde ud
8                      af, hvad de synes er TYPISCH
                       DEUTSCH og derefter TYPISCH          Prinzen -
  Lad dem høre sangen ”Prinzen –      DÄNISCH.                  Deutschland.doc
  Deutschland.mp3”
                       Derefter Voruhrteile gegen /
  Lad dem lave spørgsmålene til      Unterschiede zwischen Ausländer und
  sangen.                 Dänen. Det griber ind over den de
                       arbejdede med i UGE 43. De kan
  Lad dem snakke i grupper om,       bruge deres noter derfra.
  hvordan man kan kæde sangen                              Das Lied vom
  sammen med ”Multikulturelle       Snak med dem om, hvem der vil op til   Anderssein - Aufgabe.doc
  Gesellschaft”              tyskeksamen i FSA og FS10.

  Til TEMA & SANG.             VALG
                                             Das Lied vom
  Heute ist, wegen der           De kann vælge ml. sangen          Anderssein.doc
  Internationalisierung, fast kein     Deutschland og Das Lied vom
  Unterschied zwischen den Ländern in   Anderssein.
  Europa. Das heißt, dass wir vielleicht
  wie einander aussehen, aber wir sind   Das Lied vom Anderssein.
  eigentlich ganz „ens“.          Til „Das Lied vom Anderssein“ er der
  „Deutschland“ handelt davon, dass    „…Aufgabe.doc“, som de skal lave
  die Deutschen sich viel verändert    inden de går igang. Derefter hører de
  haben und ist in einen ironischen Ton  digtet/sangen. De tegner historien      Das Lied vom
                                            Anderssein + Fragen.pdf
  geschrieben worden.           som billede eller tegneserie. Laver
                       deres egen historie.

                       De skal høre ”Das Wasser des
                       Lebens”. (se UGE 37)
                       De skriver referat.
   Märchen              Des Kaisers neue Kleider
9                   Opdel dem i grupper, hvor de snakker
   (grundet barsel i uge 39)     om, hvad eventyret går ud på.       Des Kaisers neue
                    Skriv derpå et resume med 10-15      Kleider.doc
                    linjer.
                    De skal derefter analysere eventyret i
                    forhold til analysemodellen, som blev   Analysemodel -
                    udleveret i uge 35.           Typische Märchenzüge.doc
                    Sidste dag siger de deres resume
                    højt.

                    Die Prinzessin auf der Erbse
                    De laver 5 spørgsmål til teksten og
                    går bagefter rundt og stiller
                    spørgsmål til de andre.
   Jungsein             Wir sind 16               Sind das typische junge Leute?
10                   De får 10 min. til at skimme teksten.  Welche Hobbys haben sie?
                    Snak om, hvad de tror den handler    Welche Hobbys hast du selber?
                    om og hvilke ord de ikke forstår!    Trinkst du Alkohol? Rauchst du
                    De får 20 min. til at læse den igen.   Zigaretten?
                    Snak om, hvad den handler om igen.    Was machst du in deiner Freizeit?
                                        Wie verdienst du dir dein Geld?
                                        Hast du eine feste Freundin/einen
                    Lav spørgsmålene.
                                        festen Freund?
                                        Interessierst du dich für Politik?
                    Lav referat.               Treibst du irgendeine Form von Sport?
                                        Welches ist dein Lieblingsfach?
                    Wir sind 17.
                    De får 10 min. til at skimme teksten.
                    Snak om, hvad de tror den handler    HUSK AT SPØRGE OM FSA&FS10
                    om og hvilke ord de ikke forstår!
                    De får 20 min. til at læse den igen.
                    Snak om, hvad den handler om igen.

                    Lav spørgsmålene.

                    Lav referat.

   Jung sein +            Der Brief                1. Wie alt sind Oliver und Karin wohl?
11  eksamensforberedelse (9.klasses  Teksten læses højt.           2. Wie findet ihr die Idee der
   prøvens disposition)                            Mädchen? Ist sie ernst gemeint?
                    De skal lave referater.         Was meint ihr?
                                       3. Wie geht die Geschichte am
                   De skal lave referat til teksten.    nächsten Tag in der Schule wohl
                   Die Übernachtung            weiter? Überlegt und schreibt
                                       vielleicht eine Fortsetzung der
                                       Geschichte.
   Repetition           Udlever repetition 10. Kl.
12  Eksamensforberedelse FSA/FS10
                   De skriver resumeer, brainstorm og 5    Repetition 10.
                   spørgsmål                   kl..doc


                   Opgaven skal være færdig til fredag i
                   uge 13. Skal sendes via e-mail eller
                   overrækkes digitalt(usb-pen).       Eksamen - FSA
                                       Eksamensoplæg 2007.doc


                   FSA laver disposition til eksamen
                   Brug FSA eksamensoplæg 2007 på
                   transparent.

   Repetition           FSA laver disposition til eksamen    EDB-Kælderen er reserveret
13  Eksamensforberedelse FSA/FS10  Brug FSA eksamensoplæg 2007 på     til indskrivning af repetition
                   transparent.              og disposition både tirsdag 5.
                   FS10 skriver repetition10. Kl.     time og onsdag 7. Time

   Påskeferie
14
   Repetition           FSA                   Hvem er færdige med deres
15                  dispositionen skal være færdig     disposition? Skal være færdig i denne
                   derefter forberede fremlæggelse.    uge.

                   FS10
                   Reserveret edb-lokalet i kælderen.     TYSK Redigeret
                   De skal lave øvelser på nettet.     vurderingsskema til stil.doc
                   Udlever vurderingsskemaet igen.
                   De skal finde områderne på skemaet   Grammatik til 10. Klasse.
                   på nettet under Übungen(link). Øve   www.udoklinger.de
                   øve øve.
                   Verber, subjekt, akkusativ/dativ    http://home.online.no/~vindnes/deut
                   objekt osv.               schlinks/side_85.htm
         Udlever stikordsskema til teksterne    http://home.online.no/~vindnes/deut
         via e-mail.                schlinks/side_10.htm

                              områder:
         Det er hovedsageligt : verber i
                              verber
         nutid/datid(præsens, præteritum),     Präsens. Haben und sein.
         adjektiver, subjekt, akkusativobjekt,   Starke Verben 1-9
         haben/sein.dativobjekt og pronomier.
                              5 Minuten. (teksterne)
         Vi gennemgår det i undervisningen
         senere.


   Repetition  Teksterne og emnerne           FS10
16        gennemgås.                Prøve 1:
                              Lyt: Ich bin Türkin, geboren in
         Snak om, hvordan man starter.       Hamburg
                              Læs: Zwischen Zwei Kulturen
         FS10:
         1 elev tages ud og skal læse og lytte.  LINK!!!!!
         Klassen får 20 min. til at læse teksten
         og høre lytteøvelsen.           Prøve 2:
         Eleven kommer ind og vi snakker om    Læs: Glückliche Familie
         tekst og lytteøvelse, som til eksamen.  Lyt: Heimat ist dort, wo man die
         De andre kommer med konstruktiv      vertrauten Gesichter sieht
         kritik.
         Der gives en cirka karakter.       LINK!!!!!

         FSA                    FSA
         De får spørgsmål 1 og vi snakker om    SP1:
         det.                   Wie ist ein guter Freund?
         De får spørgsmål 2 og vi snakker om    Wie würdest du einen guten
         det.                   Freund bezeichnen?

                              SP2:
                              Jung sein – Einfach oder
                              schwierig?

   Linjeuge
17
   Forberedelse til eksamen,     De får ”grammatik.pdf” udleveret.
18  spørgetimer (lytteøvelser m.m.)  De skal nu lave
                                       Grammatik.pdf


   Forberedelse til eksamen,     Grammatik:             FSA øver til eksamen.
19  spørgetimer (lytteøvelser m.m.)   - Sætningsanalyse
                     - Bestemt/ubestemt artikel
                     - Verber
                     - Adjektiver
                     - Præpositioner

   SKRIFTLIGE PRØVER
20
   SKRIFTLIGE PRØVER
21
   forberedelse til eksamen ,
22  spørgetimer (lytteøvelser m.m.)
   og afslutning
                                      Forventet den 8. juni
23  SIDSTE SKOLEDAG

24  MUNDTLIGE PRØVER
   MUNDTLIGE PRØVER
25
   MUNDTLIGE PRØVER /
26  DIMISSIONSFEST

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:367
posted:4/22/2009
language:Danish
pages:12