Horarios As instalacións e exposicións permanecerán abertas ao público

Document Sample
Horarios As instalacións e exposicións permanecerán abertas ao público Powered By Docstoc
					Horarios                                     PRESENTACIÓN DE LIBROS                               ACTIVIDADES CONCERTADAS                               OBRADOIRO XUVENIL DE GRAFFITI
As instalacións e exposicións permanecerán abertas ao público                                                    O Salón ofrece visitas guiadas con actividades aos centros de escolares no Pazo da  Impartido por RAS. Do luns 28 ao venres 1 de febreiro de 2008
                                         No Pazo da Cultura de Pontevedra
ata o 16 de marzo de 2008.                                                                      Cultura e na Biblioteca Pública de Pontevedra. Estas visitas desenvolveranse do    no Pazo da Cultura de Pontevedra.
                                         •	 Libros de adultos (no hall) de 19.10 a 19.30 horas de luns a venres.
                                                                                   xoves 14 de febreiro ao xoves 14 de marzo. É preciso concertar estas visitas     De 17 a 19h. Entrada libre. Prazas limitadas.
Semana do 26 de xaneiro ao 2 de febreiro:                     •	 Libros de cativos (no recanto de lectura) de 18.30 a 19.00 e de 19.00 a 19.30
                                                                                   do 25 de xaneiro ao 8 de febreiro no teléfono 986 833 061.
•	 De luns a venres de 17.00 a 21.00 horas                      horas (martes, mércores e xoves).
•	 Os sábados de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 horas.                                                       Do 28 de xaneiro ao 12 de febreiro
                                                                                                                             OBRADOIROS DE ADULTOS
•	 Domingos de 11.00 a 14.00 horas.                                                                 •	  Obradoiro de poesía: Tagen Ata.
                                         EXPOSICIÓNS                                    •	  Obradoiro de ilustración: Anxo Fariña.                      Do 28 de xaneiro ao 1 de febreiro. De 17 a 19h.
                                                                                   •	  Obradoiro de música: Antón Castro.
Do 2 de febreiro ao 16 de marzo:                                                                                                              LITERATURA: Pescando letras
                                         No Pazo da Cultura de Pontevedra                          •	  Obradoiro de medio ambiente: Papaventos.
•	 De luns a venres de 18.00 a 21.00 horas                                                                                                        •	  Luns: Xosé Miranda
                                         •	  Mostra de libros (varias editoriais galegas e do Estado).           •	  Obradoiro de curtas con móbil: Mr Misto.
•	 Os sábados de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 horas.                                                                                                 •	  Martes e mércores: Yolanda Castaño
                                         •	  Vai de mar, de GÁLIX.                             •	  Obradoiro de danza: Mercedes Prieto e Sergio Cobos.
•	 Domingos de 11.00 a 14.00 horas.                                                                                                            •	  Xoves: Luisa Campuzano (Cuba)
                                         •	  A ilustración en Cuba.                            •	  Contadores de infantil: Pavís Pavós, Raquel, Andrea Bayer e Galitoon.
                                                                                                                             •	  Venres: Juan Farias, a saudade do mar, con Xabier DoCampo, Paco Martín,
                                         •	  12 ilustracións para 12 libros, de Gabriela Rubio.              ESPECTÁCULOS CONCERTADOS                                 Antonio Ventura e Xavier Senín. Salón de actos. Entrada libre.
Espazos Mareiros                                 •	  O camiño de Anxo, de Anxo Fariña.
                                         •	  Maquetas a mares do alumnado de Belas Artes.                 28 e 29 de xaneiro                                  ANIMACIÓN Á LECTURA
•	  Espazo ambientado pola Escola de Canteiros de Pontevedra           •	  Cousas do mar, de máislibros.                                                                   •	 ¿Con que obxecto? Dos monicreques aos contos, con Rodorín.
                                                                                   11.30h Pazo da Cultura
•	  Espazo ambientado por Teatro QuartoEscuro                  •	  Xabier P. DoCampo, Tecedor de contos.
                                                                                   Teatro: Los domingos no hay piratas, de Markeliñe.                  DANZA                                           Pazo da Cultura de Pontevedra
•	  Espazo ambientado por Bacharalato Artístico do IES A Xunqueira 1       •	  A biblioteca imaxinaria, da Biblioteca Internacional de LIX (Munich).
                                                                                   2º ciclo de Educación Primaria.                           •	  Mar de danzas, con Mercedes Prieto.                       do 27 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2008
•	  Espazo ambientado polo alumnado da Facultade de Belas Artes         •	  Maregrafías, de Anxo Cabada.                                                                                                              Exposicións abertas ata o 16 de marzo de 2008
                                                                                   Entrada 1,50 €.
•	  Ambientación xeral do Pazo da Cultura pola Escola de Tempo Libre Paspallás  •	  O álbum galego: 25 miradas para unha década (1997-2007) de máislibros.                                               ILUSTRACIÓN
                                                                                                                                                                             www.salondolibro.org
•	  Espazo de venda de libros                          •	  Aulas de mar, exposición de traballos escolares.               30 e 31 de xaneiro                                  •	  Ilustrar a literatura, con Gabriela Rubio.

                                                                                   11.30h (día 30), 10:30 horas (día 31) Pazo da Cultura
                                         EXPOSICIÓNS NA CIDADE                               Teatro: La isla del tesoro, de La Carreta Teatro.
                                                                                                                              Inscricións para os obradoiros de adultos
                                                                                   1º ciclo de Educación Primaria.
                                         •	 Galería Sargadelos: Amar a mar, de Antón Sobral.                Entrada 1,50 €.                                   Inscrición
                                         •	 Biblioteca Pública de Pontevedra: A biblioteca imaxinaria, da Biblioteca                                               Descarga o formulario de inscrición de www.salondolibro.org e envíao
                                           Internacional de LIX (Munich).                         11.30h Teatro Principal
                                                                                                                             ao fax 986 874 070 ou ao enderezo salondolibro@salondolibro.org.
                                         •	 Instituto Torrente Ballester: A pintura do mar.                 Teatro: El viejo y el mar, de Embocadura & Arbolé.
                                                                                                                             O prazo de inscrición remata o venres 25 de xaneiro. Estes obradoiros
                                                                                   4º da ESO e Bacharelato.
                                                                                                                             teñen unha duración de 15 horas, 10 de curso e 5 de conferencias.
                                                                                   Entrada 1,50 €.
                                                                                                                             Solicitada a homologación da Consellería de Educación.
                                                                                   1 de febreiro                                    Solicitada a homologación por 1 crédito na Universidade de Vigo.
                                                                                                                             Máis información no teléfono 986 833 061.
                                                                                   11:30h Pazo da Cultura
                                                                                   Teatro: El ladrón de islas, de Bambalúa Teatro.                   Ludoteca Viaxeira
                                                                                   3º ciclo de Educación Primaria.                           Os matriculados nos cursos de adultos teñen á súa disposición de maneira gratuíta
                                                                                   Entrada 1,50 €.                                   A Ludoteca Viaxeira, un espazo onde os seus fillos xogarán e estarán atendidos
                                                                                                                             mentres os maiores asisten aos obradoiros e conferencias.
                                                                                                                             Horario de 16.45 á 21.15 h.
Programa de actividades
Do 24 de xaneiro ao 28 de febreiro de 2008XOVES 24XANEIRO           LUNS 28XANEIRO              19.30h Pazo da Cultura         XOVES 31XANEIRO            17.30h Pazo da Cultura          20.00h Teatro Principal          XOVES 7FEBREIRO               XOVES 21FEBREIRO
                                       Conferencia:                                 Contadores de Historias          Proxección:
                                       Ronsel de poesía,                               de Educación Secundaria.         Balseros.                                                                                                              Información
20.30h Teatro Principal       16.30h Pazo da Cultura                              17.30h Pazo da Cultura                                                  19.30h Teatro Principal           19.30h Teatro Principal                                                        Pazo da Cultura de Pontevedra
                                       con Marta Dacosta.                              Actuación do Conservatorio de Música   Mellor documental estranxeiro no
Filmeconcerto:           Proxección:                                    Obradoiro infantil:                                                    Conferencia:                 O ronsel da dignidade.                                                          Teléfono 986 833 061
                                                                              Manuel Quiroga de Pontevedra.       Festival Internacional del Nuevo Cine
O acorazado Potenkim.        Soños dende o Abismo.           22.30h Pub La Cabaña          animación con plastilina.                                                 Santa Liberdade:               Participan:
                                                                                                   Latinoamericano de La Habana 2002.
Dir.: Sergei M. Eisenstein.     Dir: Sandra Sánchez.           Noites na Cabaña: Avelino        Con Coke Rioboo.           18.00h Pazo da Cultura                               a travesía antifascista.           Marcos Gallego e Matías Rodríguez.                                                    Entidades colaboradoras
                                                                                                   Dir.: Carles Bosch e Joseph Maria
77 min.               50 min.                  González.                Duración: 2 horas.          Teatro para bebés:                                 Participan: Margarita Ledo e Xosé      Modera: Dionisio Pereira.                                                  Acquavisión Galicia • Asociación Galega de Editores
                                                                                                   Doménech. 120 min.
Banda de Música de Pontevedra.                        Entrada libre.                                Glub, glub, de Caramuxo Teatro.                           Fortes. Modera: Antón Galocha.                                                                      Asociación de Libreiros de Pontevedra • Aula Folque
                  17.30h Pazo da Cultura                              18.30h Pazo da Cultura                                                                         20.00h Teatro Principal
                                                                              Recomendado a partir de 6 meses.     21.00h Recinto Feiral                                                                                                Infantil de Pontevedra • Axencia Audiovisual Galega
                  Clase maxistral de ilustración con                        Teatro:                                                          20.00h Teatro Principal           Proxección:                                                          Bacharalato Artístico do IES A Xunqueira 1 • Banda
DOMINGO 27XANEIRO          Miguelanxo Prado.             MÉRCORES 30XANEIRO           El ladrón de islas,
                                                                              Entrada libre. Aforo reducido.      Concerto:
                                                                                                                        Proxección:                 O barco da memoria.                                                     Municipal de Música de Pontevedra • Biblioteca Virtual
                                                                                                                                                                 ilustración: marta álvarez | deseño: ovo [publicidade] | imprime: gráficas anduriña
                                                                                                   Os trasnos de Moscoso.
                                                           de Bambalúa Teatro.          19.00h Pazo da Cultura                               Santa Liberdade.               Dir.: Marcos Gallego. 58 min.                                               Galega • Biblos Clube de Lectores • CCU Zona Monumental
                  17.30h Pazo da Cultura                                                                      Entrada libre.
11.30h Pazo da Cultura                            17.30h Pazo da Cultura         Recomendada a partir de 8 anos.    Teatro para bebés:                                 Dir.: Margarita Ledo. 88 min.                                                                      Conservatorio de Música Manuel Quiroga de Pontevedra
INAUGURACIÓN            Clase maxistral de música                             Entrada: 2 €.                                                                                                                                          Domingos do Principal • ETL Paspallás • Editoriais • Escola de
                  con Nani García.
                                       Obradoiro infantil:                              Glub, glub, de Caramuxo Teatro.      22.30 h Pub La Cabaña                                 XOVES 28FEBREIRO
Conducida pola Aula de Teatro                         animación con plastilina.                           Recomendado a partir de 6 meses.     Noites na Cabaña:             XOVES 14    FEBREIRO                                                                          Canteiros de Pontevedra • Facultade de Ciencias da
Municipal de Pontevedra.                                               19.30h Pazo da Cultura                                                                                                                                      Educación e do Deporte • Facultade de BBAA • Facultade
                  17.30h Pazo da Cultura          Con Coke Rioboo. Duración: 2 horas.                      Entrada libre. Aforo reducido.      Tres peixes voando.
Intervencións de:                                                   Conferencia:                                                                              19.30h Teatro Principal                                                   de Ciencias Sociais e da Comunicación • GALIX • Galería
                  Contadores de Historias de                                                                    Entrada libre.
Dna. Ánxela Bugallo,                             18.30h Pazo da Cultura         Escribir o mar, con Rosa Aneiros.   19.00h Pazo da Cultura                               19.30h Teatro Principal           Conversa                                                            Sargadelos • Gremio de Mareantes de Pontevedra
                  Educación Primaria. Actuación                                                                                        Conferencia:                 co director Mario Iglesias.                                                   IES Carlos Oroza • Instituto Cubano del Libro
Conselleira de Cultura e Deporte.                       Teatro:                                    Concerto:
                  do Conservatorio de Música Manuel                         19.30h Teatro Principal                             SÁBADO 2FEBREIRO             Miradas e vivencias.             Modera: Christian Casares.                                                  Pub La Cabaña • Revista Fada Morgana • Seminario
D. Miguel Anxo Fernández Lores,                        La isla del tesoro,                              Quinteto Monterrei.
                  Quiroga de Pontevedra.                              Mesa redonda:                                                       Participan: Manuel Uhía e Suso Lista.                                                                        Permanente de Jazz de Pontevedra
Alcalde de Pontevedra.                            de La Carreta Teatro.
                                                           Cine e literatura: un mundo de    19.00h Teatro Principal                               Modera: Antón Masa.             20.00h Teatro Principal                                                   Teatro QuartoEscuro • Vicerreitorado do Campus de
                  19.30h Pazo da Cultura          Recomendado a partir de 5 anos.                                             12.00 h Pazo da Cultura
12.30h Pazo da Cultura                                                historias. Participan: Antón Dobao,  Proxección:                                                           Proxección:                                                              Pontevedra da Universidade de Vigo
                  Conferencia:               Entrada: 2 €.                                                      Teatro:
Contacontos:                                                     Darío Xohán Cabana.          El viaje de Said.                                  20.00h Teatro Principal           Cartas italianas.
                  Debuxos e harmonías:                                                                       Robinson Crusoe… el mar,
Pavís-Pavós, Raquel e Golfiños.                        19.30h Pazo da Cultura         Modera: Alfonso Álvarez Cáccamo.   Goya á mellor curta de animación                          Proxección:                 Dir.: Mario Iglesias. 85 min.
                  unha viaxe ao fondo do mar.                                                                    de Teatroparacontar.
                                       Conferencia:                                 2006. Dir.: Coke Rioboo. 13 min.                          As cores do mar de Galicia.         Visionado da proba de traballo.
                  Interveñen: Miguelanxo Prado e Nani                        20.00h Teatro Principal                             Entrada: 2€.
17.00–19.30h Pazo da Cultura                         A literatura infantil e xuvenil                        El viejo y el mar. Óscar á mellor curta                       Dir.: Manuel Uhía. 42 min.
Obradoiro de pintura        García.                                      Proxección:
                                       en Cuba,                                   de animación 2000. Dir.: Alexander    13.15 h Pazo da Cultura
con Antón Sobral: A cor do mar.   Presentan: Ánxel Huete e Alberto Vilas.                      A mariñeira.
                                       con Susana Haug e María Elena Cicard.                     Petrov. 22 min.              CLAUSURA
Público familiar.                                                   Dir.: Antón Dobao.
                  20.00h Pazo da Cultura                                                 Man. 2º premio Festivit 2007.Dir.:    Homenaxe a Xabier P. DoCampo.
                                       21.00h Teatro Principal                            Xoán Carlos Abraldes, Luís Faraón.    Actuacións de Galitoon e Tres peixes
18.30h Teatro Principal       Proxección:                                    22.30h Pub La Cabaña
                                       Teatro:                                    8 min.                  voando.
Teatro:               De profundis.                                   Noites na Cabaña: Uxío.
                                       El viejo y el mar,                              El cerco. Mellor curta europea na     Intervencións de Luís Bará, Director
Niña Frida, de Karlik Danza.    Dir.: Miguelanxo Prado.                              Entrada libre.
                                       de Embocadura & Arbolé.                            Berlinale 2006. Dir.: Ricardo Íscar,   Xeral de Creación e Difusión Cultural e
Dentro da programación                            Entrada: 5 €.                                 Nacho Martín. 12 min.           Lola Dopico, Concelleira de Cultura do
Domingos do Principal.       MARTES 29XANEIRO                                 VENRES 1FEBREIRO
                                       22.30h Pub La Cabaña                                                  Concello de Pontevedra,
                                                                              19.30h Pazo da Cultura          e Fina Casalderrey.
20.00h Pazo da Cultura                            Noites na Cabaña: Quico Cadaval.
                  18.30h Pazo da Cultura                              17.00h Pazo da Cultura        Mesa redonda:
Concerto:                                   Entrada libre.
                  Teatro:                                      Mesa redonda:             O álbum ilustrado.                                                                                                                             www.salondolibro.org
Orquestra de Cámara Lira.
                  Los domingos no hay piratas,                           Juan Farias, a saudade do mar,    Con Teresa Durán, Antonio Ventura
                  de Markeliñe. Recomendado a partir                        con Xabier DoCampo, Paco Martín,   e Miguel Vázquez Freire.                                  audiovisual           espectáculo
                                                                                                                                                           obradoiro
                  de 6 anos. Entrada: 2 €.                             Antonio Ventura e Xavier Senín.                                                 charla / conferencia       música

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:16
posted:4/16/2009
language:Galician
pages:2