Alamat ng Butiki

Document Sample
Alamat ng Butiki Powered By Docstoc
					       ANG ALAMAT NG BUTIKI  Nagdadalantao si Marina nang mamatay ang asawa.
Ilang buwan makaraan ay nagsilang siya ng isang
sanggol na lalaki. “Tatawagin kitang Iking tulad ng
tawag ko sa iyong ama.”
  Pinalaki ni Marina ang anak na busog sa
pagmamahal. Ibinigay niya rito ang lahat ng maibigan.
Pinagsilbihan rin niya ito ng labis.
 Ang sobrang pagpapalayaw ay hindi nagdulot ng
maganda. Si Iking ay lumaking masama ang ugali. “Bigla
na lang hong sinuntok ang anak ko!” sumbong ng isang
nanay.
 Binata na si Iking ay lagi pa ring nakikipag-away.
“Anak, mag-bago ka na,” ang pakiusap ni Marina.
Malakas ang loob ni Iking. Alam kasing kahit ano ang
gawin ay tatanggapin pa rin ng ina.
  Nakadama ng takot si Iking nang minsang magkasakit
si Marina. “Paano na ako kung wala si ina?” naisip niya.
Matapos ang pangyayaring iyon ay nagbago ang binata.
Natuwa si Marina.
 Pero wala pang isang buwan ay nagbalik sa dating
ugali si Iking. Nakikipagbarkada at nakikipag-away. Aalis
ng walang paalam at lingo na ang nakaraan ay hindi pa
umuuwi.
 Minsan ay may pasayaw sa plasa. Halos tumigil sa
pagtibok ang puso ni Iking nang masilayan ang isang
dalaga. Ibang-iba ang ganda nito sa karamihan. Umibig
agad siya sa babae.
  Hindi siya makapapayag na maunahan ng iba.
Tinakot niya ang mga lalaking gusting makipagsayaw sa
dalaga kaya siya nakalapit dito. “Ako si Iking,”
pagpapakilala niya. “Maaari ba kitang isayaw?”
 Hindi maitago ni Iking ang paghanga sa dalaga na
nagpakilalang Mika. “Pwede ko bang malaman kung
saan kayo nakatira?” usisa ni Iking. “Sa Barangay ng
Bunsuran. Katlong barangay mula sa hangganan ng
Santol,” ani Mika.
 Matapang si Iking pero sa harap ni Mika ay nagging
maamong tupa siya. “Sabihin mo kung ano ang gusto
mo. Ibibigay ko kahit ano ibigin mo lang ako,” ang wika
ni Iking.
 May nakakilala kay Iking. Ikinuwento nito sa mga
magulang ni Mika ang pagkatao ng binata. Ipinagtapat
ng dalaga sa ama’t ina na wala itong pagtingin sa binata
kaya walang dapat ipag-alala.
  Naging matapat kay Iking ang dalaga. Sinabi niya kay
Iking na humanap na lang ng ibang maliligawan. “Ikaw
ang gusto ko,” anang binata. “Gagawin ko ang lahat
para magustuhan mo.”
  Naging malungkutin si Iking. Napansin ni Marina ang
ikinikilos ng anak. Nag-alala ito. “Ayoko na,” ani Iking at
binitiwan ang kutsara’t tinidor.” Kakaunti pa ang nakain
mo. Kumain ka pa,” pilit ni Marina.
 “Sabihin mo sa akin ang problema mo? Baka
makatulong ako,” ani Marina. “Wala kayong
magagawa!” sambit ni Iking. Nagtanung-tanong si
Marina. Natuklasan niya ang tungkol kay Mika.
“Umiibig na ang anak ko,” sabi niya.
 Pinuntahan ni Marina si Kika. “Mahal ka ng aking
anak. Sabihin mo sa akin kung paano mo siya
matututuhang mahalin.” “Paumanhin po pero may
mahal na ako,” wika ng dalaga.
 Umuwing malungkot si Marina. Wala siyang
nagawang solusyon sa problema ni Iking. Naawa siya sa
anak. “Malungkot na naman siya,” bulong ng babae.
 Hindi masabi ni Marina kay Iking na tigilan na ang
panunuyo kay Mika. Hindi niya masabing wala itong
aasahan. “Iking…” tawag ni Marina sa paalis na anak.
“Mag-iingat ka.”
  Umisip ng paraan si Mika upang tigilan ni Iking ang
panliligaw. Naisip niyang hingan ito ng isang bagay na
imposible nitong maibigay. “Kung maibibigay mo sa
akin ang hihilingin ko, pakakasal ako sa iyo.”
  Mayabang na mayabang ang pakiramdam ni Iking.
Sigurado siyang makakaya ang pagsubok ni Mika.
“Ibigay mo sa akin ang puso ng iyong ina,”seryosong
sabi ng dalaga.
 Baliw sa pag-ibig si Iking. Noon din ay umuwi siya.
Dumiretso siya sa kusina. Naghanap siya ng matalas na
kutsilyo. Hindi niya bibiguin si Mika kapalit man ay
buhay ng ina.
 Sa pagmamadali ay natapilok si Iking. “Anak’
nasaktan kaba?” waring narinig ang nag-aalalang tinig
ng ina. Kinilabutan ang lalaki. “Inaaay!” hagulgol niya.
“Patawad, Inaaay!”
  Sumama ang panahon. Matapos iyon ay hindi na
nakita si Iking. Isang maliit na hayop na humahalik sa
lupa ang nakita sa kinadapaan niya. Pinaniniwalaang
siya ang maliit na hayop na nang lumaon ay tinawag na
butiki.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:9995
posted:9/24/2010
language:Tagalog
pages:5
Description: Alamat ng Butiki
Ermin Granados Ermin Granados Owner http://mumobo.blogspot.com/
About A passionate writer and a wide reader with an interest in current events, education, sports, technology, ideas, opinions and whatever. And father to three growing up kids too. Just sharing my thoughts to the world.