Dong Yinchu by fdjerue7eeu

VIEWS: 45 PAGES: 4

									Dong Yinchu
Dong Yinchu (1915.9-2009.6.23), Hefei, Anhui Province County. Middle
school, he studied at Soochow University in Suzhou High School,
"Incident", participants of the anti-Japanese national
salvation movement. 1934 admitted to Shanghai Jiaotong University,
studying business administration. Honorary Chairman of the Central,
the NPC Standing Committee, the Eighth CPPCC National Committee
Vice-Chairman, China Zhi Gong Dang ninth, tenth President of the
Central Committee, Honorary Chairman of the Eleventh Central
Committee.
????????????????????????????????

Anti-Japanese War in 1938 after graduating from Shanghai Jiao Tong
University Huijin assigned to Hong Kong Post Office, he served as the
"big U.S. Evening News", "declaration"
translation, editing. August 1939 Jakarta, Indonesia should be
"loud voice daily," as editor. After 1940, organized the
"DPRK", as manager and editor, with the patriotic overseas
Chinese Tan Kah Kee organized the "Nanyang Siang Pau" and
together with the common anti-Japanese national salvation of
publicity, in the Chinese National Salvation Movement played a
significant role in promoting. After the outbreak of the Pacific War
in 1942, the Japanese occupation of Indonesia, was arrested for
engaging in activities of anti-Japanese national salvation. After
Japan surrendered in 1945, before restoration of liberty, to promote
the overseas Chinese community together in the establishment of the
Chinese overseas compatriot Association, and served as Standing
Committee, the Director General and Director of Public Safety
Committee of the Federation, and actively protect the safety of
overseas Chinese.

The liberation war, returned to Shanghai in 1947, he served as the
source Co., Ltd. Shanghai Construction Manager, General Manager,
Shanghai China ethanol plant manager.

After the founding of the People's Republic, has left the Shanghai
joint venture outside the deputy head, chairman of China Construction
Company, general manager. Shanghai Federation of Returned Overseas
elected Vice President. In Shanghai in 1980 to join the new China Zhi
Gong Dang, December was elected chairman of Shanghai Municipal China
Zhi Gong Dang. Vice Chairman of the Shanghai 1983, and served as Vice
Chairman China Zhi Gong Dang. In 1986 the Standing Committee of
Foreign Affairs as a liaison member. April 1988 was elected as acting
chairman of China Zhi Gong Party. December 1988, the China Zhi Gong
Party has elected the ninth, tenth Central Committee Chairman. March
1993 was elected vice chairman of the CPPCC National Committee.
November 1997 was elected honorary chairman of China Zhi Gong Dang.
Former China Zhi Gong Party Central Committee, Central Committee, the
party of the Shanghai Municipal chairman of the Standing Committee of
the National Federation of Returned Overseas, consultant, vice
chairman of CPPCC Shanghai, China Zhi Gong Party Central Committee
Vice Chairman eighth, on behalf of the President. Ninth, Tenth Central
Committee Chairman. Is the fifth member of the CPPCC National
Committee, the Standing Committee of the Sixth CPPCC National
Committee, the Seventh National People's Congress Standing Committee,
National People's Congress Foreign Affairs Committee, the Eighth CPPCC
National Committee Vice-Chairman.

On at 6:38 on June 23, 2009 in Shanghai died of illness at the age of
95 years.
?

????June 28, the famous patriotic community leaders and social
activists, an outstanding leader of China Zhi Gong Party, a close
friend of the Chinese Communist Party, the Eighth CPPCC National
Committee Vice-Chairman, China Zhi Gong Dang ninth Chairman of the
Central Committee of the Tenth, Eleventh Central Committee and
honorary chairman of Dong Yinchu body, in the Shanghai Longhua Funeral
Parlour for cremation. Entrusted by the CPC Central Committee, CPC
Central Committee Political Bureau Standing Committee of the CPPCC
National Committee Chairman Jia Qinglin made a special trip to
Shanghai Longhua Funeral Home to Dong Yinchu farewell, and condolences
to their relatives. Dong Yinchu seriously ill during and after the
death of Hu Jintao, Jiang Zemin, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin,
Li Changchun, Xi Jinping, Li Keqiang, He Guoqiang, Zhou Yongkang and
other comrades went to the hospital to visit or through various forms
of expressed condolences on the death and Dong Yinchu expressed deep
condolences to their relatives
????????Entrusted by the CPC Central Committee, CPC Central Committee
Political Bureau Standing Committee of the CPPCC National Committee
Chairman Jia Qinglin, member of the CPC Central Committee Political
Bureau, the Shanghai Party Secretary Yu, Vice Chairman and
Secretary-General of the CPPCC Qian Yunlu, 28, made a special trip to
Shanghai Longhua Funeral Home to Dong Yinchu farewell, and condolences
to their relatives.
????The morning of the Longhua Funeral Parlour 28 solemn funeral music
keyed. Hanging above the main hall black white banner "Dong
Yinchu mourn comrades" banner below the portrait is Dong Yinchu.
Dong Yinchu nestled in the flowers and the remains of cypress trees.
????10:30 Xu, Jia Qinglin, Yu Zhengsheng, Qian Yunlu, and Luo Haocai
the sound of the funeral before the body slowly to the Dong Yinchu
stood in silent tribute to the Dong Yinchu remains of three bows, and
shook hands with relatives. Jia conveyed the General Secretary Hu
Jintao, Jiang Zemin and other central leaders of the Dong Yinchu deep
condolences to relatives.
????CPC Central Committee General Office of the CPPCC National
Committee, the central and state organs, China Zhi Gong Dang, Shanghai
and other parties responsible for the comrades, and Dong Yinchu friend
of the deceased and representatives of home to bid farewell.
????Dong Yinchu during and after the death of seriously ill and went
to the hospital to visit or death through various forms of Dong Yinchu
condolences expressed condolences to the family included: Wang Gang,
Wang Lequan, Wang, Wang Qishan, Hui Liangyu, Liu Qi, Liu Yunshan, Liu
Yandong , Mr Li, Wang Yang, Zhang Gaoli, Zhang Dejiang, Xu, Guo, Bo
Xilai, Li Peng, Wan Li, Qiao Shi, Zhu Rongji, Li, Song Ping, Liu
Huaqing, Wei, Li, Zeng Qinghong, Wu, Luo Gan, He Yong , Ling Jihua,
Wang Huning, Lu Yongxiang, Uyunqimg, Han Qide, Hua Jianmin, Chen
Zhili, Zhou Tienong, Li Jianguo, Ismail Tiliwaldi, Jiang Shusheng,
Chen Changzhi, Yan Jun Qi, Sang Guowei, Liang, Ma Kai, Meng Jianzhu,
Dai, Wang Shengjun, Cao Jianming, Liao Hui, Du Qinglin, Ngapoi Ngawang
Jigme, Pagbalha Geleg Namgyai, Ma Man Kei, Bai Lichen, Chen Kuiyuan,
Abulahat Abdurixit , Li Zhuo, Huang Meng Fu, Tung Chee-hwa, Zhang
Meiying, Zhang Rongming, Sun, Li Jinhua, Zheng, Deng, Wan Gang, Lin
Wenyi, Li Wuwei, Luo, and, Chen Zongxing, Wangzhi Zhen and Li Desheng,
Zhang Jinfu, Huang Hua, Peng Chong, Wang Fang, Gu Mu , Lu Zhengcao,
Zheng Tianxiang, Liu Fuzhi, Yang Bai, Ding, Tian, Chi, Zhang, Jiang,
Qian Qichen, Wu Yi, Cao, Zeng, Wang Hanbin, Zhang Zhen, Ni Zhifu, Chen
Muhua, Sun Qimeng, Lei Jie Qiong, Wang Bingqian, Zou Jiahua, Wang
Guangying, Buhe, Tomur Dawamat, Wu Jieping, Peng Peiyun, Zhou
Guangzhao, Cao Zhi, Li Tieying, Ismail Amat, He Luli, Ding Sun, Cheng
Siwei, Xu Jialu, Jiang Zhenghua , Gu, Raidi, Sheng Huaren, Tang, Xiao
Yang, Han Shubin, Jia Chunwang, Qian, Ye Xuanping, Yang Rudai, Qian
Weichang, Ren Jianxin, Song Jian, Qian Zhengying, Sun Fuling, Zhu
Guangya, Wan Guoquan, Hu Qili, Chen Jinhua, Cho Nam Qi, Mao Zhiyong,
Jing Shuping, Wang Wenyuan, Wang Zhongyu, Li Guixian, Zhang Siqing,
Ding, Zhang, Hao, Xu, Zhang Huaixi, Li Meng, Deng Liqun, Zhang Tingfa
and so on.

?
??????????????????????????????????????More about news obituary
* Mr Lee died three comrades
* The death of Comrade Zhao Yushan
* The death of the old Red Army Peng Zugui
* The death of Comrade Zhao-phase
* The death of Comrade Xiang Li Light
* The death of Comrade poor cloth
* The former Ministry of Textile Industry Consultants Han Chunde death
funeral held
* The death of the old Red Army LIU Qing Yan
* Development of the demise of Comrade Ming
* Sun Shufeng death of comrade

								
To top