Overzicht moties en amendementen algemene beschouwingen 27 en 28

Document Sample
Overzicht moties en amendementen algemene beschouwingen 27 en 28 Powered By Docstoc
					Overzicht moties en amendementen algemene beschouwingen 22 en 23 oktober 2008

Moties

Nr. Fractie       Onderwerp           Zienswijze     Besluit  Port.houder  Opmerking      Datum
                           college       raad                    afgehandeld
1  SP + PvdA,     Ondersteuning (geestelijke)  22/10: Aub 1 en 5       Van Zutphen
   OPH, VVD      ambtsdragers         in elkaar passen,
                           daarna oordeel
   Op 23/10
   samengevoegd                   23/10:
   met 5 en                     gewijzigd 1 en 5
   gewijzigd                    overgenomen
2  SP      Gemeentelijke werkplekken voor                  De Wit
         WSW’ers               Overgenomen

3  SP         Realisatie brede scholen   22/10 Verzoek tot       Diederen   iav voorjaarsnota
                           aanhouding
   23/10                      23/10:
   gewijzigd                    overgenomen
                           zoals gewijzigd
4  SP + OPH      Realisatie centrumbad     22/10 Verzoek tot  Verworpen Diederen             23/10 verworpen
   23/10                      aanhouding     13v-22t
   gewijzigd                    23/10 aan raad
                           overgelaten
5  CDA + LH,                    22/10:Zie onder 1       Van Zutphen
   SPH, GL,    Ondersteuning (geestelijke)
   fractie Heine, ambtsdragers
   fractie Moonen

   Op 23/10
   samengevoegd                   23/10
   met 1 en                     gewijzigd 1 en 5
   gewijzigd                    overgenomen
6  CDA     Makelaarsfunctie maatschappelijke  overgenomen          De Wit
         stage

Algemene beschouwingen 22 en 23 oktober 2008                                  1
Nr. Fractie       Onderwerp              Zienswijze     Besluit  Port.houder  Opmerking        Datum
                               college      raad                       afgehandeld
7  CDA        Toekomstige bestemming en functie  Verzoek tot         De Wit    Aangehouden
            Huis de Luijff            aanhouding                 Weth: begin 2009
                                                    voorstel
8  CDA        Verbetering kwaliteit wegbeheer en                Offermans   Aangehouden
            groenbeheer                                   Motie aangehouden
                                                    iav toezegging
                                                    wethouder
9  CDA        Het betrekken van bewoners en    22/10 ontraden        Smeets
            organisaties bij plannen in
   zoals 23/10    (kracht)wijken            23/10:
   gewijzigd                        na wijziging
                               overgenomen
10  CDA        Professionele ondersteuning     U vraagt wat we       Van Zutphen  Ingetrokken 23/10
            vrijwilligersorganisaties      al hebben.
                               Verzoek om in te
                               trekken.
11  CDA + LH,     Renteloze lening voor EHC      Verzoek tot         Duijf     23/10 aangehouden
   GL,fractie                       aanhouden                 2 december rauwelijks
   Heine, fractie                                           in raad alle ins and
   Moonen                                               outs over deze
                                                    complexe situatie
12  PvdA        Helmcamera’s voor biketeams     Overgenomen         Gresel

13  SPH        Proefplaatsing tent als rookruimte  22/10: verzoek        Smeets    Aangehouden
            horeca Pancratiusplein        om aanhouden                iav lopend overleg met
                               23/10: idem                horeca; volgende cie
                                                    RS
14  SPH        Jaarlijkse vergoeding voor niet   Verzoek om          Diederen   Aangehouden
            gesubsidieerde verenigingen     aanhouden                 iav behandeling
                                                    binnenkort in cie
Algemene beschouwingen 22 en 23 oktober 2008                                      2
Nr. Fractie       Onderwerp                Zienswijze     Besluit  Port.houder  Opmerking       Datum
                                college       raad                     afgehandeld
15  SPH        Bijdrage van €250.000,-- voor      Overbodig,          Smeets    Volgende week in
            renovatie Pancratiuskerk        verzoek om in te              college bijdrage ad
                                trekken;                  €100.000,-- uit
   Zoals op 23/10                       23/10:                   monumentenpot
   gewijzigd in                        na wijziging
   €100.000,--                        overgenomen

16  VVD        Teruggave vergoeding          22/10: ontraden        Offermans
   Zoals 23 /10    verpakkingsmateriaal          23/10:
   gewijzigd                         na wijziging
                                overgenomen

17  VVD        Veiligheid in wijken          Overgenomen          Gresel

18  VVD        Duurzaam financieel beleid en inzicht  Verzoek tot          Diederen
            op programmaniveau           wijziging

                                23/10:
                                overgenomen in
                                de zin zoals
                                tijdens
                                toelichtende
                                discussie in raad
                                besproken

19  VVD        Kosten generaal pardonregeling     Verzoek om          Zutphen    Aangehouden
            factureren bij kabinet         aanhouden
Algemene beschouwingen 22 en 23 oktober 2008                                       3
Nr. Fractie       Onderwerp                Zienswijze     Besluit  Port.houder  Opmerking       Datum
                                college      raad                      afgehandeld
20  OPH        Financiële bijdrage voor restauratie  Overbodig,          Smeets    Volgende week in
            Pancratiuskerk             verzoek om in te              college bijdrage ad
                                trekken                  €100.000,-- uit
                                23/10:                   monumentenpot
                                overgenomen,
                                want hetzelfde
                                aangemerkt als
                                motie 15

21  GL         Deelname Heerlen aan Europese      Overgenomen         Gresel                wordt maandag
            Convenant of Mayors                                            (27/10) ondertekend22  GL         Toekomst en veiligheid Royalbioscoop  Ontraden           De Wit    22/10 Weth: termijn  23/10 ingetrokken
   Zoals 23/10                                              eind 2008 onmogelijk
   gewijzigd                                               + we gaan geen
                                                      verplichtingen aan
                                                      voor pand van ander


Amendementen

Nr. Fractie      Onderwerp                Zienswijze     Besluit  Port.houder Opmerking        Datum afgehandeld
                                college      raad
1  PvdA       Parkeertarief ‘t Loon                         Offermans   toezegging wethouder  Aangehouden
                                                      dat binnenkort
                                                      parkeernota in
                                                      cie/raad komt
2  GL, +       Patronaat opnemen als risicopost in de  ontraden           Diederen               Ingetrokken
   LH, CDA,     begroting
   fractie Heine;Algemene beschouwingen 22 en 23 oktober 2008                                       4