Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 by blue123

VIEWS: 964 PAGES: 6

									Phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009:

    Khác hẳn với lí thuyết hữu dụng kì vọng, lí thuyết cho rằng các nhà đầu tư luôn
không ưa thích rủi ro và không bao giờ tìm kiếm rủi ro, lí thuyết triển vọng cho rằng
trong thực tế các nhà đầu tư luôn không ưa thích lỗ, và họ có xu hướng e ngại rủi ro
trong miền lời và tìm kiếm rủi ro trong miền lỗ. Sự không ưa thích lỗ này của các nhà đầu
tư có thể thay đổi theo thời gian, và phụ thuộc vào các kết quả đầu tư của trước đó, cụ thể
là nếu các nhà đầu tư kiếm được một khoản lời trước đó trên thị trường chứng khoán, họ
có xu hướng ít e ngại lỗ hơn, bởi các bất kì các khoản lỗ nào phát sinh trong tương lai
dường như được bù đắp bởi các khoản lời đạt được trong quá khứ, tuy nhiên, nếu trong
thời gian trước đó, họ đầu tư bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán, các khoản lỗ này là
những khoản tiền họ mất mát thật sự, và nó ít nhiều cũng mang đến cho các nhà đầu tư
những sự đau xót và nuối tiếc nhất định, chính vì thế, sau các khoản lỗ, sự e ngại lỗ của
các nhà đầu tư có xu hướng tăng lên. Liên quan đến vấn đề cách diễn đạt vấn đề tác động
như thế nào đến các lựa chọn của nhà đầu tư, lí thuyết triển vọng cho rằng khi các nhà
đầu tư hình thành một niềm tin dựa trên các kì vọng về các kết quả tốt đẹp trong tương
lai, họ có xu hướng xem xét các thông tin đối lập với niềm tin của các nhà đầu tư với mức
độ cao hơn việc xem xét các thông tin có tính chất khẳng định cho niềm tin của họ, nói
cách dễ hiểu, các thông tin xấu thường được xem xét rất kĩ, và theo đó xác suất chủ quan
nhà đầu tư đánh giá về xác suất xảy ra các sự kiện trong tương lai theo sau các thông tin
xấu này cũng cao hơn xác suất khách quan xảy ra các sự kiện này, và do đó tín hiệu do
các thông tin xấu phát ra cũng mạnh hơn các thông tin tốt. Các kết luận rút ra cho phép
người ta mô tả đúng hơn sự phản ứng của các nhà đầu tư khi tiếp nhận các bảng báo cáo,
hoặc các phân tích đề xuất.

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu trên vào giải thích cho sự biến động giá của thị trường
chứng khoán Việt Nam năm 2009. Cuối năm 2007, VN-Index bắt đầu giảm mạnh, và duy
trì mức độ giảm trong năm tiếp theo, năm 2008, đã mang lại các khoản thua lỗ lớn đáng
kể cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn
này. Và nền kinh tế chỉ bắt đầu có các dấu hiệu phục hồi từ sau gói kích cầu thứ nhất của
chính phủ tung ra để vực dậy nền kinh tế tháng 2/2009.
          Thông tin về gói kích cầu thứ nhất của chính phủ đã có những tác động tích cực
      đối thị trường chứng khoán Việt Nam, VN-Index tăng từ mức 250 thời điểm cuối tháng
      2/2009 lên mức 512 điểm tại thời điểm tháng 6/2009, và các thông tin tốt khác đưa mức
      VN-index lên mức 612 điểm vào thời điểm cuối tháng 10/2009.

          Tuy nhiên, tác động các khoản lỗ lớn các nhà đầu tư phải gánh chịu trong năm
      2008 lại làm tăng mức độ không ưa thích lỗ của các nhà đầu tư trện thị trường, và độ
      nhạy cảm của họ đối với các thông tin xấu cũng cao hơn. Vì thế, trong giai đoạn này, khi
      xuất hiện các thông tin tốt thông thường, giá cả thường tăng nhẹ trong vài phiên, nhưng
      nếu các thông tin xấu được công bố trong thời điểm này thường làm cho thị trường giảm
      mạnh, và giảm liên tục trong các phiên liên tiếp nhau, mà nguyên nhân chính yếu nhất là
      do các nhà đầu tư e ngại các khoản lỗ. ặc biệt trong năm 2008,xu hướng giảm điểm
      thống trị thị trường, đa số trong các phiên có biên độ giao động lớn của thị trường là giảm
      điểm và các phiên này có xu hướng kết hợp thành những chuỗi liên tiếp nhau., phần tăng
      điểm chỉ l loi xuất hiện. Nhưng đến năm 2009 thì thị trường đang có v cân bằng hơn,
      thị trường đang thể hiện 1 xu hướng khá r ràng, đà tăng và giảm thường diển ra thong 1
      khoảng thời gian k o dài, trước khi chuyển qua 1 xu hướng mới. iều này thể hiện rõ ở
      bảng thống kê của chúng tôi về các biến động tăng, giảm lớn 3% của các năm 2009, 2008
      và 2007.

            Gia   Gia   Gia                                 CK   CK   CK
                               thay              Giá trị (ngàn
 MaCK    Ngay    Mo   Cao   Thap   vn-index       %   KhoiLuongGD    vnđ)
                                                       tăng  giảm  đứng
                               doi                       giá
            Cua   Nhat   Nhat                                    giá  giá
^VNINDEX  26/1/2010  490.10  497.90  490.10  497.90   16.99  3.53   33,761,820  1.430.165.000  198   3   9
^VNINDEX  18/1/2010  499.20  499.20  487.10  487.10   -18.29  -3.62  41,419,140  1.788.649.000  10   191   4
^VNINDEX  12/1/2010  511.20  516.80  498.30  498.30   -16.75  -3.25  52,738,440  2.327.834.000  16   179   8
^VNINDEX  4/1/2010  501.70  517.00  501.70  517.00  22.28  4.50  44,914,820  1.944.901.000  193  4   4
^VNINDEX  21/12/2009  457.10  461.00  452.60  461.00  17.65  3.98  35,198,780  1.281.741.000  190  4   3
^VNINDEX  16/12/2009  452.20  452.20  440.20  442.10  -17.34  -3.77  37,041,810  1.295.868.000  6   182  6
^VNINDEX  11/12/2009  450.60  452.50  442.60  444.20  -14.56  -3.17  39,319,410  1.397.655.000  13  178  3
^VNINDEX  9/12/2009  473.30  474.60  468.40  470.60  -17.84  -3.65  46,174,540  1.802.666.000  8   174  9
^VNINDEX  2/12/2009  507.50  514.80  499.10  499.10  -15.78  -3.06  53,487,010  2.095.197.000  12  179  0
^VNINDEX  26/11/2009  495.60  495.60  479.40  482.60  -20.81  -4.13  40,270,450  1.740.200.000  5   185  0
^VNINDEX  25/11/2009  519.70  519.70  503.20  503.40  -23.72  -4.50  66,959,578  3.010.954.000  5   183  1
^VNINDEX  23/11/2009  551.90  553.40  537.30  537.30  -18.55  -3.34  50,338,134  2.402.332.000  9   169  8
^VNINDEX  9/11/2009  544.90  547.30  534.10  534.10  -20.79  -3.75  47,711,940  2.134.706.000  6   176  3
^VNINDEX  3/11/2009  557.00  557.00  539.50  539.60  -22.06  -3.93  64,646,863  3.235.341.000  11  173  0
^VNINDEX  2/11/2009  565.90  565.90  560.00  561.70  -25.41  -4.33  64,747,250  2.852.711.000  8   175  1
^VNINDEX  29/10/2009  584.60  585.60  575.70  581.50  -18.37  -3.06  86,782,590  4.242.868.000  16  158  10
^VNINDEX  2/10/2009  553.00  556.20  544.30  549.70  -19.26  -3.38  77,261,520  3.842.554.000  18  152  7
^VNINDEX  24/7/2009  445.00  454.70  445.00  454.70  20.51  4.72  28,537,750  1.035.712.000  166  0   0
^VNINDEX  23/7/2009  417.60  434.20  417.20  434.20  14.72  3.51  25,761,312  894.550.000   149  7   11
^VNINDEX  20/7/2009  413.80  413.80  411.40  412.90  -15.79  -3.68  28,742,960  921.793.000   14  151  2
^VNINDEX  6/7/2009  442.40  454.30  442.30  454.30  18.83  4.32  33,622,700  1.202.956.000  163  3   0
^VNINDEX  1/7/2009  439.60  439.60  429.50  430.00  -18.29  -4.08  45,214,360  1.825.522.000  4   157  5
^VNINDEX  24/6/2009  440.70  457.50  440.70  456.20  17.67  4.03  52,651,210  1.764.147.000  144  20  1
^VNINDEX  23/6/2009  442.50  442.50  437.40  438.60  -19.56  -4.27  31,953,870  1.268.377.000  2   160  3
^VNINDEX  22/6/2009  462.00  463.90  456.40  458.10  -17.11  -3.60  41,624,360  1.636.231.000  9   152  4
^VNINDEX  16/6/2009  477.50  477.50  471.10  472.00  -21.55  -4.37  46,310,446  1.684.122.000  12  153  1
^VNINDEX  15/6/2009  506.00  506.00  487.30  493.50  -16.07  -3.15  75,629,273  2.836.318.000  37  125  4
^VNINDEX  8/6/2009  489.00  501.50  489.00  501.50  22.77  4.76  32,667,984  1.363.749.000  167  1   1
^VNINDEX  5/6/2009  464.70  479.20  464.70  478.70  20.53  4.48  47,090,715  1.900.301.000  168  1   0
^VNINDEX  25/5/2009  409.40  422.10  409.40  421.80  17.17  4.24  45,666,510  1.256.116.000  174  7   1
^VNINDEX  15/5/2009  379.40  390.20  379.40  390.20  13.41  3.56  52,784,890  1.580.148.000  167  5   9
^VNINDEX  7/5/2009  358.00  364.40  358.00  363.90  13.71  3.92  42,056,570  1.093.629.000  157  11  13
^VNINDEX  5/5/2009  352.50  352.60  351.10  351.30  14.68  4.36  27,645,840  671.925.000   157  16  8
^VNINDEX  4/5/2009  336.30  336.60  336.30  336.60  15.01  4.67  14,327,044  322.196.000   178  2   1
^VNINDEX  20/4/2009  319.20  319.60  318.90  318.90  -15.25  -4.56  18,209,594  417.378.000   10  168  3
^VNINDEX  13/4/2009  334.40  340.00  334.40  340.00  14.96  4.60  27,902,125  703.943.000   175  4   2
^VNINDEX  10/4/2009  323.70  325.90  323.70  325.10  13.33  4.28  30,441,476  658.044.000   168  8   5
^VNINDEX  7/4/2009  313.70  322.40  309.80  322.40  12.08  3.89  49,335,410  1.255.301.000  156  10  15
^VNINDEX  3/4/2009  306.60  310.30  306.60  310.30  12.98  4.37  42,344,420  826.938.000   168  6   7
^VNINDEX  24/3/2009  271.20  271.40  269.50  270.60  10.46  4.02  24,720,570  569.136.000   164  5   11
^VNINDEX  18/3/2009  273.30  273.40  272.40  273.40  10.19  3.87  28,921,500  523.103.000   153  13  13
^VNINDEX  17/3/2009  257.60  263.20  257.60  263.20  8.64   3.39  21,997,190  422.004.000   149  10  20
^VNINDEX  25/2/2009  241.90  244.50  241.40  244.30  8.83   3.75  10,042,880  177.959.000   149  15  13
^VNINDEX  24/2/2009  236.60  236.70  234.70  235.50  -8.52  -3.49  11,575,260  277.971.000   25  131  21
^VNINDEX  23/2/2009  247.00  247.60  243.80  244.00  -8.55  -3.39  11,348,730  222.792.000   18  135  24
^VNINDEX  18/2/2009  255.20  256.70  254.20  255.10  -7.98  -3.03  11,313,350  214.813.000   16  138  23
^VNINDEX  17/2/2009  268.80  269.30  263.10  263.10  -9.24  -3.39  11,431,791  215.161.000   17  133  26
^VNINDEX  16/12/2008  305.60  305.60  296.20  296.40  -11.86  -3.85  12,461,820  318.000.000   17  140  16
^VNINDEX  12/12/2008  295.50  299.50  295.20  299.50  10.61  3.67  12,385,740  276.675.000   158  8   6
^VNINDEX  8/12/2008  291.80  292.40  287.90  288.70  -10.99  -3.67  14,456,310  488.134.000   11  140  21
^VNINDEX  28/11/2008  311.40  314.70  311.40  314.70  11.20  3.69  12,986,005  346.719.000   149  16  6
^VNINDEX  20/11/2008  326.60  328.60  324.90  325.70  -11.15  -3.31  15,718,860  454.040.000   17  142  11
^VNINDEX  11/11/2008  355.50  356.50  351.40  351.70  -14.29  -3.90  15,956,839  476.852.000   23  135  10
^VNINDEX  7/11/2008  366.20  371.60  365.00  366.00  -13.54  -3.57  17,340,510  545.317.000   13  144  10
^VNINDEX  5/11/2008  377.80  377.80  377.00  377.80  16.39  4.53  16,298,380  488.719.000   156  7   4
^VNINDEX  4/11/2008  349.00  363.10  348.60  361.40  12.80  3.67  19,519,240  539.065.000   147  12  8
^VNINDEX  27/10/2008  329.40  330.40  329.00  329.30  -15.83  -4.59  14,722,420  477.147.000   5   157  2
^VNINDEX  24/10/2008  346.50  348.20  345.10  345.10  -15.32  -4.25  13,177,310  450.895.000   14  131  19
^VNINDEX  23/10/2008  361.20  363.20  359.50  360.40  -14.48  -3.86  13,528,090  408.202.000   8   147  9
^VNINDEX  20/10/2008  377.20  378.00  370.80  370.80  -11.71  -3.06  12,887,880  478.774.000   25  122  17
^VNINDEX  16/10/2008  380.40  388.40  380.40  384.60  -12.54  -3.16  18,398,450  646.514.000   25  123  16
^VNINDEX  14/10/2008  381.90  389.30  381.90  389.30  17.66  4.75  9,131,570  301.251.000   164  0   0
^VNINDEX  10/10/2008  379.10  381.90  378.70  379.10  -18.62  -4.68  16,480,920  431.226.000   5   152  7
^VNINDEX  8/10/2008  397.20  402.40  396.90  401.30  -12.91  -3.12  17,175,130  580.252.000   24  127  13
^VNINDEX  7/10/2008  413.60  415.10  413.60  414.20  -19.47  -4.49  10,699,120  359.135.000   6   153  5
^VNINDEX  6/10/2008  436.70  437.40  432.10  433.70  -18.43  -4.08  14,834,570  497.788.000   10  145  9
^VNINDEX  30/9/2008  457.30  457.30  456.60  456.70  -22.30  -4.66  4,733,900  181.593.000   0   163  1
^VNINDEX  25/9/2008  459.10  470.40  459.10  470.40  15.38  3.38  18,078,010  715.450.000   129  29  6
^VNINDEX  22/9/2008  459.60  459.90  459.60  459.90  20.80  4.74  14,329,043  467.726.000   162  2   0
^VNINDEX  19/9/2008  434.10  439.10  434.10  439.10  19.78  4.72  25,527,560  850.693.000   163  0   1
^VNINDEX  18/9/2008  417.00  419.30  416.90  419.30  -17.96  -4.11  12,915,997  457.368.000   8   151  5
^VNINDEX  17/9/2008  436.20  438.80  436.20  437.20  -18.71  -4.10  14,452,140  525.107.000   13  149  1
^VNINDEX  16/9/2008  466.20  466.20  455.90  455.90  -20.81  -4.36  17,086,287  580.076.000   5   148  9
^VNINDEX  12/9/2008  477.40  479.40  475.10  476.00  -21.01  -4.23  15,283,550  580.339.000   7   152  3
^VNINDEX  11/9/2008  499.00  500.10  496.80  497.00  -17.44  -3.39  17,121,940  613.253.000   8   148  6
^VNINDEX  25/8/2008  544.80  548.70  542.90  548.20  21.27  4.04  22,634,192  897.842.000   154  2   4
^VNINDEX  21/8/2008  512.50  526.00  510.70  526.00  17.51  3.44  25,484,250  1.025.401.000  137  12  11
^VNINDEX  18/8/2008  504.10  508.50  503.60  508.10  19.11  3.91  18,829,530  786.114.000   143  11  6
^VNINDEX  25/3/2008  496.60  496.60  496.60  496.60  -24.43  -4.69  9,444,310  528.914.000   3   149  1
^VNINDEX  24/3/2008  521.10  521.10  521.10  521.10  -24.61  -4.51  8,431,320  498.277.000   4   147  2
^VNINDEX  21/3/2008  545.70  545.70  545.70  545.70  -19.14  -3.39  14,587,970  754.471.000   8   136  9
^VNINDEX  18/3/2008  588.30  588.30  588.30  588.30  -27.45  -4.46  9,694,285  495.085.000   1   149  3
^VNINDEX  17/3/2008  615.70  615.70  615.70  615.70  -28.09  -4.36  17,768,921  1.228.764.000  2   149  2
^VNINDEX  7/3/2008  640.10  640.10  640.10  640.10  28.97  4.74  10,081,320  659.338.000   153  0   0
^VNINDEX  6/3/2008  611.20  611.20  611.20  611.20  27.72  4.75  28,049,801  2.559.538.000  150  3   0
^VNINDEX  5/3/2008  583.50  583.50  583.50  583.50  -25.43  -4.18  12,206,850  742.329.000   7   146  0
^VNINDEX  4/3/2008  608.90  608.90  608.90  608.90  -26.36  -4.15  11,192,050  1.861.780.000  2   149  2
^VNINDEX  3/3/2008  635.20  635.20  635.20  635.20  -28.06  -4.23  12,252,900  752.499.000   2   149  2
^VNINDEX  26/2/2008  692.90  692.90  692.90  692.90  -22.13  -3.09  13,421,100  751.455.000   13  136  4
^VNINDEX  25/2/2008  715.00  715.00  715.00  715.00  27.94  4.07  22,613,260  2.052.697.000  147  3   2
^VNINDEX  22/2/2008  687.10  687.10  687.10  687.10  -23.35  -3.29  16,377,850  1.033.938.000  29  114  8
^VNINDEX  21/2/2008  710.50  710.50  710.50  710.50  -34.47  -4.63  20,132,450  743.331.000   2   147  2
^VNINDEX  20/2/2008  744.90  744.90  744.90  744.90  -31.87  -4.10  12,808,170  639.921.000   0   142  8
^VNINDEX  18/2/2008  782.60  782.60  782.60  782.60  -33.46  -4.10  14,527,240  931.754.000   5   144  1
^VNINDEX  30/1/2008  843.10  843.10  843.10  843.10  31.49  3.88  13,927,700  1.005.103.000  143  4   0
^VNINDEX  29/1/2008  811.60  811.60  811.60  811.60  26.54  3.38  9,962,390  738.148.000   138  5   4
^VNINDEX  23/1/2008  776.70  776.70  776.70  776.70  -31.06  -3.85  11,313,820  875.951.000   4   138  3
^VNINDEX  22/1/2008  807.70  807.70  807.70  807.70  -26.14  -3.13  12,750,385  608.391.000   5   134  6
^VNINDEX  16/1/2008  846.10  846.10  846.10  846.10  37.24  4.60  14,173,140  808.201.000   144  0   0
^VNINDEX  15/1/2008  808.80  808.80  808.80  808.80  -32.17  -3.83  10,684,400  800.668.000   1   139  4
^VNINDEX  10/1/2008  850.10  850.10  850.10  850.10  -28.34  -3.23  12,591,005  940.254.000   5   132  6
^VNINDEX  13/11/2007  973.60  973.60  973.60  973.60  -32.53  -3.23  13,572,809  1.246.444.000  6   116  4
^VNINDEX  1/10/2007  1084.40  1084.40  1084.40  1084.40  37.53  3.59  21,247,500  1.511.581.000  104  6   7
^VNINDEX  25/9/2007  1009.90  1009.90  1009.90  1009.90  34.06  3.49  15,507,560  1.257.773.000  98  9   10
^VNINDEX  4/7/2007   10.10  1013.60  1013.60  1013.60  36.26  3.71  6,860,695  571.727.000   93  6   10
^VNINDEX  7/5/2007  983.60  983.60  983.60  983.60  36.43  3.85  5,753,772  652.648.000   84  9   16
^VNINDEX  23/4/2007  931.20  931.20  931.20  931.20  -37.70  -3.89  5,746,780  430.858.000   6   91  12
^VNINDEX  29/3/2007   10.70  1068.70  1068.70  1068.70  36.92  3.58  10,182,000  1.151.259.000  105  1   3
^VNINDEX  27/3/2007   10.30  1034.20  1034.20  1034.20  -37.92  -3.54  7,292,297  906.378.000   1   105  3
^VNINDEX  16/3/2007   11.10  1109.80  1109.80  1109.80  44.24  4.15  11,522,490  1.177.731.000  61  38  10
^VNINDEX  15/3/2007   10.70  1065.50  1065.50  1065.50  -48.69  -4.37  10,637,310  957.951.000   2   104  3
^VNINDEX  14/3/2007   11.10  1114.20  1114.20  1114.20  -44.06  -3.80  15,940,554  1.440.085.000  17  86  6
^VNINDEX  27/2/2007   11.70  1167.40  1167.40  1167.40  38.34  3.40  9,840,080  1.290.273.000  96  6   7
^VNINDEX  26/2/2007   11.30  1129.00  1129.00  1129.00  45.77  4.23  8,416,137  1.191.991.000  105  0   4
^VNINDEX  8/2/2007   10.50  1052.90  1052.90  1052.90  -42.89  -3.91  8,016,080  884.573.000   36  55  18
^VNINDEX  19/1/2007   10.20  1023.10  1023.10  1023.10  76.21  8.05  9,720,710
^VNINDEX  15/1/2007  947.20  947.20  947.20  947.20  32.36  3.54  9,940,185  1.296.775.000  64  26  18
^VNINDEX  5/1/2007  816.50  816.50  816.50  816.50  27.69  3.51  11,077,094  1.185.289.000  68  20  20
^VNINDEX  4/1/2007  788.80  788.80  788.80  788.80  31.11  4.11  10,796,630  1.070.353.000  81  15  12Trong năm 2009 đang thể hiện một sự cân khá cân bằng trong nhịp tăng giảm thị trường, số phiên
tăng mạnh và giảm mạnh theo thống kê chênh lệch không đáng kể. Trên thị trường lúc này đang thể
hiện xu hướng khá r . ho thấy nền kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục, các thông tin trong giai
đoạn này có khả năng tạo ra những xu hướng r rệt do nhà đầu tư đang tìm lại được cảm giác hưng
phấn của họ,tuy nhiên v n c n tồn tại sự e ngại lỗ rất lớn từ bài học năm 2008 và sự nhạy cảm với
các thông tin xấu của các nhà đầu tư cũng rất cao, do đó khả năng tiềm ẩn các nhà đầu tư trở nên bi
quan nhanh chóng trước các thông tin xấu là hoàn toàn có thể xảy ra, và có thể khiến thị trường giảm
mạnh, tuy nhiên động thái này chưa xảy ra trong năm 2009 vì nhìn chung tăng trưởng kinh tế nước
ta trong năm này là khá lạc quan, từ đó duy trì một tín hiệu tốt đối thị trường chứng khoán Việt Nam
trong năm 2009.
�m 2009.

								
To top