Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Raspandirea geografica a populatiei pe Glob by qqj15102

VIEWS: 1,426 PAGES: 10

									              Raspandirea geografica a populatiei pe Glob

    Integrarea problemelor in lectia de geografie nu are ca scop prioritar efectuarea calculelor
aritmetice, aplicarea unor regului sau asigurarea varietatii situatiilor de invatare propuse elevilor.
Prin rezolvarea problemelor, elevii constientizeaza valoarea concreta a unor caracteristici numerice,
stabilesc relatii intre obiecte, fenomene sau procese, constientizeaza relatia pe care o au cu mediul si
rolul lor in cadrul acestuia, fixeaza eficient date exacte in memorie, asociaza valorile numerice cu
obiecte sau fapte reale. In lectia ,,Raspandirea populatiei pe Glob” calculul densitatii populatiei in
cele sase sectoare ale Bucurestiului are ca scop constientizarea valorii concrete a valorilor respective
si fixeaza eficient date exacte in memorie.
                        Proiect didactic

  Data: 13.11.2008

  Obiectul: Geografie

  Clasa: aX-aF

  Subiectul: Raspandirea geografica a populatiei

  Tipul de lectie: mixta

  Competente specifice:

  C1 utilizarea terminologiei stiintifice si disciplinare specifice, pentru prezentarea unor informatii
  referitoare la rapandirea geografica a populatiei;

  C2 dezvoltarea capacitatii de analiza, sinteza, comparare, generalizare, concretizare si evaluare
  in ceea ce priveste densitatea populatiei pe Glob si in Bucuresti;

  C3 operarea cu simboluri, semne, conventii;

  C4 citirea si interpretarea informatiilor grafice si cartografice referitoare la populatie.
  Obiective operationale

  La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili in conditiile standardelor minim acceptate:

  O1 – sa precizeze factorii care determina deplasarile de populatie pe Glob;
O2 – sa compare densitatea populatiei unor tari de marimi diferite utilizand Doc.1,2/pag32;

O3 – sa localizeze pe harta tarile comparate la O2;

O4 – sa transfere prin calcule, datele privind densitatea populatiei celor sase sectoare din
Bucuresti ;

O5 - sa prezinte argumente pentru a-si sustine ideile

Strategii didactice: dirijata, cognitiva, euristica

Organizarea: frontal si independent-individuala

Metode si procedee: explicatia, brainstorming, exercitiul, conversatia euristica, comparatia,
problematizarea, modelarea, lucrul cu harta, activitatea independenta.

Materiale didactice: manual, reprezentari grafice, Harta politica a lumii, fisa de lucru, fisa de
evaluare

Material bibliografic: Ilinca N., 2005, Geografia umana. Populatiasi asezarile omenesti; Ilinca
N., 2006, Didactica Geografiei, Editura Didactica si pedagogica; Geografie – manual pentru
clasa a X-a, Octavian Mandrut, Editura Corint, 2005.
Momentele    Obiective   Activitatea profesorului   Activitatea elevului  Strategii   Evaluare
lectiei     operationale

Moment             Verificarea prezentei    Pregatesc caietul si  Conversatia  Atentionare,
                elevilor si organizarea   manualul scolar            aprecieri
organizatoric
                materialelor necesare
                desfasurarii activitatii
Verificarea           Adreseaza interogatii de   Asculta, gandesc,    Conversatia,  Observarea
                control pe fondul      formuleaza si raspund  demonstratia  comportamentului
cunostiintelor
                obiectivelor operationale                      elevilor, analiza
                specifice continuturilor                      raspunsurilor,
                privitoarela ,,Tipuri de                      stimularea si
                medii de viata” :                          evaluarea
                                                  continua.
                -precizati cate trei
                caracteristici pentru doua
                medii calde intertropicale
                - precizati cate trei
                caracteristici pentru doua
                medii temperate;
                - precizati trei
                caracteristici pentru un
                mediu rece;
                -explicati modul in care
              influenteaza zonele de
              litoral concentrarea
              populatiei
Pregatirea         Analizati fig1/pag33 din   Observa, analizeaza si     Conversatia     Aprobarea sau
              manual in care este     precizeaza doua zone cu     euristica      dezaprobarea
aperceptiva
              prezentata repartitia    concentrari mari de                 comportamentului
              geografica a populatiei pe  populatie si doua zone slab             elevilor
              Terra. Precizati doua zone  populate.
              cu concentrari mari de
              populatie si doua zone    Mentioneaza aspectele
              slab populate.        constatate in caietele de
                            notite
Dirijarea invatarii    Cere elevilor:        Dirijati de catre profesor,   Dialogul,      Incurajarea
                            elevii descopera ca:      conversatia,     aprecierii
              -precizati atat factorii                   comparatia,     reciproce a
              care determina marile     -factorii care influenteaza  problematizarea,   elevilor.
           O1  concentrari de populatie   raspandirea populatiei pe    lucrul cu harta si  Observarea
              cat si pe cei care au    Glob pot fi naturali, istorici, cu manualul     comportamentului
              restrictionat raspandirea  demografici si economici.    scolar        elevilor
              populatiei pe Glob
                            -factorii naturali pot
                            favoriza dar si restrictiona
                            raspandirea populatiei pe
                            Glob
                            Exemple:
                            Clima tropical arida,
subpolara si polara cu
temperature extreme
restrictioneaza raspandirea
populatiei pe Glob       Analiza
In timp ce clima temperata,   raspunsurilor
subecuatoriala favorizeaza
raspandirea populatiei pe
Glob.
Relieful prin altitudine si
grad de fragmentare
influenteaza raspandirea
populatiei pe Glob astfel:   Stimularea
Zonele montane inalte      participarii
limiteaza aparitia asezarilor  elevilor
in timp ce zonele litorale
joase, campiile favorizeaza
marile concentrari de
populatie.
Factorii istorici sunt legati
de migrarea populatiei
europene in sec al XIX-lea
si in prima jumatate a sec.
XX in NE SUA, SE
Braziliei, Australia.
                   Factorii demografici prin
                   valoarea bilantului natural
                   al populatiei determina sau
                   nu concentrari mari de
                   populatie.
                   India, Nigeria sunt tar ice
                   au densitati mari de
                   populatie datorita valorii
                   foarte ridicate a bilantului
                   natural al populatiei.
                   Factorii economici se refera
                   la dezvoltarea economica a
                   unor tari care au devenit
                   astfel puncte de atractie
O2  Analizati Doc.1 si       pentru locuitorii tarilor slab
   Doc.2/pag. 32,33 si       dezvoltate.
   comparati densitatea unor
   tari cu suprafete diferite.
   Notati in caiet 3 tari cu
   densitati mari , 3 tari cu   -tarile ce au suprafete mici
   densitati mijlocii, si 3 tari  cum ar fi Monaco,
   cu densitati mici.       Singapore, Malta prezinta    Stimularea
                   cele mai mari densitati de    interesului
                   pe Glob. Ele sunt urmate de   elevilor pentru
                   tari cu intindere mijlocie    cunoastere
                   Olanda, Bangladesh, Rep.
                 Coreea.
                 -tarile ce au suprafete foarte
                 mari (statele continentale)
O3  Localizati pe Harta     cum ar fi Federatia Rusa,
   politica a lumii tarile   Australia, Canada prezinta
   mentionate in caiet.    densitati mici.


                 Elevii se ajuta si de harta
                 politica a lumii de la pag    Observarea
                 10-11 pentru a identifica    comportamentului
                 tarile pe Harta politica a    elevilor
                 lumii scara 1:22.000.000.

O5  Precizati trei efecte ale
   suprapopularii unor tari.  Elevii asculta si rezolva
                 cerinta precizand trei efecte
                 dintre:
                 -cresterea pretului
                 terenurilor;
                 -blocaje in trafic;
                 -reducerea terenurilor
                 agricole;
                          -poluarea elementelor            Stimualrea
                          mediului;                  participarii
         O4  Calculati densitatea                           elevilor
            populatiei pe sectoare in  -defrisari
            Bucuresti, utilizand datele
            prezentate pe tabla si
            formula D=nr.        Elevii calculeaza densitatea
            loc./suprafata       populatiei pentru toate cele
                          sase sectoare din Bucuresti

            Adreseaza interogatia de                         Analiza
            control:                                 raspunsurilor
         O5
            ,,De ce credeti ca sectorul Elevii asculta, se gandesc si
            3 inregistreaza cea mai   formuleaza raspunsul:
            mare densitate a
            populatiei din Bucuresti?” Sectorul 3 prezinta cea mai
                          mare densitate a populatiei
                          din Bucuresti deoarece are
                          cel mai mare numar de
                          locuitori dintre toate
                          sectoarele din Bucuresti iar
                          suprafata este medie
                          comparativ cu celelate
                          sectoare.
Obtinerea feed-    Explicati repartitia    Elevii reanalizeaza,      Exercitiul  Analiza
            inegala a populatiei    sintetizeaza si explica           raspunsurilor,
back-ului      Globului           repartitia inegala a      aplicativ     aprecierea
                         populatiei Globului                rezultatelor
                                                   invatarii
Obtinerea      Cititi si interpretati    Citesc, analizeaza si      Desenul      Verificarea
performantei     Doc.4/pag 33. Explicati   compara identificand      schematic,     raspunsurilor
           contrastele dintre Belgia  factorii care au determinat   modelarea
           si Norvegia.         valorile densitatii populatia
                         celor doua tari.
Asigurarea si    Doriti sa locuiti intr-o tara Elevii se gandesc si      Interogatiile de  Aprecierea
intensificarea    cu valori reduse ale     formuleaza un raspuns.     control si     raspunsurilor si
retentiei si a    populatiei sau intr-una cu                  dialogul      evaluarea finala
transferului de   valori mari? Argumentati
cunostiinte     alegarea facuta.
Precizarea      Pregatirea continuturilor  Asculta si noteaza       explicatia
activitatilor pe   referitoare la raspandirea
care elevii le vor  populatiei pe Glob.
desfasura acasa

								
To top