NILAI -NILAI MURNI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

Document Sample
NILAI -NILAI MURNI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM Powered By Docstoc
					  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration
  NILAI – NILAI
  MURNI DAN
    ETIKA
   DALAM
 PERKHIDMATAN
   AWAM

SHAHRUL AZMAN ABD RAZAK
                          1
   Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration              KANDUNGAN
•  Definisi Etika dan Nilai
•  Masalah dan Isu Nilai dan Etika
•  Usaha Mempertingkatkan Nilai dan Etika
•  Penutup
                          2
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
                        3
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
PENYAKIT DUNIA
    PENYELEWENGAN/PENIPUAN/PECAH AMANAH –
    ENRON, WORLDCOM, ARTHUR ANDERSON, MERCK,
    TABUNG HAJI, SYARIKAT-SYARIKAT DIBURSA SAHAM, etc.

    GEJALA SOSIAL:
     •  SKANDEL SEKS
     •  DADAH
     •  BUNUH DIRI
     •  ROGOL
     •  PEMBUNUHAN/JENAYAH
     •  PENDERAAN ANAK/ANAK LUAR NIKAH
     •  KES JUVENIL                              4
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
       •  DERA ISTERI/SUAMI
       •  SUMBANG MAHRAM/BERSEKEDUDUKAN
       •  HOMOSEKSUAL/LESBIAN
       •  PELACURAN/PELACURAN KANAK
       •  SALAHLAKU PEMIMPIN
       •  GANSTERISM DI SEKOLAH
       •  DLL.


    PENCABULAN/PEPERANGAN
    GILA KUASA

    DAN LAIN-LAIN


                         5
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
APAKAH PUNCA MASALAH?

SOAL PERILAKU MANUSIA?

PEGANGAN NILAI & ETIKA
MANUSIA?

SOAL DALAMAN/ROHANIAH VS
FIZIKAL MANUSIA

                        6
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration
              DEFINISI NILAI


“A  relatively  permanent   perceptual
framework which shapes and influences the
general nature of an individual behaviour”
                       (England, 1967)
“ A conception, explicit or implicit, distinctive
of an individual or character of a group, of the
desirable which influences the selection from
available modes, means and ends of action”
                       (Kluchkhorn, 1956)
                                 7
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
            DEFINISI NILAI
            DEFINISI NILAI

• Nilai
  – Kepercayaan yang mendorong seseorang
   atau sebuah institusi untuk bertindak
   mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-
   nilai utama masyarakat.
  – Nilai juga merujuk kepada mutu (standard),
   taraf dan kualiti                          8
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
DEFINISI ETIKA


“The science of morals or moral principles”
    Moral: concerned with goodness of badness of
    character or disposition or with the distinction
    between right and wrong.
                      (Oxford English Dictionary)
“Philosophical study of morality – that is, of
right conduct, moral character, obligation,
and responsible, social justice, and the
nature of the good life”
                        (Victor Grassian)
                                     9
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
            DEFINISI ETIKA
            DEFINISI ETIKA
• Etika
  – Satu standard bagi menentukan betul
   atau tidak sesuatu perbuatan atau
   tingkahlaku
  – Memahami tanggungjawab dan akibat
   tingkahlaku seseorang atau profesyen
   terhadap masyarakat.
  – Perlu memahami tanggungjawab dan
   “consequences” tingkahlaku terhadap
   diri, jabatan dan kerajaan
                        10
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
    Sumber Etika dan Nilai
• Keluarga
• Kawan
• Sekolah
• Agama
• Budaya
• Kerajaan
• Lai-Lain?
                        11
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration
Nilai Sejagat
- Integriti and Amanah
– Ketelusan
– Reliabiliti, accountabiliti dan
 tanggungjawab
– Jujur dan percaya
– Konsisten dan adil
                         12
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
                        13
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
 MASALAH / ISU NILAI & ETIKA


        KES INTEGRITI PEGAWAI

        • Rasuah
        • Salahguna Kuasa
        • Penyelewengan
        • Pecah Amanah
        • Penipuan


                        14
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
   KES KUALITI PERKHIDMATAN KAUNTER


       Layanan Buruk
       Lambat
       Tidak Mesra
       Petugas Tidak Bertanggungjawab
       & Amanah                        15
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
          KES TATATERTIB

     Melanggar Peraturan dan Prosidur Kerja
     Cuai Menjalankan Tugas
     Tidak Hadir Bertugas
     Kes Sabitan Mahkamah Jenayah
     Gagal Mematuhi Syarat-Syarat Cuti Belajar
     Lain-lain                           16
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
                        17
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public AdministrationMENGAPA NILAI DAN ETIKA DALAM
PERKHIDMATAN AWAM PENTING ?
• menentukan arah dan memberikan
 makna kepada pemikiran, tindakan dan
 tingkahlaku anggota Perkhidmatan
 Awam.

• Menjadi wadah penyatuan dan
 penyelarasan anggota-anggota
 Perkhidmatan Awam.

• Merupakan standard mutlak bagi
 mendorong anggota Perkhidmatan Awam
 berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan.

                         18
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public AdministrationUSAHA PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI OLEH KERAJAAN

   1979 - PANDUAN PERKHIDMATAN CEMERLANG.
   1983 - PENGGUNAAN KAD PERAKAM WAKTU
         (SURAT PEKELILING AM BIL.11/83).
   1982 - KEMPEN BERSIH CEKAP DAN AMANAH.
   1982 - DASAR PANDANG KE TIMUR.
   1983 - PENGGUNAAN TANDA NAMA
        (SURAT PEKELILING AM BIL.8/83).
   1983 - KEMPEN KEPIMPINAN MELALUI
         TELADAN.
   1985 - DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM
         DALAM PENTADBIRAN.
                          19
  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration


1987 - ETIKA KERJA ISLAM.

1989 - GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG.

1991 - SAMBUTAN HARI Q PERKHIDMATAN AWAM.

1992 - BUKU TONGGAK DUA BELAS

1998 - ARAHAN Y.A.B. PERDANA MENTERI NO.1 (Melaksanakan
aktiviti nilai-nilai murni)

2000 – ARAHAN Y.A.B. PERDANA MENTERI SIRI 2

(Program Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan berkaitan pelaksanaan
Program Nilai-Nilai Murni )

2004 – PELAN INTEGRITI NASIONAL

2007 – AUDIT NILAI                        20
 PELAKSANAAN NILAI-
NILAI MURNI DAN ETIKA
    Melaksanakan aktiviti
  penggalakan, penerapan serta
penghayatan nilai-nilai murni dan
etika bagi memperkukuhkan tahap
  integriti pegawai dan staf di
     jabatan berkenaan


                A  21
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
       Nilai-Nilai Murni dan Etika
-Penekanan nilai kepada kakitangan
 secara berterusan

- Membina tingkahlaku yang baik
 melalui penerapan nilai-nilai murni

- Peka kepada petanda rasuah
                        22
  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration
        Nilai-Nilai Murni dan Etika
Kehendak kelakuan beretika berasaskan pada:

 Menjalankan tugas secara profesional
 Mempunyai daya keutuhan
 Memberi perkhidmatan yang berkualiti
 Keadilan dan kesakasamaan di dalam semua
urusan
 Mengelakan berlakunya percanggahan kepentingan
                          23
   Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration                   Nilai-nilai Peribadi Asas.

                  Nilai-nilai Mengutamakan Pelanggan.
  Nilai dan
 Nilai dan              Nilai-nilai Kepimpinan.
 Etika dalam
 Etika dalam            Nilai-nilai Profesionalisma.
Perkhidmatan
Perkhidmatan
  Awam
  Awam              Nilai-nilai Produktiviti dan Kualiti.

                  Nilai-nilai Keagamaan.                                      24
                          Mengutamakan
                         Mengutamakan
     Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)  Pelanggan:
Nilai-Nilai
Nilai-Nilai                    Pelanggan:
      National Institute of Public Administration
                                    Nilai-Nilai
                                    Nilai-Nilai
Peribadi Asas:
Peribadi Asas:                    Berbudi Mulia
                         ••Berbudi Mulia    Profesionalisme:
                                    Profesionalisme:
  Amanah                      Bersabar
                         ••Bersabar
  Amanah                      Sopan Santun      Berilmu
  Bertanggungjawab
  Bertanggungjawab                ••Sopan Santun      Berilmu
                           Permah.
                         ••Permah.         Kreativiti
                                      Kreativiti
  Ikhlas
  Ikhlas                                  Inovasi
                                      Inovasi
  Berdedikasi
  Berdedikasi                               Integriti
                                      Integriti
  Berdisiplin
  Berdisiplin                               Neutraliti
                                      Neutraliti
  Bekerjasama
  Bekerjasama               Nilai dan Etika
                                      Kejujuran
                                      Kejujuran
  Bersih
  Bersih                     Dalam           Intelektual
                                      Intelektual
  Tekun
  Tekun                  Perkhidmatan          Akauntabiliti
                                      Akauntabiliti
  Sederhana
  Sederhana                   Awam           Berkecuali
                                     Berkecuali


    Nilai-nilai
   Nilai-nilai
    Keagamaan:                      Nilai-nilai
                              Nilai-nilai
   Keagamaan:        Produktiviti/        Kepimpinan:
                Produktiviti/        Kepimpinan:
   ••Bersyukur
    Bersyukur        Kualiti:
                Kualiti:
   ••Beriman
    Beriman                       ••Adil
                                Adil
   ••Bertakwa
    Bertakwa        ••Produktiviti
                 Produktiviti       ••Berani
                                Berani
                ••Kualiti
                 Kualiti          ••Syura
                                Syura
                                              25
   Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration


   NILAI TERAS                  NILAI SOKONGAN
     P.A.

1.  Amanah                1.    Disiplin
2.  Bijaksana               2.    Kerjasama
3.  Benar                 3.    Taatsetia
4.  Telus                 4.    Komitmen
5.  Adil                 5.    Profesionalisme
6.  Bersyukur
                                   26
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
                        27
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
NILAI TERAS 1 : AMANAH
  Setiap tugas hendaklah
disempurnakan dengan penuh
 tanggungjawab dan ikhlas


                NILAI TERAS 2 : BENAR
            Setiap amalan, tindakan dan perilaku
             hendaklah berasaskan kebenaran
            berlandaskan agama, undang-undang
                      dan peraturan


                               28
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
NILAI TERAS 3 : BIJAKSANA
Setiap tugas dan tanggungjawab
perlu dilaksanakan berpandukan
  ilmu, kemahiran dan tahap
  profesionalisme yang tinggi


                NILAI TERAS 4 : `ADIL
           Membuat pertimbangan yang saksama
           dengan meletakkan sesuatu itu pada
                 tempatnya.

                              29
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
                  NILAI TERAS 5 : TELUS
          Setiap tindakan dan keputusan hendaklah
            dibuat melalui proses yang telus dan
          maklumatnya perlu dihebahkan kepada pihak
         yang berhak selagi ia tidak bercanggah dengan
             undang-undang dan peraturan.

     NILAI TERAS 6 : BERSYUKUR
  Menunjukkan sikap berterima kasih dan
menghargai kejayaan, pencapaian dan anugerah
 yang diperolehi serta menunjukkan kepuasan
    terhadap nikmat yang diterima.
                                 30
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
TERAS PERKHIDMATAN
TERAS PERKHIDMATAN
Berazam meninggikan mutu perkhidmatan

Bekerja dengan penuh tanggungjawab
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan
kemesraan
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
dan pembangunan negara
Bekerjasama dalam membenteraskan kelemahan
dan musuh-musuh negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama

                        31
  KOD ETIKA

  Menggubal atau
memperkemaskan Kod
 Etika kerja jabatan
 sebagai panduan
  kepada warga
  jabatan/agensi
   berkenaan.
            A  32
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
           KOD ETIKA
 Kelakuan – rasmi & tidak rasmi
 Mengelak membazir dan salahguna
 harta benda Kerajaan
 Tidak mengambil kesempatan
 terhadap maklumat rasmi
 Sentiasa menjaga imej dan
reputasi agensi dan Kerajaan
                        33
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public AdministrationGERAKAN  PEMANTAPAN  KEUTUHAN   SISTEM
PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA:
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN & MEKANISME
SISTEM PENYELIAAN PROGRAM NILAI MURNI
(ARAHAN YAB PERDANA MENTERI SIRI 2 NO.1 TAHUN 20

Program nilai murni perlu dilaksanakan dengan
mengambil
kira 4 peringkat:
   i.  MENIMBULKAN KESEDARAN
   ii. MENGUKUHKAN PENGHAYATAN
   iii. MENJANA & MENGEKALKAN AMALAN
   iv. PENILAIAN

                        34
  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration
KAEDAH MENILAI KEBURUKAN & KELEMAHAN DIRI


  1. Berdampingan dengan spiritual guide
   yang  boleh memerhatikan    serta
   berupaya memberitahu keburukkan
   kita.
 2. Meminta kawan yang baik akhlaqnya
   (amanah  & berbudi  mulia)  untuk
   mengawasi keadaan serta memberitahu
   akan keburukkan kita yang terlindung.                         35
  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration
        NILAI-NILAI MURNI (VIRTUES)
(Arahan YAB Perdana Menteri No.1 1998 & Siri 2 2000 ~
Gerakan  Pemantapan  Keutuhan  Sistem  Pengurusan
Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Garispanduan Pelaksanaan
dan Mekanisme Sistem Penyeliaan Program-Program Nilai
Murni)
                NILAI TERAS
                (CORE VALUES)                NILAI KEMBANGAN
               (EXTENDED VALUES)
                             36
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration
             KETEKUNAN               KEMULIAAN
MENGHARGAI        MEMBAWA        KESERONOKAN
  MASA                      BEKERJA   KESEDER-
             KEJAYAN                HANAAN
             KEKUATAN               KEWAJIPAN
KETINGGIAN         SIFAT         PENGARUH
 PERIBADI                     TELADAN   MEJALANKAN
              BAIK HATI               TUGAS
 KEBIJAK-        KEUTAMAAN
 SANAAN                     PENINGKATAN   NIKMAT
             KESABARAN         BAKAT    MENCIPTA
 BERHEMAT                                      37
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration      AKAUNTABILITI
• Tanggungjawab anggota sektor
 awam melaksanakan tugas yang
 diserahkan
• Memastikan matlamat serta
 objektif tugasan tercapai
• Tanggungjawab dilaksanakan
 mengikut undang-undang dan
 peraturan yang ditetapkan
• Melapor segala penyelewengan

                        38
   Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration
               AUDIT NILAI

•  Rekod amalan bersih
•  Indek Nilai ideal
•  Indek Nilai Peribadi
•  Indek Nilai Organisasi
•  Maklum balas pelanggan

              ARAHAN YAB PM NI.1 1998
              SIRI 7 NO 1 TAHUN 2007


                           39
  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
   National Institute of Public Administration
  KEBERKESANAN USAHA-USAHA KERAJAAN

Banyak sudah dasar, program, arahan-arahan yang telah
diperkenal dan dilaksanakan oleh kerajaan di dalam sektor
awam berhubung dengan penghayatan dan pengamalan
nilai-nilai murni.


Persoalannya, adakah usaha-usaha ini telah mendatangkan
kesan dan telah mencapai matlamatnya untuk mengatasi
masalah salahlaku serta krisis moral?

                              40
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  National Institute of Public Administration
      Some Final Thoughts…
… “To every man is given the key to the gates
 of heaven. The same key opens the gate of
 hell…” we do not have any instruction as to
 which is which gate” (Schweber)
                         41
 Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 National Institute of Public Administration
         SEKIAN
TERIMA KASIH
                        42

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1900
posted:9/17/2010
language:Malay
pages:42