AlMt kung bakit naging mahirap ang gawain sa pagkakaroon ng palay by bryeunade

VIEWS: 56 PAGES: 2

kung bakit naging mahirap ang gawain sa pagkakaroon ng palay

More Info
									ALAMAT KUNG BAKIT NAGING MAHIRAP ANG
   GAWAIN SA PAGKAKAROON NG PALAY
   Malaki ang butil ng palay noong araw. Kusa na itong
tumutubo. Hindi na rin ito inaani. Kusa na rin itong
gumugulong sa kamalig kung hinoh na. Walang kahirap-
hirap ang mga tao. Iniluluto na lamang nila at kinakain.
  Isang babae ang nagpagawa ng isang malaking
kamalig. Gusto niyang higit na maraming palay ang
maging laman nito. Ngunit hindi pa nayayari ang
kamalig, gumugulong na rito ang mga hinog na palay.
  Nagalit ang babae. Pinalo niya ang mga butil ng palay
hanggang sa magkadurog-durog. Isang tinig ang narinig
ng babae. “Babae” sabi ng tinig, “hindi ka naghihirap.
Kusa ng gumugulong ang mga hinog na palay sa iyong
kamalig.” Ngunit ano ang ginagawa mo? Ikaw ay
nagging sakim. Gusto mo sa iyo lahat ng palay. “Mula
ngayon, maghihirap muna kayo bago makakain ng
palay.
   Mula noon, nagtanim na ng palay ang mga tao. Nag
aararo sila sa lupa. Nagtatanim sila ng palay.
Binabantayan ito para hindi kainin ng ibon. Nag-aani
sila kapag hinog na ang mga ito. Ibibilad nila ito bago
ipabigas.
  Ito ang sumpa ng mahiwagang tinig.

								
To top