Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mof4_2008_4772 by tradetrek

VIEWS: 16 PAGES: 32

									                        PARTEA    A  IV-A
Anul 176 (XVIII) — Nr. 4772     PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI               Vineri, 29 august 2008          PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI
        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
   SARPE-COM-IMPEX - S.R.L., București           REGIE RADIO MUSIC (RRM) - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma SARPE-    pe lângă Tribunalul București confirmă că firma REGIE
COM-IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în        RADIO MUSIC (RRM) - S.R.L., având numărul de ordine
registrul comerțului J40/9123/1995 și codul unic de      în registrul comerțului J40/9536/1996 și codul unic de
înregistrare 7885368, cu cererea înregistrată sub nr.     înregistrare 8995652, cu cererea înregistrată sub nr.
161087 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile     161455 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite    de     raportul   31.12.2007,      însoțite    de     raportul
administratorilor/directoratului,        raportul   administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (1/674.780)                          (2/674.781)
  2          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    DAB AUTO SERV - S.R.L., București               BYBLOS TURISM - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma DAB      pe lângă Tribunalul București confirmă că firma BYBLOS
AUTO SERV - S.R.L., având numărul de ordine în        TURISM - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
registrul comerțului J40/1996/2000 și codul unic de      comerțului J40/7984/2001 și codul unic de înregistrare
înregistrare 12734167, cu cererea înregistrată sub nr.    14185316, cu cererea înregistrată sub nr. 163377 din
161533 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile     10.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007,      însoțite     de     raportul
                               însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
administratorilor/directoratului,         raportul
                               raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
                               afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                 (5/674.784)
  (3/674.782)
                                    Societatea Comercială
      Societatea Comercială
                                AMN TOTAL CONSTRUCT - S.R.L., București
    TECNOLOGY COM - S.R.L., București

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                                            ANUNȚ
             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București confirmă că firma AMN
TECNOLOGY COM - S.R.L., având numărul de ordine în      TOTAL CONSTRUCT - S.R.L., având numărul de ordine
registrul comerțului J40/13007/2003 și codul unic de     în registrul comerțului J40/5159/2004 și codul unic de
înregistrare 15774395, cu cererea înregistrată sub nr.    înregistrare 16290695, cu cererea înregistrată sub nr.
161974 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile     163569 din 10.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  31.12.2007,      însoțite     de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (4/674.783)                          (6/674.785)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008               3

     Societatea Comercială                      Societatea Comercială
 EAGLE EYE MANAGEMENT - S.R.L., București                GLOBALNET - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma EAGLE
                               pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
EYE MANAGEMENT - S.R.L., având numărul de ordine
                               GLOBALNET - S.R.L., având numărul de ordine în
în registrul comerțului J40/12611/2005 și codul unic de
                               registrul comerțului J40/17562/2005 și codul unic de
înregistrare 17792436, cu cererea înregistrată sub nr.
                               înregistrare 14048955, cu cererea înregistrată sub nr.
164181 din 10.04.2008, a depus copie de pe situațiile
                               164733 din 10.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 -
administratorilor/directoratului,         raportul  31.12.2006,      însoțite     de     raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     administratorilor/directoratului,         raportul
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
afaceri de peste 10 milioane lei.               adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
  (7/674.786)                        afaceri de peste 10 milioane lei.
                                 (9/674.788)
       Societatea Comercială
     TRITON INTERNATIONAL CARGO                    Societatea Comercială
       (T.I.C.) - S.R.L., București              AQUA THERM CO - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma TRITON
                               pe lângă Tribunalul București confirmă că firma AQUA
INTERNATIONAL CARGO (T.I.C.) - S.R.L., având
                               THERM CO - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
numărul de ordine în registrul comerțului J40/2288/1999
                               comerțului J40/12860/1998 și codul unic de înregistrare
și codul unic de înregistrare 11562624, cu cererea
                               11354089, cu cererea înregistrată sub nr. 164936 din
înregistrată sub nr. 164385 din 10.04.2008, a depus copie
de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul     10.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
administratorilor/directoratului,         raportul  însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (8/674.787)                          (10/674.789)
  4          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    EUROWESTRWST - S.R.L., București              TOP DIAGNOSTICS - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București confirmă că firma TOP
EUROWESTRWST - S.R.L., având numărul de ordine în       DIAGNOSTICS - S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J40/16058/2003 și codul unic de     registrul comerțului J40/4507/1998 și codul unic de
înregistrare 15944031, cu cererea înregistrată sub nr.    înregistrare 10572840, cu cererea înregistrată sub nr.
165004 din 10.04.2008, a depus copie de pe situațiile     166453 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2006,      însoțite     de     raportul  31.12.2007,      însoțite     de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (11/674.790)                         (13/674.792)

        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
    IBT ROM CONSTRUCT - S.R.L., București            CONSOLIGHT COM - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ          OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma IBT ROM    pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
CONSTRUCT - S.R.L., având numărul de ordine în        CONSOLIGHT COM - S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J40/10782/2004 și codul unic de     registrul comerțului J40/9610/1996 și codul unic de
înregistrare 16566511, cu cererea înregistrată sub nr.    înregistrare 8984971, cu cererea înregistrată sub nr.
166180 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile     166898 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  31.12.2007,      însoțite     de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (12/674.791)                         (14/674.793)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008             5

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
  KAMIS - CONDIMENTE - S.R.L., București            LIQUID TECHNOLOGY ROMANIA - S.R.L.
                                        București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma KAMIS -    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
CONDIMENTE - S.R.L., având numărul de ordine în        pe lângă Tribunalul București confirmă că firma LIQUID
registrul comerțului J40/1412/1999 și codul unic de      TECHNOLOGY ROMANIA - S.R.L., având numărul de
înregistrare 11463515, cu cererea înregistrată sub nr.    ordine în registrul comerțului J40/3681/2000 și codul unic
167018 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile     de înregistrare 12920852, cu cererea înregistrată sub nr.
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   167733 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile
                               financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul
                               31.12.2007,      însoțite    de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul
                               administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                               cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
                               adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.
                               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (15/674.794)
                                 (17/674.796)
       Societatea Comercială
                                     Societatea Comercială
      REMATMET - S.R.L., București
                                ROMALIM INTERNATIONAL - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                        MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ
                                            ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirm      că firma   pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
REMATMET - S.R.L., având numărul de ordine în         ROMALIM INTERNATIONAL - S.R.L., având numărul de
registrul comerțului J40/19291/2006 și codul unic de     ordine în registrul comerțului J40/1754/2003 și codul unic
înregistrare 19243108, cu cererea înregistrată sub nr.    de înregistrare 15192397, cu cererea înregistrată sub nr.
167120 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile     169084 din 11.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  31.12.2007,      însoțite    de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (16/674.795)                         (18/674.797)
  6            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
      VIOLA TOTAL - S.R.L., București                 LADY MEL - S.R.L., București


           MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


              ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma VIOLA      pe lângă Tribunalul București confirmă că firma LADY
TOTAL - S.R.L., având numărul de ordine în registrul       MEL - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
comerțului J40/8444/1996 și codul unic de înregistrare      comerțului J40/13024/2006 și codul unic de înregistrare
3200534, cu cererea înregistrată sub nr. 169345 din       18929249, cu cererea înregistrată sub nr. 169530 din
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
    (19/674.798)                         (21/674.800)

         Societatea Comercială                      Societatea Comercială
       OMNITOYS - S.R.L., București                  JOB LINK - S.R.L., București


           MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


              ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma         pe lângă Tribunalul București confirmă că firma JOB
OMNITOYS - S.R.L., având numărul de ordine în registrul     LINK - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
comerțului J40/4712/1995 și codul unic de înregistrare      comerțului J40/20351/2005 și codul unic de înregistrare
7426837, cu cererea înregistrată sub nr. 169361 din       18185670, cu cererea înregistrată sub nr. 169682 din
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
    (20/674.799)                         (22/674.801)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008               7

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
     AMA ROMANIA - S.R.L., București                   PALM LIFE - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma AMA       pe lângă Tribunalul București confirmă că firma PALM
ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul      LIFE - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
comerțului J40/15423/2004 și codul unic de înregistrare     comerțului J40/3530/2005 și codul unic de înregistrare
16792101, cu cererea înregistrată sub nr. 169748 din       17272808, cu cererea înregistrată sub nr. 170015 din
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
                                 însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
                                 raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
                                 afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (25/674.804)
  (23/674.802)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                    PH MEDICAL GRUP - S.R.L., București
     MEDICAL SENS - S.R.L., București

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                              ANUNȚ
             ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    pe lângă Tribunalul București confirmă că firma PH
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma MEDICAL     MEDICAL GRUP - S.R.L., având numărul de ordine în
SENS - S.R.L., având numărul de ordine în registrul       registrul comerțului J40/16398/2003 și codul unic de
comerțului J40/11420/2003 și codul unic de înregistrare     înregistrare 15962844, cu cererea înregistrată sub nr.
15687396, cu cererea înregistrată sub nr. 169981 din       170038 din 14.04.2008, a depus copie de pe situațiile
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    31.12.2007,      însoțite     de     raportul
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      administratorilor/directoratului,         raportul
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (24/674.803)                           (26/674.805)
  8          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
 MERIDIAN PHARMA GRUP TRADING - S.R.L.,             PRINCESS PLANET COM - S.R.L., București
         București
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                            ANUNȚ
             ANUNȚ
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
                               PRINCESS PLANET COM - S.R.L., având numărul de
MERIDIAN PHARMA GRUP TRADING - S.R.L., având
                               ordine în registrul comerțului J40/6323/2002 și codul unic
numărul de ordine în registrul comerțului J40/19941/2004
                               de înregistrare 14767160, cu cererea înregistrată sub nr.
și codul unic de înregistrare 17001361, cu cererea
                               170818 din 14.04.2008, a depus copie de pe situațiile
înregistrată sub nr. 170196 din 14.04.2008, a depus copie
de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul     financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul    31.12.2007,      însoțite    de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (27/674.806)                         (29/674.808)

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    ROMANTIC TRAVEL - S.R.L., București              KUK - ROMANIA - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
                               pe lângă Tribunalul București confirmă că firma KUK -
ROMANTIC TRAVEL - S.R.L., având numărul de ordine
                               ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
în registrul comerțului J40/11231/1995 și codul unic de
                               comerțului J40/8453/1998 și codul unic de înregistrare
înregistrare 8036891, cu cererea înregistrată sub nr.
                               10915868, cu cererea înregistrată sub nr. 171462 din
170674 din 14.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
administratorilor/directoratului,         raportul  însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (28/674.807)                         (30/674.809)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              9

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
       MOTECO - S.R.L., București                SAATCHI & SAATCHI - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
                                 SAATCHI & SAATCHI - S.R.L., având numărul de ordine
MOTECO - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 în registrul comerțului J40/4192/1999 și codul unic de
comerțului J40/10096/2001 și codul unic de înregistrare
                                 înregistrare 11753730, cu cererea înregistrată sub nr.
14335189, cu cererea înregistrată sub nr. 171536 din
                                 171835 din 14.04.2008, a depus copie de pe situațiile
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    31.12.2007,      însoțite     de     raportul
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      administratorilor/directoratului,         raportul
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (31/674.810)                           (33/674.812)

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     ZENITH MEDIA - S.R.L., București               EDELWEISS GRUP - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                     TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma ZENITH
                                 EDELWEISS GRUP - S.R.L., având numărul de ordine în
MEDIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 registrul comerțului J40/1950/2000 și codul unic de
comerțului J40/4185/1999 și codul unic de înregistrare
                                 înregistrare 12863641, cu cererea înregistrată sub nr.
11753713, cu cererea înregistrată sub nr. 171748 din
                                 172378 din 14.04.2008, a depus copie de pe situațiile
14.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    31.12.2007,      însoțite     de     raportul
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      administratorilor/directoratului,         raportul
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (32/674.811)                           (34/674.813)
  10          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  SOFTNET DEVELOPMENT & CONSULTING                    M. ASSOCIATES LOGISTIC
     (SD & C) - S.R.L., București                   AND TRADING - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 pe lângă Tribunalul București confirmă că firma M.
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
                                 ASSOCIATES LOGISTIC AND TRADING - S.R.L., având
SOFTNET DEVELOPMENT & CONSULTING (SD & C) -
                                 numărul de ordine în registrul comerțului J40/1309/1999
S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului
                                 și codul unic de înregistrare 11474107, cu cererea
J40/3535/2000 și codul unic de înregistrare 12905372, cu
                                 înregistrată sub nr. 173469 din 15.04.2008, a depus copie
cererea înregistrată sub nr. 172883 din 15.04.2008, a      de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru      financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de     administratorilor/directoratului,         raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul       cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al      adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                  (37/674.816)
  (35/674.814)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială                  LIFTTEC UTILAJE DE RIDICAT - S.R.L.
     D.G. PETROL - S.R.L., București                      București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 pe lângă Tribunalul București confirmă că firma LIFTTEC
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma D.G.
                                 UTILAJE DE RIDICAT - S.R.L., având numărul de ordine
PETROL - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 în registrul comerțului J40/217/2003 și codul unic de
comerțului J40/4889/1997 și codul unic de înregistrare
                                 înregistrare 15120749, cu cererea înregistrată sub nr.
9578785, cu cererea înregistrată sub nr. 173433 din       174237 din 15.04.2008, a depus copie de pe situațiile
15.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    31.12.2007,      însoțite     de     raportul
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      administratorilor/directoratului,         raportul
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (36/674.815)                           (38/674.817)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              11

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
 IDEAL ALIMENT PROSPER - S.R.L., București               NEDMA CON - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma IDEAL     pe lângă Tribunalul București confirmă că firma NEDMA
ALIMENT PROSPER - S.R.L., având numărul de ordine       CON - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
în registrul comerțului J40/11387/2005 și codul unic de    comerțului J40/4399/2002 și codul unic de înregistrare
înregistrare 17731471, cu cererea înregistrată sub nr.    14659711, cu cererea înregistrată sub nr. 174816 din
174432 din 15.04.2008, a depus copie de pe situațiile     15.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
administratorilor/directoratului,         raportul  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                 (41/674.820)
  (39/674.818)
                                     Societatea Comercială
      Societatea Comercială                     MAP - MAȘINI AGRICOLE
   STREAM NETWORKS - S.R.L., București               PERFORMANTE - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma STREAM    pe lângă Tribunalul București confirmă că firma MAP -
NETWORKS - S.R.L., având numărul de ordine în         MAȘINI AGRICOLE PERFORMANTE - S.R.L., având
registrul comerțului J40/8076/1997 și codul unic de      numărul de ordine în registrul comerțului J40/7290/2005
înregistrare 9911870, cu cererea înregistrată sub nr.     și codul unic de înregistrare 17500698, cu cererea
174669 din 15.04.2008, a depus copie de pe situațiile     înregistrată sub nr. 175062 din 15.04.2008, a depus copie
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul
administratorilor/directoratului,         raportul  administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (40/674.819)                         (42/674.821)
  12         MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
 IFN - BETA MANAGEMENT - S.R.L., București             ROMKUVERT IND. - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma IFN -
                               pe lângă Tribunalul București confirmă că firma
BETA MANAGEMENT - S.R.L., având numărul de ordine
                               ROMKUVERT IND. - S.R.L., având numărul de ordine în
în registrul comerțului J40/12268/2004 și codul unic de
                               registrul comerțului J40/10716/1999 și codul unic de
înregistrare 16637779, cu cererea înregistrată sub nr.
                               înregistrare 13532476, cu cererea înregistrată sub nr.
177793 din 16.04.2008, a depus copie de pe situațiile
                               178423 din 16.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
administratorilor/directoratului,         raportul  31.12.2007,      însoțite     de     raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     administratorilor/directoratului,         raportul
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
afaceri de peste 10 milioane lei.               adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
  (43/674.822)                       afaceri de peste 10 milioane lei.
                                 (45/674.824)
      Societatea Comercială
  ABACUS SYSTEMS & SOLUTIONS - S.R.L.                  Societatea Comercială
         București                      HERVE ROMANIA - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                               societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București confirmă că firma ABACUS
                               pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma HERVE
SYSTEMS & SOLUTIONS - S.R.L., având numărul de
                               ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
ordine în registrul comerțului J40/2476/1998 și codul unic
                               comerțului J 40/2539/2000 și codul unic de înregistrare
de înregistrare 10421180, cu cererea înregistrată sub nr.
                               12856845 cu cererea înregistrată sub nr. 347424 din
178306 din 16.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   30.06.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
31.12.2007,      însoțite    de     raportul  anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
administratorilor/directoratului,         raportul  însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de   adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (44/674.823)                         (46/685.809)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008             13

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
  OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL               SABA TRADING AND CONSULTING - S.R.L.
 LIMITED LONDRA, SUCURSALA BUCURESTI                      București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma OVE
                                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SABA
ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LIMITED
                                TRADING AND CONSULTING - S.R.L., având numărul
LONDRA, SUCURSALA BUCURESTI, având numărul de
                                de ordine în registrul comerțului J 40/4881/1999 și codul
ordine în registrul comerțului J 40/24206/2006 și codul
                                unic de înregistrare 11797574 cu cererea înregistrată sub
unic de înregistrare 18476474 cu cererea înregistrată sub
nr. 347426 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile   nr. 347438 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007,      însoțite     de     raportul  31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
administratorilor/directoratului,         raportul  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                  (49/685.812)
   (47/685.810)

                                     Societatea Comercială
      Societatea Comercială                 SABA TRADING AND CONSULTING - S.R.L.
   HORVATH & PARTNERS MANAGMENT                       București
    CONSULTING - S.R.L., București
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                            ANUNȚ
             ANUNȚ
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SABA
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                TRADING AND CONSULTING - S.R.L., având numărul
HORVATH & PARTNERS MANAGMENT CONSULTING -
                                de ordine în registrul comerțului J 40/4881/1999 și codul
S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului J
                                unic de înregistrare 11797574 cu cererea înregistrată sub
40/19405/2005 și codul unic de înregistrare 18140155 cu
cererea înregistrată sub nr. 347434 din 30.06.2008, a     nr. 347455 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 -
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de    31.12.2006,       însoțite    de     raportul
raportul administratorilor/directoratului, raportul      administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   a acționarilor și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
afaceri de peste 10 milioane lei.               milioane lei.
  (48/685.811)                          (50/685.813)
  14          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     GTS TELECOM - S.R.L., București               ANTREPRIZA GENERALĂ CONSTRUCȚII
                                     CARPAȚI - S.R.L., București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma GTS
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
TELECOM - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 ANTREPRIZA GENERALĂ CONSTRUCȚII CARPAȚI -
comerțului J 40/19010/1993 și codul unic de înregistrare
                                 S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului J
4419886 cu cererea înregistrată sub nr. 347836 din
                                 40/5892/2005 și codul unic de înregistrare 17417615 cu
30.06.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 cererea înregistrată sub nr. 348374 din 30.06.2008, a
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  raportul administratorilor/directoratului, raportul
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de    cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
afaceri de peste 10 milioane lei.                adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
  (51/685.814)                         afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (53/685.816)

       Societatea Comercială
    AMD MOBIL PROD - S.R.L., București                   Societatea Comercială
                                       SOMEȘ - S.R.L., București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma AMD
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SOMEȘ
MOBIL PROD - S.R.L., având numărul de ordine în
                                 - S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului
registrul comerțului J 40/27877/1994 și codul unic de
                                 J 40/9514/1993 și codul unic de înregistrare 3887469 cu
înregistrare 6903784 cu cererea înregistrată sub nr.
                                 cererea înregistrată sub nr. 348452 din 30.06.2008, a
348255 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile      depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -    exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/       raportul administratorilor/directoratului, raportul
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,   cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o   adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.        afaceri de peste 10 milioane lei.
   (52/685.815)                          (54/685.817)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              15

       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    IVECO ROMANIA - S.R.L., București              ROMEX BETON GRUP - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma IVECO      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma ROMEX
ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul      BETON GRUP - S.R.L., având numărul de ordine în
comerțului J 40/11602/2006 și codul unic de înregistrare     registrul comerțului J 40/8009/1996 și codul unic de
18858334 cu cererea înregistrată sub nr. 348463 din       înregistrare 8814870 cu cererea înregistrată sub nr.
30.06.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      349167 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de    procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (55/685.818)                           (57/685.820)       Societatea Comercială                     Societatea Comercială
    WIMEX HANDEL - S.R.L., București               HARD FLOOR SISTEM - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma WIMEX      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma HARD
HANDEL - S.R.L., având numărul de ordine în registrul      FLOOR SISTEM - S.R.L., având numărul de ordine în
comerțului J 40/17327/2006 și codul unic de înregistrare     registrul comerțului J 40/3067/2003 și codul unic de
19149268 cu cererea înregistrată sub nr. 349116 din       înregistrare 15255169 cu cererea înregistrată sub nr.
30.06.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      349172 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de    procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (56/685.819)                           (58/685.821)
  16          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     MARCHAND - S.R.L., București               ENERGOCONSTRUCȚIA - S.A., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
MARCHAND - S.R.L., având numărul de ordine în         ENERGOCONSTRUCȚIA - S.A., având numărul de
registrul comerțului J 40/24763/1992 și codul unic de     ordine în registrul comerțului J 40/550/1991 și codul unic
înregistrare 425257 cu cererea înregistrată sub nr.      de înregistrare 1584722 cu cererea înregistrată sub nr.
349181 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile     349212 din 30.06.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (59/685.822)                          (61/690.184)


 Societatea Comercială de Reparații și Servicii              Societatea Comercială
      TERMOSERV DEVA - S.A.                 MADISON ADVISORS LTD RAMSEY ISLE OF
      Deva, județul Hunedoara                   MAN SUCURSALA BUCURESTI

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
       TRIBUNALUL HUNEDOARA                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Hunedoara, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
Societatea Comercială de Reparații și Servicii         MADISON ADVISORS LTD RAMSEY ISLE OF MAN,
TERMOSERV DEVA - S.A., Deva, județul Hunedoara,        SUCURSALA BUCURESTI, având numărul de ordine în
având numărul de ordine în registrul comerțului J       registrul comerțului J 40/18535/2005 și codul unic de
20/446/2003 și codul unic de înregistrare RO 15368125     înregistrare 18101717 cu cererea înregistrată sub nr.
cu cererea înregistrată sub nr. 24491 din 3.06.2008, a     349920 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
exercițiul financiar 2007, însoțite de raportul        31.12.2007,      însoțite     de     raportul
administratorilor/directoratului,         raportul   administratorilor/directoratului,         raportul
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
  (60/680.252)                          (62/690.185)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              17

        Societatea Comercială                     ocietatea Comercială
     SPATIAL CONS - S.R.L., București                 MEDIMEX 2000 - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SPATIAL     pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
CONS - S.R.L., având numărul de ordine în registrul       MEDIMEX 2000 - S.R.L., având numărul de ordine în
comerțului J 40/5781/1997 și codul unic de înregistrare     registrul comerțului J 40/15557/1994 și codul unic de
9848250 cu cererea înregistrată sub nr. 349965 din        înregistrare 6079314 cu cererea înregistrată sub nr.
1.07.2008, a depus copie de pe situațiile financiare       350305 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile
                                 financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
                                 31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
                                 directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
                                 cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (65/690.188)
  (63/690.186)

        Societatea Comercială
                                       Societatea Comercială
  F.C. CONSTRUCT-EDIL - S.R.L., București
                                     MEDIMEX DENT - S.R.L., București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ
                                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma F.C.      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
CONSTRUCT-EDIL - S.R.L., având numărul de ordine în       MEDIMEX DENT - S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J 40/17105/2006 și codul unic de      registrul comerțului J 40/7371/2006 și codul unic de
înregistrare 19137891 cu cererea înregistrată sub nr.      înregistrare 18643670 cu cererea înregistrată sub nr.
350031 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile       350320 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/       31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,   directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o   procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.        cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (64/690.187)                           (66/690.189)
  18          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

        Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    L.D.S. PRODUCTION - S.R.L., București              TEMPOSANIT - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma L.D.S.    pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
PRODUCTION - S.R.L., având numărul de ordine în        TEMPOSANIT - S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J 40/18550/2006 și codul unic de     registrul comerțului J 40/21235/2004 și codul unic de
înregistrare 19203782 cu cererea înregistrată sub nr.     înregistrare 17054200 cu cererea înregistrată sub nr.
350701 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile      351143 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
                                31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
                                directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
                                procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (67/690.190)
                                  (69/690.192)


       Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
    EMPIRE VIDEO PRODUCTION - S.R.L.
                                     CASA GOTIC - S.R.L., București
          București

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma EMPIRE    pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma CASA
VIDEO PRODUCTION - S.R.L., având numărul de ordine       GOTIC - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
în registrul comerțului J 40/1738/1992 și codul unic de    comerțului J 40/9046/1997 și codul unic de înregistrare
înregistrare 425567 cu cererea înregistrată sub nr.      9950675 cu cererea înregistrată sub nr. 351231 din
350807 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile      1.07.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
   (68/690.191)                         (70/690.193)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008             19

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     MERCUR TRADING IMPEX - S.R.L.              CASINO ENTERTAINMENT CENTER - S.R.L.
          București                          București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma CASINO
MERCUR TRADING IMPEX, având numărul de ordine în        ENTERTAINMENT CENTER - S.R.L., având numărul de
registrul comerțului J 40/8850/1996 și codul unic de      ordine în registrul comerțului J 40/1858/2004 și codul unic
înregistrare 8942402 cu cererea înregistrată sub nr.      de înregistrare 16127931 cu cererea înregistrată sub nr.
351732 din 1.07.2008, a depus copie de pe situațiile      352814 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (71/690.194)                          (73/690.196)


        Societatea Comercială                   Societatea Comercială
        STIZO - S.A., București               SECURITY SOLUTION - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma STIZO -    pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
S.A., având numărul de ordine în registrul comerțului J    SECURITY SOLUTION - S.R.L., având numărul de
40/600/1991 și codul unic de înregistrare 333544 cu      ordine în registrul comerțului J 40/3698/2006 și codul unic
cererea înregistrată sub nr. 352041 din 1.07.2008, a      de înregistrare 18450407 cu cererea înregistrată sub nr.
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     352843 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
raportul administratorilor/directoratului, raportul      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de   procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.               cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (72/690.195)                          (74/690.197)
  20          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

      Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  MEDICOVER ROMBEL - S.R.L., București              GENIUS DISTRIBUTION - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma GENIUS
MEDICOVER ROMBEL - S.R.L., având numărul de          DISTRIBUTION - S.R.L., având numărul de ordine în
ordine în registrul comerțului J 40/20319/1994 și codul    registrul comerțului J 40/7621/1996 și codul unic de
unic de înregistrare 6479639 cu cererea înregistrată sub    înregistrare 8790789 cu cererea înregistrată sub nr.
nr. 352956 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile    353631 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
                                31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
                                directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
                                procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (75/690.198)
                                  (77/690.200)


       Societatea Comercială
                                      Societatea Comercială
    GAD SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L.
                                   WELLA ROMANIA - S.R.L., București
          București

                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma GAD      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma WELLA
SPECIAL CONSTRUCT - S.R.L., având numărul de          ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
ordine în registrul comerțului J 40/593/1999 și codul unic   comerțului J 40/4859/1993 și codul unic de înregistrare
de înregistrare 11409907 cu cererea înregistrată sub nr.    3396253 cu cererea înregistrată sub nr. 353639 din
353524 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile      2.07.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
   (76/690.199)                         (78/690.201)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              21

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    GAMABELL EXIM - S.R.L., București                  T.M.U.C.B. - S.A., București


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
GAMABELL EXIM - S.R.L., având numărul de ordine în       T.M.U.C.B. - S.A., având numărul de ordine în registrul
registrul comerțului J 40/7696/1997 și codul unic de      comerțului J 40/1171/1991 și codul unic de înregistrare
înregistrare 9832823 cu cererea înregistrată sub nr.      2786487 cu cererea înregistrată sub nr. 354725 din
354000 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile      2.07.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
   (79/690.202)                         (81/690.204)       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
     ENEROPTIM - S.R.L., București               TECHNOELECTRIC - S.R.L., București


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
ENEROPTIM - S.R.L., având numărul de ordine în         TECHNOELECTRIC - S.R.L., având numărul de ordine în
registrul comerțului J 40/1994/2001 și codul unic de      registrul comerțului J 40/15903/1994 și codul unic de
înregistrare 13726065 cu cererea înregistrată sub nr.     înregistrare 6149258 cu cererea înregistrată sub nr.
354599 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile      354788 din 2.07.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (80/690.203)                          (82/690.205)
  22          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                      Societatea Comercială
    NESTLE ROMANIA - S.R.L., București                 PAPILLON LABORATOIRES
                                     COSMETIQUES - S.R.L., București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma NESTLE
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
ROMANIA - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 PAPILLON LABORATOIRES COSMETIQUES - S.R.L.,
comerțului J 40/5516/2001 și codul unic de înregistrare
                                 având numărul de ordine în registrul comerțului J
5921650 cu cererea înregistrată sub nr. 355130 din
                                 40/26782/1994 și codul unic de înregistrare 6679807 cu
2.07.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 cererea înregistrată sub nr. 119562 din 19.03.2008, a
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  raportul administratorilor/directoratului, raportul
adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de    cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
afaceri de peste 10 milioane lei.                adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
  (83/690.206)                         afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (85/690.807)

       Societatea Comercială
     TRAMAR IMPEX - S.R.L., București                   Societatea Comercială
                                       AGISFOR - S.R.L., București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
TRAMAR IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în
                                 AGISFOR - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
registrul comerțului J 40/5173/1993 și codul unic de
                                 comerțului J 40/14796/1992 și codul unic de înregistrare
înregistrare 3512129 cu cererea înregistrată sub nr.
                                 3565041 cu cererea înregistrată sub nr. 119919 din
118935 din 18.03.2008, a depus copie de pe situațiile      19.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 -    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/       însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,   raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o   adunării generale a acționarilor și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.        afaceri de peste 10 milioane lei.
   (84/690.806)                          (86/690.808)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008             23

      Societatea Comercială                     Societatea Comercială
  TEHNOPLUS SERVICE - S.R.L., București             TARGET MEDIA INTERNATIONAL - S.R.L.
                                        București
         MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind              ANUNȚ
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
TEHNOPLUS SERVICE - S.R.L., având numărul de          pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma TARGET
ordine în registrul comerțului J 40/13952/1993 și codul    MEDIA INTERNATIONAL - S.R.L., având numărul de
unic de înregistrare 4261939 cu cererea înregistrată sub    ordine în registrul comerțului J 40/2254/1994 și codul unic
nr. 120728 din 19.03.2008, a depus copie de pe situațiile   de înregistrare 5228876 cu cererea înregistrată sub nr.
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   122113 din 20.03.2008, a depus copie de pe situațiile
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
   (87/690.809)                       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                  (89/690.811)

      Societatea Comercială
    ROMERICA INTERNATIONAL - S.R.L.                    Societatea Comercială
         București                        HELVESPID - S.R.L., București

         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind    În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma        pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
ROMERICA INTERNATIONAL - S.R.L., având numărul         HELVESPID - S.R.L., având numărul de ordine în
de ordine în registrul comerțului J 40/2294/1994 și codul   registrul comerțului J 40/9881/1994 și codul unic de
unic de înregistrare 5205481 cu cererea înregistrată sub    înregistrare 5751394 cu cererea înregistrată sub nr.
nr. 120845 din 19.03.2008, a depus copie de pe situațiile   122399 din 20.03.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o  procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
   (88/690.810)                          (90/690.812)
  24          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
  BOUYGUES ROMANIA - S.R.L., București            TRANSMEDICA TRADING - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma       pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
BOUYGUES ROMANIA - S.R.L., având numărul de          TRANSMEDICA TRADING - S.R.L., având numărul de
ordine în registrul comerțului J 40/10462/1991 și codul    ordine în registrul comerțului J 40/19818/1993 și codul
unic de înregistrare 1551091, cu cererea înregistrată sub   unic de înregistrare 4504400, cu cererea înregistrată sub
nr. 123816 din 20.03.2008, a depus copie de pe situațiile   nr. 127563 din 24.03.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2006, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (91/690.813)                         (93/690.815)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
 ESPERANDZA-COM-IMPEX - S.R.L., București               ARENA IMPEX - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                     MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma       pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma ARENA
ESPERANDZA-COM-IMPEX - S.R.L., având numărul de        IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
ordine în registrul comerțului J 40/748/1993 și codul unic  comerțului J 40/11001/1991 și codul unic de înregistrare
de înregistrare 3170255, cu cererea înregistrată sub nr.   2354489, cu cererea înregistrată sub nr. 127593 din
127326 din 24.03.2008, a depus copie de pe situațiile     24.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
  (92/690.814)                         (94/690.816)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              25

     Societatea Comercială                        Societatea Comercială
COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD - S.R.L.                HELVETANSA - S.R.L., București
        București
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                             ANUNȚ
             ANUNȚ
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                HELVETANSA - S.R.L., având numărul de ordine în
COMPANIA INDIILOR ORIENTALE PROD - S.R.L.,
                                registrul comerțului J 40/17880/1994 și codul unic de
având numărul de ordine în registrul comerțului J
                                înregistrare 6273220, cu cererea înregistrată sub nr.
40/3092/1995 și codul unic de înregistrare 7226464, cu
                                132322 din 26.03.2008, a depus copie de pe situațiile
cererea înregistrată sub nr. 128732 din 24.03.2008, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru     financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de    31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
raportul administratorilor/directoratului, raportul      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al     procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de    cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.                 (97/690.819)
  (95/690.817)
                                        Societatea Comercială
      Societatea Comercială                    SIMA PROD 96 - S.R.L., București
  MARCOFIL PRODIMEX - S.R.L., București
                                         MINISTERUL JUSTIȚIEI
         MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                 TRIBUNALUL BUCUREȘTI
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                             ANUNȚ
             ANUNȚ
                                 În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SIMA
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
                                PROD 96 - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
MARCOFIL PRODIMEX - S.R.L., având numărul de
                                comerțului J 40/29119/1994 și codul unic de înregistrare
ordine în registrul comerțului J 40/7892/1992 și codul unic
                                8127760, cu cererea înregistrată sub nr. 132456 din
de înregistrare 343629, cu cererea înregistrată sub nr.
129967 din 25.03.2008, a depus copie de pe situațiile     26.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2006 - 31.12.2006,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
   (96/690.818)                         (98/690.820)
  26          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
     ANDRE-COMP - S.R.L., București                 TC ROM GLASS - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma ANDRE-     pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma TC ROM
COMP - S.R.L., având numărul de ordine în registrul       GLASS - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
comerțului J 40/12817/1993 și codul unic de înregistrare     comerțului J 40/10084/1992 și codul unic de înregistrare
4110758, cu cererea înregistrată sub nr. 132546 din       387900, cu cererea înregistrată sub nr. 134913 din
26.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare      27.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
                                 însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
                                 raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
                                 afaceri de peste 10 milioane lei.
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (101/690.823)
  (99/690.821)
                                       Societatea Comercială
        Societatea Comercială
                                    TIPOGRAFIA EVEREST 2001 - S.R.L.
    STYLE CONSTRUCT - S.R.L., București
                                          București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ
                                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă c    firma STYLE   pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
CONSTRUCT - S.R.L., având numărul de ordine în          TIPOGRAFIA EVEREST 2001 - S.R.L., având numărul
registrul comerțului J 40/24596/1992 și codul unic de      de ordine în registrul comerțului J 40/24425/1994 și codul
înregistrare 3212911, cu cererea înregistrată sub nr.      unic de înregistrare 6970325, cu cererea înregistrată sub
132573 din 26.03.2008, a depus copie de pe situațiile      nr. 135252 din 27.03.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/       31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,   directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o   procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.        cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (100/690.822)                           (102/690.824)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008               27

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
  UNITECH ELECTRONICS - S.R.L., București                 SIMBOG COM - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma         pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SIMBOG
UNITECH ELECTRONICS - S.R.L., având numărul de          COM - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
ordine în registrul comerțului J 40/20759/1993 și codul     comerțului J 40/6211/1992 și codul unic de înregistrare
unic de înregistrare 4601240, cu cererea înregistrată sub    3155905, cu cererea înregistrată sub nr. 138500 din
nr. 137873 din 28.03.2008, a depus copie de pe situațiile    28.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/       însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,   raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o   adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.        afaceri de peste 10 milioane lei.
  (103/690.825)                          (105/690.827)

        Societatea Comercială                      Societatea Comercială
   PRIMAT GOLD IMPEX - S.R.L., București                  RADIO XXI - S.R.L., București


          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
         TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma PRIMAT     pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma RADIO
GOLD IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în         XXI - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
registrul comerțului J 40/15747/1991 și codul unic de      comerțului J 40/7521/1993 și codul unic de înregistrare
înregistrare 2745, cu cererea înregistrată sub nr. 138006    4034103, cu cererea înregistrată sub nr. 138858 din
din 28.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare    28.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (104/690.826)                          (106/690.828)
  28          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

        Societatea Comercială                       Societatea Comercială
    TUTILA COMIMPEX - S.R.L., București                 SERVIMPEX - S.R.L., București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma TUTILA
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
COMIMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
                                 SERVIMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în
comerțului J 40/21059/1994 și codul unic de înregistrare
                                 registrul comerțului J 40/313/1991 și codul unic de
6477050, cu cererea înregistrată sub nr. 139388 din
                                 înregistrare 362752, cu cererea înregistrată sub nr.
31.03.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
                                 142986 din 1.04.2008, a depus copie de pe situațiile
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
afaceri de peste 10 milioane lei.                procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
  (107/690.829)                        cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
                                   (109/690.831)
       Societatea Comercială
      FIVE CONTINENTS TRADING                        Societatea Comercială
     COMPANY 1993 - S.R.L., București                  TURBO TUB - S.R.L., București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                       MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI

             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
                                  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
                                 societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma FIVE
                                 pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma TURBO
CONTINENTS TRADING COMPANY 1993 - S.R.L.,
                                 TUB - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
având numărul de ordine în registrul comerțului J
                                 comerțului J 40/27081/1994 și codul unic de înregistrare
40/20011/1993 și codul unic de înregistrare 4546863, cu
                                 6863477, cu cererea înregistrată sub nr. 145495 din
cererea înregistrată sub nr. 142465 din 1.04.2008, a
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru      2.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de     anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
raportul administratorilor/directoratului, raportul       însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al      raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane lei.                afaceri de peste 10 milioane lei.
  (108/690.830)                          (110/690.832)
            MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              29

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
   SARTOROM IMPEX - S.R.L., București             ROMCONSTRUCT IMPEX - S.R.L., București


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma       pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
SARTOROM IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în      ROMCONSTRUCT IMPEX - S.R.L., având numărul de
registrul comerțului J 40/15959/1991 și codul unic de     ordine în registrul comerțului J40/3261/1991 și codul unic
înregistrare 378562, cu cererea înregistrată sub nr.     de înregistrare 3143730, cu cererea înregistrată sub nr.
146664 din 2.04.2008, a depus copie de pe situațiile     149175 din 3.04.2008, a depus copie de pe situațiile
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (111/690.833)                         (113/690.835)

        Societatea Comercială                     Societatea Comercială
  GENESYS SYSTEMS RO - S.R.L., București               STAGE EXPERT - S.R.L., București


         MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ           OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                      TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind   În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de   societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma       pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma STAGE
GENESYS SYSTEMS RO - S.R.L., având numărul de         EXPERT - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
ordine în registrul comerțului J 40/23933/1994 și codul    comerțului J40/24796/1994 și codul unic de înregistrare
unic de înregistrare 6597200, cu cererea înregistrată sub   6717250, cu cererea înregistrată sub nr. 149467 din
nr. 147174 din 2.04.2008, a depus copie de pe situațiile   3.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -   anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/      însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,  raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o  adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.       afaceri de peste 10 milioane lei.
  (112/690.834)                         (114/690.836)
  30          MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                    Societatea Comercială
    SIALCO TRADING - S.R.L., București             ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP - S.R.L.
                                         București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI
                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI

  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                 OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
                                             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma SIALCO     societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
TRADING - S.R.L., având numărul de ordine în registrul      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
comerțului J40/1912/1994 și codul unic de înregistrare      ROMANIAN DISTRIBUTION GROUP - S.R.L., având
5247150, cu cererea înregistrată sub nr. 151090 din       numărul de ordine în registrul comerțului J40/12405/1993
4.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare       și codul unic de înregistrare 3900643, cu cererea
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    înregistrată sub nr. 155943 din 8.04.2008, a depus copie
                                 de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
                                 financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
                                 administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
                                 auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale
afaceri de peste 10 milioane lei.
                                 a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10
  (115/690.837)
                                 milioane lei.
      Societatea Comercială                   (117/690.839)
  DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI
                                       Societatea Comercială
    MONTAJ 93 - S.R.L., București
                                   NIKKO INTERNATIONAL TRADING - S.R.L.
                                          București
          MINISTERUL JUSTIȚIEI

                                          MINISTERUL JUSTIȚIEI
  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
                                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
                                        TRIBUNALUL BUCUREȘTI
             ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind                ANUNȚ
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de      În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma DELTA      societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 -             pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma NIKKO
S.R.L., av nd numărul de ordine în registrul comerțului     INTERNATIONAL TRADING - S.R.L., având numărul de
J40/2701/1993 și codul unic de înregistrare 3575631, cu     ordine în registrul comerțului J40/14710/1993 și codul
cererea înregistrată sub nr. 154046 din 7.04.2008, a       unic de înregistrare 4071853, cu cererea înregistrată sub
depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru      nr. 155956 din 8.04.2008, a depus copie de pe situațiile
exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de     financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
raportul administratorilor/directoratului, raportul       31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (116/690.838)                           (118/690.840)
             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008              31

      Societatea Comercială                       Societatea Comercială
  CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX - S.R.L.                DHL INTERNATIONAL ROMANIA - S.R.L.
         București                             București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma         pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma DHL
CHIMIMPORTEXPORT PLURIMEX - S.R.L., având            INTERNATIONAL ROMANIA - S.R.L., având numărul de
numărul de ordine în registrul comerțului J40/3507/1991     ordine în registrul comerțului J40/13745/1991 și codul
și codul unic de înregistrare 12498, cu cererea         unic de înregistrare 1590678, cu cererea înregistrată sub
înregistrată sub nr. 156233 din 8.04.2008, a depus copie     nr. 159886 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile
de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul       financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
financiar 1.01.2007 - 31.12.2007, însoțite de raportul      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
administratorilor/directoratului, raportul cenzorilor/      directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale   procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10    cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
milioane lei.                             (121/690.843)
   (119/690.841)
                                       Societatea Comercială
      Societatea Comercială                    ROMCOM INTERNATIONAL - S.R.L.
  GIBB TECHNOLOGIES - S.R.L., București                     București

          MINISTERUL JUSTIȚIEI                      MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ            OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                       TRIBUNALUL BUCUREȘTI


             ANUNȚ                              ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind     În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de    societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma GIBB      pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma
TECHNOLOGIES - S.R.L., având numărul de ordine în        ROMCOM INTERNATIONAL - S.R.L., având numărul de
registrul comerțului J40/6679/1991 și codul unic de       ordine în registrul comerțului J40/10194/1991 și codul
înregistrare 26140, cu cererea înregistrată sub nr. 158304    unic de înregistrare 38501, cu cererea înregistrată sub nr.
din 8.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare     160780 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,    financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,      31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al  directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de     procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.                cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (120/690.842)                           (122/690.844)
  32             MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4772/29.VIII.2008

       Societatea Comercială                               Societatea Comercială
     ATLANTIC TOUR - S.R.L., București                         AXM PROD 93 - S.R.L., București

            MINISTERUL JUSTIȚIEI                             MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                              TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                ANUNȚ                                     ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind           În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de           societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma AXM
ATLANTIC TOUR - S.R.L., având numărul de ordine în               PROD 93 - S.R.L., având numărul de ordine în registrul
registrul comerțului J40/14221/1994 și codul unic de              comerțului J40/22163/1994 și codul unic de înregistrare
înregistrare 5968424, cu cererea înregistrată sub nr.             6545856, cu cererea înregistrată sub nr. 163359 din
161525 din 9.04.2008, a depus copie de pe situațiile              10.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare
financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -           anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,
31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/              însoțite de raportul administratorilor/directoratului,
directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,          raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al
procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o          adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de
cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.               afaceri de peste 10 milioane lei.
   (123/690.845)                                 (125/690.847)

        Societatea Comercială                            Societatea Comercială
       AMERILEX - S.R.L., București                     CHIARO TRADING IMPEX - S.R.L., București

            MINISTERUL JUSTIȚIEI                             MINISTERUL JUSTIȚIEI


  OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ                   OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
        TRIBUNALUL BUCUREȘTI                              TRIBUNALUL BUCUREȘTI

                ANUNȚ                                     ANUNȚ
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind            În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de           societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma                pe lângă Tribunalul București, confirmă că firma CHIARO
AMERILEX - S.R.L., având numărul de ordine în registrul            TRADING IMPEX - S.R.L., având numărul de ordine în
comerțului J40/1610/1991 și codul unic de înregistrare             registrul comerțului J40/26777/1994 și codul unic de
1596638, cu cererea înregistrată sub nr. 163120 din              înregistrare 6766423, cu cererea înregistrată sub nr.
10.04.2008, a depus copie de pe situațiile financiare             164021 din 10.04.2008, a depus copie de pe situațiile
anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 - 31.12.2007,           financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2007 -
însoțite de raportul administratorilor/directoratului,             31.12.2007, însoțite de raportul administratorilor/
raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al         directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari,
adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de            procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o
afaceri de peste 10 milioane lei.                       cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.
  (124/690.846)                                  (126/690.848)


                      EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

                 „Monitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
            IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea“ București                                                                 &JUYDGY|297486|
          și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
                            (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
              Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
                Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
                bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, fax 410.77.36 și 410.47.23
                               Tiparul: „Monitorul Oficial“ R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4772/29.VIII.2008 conține 32 de pagini.     Prețul: 0,96 lei        ISSN  1220–4889

								
To top