BIA by viettrung

VIEWS: 102 PAGES: 1

									HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ---------------------

HỒ SƠ MỜI THẦU
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY LẠNH
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ HUYỆN UỶ VĨNH THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NĂM 2009


								
To top