R.P.H Kitar Semula by AidaMatZain1

VIEWS: 1,079 PAGES: 4

									Kelas         : Al-Makwa
Subjek         : Sains, Sosial dan Alam Sekitar
Tarikh         : 14 Jun 2010
Masa          : 9.30 – 10.30 pagi (60 minit)
Topik         : Kitar Semula
Kemahiran       : 1.4.1 Alam dan Fenomena
             1.4 mengenal pasti elemen alam
Bilangan murid     : 5 orang (3 slow learner, 1 masalah pendengaran, 1 masalah
            keupayaan fizikal)
Pengetahuan sedia   : Murid dapat menyenaraikan barangan dari kertas, kaca dan
ada           plastik
Hasil pembelajaran   : Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
            i-    mengelaskan bahan buangan kepada bahan yang
                 dikitar semula dan bahan yang tidak boleh dikitar semula
            ii-    menjalankan aktiviti mengitar semula bahan buangan
                 seperti kertas dalam tempoh masa yang ditetapkan
                 berpandukan kad kerja yang diberi
Pendekatan P & P    : Konstruktivisme
Syllabus Correlation  : 1.1.2 Student’s surrounding
            1.8.1   Relationship between human and nature
Penerapan Nilai    : Menghargai kewujudan alam sekitar, bertanggungjawab,
            kerjasama, memerhati, berkomunikasi, mengumpul maklumat,
            menjana idea, menghubung kait, membanding dan membeza,
            membuat urutan dan merumus
Unsur Terapi      : Berkomunikasi, memerhati, pergerakan, muzik
Media pengajaran    : Lap top, CD, Flash Card, Lembaran kerja, Surat khabar
LANGKAH/MASA  ISI PENGAJARAN  AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN       CACATAN


Set Induksi  1. Meneka    1.Guru menunjukkan video kepada murid       Teknik :
(5 minit)            2. Murid diminta menjawab soalan-soalan yang   Meneka
                 guru berikan berdasarkan video tadi
                3. Murid yang menjawab dengan betul akan     Terapi :
                 diberi token                   Komunikasi
                4.Guru mengaitkan video tadi dengan pelajaran
                 hari ini                     Nilai :
                                         Memerhati


Langkah 1   1. Persembahan  1.Guru menunjukkan powerpoint mengenai kitar   Teknik :
(10 minit)   Powerpoint    semula                      Menonton
        Kitar Semula  2. Murid memberi perhatian terhadap
                 penerangan yang guru berikan          Terapi :
                3. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai    Komunikasi
                 paparan pada powerpoint             Memerhati
                4. Guru menerangkan secara detil mengenai kitar
                 semula                     Nilai :
                                         Mendengar
Langkah 2  1. Aktiviti    1. Guru membawa murid ke tapak pembuangan    Teknik :
(15 minit)  Bahan buangan    sampah di sekolah               Aktiviti
                2. Murid mengikut arahan yang diberikan oleh
                 guru                     Terapi :
                3. Guru meminta murid mengenalpasti bahan-   Pergerakan
                 bahan buangan yang terdapat di kawasan
                 tersebut                   Nilai :
                4. Murid begerak secara kumpulan seramai 5   Memerhati
                 orang                     Kerjasama
                5. Murid memerhati bahan-bahan buangan yang
                 terdapat di kawasan tersebut


Langkah 3  1. Pengelasan   1. Guru membawa murid ke tong-tong kitar    Teknik :
(15 minit)  2. Perbincangan   semula                    Latihan
                2. Murid mengikut arahan yang diberikan oleh
                 guru                     Terapi :
                3. Guru berbincang dengan murid mengenai    Pergerakan
                 bahan kitar semula yang perlu dimasukkan ke
                 dalam tong sama ada berwarna biru, coklat   Nilai :
                 atau jingga                  Keyakinan
                4. Setiap murid diminta mencuba         Usaha
Langkah 4  1. Nyanyian    1. Guru membawa murid kembali ke kelas    Teknik :
(10 minit)           2. Murid mengikut arahan guru         Menyanyi
                3. Sementara murid berehat, guru
                 memperdengarkan lagu ‘Hijau’ kepada murid  Terapi :
                4. Guru dan murid sama-sama menyanyi lagu   Muzik
                 ‘Hijau’ dan membuat gaya          Pergerakan


                                       Nilai :
                                       Mendengar arahan
                                       Kerjasama
Penutup   1. Bersoaljawab  1. Guru membuka peluang kepada murid untuk
(5 minit)            mengajukan sebarang soalan
       2. Rumusan    2. Guru mengajukan soalan mencapah bagi
                 membimbing murid membuat rumusan
                3. Murid menjawab soalan yang diajukan dan
                 membuat rumusan
 membuat rumusan

								
To top