thong so ky thuat by viettrung

VIEWS: 77 PAGES: 1

									Nguồn điện cung cấp (V/Ph/Hz)

Lưu lượng gió dàn lạnh (m3/h)

Công suất tiêu thụ (KW)

Cường độ dòng điện (A)

STT 1 2 3 4 5

Tên vật tư MĐHNĐ 9,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 12,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 18,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 22,000BTU/h loại áp vách 2 BLOCK MĐHNĐ 45,000BTU/h loại tủ đứng 2 BLOCK

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50

0.99 490 4.6 32-38 1.30 580 6.1 33-39 1.89 700 8.7 37-46 2.80 1.270 13.2 38-47 4.85 1.550 9.4 41-47

50.0 51.0 54.0 57.0 60.0

Độ ồn dàn nóng (Dba)

Độ ồn dàn lạnh (Dba)


								
To top