BIA by viettrung

VIEWS: 50 PAGES: 1

									HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ---------------------

HỒ SƠ MỜI THẦU
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY LẠNH
CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ HĐND, UBND & CÁC PHÒNG BAN HUYỆN VĨNH THẠNH – THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NĂM 2009


								
To top