Huong dan cai Orcad 16.3

					truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Hướng dẫn cài Orcad 16.3

Đầu tiên các bạn tải bản orcad 16.3 kèm layout bản 16.2 theo link

http://www.mediafire.com/?sharekey=b6fa4d1f3537f0fb6b21be4093fab7ac9155b15bf391e50c4ad239
450a8c1cf1

hoặc www.mediafire.com/truongtandl và chọn thư mục ORCAD 16.3

2 cách trên đều như nhau. Các bạn tải toàn bộ file trong đó về giải nén ra. (link hỏng thì các bạn xem
trên đó có file *.txt trong đó có link dự phòng)
Sau đó các bạn có file như trên hình

Các bạn lên mạng tải ultraISO về để mở file đó(không nên giải nén ra, dùng ultraISO hoặc phần mềm đĩa
ảo hỗ trợ file ổ ảo(*.ISO…) vì giải nén ra windows phải quản lý nhiều tệp tin dẫn đến truy suất chậm )

Các bạn Mount file đó vào ổ như sau
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Và open ổ đĩa đó và mở file setup
Rồi bạn cài cái đầu tiên là License Manager
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Sau khi cài xong nó hiện hộp thoại
Các bạn chép file cdslmd và file orcad_163 trong thư mục H:\SHooTERS\license_manager

(ở đây H là ổ ảo của mình”ổ CD”)
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Vào thư mục các bạn vừa cài ở đây mình cài vào ổ C:\Cadence\LicenseManager

Nên mình chép vào đây
Sau đó tiếp tục với hộp thoại lúc nãy xuất hiện
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Chọn Browse sau đó chọn Chọn file orcad_163 rồi open
Chọn file orcad_163 rồi open
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Tiếp tục chọn Next
Rồi xuất hiện hộp thoại như trên. Các bạn điền tên this_host là tên máy tính của bạn. và dưới đây là cách
chép tên máy tính của bạn sao cho đúng
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Vào Start , nhấp chuột phải vào My Computer và chọn Properties
Sau đó các bạn nhận được hôp thoại sau
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07

Đó computer name của mình là MrTan-PC

Các bạn điền tên đó thay cho this_host nhé

Với win xp thì nó nằm ở system properties
Rồi xong

Chọn next
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Và next
Rồi bảng báo xong
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Và Finish phần license

Đến lượt cài orcad nào:D
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Chọn Product Installation nhé (sorry vì máy mình đã cài nên ko cài lại được) các bạn vô đó chọn cài bình
thường nhé

Sau khi cài xong

Chép file Orcad_163.exe vào thư mục lúc nãy cài
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Chép vào đây nhé: C:\Cadence (mặc định mình cài ở đây chép vào cùng folder với SPB_16.3 là okie)
Và chạy nó. Sẽ xuất hiện hộp thoại màn hình dos. Các bạn để nó chạy xong. Rồi mở orcad bình thường
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Rồi OK
Xong orcad nhé: Orcad 16.3 đã ko còn hỗi trợ Layout nữa, vì ko còn hợp thời đại. Giờ chuyển sang Orcad
PCB rồi

Các bạn muốn dùng PCB thì ở trong phần Cài có phần Add
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Mở nó
Trong này đã tích hợp Book, layout, Gerbtool 15(dùng cho gia công mạch in) và OrcadAddons

ở đây mình chỉ nói phần layout

các bạn mở nó
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Chọn Extract files
Và chỉnh lại đường dẫn là C:\

ở đây mình cài vào ổ C:\ các bạn chọn thư mục chứa folder Cadence mà bạn cài nhé
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Rồi chọn ok. Đợi giải nén cho xong

Sau đó vào C:\Cadence\SPB_16.2\tools\layout_plus
truongtandl@gmail.com
Trường Tân Cơ điện BK HCM 07
Mở layout lên là có Layout :D
Và nó là bản 16.2 nhé

Chúc các bạn thành công

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6374
posted:9/12/2010
language:Vietnamese
pages:17