program 1 ZÚ by delontewest

VIEWS: 679 PAGES: 80

									Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 8
                                                       Strana 1
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                           v tis. Sk

     Čísla                            Upravený   Skutočnosť    %
     zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet   k 31.12.2006  čerpania

    Podpoložka 641 008
        Schválený rozpočet 0                      1,500    1,500    100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5898 Univerzita Komenského, Bratislava                 800     800    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
        Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná
     7637 fakulta                              150     150    100.0
        Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná
     7639 fakulta                              400     400    100.0
     7653 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre           150     150    100.0

    Podpoložka 641 009
        Schválený rozpočet 15 000                  24,292    24,291     100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     139 Obec Kaloša                           200      200    100.0
     177 Obec Ţabokreky nad Nitrou                    300      300    100.0
     1005 Obec Rudňany                          260      260    100.0
     1724 Mesto Galanta                          300      300    100.0
     2173 Mesto Kremnica                         400      400    100.0
     3490 Mesto Kremnica                          60       60    100.0
     3492 Mesto Kremnica                         180      180    100.0
     3768 Obec Jasenie                           50       50    100.0
     3810 Mesto Hlohovec                         500      500    100.0
     3854 Obec Hronsek                          300      300    100.0
     4450 Mesto Piešťany                         100      100    100.0
     5085 Obec Litava                           150      150    100.0
     5112 Mesto Šamorín                         1,900     1,900    100.0
     5266 Mesto Dubnica nad Váhom                     500      500    100.0
     5358 Mesto Kremnica                         200      200    100.0
     5717 Obec Beckov                           100      100    100.0
     5788 Mesto Šurany                          160      160    100.0
     5818 Obec Uhrovec                          500      500    100.0
     5912 Obec Čachtice                          500      500    100.0
     5913 Obec Čachtice                          200      200    100.0
     5914 Obec Čachtice                          50       50    100.0
     5925 Mesto Skalica                          500      500    100.0
     5970 Obec Málinec                          100      100    100.0
     5972 Obec Málinec                           70       70    100.0
     5992 Mesto Zlaté Moravce                       200      200    100.0
     5993 Obec Skačany                           80       80    100.0
     6033 Mesto Prešov                          200      200    100.0
     6061 Mesto Hurbanovo                         200      200    100.0
     6189 Mesto Šaľa                           200      200    100.0
     6224 Mesto Sereď                           100      100    100.0
     6363 Obec Martovce                          70       70    100.0
     6434 Obec Horné Chlebany                       80       80    100.0
     6553 Mesto Stropkov                         139      139    100.0
     6897 Obec Borša                           500      500    100.0
     7640 Obec Borčany                          300      300    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                  Príloha č. 8
                                                        Strana 2
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                            v tis. Sk


     7742  Obec Svätý Peter                        1,200    1,200    100.0
     7879  Obec Oravský Podzámok                       150     150    100.0
     8860  Mesto Keţmarok                          300     300    100.0
     8862  Mesto Poprad                           500     500    100.0
         02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     6065  Mesto Komárno                          3,900    3,900    100.0
     6819  Mesto Spišské Podhradie                      300     300    100.0
     6820  Mesto Spišské Podhradie                      250     250    100.0
     7044  Mesto Spišské Podhradie                      300     300    100.0
     7059  Mesto Levoča                           150     150    100.0
     7141  Mesto Banská Štiavnica                       50     50    100.0
     7266  Základná umelecká škola BŠ                    200     200    100.0
         03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     6064  Mesto Komárno                           950     950    100.0
     7556  Mesto Ruţomberok                         200     200    100.0
     7599  Mestská časť Bratislava - Vajnory                 50     50    100.0
     7616  Mesto Martin                           250     250    100.0
     7627  Mesto Levoča                           850     850    100.0
     7630  Mesto Trenčín                           400     400    100.0
     7684  Obec Turnianska Nová Ves                      40     40    100.0
     7685  Obec Červený Hrádok                        100     100    100.0
     7722  Mestské kultúrne stredisko, Sabinov                150     150    100.0
     8029  Mesto Skalica                           200     200    100.0
         04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     1302  Mesto Kremnica                          100     100    100.0
     5180  Obec Doľany                            450     450    100.0
     7588  Obec Pavčina Lehota                        80     80    100.0
     7682  Obec Čata                             400     400    100.0
     7689  Obec Muţla                             80     80    100.0
     7690  Obec Spišský Hrhov                        200     200    100.0
     7693  Mesto Šahy                            100     100    100.0
     7700  Mesto Zlaté Moravce                        300     300    100.0
     7704  Obec Topoľníky                           50     50    100.0
     7732  Obec Košúty                            183     183    100.0
     7733  Mesto Nové Zámky                         250     250    100.0
     7735  Obec Igram                             40     40    100.0
     7745  Obec Závaţná Poruba                        250     250    100.0
     7749  Obec Harichovce                          50     50    100.0
     7762  Obec Kráľová nad Váhom                      100     100    100.0
     7765  Obec Plášťovce                          120     119     99.4
     7770  Obec Dolná Streda                         70     70    100.0
     7782  Mesto Sládkovičovo                        200     200    100.0
     7788  Mesto Modra                            110     110    100.0
     7790  Obec Donovaly                           40     40    100.0
     7794  Obec Zborov                            150     150    100.0
     7795  Mesto Myjava                           200     200    100.0
     7797  Obec Radava                            100     100    100.0
     7812  Mesto Spišská Belá                        300     300    100.0
     7814  Obec Oravské Veselé                        50     50    100.0
     7817  Obec Pohorelá                           40     40    100.0
     7835  Obec Koválov                           140     140    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 8
                                                       Strana 3
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                           v tis. Sk


    Podpoložka 641 010
        Schválený rozpočet 20 000                    7,035    7,035    100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     6018 Banskobystrický samosprávny kraj                  45     45    100.0
     5597 Trnavský samosprávny kraj                      50     50    100.0
     5856 Ţilinský samosprávny kraj                     500     500    100.0
     5918 Trenčiansky samosprávny kraj                    300     300    100.0
     6002 Prešovský samosprávny kraj                     250     250    100.0
     6024 Banskobystrický samosprávny kraj                  400     400    100.0
     6045 Prešovský samosprávny kraj                     300     300    100.0
     8867 Košický samosprávny kraj                      200     200    100.0
     8868 Košický samosprávny kraj                     1,980    1,980    100.0
     8869 Ţilinský samosprávny kraj                     390     390    100.0
     8870 Prešovský samosprávny kraj                     530     530    100.0
     8872 Prešovský samosprávny kraj                     400     400    100.0
     8873 Trnavský samosprávny kraj                     400     400    100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     PV Prešovský samosprávny kraj                     200     200    100.0
      ZI Ţilinský samosprávny kraj                     100     100    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     TA Trnavský samosprávny kraj                      90     90    100.0
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     7744 Ţilinský samosprávny kraj                     500     500    100.0
     7763 Trnavský samosprávny kraj                     150     150    100.0
     7786 Trnavský samosprávny kraj                     150     150    100.0
     7829 Nitransky samosprávny kraj)                    100     100    100.0

    Podpoložka 642 001
        Schválený rozpočet 3 000                    3,396    3,396    100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5441 Matica Slovenská                          120     120    100.0
     5867 Zdruţenie Per Te Licince                      400     400    100.0
     5976 Apponiana obč.zdruţenie, Oponice                  250     250    100.0
     6124 Nadácia pre záchranu kult. dedičstva                218     218    100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     7271 Spolok Banskej Štiavnice ´91                    300     300    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7420 Obec reštaurátorov Slovenska                    220     220    100.0
     7577 SOS Kremnica                            50     50    100.0
     7593 Nadácia - Centrum súčasného umenia                 200     200    100.0
     7628 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV             300     300    100.0
     7631 ICOMOS Slovensko                           8      8    100.0
     7647 KRUH                                150     150    100.0
     7658 Arx Paris                              60     60    100.0
     7677 Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok             200     200    100.0
     7697 Dom Matice Slovenskej                       200     200    100.0
     7701 Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe            400     400    100.0
     7702 Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe            100     100    100.0
     7703 o. z. Renova                            50     50    100.0
     7706 Zdruţenie kresťanských spoločenstiev mládeţe            70     70    100.0
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     7707 Zdruţenie za kultúru Búč                      100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                Príloha č. 8
                                                      Strana 4
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                          v tis. Sk


    Podpoložka 642 002
        Schválený rozpočet 3 000                     500     500   100.0
        z toho:
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7632 Geoinfo Slovakia n. o.                      500     500   100.0

    Podpoložka 642 007
        Schválený rozpočet 11 000                 35,822    35,572    99.3
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     64 RKC Malacky                           45      45    100.0
     106 RKC Roţňava                           500      500    100.0
     865 ECAV Spišská Belá                       1,000     1,000    100.0
     1606 RKC Turčiansky Ďur                       230      230    100.0
     1887 RKC Galanta                          300      300    100.0
     1956 RKC Hybe                            270      270    100.0
     1967 RKC Šahy                            400      400    100.0
     2120 ECAV Keţmarok                         100      100    100.0
     2121 ECAV Keţmarok                          60      60    100.0
     2245 RKC Kopčany                          400      400    100.0
     2567 Ţidovská náboţenská obec Prešov                 50      50    100.0
     2570 Ţidovská náboţenská obec Prešov                 50      50    100.0
     3488 RKC Sládkovičovo                        45      45    100.0
     3947 RKC Liptovský Ján                        50      50    100.0
     3976 RKC Palárikovo                         300      300    100.0
     4190 RKC Turany nad Ondavou                      0       0      x
     4354 RKC Brezová pod Bradlom                    300      300    100.0
     4418 RKC Dvory nad Ţitavou                     500      500    100.0
     4428 ECAV Ochtiná                          200      200    100.0
     4458 RKC Mokroluh, Rokytov                      30      30    100.0
     4465 ECAV Ochtiná                          200      200    100.0
     4840 RKC Hraň                            37      37    100.0
     4858 ECAV Ochtiná                          45      45    100.0
     4942 RKC Lutila                           300      300    100.0
     5074 ECAV Vlachovo                         100      100    100.0
     5077 ECAV Dobšiná                          300      300    100.0
     5081 RKC Diviaky                           80      80    100.0
     5111 RKC, biskupstvo Roţňava                    150      150    100.0
     5122 GKC Čabalovce                         300      300    100.0
     5148 RKC Kysucké Nové Mesto                     200      200    100.0
     5165 RKC Diviaky                           80      80    100.0
     5166 RKC Diviaky                           50      50    100.0
     5181 Kongregácia dcér sv. Františka                 400      400    100.0
     5224 ECAV Rejdová                          60      60    100.0
     5231 RKC Sereď                           200      200    100.0
     5246 ECAV Keţmarok                         200      200    100.0
     5248 RKC Vrbov                          2,200     2,200    100.0
     5253 RKC Beckov                           150      150    100.0
     5278 Kapucíni na Slovensku                     200      200    100.0
     5280 RKC Kľak                            200      200    100.0
     5281 RKC Krásnohorské Podhradie                   500      500    100.0
     5284 RKC Klátová Nová Ves                      300      300    100.0
     5315 RKC Motešice                          100      100    100.0
     5338 RKC Dolný Kubín                        300      300    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                        Príloha č. 8
                                              Strana 5
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                 v tis. Sk


     5355  Ref. kresť.cirkev Jesenské               550  550  100.0
     5362  RKC Lipovce                       40  40  100.0
     5363  RKC Mníšek                        30  30  100.0
     5378  Ref. kresť.cirkev Bohúňovo               400  400  100.0
     5381  GKC Ľutina                       600  600  100.0
     5383  RKC Streda nad Bodrogom                 200  200  100.0
     5391  RKC Turany                       300  300  100.0
     5442  RKC Skalka nad Váhom                  150  150  100.0
     5446  RKC Dobrá Niva                     200  200  100.0
     5447  ECAV Roštár                       200  200  100.0
     5448  ECAV Roštár                       300  300  100.0
     5463  RKC Biskupstvo Nitra                  900  900  100.0
     5464  ECAV Leštiny                      150  150  100.0
     5584  RKC Demandice                      200  200  100.0
     5585  RKC Demandice                      150  150  100.0
     5590  RKC Bánovce nad Bebravou                100  100  100.0
     5595  RKC Svätý Jur                      200  200  100.0
     5599  RKC Partizánske - Šimonovany               85  85  100.0
     5609  RKC Trnava mesto                    425  425  100.0
     5621  Ref. kresť.cirkev Rim.Sobota              140  140  100.0
     5640  GKC Hunkovce                      300  300  100.0
     5644  Ref. kresť.cirkev Vyšné Valice             200  200  100.0
     5645  ECAV Kalinovo                      100  100  100.0
     5701  Ref. kresť. cirkev Rumince               100  100  100.0
     5702  RKC Slatviná                      150  150  100.0
     5707  RKC Veľká Lomnica                    400  400  100.0
     5736  ECAV Kalinovo                      150  150  100.0
     5757  RKC Mlynica                       500  500  100.0
     5760  RKC Spišská Belá - Stráţky               200  200  100.0
     5762  RKC Spišská Belá - Stráţky               100  100  100.0
     5765  RKC Spišská Belá - Stráţky               100  100  100.0
     5781  GKC biskupstvo Prešov                  150  150  100.0
     5785  GKC biskupstvo Prešov                  250  250  100.0
     5786  GKC biskupstvo Prešov                  250  250  100.0
     5787  GKC biskupstvo Prešov                  250  250  100.0
     5819  RKC Dunajská Streda                   90  90  100.0
     5822  RKC Zborov                       100  100  100.0
     5827  RKC Košeca                       100  100  100.0
     5832  ECAV Dobroč                       200  200  100.0
     5836  RKC biskupstvo B.B                   150  150  100.0
     5841  GKC Ladomírová                     300  300  100.0
     5853  Kongregácia Najsvätejšieho vykupiteľa - redemptoristi  200  200  100.0
     5854  RKC Hrachovište                     100  100  100.0
     5868  GKC Jarabina                      200  200  100.0
     5905  Rehoľa menších bratov - Františkánov          150  150  100.0
     5906  Provincialát rehole menších bratov františkánov     250  250  100.0
     5907  Provincialát rehole menších bratov františkánov     150  150  100.0
     5956  RKC Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom        250  250  100.0
     5963  RKC Hubošovce                      200  200  100.0
     5967  Prešovská pravoslávna eparchia             400  400  100.0
     5988  RKC Bytča                        300  300  100.0
     5994  RKC Skačany                       300  300  100.0
     5997  GKC Svidník                       150  150  100.0
     6003  RKC Kysucké Nové Mesto                 400  400  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 8
                                                       Strana 6
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                           v tis. Sk


     6016 RKC Lipovník                           150     150    100.0
        Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia,
     6028 Slovenská provinčná delegatúra                  250     250    100.0
     6030 ECAV Košariská-Priepasné                     300     300    100.0
     6046 ECAV Brezová pod Bradlom                     150     150    100.0
     6058 RKC Topoľníky                           300     300    100.0
     6187 Ref.kresť.cirkev Šamorín                     500     500    100.0
     6232 RKC Domaniţa                            30     30    100.0
     6245 RKC Domaniţa                            50     50    100.0
     6272 RKC Most pri Bratislave                      300     300    100.0
     6319 RKC Veľký Šariš                          100     100    100.0
     6324 RKC Turňa nad Bodvou                       190     190    100.0
     6327 RKC Mošovce                            90     90    100.0
     6328 GKC Staškovce                           200     200    100.0
     6340 ECAV Myjava                            600     600    100.0
     6352 RKC odorín                            400     400    100.0
     6368 RKC Bíňa                             180     180    100.0
        Reformovaný kresťanský cirkevný zbor, Zemplínske
     6377 Jastriabie                            100     100    100.0
     6385 RKC Brutovce                            50     50    100.0
     6388 RKC Komjatice                           150     150    100.0
     6469 Ţidovská náboţenská obec v Košiciach                80     80    100.0
     6478 Rehoľa menších bratov Františkánov                200     200    100.0
     6488 RKC BA-Tt arcidiecéza                      1,000    1,000    100.0
     6489 ÚZ ţidovských náb. obcí na Slovensku               200     200    100.0
     6533 RKC Marianka                           100     100    100.0
     6534 RKC Marianka                           100     100    100.0
     6535 RKC Marianka                           100     100    100.0
     6536 RKC Marianka                           100     100    100.0
     6578 RKC Hrhov                             150     150    100.0
     6601 ECAV Spišská Nová Ves                       100     100    100.0
     6823 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza              150     150    100.0
     6825 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza              400     400    100.0
     6826 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza              250     250    100.0
     6827 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza              250      0     0.0
     6828 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza              200     200    100.0
     6830 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza               80     80    100.0
     6976 ECAV Hrachovo                           200     200    100.0
     6978 ECAV Hrachovo                           300     300    100.0
     7261 RKC Rákoš                             200     200    100.0
     7351 RKC Rudňany                            100     100    100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     2572 RKC Bardejov                            70     70    100.0
     5472 RKC Levoča                            400     400    100.0
     6048 Reformovaná kresť. cirkev, Veľká Tŕňa               200     200    100.0
     6547 ECAV Levoča                            200     200    100.0
     6591 ECAV Levoča                            400     400    100.0
     7054 RKC Spišské Podhradie                       350     350    100.0
     7067 ECAV Banská Štiavnica                       100     100    100.0
     7079 RKC Spišské Podhradie                       200     200    100.0
     7200 ECAV Spišské Vlachy                        100     100    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7595 RKC Prievidza                           20     20    100.0
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 8
                                                  Strana 7
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                      v tis. Sk


     529  GKC Osturňa                       950     950  100.0
     7688  Ref. kresťanská cirkev Skerešovo             140     140  100.0
     7755  Ref. kresťanská cirkev Vlčany              250     250  100.0
     7769  RKC Stará Lehota                     100     100  100.0

    Podpoložka 642 009
        Schválený rozpočet 0                    1,380    1,380  100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5453 Pozemkové spoločenstvo Lietava                500     500  100.0
     6004 Spoločenstvo vlastníkov bytov "Angyal"            200     200  100.0
     6467 Spoločenstvo vlastníkov Andrássy               400     400  100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     6653 Spoločenstvo vlastníkov bytov                 150     150  100.0
     7094 Spoločenstvo vlastníkov bytov                 50     50  100.0
        Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
     7273 Akademik                            80     80  100.0

    Podpoložka 642 014
        Schválený rozpočet 35 000                18,605    18,405   98.9
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     6  Ladislav Oračko                      100     100  100.0
     19 Mária Kacejová                        190     190  100.0
     22 Mgr. Mária Veleg                       300     300  100.0
     121 Viera Čillíková                       200     200  100.0
     1864 Ján Pitoňák                         100     100  100.0
     1966 Jozef Dluhoš                        150     150  100.0
     3059 Peter Šimko                         100     100  100.0
     3869 Ing. Dušan Serek,Agnesa Sereková              150     150  100.0
     4170 Eleonóra Molnárová                     200     200  100.0
     4786 Marta Zavacká                        150     150  100.0
     4873 Emília Nedzelová                      300     300  100.0
     4890 Ondrej Kraftský                       100     100  100.0
     5094 Pavol Betuštiak                       100     100  100.0
     5113 Miroslav Fleško, Daniela Flešková              150     150  100.0
     5218 Jana Ančinová                        100     100  100.0
     5298 PhDr. Nadeţda Vozárová                   400     400  100.0
     5313 Alena Kaufmanová                      100     100  100.0
     5325 Mariana Senková                       50      50  100.0
     5341 Oto Krogman, Iveta Krogmanová                200     200  100.0
     5344 Ján Palguta                         200     200  100.0
     5454 Katarína Strnisková                     90      90  100.0
     5530 Adriana Zalová                       550     550  100.0
     5534 Kamila Tokolyová                       40      40  100.0
     5638 Mária Kriššáková                       80      80  100.0
     5654 Paula Labudová                       150     150  100.0
     5668 Ing. György Reiter                     175     175  100.0
     5691 Dipl. Ing. Flavio Thonet s manţelkou Sofie         500     500  100.0
     5732 Jaroslav Labuda                       40      40  100.0
     5870 Peter Demian                        100     100  100.0
     5955 Borislav Grollmus                      100     100  100.0
     5965 Ing. Michal Pitek                      100     100  100.0
     5980 Mariana Danihelová                     200     200  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 8
                                                   Strana 8
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                       v tis. Sk


     5998  Doc.Ing. arch. Václav Kohlmayer PhD.            200     200  100.0
     6026  DušanTrančík                        100     100  100.0
     6039  Ing. Ján Hidvéghy                      350     350  100.0
     6068  Miroslav Skovajsa                      300     300  100.0
     6110  Vilma Ţáková                        200     200  100.0
     6119  MUDr. Anna Huttová                      40      40  100.0
     6350  Magdaléna Husárová                     150     150  100.0
     6387  Erik Groch                         150     150  100.0
     6421  Jozef Hustý                         50      50  100.0
     6574  Katarína Čaráková                      100     100  100.0
     6585  PhDr. Tomáš Ferko                     200     200  100.0
     6891  Miroslav Beňušík                      100     100  100.0
     6947  Ľuboš Turčák                         60      60  100.0
     7160  Malgorzata Joanna Sababady                  60      60  100.0
         02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     133  Michal Kešeľák, Mária Kešeľáková              200     200  100.0
     4216  Mária Lesňáková                       120     120  100.0
     4218  Peter Kling                         60      60  100.0
     5162  Jarmila Laurenčíková                    130     130  100.0
     5262  Peter Ţupník                        100     100  100.0
     5455  Ing. Pavol Strmeň                      100     100  100.0
     5456  Alţbeta Fľaková                       100     100  100.0
     5465  Alexandra Orletová                     100     100  100.0
     5708  Mgr. Art. Vladislav Plekanec                100     100  100.0
     5816  Adrienne Al Alawinová                    150     150  100.0
     6406  Edita Kaľavská, Vladimír Kaľavský              100     100  100.0
     6630  Jozef Stanko                        200      0   0.0
     6647  Kristína Gondkovská                     100     100  100.0
     6718  Mgr. Norbert Végh                      120     120  100.0
     6759  Jozef Bednár                        150     150  100.0
     6760  Ing. Marián Porvazník                    100     100  100.0
     6761  Ing. Danuša Mecková                     100     100  100.0
     6778  Ing. Eugen Coplák                      80      80  100.0
     6790  Marián Sýkora                        200     200  100.0
     6800  Ing. Stanislav Trnovec, CSc.                100     100  100.0
     6858  Lýdia Gunárová                       100     100  100.0
     6919  Ing. Marian Faith                      300     300  100.0
     6946  Ing. Rastislav Slodičák                   100     100  100.0
     6952  Imrich Cisko                        100     100  100.0
     6953  Vladimír Meša                        150     150  100.0
     6955  Marta Vangorová                       100     100  100.0
     6958  Ing. Juraj Audy                       60      60  100.0
     6963  Ing. Quang Tuan Dam, CSc.                  100     100  100.0
     6966  Martin Ilečko                        160     160  100.0
     6967  Ján Michalík                        250     250  100.0
     6968  Iveta Polláková                       150     150  100.0
     6993  Ján Hudáček                         100     100  100.0
     7021  Iveta Gerberyová                      150     150  100.0
     7022  Vladimír Šimo                        150     150  100.0
     7023  Veronika Jabrocká                      100     100  100.0
     7032  Ján Giblak                         100     100  100.0
     7033  Albína Fabianová                      100     100  100.0
     7045  Ing. František Slebodník                  250     250  100.0
     7046  Anna Petreková                       150     150  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                  Príloha č. 8
                                                        Strana 9
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                            v tis. Sk


     7057  Mária Dobrovičová                        100     100    100.0
     7060  Michal Preiss                          550     550    100.0
     7065  Mária Antošová                          150     150    100.0
     7082  Ján Pavlov                            60      60    100.0
     7087  Marián Labuda                          150     150    100.0
     7097  Ing. Štefan Mačuga                        100     100    100.0
     7101  Helena Lacová                           80      80    100.0
     7103  Ing. Zuzana Hudeková                       140     140    100.0
     7132  Jozef Michálek                          200     200    100.0
     7133  Mgr. Ladislav Ogurčák                       60      60    100.0
     7134  Pavol Ogurčák                          100     100    100.0
     7138  Ján Blahovský                          150     150    100.0
     7144  Mgr. Peter Bosák                         100     100    100.0
     7148  Mária Babálová                          80      80    100.0
     7149  Anna Kročková                          150     150    100.0
     7151  Jana Griešová                           80      80    100.0
     7152  Jolana Kenderová                         100     100    100.0
     7155  Mária Urbanová                          50      50    100.0
     7158  Elena Vaverčáková                        230     230    100.0
     7186  Anna Drobcová                          150     150    100.0
     7194  Ladislav Doletina                        150     150    100.0
     7195  Mgr. Ingrid Ištóková                       150     150    100.0
     7199  Marián Wagner a Katarína Wagnerová                100     100    100.0
     7202  PhDr. Martin Mitz                        200     200    100.0
     7214  Marek Kapusta                          100     100    100.0
     7215  Zuzana Kaníková                         100     100    100.0
     7219  Mgr. Eva Beňová                         100     100    100.0
     7220  Ing. Stanislav Dunčko                      150     150    100.0
     7221  Jozef Pollák                           150     150    100.0
     7224  Mudr. Vladimír Vozár                       50      50    100.0
     7227  Ľubomír Barák, Renáta Baráková                  100     100    100.0
     7236  Ľubomár Barák                          100     100    100.0
     7258  Ľubomír Skasko                          120     120    100.0
     7263  Peter Lukáč                           200     200    100.0
     7264  Miloš Kaleta                           200     200    100.0
     7274  Mgr. Peter Danáš                         130     130    100.0
     7296  Anna Baníková                          150     150    100.0
     7503  Marian Lacko                           140     140    100.0
     7506  Ľudovít Čonka                          120     120    100.0
     7509  Štefan Holub                           200     200    100.0
     7570  Július Holub                           160     160    100.0
         03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7604  Anton Sládek                           100     100    100.0
     7619  Adriana Récka                          100     100    100.0
         04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     7615  Peter Paták                           100     100    100.0
     7665  PhDr. Ladislav Skrak                       50      50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 8
                                                      Strana 10
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                           v tis. Sk


    Podpoložka 644 002
        Schválený rozpočet 8 000                    4,980    4,980    100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5776 EURELAX, a. s.                           600     600    100.0
     5778 Partner Progress s.r.o., Povaţská Bystrica             130     130    100.0
     6070 TAMILA s.r.o., Sabinov                      1,200    1,200    100.0
     6495 Stavoúnia a.s., Lučenec                      750     750    100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     3134 Vladimír Bigoš - Levočský Gastrodom                100     100    100.0
     7084 TATRA - OLIMP s. r. o.                       100     100    100.0
     7161 Joergesov dom a. s.                        150     150    100.0
     7216 C. E. I., a. s.                         1,100    1,100    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7635 Dajama, s. r. o.                          300     300    100.0
     7649 D&D Studio spol. s r. o.                      550     550    100.0

    Podpoložka 644 003
        Schválený rozpočet 5 000                  695     695       100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     1989 Ing. Róbert Marflak                     150     150       100.0
     5108 K. Zlatnická KAJA - Aragonit                 65      65       100.0
     5221 V. Nôtová -ED                         80      80       100.0
     5686 Ing. Július Kasa                       150     150       100.0
     5915 Ing. Škodáček - IMPULZ                    50      50       100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     6723 Štefan Čuj - SOLID                      200     200       100.0

    Podpoložka 721 006
        Schválený rozpočet 5 000                  3,240    3,240       100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     1  Obec Uzovský Šalgov                     500     500       100.0
     4919 Mesto Kremnica                         70     70       100.0
     5635 Obec Lednické Rovne                      400     400       100.0
     5718 Obec Beckov                          100     100       100.0
     5924 Mesto Skalica                         100     100       100.0
     5996 Mesto Bojnice                         200     200       100.0
     6480 Mesto Podolínec                        100     100       100.0
     6565 Obec Štítnik                         200     200       100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     6818 Mesto Spišské Podhradie                    400     400       100.0
     7050 Mesto Levoča                         300     300       100.0
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     5366 Mesto Gbely                          40     40       100.0
     7648 Obec Lipovník                         100     100       100.0
     7738 Obec Ludrová                          50     50       100.0
     7740 Obec Širkovce                         250     250       100.0
     7748 Obec Vlková                          70     70       100.0
     7753 Obec Necpaly                          30     30       100.0
     7759 Mesto Ruţomberok                       110     110       100.0
     7774 Obec Lehnice                         140     140       100.0
     7796 Obec Dolné Saliby                       40     40       100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 8
                                                      Strana 11
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                          v tis. Sk


     7828 Obec Vojčice                          40      40    100.0

    Podpoložka 721 007
        Schválený rozpočet 5 000                    61,660   61,660   100.00
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5920 Trenčiansky samosprávny kraj                    160     160    100.0
     6022 Banskobystrický samosprávny kraj                 2,000    2,000    100.0
     8055 Ţilinský samosprávny kraj                    58,000   58,000    100.0
     8865 Košický samosprávny kraj                      200     200    100.0
     KI  Košický samosprávny kraj                    1,200    1,200    100.0
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     ZI  Ţilinský samosprávny kraj                     100     100    100.0

    Podpoložka 722 001
        Schválený rozpočet 0                      1,190    1,190   100.00
        z toho:
        03 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
     7628 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV            1,000    1,000   100.00
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     7709 Zdruţenie za kultúru a turizmus                  140     140   100.00
     7662 Klub výtvarných umelcov                       50     50   100.00

    Podpoložka 722 002
        Schválený rozpočet 7 000                  4,395    4,395      100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5226 Rehoľa piaristov na Slovensku                 250     250      100.0
     5460 RKC Biskupstvo Nitra                     100     100      100.0
     5647 RKC Horné Kočkovce                       40     40      100.0
     5782 RKC Višňové                          300     300      100.0
     5813 Rehoľa menších bratov konventuálov - minoritov        200     200      100.0
     6007 RKC Keţmarok                          45     45      100.0
     6216 RKC Bratislava                        150     150      100.0
     6321 RKC Koš                            500     500      100.0
     6339 GKC Vrbovce                          160     160      100.0
     6371 RKC Kremnica                         150     150      100.0
     6407 ECAV Keţmarok                         400     400      100.0
     6423 RKC Kremnica                         100     100      100.0
     6468 Ţidovská náboţenská obec v KE                 100     100      100.0
     6822 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza            200     200      100.0
     6824 RKC, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza            250     250      100.0
     8866 RKC Biskupstvo Nitra                     700     700      100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
      8  RKC Ţehra                          500     500      100.0
     7146 ECAV Bardejov                         70     70      100.0
     7157 Kláštor minoritov v Levoči                  180     180      100.0

    Podpoložka 722 004
        Schválený rozpočet 0                     2,295     2,295    100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5927 Gizela Juhászová                        450     450    100.0
     6372 Vojtech Feszty                         500     500    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 8
                                                 Strana 12
Podprogram 08S02
0280203 Obnovme si svoj dom                                      v tis. Sk


     6420 Vojtech Feszty                       200     200  100.0
     6492 Klára Chlapovičová                     100     100  100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     5878 Peter Puchala                        200     200  100.0
     6105 Martina Miššíková                      100     100  100.0
     6645 Kristína Gondkovská                     40      40  100.0
     6758 Marián Sýkora                        50      50  100.0
     6957 Vladimír Meša                        30      30  100.0
     7024 Veronika Jabrocká                      40      40  100.0
     7025 Vladimír Šimo                        35      35  100.0
     7038 PhDr. Ľubomír Vira                      30      30  100.0
     7086 Marián Labuda                        30      30  100.0
     7102 Michal Šafařík                       150     150  100.0
     7145 Peter Bosák                         30      30  100.0
     7159 Zuzana Gadušová                       30      30  100.0
     7184 Anna Drobcová                        30      30  100.0
     7189 Mgr. Ladislav Ogurčák                    30      30  100.0
     7204 Jozef Janus                         50      50  100.0
     7211 Anna Vasseur - Stachová                   40      40  100.0
     7259 Ľubomír Skasko                        30      30  100.0
        04 Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme
     7582 Dr.Maria Mirabile                      100     100  100.0

    Podpoložka 723 002
        Schválený rozpočet 0                    950     950  100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     5801 Respect Property, s. r. o.                  400     400  100.0
     5803 ReSpect s. r. o.                       400     400  100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     7052 FOTO - COPY CENTER - NIKI s. r. o.              100     100  100.0
     7078 TATRA - OLIMP s. r. o.                    50      50  100.0

    Podpoložka 723 003
        Schválený rozpočet 0                    500     500  100.0
        z toho:
        01 Obnova kultúrnych pamiatok
     6132 Ing. Peter Ţatko - IMPON                   300     300  100.0
     1633 Martin Dlugolinský                      150     150  100.0
        02 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
     7229 Ing. Ján Kalix                        50      50  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 14
                                                  Strana 13
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                                   v tis. Sk
    Čísla                            Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

   Podpoložka 641 008
       Schválený rozpočet 0                    931      931    100.0
       z toho:
       01 Knižnice a knižničná činnosť
    6879 Univerzita Komenského BA FF                  12      12    100.0
    6972 Univerzita Mateja Bela v B.B                  9       9    100.0
       04.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice
    1488 Univerzita Komenského v Bratislave              100      100    100.0
    3737 Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach              70      70    100.0
    3743 Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach              40      40    100.0
    3977 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave            60      60    100.0
    4013 Univerzita Komenského v Bratislave              70      70    100.0
    4033 Technické univerzita vo Zvolene                80      80    100.0
    4069 Ţilinská univerzita v Ţiline                 100      100    100.0
    4129 Univerzita Komenského v Bratislave              50      50    100.0
    4222 Technické univerzita v Košiciach               50      50    100.0
    4352 Univerzita Komenského v Bratislave              50      50    100.0
    4407 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre         90      90    100.0
    4440 Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici             50      50    100.0
    4757 Slovenská technická univerzita                50      50    100.0
    4980 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre            50      50    100.0

   Podpoložka 641 009
       Schválený rozpočet 0                   2,131     2,131    100.0
       z toho:
       01 Knižnice a knižničná činnosť
    5252 Mestská kniţnica Piešťany                   52      52    100.0
    6764 Staromestská kniţnica                     26      26    100.0
    6702 Kniţnica pre mládeţ mesta Košice               42      42    100.0
    6754 Mesto Kremnica                        210      210    100.0
       02 Múzeá a galérie
    6313 Mesto Detva                          29      29    100.0
    6314 Mesto Detva                          40      40    100.0
    6315 Mesto Detva                          43      43    100.0
    6731 Mestské kultúrne stredisko Rajec               30      30    100.0
       04.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice
    27 Mesto Šahy                           20      20    100.0
    619 Mesto Dubnica nad Váhom                    30      30    100.0
    984 Mesto Banská Štiavnica                     30      30    100.0
    1891 Mestské kultúrne stredisko                  20      20    100.0
    1965 Obec Topoľčianky                       10      10    100.0
    1981 Mestská kniţnica Handlová                   30      30    100.0
    2175 Mestské kultúrne stredisko                  20      20    100.0
    2657 Obec Rabča                          10      10    100.0
    2785 Obec Farná                          10      10    100.0
    2988 Obec Tesárske Mlyňany                     10      10    100.0
    3020 Mesto Vráble                         25      25    100.0
    3084 Mestská kniţnica mesta Piešťany                80      80    100.0
    3494 Obec Trhová Hradská                      10      10    100.0
    3507 Mestské kultúrne stredisko                  20      20    100.0
    3653 Dom kultúry Javorina Stará Turá                20      20    100.0
    3746 Obec Horná Ves                        10      10    100.0
    3776 Mesto Tvrdošín                        30      30    100.0
    3794 Obec Štrba                          10      10    100.0
    3795 Mesto Leopoldov                        20      20    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 14
                                             Strana 14
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                             v tis. Sk
    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka      rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    3974  Obec Veľký Kýr                   10     10    100.0
    3993  Staromestská kniţnica               100     100    100.0
    4004  Obec Nová Dedina                  10     10    100.0
    4007  Obec Gemerská Ves                  10     10    100.0
    4008  Obec Gbelce                     10     10    100.0
    4024  Mestská kniţnica v Ţelezovciach           20     20    100.0
    4025  Obec Jacovce                    10     10    100.0
    4029  Obec Kováčová                    10     10    100.0
    4030  Mestské kultúrne stredisko             20     20    100.0
    4056  Obec Bzovík                     10     10    100.0
    4067  Mestské kultúrne stredisko             20     20    100.0
    4100  Obec Maňa                      10     10    100.0
    4128  Dom kultúry v Námestove               20     20    100.0
    4169  Mestské kultúrne centrum              30     30    100.0
    4193  Mesto Vrútky                    40     40    100.0
    4201  Mestské kultúrne stredisko             20     20    100.0
    4207  Mesto Hriňová                    20     20    100.0
    4211  Obec Bystré                     10     10    100.0
    4225  Mesto Svit                     25     25    100.0
    4239  Obec Malcov                     10     10    100.0
    4240  Obec Oščadnica                   10     10    100.0
    4350  Mestské kultúrne stredisko             35     35    100.0
    4373  Miestna kniţnica Petrţalka             70     70    100.0
    4397  Mesto Detva                     35     35    100.0
    4401  Dom kultúry Sereď                  35     35    100.0
    4438  Obec Dobrá Niva                   15     15    100.0
    4448  Mesto Bytča                     40     40    100.0
    4480  Mesto Spišské Vlachy                20     20    100.0
    4483  Mesto Stropkov                   30     30    100.0
    4546  Obec Jahodná                    10     10    100.0
    4547  Obec Vydrany                    10     10    100.0
    4666  Mestská kniţnica v Bratislave           120     120    100.0
    4802  Obec Bojná                     10     10    100.0
    4814  Mestské kultúrne stredisko             25     25    100.0
    4852  Obec Horné Saliby                  10     10    100.0
    4854  Obec Bučany                     10     10    100.0
    4856  Mestské kultúrne stredisko             25     25    100.0
    4862  Obec Dravce                     10     10    100.0
    4863  Obec Sačurov                    10     10    100.0
    4883  Mestská kniţnica v Bojniciach            30     30    100.0
    4888  Mesto Kysucké Nové Mesto              25     25    100.0
    4902  Obec Šarišské Jastrabie               10     10    100.0
    4903  Obec Veľký Lipník                  10     10    100.0
    4918  Mesto Nová Dubnica                 30     30    100.0
    5126  Mesto Spišská Belá                 30     30    100.0
    5159  Obec Hniezdne                    10     10    100.0
    5171  Mestské kultúrne centrum              30     30    100.0
    5173  Obec Olešná                     10     10    100.0
    5175  Mestské kultúrne stredisko             14     14    100.0
    5270  Kniţnica pre mládeţ mesta Košice          100     100    100.0

   Podpoložka 641 010
        Schválený rozpočet 0              13,080   13,080    100.0
        z toho:
        01 Knižnice a knižničná činnosť
   Bratislavský samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 14
                                             Strana 15
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                             v tis. Sk
    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
   zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    7027 Malokarpatská kniţnica v Pezinku            20     20    100.0
    7058 Škola knih.inform.štúdií                21     21    100.0
   Banskobystrický samosprávny kraj
    6894 Hontiansko-novohradská kniţnica            33     33    100.0
    7036 Kniţnica Mateja Hrebendu                18     18    100.0
    7553 Verejná kniţnica M.Kovača v B.B.            40     40    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    6570 Tekovská kniţnica v Leviciach             36     36    100.0
    6969 Krajská kniţnica K.Kmeťka v Nitre           58     58    100.0
    7175 Tribečská kniţnica v Topoľčanoch            40     40    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    5393 Galantská kniţnica Galanta               1      1    100.0
    6949 Záhorská kniţnica                   40     40    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    6942 Kysucká kniţnica v Čadci                43     43    100.0
    7035 Ţilinská kniţnica                   80     80    100.0
    7164 Kysucká kniţnica v Čadci                50     50    100.0
    7166 Kniţnica Lipt.Mikuláš                 41     41    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    4064 Povaţská kniţnica Pov.Bystrica             4      4    100.0
   Košický samosprávny kraj
    7039 Verejná kniţnica J.Bocatia Košice           25     25    100.0
    7098 Zemplínska kniţnica Trebišov              26     26    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    7040 Kniţnica P.O Hviezdoslava Prešov            15     15    100.0
    7089 Hornozemplínska kniţnica                18     18    100.0
    7182 Podtatranská kniţnica v Poprade            21     21    100.0
        02 Múzeá a galérie
   Bratislavský samosprávny kraj
    5936 Malokarpatské múzeum v Pezinku            282     282    100.0
    5937 Malokarpatské múzeum v Pezinku             60     60    100.0
    5938 Malokarpatské múzeum v Pezinku             80     80    100.0
   Banskobystrický samosprávny kraj
    4864 Gemersko-malohontské múzeum              25     25    100.0
    4916 Gemersko-malohontské múzeum              29     29    100.0
    6010 Pohronské múzeum v Novem Bani             49     49    100.0
    6012 Pohronské múzeum v Novem Bani             100     100    100.0
    6560 Gemersko-malohontské múzeum              60     60    100.0
    6655 Stredoslovenské múzeum v B.Bystici          100     100    100.0
    6656 Stredoslovenské múzeum v B.Bystici           30     30    100.0
    6695 Gemersko-malohontské múzeum              140     140    100.0
    6787 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci         60     60    100.0
    6792 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci        150     150    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    507 Tekovské múzeum                    86     86    100.0
    5942 Nitrianska galéria                   50     50    100.0
    6308 Tribečské múzeum v Topoľčanoch             28     28    100.0
    6310 Tibečské múzeum v Topoľčanoch             70     70    100.0
    6783 Nitrianska galéria                   31     31    100.0
    6784 Nitrianska galéria                   90     90    100.0
    6786 Nitrianska galéria                   50     50    100.0
   Košický samosprávny kraj
    5884 Galéria umelcov Spiša                 100     100    100.0
    5885 Galéria umelcov Spiša                 60     60    100.0
    6556 Vlastivedné múzeum v Trebišove            200     200    100.0
    6579 Zemplínske múzeum v Michalovciach           140     140    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 14
                                             Strana 16
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                             v tis. Sk
    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
   zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    6638 Východoslovenské múzeum v Košiciach          84     84    100.0
    6649 Východoslovenské múzeum v Košiciach          40     40    100.0
    6652 Východoslovenské múzeum v Michalovciach        200     200    100.0
    6660 Banícke múzeum v Roţňave                22     22    100.0
    6678 Východoslovenské múzeum v Košiciach          56     56    100.0
    6679 Východoslovenské múzeum v Košiciach          42     42    100.0
    6681 Východoslovenské múzeum v Košiciach          33     33    100.0
    6691 Východoslovenská galéria               245     245    100.0
    6703 Východoslovenská galéria                63     63    100.0
    6709 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi           70     70    100.0
    6710 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi           67     67    100.0
    6712 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi           43     43    100.0
    6716 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi           126     126    100.0
    6717 Banícke múzeum v Roţňave                40     40    100.0
    6732 Banícke múzeum v Roţňave               113     113    100.0
    6748 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi           41     41    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    4317 Západoslovenské múzeum v Trnave            75     75    100.0
    4398 Vlastivedné múzeum v Galante              38     38    100.0
    4399 Vlastivedné múzeum v Galante              60     60    100.0
    5212 Západoslovenské múzeum v Trnave            15     15    100.0
    6672 Ţitnoostrtovné múzeum v Dunajskej Strede        50     50    100.0
    6683 Záhorská galéria v Senici               30     30    100.0
    6684 Záhorská galéria v Senici               40     40    100.0
    6701 Galéria Jána Koniarika v Trnave            100     100    100.0
    6765 Západoslovenské múzeum v Trnave            212     212    100.0
    6776 Galéria Jána Koniarika v Trnave            120     120    100.0
    6910 Záhorská galéria v Senici               146     146    100.0
    6913 Záhorské múzuem v Skalici               300     300    100.0
    6982 Balneologické múzeum v Piešťanoch           30     30    100.0
    6983 Balneologické múzeum v Piešťanoch           52     52    100.0
    6985 Balneologické múzeum v Piešťanoch           67     67    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    2775 Kysucké múzeum v Čadci                 45     45    100.0
    4144 Oravské múzeum Pavla Ors.Hviezdoslava         727     727    100.0
    4157 Povaţské múzeum v Ţiline                40     40    100.0
    5893 Kysucké múzeum v Čadci                 6      6    100.0
    5894 Kysucké múzeum v Čadci                 68     68    100.0
    6412 Liptovské múzeum v Ruţomberku             205     205    100.0
    6698 Oravské múzeum Pavla Ors.Hviezdoslava         365     365    100.0
    6719 Povaţské múzeum v Ţiline                80     80    100.0
    6794 Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt.Mikuláši      79     79    100.0
    6795 Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt.Mikuláši     100     100    100.0
    6796 Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt.Mikuláši     350     350    100.0
    6797 Galéria Petra Michala Bohúňa v Lipt.Mikuláši      60     60    100.0
    6854 Povaţské múzeum v Ţiline                66     66    100.0
    6882 Povaţské múzeum v Ţiline                63     63    100.0
    6885 Povaţska galéria umeniía v Ţiline           45     45    100.0
    6889 Povaţská galéria umenia v Ţiline           160     160    100.0
    6890 Povaţská galéria umenia v Ţiline            7      7    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    6707 Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici-Orlovom       50     50    100.0
    6708 Vlastivedné múzeum v Pov.Bystrici-Orlovom       250     250    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    128 Šarišské múzeum                    35     35    100.0
    129 Šarišské múzeum                    21     21    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 14
                                                 Strana 17
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                                  v tis. Sk
    Čísla                             Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    182  Šarišské múzeum                       73     73    100.0
    4885  Šarišská galéria                       40     40    100.0
    6550  Krajské múzeum v Prešove                   28     28    100.0
    6725  Podtatranské múzeum v Poprade                80     80    100.0
    6726  Podtatranské múzeum v Poprade                90     90    100.0
    6779  Ľubovnianske múzeum-hrad St.Ľubovňa             46     46    100.0
    6782  Ľubovnianske múzeum-hrad St.Ľubovňa             90     90    100.0
    8853  Podtatranské múzeum Poprad                 580     580    100.0
        03 Ochrana kultúrneho dedičstva
   Košický samosprávny kraj
    3920 Banícke múzeum v Roţňave                    260     260    100.0
    3921 Banícke múzeum v Roţňave                    80     80    100.0
    3922 Banícke múzeum v Roţňave                    48     48    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    2586 Krajské múzeum v Prešove                    32     32    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    3576 Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici            230     230    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    3418 Západoslovenské múzeum v Trnave                 71     71    100.0
        04.2 Akvizícia vo fondových inštitúciách - knižnice
   Bratislavský samosprávny kraj
    4419 Malokarpatská kniţnica v Pezinku                80     80    100.0
   Banskobystrický samosprávny kraj
    2401 Kniţnica Jána Kollára v Kremnici                80     80    100.0
    3959 Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo Zvolene              150     150    100.0
    4006 Hontiansko-novohradská kniţnica                 70     70    100.0
    4049 Novohradská kniţnica v Lučenci                 60     60    100.0
    4051 Verejná kniţnica Mikuláša Kováča v B. Bystrici         90     90    100.0
    4209 Kniţnica Mateja Hrebendu v R. Sobote              80     80    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    3970 Kniţnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého           90     90    100.0
    3972 Oravská kniţnica Antona Habovčiaka               100     100    100.0
    4046 Kysucká kniţnica v Čadci                    90     90    100.0
    4425 Turčianska kniţnica v Martine                 100     100    100.0
    5124 Ţilinská kniţnica                       150     150    100.0
   Košický samosprávny kraj
    3455 Zemplínska kniţnica Gorazda Zvinického             70     70    100.0
    4026 Zemplínska kniţnica Trebišov                  60     60    100.0
    4177 Gemerská kniţnica Pavla Dobšinského               80     80    100.0
    4180 Spišská kniţnica                        60     60    100.0
    4214 Verejná kniţnica Jána Bocatia                 130     130    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    847 Podtatranská kniţnica                     100     100    100.0
    3769 Okresná kniţnica Dávida Gutgesela                60     60    100.0
    3919 Podduklianska kniţnica Svidník                 80     80    100.0
    4171 Vihorlatská kniţnica                      80     80    100.0
    4788 Hornozemplínska kniţnica                    90     90    100.0
    4816 Ľubovnianska kniţnica                      70     70    100.0
    5132 Kniţnica P.O.Hviezdoslava v Prešove              150     150    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    4023 Kniţnica Antona Bernoláka v N. Zámkoch             60     60    100.0
    4416 Tekovská kniţnica v Leviciach                  80     80    100.0
    4494 Krajská kniţnica Karola Kmeťka                 150     150    100.0
    4846 Tríbečská kniţnica                       80     80    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    4062 Povaţská kniţnica                        70     70    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 14
                                             Strana 18
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                             v tis. Sk
    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
   zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    4125 Verejná kniţnica Michala Rešetku           150     150    100.0
    4442 Hornonitrianska kniţnica v Prievidzi          70     70    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    1787 Galantská kniţnica                   80     80    100.0
    3157 Ţitnoostrovná kniţnica                 60     60    100.0
    3658 Záhorská kniţnica Senica                70     70    100.0
    4402 Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave           150     150    100.0

   Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 0                1,275   1,275    100.0
       z toho:
       01 Knižnice a knižničná činnosť
    6842 Slovenská asociácia kniţníc              50     50    100.0
    6843 Slovenská asociácia kniţníc              70     70    100.0
    7041 Slniečkovo, OZ, Prešov                 50     50    100.0
    7172 Spolok slovenských knihovníkov            127     127    100.0
    7173 Spolok slovenských knihovníkov             48     48    100.0
       02 Múzeá a galérie
    6404 Spoločnosť pre pamiatky                40     40    100.0
    6595 Únia múzeí v prírode na Slovensku           40     40    100.0
    6615 Rada galérií Slovenska                450     450    100.0
    6814 Zväz múzeí na Slovensku                40     40    100.0
    6921 Zväz múzeí na Slovensku                360     360    100.0

   Podpoložka 642 007
       Schválený rozpočet 0                 200     200    100.0
       z toho:
       03 Ochrana kultúrneho dedičstva
    3430 Bratislavsko-trnavská arcidiecéza           200     200    100.0

   Podpoložka 644 003
       Scválený rozpočet 0                 190     190    100.0
       z toho:
       02 Múzeá a galérie
    6762 Ing.arch. Šarlota Mráziková              100     100    100.0
    6763 Ing.arch. Šarlota Mráziková              90     90    100.0

   Podpoložka 721 003
       Schválený rozpočet 0                 764     764    100.0
       z toho:
       01 Knižnice a knižničná činnosť
    7048 Univerzita Komenského BA PF              210     210    100.0
    6972 Univerzita Mateja Bela v B.B              38     38    100.0
    6879 Univerzita Komenského BA FF              89     89    100.0
    6641 Univerzita P.J. Šafárika Košice            287     287    100.0
    6551 Univezita Komenského BA FaF              140     140    100.0

   Podpoložka 721 006
       Schválený rozpočet 0                 290     290    100.0
       z toho:
       01 Knižnice a knižničná činnosť
    7237 Obec Štiavnik                     26     26    100.0
    5252 Mestská kniţnica Piešťany               41     41    100.0
       03 Ochrana kultúrneho dedičstva
    479 Mestské kultúrne stredisko Galanta           38     38    100.0
    3771 Mesto Tvrdošín                     35     35    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 14
                                                 Strana 19
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                                  v tis. Sk
    Čísla                            Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet k 31.12.2006  čerpania
       04.1 Akvizícia vo fondových inštitúciách - múzeá a galérie
    4541 Galéria mesta Bratislavy                   150     150    100.0

   Podpoložka 721 007
        Schválený rozpočet 0                  8,572    8,553     99.8
        z toho:
        01 Knižnice a knižničná činnosť
   Bratislavský samosprávny kraj
    7026 Malokarpatská kniţnica v Pezinku              294     294    100.0
   Banskobystrický samosprávny kraj
    6902 Novohradská kniţnica v Lučenci               195     195    100.0
    6920 Hontiansko-novhoradská kniţnica               220     220    100.0
    7036 Kniţnica Mateja Hrebendu                  255     255    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    6570 Tekovská kniţnica v Leviciach                139     139    100.0
    7175 Tribečská kniţnica v Topoľčanoch              340     340    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    5393 Galantská kniţnica Galanta                 139     139    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    6942 Kysucká kniţnica vČadci                   89      89    100.0
    6945 Oravská kniţnica D.Kubín                  170     170    100.0
    7035 Ţilinská kniţnica                      122     122    100.0
    7068 Turčianska kniţnica v Martine                206     206    100.0
    7178 Kniţnica G.F. Belopotockého L.M.               84      84    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    4064 Povaţská kniţnica Pov. Bystrica               136     136    100.0
   Košický samosprávny kraj
    7098 Zemplínska kniţnica Trebišov                253     253    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    7040 Kniţnica P.O.Hviezdoslava Prešov              201     201    100.0
        02 Múzeá a galérie
   Banskobystrický samosprávny kraj
    6656 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici          70      70    100.0
   Košický samosprávny kraj
    6637 Východoslovenské múzeum v Košiciach             50      50    100.0
   Trnavský samosprávny kraj
    4319 Západoslovenské múzeum v Trnave               50      50    100.0
    6692 Vlastivedné múzeum v Galante                 50      50    100.0
    6775 Galéria Jána Koniarka v Trnave               115     115    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    6413 Liptovské múzeum v Ruţomberku                100     100    100.0
    6667 Povaţské múzeum v Ţiline                   43      43    100.0
        03 Ochrana kultúrneho dedičstva
   Banskobystrický samosprávny kraj
    2185 Pohronské múzeum v Novej Bani                30      30    100.0
    2838 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica           298     298    100.0
    3111 Gemersko-malohontské múzeum                 40      40    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    3389 Liptovské múzeum                      113     113    100.0
    3390 Liptovské múzeum                      188     188    100.0
    3577 Galéria Petra Michala Bohúňa                 35      35    100.0
   Košický samosprávny kraj
    2533 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi              200     200    100.0
    2534 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi              40      40    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    1815 Tekovské múzeum v Leviciach                 190     190    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 14
                                                  Strana 20
Podprogram 08S02
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
                                                   v tis. Sk
    Čísla                             Upravený Skutočnosť    %
   zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka             rozpočet k 31.12.2006  čerpania
   Prešovský samosprávny kraj
    2586 Krajské múzeum v Prešove                     66     66    100.0
    3358 Ľubovnianske múzeum                        63     63    100.0
    3918 Šarišská galéria v Prešove                    325    325    100.0
   Trenčiansky samosprávny kraj
    2335 Trenčianske múzeum                        108    107    99.1
    2340 Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne          178    178    100.0
    2930 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi                731    731    100.0
    3565 Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici             150    150    100.0
    3576 Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici             170    170    100.0
        04.1 Akvizícia vo fondových inštitúciách - múzeá a galérie
   Banskobystrický samosprávny kraj
    4035 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci              18     18    100.0
    4036 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci              18     18    100.0
    4452 Horehronské múzeum v Brezne                    39     39    100.0
    4906 Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica              42     42    100.0
   Ţilinský samosprávny kraj
    3870 Oravská galéria Dolný Kubín                    84     84    100.0
    3871 Oravská galéria Dolný Kubín                   100    100    100.0
    4133 Povaţské múzeum v Ţiline                     50     32    64.0
    4150 Galéria Petra Michala Bohúňa                   100    100    100.0
    5123 Povaţská galéria umenia Ţilina                  28     28    100.0
    5128 Povaţská galéria umenia Ţilina                  30     30    100.0
    5129 Povaţská galéria umenia Ţilina                  30     30    100.0
   Košický samosprávny kraj
    4235 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi                 49     49    100.0
   Nitriansky samosprávny kraj
    4482 Galéria umenia Nové Zámky                    200    200    100.0
   Prešovský samosprávny kraj
    3915 Šarišská galéria v Prešove                   1,400   1,400    100.0
    5107 Tatranská galéria Poprad                     138    138    100.0

   Podpoložka 722 002
       Schválený rozpočet 0                     322     321
       z toho:
       03 Ochrana kultúrneho dedičstva
    2897 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica       107     106     99.1
    3430 Bratislavsko-trnavská arcidiecéza               215     215    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                              Príloha č. 9
                                                   Strana 21
Podprogram 08S02
08S0205 AudioVízia                                           v tis. Sk

    Čísla                             Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka            rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

    Podpoložka 641 008
       Schválený rozpočet 0                    4,623     4,623    100.0
       z toho:
       02 Produkcia audiovizuálnych diel
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    3224 fakulta                            230      230    100.0
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    3225 fakulta                            300      300    100.0
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    3229 fakulta                           1,500     1,500    100.0
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    3255 fakulta                            400      400    100.0
       Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta
    7390 dramatických umení                      400      400    100.0
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    7447 fakulta                            500      500    100.0
       Vysoká škola múzických umení v - Filmová a televízna
    7524 fakulta                           1,000     1,000    100.0
       04 Postprodukcia a/alebo distribúcia
       audiovizuálnych diel
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    7502 fakulta                            240      240    100.0
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
       Vysoká škola múzických umení - Filmová a televízna
    3296 fakulta                            53      53    100.0

    Podpoložka 641 010
       Schválený rozpočet 0                     300      300    100.0
       z toho:
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
     ZA Ţilinský samosprávny kraj - Kysucké múzeum v Čadci       300      300    100.0

    Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 20 000                 25,582    25,581    100.0
       z toho:
       01 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel
       (developement)
    3197 atelier.doc                          391      391    100.0
    7412 ARTILERIA - kultúrna spoločnosť                300      300    100.0
       02 Produkcia audiovizuálnych diel
    3211 atelier.doc                          700      700    100.0
    3234 Nadácia ústavu pamäti národa                 200      200    100.0
    3236 Nadácia ústavu pamäti národa                 200      200    100.0
    3239 ARTILERIA - kultúrna spoločnosť               1,950     1,950    100.0
    7408 Spolok propagácie Slovenska                  100      100    100.0
    7411 ARTILERIA - kultúrna spoločnosť                250      250    100.0
       04 Postprodukcia a/alebo distribúcia
       audiovizuálnych diel
    3282 ARTILERIA - kultúrna spoločnosť                380      380    100.0
    7430 Asociácia slovenských filmových klubov            180      180    100.0
    7431 Asociácia slovenských filmových klubov            160      160    100.0
       06 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 9
                                                  Strana 22
Podprogram 08S02
08S0205 AudioVízia                                          v tis. Sk

    Čísla                           Upravený    Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet    k 31.12.2006  čerpania
    7432 Asociácia slovenských filmových klubov          100       100    100.0
    7434 Asociácia slovenských filmových klubov          100       100    100.0
    7435 Asociácia slovenských filmových klubov          120       120    100.0
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
    3293 HORY A MESTO                       410       410    100.0
    3294 Slovenský filmový zväz                   70        70    100.0
    3295 Občianske zdruţenie Človek v ohrození           289       289    100.0
    3297 SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA          320       320    100.0
    3302 Asociácia slovenských filmových klubov         1,100      1,100    100.0
    3304 Asociácia slovenských filmových klubov          170       170    100.0
    3305 Truc sphérique                      150       150    100.0
    3307 Centrum pre dokumentárny film               321       321    100.0
    3308 štyri ţivly                        87        87    100.0
    3315 Asociácia slovenských filmových klubov         1,300      1,300    100.0
    7234 Filmový klub 23 Dolný Kubín                41        39     95.7
    7462 Š K O L F I L M                      250       250    100.0
    7472 Horský film Poprad, n.f.                 313       313    100.0
    7493 Slovenská asociácia producentov v audiovízii       120       120    100.0
    7565 Animecrew                         120       120    100.0
    7607 Ars Nova                        14,000      14,000    100.0
    8851 SLOVENSKÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA AKADÉMIA          795       795    100.0
       08 Edičná činnosť v oblasti audiovízie
    7433 Asociácia slovenských filmových klubov          550       550    100.0
    8871 Asociácia slovenských filmových klubov           46        46    100.0

    Podpoložka 642 002
       Schválený rozpočet 10 000               2,000       2,000    100.0
       z toho:
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
    3314 ART FILM, n.o.                     2,000       2,000    100.0

    Podpoložka 642 014
       Schválený rozpočet   10 000                0       0    100.0

    Podpoložka 644 002
       Schválený rozpočet 90 000              119,555     119,555    100.0
       z toho:
       01 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel
       (developement)
    3193 ARINA s.r.o.                       400        400    100.0
    3196 ATTACK spol. s r. o.                   350        350    100.0
    3200 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 500        500    100.0
    3202 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 250        250    100.0
    3204 ARS MEDIA, spol. s r.o.                  350        350    100.0
    7465 ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.             300        300    100.0
    7489 D.N.A., s.r.o.                      100        100    100.0
    7500 VV FILM, s.r.o.                      300        300    100.0
    7516 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 100        100    100.0
    7523 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                1,200       1,200    100.0
    7536 LEON Productions, spol. s r.o.              600        600    100.0
    7617 D.N.A., s.r.o.                      200        200    100.0
       02 Produkcia audiovizuálnych diel
    3228 K 2 STUDIO s.r.o.                     600       600    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 9
                                                 Strana 23
Podprogram 08S02
08S0205 AudioVízia                                         v tis. Sk

    Čísla                           Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
    3242 SPOT Production, s.r.o.                 1,300     1,300    100.0
    7385 ARINA s.r.o.                      2,200     2,200    100.0
    7404 RATA, spol. s r.o.                   3,323     3,323    100.0
    7464 ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.             400      400    100.0
    7515 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                1,200     1,200    100.0
    7526 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 600      600    100.0
    7527 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 200      200    100.0
       03 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
    2448 JAKUBISKO FILM Slovakia s.r.o.             22,000    22,000    100.0
    3259 TaO Productions s.r.o.                 5,000     5,000    100.0
    3261 3S Video, spol. s r.o.                 1,445     1,445    100.0
       JMB Film & TV Production Bratislava, spoločnosť s
    3263 ručením obmedzeným                   8,000     8,000    100.0
    3265 GENTA FILM s.r.o.                    3,000     3,000    100.0
    3269 SEN FILM s.r.o.                    13,000    13,000    100.0
    7384 ARINA s.r.o.                      7,000     7,000    100.0
    7386 ARINA s.r.o.                      1,500     1,500    100.0
    7421 Fáma Productions, s.r.o.                5,000     5,000    100.0
    7437 ARTREAL, s.r.o.                     2,500     2,500    100.0
    7490 D.N.A., s.r.o.                     7,000     7,000    100.0
    7535 ALEF Film a Media Group, s.r.o.             7,000     7,000    100.0
       04 Postprodukcia a/alebo distribúcia
       audiovizuálnych diel
    3277 K 2 STUDIO s.r.o.                     500      500    100.0
    3278 ALEF Film A Media Group, s.r.o.             2,500     2,500    100.0
    3281 PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o.             987      987    100.0
    7410 feel me film s.r.o.                    700      700    100.0
    7451 Petit Press, a.s.                    3,000     3,000    100.0
    7463 ALEF JO Filmštúdio, spol. s r.o.             100      100    100.0
    7508 K 2 STUDIO s.r.o.                     500      500    100.0
    7513 ALEF Film A Media Group, s.r.o.              400      400    100.0
    7520 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 800      800    100.0
    7530 LEON Productions, spol. s r.o.             1,000     1,000    100.0
    7534 LEON Productions, spol. s r.o.              200      200    100.0
    7608 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 150      150    100.0
       05 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov
       pre kiná
    3286 Magic Box Slovakia, s.r.o.               1,000     1,000    100.0
    3287 MIRAS, s.r.o.                      4,500     4,500    100.0
    3290 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                1,500     1,500    100.0
    7399 TITANIC, s.r.o.                     2,000     2,000    100.0
    7606 CONTINENTAL FILM, s.r.o.                2,000     2,000    100.0

       06 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
    3292 CONTINENTAL FILM, s.r.o.                 300      300    100.0
    7512 CONTINENTAL FILM, s.r.o.                 320      320    100.0
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
    7529 TRIGON PRODUCTION s.r.o.                 180      180    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 9
                                                 Strana 24
Podprogram 08S02
08S0205 AudioVízia                                         v tis. Sk

    Čísla                          Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
    Podpoložka 644 003
       Schválený rozpočet 20 000               13,296    13,295    100.0
       z toho:
       01 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel
       (developement)
    3194 Miloslav Luther - Luther a partner            600      600    100.0
    3199 Mgr. Marta Stančíková M. O. M. ent production       350      350    100.0
    3203 Mgr.art.Peter Begányi                   303      302     99.8
    3205 Mgr. Marta Stančíková M. O. M. ent production       250      250    100.0
    7325 Vanda Raýmanová                      160      160    100.0
    7387 Barbara Vrťová                      150      150    100.0
    7439 Martin Snopek                       500      500    100.0
    7454 Mgr. Lívia Filusová                    100      100    100.0
    7488 Mgr. Norma Kleinová                    480      480    100.0
       02 Produkcia audiovizuálnych diel
    3219 Mgr. art. Jana Szabóová                  990      990    100.0
    3222 Mgr. Tomáš Hulík - point                 600      600    100.0
       Mgr. Vladimír Balco - PULZAR experimental film &
    3226 video                           500      500    100.0
    3243 Mgr. Viktor Uhrín                     583      583    99.9
    3250 Ivana Zajacová, RARACH film                690      690    100.0
    3251 RSDr. Jiří Olejník                    350      350    100.0
    3252 Vanda Raýmanová                      780      780    100.0
    3256 Ivana Zajacová, RARACH film               1,200     1,200    100.0
    7395 akad. mal. Ľudovít Hanák - AQUA H             135      135    100.0
    7419 Miroslava Trizmová Mgr. RAMI Agencia           600      600    100.0
    7468 Svetlana Gajdošová - UBAC MEDIA              850      850    100.0
       04 Postprodukcia a/alebo distribúcia
       audiovizuálnych diel
    3279 Ing. arch. František Jurišič ARTIN FILM          215      215    100.0
       05 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov
       pre kiná
    3289 Anna Kováčová                      2,000     2,000    100.0
       07 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych
       diel
    3298 Silvia Panáková - ART SCRIPT               750      750    100.0
       08 Edičná činnosť v oblasti audiovízie
    7450 Marek Jaborník                      160      160    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 6
                                                 Strana 25
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                              v tis. Sk


     Čísla                         Upravený  Skutočnosť    %
     zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

    Podpoložka 641 008
        Schválený rozpočet 0                 609      596     97.9
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     2091 Vysoká škola muzický umení v Bratislave         53      53    100.0
     2693 Akadémia umení v Banskej Bystrici           125      125    100.0
     8368 Akadémia umení v Banskej Bystrici            40      40    100.0
     8647 Vysoká škola muzických umení v Bratislave        45      45    100.0
     8797 Vysoká škola muzických umení v Bratislave        48      48    100.0
        02 Výtvarné umenia
     1988 Trnavská univerzita v Trnave              50      50    100.0
     2103 Slovenská technická univerzita v Bratislave FA     40      40    100.0
     6052 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave       72      59     81.9
     8610 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava        46      46    100.0
        03 Literatúra a knižná kultúra
     2692 Akadémia umení v B. Bystrici, FDU            90       90    100.0
        Nerozdelené

    Podpoložka 641 009
        Schválený rozpočet 0                5,466     5,436    99.5
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     85 Park kultúry a oddychu Banská Bystrica          80      80    100.0
     86 Park kultúry a oddychu Banská Bystrica          50      50    100.0
     140 Park kultúry a oddychu Banská Bystrica          20      20    100.0
     476 Mestské kultúrne stredisko Galanta            80      80    100.0
     477 Mestské kultúrne stredisko Galanta            40      40    100.0
     787 Mesto Trenčín                      250      250    100.0
     1129 Mesto Nitra                      190      190    100.0
     1408 Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzy      100      100    100.0
     1424 Mesto Trnava                      280      280    100.0
     1425 Mesto Trnava                      250      250    100.0
     1426 Mesto Trnava                      250      238     95.2
     1472 Mesto Piešťany                     500      500    100.0
     1992 Mestské divadlo                    200      200    100.0
     1995 Mestské divadlo Ţilina                 100      100    100.0
     2044 Mesto Bardejov                     120      120    100.0
     2053 Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa      210      210    100.0
     2325 Mesto Trnava                      170      170    100.0
     2327 Mesto Trnava                      150      150    100.0
     4420 Mestské kultúrne stredisko Humenné           250      250    100.0
     5669 Kultúrne zariadenia Petrţalky              50      50    100.0
     6521 Park kultúry a oddychu Banská Bystrica         100      100    100.0
     7209 Park kultúry a oddychu Banská Bystrica         80      80    100.0
     8407 Mesto Šahy                       80      80    100.0
     8417 Kultúrne zariadenia Petrţalky              30      30    100.0
     8458 Kultúrne zariadenia Petrţalky              60      60    100.0
     8691 Mesto Bardejov                     50      50    100.0
     8710 Mestské divadlo                    150      150    100.0
     8809 Mestské kultúrne stredisko Bojnice           50      50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 6
                                                      Strana 26
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                                   v tis. Sk


         02 Výtvarné umenia
     733  Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota           45      45    100.0
     749  Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota           240     240    100.0
     820  Mesto Lipany                          100     100    100.0
     1258  Galéria mesta Bratislavy                    121     121    100.0
     1710  Mesto Nová Dubnica                       200     187    93.5
     1795  Galéria mesta Bratislavy                    250     250    100.0
         03 Literatúra a knižná kultúra
     3996  Mestská kniţnica mesta Piešťany                100      95    95.0
     4665  Mestská kniţnica v Bratislave                  50      50    100.0
     4882  Mestská kniţnica v Bojniciach                  20      20    100.0
     8651  Mestská kniţnica mesta Piešťany                 49      49    100.0
         04 Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného
     1571  Mestské divadlo ACTORES Roţňava                259     259    100.0
     4667  Mestská kniţnica v Bratislave                  60      60    100.0
     6587  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO so sídlom v Rajci          32      32    100.0

    Podpoložka 641 010
        Schválený rozpočet 0                     8,768    8,749    99.8
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     87 Divadlo A. Bagara                         97      97    100.0
     130 Bábkové divadlo                          86      86    100.0
     451 Divadlo ASTORKA                          246     246    100.0
     1289 Divadlo Aréna                          180     180    100.0
     1360 Staré divadlo v Nitre                       89      89    100.0
     1361 Staré divadlo v Nitre                       88      88    100.0
     1362 Staré divadlo v Nitre                      300     300    100.0
     1401 Štúdio tanca v Banskej Bystrici                 200     200    100.0
     1402 Štúdio tanca v Banskej Bystrici                  99      99    100.0
     1403 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského                250     250    100.0
     1538 Slovenské komorné divadlo Martin                1,600    1,600    100.0
     1626 Bábkové divadlo na Rázcestí                  1,050    1,050    100.0
     1741 Nitrianska galéria                        150     150    100.0
     1914 Spišské divadlo                         100     100    100.0
     1924 Spišské divadlo                          40      40    100.0
     1925 Spišské divadlo                          39      39    100.0
     1986 Divadlo A. Duchnoviča                       89      89    100.0
     2034 Divadlo J. Palárika                        80      80    100.0
     2036 Divadlo J. Palárika                       120     120    100.0
     2051 Divadlo J. Palárika                       100     100    100.0
     8148 Divadlo ASTORKA                         150     150    100.0
     8359 Divadlo ASTORKA                         272     272    100.0
     8386 Divadlo Aréna                          110     110    100.0
     8399 Staré divadlo v Nitre                      100     100    100.0
     8727 Divadlo A. Duchnoviča                      290     290    100.0
     8790 Spišské divadlo                          60      60    100.0
        02 Výtvarné umenia
     1492 Novohradské múzeum a galéria v Lučenci             102      85    83.3
     1727 Nitrianska galéria                       114      114    100.0
     1736 Galéria Petra Michala Bohúňa                   95      95    100.0
     1800 Galéria Jána Koniarka v Trnave                 730      730    100.0
     1806 Šarišská galéria v Prešove                    70      70    100.0
     1809 Galéria umenia v Nových Zámkoch                 135      135    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 6
                                                      Strana 27
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                                   v tis. Sk


     1926  Šarišská galéria v Prešove                   100     100    100.0
     1984  Povaţská galéria umenia                    176     176    100.0
     2002  Tatranská galéria Poprad                    140     140    100.0
     2046  Povaţská galéria umenia                     50      50    100.0
     2048  Povaţská galéria umenia                     50      50    100.0
     2383  Záhorská galéria v Senici                    90      90    100.0
     2386  Záhorská galéria v Senici                    90      90    100.0
     8468  Galéria Jána Koniarka v Trnave                 84      84    100.0
     8420  Záhorská galéria Senica                     35      35    100.0
     8717  Povaţská galéria umenia v Ţiline                60      60    100.0
     8757  Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne         33      33    100.0
         03 Literatúra a knižná kultúra
     4027  Galéria Jána Koniarka v Trnave                 140     140    100.0
     4424  Turčianska kniţnica v Martine                  20      18    90.0
     4898  Oravská kniţnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne       35      35    100.0
     4908  Bábkové div. Na Rázcestí BB                   80      80    100.0
     4920  Nitrianský samosprávny kraj                   20      20    100.0
     4921  Tribečská kniţnica v Topoľčanoch                15      15    100.0
     5097  Ţilinská kniţnica                        20      20    100.0
     5135  Prešovský samosprávny kraj                   150     150    100.0
     8627  Kysucká kniţnica v Čadci                    24      24    100.0
     8771  Turčianska kniţnica v Martine                  25      25    100.0
         04 Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného
     5125  Tatranská galéria v Poprade                  100     100    100.0

    Podpoložka 642 001
        Schválený rozpočet 50 000                  72,372    71,349    98.6
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
        Občianske zdruţenie Nekomerčných kultúrnych aktivít
     7  (NKA), Zvolen                         150      150    100.0
     11 Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne, Trenčín          50      50    100.0
        "Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie",
     105 Bratislava                            450      450    100.0
     154 Klub priateľov váţnej hudby v Trenčíne, Trenčín          50      50    100.0
        Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej
     221 hudobnej únii, Bratislava                    650      650    100.0
     225 Asociácia súčasného divadla, Bratislava             500      500    100.0
     230 P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo, Pezinok          250      250    100.0
     267 Zdruţenie priateľov bábkového divadla a filmu          136      136    100.0
     426 Spolok hudobného folklóru , Bratislava              61      61    100.0
     429 Spolok hudobného folklóru , Bratislava              45      45    100.0
     430 Spolok hudobného folklóru                     40      40    100.0
     431 Spolok hudobného folklóru , Bratislava              25      25    100.0
        Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom
     436 bábkovom divadle, Bratislava                   117      117    100.0
     448 Pre súčasnú operu , Bratislava                  171      171    100.0
     449 Pre súčasnú operu , Bratislava                  145      145    100.0
     464 debris company / umenie a ľudia!, Bratislava           191      191    100.0
     469 Pekná hudba , Bratislava                     380      380    100.0
        MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta
     618 Modra, Modra                           170     170    100.0
     646 Občianske zdruţenie Finestrina, Trenčín              147     147    100.0
     797 Bratislava v pohybe                       3,000    3,000    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                     Príloha č. 6
                                          Strana 28
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                       v tis. Sk


     802   MUSICA AETERNA, Miloslavov           300   300  100.0
     1052  Asociácia divadelná Nitra - MRM        7,500  7,500  100.0
     1052  Dodatok - Divadelná Nitra - MRM        1,500  1,500  100.0
     1236  Akademický Prešov, Prešov            310   310  100.0
     1248  SOOZVUK                     130   130  100.0
         Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu -
     1249  Slovenská sekcia , Bratislava         150   150  100.0
     1250  SOOZVUK                    130   130  100.0
         Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu -
     1252  Slovenská sekcia , Bratislava         490   490  100.0
         Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu -
     1254  Slovenská sekcia , Bratislava          150   150  100.0
     1266  Asociácia súčasného divadla, Bratislava     350   350  100.0
     1268  GUnaGU                     330   330  100.0
     1270  Asociácia súčasného divadla, Bratislava     70   70  100.0
     1271  Asociácia súčasného divadla, Bratislava     200   200  100.0
     1272  "Proti prúdu"                  196   196  100.0
     1273  Divadelné oddelenie               210   210  100.0
     1280  Slovenská jazzová spoločnosť          100   100  100.0
     1281  Divadelné oddelenie               166   166  100.0
     1282  Hudobná dvorana                 55   55  100.0
     1283  Spoločnosť J.N.Hummela              65   65  100.0
     1285  UNA Musica                   200   200  100.0
     1286  Divadelné oddelenie               288   288  100.0
     1292  Asociácia súčasného tanca            186   186  100.0
     1293  Pre súčasnú operu , Bratislava         150   150  100.0
     1295  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    70   70  100.0
     1296  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    60   60  100.0
     1297  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    100   100  100.0
     1300  Spolok slovenských skladateľov         150   150  100.0
     1301  Spolok slovenských skladateľov         150   150  100.0
     1303  Spolok slovenských skladateľov        2,950  2,950  100.0
     1304  Slovenská hudobná únia             160   160  100.0
     1306  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    40   40  100.0
     1307  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    40   40  100.0
     1308  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    40   40  100.0
     1311  Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ    20   20  100.0
     1312  Zdruţenie divadelníkov na Slovensku       35   35  100.0
     1315  Zdruţenie divadelníkov na Slovensku       30   30  100.0
     1317  Zdruţenie divadelníkov na Slovensku       55   32  58.2
     1321  AD UNA CORDA                  150   147  98.0
     1329  Hudobná dvorana                 147   147  100.0
     1337  Divadlo Kaplnka                 30   30  100.0
     1338  Divadlo Kaplnka                 30   30  100.0
     1340  Divadlo Kaplnka                 30   30  100.0
     1341  Divadlo Kaplnka                 450   450  100.0
     1348  "SCENE"                     60   60  100.0
         Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie
     1350  divadelných kritikov - AICT, Bratislava    100   95   95.0
     1351  Zdruţenie divadelníkov na Slovensku      138   138  100.0
     1354  Zdruţenie divadelníkov na Slovensku       20   10   50.0
     1356  Pre súčasnú operu , Bratislava         144   144  100.0
     1357  Pre súčasnú operu , Bratislava         120   120  100.0
     1358  S.T.O.K.A                   328   328  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                    Príloha č. 6
                                         Strana 29
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                      v tis. Sk


     1359 S.T.O.K.A                    102   102  100.0
     1367 Slovenská teatrologická spoločnosť        150   150  100.0
     1370 Centrum starej hudby              1,200  1,200  100.0
       Slovenské centrum UNIMA, Národné stredisko
     1371 Medzinárodného bábkarského zväzu, Bratislava   24   24  100.0
     1387 OZ Actores                   138   138  100.0
     1389 "SCENE"                     60   60  100.0
     1391 Zdruţenie Voľná noha              114   114  100.0
     1443 DOMKA                      50   50  100.0
     1455 Spolok koncertných umelcov           130   130  100.0
     1456 LUX                       60   60  100.0
     1476 Spolok koncertných umelcov           130   130  100.0
     1478 Spolok koncertných umelcov           280   280  100.0
     1485 Spolok koncertných umelcov           800   800  100.0
     1511 Spoločnosť J.N.Hummela             150   150  100.0
     1521 OZ Actores                   169   169  100.0
     1623 Trnavské organové dni              250   250  100.0
     1628 Zdruţenie rozhlasových tvorcov          46   46  100.0
     1635 Zdruţenie rozhlasových tvorcov         127   127  100.0
     1684 Zdruţenie Deväť                 99   99  100.0
       OBĆIANSKE ZDRUŹENIE ZA DUCHOVNÝ,
       KULTÚRNY A SOCIÁLNY ROZVOJ A SPOLUPRÁCU,
     1690 Pezinok                     250   250  100.0
     1768 Trnavský komorný orchester           105   105  100.0
     1812 KOLOMAŢ                     383   383  100.0
     1839 KOLOMAŢ                     59   59  100.0
     1848 Zdruţenie literátov Svojpomoc          60   60  100.0
     1849 Zdruţenie literátov Svojpomoc          140   140  100.0
     1858 Divadlo Kaplnka                 30   30  100.0
     1960 Počať mesta Šahy                 50   50  100.0
     1990 Zdruţenie priateľov Divadla A. Duchnoviča    200   200  100.0
     1993 ASSITEJ                     20   20  100.0
     2025 Divadlo a.ha                  159   159  100.0
     2026 Divadlo a.ha                  149   149  100.0
     2028 Konfrontácie                   55   55  100.0
     2030 TEATRO TATRO                  150   150  100.0
     2033 Nadácia Originál                150    0   0.0
     2047 Ars Ante Portas                 170   170  100.0
     2055 OZ Spoločnosť pre divadlo a film        100   100  100.0
     2056 Prešovské operetné zdruţenie          185   185  100.0
     2057 SÚZVUK                      40   40  100.0
     2058 OZ Spoločnosť pre divadlo a film         69   69  100.0
     2059 Prešovské operetné zdruţenie          449   449  100.0
     2060 SÚZVUK                     100   100  100.0
     2061 OZ Spoločnosť pre divadlo a film        100   100  100.0
     2064 Šušľavá mušľa                  100   100  100.0
     2065 PHENOMENONTHEATRE                160   160  100.0
     2081 Art Home Gallery                120   120  100.0
     2089 KOLOMAŢ                     100   100  100.0
     2317 Spoločnosť J.N.Hummela             240   240  100.0
     2431 Zdruţenie šíriace kresťanskú kultúru       84   84  100.0
     7453 Trenčianska jazzová spoločnosť          60   60  100.0
     7459 Trenčianska jazzová spoločnosť         200   200  100.0
     8315 KALEIDOSKOP                   250   250  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 6
                                            Strana 30
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                         v tis. Sk


     8322  Revivals                      200   200  100.0
     8360  Vlna                         75   75  100.0
     8362  Slovenská bluesová spol.               40   40  100.0
     8459  ASPEKT                       100   100  100.0
     8467  Ars Nova                      200   200  100.0
     8475  B in motion                     200   200  100.0
     8556  ORFEO                        200   200  100.0
     8557  ORFEO                        100   100  100.0
     8558  ORFEO                        250   250  100.0
     8561  Medzinárodná spoločnosť               27   27  100.0
     8584  Spoločne deťom                    75   75  100.0
     8586  Slovenská jazzová spoločnosť             60   60  100.0
     8587  Slovenská jazzová spoločnosť             90   90  100.0
     8625  OZ Najmladší                     40   40  100.0
     8629  Hud. spoločnosť Hemerkovcov             25   25  100.0
     8742  OZ KZ                        40   40  100.0
     8785  Koncertné zdruţenie pri FMUAU v BB          50   50  100.0
     8794  Slovenská bluesová spol.               25   25  100.0
     8828  Atrakt Art                     200   200  100.0
         02 Výtvarné umenia
     82   Dom fotografie                    43   43  100.0
     103  Spolok architektov Slovenska            1,090  1,090  100.0
     222  OZPF Občianske zdruţenie priaznivcov fotografie   770   770  100.0
     226  o. z. NADA, New Approaches to the Domain of Art    49   49  100.0
     229  OZ FOTOFO                      266   266  100.0
     234  CEICA - Stredoeurópsky inštitút súčasného umenia   600   600  100.0
     297  KRUH SÚČASNÉHO UMENIA - PROFIL            683   683  100.0
     310  Občianske zdruţenie Fotoforum Ruţomberok       60   60  100.0
     314  Občianske zdruţenie FLY UNITED , Ţilina       393   393  100.0
         Kamenecké občianske zdruţenie pre kultúru
     685  Medzibodroţia                     40   40  100.0
     783  Nadácia - Centrum súčasného umenia          386   386  100.0
     856  Spolok architektov Slovenska             145   145  100.0
     857  Spolok architektov Slovenska             275   275  100.0
     877  Spolok architektov Slovenska             80   80  100.0
     878  Spolok architektov Slovenska             100   79  79.0
     879  Spolok architektov Slovenska             235   235  100.0
     1077  Nadácia - Centrum súčasného umenia          350   350  100.0
     1267  OZ Galéria X                     45   45  100.0
     1276  Spoločnosť voľných výtvarných umelcov         19   19  100.0
     1277  Spoločnosť voľných výtvarných umelcov         42   42  100.0
     1326  Spolok výtvarníkov Slovenska             60   60  100.0
     1345  FOTOFO                       1,250  1,250  100.0
     1369  ARTTEX - Klub textilných výtvarníkov         200   200  100.0
     1373  Zdruţenie ľudových remesiel             100   100  100.0
     1620  Slovenské národné centrum FIAP            11   11  100.0
     1622  Dom fotografie                    950   950  100.0
     1708  Slovenské národné centrum FIAP            100   100  100.0
     1716  Občianske zdruţenie Deväť              150   150  100.0
     1916  Občianske zdruţenie Fotosalóny Ruţomberok       60   60  100.0
     7301  POSTER - Klub priateľov Trienále plagátu Trnava    30   30  100.0
     7806  Slovenská výtvarná únia                36   27  75.0
     8159  FOTOFO                        750   750  100.0
     8161  Zväz slovenských fotografov             300   300  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 6
                                              Strana 31
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                           v tis. Sk


     8208  Nadácia Milana Rastislava Štefánika          2,000  2,000  100.0
     8559  PHOTOPORT                        30   30  100.0
     8569  Občianske zdruţenie Medzi hranicou a hrádzou       44   44  100.0
     8570  Občianske zduţenie Medzi hranicou a hrádzou       25   25  100.0
     8711  Design Slovakia                     20   20  100.0
     8719  NADA                           61   61  100.0
     8721  Spoločnosť Kolomana Sokola                30   30  100.0
         03 Literatúra a knižná kultúra
     123  Spoločnosť pre Tvorbu T                 130   130  100.0
     153  Spolok slovenských spisovateľov            2,500  2,500  100.0
     188  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  1,350  1,350  100.0
     191  eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí      150   150  100.0
     212  Matica slovenská                     34   34  100.0
     214  Matica slovenská                    180   180  100.0
     215  Matica slovenská                    114   114  100.0
     223  Asociácia organ. spisovateľov Slovenska         700    0   0.0
     224  Asociácia organ. spisovateľov Slovenska        1,400  1,400  100.0
     438  Slovenské centrum PEN klubu               65   65  100.0
     439  Slovenské centrum PEN klubu               29   29  100.0
     440  Slovenské centrum PEN klubu               22   22  100.0
     442  Slovenské centrum PEN klubu               11   11  100.0
     444  Slovenské centrum PEN klubu               21   21  100.0
     445  Slovenské centrum PEN klubu               45   45  100.0
     2322  Klub nezávislých spisovateľov              60   60  100.0
     2323  Klub nezávislých spisovateľov              40   40  100.0
     3867  Klub nezávislých spisovateľov              15   15  100.0
     4016  ars_litera                        60   60  100.0
     4017  ars_litera                       400   400  100.0
     4018  ars_litera                        80   80  100.0
     4553  Slovenská teatrologická spoločnosť            60   60  100.0
     4554  Matica slovenská                     55   55  100.0
     4555  Matica slovenská                     55   55  100.0
     4556  Matica slovenská                    100   100  100.0
     4557  Matica slovenská                    120   120  100.0
     4558  Matica slovenská                     90   90  100.0
     4560  Matica slovenská                    130   130  100.0
     4562  Matica slovenská                    100   100  100.0
     4563  Matica slovenská                    120   120  100.0
     4564  Matica slovenská                    100   100  100.0
     4565  Matica slovenská                     50   50  100.0
     4623  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       50    0   0.0
     4626  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       50    0   0.0
     4632  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       40   40  100.0
     4634  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       30   30  100.0
     4637  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       40   40  100.0
     4646  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       33   33  100.0
     4647  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       15   15  100.0
     4648  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       50   50  100.0
     4649  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       80   80  100.0
     4650  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska       90   90  100.0
     4651  Klub literatúry faktu                  55   55  100.0
     4652  Klub literatúry faktu                  55   55  100.0
     4653  Klub literatúry faktu                  30   30  100.0
     4660  Medzinárodné fórum Vyslanci Slovanstva          80   80  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 6
                                            Strana 32
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                         v tis. Sk


     4661  Medzinárodné fórum Vyslanci Slovanstva         70  70  100.0
     4705  Spolok slovenských spisovateľov            20  20  100.0
     4725  Spolok slovenských spisovateľov            20  20  100.0
     4732  Spolok slovenských spisovateľov            15  15  100.0
     4734  Spolok slovenských spisovateľov            25  25  100.0
     4746  Záujmové zdruţenie ţien ASPEKT            100  100  100.0
     4747  Záujmové zdruţenie ţien - Aspekt           120  120  100.0
     4749  Záujmové zdruţenie ţien ASPEKT             70  70  100.0
     4760  Kulturologická spoločnosť               80  80  100.0
     4761  Kulturologická spoločnosť               50  50  100.0
     4762  Kulturologická spoločnosť               40  40  100.0
     4763  Kulturologická spoločnosť               50  50  100.0
     4764  Spoločnosť Jozefa Kronera               20  20  100.0
     4768  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4769  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4770  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4771  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4772  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4773  Ars Poetica                      70  70  100.0
     4775  Ars Poetica                      108  108  100.0
     4776  Ars Poetica                      65  65  100.0
     4790  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  32  32  100.0
     4791  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  300  300  100.0
     4793  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  26  26  100.0
     4794  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  40  40  100.0
     4795  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  30  30  100.0
     4797  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  22  22  100.0
     4799  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  24  24  100.0
     4800  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  20  20  100.0
     4869  Divadelné oddelenie, obč. zdr.            130  130  100.0
     4889  OZ Svetový kongres básnikov              150  150  100.0
     4922  Literárna nadácia STUDŇA                50  50  100.0
     4923  Literárna nadácia STUDŇA               120  120  100.0
     5104  SLNIEČKOVO                       40  40  100.0
     5116  PhDr. Milan Richter                  16  16  100.0
     5137  SLNIEČKOVO                       50  50  100.0
     5138  SLNIEČKOVO                       50  50  100.0
     5139  SLNIEČKOVO                       40  40  100.0
     5140  SLNIEČKOVO                      160  160  100.0
     5142  SLNIEČKOVO                       40  40  100.0
     7906  Slovenský syndikát novinárov              66  66  100.0
     8048  Spolok slovenských spisovateľov            100  100  100.0
     8157  Výberový vzdelávací spolok              350  350  100.0
     8443  Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť      80  80  100.0
     8455  Matica slovenská                   100  100  100.0
     8644  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  21  21  100.0
     8645  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  34  34  100.0
     8646  Slov. spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry  14  13  92.9
     8740  Lector Benevolus                    60  60  100.0
     8747  Ars Poetica                      29  29  100.0
     8750  Ars Poetica                      50  50  100.0
     8751  Ars Poetica                      120  120  100.0
     8767  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska     110  110  100.0
     8768  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska      95  95  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                Príloha č. 6
                                                     Strana 33
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                                  v tis. Sk


     8773 Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku          25      25    100.0
     8775 Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku          20      20    100.0
       04 Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného
     160 Občianske zdruţenie VLNA                   1,000    1,000    100.0
     281 ATRAKT ART - zdruţ. pre aktuálne umenie a kultúru        900     900    100.0
     4349 Asociácia Cesta na východ - Cap á l´ Est           1,500    1,500    100.0
     4462 Zdruţenie FORSA                         60      60    100.0
     4750 Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava         400     400    100.0
     4765 Ars Poetica                          700     700    100.0
     4849 IRŠ pod Zoborom pri UKF                     80      80    100.0
     4893 Truc sphérique                        2,059    2,059    100.0
     4897 A4 – Asociácia zdruţení pre súčasnú kultúru         1,000    1,000    100.0
     4904 MULTIPLACE                           400     400    100.0
     4907 KOLOMAŢ (zdruţenie pre súčasné umenie)             359     359    100.0
     4911 13 kubikov                           300     300    100.0
     4914 GALÉRIA PRIESTOR FOR CONTEMPORARY ARTS             300     300    100.0
     5103 Divadlo Tiché iskry                      500     500    100.0
     5106 Občianske zdruţenie BONA FIDE                1,800    1,800    100.0
       Nerozdelené                           1      0      x

    Podpoložka 642 002
        Schválený rozpočet 30 000                  1,148    1,148    100.0
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     1002 MUSA NOSTRA, n.o.                        70      70    100.0
     1638 Divadlo Pôtoň, n.o.                       150     150    100.0
     1641 Divadlo Pôtoň, n.o.                       48      48    100.0
     8804 Divadlo Pôtoň, n.o.                       140     140    100.0
        03 Literatúra a knižná kultúra
     3998 Osmijanko n.o.                         240     240    100.0
        04 Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného
     4540 NEO, n.o.                            500     500    100.0

    Podpoložka 642 009
        Schválený rozpočet 0                     250      250    100.0
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     1647 Hudobný fond                          50      50    100.0
     1654 Hudobný fond                          50      50    100.0
     1671 Hudobný fond                          30      30    100.0
     8507 Múzeum J. Cikkera                        40      40    100.0
     8546 Hudobný fond                          40      40    100.0
     8551 Hudobný fond                          40      40    100.0

    Podpoložka 642 014
        Schválený rozpočet 0                    1,799    1,797    99.9
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     8129 Sviteková                            18      18    100.0
     8859 Emília Zimková                         36      36    100.0
        02 Výtvarné umenia
     29 Daniel Grúň                          120      120    100.0
     336 Docent Stanislav Harangozó, akademický maliar         150      150    100.0
     668 Doc.Ing.Mgr. Ľubomír Stacho                  100      100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 6
                                              Strana 34
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                           v tis. Sk


     843  Rudolf Sikora                     600   600  100.0
     1232  Viera Kleinová                     200   200  100.0
     1234  Sylvia Jokelová                    170   170  100.0
     1261  Eva Masaryková Mgr. art.                200   200  100.0
     1368  akad. mal. Oľga Barošíková               113   113  100.0
     1975  Katarína Blaţová                    90    90  100.0
         Nerozdelené                       2    0    x

    Podpoložka 644 002
        Schválený rozpočet 20 000               37,461  37,422  99.9
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     238 Hevhetia                          900   900  100.0
     622 SLOVKONCERT                         190   190  100.0
     625 SLOVKONCERT                         90    90  100.0
     626 AGENTÚRA GES                        300   300  100.0
     700 AEPress s.r.o.                       134   134  100.0
     1082 ArtFEST                          150   150  100.0
     1262 Slovak Music Bridge                    100   100  100.0
     1291 ERGON                           180   180  100.0
     1323 Slovak Music Bridge                    270   270  100.0
     1342 Dr. Horák                          80    80  100.0
     1346 Dr. Horák                         150   150  100.0
     1347 JFJ, s.r.o.                         60    60  100.0
     2432 Rock POP                         1,050  1,050  100.0
     8503 AEPress s.r.o.                       87    87  100.0
     8553 RND sro                          150   150  100.0
     8621 Hevhetia s.r.o.                       40    40  100.0
     8760 Dr. Horák                          68    68  100.0
     8796 Slovak Music Bridge                     80    80  100.0
     8824 Ita agentúra                        200   200  100.0
        02 Výtvarné umenia
     151 Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.           1,090  1,090  100.0
     152 Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r.o.            160   160  100.0
     1237 Perfekt, a. s.                       120   120  100.0
     2336 Q-EX, a.s. Trenčín                     250   250  100.0
     2338 Q-EX, a.s. Trenčín                     250   250  100.0
     5190 Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.          50    50  100.0
     7590 Vydavateľstvo Slovart, Bratislava             300   300  100.0
     8023 F.R. & G.,spol. s r.o.                   150   150  100.0
     8107 Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s. r. o.          2,520  2,520  100.0
     8121 DALI-BB, s. r. o.                     247   247  100.0
        03 Literatúra a knižná kultúra
     153 Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  2,500  2,500  100.0
     166 F.R. & G. spol. s r.o.                   750   750  100.0
     170 ETERNA PRESS s.r.o.                   1,250  1,250  100.0
     206 PERFEKT a.s.                        250   250  100.0
     285 Vydavateľstvo detských časopisov, s.r.o.          300   300  100.0
     286 Vydavateľstvo detských časopisov, s.r.o.          200   200  100.0
     298 DAXE, spol. s r.o.                     100   100  100.0
     300 DAXE, spol. s r.o.                     50    50  100.0
     627 AEPress s.r.o.                       50    50  100.0
     4014 PRO, s.r.o.                         90    90  100.0
     4034 Vydavateľstvo Európa, s.r.o.                160   160  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                        Príloha č. 6
                                             Strana 35
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                          v tis. Sk


     4037  Vydavateľstvo Európa, s.r.o.              100  100  100.0
     4038  Vydavateľstvo Európa, s.r.o.               80  80  100.0
     4043  Vydavateľstvo Európa, s.r.o.               95  95  100.0
     4292  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  110  110  100.0
     4293  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  70  70  100.0
     4296  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  130  130  100.0
     4299  Perfekt a.s.                       50  50  100.0
     4301  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  70  70  100.0
     4302  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  150  150  100.0
     4303  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  90  90  100.0
     4304  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  70  70  100.0
     4305  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  130  130  100.0
     4306  Perfekt a.s.                      120  120  100.0
     4307  F. R. and G. spol. s.r.o.                116  116  100.0
     4309  F. R. and G. spol. s.r.o.                50  50  100.0
     4310  F. R. and G. spol. s.r.o.                70  70  100.0
     4311  F. R. and G. spol. s.r.o.                70  70  100.0
     4312  F. R. and G. spol. s.r.o.                100  100  100.0
     4313  F. R. and G. spol. s.r.o.                80  80  100.0
     4314  F. R. and G. spol. s.r.o.                65  65  100.0
     4315  F. R. and G. spol. s.r.o.                95  95  100.0
     4328  Agentúra SIGNUM s.r.o.                 100  100  100.0
     4332  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  50  50  100.0
     4333  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  110  110  100.0
     4336  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  60  60  100.0
     4341  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  70  70  100.0
     4342  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  80  80  100.0
     4343  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  110  110  100.0
     4344  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  80  80  100.0
     4353  Perfekt a.s                       230  230  100.0
     4355  Perfekt a.s.                      160  160  100.0
     4356  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  65  65  100.0
     4358  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.  90  90  100.0
     4359  REGENT s.r.o.                      110  110  100.0
     4360  REGENT s.r.o.                      80  80  100.0
     4362  REGENT s.r.o.                      120  120  100.0
     4363  REGENT s.r.o.                      120  120  100.0
     4364  Slovenský spisovateľ a.s                 80  80  100.0
     4365  Slovenský spisovateľ a.s                 95  95  100.0
     4366  Slovenský spisovateľ a.s                100  100  100.0
     4367  Slovenský spisovateľ a.s                 80  80  100.0
     4368  Slovenský spisovateľ a.s                 65  65  100.0
     4369  Slovenský spisovateľ, a.s.                80  80  100.0
     4370  Slovenský spisovateľ, a.s.                90  90  100.0
     4371  Slovenský spisovateľ, a.s.               100  100  100.0
     4372  Slovenský spisovateľ a.s                 60  60  100.0
     4393  NEBOJSA, s.r.o.                     140  140  100.0
     4529  COLUMBUS, spol. s.r.o.                  80  80  100.0
     4542  ARTFORUM spol. s.r.o.                  250  250  100.0
     4552  ARM 333 s.r.o.                     100  100  100.0
     4739  IKAR, a.s.                        20  20  100.0
     4741  IKAR, a.s.                        25  25  100.0
     4742  IKAR, a.s.                        90  90  100.0
     4743  IKAR, a.s.                       150  150  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                 Príloha č. 6
                                      Strana 36
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                   v tis. Sk


     4745  IKAR, a.s.                 60  60  100.0
     4988  Kalligram, spol. s.r.o.          100  100  100.0
     4990  Kalligram, spol. s.r.o.          100  100  100.0
     4992  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          155  155  100.0
     4995  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          120  120  100.0
     4998  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          130  130  100.0
     4999  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          100  100  100.0
     5003  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          160  160  100.0
     5004  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          70  70  100.0
     5007  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          90  90  100.0
     5010  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          70  70  100.0
     5015  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          100  100  100.0
     5025  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          78  78  100.0
     5026  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          110  110  100.0
     5029  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          200  200  100.0
     5031  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          80  80  100.0
     5032  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          95  95  100.0
     5033  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          90  90  100.0
     5034  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          150  150  100.0
     5035  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          250  250  100.0
     5036  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          120  120  100.0
     5037  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          110  110  100.0
     5038  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          150  150  100.0
     5039  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          85  85  100.0
     5040  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          95  95  100.0
     5041  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          100  100  100.0
     5042  KALLIGRAM, spol. s.r.o.          85  85  100.0
     5178  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  40  40  100.0
     5182  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  90  90  100.0
     5183  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  100  100  100.0
     5184  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  90  90  100.0
     5185  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  100  100  100.0
     5188  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  170  170  100.0
     5193  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  75  75  100.0
     5194  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  100  100  100.0
     5195  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  115  115  100.0
     5196  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  150  150  100.0
     5197  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  100  100  100.0
     5199  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  200  200  100.0
     5200  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  250  250  100.0
     5202  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  100  100  100.0
     5206  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  110  110  100.0
     5207  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.  90  90  100.0
     5271  Vydav. Slovenský tatran, spol. s.r.o.   320  320  100.0
     5296  LÚČ - vydavateľské druţstvo Bratislava  150  150  100.0
     5580  REGENT s.r.o.               250  250  100.0
     5581  REGENT s.r.o.               300  300  100.0
     5723  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.    100  82  82.0
     5724  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.    150  150  100.0
     5725  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.    100  79  79.0
     5726  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.    200  200  100.0
     5727  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o.    140  140  100.0
     7276  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.    350  350  100.0
     7388  Vydav. Slovenský tatran, spol. s.r.o.   330  330  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                 Príloha č. 6
                                                      Strana 37
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                                   v tis. Sk


     7945  Kalligram, spol. s.r.o.                    990     990    100.0
     7946  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    190     190    100.0
     7947  Kalligram, spol. s.r.o.                   1,300    1,300    100.0
     8076  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    200     200    100.0
     8077  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    100     100    100.0
     8078  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    100     100    100.0
     8079  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    120     120    100.0
     8080  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    250     250    100.0
     8177  Prodama, s.r.o.                        160     160    100.0
     8277  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                     60      60    100.0
     8278  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    120     120    100.0
     8313  Dušan Jamrich - Jamex s.r.o.                  150     150    100.0
     8338  SAP spol. s.r.o.                        90      90    100.0
     8339  SAP spol. s.r.o.                        90      90    100.0
     8358  LÚČ - vydavateľské druţstvo Bratislava             150     150    100.0
     8372  ARTFORUM spol. s.r.o.                     145     145    100.0
     8373  ARTFORUM spol. s.r.o.                      80      80    100.0
     8374  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                     60      60    100.0
     8375  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                     70      70    100.0
     8376  KALLIGRAM, spol. s.r.o.                    140     140    100.0
     8450  F. R. and G. spol. s.r.o.                    60      60    100.0
     8472  REGENT s.r.o.                         150     150    100.0
     8477  Vydavateľstvo Európa, s.r.o.                  80      80    100.0
     8479  Vydavateľstvo Európa, s.r.o.                  50      50    100.0
     8501  AEPress s.r.o.                         50      50    100.0
     8502  AEPress s.r.o.                         40      40    100.0
     8548  IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.               90      90    100.0
     8549  IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.               90      90    100.0
     8617  Kniţné centrum spol s.r.o.                   46      46    100.0
     8630  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.            110     110    100.0
     8633  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.             80      80    100.0
     8636  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.             50      50    100.0
     8663  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.      90      90    100.0
     8665  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.      80      80    100.0
     8666  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     100     100    100.0
     8680  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s.r.o.     160     160    100.0
     8769  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.             45      45    100.0
     8770  Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.             90      90    100.0
     8789  DAXE, spol. s.r.o.                       145     145    100.0
     8863  Slovenský spisovateľ a.s                    70      70    100.0
         04 Medziodborové kultúrne aktivity (prierezové podujatia, ktoré prekračujú rámec jedného
     4321  Agentúra Pohoda, s.r.o.                    930     930    100.0
     6346  DOMINO PRESS, spol. sr.o.                  1,000    1,000    100.0
     8084  M O S T Y, spol. s r.o.                    500     500    100.0
     8147  ABBY ART, s.r.o.                       1,200    1,200    100.0


    Podpoložka 644 003
        Schválený rozpočet 0                    13,570    13,429    99.0
        z toho:
        01 Múzické umenia (divadlo a hudba)
     218 E. Nosterská - N.M. CODE                     646      646    100.0
     534 C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo           90      90    100.0
     535 C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo           60      60    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 6
                                              Strana 38
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                           v tis. Sk


     536   C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo       90   90  100.0
     537   C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo       60   60  100.0
     541   C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo       40   40  100.0
     543   C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo       50   50  100.0
     544   C. Kolínsky - Diskant, hudobné vydavateľstvo       40   40  100.0
     630   J. Pehal                        157   157  100.0
     636   J. Pehal                         40   40  100.0
     1256  Kováčiková                       280   280  100.0
     1278  Zednikovičová                      197   197  100.0
     1327  Bartoš                         150   150  100.0
     1330  E. Nosterská - N.M. CODE                100   100  100.0
     1331  E. Nosterská - N.M. CODE                250   250  100.0
     1332  E. Nosterská - N.M. CODE                200   200  100.0
     1333  E. Nosterská - N.M. CODE                190   190  100.0
     2035  J. Pitková J. P. Art                  200   200  100.0
     2347  K. Trávničková - Camille                 50   50  100.0
     2351  K. Trávničková - Camille                100   100  100.0
     2400  K. Trávničková - Camille                 20   20  100.0
     2413  K. Trávničková - Camille                 20   20  100.0
     2425  K. Trávničková - Camille                 20   20  100.0
     8047  Prokešová                        185   185  100.0
     8054  Kowalski                        100   100  100.0
     8281  Mgr. B. Hronec                     220   220  100.0
     8416  Ing. Kalász                       100   100  100.0
     8438  Cíferský - Velvet Music                 60   60  100.0
     8439  Cíferský - Velvet Music                 30   30  100.0
     8456  E. Culinka - Agentúra Akord               180   180  100.0
     8649  D. Tlolka                        40   40  100.0
     8702  Kucer                          25   25  100.0
         02 Výtvarné umenia
     104  Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING               65   65  100.0
     1805  Akad.mal.Viktor Hulík-ARTlines             200   200  100.0
     2927  Dr. Ján Jankovič – JUGA                 80   80  100.0
     8057  Pavel Petráš - Galéria P a P Petráš           300   300  100.0
     8085  Mgr. Peter Chalupa - PETRUS               310   310  100.0
         03 Literatúra a knižná kultúra
     51   Frederik Nemeth FAN                  1,200  1,200  100.0
     162  Pavel Dvořák vydavateľstvo RAK              250   250  100.0
     264  Mgr. Ivan Aľkša - Fantázia                500   500  100.0
     888  PhDr. Zorán Ardamica - PLECTRUM              50   50  100.0
         Ľubica Hajková - HAJKO HAJKOVÁ, kniţné
     3901  vydavateľstvo                      60   60  100.0
         Ľubica Hajková - HAJKO a HAJKOVÁ, kniţné
     3902  vydavateľstvo                      70   70  100.0
         Ľubica Hajková - HAJKO a HAJKOVÁ, kniţné
     3903  vydavateľstvo                      65   65  100.0
     4000  Mgr. Mária Števková vydavateľstvo BUVIK         110   110  100.0
     4003  Mgr. Mária Števková vydavateľstvo BUVIK         110   110  100.0
     4005  Mgr. Mária Števková vydavateľstvo BUVIK         110   110  100.0
     4229  Ing. Tibor Turčan - Banská agentúra           130   130  100.0
     4320  PhDr. Svetozár Krno, CSc., KARPATY-INFOPRESS       70   70  100.0
     4347  Milan Stano - Štúdio humoru, satiry atď. (Kocúrkovo)  100   100  100.0
     4493  PhDr. Pavel Dvořák Vydavateľstvo Rak          250   250  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                      Príloha č. 6
                                           Strana 39
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                        v tis. Sk


        RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     4531 technika                       80   80  100.0
        RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     4532 technika                       60   60  100.0
        RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     4534 technika                       80   80  100.0
        RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     4536 technika                       80   80  100.0
        RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     4537 technika                        50  50  100.0
     4668 PhDr. Ján Jankovič CSc. - JUGA             75  75  100.0
     4669 PhDr. Ján Jankovič CSc. - JUGA             75  75  100.0
     4670 PhDr. Ján Jankovič CSc. - JUGA             70  70  100.0
     4672 PhDr. Ján Jankovič CSc. - JUGA             75  75  100.0
     4679 Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111          150  150  100.0
     4680 Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111           80  80  100.0
     4681 Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111          200  200  100.0
     4682 Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111           70  70  100.0
     4683 Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111           80  80  100.0
     4752 PhDr. Milan Richter - MILANIUM            130  130  100.0
     4753 PhDr. Milan Richter - MILANIUM             95  95  100.0
     4755 PhDr. Milan Richter - MILANIUM             75  75  100.0
     4759 PhDr. Mária Macková - LUNA               75  75  100.0
     4812 Peter Milčák MODRÝ PETER               110  110  100.0
     4819 Peter Milčák MODRÝ PETER                60  60  100.0
     4821 Peter Milčák MODRÝ PETER                80  80  100.0
     4823 Peter Milčák MODRÝ PETER                50  50  100.0
     4825 Peter Milčák MODRÝ PETER                60  60  100.0
     4832 Peter Milčák MODRÝ PETER                50  50  100.0
     4834 Peter Milčák MODRÝ PETER                70  70  100.0
     4844 Mgr. Ivan Aľakša - Fantázia              30  30  100.0
     4881 PhDr. Milan Richter - MILANIUM             50  50  100.0
     4925 Mgr. Peter Chalupa - PETRUS              100  100  100.0
     4926 Mgr. Peter Chalupa - PETRUS              100  100  100.0
     4927 Mgr. Peter chalupa - PETRUS              52  52  100.0
     5293 RNDr. Ivan Panenka - EX TEMPORE            85  85  100.0
     6273 Koloman Kertész - L.C.A.                50  50  100.0
     6274 Koloman Kertész - L.C.A.                53  53  100.0
     6275 Koloman Kertész - L.C.A.                50  50  100.0
     6276 Koloman Kertész - L.C.A.                65  60  92.3
     6278 Koloman Kertész - L.C.A.                60   0   0.0
     6279 Koloman Kertész - L.C.A.                60  60  100.0
     6280 Koloman Kertész - L.C.A.                87  87  100.0
     6281 Koloman Kertész - L.C.A.                50  50  100.0
     6282 Koloman Kertész - L.C.A.                43  43  100.0
     6283 Koloman Kertész - L.C.A.                45  45  100.0
     6285 Koloman Kertész - L.C.A.                70   0   0.0
     6286 Koloman Kertész - L.C.A.                50  50  100.0
     6287 Koloman Kertész - L.C.A.                50  50  100.0
     6288 Koloman Kertész - L.C.A.                80  80  100.0
     6289 Koloman Kertész - L.C.A.               150  150  100.0
     6290 Koloman Kertész - L.C.A.                90  90  100.0
     6296 Koloman Kertész - L.C.A.                70  70  100.0
     6297 Koloman Kertész - L.C.A.               100  100  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 6
                                            Strana 40
Podprogram 08S02
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia                         v tis. Sk


     6299  Koloman Kertész - L.C.A.               100  100  100.0
     8024  Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO             100  100  100.0
     8025  Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO             100  100  100.0
     8026  Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO             100  100  100.0
     8037  Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO             500  500  100.0
     8384  akad. mal. Daniel Brunovský              100  100  100.0
     8512  Mgr. Judita Kaššovičová                100  94  94.0
     8567  Kvetuša Dašková Vydavateľstvo Q111           90  90  100.0
     8568  Ladislav Doletína - S Pánom Bohom /za kostolom     50  50  100.0
         RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     8600  technika                       75   75  100.0
         RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     8601  technika                       60   60  100.0
         RNDr. Albert Marenčin-PT-Vydavateľstvo, Prístrojová
     8603  technika                        80  80  100.0
     8672  Mgr. Peter chalupa - PETRUS              60  60  100.0
     8673  Mgr. Peter chalupa - PETRUS              50  50  100.0
     8704  PhDr. Milan Richter - MILANIUM             50  50  100.0
     8744  Peter Milčák MODRÝ PETER                65  65  100.0
     8793  Peter Milčák MODRÝ PETER               150  150  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 10
                                                 Strana 41
Podprogram 08S02
08S0206 Pro Slovakia                                        v tis. Sk


    Čísla                           Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

   Podpoložka 641 008
       Schválený rozpočet 0                   1,476     1,473    99.8
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    1983 STU - Fakulta architektúry                 205      205    100.0
    8145 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre        400      400    100.0
    8143 Technická univerzita v Košiciach              228      225     98.7
    8166 Akadémia umení B. Bystrica                  54      54    100.0
       03 Podpora úspešných projektov medzinárodnej
       spolupráce
    6306 STU – Fakulta architektúry                 189      189    100.0
    6456 VŠMU                            400      400    100.0

   Podpoložka 641 009
       Schválený rozpočet 0                   1,500     1,460    97.3
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    149 Divadelný súbor J. Chalupku mesta Brezno           35      35    100.0
    259 Mesto Banská Štiavnica                    260      220     84.6
    2134 Obec Príbelce                        30      30    100.0
    2435 Mesto Poprad                        200      200    100.0
    2933 Park kultúry a oddychu Prešov                275      275    100.0
    3170 Mestské kultúrne stredisko Čadca               50      50    100.0
    8034 ZUŠ L. Stančeka Prievidza                  120      120    100.0
    8082 Základná umelecká škola Partizánske             170      170    100.0
    8245 Mesto Tisovec                        30      30    100.0
    8250 Základná umelecká škola Michalovce             130      130    100.0
       02 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a
       umeleckých diel
    159 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera           200      200    100.0

   Podpoložka 641 010
       Schválený rozpočet 0                   2,625     2,620    99.8
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    1255 Divadlo Astorka Korzo ´90                  75      75    100.0
    2395 Bratislavský samosprávny kraj                600      600    100.0
    3029 Divadlo Aréna                        140      140    100.0
    3031 Divadlo Aréna                        160      160    100.0
    7899 Divadlo Astorka Korzo ´90                  130      130    100.0
    3198 Divadlo J.G.Tajovského vo Zvolene              25      25    100.0
    3822 Bábkové divadlo na Rázcestí                 300      300    100.0
    2846 Povaţské múzeum v Ţiline                  220      220    100.0
    8217 Slovenské komorné divadlo Martin               39      37     94.9
    2230 Zemplínske osvetové stredisko Michalovce          100      100    100.0
    3756 Divadlo Alexandra Duchnoviča                 25      22     88.0
    8164 Tatranská galéria Poprad                  200      200    100.0
    8238 Staré divadlo v Nitre                    25      25    100.0
    8239 Staré divadlo v Nitre                    26      26    100.0
       02 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a
       umeleckých diel
    186 Šarišská galéria v Prešove                  67      67    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                          Príloha č. 10
                                                Strana 42
Podprogram 08S02
08S0206 Pro Slovakia                                       v tis. Sk


    Čísla                            Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1566 Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom          78     78    100.0
       03 Podpora úspešných projektov medzinárodnej
       spolupráce
    5710 Divadlo Astorka Korzo ´90                  415     415    100.0

   Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 0                   9,844    9,685    98.4
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    79 Divadelné zdruţenie Partizánske                70     70    100.0
    83 PaĽKO-Priatelia ľudovej kultúry Oravy             40     40    100.0
    393 Folklórny súbor LIPTOV                     50     50    100.0
    454  Klub priateľov Magury                   100     100    100.0
    1253  SOOZVUK                           96     96    100.0
    2227  Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS            700     700    100.0
    2320  Spolok architektov Slovenska                100     100    100.0
    2333  Asociácia filmových amatérov a videoamatérov        50     50    100.0
    2362  Folklórny súbor Chemlon Humenné               45     45    100.0
    2818  Divadlo Gašpara Fejérpataky Belopotockého         300     276    92.0
    2905  Folklórny klub OMLADINA                  200     200    100.0
    3032  Spolok výtvarníkov Slovenska                50     50    100.0
    3034  Spolok výtvarníkov Slovenska                60     60    100.0
    3083  Dychová hudba Vištučanka                  44     44    100.0
    3093  Slovak Klezmer Association                 50     30    60.0
    3124  Folklórny súbor Lipa                    250     250    100.0
    3127  Únia slovenských televíznych tvorcov            25     25    100.0
    3361  Zdruţenie priateľov FS Váh                 150     150    100.0
    3423  Klub výtvarných umelcov a teoretikov            30     30    100.0
    3593  Folklórny súbor Vranovčan                 100     100    100.0
    3714  OZ Spoločnosť pre divadlo a film              200     200    100.0
    3741  Kvapôčky                          30     30    100.0
    3744  Spolok Dychová hudba Nadličanka               80     80    100.0
    3880  Miešaný spevácky zbor Tirnavia               90     90    100.0
    8149  Občianske zdruţenie Bez hraníc               500     500    100.0
    7953  Divadelná skupina Trnava                  70     34    48.6
    8113  Zdruţenie členov a priaznivcov FS Partizán Biotika     75     75    100.0
    8114  Zdruţenie na podporu súboru Kornička            40     40    100.0
    8132  Folklórny súbosr Jánošík - Svit               50     50    100.0
    8137  POLENO                           200     200    100.0
    8155  Slovenská hudobná únia                   46     46    100.0
    8178  Pro Gymnik                         190     190    100.0
    8188  Kvapôčky                          170     170    100.0
    8189  Konvergencie                        70     70    100.0
    8204  Folk Ekonóm                         59     59    100.0
    8207  Divadelné zdruţenieGUnaGU                  44     44    100.0
    8209  Galéria Priestor for Contemporary arts           88     88    100.0
    8214  OZ rodičov a členov bratislavského detského zboru     130     130    100.0
    8233  Zdruţenie Tetro Tatro                   130     130    100.0
    8237  Sopoločnosť Kolomana Sokola                 50     50    100.0
    8241  Mona Sentimental                      60     60    100.0
    8251  Zdruţenie Tetro Tatro                    96     96    100.0
    8253  Dychová hudba Vištučanka                  25     25    100.0
    8259  KOLOMAŢ                           25     25    100.0
    8267  Miešaný spevokol Rozkvet                  55     55    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 10
                                                 Strana 43
Podprogram 08S02
08S0206 Pro Slovakia                                        v tis. Sk


    Čísla                           Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
       02 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a
       umeleckých diel
    192 Ars Poetika                         80      80    100.0
    220 Slovenské centrum AICT                   116      37     31.9
    315 Zdruţenie Čírenie talentov                 160      160    100.0
    789 Komorný orchester mesta Trenčín, o.z             70      70    100.0
    2799 Ars Poetika                         70      70    100.0
    3579 Spoločnosť Kolomana Sokola                 55      55    100.0
    8134 Zdruţenie rozhlasových tvorcov               25      25    100.0
    8246 Billboart Gallery Europe                  150      150    100.0
    8261 OZ Nekomerčných kultúrnych aktivít (NKA)          25      25    100.0
    8263 Kassakovo centrum intermediálnej kreativity        130      130    100.0
       03 Podpora úspešných projektov medzinárodnej
       spolupráce
    2849 Občianske zdruţenie VLNA                  140      140    100.0
    4892 OZ Dom fotografie Poprad                  856      856    100.0
    5283 13 kubíkov                         518      518    100.0
    5926 Asoviácia súčasného tanca                 168      168    100.0
    6235 Centrum komunitného rozvoja                420      420    100.0
    6459 Ars Poetica                        380      380    100.0
    8194 CEE Photo Fund                       28      28    100.0
    8210 Galeria Priestor for Contemporary Arts           400      400    100.0
    8223 Itchy Bit                         150      150    100.0
    8227 Truc sphérique                       500      500    100.0
    8252 A4-Asociácia zdruţení pre súčasnú kultúru         320      320    100.0

   Podpoložka 642 002
       Schválený rozpočet 0                    900      900    100.0
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    8181 Nezisková organizácia UMENIE                900      900    100.0

   Podpoložka 642 014
       Schválený rozpočet 0                    700      694     99.1
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    2311 Ilona Németh                         26      26    100.0
    2434 Prof.PhDr.Václav Furmánek, Dr.Sc              107      101     94.4
    2786 Katarína Kleinová                      90      90    100.0
    8218 Martin Sedlák                        70      70    100.0
    8219 Martin Sedlák                        68      68    100.0
       02 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a
       umeleckých diel
    175 Mgr.art. Anna Sedláčková                   110      110    100.0
    236 Jozef Juhász                         55      55    100.0
    293 akad. mal. Ilona Németh DLA                  70      70    100.0
    1963 akad.soch. Martin Račko                   70      70    100.0
    8176 Ingrid Ciulisová                       34      34    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 10
                                                   Strana 44
Podprogram 08S02
08S0206 Pro Slovakia                                          v tis. Sk


    Čísla                           Upravený    Skutočnosť    %
   zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet    k 31.12.2006  čerpania
   Podpoložka 644 002
       Schválený rozpočet 0                    439       439    100.0
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    8095 Feeling, spol. s r.o                    200       200    100.0
    8211 Agentúra RND s.r.o.                     28        28    100.0
    8248 KULTOBIN spol. s r.o.                    61        61    100.0
       02 Mobilita kultúrnych pracovníkov, umelcov a
       umeleckých diel
    8201 Tangere DTC s.r.o.                     150       150    100.0

   Podpoložka 644 003
       Schválený rozpočet 0                    187       187    100.0
       z toho:
       01 Prezentačné aktivity v oblasti umenia a kultúry
       v zahraničí
    6392 Peter Moravčík – DAVID reklamné štúdio            40        40    100.0
    8158 Mgr. Ivan Martinka                      27        27    100.0
    8175 PhDr. Ţelmíra Chrenková - Herko-SYNAK            120       120    100.0

   Podpoložka 649 002
       Schválený rozpočet    26 590                 0       0       x
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                    Príloha č. 7
                                         Strana 45
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                   v tis. Sk


    Čísla                   Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka  rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

   Podpoložka 641 009
       Schválený rozpočet 0           1,028      988     96.1
       z toho:
       05 Kultúrna politika
    342 MsKS Šamorín                 175      135     77.1
    344 MsKS Šamorín                 54      54    100.0
    473 Mestské kultúrne stredisko Galanta      30      30    100.0
    484 MsKS Veľký Meder               105      105    100.0
    512 Obec Rovné                   5       5    100.0
    560 Miestne kultúrne stredisko Gabčíkovo     35      35    100.0
    672 Obec Vyšný Mirošov               5       5    100.0
    676 Obec Krajná Bystrá               6       6    100.0
    677 Obec Slovinky                 5       5    100.0
    705 Obec Valkovce                 7       7    100.0
    708 Obec Moča                   20      20    100.0
    782 Mesto Šaľa - MsKS               30      30    100.0
    803 Mestské kultúrne stredisko R. Sobota     40      40    100.0
    985 MsKS Tornaľa                 40      40    100.0
    1489 Obec Krásny Brod               6       6    100.0
    1491 Obec Palota                  6       6    100.0
    1494 Obec Stakčín                 6       6    100.0
    1496 Obec Čabiny                  6       6    100.0
    1500 Obec Pčolinné                 6       6    100.0
    1674 Obec Ňagov                  6       6    100.0
    1678 Obec Čertiţno                 6       6    100.0
    1683 Obec Hostovice                6       6    100.0
    1754 Mesto Šahy                  50      50    100.0
    1802 Obec Stráţne                 35      35    100.0
    1936 Mesto K. Chlmec               95      95    100.0
    1938 Mesto K. Chlmec               33      33    100.0
    1939 Mesto K. Chlmec               68      68     99.4
    2765 MsKS D. Streda                92      92    100.0
    7890 MsKS D. Streda                50      50    100.0

   Podpoložka 641 010
       Schválený rozpočet 0           1,281     1,281    100.0
       z toho:
       05 Kultúrna politika
    TA Vlastivedné múzeum v Galante         16      16    100.0
    1675 Divadlo Thália               500      500    100.0
    1677 Divadlo Thália               315      315    100.0
    1681 Divadlo A. Duchnoviča            155      155    100.0
    2302 Jókaiho divadlo v Komárne          295      295    100.0

   Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 100 000       86,352    85,764     99.3
       z toho:
       01 Živá kultúra
    9  Zdruţenie priateľov Medzibodroţia      50      50    100.0
    21 Občianske zdruţenie ART MA          100      100    100.0
    28 ZO Csemadok Zemné               10      10    100.0
    37 Zsákszínház                 200      200    100.0
    39 ZO Csemadok Malý Kamenec           50      50    100.0
    73 ZO Csemadok Tešedíkovo            50      50    100.0
    74 ZO Csemadok Sokolce              20      20    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 7
                                                Strana 46
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                          v tis. Sk


    Čísla                            Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet k 31.12.2006  čerpania
     96  ROMIPEN                           80      0     0.0
     97  ROMIPEN                          130     130    99.8
     98  ROMIPEN                           10      0     0.0
     99  ROMIPEN                           30     30    99.9
    100  ROMIPEN                          100      0     0.0
    102  ROMIPEN                           10      0     0.0
    142  Spevokol Z. Kodálya Galanta                220     220    100.0
    146  ZO Csemadok Humenné                     80     80    100.0
    156  Roma Klub Lovinobaňa                    80     80    100.0
    185  Zdruţenie Ester                      100     100    100.0
    187  Klub priateľov maďarskej piesne               50     50    100.0
    190  ZO Csemadok Veľký Meder                   10     10    100.0
    193  Zdruţenie Reviczky                     30     30    100.0
    194  Zdruţenie Reviczky                     20     20    100.0
    195  Zdruţenie Reviczky                     10     10    100.0
    198  Český spolok v L. Hrádku                  18     12    66.9
    201  KOHÁRY                           80     80    100.0
    216  Pro civis                          60     60    100.0
    239  Český spolok v Trnavskom regióne              53     53    100.0
    241  Český spolok v Trnavskom regióne              21     21    100.0
        KORAVA - Podunajské zdruţenie pre rozvoj vidieka a
    269  kultúry                           50     50    100.0
    275  ZO Csemadok Číčov                      20     20    100.0
    282  ZO Csemadok Rimavská Sobota                 10     10    100.0
    283  ZO Csemadok Rimavská Sobota                 15     15    100.0
    284  OZ Kanyapta                         10     10    100.0
    290  ZO Csemadok Ladmovce                    25     25    100.0
    296  ZO Csemadok Rimavská Sobota                 50     50    100.0
    303  Pro cultura - Muvelt Faluért, n.f.             20     20    100.0
    304  ZO Csemadok Rimavská Sobota                 30     30    100.0
    308  ZO Csemadok Drnava                     10     10    100.0
    309  ZO Csemadok Drnava                     10     10    100.0
    320  Pro Urbe                          70     70    100.0
    321  MO Csemadok Sládkovičovo - FS Új Hajtás           15     15    100.0
    327  Karpatskonemecký spolok                   40     40    100.0
    331  Karpatskonemecký spolok                   40     40    100.0
    332  Karpatskonemecký spolok                   80     80    100.0
    349  Karpatskonemecký spolok                   24     24    100.0
    350  Karpatskonemecký spolok                   28     28    100.0
    351  Karpatskonemecký spolok                   80     80    100.0
    352  Karpatskonemecký spolok                   7      7    100.0
    353  Karpatskonemecký spolok                   4      4    100.0
    354  Karpatskonemecký spolok                   34     34    100.0
    356  Karpatskonemecký spolok                   26     26    100.0
    358  Karpatskonemecký spolok                   32     32    100.0
    359  Karpatskonemecký spolok                  370     370    100.0
    361  Karpatskonemecký spolok                   20     20    100.0
    362  Karpatskonemecký spolok                   3      3    100.0
    365  Karpatskonemecký spolok                   6      6    100.0
    367  Karpatskonemecký spolok                  143     143    100.0
    370  Karpatskonemecký spolok                   14     14    100.0
    372  Karpatskonemecký spolok                   6      6    100.0
    374  Karpatskonemecký spolok                   20     20    100.0
    375  Karpatskonemecký spolok                   15     15    100.0
    376  Karpatskonemecký spolok                   7      7    100.0
    378  Karpatskonemecký spolok                   20     20    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 7
                                              Strana 47
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                        v tis. Sk


    Čísla                          Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    379  Karpatskonemecký spolok                13     13    100.0
    380  Karpatskonemecký spolok                15     15    100.0
    381  Karpatskonemecký spolok                18     18    100.0
    382  Karpatskonemecký spolok                20     20    100.0
    383  Karpatskonemecký spolok                35     35    100.0
    384  Karpatskonemecký spolok                32     32    100.0
    391  ZO Csemadok Veľké Slemence               30     30    100.0
    397  Karpatskonemecký spolok                42     42    100.0
    398  Karpatskonemecký spolok                17     17    100.0
    399  Karpatskonemecký spolok                32     32    100.0
    400  Karpatskonemecký spolok                14     14    100.0
    404  ZO Csemadok Bátka                   90     90    100.0
    405  Karpatskonemecký spolok                45     45    100.0
    406  Karpatskonemecký spolok                11     11    100.0
    408  OZ Festival Meteorit                 300     300    100.0
    441  Fond ľudových tradícií, n.f.             400     377    94.2
    455  Zdruţenie inteligencie Rusínov Sl.          194     194    100.0
    456  Zväz maďarských pedagógov               50     50    100.0
    457  Zdruţenie inteligencie Rusínov Sl.           99     99    100.0
    458  Zdruţenie inteligencie Rusínov Sl.           90     90    100.0
    461  Zväz maďarských pedagógov               50     50    100.0
        Pravoslávna akadémia - vzdelávacie, kultúrne,
    462  spoločenské a informačné centrum            50     50    100.0
        Pravoslávna akadémia - vzdelávacie, kultúrne,
    463  spoločenské a informačné centrum            60     60    100.0
    468  Liga maďarských ţien                  60     60    100.0
    470  OZ Ménrót                       50     50    100.0
    499  ZO Csemadok Rúbaň                   15     15    100.0
    503  ZO Csemadok Zatín                   20     20    100.0
    504  ZO Csemadok Košúty                   70     70    100.0
    511  Citarové zdruţenie DYAKY                30     30    100.0
    514  ZO Csemadok Sládkovičovo                30     30    100.0
    515  ZO Csemadok Sládkovičovo                20     20    100.0
    516  Agora                         40     40    100.0
    518  OV Csemadok Komárno                  100     100    100.0
    519  OV Csemadok Komárno                  50     50    100.0
    521  Expired passport music                 20     20    100.0
    524  Zdruţenie maďarských hudobníkov na Sl.         50     50    100.0
    528  Občianske zdruţenie Rév                200     200    100.0
    532  ZO Csemadok Lučenec                  20     20    100.0
    542  ZO Csemadok Nenince                  50     50    100.0
    548  Spolok komárňanských výtvarníkov K.ART.E        30     30    100.0
    553  Český spolok na Slovensku Trenčín           28     28    100.0
    556  Spolok komárňanských výtvarníkov K.ART.E        30     30    100.0
    559  Kultúrno záujmový klub Nádas              15     15    100.0
    561  TEÁTRUM                        900     900    100.0
    563  TEÁTRUM                        100      0     0.0
    566  TEÁTRUM                        100     100    100.0
    571  Zväz Rusov na Slovensku                53     53    100.0
    581  Zväz Rusov na Slovensku                18     18    100.0
    583  Zväz Rusov na Slovensku                16     16    100.0
    585  Zväz Rusov na Slovensku                15     15    100.0
    588  Zväz Rusov na Slovensku                37     37    100.0
    589  Zväz Rusov na Slovensku                27     27    100.0
    592  Zväz Rusov na Slovensku                35     35    100.0
    606  Komorný folklórny súbor Szottes            100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 7
                                                 Strana 48
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                           v tis. Sk


    Čísla                             Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    607  Chartikano                         1,000   1,000    100.0
    616  Komorný folklórny súbor Szottes                100    100    100.0
    631  Rado mimovládnych organizácií rómskych komunít        500    500    100.0
    651  Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry       35     35    100.0
    652  Spolok prac. miestnej a reg. kultúry              50     50    100.0
    653  Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry       30     30    100.0
    654  Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry       30     30    100.0
    660  Poľský klub                          25     25    100.0
    661  Poľský klub                          40     40    100.0
    662  Poľský klub                          35     35    100.0
    665  OZ Pro communitas taksoniensis                 35     35    100.0
    666  OZ Pro communitas taksoniensis                120    120    100.0
    669  ZO Csemadok V. Trakany                     10     10    100.0
    673  ZO Csemadok V. Trakany                     10     10    100.0
    678  ZO Csemadok Ohrady                      250    250    100.0
    682  ZO Csemadok Veľký Meder                    15     15    100.0
    684  OZ Kanyapta                          50     50    100.0
    687  Slovensko-český klub v SR                   10     10    100.0
    689  Slovensko-český klub v SR                   15     15    100.0
    691  Slovensko-český klub v SR                   11     11    100.0
    692  ZO Csemadok Kráľová n/V                    30     30    100.0
    693  Slovensko-český klub v SR                   81     53    65.9
    694  EKELÉRT, n.f.                         50     50    100.0
    699  Nitra a okolie, n.f.                     120    120    100.0
    701  OV Csemadok Roţňava                      30     30    100.0
    703  OV Csemadok Roţňava                      50     50    100.0
    704  ZO Csemadok Tvrdošovce                     25     25    100.0
    709  OV Csemadok Roţňava                      100    100    100.0
    710  ZO Csemadok Fiľakovské Kováče                 30     30    100.0
    712  OZ Lavuta                           30     30    100.0
    713  OZ Lavuta                           150    150    100.0
    714  Košický občiansky klub                     20     20    100.0
    715  ZO Csemadok Sazdice - citarový súbor              70     70    100.0
    716  Košický občiansky klub                     60     60    100.0
    717  Zdruţenie za kultúru a turizmus                100    100    100.0
    718  Zdruţenie maďarských študentov v Trnave            30     30    100.0
    719  Sermo Popula                          50     50    100.0
    720  Maďarský spoločenský dom - Košice               50     50    100.0
    722  Maďarský spoločenský dom - Košice               20     20    100.0
    723  ZO Csemadok Šahy                        50     50    100.0
    724  Fond rozvoja kultúry a vzdelávania, n.f.           100    100    100.0
    725  ZO Csemadok Moldava nad Bodvou                 95     95    100.0
    726  O Roma vičinel                         50     50    100.0
    728  ZO Csemadok Hostice                      25     25    100.0
    729  Fond rozvoja kultúry a vzdelávania, n.f.           200    200    100.0
    734  KSZR Rómske srdcia - Romane Jíle               130    130    100.0
    735  KSZR Rómske srdcia - Romane Jíle                30     30    100.0

    738  Spoločnou cestou s rómskou kultúrou Plavecký Štvrtok     130     130    100.0
    742  Spoločnosť maďarských výtvarných umelcov           90     90    100.0
    744  Spoločnosť maďarských výtvarných umelcov           39     39    100.0
    745  Spoločnosť maďarských výtvarných umelcov           100     100    100.0
    746  OV Csemadok R. Sobota                    800     800    100.0
    747  OXYMORON                           40     40    100.0
    754  Kolégium J. Selyeho, n.f.                  400     400    100.0
    769  Rád rytierov vín sv. Urbana                 100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 7
                                                 Strana 49
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                           v tis. Sk


    Čísla                             Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    777  Letné tanečné divadlo, n.f.                 100     100    100.0
    778  Letné tanečné divadlo, n.f.                 100     100    100.0
    779  OZ Csokanai                          15     15    100.0
    781  PALATINUS                           20     20    100.0
    784  Nadácia Pro Ratio                       50     50    100.0
    793  ZO Csemadok Pohranice                     30     30    100.0
    815  ZO Csemadok Šahy                       30     30    100.0
    816  ZO Csemadok Ruská                       10     10    100.0
    818  Phoenix Lutetia                        80     80    100.0
    826  ZO Csemadok Viničky                      50     50    100.0
    827  ZO Csemadok Viničky                      50     50    100.0
    828  Rusín a Ľudové noviny                     30     30    100.0
    829  Občianske zdruţenie pre Drnavu                10     10    100.0
    830  Občianske zdruţenie pre Drnavu                10     10    100.0
    835  Fórum inštitút pre výskum menšín               700     700    100.0
    836  Fórum inštitút pre výskum menšín               500     500    100.0
    837  Kamenecké OZ pre kultúru Medzibodroţia            50     50    100.0
    838  Fórum inštitút pre výskum menšín               150     150    100.0
    841  Fórum inštitút pre výskum menšín               300     300    100.0
    844  OXYMORON                           10     10    100.0
    845  OXYMORON                           10     10    100.0
    850  Fórum informačné centrum                   100     100    100.0
    851  ZO Csemadok Veľké Úľany                    15     15    100.0
    855  ZO Csemadok Nové Zámky                    50     50    100.0
    859  OZ Phoenix Lutetia                      20     20    100.0
    861  ZO Csemadok Komárno                      50     50    100.0
    863  Nadácia Budúcnosť 2000                    40     40    100.0

    864  Spolok priateľov Rákócziho-Kráľovský Chlmec a okolie     120     120    100.0
    870  ZO Csemadok Nové Zámky                    30     30    100.0
    875  OZ Nová cesta                         80     80    100.0
    881  OV Csemadok Kočice-okolie                   25     25    100.0
    882  ZO Csemadok Kapušianske Kľačany                50     50    100.0
    891  OV Csemadok Košice-okolie                   70     70    100.0
    892  OV Csemadok Kočice-okolie                  180     180    100.0
    893  OV Csemadok Košice-okolie                  700     700    100.0
    894  OV Csemadok Kočice-okolie                   90     90    100.0
    895  ZO Csemadok Veľká Ida                     10     10    100.0
    897  Občianske zdruţenie Tri ruţe                 400     400    100.0
    898  OV Csemadok Roţňava                      20     20    100.0
    900  OV Csemadok Roţňava                      80     80    100.0
    902  Fórum inštitút pre výskum menšín               180     180    100.0
    903  Fórum inštitút pre výskum menšín               80     80    100.0
    904  Fórum inštitút pre výskum menšín               50     50    100.0
    905  OZ Vámbéryho                         150     150    100.0
    906  Nadácia Katedra                       200     200    100.0
    907  Fórum inštitút pre výskum menšín               50     50    100.0
    908  OZ Vámbéryho                         150     150    100.0
    909  Nadácia Katedra                       100     100    100.0
    914  OV Csemadok Roţňava                     900     900    100.0
    923  ZO Csemadok Turnianska Nová Ves                10     10    100.0
    935  OZ Rossija                          10     10    100.0
    937  OZ Rossija                          50     50    100.0
    940  ZO Csemadok Slavec                      15     15    100.0
    942  OV Csemadok Rimavská Sobota                  50     50    100.0
    944  OV Csemadok Rimavská Sobota                  50     50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 7
                                            Strana 50
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                      v tis. Sk


    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka      rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    945  OV Csemadok R. Sobota                10     10    100.0
    946  OV Csemadok Rimavská Sobota             80     80    100.0
    948  Zdruţenie maďarských študentov - PASz        50     50    100.0
    950  Umelecký spolok v Medzibodroţí           25     25    100.0
    951  Umelecký spolok v Medzibodroţí           50     50    100.0
    958  OZ Roma Production                 80     80    100.0
    967  OV Csemadok Dunajská Streda            100     100    100.0
    969  Chorvátsky kultúrny zväz              172     171    99.4
    971  Chorvátsky kultúrny zväz              250     250    100.0
    978  Chorvátsky kultúrny zväz              300     300    100.0
    980  OZ Stráţanský úsmev                 20     20    100.0
    983  OV Csemadok Košice-okolie             100     100    100.0
    986  Zdruţenie Moldava a okolie             100     100    100.0
    987  ZO Csemadok Moldava nad Bodvou           100     100    100.0
    988  Zdruţenie Moldava a okolie             150     150    100.0
    992  OZ Nová cesta                    40     40    100.0
    995  OV Csemadok Rimavská Sobota             10     10    100.0
    996  OV Csemadok Rimavská Sobota            100     100    100.0
    998  Informačné poradenské centrum Rómov         20     20    100.0
    999  Informačné poradenské centrum Rómov         80     80    100.0
    1000  Informačné a poradenské centrum Rómov       100     100    100.0
    1001  Informačné poradenské centrum Rómov         20     20    100.0
    1004  Zdruţenie za integráciu Rómov            40     40    100.0
    1011  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda        70     70    100.0
    1023  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda       800     800    100.0
    1026  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda        80     80    100.0
    1028  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda        70     70    100.0
    1030  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda       650     650    100.0
    1031  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda        50     50    100.0
    1033  Osvetový inštitút Csemadoku D. Streda       300     300    100.0
    1039  Spoločnosť maďarských spisovateľov         500     500    100.0
    1040  Spoločnosť maďarských spisovateľov         300     300    100.0
    1044  OZ Milklós Kondé                  100     100    100.0
    1048  Ţenská spevácka skupina Padáň            40     40    100.0
    1054  Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.       100     100    100.0
    1055  Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.       170     170    100.0
    1056  Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.       20     20    100.0
    1057  Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.       60     60    100.0
    1071  IN MINORITA                    150     150    100.0
    1078  Kolégium J. Selyeho, n.f.             350     350    100.0
    1084  ZO Csemadok Mierovo                 10     10    100.0
    1086  Pro Selye Univerzitas, n.f.             50     50    100.0
    1090  Kultúrno záujmový klub Nádas            50     50    100.0
    1091  Kruh Jánosa Kerséka                 10     10    100.0
    1093  ZO Csemadok Tvrdošovce               30     30    100.0
    1095  ZO Csemadok Sikenička                10     10    100.0
    1096  Folklórne zdruţenie Kisbojtár            80     80    100.0
    1097  Folklórne zdruţenie Kisbojtár            80     80    100.0
    1099  ZO Csemadok Dunajská Streda             20     20    100.0
    1100  Zdruţenie ţenskej speváckej skupiny Vrakúň     20     20    100.0
    1101  Ţenská spevácka skupina Ohrady           20     20    100.0
    1103  SZEVASZ                       50     50    100.0
    1104  SZEVASZ                       50     50    100.0
    1105  SZEVASZ                       50     50    100.0
    1106  SZEVASZ                       50     50    100.0
    1107  SZEVASZ                      800     800    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                        Príloha č. 7
                                             Strana 51
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                       v tis. Sk


    Čísla                         Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka       rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1114  OZ Na´conxypan                    20     20    100.0
    1116  OZ Na´conxypan                    20     20    100.0
    1122  IUVENTA-CULTURE                    90     90    100.0
    1127  ZO Csemadok Ţihárec                 300     300    100.0
    1131  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1132  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1133  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1134  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1135  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1136  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1137  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1138  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1139  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1140  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1141  Spevácky zbor maďarských pedagógov L. Vassa      50     50    100.0
    1318  Nadácia VIDÉO                    140     140    100.0
    1334  Spoločenstvo maďarskej mládeţe            260     260    100.0
    1352  OZ Tradície a hodnoty                 20     20    100.0
    1355  OZ Tradície a hodnoty                 50     50    100.0
    1374  ZO Csemadok Streda nad Bodrogom            10     10    100.0
    1382  Poľský klub                     200     200    100.0
    1386  ZO Csemadok Diakovce                 25     25    100.0
    1392  ZO Csemadok Fiľakovo                 70     70    100.0
    1393  ZO Csemadok Fiľakovo                 40     40    100.0
    1394  ZO Csemadok Fiľakovo                 100     100    100.0
    1400  ZO Csemadok Prša                   20     20    100.0
    1404  ZO Csemadok Ladice                  40     40    100.0
    1409  OZ Druţba                       50     50    100.0
    1410  OZ Ágacska                      10     10    100.0
    1413  Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov     90     90    100.0
    1416  OZ Gradus Montana                  100     100    100.0
    1417  OZ Gradus Montana                   30     30    100.0
    1418  OZ Gradus Montana                  100     100    100.0
    1419  Občianska alternatívna iniciatíva v SR        100     100    100.0
    1420  ZO Csemadok Vinica                  70     70    100.0
    1421  Nadácia Galéria súčasných maďarských umelcov     100     100    100.0
    1422  Trnavský študentský klub               20     20    100.0
    1423  VEST MUSIC&CULTURE                  150     150    100.0
    1430  Kultúrny park Á. Fesztyho, n.f.           420     420    100.0
    1431  Kultúrny park Á. Fesztyho, n.f.           180     180    100.0
    1433  ZO Csemadok Jelenec                  50     50    100.0
    1434  Zväz maďarských študentov JUGYIK           80     80    100.0
    1437  Zväz maďarských študentov JUGYIK           30     30    100.0
    1438  Gemer-malohontský muzeálny spolok          100     100    100.0
    1440  Čistý prameň, n.f.                  100     100    100.0
    1444  ZO Csemadok Kolíňany                 10     10    100.0
    1450  Zväz skautov maďarskej národnosti           30     30    100.0
    1458  Novohradský oblastný výbor Csemadoku         80     80    100.0
    1461  IKeJA-KDJ                       20     20    100.0
    1463  Novohradský oblastný výbor Csemadoku         80     80    100.0
    1464  IKeJA-KDJ                      150     150    100.0
    1465  IKeJA-KDJ                       15     15    100.0
    1466  Novohradský oblastný výbor Csemadoku         50     50    100.0
    1467  IKeJA-KDJ                       50     50    100.0
    1468  Novohradský oblastný výbor Csemadoku         50     50    100.0
    1470  Novohradský oblastný výbor Lučenec          100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                          Príloha č. 7
                                               Strana 52
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                         v tis. Sk


    Čísla                           Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka         rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1471  Mládeţ pre budúcnosť                   100    100    100.0
    1474  Centrum sociálnej pomoci mladým             800    800    100.0
    1480  ZO Csemadok Tomášov                    50     50    100.0
    1482  ZO Csemadok Obid - citarová skupina            10     10    100.0
    1493  Spoločnosť AT Home Gallery pre umenie a kultúru      50     50    100.0
    1495  Jókaiho dni v Komárne, n.f.               900    900    100.0
    1498  Asociácia komunitných centier             1,000   1,000    100.0
    1499  Jókaiho dni v Komárne, n.f.               300    300    100.0
    1501  Jókaiho dni v Komárne, n.f.                50     50    100.0
    1502  Zdruţenie priateľov DAD                 270    270    100.0
    1505  Komárňanský komorný orchester               50     50    100.0
    1512  Spoločnosť kulturálnej antropológie            20     20    100.0
    1513  Diákhálózat-Študentská sieť                30     30    100.0
    1514  OZ Ágacska                        50     50    100.0
    1516  ZO Csemadok Plešivec                   10     10    100.0
    1517  ZO Csemadok Hurbanovo                  150    150    100.0
    1522  ZO Csemadok Jahodná                    10     10    100.0
    1524  ZO Csemadok Jahodná                    10     10    100.0
    1525  Zdruţenie gemerských remeselníkov             30     30    100.0
    1526  OZ Borzova                        20     20    100.0
    1530  Rovás                          280    280    100.0
    1533  OZ Corona                         20     0     0.0
    1534  Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi         40     40    100.0
    1535  Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi         45     45    100.0
    1539  KSZR Rómske srdcia - Romane Jíle             150    150    100.0
    1541  OZ Dúha Šimonovce                     50     50    100.0
    1544  Spoločnosť F. Kempelena                  50     50    100.0
    1548  ZO Csemadok Salka                     50     50    100.0
    1549  Zdruţenie Hedera                     50     50    100.0
    1550  Zdruţenie Hedera                     20     20    100.0
    1552  Slovensko-ukrajinská spoločnosť              20     20    100.0
    1555  Slovensko-ukrajinská spoločnosť              40     40    100.0
    1559  Zdruţenie pre Podobroţie                 30     30    100.0
    1561  ZO Csemadok Svodín                    10     10    100.0
    1565  Spoločnosť F. Kempelena                  80     80    100.0
    1574  ZO Csemadok Hajnáčka                   50     50    100.0
    1577  FS ILOSVAI                        200    200    100.0
    1579  Spolok maďarských knihovníkov               80     80    100.0
    1580  Zdruţenie súčasného umenia "Štúdio erté"         20     20    100.0
    1581  FS ILOSVAI                        100    100    100.0
    1583  PRO KALONIENSIS                      80     80    100.0
    1592  ZO Csemadok Levice                    40     40    100.0
    1595  ZO Csemadok Levice                    30     30    100.0
    1597  GRAMMA                          35     35    100.0
    1600  GRAMMA                          140    140    100.0
    1602  OZ Minority                       520    520    100.0
    1603  Český spolok na Slovensku                 46     43    94.0
    1605  Kultúrne zdruţenie Štúrovo a okolie           200    200    100.0
    1607  Český spolok na Slovensku                 46     46    99.5
        Vlastivedná spoločnosť pre ochranu kultúrneho
    1608  dedičstva PRO PATRIA                  120     120    100.0
        Vlastivedná spoločnosť pre ochranu kultúrneho
    1609  dedičstva PRO PATRIA                  120     120    100.0
        Vlastivedná spoločnosť pre ochranu kultúrneho
    1611  dedičstva PRO PATRIA                  100     100    100.0
    1615  Csemadok Bratislava                   700     700    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                          Príloha č. 7
                                               Strana 53
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                         v tis. Sk


    Čísla                           Upravený Skutočnosť    %
    zmlúvNázov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1616Csemadok Bratislava                     80     80    100.0
    1617Csemadok Bratislava                     50     50    100.0
    1624Spoločnosť F. Kempelena                   50     50    100.0
    1630MV Csemadok Košice                     60     60    100.0
    1632OZ Rockové divadlo                     80     80    100.0
    1634FS Ilosvai                         150     150    100.0
    1637ZO Csemadok Malé Raškovce                  25     25    100.0
    1642RÓMSKA OBNOVA HORNÉHO SPIŠA                 50     50    100.0
    1643Spoločenstvo maďarskej mládeţe               150     150    100.0
    1644Spoločenstvo maďarskej mládeţe               50     50    100.0
    1645Spoločenstvo maďarskej mládeţe               50     50    100.0
    1646Zväz Rusínov-Ukrajincov                  200     200    100.0
    1648Spoločenstvo maďarskej mládeţe               100     100    100.0
      Pravoslávna akadémia - vzdelávacie, kultúrne,
    1662 spoločenské a informačné centrum              40     40    100.0
    1663 Slovensko-ukrajinská spoločnosť               30     30    100.0

    1664  ZO Csemadok Strekov - citarový súbor KISBOKRÉTA     15     15    100.0
    1665  MV Csemadok Košice                   100     100    100.0
    1667  Divadelné zdruţenie Thália               650     650    100.0
    1672  ZO Csemadok Bruty                    10     10    100.0
    1673  MV Csemadok Košice                    40     40    100.0
    1676  Spoločnosť F. Kempelena                 100     100    100.0
    1689  Spoločnosť F. Kempelena                 50     50    100.0
    1691  Český spolok v Košiciach                 45     45    100.0
    1694  Spoločnosť Rakonca                    80     80    100.0
    1695  Český spolok v Košiciach                 36     36    100.0
    1697  Český spolok v Košiciach                 30     30    100.0
    1698  OV Csemadok Revúca so sídlom v Tornali          50     50    100.0
    1702  Český spolok v Košiciach                 41     41    100.0
    1705  ZO Csemadok Šamorín                   30     30    100.0
    1707  Český spolok v Košiciach                 31     31    100.0
    1709  Dolnosalibský mládeţnícky klub              75     75    100.0
    1711  OZ Minority                       700     700    100.0
    1712  OZ Minority                       450     450    100.0
    1713  Dolnosalibský mládeţnícky klub             200     200    100.0
    1714  OZ Minority                       380     380    100.0
    1715  ZO Csemadok Janík                    15     15    100.0
    1717  ZO Csemadok Nána                     20     20    100.0
    1721  ZO Csemadok Mokrance                   20     20    100.0
    1723  Ipeľské kultúrne a turistické zdruţenie         50     50    100.0
    1739  Kultúrne zdruţenie Horného Baru             100     100    100.0
    1744  Český spolok v Košiciach                 29     29    100.0
    1747  Český spolok v Košiciach                149     149    100.0
    1750  Český spolok v Košiciach                 10     10    100.0
    1751  Zdruţenie dobrovoľnej poţiarnej ochrany         40     40    100.0
    1753  Český spolok v Košiciach                 58     58    100.0
    1755  OZ Gemerský región                    80     80    100.0
    1757  ZO Csemadok Šaľa                     35     35    100.0
    1761  OV Csemadok Levice                    10     10    100.0
    1762  OV Csemadok Levice                    10     10    100.0
    1763  OV Csemadok Levice                    25     25    100.0
    1770  OV Csemadok Nitra                    50     50    100.0
    1771  OV Csemadok Nitra                    100     100    100.0
    1772  OV Csemadok Nitra                    50     50    100.0
    1774  Osveta myjavských Rómov                 50     50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 7
                                            Strana 54
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                      v tis. Sk


    Čísla                        Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka      rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1775  OZ Tradície a hodnoty                35     35    100.0
    1777  Nadácia Budúcnosť Svodína              25     25    100.0
    1779  OZ Tradície a hodnoty                30     30    100.0
    1781  OZ Tradície a hodnoty                19     19    100.0
    1783  OV Csemadok Nové Zámky               100    100    100.0
    1785  Nadácia Budúcnosť Svodína              20     20    100.0
    1786  OV Csemadok Kočice-okolie              10     10    100.0
    1788  OV Csemadok Nové Zámky               30     30    100.0
    1789  Nadácia Budúcnosť Svodína              20     20    100.0
    1790  OV Csemadok Nové Zámky               30     30    100.0
    1792  Pro Patria                     30     30    100.0
    1793  ZO Csemadok Horné Saliby              28     28    100.0
    1796  Pro Patria                     350    350    100.0
    1801  ZO Csemadok Stráţne                 10     10    100.0
    1808  Spoločnosť Chór sv. Koruny             30     30    100.0
    1814  COLOURS                       70     70    100.0
    1822  OZ Dunajskostredských rómskych muzikantov     200    200    100.0
    1823  OZ Katlan                      20     20    100.0
    1824  Občianske zdruţenie                 80     80    100.0
    1825  OV Csemadok Senec                  70     70    100.0
    1827  OV Csemadok Senec                  60     60    100.0
    1828  OV Csemadok Senec                 120    120    100.0
    1829  OBV Csemadok Senec                 100    100    100.0
    1832  OZ Hviezda Medzibodroţia              50     50    100.0
    1836  Český spolok v Košiciach              27     27    100.0
    1837  Český spolok v Košiciach              39     39    100.0
    1840  COLOURS                      120    120    100.0
    1841  Český spolok v Košiciach              237    237    100.0
    1843  ZO Csemadok Šaľa                  30     30    100.0
    1844  Český spolok v Košiciach              266    266    100.0
    1847  Český spolok v Košiciach              243    243    100.0
    1850  Český spolok v Košiciach              84     84    100.0
    1851  OV Csemadok Galanta                100    100    100.0
    1853  OV Csemadok Galanta                 50     50    100.0
    1854  Český spolok v Košiciach              189    189    100.0
    1856  OV Csemadok Galanta                 70     70    100.0
    1857  Český spolok v Košiciach              36     36    100.0
    1859  OV Csemadok Galanta                300    300    100.0
    1860  OV Csemadok Galanta                 30     30    100.0
    1861  OV Csemadok Galanta                 70     70    100.0
    1862  Rada mládeţe obce Lipovník             15     15    100.0
    1863  OV Csemadok Galanta                120    120    100.0
    1865  OV Csemadok Kráľovský Chlmec            90     90    100.0
    1866  OV Csemadok Galanta                 50     50    100.0
    1867  OV Csemadok Kráľovský Chlmec            40     40    100.0
    1869  OV Csemadok Kráľovský Chlmec            40     40    100.0
    1872  OV Csemadok Kráľovský Chlmec            100    100    100.0
    1873  Spoločenstvo maďarskej mládeţe           250    250    100.0
    1874  ZO Csemadok Svinice                 10     10    100.0
    1875  Spoločenstvo maďarskej mládeţe           150    150    100.0
    1881  OZ PROREG                     100    100    100.0
    1883  OZ Árgyélus                     40     40    100.0
    1915  Nadácia PRO CASSOVIA               1,400   1,400    100.0
    1920  ZO Csemadok Brzotín                 20     20    100.0
    1921  Spevácky zbor BERKO                 30     30    100.0
    1923  Gemerský mládeţnícky spolok             50     50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 7
                                              Strana 55
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                        v tis. Sk


    Čísla                          Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1931  Árvácska-zdruţenie pre mladé talenty          30     30    100.0
    1932  Árvácska-zdruţenie pre mladé talenty          30     30    100.0
    1935  Mládeţnícke zdruţenie Medzibodroţia          30     30    100.0
    1937  Mládeţnícke zdruţenie Medzibodroţia          50     50    100.0
    1940  Interregionálny výskumno-rozvojový inštitút      400     400    100.0
    1941  Interregionálny výskumno-rozvojový inštitút      80     80    100.0
    1943  Interregionálny výskumno-rozvojový inštitút      40     40    100.0
    1944  Mládeţnícke zdruţenie Medzibodroţia          30     30    100.0
    1945  Zväz Rusínov-Ukrajincov                20     20    100.0
    1946  Zväz Rusínov-Ukrajincov                50     50    100.0
    1947  Zväz Rusínov-Ukrajincov                130     130    100.0
    1948  Zväz Rusínov-Ukrajincov                610     610    100.0
    1950  Zväz Rusínov-Ukrajincov                330     330    100.0
    1951  Zväz Rusínov-Ukrajincov                200     200    100.0
    1952  Zväz Rusínov-Ukrajincov                50     50    100.0
    1953  Zväz Rusínov-Ukrajincov                30     30    100.0
    1957  Spolok na podporu skrášľovania Košíc          80     80    100.0
    1971  Ében Haézer, n.f.                   70     70    100.0
    1973  Ében Haézer, n.f.                   50     50    100.0
    1994  ZO Csemadok Balog nad Ipľom              60     60    100.0
    1999  OV Csemadok Veľký Krtíš                80     80    100.0
    2000  OV Csemadok Veľký Krtíš                50     50    100.0
    2001  OV Csemadok Veľký Krtíš                30     30    100.0
    2003  OV Csemadok Veľký Krtíš                30     30    100.0
    2004  OV Csemadok Veľký Krtíš                100     100    100.0
    2021  Český spolok v Košiciach                17     17    100.0
    2022  Český spolok v Košiciach               108     108    100.0
    2032  ZO Csemadok Radzovce                  30     30    100.0
    2045  KVOZ Láčho drom                    250     250    100.0
    2050  Next generation                    10     10    100.0
    2063  Český spolok v Košiciach                90     90    100.0
    2067  Český spolok v Košiciach               153     153    100.0
    2070  Český spolok v Košiciach               155     155    100.0
    2078  Český spolok v Košiciach               170     170    100.0
    2080  Český spolok v Košiciach                41     41    100.0
    2083  Gemerský mládeţnícky spolok              50     50    100.0
    2084  Gemerský mládeţnícky spolok              30     30    100.0
    2085  ZO Csemadok Krásnohor. Podhradie            70     70    100.0
    2087  MV Csemadok Košice                   20     20    100.0
    2098  Český spolok Ţilina                   7      7    100.0
    2100  Český spolok Ţilina                   7      7    100.0
    2102  Český spolok Ţilina                   4      4    100.0
    2104  Poľský klub                      200     200    100.0
    2258  Citarové zdruţenie Dyaky                50     50    100.0
    2307  OZ Rodná zem                      30     30    100.0
    2417  Poľský klub                      90     90    100.0
        Inštitúcia pre eomologický výskum, metodiku a
    2491  praktickú aplikáciu                  50     50    100.0
    2569  Spolok rusínskych spisovateľov             27     27    100.0
    2600  Spoločenstvo maďarskej mládeţe             30     30    100.0
    2755  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov             25     25    100.0
    2890  PROGRAM, n.f.                     100     100    100.0
    2904  ZO Csemadok Borša                   20     20    100.0
    2945  OZ Rómska duša                     80     80    100.0
    2947  Pro Arte Danubií                    50     50    100.0
    2951  Rád rytierov vín P. Perényiho             300     300    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 7
                                                  Strana 56
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                            v tis. Sk


    Čísla                              Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka            rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    5080  OZ Csokanai                          20     20    100.0
    5133  ZO Csemadok Diakovce                     150     150    100.0
    6138  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov                 48     48    100.0
    6149  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov                100     100    100.0
    6153  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov                 93     93    100.0
    6162  Komorný folklórny súbor Szottes                180     180    100.0
    7242  Mládeţ pre budúcnosť                     500     500    100.0
    7278  OZ Šukariben                          30     30    100.0
    7306  Keţmarský hlas                         70     70    100.0
    7307  Klub priateľov Múzea kultúry Rómov na Sl.           50     50    100.0
    7308  KVOZ Láčho drom                        250     250    100.0
    7310  Ohnivé srdcia lásky /Labardo jilo lačo/            80     80    100.0
    7311  Cigánsky hrad                         50     37    74.1
    7312  Zdruţenie Rómov v SR                      80     80    100.0
    7313  Za spoluţitie                         40     40    100.0
    7314  OZ Stráţanský úsmev                      40     40    100.0
    7316  AMARE ROMA - NAŠI ROMOVIA                   150     150    100.0
    7317  OZ Sečovských Rómov                      20     20    100.0
    7318  SITUR                             50     50    100.0
    7319  ECIM - Európske centrum integrácie menšín           150     150    100.0
    7320  Ľudia proti rasizmu                      100     100    100.0
    7321  OZ Naše Slnko /Amoro Kham/                   40     40    100.0
    7322  OZ Nová cesta                         100     100    100.0
    7323  Rómska slza                          40     40    100.0
    7324  OZ Drahňovská budúcnosť                    30     30    100.0
    7560  Český spolok Bratislava                    35     35    100.0
    7561  Český spolok Bratislava                    35     35    100.0
    7562  Český spolok Bratislava                    65     65    100.0
    7563  Český spolok Bratislava                    49     49    100.0
    7699  Zdruţenie na pomoc ľuďom s ment. post. v Galante        45     45    100.0
        Spoločnou cestou s rómskou kultúrou - Kethano drim la
    7787  romane kultura                        320     320    100.0
    7793  Rómske centrum Ternipen                    360     360    100.0
    7849  Český spolok vo Zvolene                    20     20    100.0
    7850  Český spolok vo Zvolene                    19     19    100.0
    7853  Rusínska obroda na Slovensku                  80     80    100.0
    7854  Rusínska obroda na Slovensku                 150     150    100.0
    7855  Rusínska obroda na Slovensku                  30     30    100.0
    7856  Rusínska obroda na Slovensku                 100     100    100.0
    7857  Rusínska obroda na Slovensku                  90     90    100.0
    7858  Rusínska obroda na Slovensku                  30     30    100.0
    7859  Rusínska obroda na Slovensku                 450     450    100.0
    7863  Rusínska obroda na Slovensku                  80     80    100.0
    7864  Rusínska obroda na Slovensku                  70     70    100.0
    7865  Rusínska obroda na Slovensku                 400     400    100.0
    7866  Rusínska obroda na Slovensku                  90     90    100.0
    7867  Rusínska obroda na Slovensku                  90     90    100.0
    7869  Rusínska obroda na Slovensku                  70     70    100.0
    7870  Rusínska obroda na Slovensku                 150     150    100.0
    7872  Rusínska obroda na Slovensku                 200     200    100.0
    7887  Spolok rusínskych spisovateľov                 28     28    100.0
    7900  Česká spolok v Košiciach                    35     35    100.0
    7901  Česká spolok v Košiciach                    27     27    100.0
    7907  Fond rozvoja kultúry a vzdelávania, n.f.           200     200    100.0
    7908  Český spolok v L. Hrádku                    15     11    76.2
    7911  Český spolok v L. Hrádku                    39     29    74.4
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 7
                                              Strana 57
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                        v tis. Sk


    Čísla                          Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    7912  Pro Arte Danubií                    10     10    100.0
    7913  Pro Arte Danubií                    10     10    100.0
    7915  Pro Arte Danubií                    10     10    100.0
    7916  Pro Arte Danubií                    10     10    100.0
    7917  Pro Arte Danubií                    50     50    100.0
    7918  Pro Arte Danubií                    50     50    100.0
    7935  Zväz Rusínov-Ukrajincov                120     120    100.0
    7960  KOINONIA, n.f.                     20     20    100.0
    7966  Kultúrne zdruţenie Rómov               230     230    100.0
    7980  Veľké srdce - Baro jilo                100     100    100.0
    7990  Upre Roma Klenovec                  100     100    100.0
    8010  OV Csemadok Levice                  100     100    100.0
    8015  Zdruţenie občanov POSONIUM              200     200    100.0
    8030  ZO Csemadok Keť                    10     10    100.0
    8040  Pečať mesta Šahy, n.f.                 30     30    100.0
    8051  Chorvátsky kultúrny zväz               200     200    100.0
    8059  Deja vu - klub                     80     80    100.0
    8086  Spoločnosť R. Sobota a okolie             80     80    100.0
    8087  Karpatskonemecký spolok                160     160    100.0
    8103  Regionálno-divadelné zdruţenie             50     50    100.0
    8186  Zdruţenie Veľké Kapušany a okolie           60     60    100.0
    8187  ZO Csemadok Veľké Kapušany               70     70    100.0
    8260  MV Csemadok Bratislava                 15     15    100.0
    8264  Pro Tomášikovo - Tallós                20     20    100.0
    8279  Zväz skautov maďarskej národnosti           60     60    100.0
    8857  Karpatskonemecký spolok                110     110    100.0
        02 Periodická tlač
    42   Dobrovoľná poţiarna ochrana              60     60    100.0
    366   Karpatkonemecký spolok                850     850    100.0
    572   Zväz Rusov na Slovensku                523     523    100.0
    663   Poľský klub                      660     660    100.0
    696   Slovensko-český klub v SR              1,585    1,585    100.0
    910   Fórum inštitút pre výskum menšín           500     500    100.0
    979   Chorvátsky kultúrny zväz               428     428    100.0
    1288  Spolok ukrajinskýc spisovateľov            400     400    100.0
    1428  Zväz skautov maďarskej národnosti           150     150    100.0
    1459  Diákhálózat - Študentská sieť             10     10    100.0
    1652  Zväz Rusínov-Ukrajincov                600     600    100.0
    1653  Zväz Rusínov-Ukrajincov                300     300    100.0
    1658  Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Sl.     150     150    100.0
    1692  Gemer-malohontský muzeálny spolok           390     390    100.0
    1819  Inštitút PONT                     60     60    100.0
    1976  OV Csemadok Veľký Krtíš                300     300    100.0
    2093  Spoločnosť Pro Historia                60     60    100.0
    2312  Jókaiho nadácia                    60     60    100.0
    2419  IKeJA-KDJ                       182     182    100.0
    2538  Jekhetane - Spolu                  2,000    2,000    100.0
    6126  Pôvodný kultúrny zväz Bulharov            310     310    100.0
    7874  Rusín a Ľudové noviny                 50     50    100.0
    7876  Rusín a Ľudové noviny                 50     50    100.0
    7877  Rusín a Ľudové noviny                 550     550    100.0
    7851  Rusínska obroda na Slovensku             800     800    100.0
    7875  Svetový kongres Rusínov                281     281    100.0
    7943  Spoločnosť Atelier                  100     100    100.0
    8878  Občianske zdruţenie Ľuluďi               68     68    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 7
                                                  Strana 58
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                            v tis. Sk


    Čísla                            Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
       03 Neperiodická tlač
    339 Pro Urbe                            90      90    100.0
    360 Karpatskonemecký spolok                    20      20    100.0
    369 Karpatskonemecký spolok                    50      50    100.0
    821 Rusín a Ľudové noviny                     89      89    100.0
    822 Svetový kongres Rusínov                    50      50    100.0
    825 Rusín a Ľudové noviny                     96      96    100.0
    1009 Fórum inštitút pre výskum menšín               410      410    100.0
    1013 Fórum inštitút pre výskum menšín               140      140    100.0
    1014 Fórum inštitút pre výskum menšín               100      100    100.0
    1022 Fórum inštitút pre výskum menšín               400      400    100.0
    1034 Spoločnosť maďarských spisovateľov              80      80    100.0
    1036 OV Csemadok Dunajská Streda                 110      110    100.0
    1037 Spoločnosť maďarských spisovateľov              80      80    100.0
    1058 Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.            80      80    100.0
    1059 Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.            400      400    100.0
    1060 Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.            400      400    100.0
    1061 Kultúrny spolok ţidovských občanov Sl.            90      90    100.0
    1427 Zväz skautov maďarskej národnosti              120      120    100.0
    1537 Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi           80      80    100.0
    1655 Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Sl.        100      100    100.0
    1830 Gemer-malohontský muzeálny spolok               45      45    100.0
    1882 Gemer-malohontský muzeálny spolok              125      125    100.0
    2096 Zväz Rusínov-Ukrajincov                    60      60    100.0
    2493 Spolok rusínskych spisovateľov                80      80    100.0
    2513 Spolok rusínskych spisovateľov                72      72    100.0
    7303 Ţudro                            150      150    100.0
    7304 Centrum antropologických štúdií               200      200    100.0
    7888 Spolok rusínskych spisovateľov                64      64    100.0
    7846 Spolok ukrajinských spisovateľov               90      90    100.0
    7893 Minoritas                           90      90    100.0
    8856 Chorvátsky kultúrny zväz                   118      118    100.0
       04 Sochy a pamätné tabule
    1842 ZO Csemadok Šaľa                       15      15    100.0
    7939 Maďarský spoločenský dom                   15      15    100.0
       05 Kultúrna politika
    527 Zdruţenie maďarských hudobníkov                60       60    100.0
    711 ZO Csemadok Veľká Ida                     15       15    100.0
    824 Svetový kongras Rusínov                    60       60    100.0
    849 Fórum informačné centrum                  1,000     1,000    100.0

    889  Klub národnostných menšín a pamätná izba S. Máraiho     100      100    100.0

    890  Klub národnostných menšín a pamätná izba S. Máraiho     60       60    100.0
    899  OV Csemadok Roţňava                     110      110    100.0
    901  Fórum inštitút pre výskum menšín             1,000     1,000    100.0
    1003  ZO Csemadok R. Sobota                    31       31    100.0
    1108  Szevasz                           180      180    100.0
    1117  Rómska tlačová agentúra                   300      300    100.0
    1120  Rómska tlačová agentúra                  2,300     2,300    100.0
    1353  OZ Tradície a hodnoty                    20       20    100.0
    1395  Ľudia proti rasizmu                     100      100    100.0
    1405  ZO Csemadok Ladice                      45       45    100.0
    1446  Rimava.sk                          200      200    100.0
    1469  Mládeţ pre budúcnosť                    100      100    100.0
    1481  ZO Csemadok Obid, citarový súbor               50       50    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 7
                                                Strana 59
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                          v tis. Sk


    Čísla                            Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1518  OZ Rovás                         800     800    100.0
    1551  Spoločnosť F. Kempelena                  100     100    100.0
    1564  OZ Minority                        150     150    100.0
    1576  Pečať mesta Šahy, n.f.                   16     16    100.0
    1582  Pro media                         290     290    100.0
    1584  Pro media                         180     180    100.0
    1585  Pro media                         180      0     0.0
    1598  Gramma                           56     56    100.0
    1649  Spoločenstvo maďarskej mládeţe              200     200    100.0
    1650  Spoločenstvo maďarskej mládeţe               70     70    100.0
    1704  Občiansko-demokratická mládeţ               150     150    100.0
    1769  OV Csemadok Nitra                     100     100    100.0
    1845  ZO Csemadok Šaľa                      42     42    100.0
    6816  Zdruţenie Hedera                      60     60    100.0
    7678  Zdruţenie inteligencie Rusínov              150     150    100.0
    8032  Nadácia M. Šimečku                    250     250    100.0

   Podpoložka 642 002
       Schválený rozpočet 0                   13,140   13,140    100.0
       z toho:
       01 Živá kultúra
    385 Vzdelávací a kultúrnohistorický inštitút Dubník, n.o.     10     10    100.0
    702 Podzoborie, n.o.                       350     350    100.0
    761 Pro Juventa Minoritate, n.o.                1,200    1,200    100.0
    794 Ústav sv. Štefana, n.o.                    480     480    100.0
    805 Inštitút fotografického a filmového umenia, n.o.       600     600    100.0
       05 Kultúrna politika
       Inštitút pre rozvoj a zásobovanie národnostných
    758 kniţníc, n.o.                        8,000    8,000    100.0
    1069 Kulturport, n.o.                      2,500    2,500    100.0

   Podpoložka 642 014
       Schválený rozpočet 0                    284     284    100.0
       z toho:
       03 Neperiodická tlač
    7791 Ján Čiţmár                          100     100    100.0
    7327 Jozef Leikert                        120     120    100.0
    8835 Mgr. Július Paňko                       64     64    100.0

   Podpoložka 644 002
       Schválený rozpočet 30 000                43,065   42,745    99.3
       z toho:
       01 Živá kultúra
    811 Bumerang, s.r.o.                       500     500    100.0
    840 Bumerang, s.r.o.                        70     70    100.0
    1871 Bumerang, s.r.o.                      2,500    2,500    100.0
    8031 CULTUS, a.s.                         150     150    100.0
       02 Periodická tlač
    345 Petit Pres, a.s.                      2,400    2,400    100.0
    346 Petit Pres, a.s.                      1,050    1,050    100.0
    590 vydavateľstvo KT, s.r.o.                   800     800    100.0
    593 vydavateľstvo KT, s.r.o.                    70     70    100.0
    911 Lilium Aurum, s.r.o.                     570     570    100.0
    982 NAP Kiadó, s.r.o.                      1,800    1,800    100.0
    1146 Kalligram, s.r.o.                     1,300    1,300    100.0
    1189 Madách-Posonium, s.r.o.                   650     650    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                   Príloha č. 7
                                        Strana 60
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                  v tis. Sk


    Čísla                    Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka  rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1190  Madách-Posonium, s.r.o.          830    830    100.0
    1191  Madách-Posonium, s.r.o.          600    600    100.0
    1192  Madách-Posonium, s.r.o.         3,450   3,450    100.0
    1740  HERNÁD, s.r.o.               320    320    100.0
    2605  LOAR, s.r.o.               1,650   1,650    100.0
        03 Neperiodická tlač
    164   Region Poprad, s.r.o.           100     100    100.0
    597   Vydavateľstvo KT, s.r.o.          55     55    100.0
    598   Vydavateľstvo KT, s.r.o.          75     75    100.0
    599   Vydavateľstvo KT, s.r.o.          70     70    100.0
    600   Vydavateľstvo KT, s.r.o.          85     85    100.0
    601   Vydavateľstvo KT, s.r.o.         145     145    100.0
    917   LILIUM AURUM, s.r.o.           100     100    100.0
    920   LILIUM AURUM, s.r.o.           130     130    100.0
    922   NAP Kiadó, s.r.o.             110     110    100.0
    924   NAP Kiadó, s.r.o.             120     120    100.0
    929   NAP Kiadó, s.r.o.             140     140    100.0
    931   NAP Kiadó, s.r.o.             140     140    100.0
    932   NAP Kiadó, s.r.o.             180     180    100.0
    938   NAP Kiadó, s.r.o.             90     90    100.0
    939   NAP Kiadó, s.r.o.             80     80    100.0
    941   NAP Kiadó, s.r.o.             150     150    100.0
    954   NAP Kiadó, s.r.o.             90     90    100.0
    957   NAP Kiadó, s.r.o.             110     110    100.0
    959   NAP Kiadó, s.r.o.             80     80    100.0
    968   NAP Kiadó, s.r.o.             150     150    100.0
    973   NAP Kiadó, s.r.o.             70     70    100.0
    977   NAP Kiadó, s.r.o.             150     150    100.0
    981   NAP Kiadó, s.r.o.             80     80    100.0
    1012  LILIUM AURUM, s.r.o.           150     150    100.0
    1015  LILIUM AURUM, s.r.o.           140     140    100.0
    1016  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1017  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1024  LILIUM AURUM, s.r.o.           110     110    100.0
    1025  LILIUM AURUM, s.r.o.           160     160    100.0
    1027  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1029  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1035  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          99     99    100.0
    1038  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          84     84    100.0
    1041  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          99     99    100.0
    1043  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          115     115    100.0
    1045  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          127     127    100.0
    1047  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          155     155    100.0
    1049  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          95     95    100.0
    1051  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          155     155    100.0
    1053  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          95     95    100.0
    1062  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          98     98    100.0
    1063  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          101     101    100.0
    1064  LILIUM AURUM, s.r.o.           210     210    100.0
    1065  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          131     131    100.0
    1067  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          163     163    100.0
    1068  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          73     73    100.0
    1145  LILIUM AURUM, s.r.o.           100     100    100.0
    1147  KALLIGRAM, s.r.o.             120     120    100.0
    1149  KALLIGRAM, s.r.o.             210     210    100.0
    1150  KALLIGRAM, s.r.o.             210     210    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                   Príloha č. 7
                                        Strana 61
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                  v tis. Sk


    Čísla                    Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka  rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1151  KALLIGRAM, s.r.o.             120     120    100.0
    1152  KALLIGRAM, s.r.o.             120     120    100.0
    1153  KALLIGRAM, s.r.o.             110     110    100.0
    1154  KALLIGRAM, s.r.o.             130     130    100.0
    1155  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1156  KALLIGRAM, s.r.o.             110     110    100.0
    1157  KALLIGRAM, s.r.o.             100     100    100.0
    1158  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1159  KALLIGRAM, s.r.o.             80     80    100.0
    1160  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1161  KALLIGRAM, s.r.o.             190      0     0.0
    1162  KALLIGRAM, s.r.o.             160     160    100.0
    1163  KALLIGRAM, s.r.o.             180     180    100.0
    1164  KALLIGRAM, s.r.o.             180     180    100.0
    1165  KALLIGRAM, s.r.o.             160     160    100.0
    1166  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1167  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1168  KALLIGRAM, s.r.o.             150     150    100.0
    1169  KALLIGRAM, s.r.o.             90     90    100.0
    1170  KALLIGRAM, s.r.o.             140     140    100.0
    1171  KALLIGRAM, s.r.o.             140     140    100.0
    1172  KALLIGRAM, s.r.o.             180     180    100.0
    1173  KALLIGRAM, s.r.o.             190     190    100.0
    1174  KALLIGRAM, s.r.o.             140     140    100.0
    1175  KALLIGRAM, s.r.o.             130      0     0.0
    1176  KALLIGRAM, s.r.o.             120     120    100.0
    1177  KALLIGRAM, s.r.o.             70     70    100.0
    1178  KALLIGRAM, s.r.o.             110     110    100.0
    1179  KALLIGRAM, s.r.o.             90     90    100.0
    1180  KALLIGRAM, s.r.o.             130     130    100.0
    1181  KALLIGRAM, s.r.o.             160     160    100.0
    1182  KALLIGRAM, s.r.o.             160     160    100.0
    1184  KALLIGRAM, s.r.o.             60     60    100.0
    1193  LILIUM AURUM, s.r.o.           100     100    100.0
    1194  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1196  LILIUM AURUM, s.r.o.           130     130    100.0
    1197  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1198  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1201  LILIUM AURUM, s.r.o.           120     120    100.0
    1202  LILIUM AURUM, s.r.o.           160     160    100.0
    1203  LILIUM AURUM, s.r.o.           100     100    100.0
    1205  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1206  LILIUM AURUM, s.r.o.           110     110    100.0
    1207  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1208  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1212  LILIUM AURUM, s.r.o.            90     90    100.0
    1214  LILIUM AURUM, s.r.o.            50     50    100.0
    1216  LILIUM AURUM, s.r.o.           110     110    100.0
    1217  LILIUM AURUM, s.r.o.           240     240    100.0
    1870  HERNÁD, s.r.o.               40     40    100.0
    1878  HERNÁD, s.r.o.               40     40    100.0
    1922  HERNÁD, s.r.o.               40     40    100.0
    1954  HERNÁD, s.r.o.               40     40    100.0
    2913  SPN - Mladé letá, s.r.o.         300     300    100.0
    4347  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          60     60    100.0
    7948  MADÁCH-POSONIUM, s.r.o.          100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                  Príloha č. 7
                                       Strana 62
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                 v tis. Sk


    Čísla                   Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka  rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    7977 KALLIGRAM, s.r.o.             195     195    100.0
       05 Kultúrna politika
    605 JMK media&production,s.r.o.        300     300    100.0
    839 Bumerang, s.r.o.              250     250    100.0
    952 ATARAX, s.r.o.               290     290    100.0
    1204 Netkom,s.r.o.              5,000    5,000    100.0
    1531 Aska film production, s.r.o.       280     280    100.0
    1896 REGFILM, s.r.o.              210     210    100.0
    1897 REGFILM, s.r.o.              280     280    100.0
    1899 REGFILM, s.r.o.              210     210    100.0
    1901 REGFILM, s.r.o.              210     210    100.0
    1903 REGFILM, s.r.o.              270     270    100.0
    1904 REGFILM, s.r.o.              270     270    100.0
    1906 REGFILM, s.r.o.              270     270    100.0
    1907 REGFILM, s.r.o.              290     290    100.0
    1908 REGFILM, s.r.o.              270     270    100.0
    1909 REGFILM, s.r.o.              190     190    100.0
    1911 REGFILM, s.r.o.              270     270    100.0
    1912 REGFILM, s.r.o.              290     290    100.0
    2489 B+ Advertising, s.r.o.          150     150    100.0
    7976 Kalligram, s.r.o.             750     750    100.0
    8005 Madách-Posonium, s.r.o.          900     900    100.0
    8058 ATARAX, s.r.o.              180     180    100.0

   Podpoložka 644 003
       Schválený rozpočet 29 000       11,000   10,985    99.9
       z toho:
       01 Živá kultúra
    16 Gy. Lipcsey - ART MA             30     15    50.0
    337 Imrich Németh                200     200    100.0
    7072 C. Miklósi - Clara Design Studio      80     80    100.0
       02 Periodická tlač
    780 F. A. Balázs - AB ART            650     650    100.0
    2759 Ľ. Morovič - Vydavateľstvo Dunatáj     60     60    100.0
    2767 Ľ. Morovič - Vydavateľstvo Dunatáj     100     100    100.0
    5230 M. Kopaszová - L PRESS           300     300    100.0
       03 Neperiodická tlač
    608 PhDr. M. Macková - LUNA           130     130    100.0
    755 Gabriel Méry - RATIO            310     310    100.0
    757 Gabriel Méry - RATIO            240     240    100.0
    759 Gabriel Méry - RATIO            360     360    100.0
    760 Gabriel Méry - RATIO            480     480    100.0
    762 Gabriel Méry - RATIO            200     200    100.0
    763 Gabriel Méry - RATIO            300     300    100.0
    764 Gabriel Méry - RATIO            180     180    100.0
    765 Gabriel Méry - RATIO            480     480    100.0
    766 Gabriel Méry - RATIO            360     360    100.0
    768 Gabriel Méry - RATIO            160     160    100.0
    1209 Mgr. M. Harasztiová - MEDIAN        180     180    100.0
    1215 F. A. Balázs - AB ART           100     100    100.0
    1218 F. A. Balázs - AB ART           100     100    100.0
    1219 F. A. Balázs - AB ART           200     200    100.0
    1220 F. A. Balázs - AB ART           100     100    100.0
    1221 F. A. Balázs - AB ART           150     150    100.0
    1223 F. A. Balázs - AB ART           130     130    100.0
    1226 F. A. Balázs - AB ART            40     40    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                          Príloha č. 7
                                               Strana 63
Podprogram 08S02
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín                         v tis. Sk


    Čísla                           Upravený Skutočnosť    %
    zmlúv  Názov subjektu/položka/podpoložka         rozpočet k 31.12.2006  čerpania
    1228  F. A. Balázs - AB ART                  120     120    100.0
    1229  F. A. Balázs - AB ART                  110     110    100.0
    1231  F. A. Balázs - AB ART                  180     180    100.0
    1233  F. A. Balázs - AB ART                  110     110    100.0
    1235  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               40     40    100.0
    1239  F. A. Balázs - AB ART                  130     130    100.0
    1243  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               80     80    100.0
    1247  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               80     80    100.0
    1251  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               150     150    100.0
    1260  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               70     70    100.0
    3889  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               20     20    100.0
        05 Kultúrna politika
    506   Andor Buják                       170     170    100.0
    509   Ing. J. Kovács - KOJING                  60     60    100.0
    570   Z. Pék - MUSIC ART                   3,500    3,500    100.0
    1211  Mgr. M. Harasztiová - MEDIAN               110     110    100.0
    1225  PhDr. Z. Ardamica - Plectrum               80     80    100.0
    1486  I. Nagy - Bodva studio                  190     190    100.0
    1545  Bc. J. Karaffa - Visual fabrika             180     180    100.0

   Podpoložka 721 006
       Schválený rozpočet 0                   1,645    1,645    100.0
       z toho:
       04 Sochy a pamätné tabule
    341 Obec Radvaň n/D.                       240     240    100.0
    373 Obec Kráľová n/V.                       50     50    100.0
    467 Mesto Hurbanovo                       250     250    100.0
    621 Obec Moča                           50     50    100.0
    667 Obec Matúškovo                        15     15    100.0
    681 Mesto Sládkovičovo                      250     250    100.0
    785 Obec Virt                          250     250    100.0
    1587 Obec Okoč                          50     50    100.0
    1590 Mesto Veľký Meder                      200     200    100.0
    2257 Obec Dolný Štál                       240     240    100.0
    2900 Obec Marcelová                        50     50    100.0

   Podpoložka 722 001
       Schválený rozpočet 1 000                 1,605    1,605    100.0
       z toho:
       04 Sochy a pamätné tabule
    368 Karpatskonemecký spolok                   200     200    100.0
    392 OZ Mécs László                        250     250    100.0
    656 ALAP - o.z.                          50     50    100.0
    683 Spolok priateľov Rákócziho                  250     250    100.0
    690 Artcentrum Hurbanovo                     75     75    100.0
    1070 IN MINORITA                         150     150    100.0
    1087 Pro Selye Univerzitas, n.f.                 80     80    100.0
    1407 Gemer-malohontský muzeálny spolok              100     100    100.0
    6037 Naarden N. Zámky                      250     250    100.0
    8007 ZO Csemadok Fiľakovo                    200     200    100.0

   Popdpoložka 722 003
      Schvlálený rozpočet 0                    100     100    100.0
      z toho:
      04 Sochy a pamätné tabule
    688 Nezisková org. za kultúru a tradíciu Ţit. ostrova...     100     100    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 12
                                               Strana 64
Podprogram 08S02
08S0209 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva                       v tis Sk    Čísla                         Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka        rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

   Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 0                 2,910     2,910    100.0
       z toho:
       01 Živá kultúra
    2040 Jednota dôchodcov Slovenska               50      50    100.0
    2176 Zdruţenie na pomoc ľuďom s ment. post. v NZ       30      30    100.0
    2301 Nadácia Krajina harmónie                 90      90    100.0
    2392 Krtkovčatá                        49      49    100.0
    2396 Slovenský zväz zdr. post. Michalovce           50      50    100.0
    2416 Kresťanská liga ..                    50      50    100.0
    2661 ŠK TZP Hlohovec                     50      50    100.0
    2811 Nadácia M. Šimečku                    80      80    100.0
    3025 Zdruţenie na pomoc ľuď. s ment. postih. v SR      180      180    100.0
    3189 Únia nevidiacich a slabozrakých Sl.           97      97    100.0
    3192 Únia nevidiacich a slabozrakých Sl.           90      90    100.0
    3339 Zdruţenie na pomoc ľuď. s ment. postih. v SR      100      100    100.0
    3402 Oxymoron                        100      100    100.0
    3562 Arabeska                         50      50    100.0
    3582 ZO Slovenský zväz post. Čičarovce            180      180    100.0
    3711 EFFETA - str. sv. F. Saleského              30      30    100.0
    3806 EFFETA - str. sv. F. Saleského             385      385    100.0
    3808 TK Danube                        385      385    100.0
    3809 EFFETA - str. sv. F. Saleského              50      50    100.0
    3811 TK Danube                        60      60    100.0
    3814 TK Danube                        140      140    100.0
    3893 Delfín                          40      40    100.0
       02 Periodická tlač
    3892 Proti prúdu                       100      100    100.0
       03 Neperiodická tlač
    2980 Atlprenes                        350      350    100.0
    3894 Proti prúdu                       100      100    100.0
    7207 Echo - zdruţenie na pomoc ľuďom s ment. postih.     24      24    100.0

   Podpoložka 642 014
       Schválený rozpočet 0                  100      100    100.0
       z toho:
    2234 M. E. Trajterová                    100      100    100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                             Príloha č. 13
                                                   Strana 65
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                     v tis. Sk


     Čísla                          Upravený  Skutočnosť    %
     zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka         rozpočet  k 31.12.2006  čerpania

    Podpoložka 641 008
        Schválený rozpočet 0                   500      500    100.0
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     8144 Slov.poľnohospodárska univerzita v Nitre         200      200    100.0
     8146 Slov.poľnohospodárska univerzita v Nitre         300      300    100.0

    Podpoložka 641 009
        Schválený rozpočet 0                  6,972     6,955    99.8
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     52 Mesto Dubnica nad Váhom                  150      150    100.0
     58 Mesto Myjava                        450      450    100.0
     62 Mestské kultúrne stredisko v Leviciach           20      19     96.8
     274 Obec Kokava nad Rimavicou                 150      150    100.0
     288 Obec Štrba                         40      40    100.0
     294 Obec Dargov                         20      20    100.0
     396 Obec Dlhé Klčovo                      100      100    100.0
     997 Obec Plevník-Drienové                    20      20    100.0
     1442 Obec Dolná Súča                      50      50    100.0
     1900 Mesto Šaľa                        250      250    100.0
     2306 Miestne kultúrne stredisko Terchová            80      80    100.0
     2389 Obec Šuňava                        30      30    100.0
     2404 Obec Terchová                       450      450    100.0
     2566 Obec Zemplínske Hámre                   20      20    100.0
     2597 Mesto Levoča                       220      218     99.1
     2644 Obec Hrušov                        250      250    100.0
     2682 Mesto Šahy                         30      30    100.0
     2706 Mesto Giraltovce                      20      20    100.0
     2856 Mesto Lučenec                       80      76     95.4
     2932 Park kultúry a oddychu v Prešove              60      60    100.0
     2984 Mestské kultúrne stredisko Brezno             40      40    100.0
     3001 Obec Raslavice                       50      50    100.0
     3047 Obec Očová                         30      30    100.0
     3060 Obec Maňa                         20      11     55.0
     3186 Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín          180      180    100.0
     3410 Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota        110      110    100.0
     3426 Mesto Banská Štiavnica                   70      70    100.0
     3431 Mesto Detva                        828      828    100.0
     3496 Obec Krivany                        20      20    100.0
     3513 Mestské kultúrne stredisko Keţmarok            50      50    100.0
     3544 Mestské kultúrne stredisko Keţmarok            150      150    100.0
     3589 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves         130      130    100.0
     3592 Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves         130      130    100.0
     3651 Obec Liptovská Teplička                  20      20    100.0
     3689 Obec Predmier                       60      60    100.0
     3883 Obec Zuberec                       150      150    100.0
     3897 Obec Lackovce                       30      30    100.0
     3939 Mesto Bardejov                       20      20    100.0
     3942 Mesto Bardejov                       40      40    100.0
     5238 Mestské kultúrne stredisko Tlmače             20      20    100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                     Príloha č. 13
                                           Strana 66
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť             v tis. Sk


     7691 Obec Spišský Štiavnik                 20   20  100.0
        02 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
      23 Mestská časť Bratislava -Vajnory Bratislava       60  60  100.0
      67 Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou          30  30  100.0
      84 Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici        30  30  100.0
     109 Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši       80  80  100.0
     125 Obec Horná Lehota                    20  20  100.0
     135 Obec Hronsek                      20  20  100.0
     181 Obec Jakubany                      20  20  100.0
     798 Obec Dlhé Klčovo                    20  20  100.0
     1974 Obec Dolná Strehová                  20  20  100.0
     1979 Obec Lietava                      20  20  100.0
     2039 Mestské kultúrne stredisko Trstená           24  24  100.0
     2052 Mestské kultúrne stredisko Trstená           30  30  100.0
     2184 Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti          30  30  100.0
     2189 ZŚ Sídlisko II Vranov nad Topľou            20  20  100.0
     2316 Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza       30  30  100.0
     2521 Obec Pruské                      30  30  100.0
     2649 Obec Sedliská                     30  30  100.0
     2679 Miestne kultúrne stredisko Pliešovce          20  20  100.0
     2689 Obec Heľpa                       20  20  100.0
     2743 Obec Oščadnica                     20  20  100.0
     2839 Obec Rejdová                      20  20  100.0
     2884 Mestské kultúrne stred.Rimavská Sobota         20  20  100.0
     2948 Mestské kultúrne stred.Rimavská Sobota         20  20  100.0
     2953 Mestské kultúrne stred.Rimavská Sobota         20  20  100.0
     3002 Obec Beckov                      30  30  100.0
     3004 Obec Valaliky                     30  30  100.0
     3017 Mesto Lučenec                     20  20  100.0
     3174 Obec Pliešovce                     50  50  100.0
     3332 Obec Niţná                       20  20  100.0
     3394 Mestské kultúrne stredisko v Snine           40  40  100.0
     3406 Centrum voľného času                  20  20  100.0
     3419 Dom kultúry v Námestove                20  20  100.0
     3445 Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie      20  20  100.0
     3543 Obec Miloslavov                    50  50  100.0
     3575 Mestské divadlo Ţilina                 25  25  100.0
     3644 ZŠ Ul.s. Michala Levice                20  20  100.0
     3673 Mestské kultúrne stredisko Čadca            30  30  100.0
     3677 Obec Rumanová                     20  20  100.0
     3753 Obec Dobroč                      20  18  89.4
     3763 Obec Podbrezová                    20  20  100.0
     3775 Mesto Tisovec                     20  20  100.0
     3777 Mesto Tisovec                     20  20  100.0
     3779 Mesto Tisovec                     20  20  100.0
     3783 Mesto Tisovec                     20  20  100.0
     3852 Mesto Poltár                     100  100  100.0
     3864 Obec Čaklov                      20  20  100.0
     3899 Obec Lietavská Svinná-Bakov              30  30  100.0
     3909 Mesto Spišská Belá                   20  20  100.0
     3910 Mesto Moldava nad Bodvou                20  20  100.0
     3914 Mestské kultúrne stredisko Sabinov           20  20  100.0
     3925 Mesto Tvrdošín                     30  30  100.0
     3926 Mestské kultúrne stredisko Sobrance          20  20  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 13
                                                 Strana 67
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                   v tis. Sk


     3975  Obec Podbiel                          20   20  100.0
     5240  Obec Ľubotín                          20   20  100.0
     7808  Obec Bystrá                          40   40  100.0
     7810  Obec Ráztoka                          20   20  100.0
         03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
         umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     261  Mesto Banská Štiavnica                     90   90  100.0
     2271  Obec Topoľnica                         40   40  100.0
     2372  Obec Hnilčík                          40   40  100.0
     2522  Obec Pruské                          80   80  100.0
     3150  Mesto Senica                          50   50  100.0
     3381  Obec Pliešovce                         40   40  100.0
     3569  Obec Svinica                          40   40  100.0
     3857  Mesto Malacky                         100  100  100.0
     7005  Obec ŠTRBA                          200  200  100.0
     8053  Mesto Brezová pod Bradlom                   40   40  100.0
     8151  Obec Lubina                          65   65  100.0

    Podpoložka 641 010
        Schválený rozpočet 0                     7,895  7,830  99.2
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
      KI Košický samosprávny kraj
     2233 Zempílnske osvetové stredisko Michalovce             80   80  100.0
     2235 Zempílnske osvetové stredisko Michalovce             40   40  100.0
     2565 Krajské osvetové stredisko v Košiciach              80   80  100.0
     2867 Regionálne osvetové stredisko Trebišov              40   40  100.0
     2872 Regionálne osvetové stredisko Trebišov              80   80  100.0
     2875 Regionálne osvetové stredisko Trebišov              40   40  100.0
     3063 Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves             20   20  100.0
     3447 Gemerské osvetové stredisko, Roţňava               30   30  100.0
     3448 Gemerské osvetové stredisko, Roţňava               30   30  100.0
     3449 Gemerské osvetové stredisko, Roţňava               50   50  100.0
     3609 Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi         30   30  100.0
     TC Trenčiansky samosprávny kraj
     3704 Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza           25   25  100.0
     3705 Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza           20   20  100.0
     3706 Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza           40   40  100.0
     3707 Hornonitrianske osvetové stredisko Prievidza           40   40  100.0
     BC Banskobystrický samosprávny kraj
     2 125 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici      25   25  100.0
     2 126 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici      25   25  100.0
     2 128 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici      30   30  100.0
     2 144 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici     180   180  100.0
     2 145 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici      80   80  100.0
     2 147 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici     100   100  100.0
     2 148 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici     100   100  100.0
     2 149 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici      40   40  100.0
     2 460 Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rim.Sobota       80   80  100.0
     TA Trnavský samosprávny kraj
     245 Trnavské osvetové stredisko                   25   25  100.0
     3130 Ţitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda        70   70  100.0
     3238 Záhorské osvetové stredisko Senica                30   30  100.0
     3241 Záhorské osvetové stredisko Senica                40   40  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 13
                                             Strana 68
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť               v tis. Sk


     3244  Záhorské osvetové stredisko Senica           40   40  100.0
      ZI  Ţilinský samosprávny kraj
     2406  Turčianske osvetové strdisko v Martine         150  150  100.0
     2825  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš      40  40  100.0
     2826  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš      80  80  100.0
     2830  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš     280  280  100.0
     2832  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš      40  40  100.0
     2833  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš      70  70  100.0
     3483  Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne        20  20  100.0
     3484  Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne        40  40  100.0
     3578  Kysucké osvetové stredisko Čadca             40  40  100.0
     8314  Liptovské osvetové stredisko Liptovský Mikuláš     512  512  100.0
     PV   Prešovský samosprávny kraj
     389  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        50  50  100.0
     390  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        25  25  100.0
     415  Podtatranské osvetové stredisko             300  300  100.0
     417  Podtatranské osvetové stredisko             50  50  100.0
     420  Podtatranské osvetové stredisko             40  40  100.0
     918  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        30  30  100.0
     1 889  Podtatranské osvetové stredisko             50  50  100.0
     2 068  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        20  20  100.0
     2 071  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        150  150  100.0
     2 113  Podtatranské osvetové stredisko             160  160  100.0
     2 114  Podtatranské osvetové stredisko             60  60  100.0
     2 155  Šarišské osvetové stredisko v Prešove          220  220  99.8
     2 698  Ľubovnianske osvetové stredisko             29  29  100.0
     2 699  Ľubovnianske osvetové stredisko             25  25  100.0
     2 702  Ľubovnianske osvetové stredisko             60  60  100.0
     2 704  Ľubovnianske osvetové stredisko             30  30  100.0
     3 439  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        30  30  100.0
     3 440  Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom        30  30  100.0
     PV/2  Prešovský samosprávny kraj
     3586  Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou  30   30  100.0
         02 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
     TA   Trnavský samosprávny kraj
     243  Trnavské osvetové stredisko Trnava           20   20  100.0
     244  Trnavské osvetové stredisko Trnava           20   20  100.0
     246  Trnavské osvetové stredisko Trnava           50   50  100.0
     247  Trnavské osvetové stredisko Trnava           40   40  100.0
     248  Trnavské osvetové stredisko Trnava           50   50  100.0
     249  Trnavské osvetové stredisko Trnava           20   20  100.0
     256  Trnavské osvetové stredisko Trnava           40   40  100.0
     3,100  Galantské osvetové stredisko Galanta          25   25  100.0
     3,105  Galantské osvetové stredisko Galanta          20   20  100.0
     3,110  Galantské osvetové stredisko Galanta          20   20  100.0
     3,120  Galantské osvetové stredisko Galanta          20   20  100.0
     3,135  Ţitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda    30   30  100.0
     3,136  Ţitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda    20   20  100.0
     3,143  Ţitnoostrovské osvetové stredisko Dunajská Streda    20   20  100.0
     BC   Banskobystrický samosprávny kraj
     26   Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        20   20  100.0
     115  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        20   20  100.0
     118  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        20   20  100.0
     2,136  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici  20   20  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                      Príloha č. 13
                                            Strana 69
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť              v tis. Sk


     2,138  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici  40  40  100.0
     2,143  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici  30  30  100.0
     2,211  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        20  20  100.0
     2,212  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        30  30  100.0
     2,214  Novohradské osvetové stredisko v Lučenci        30  30  100.0
         Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     2,449  Rimavskej Sobote                    20  17  83.3
         Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     2,461  Rimavskej Sobote                    40  23  58.2
         Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     2,467  Rimavskej Sobote                    20  20  100.0
         Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     2,469  Rimavskej Sobote                    20  20  100.0
         Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     2,497  Rimavskej Sobote                    35  33  93.6

     2,783 Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici   20  20  100.0
        Gemersko-malohontské osvetové stredisko      v
     3,109 Rimavskej Sobote                     20  20  100.0
     3,341 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        45  45  100.0
     3,342 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        20  20  100.0
     3,344 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        20  20  100.0
     3,345 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        20  20  100.0
     3,346 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        30  30  100.0
     3,347 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        40  40  100.0
     3,348 Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene        20  20  100.0
     3,828 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      25  25  100.0
     3,831 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      20  20  100.0
     3,837 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      40  40  100.0
     3,842 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      20  20  100.0
     3,844 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      30  30  100.0
     3,846 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      20  20  100.0
     3,847 Pohronské osvetové stredisko v Ţiari nad Hronom      20  20  100.0
      ZI Ţilinský samosprávny kraj
     2,196 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          20  20  100.0
     2,198 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          30  30  100.0
     2,206 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          27  27  100.0
     2,207 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          45  45  100.0
     2,208 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          49  49  100.0
     2,374 Povaţské múzeum v Ţiline                 30  30  100.0
     2,777 Kysucké múzeum v Čadci                  20  20  100.0
     2,778 Kysucké múzeum v Čadci                  22  22  100.0
     3,035 Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši    20  20  100.0
     3,040 Liptovské osvetové stredisko v Liptovskom Mikuláši    30  30  100.0
     3,064 Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši    20  20  100.0
     3,580 Kysucké osvetové stredisko Čadca             20  20  100.0
     3,581 Kysucké osvetové stredisko Čadca             30  30  100.0
     3,583 Kysucké osvetové stredisko Čadca             30  30  100.0
     3,667 Turčianske osvetové stredisko v Martine          20  20  100.0
     3,710 Regionálne osvetové stredisko v Ţiline          54  54  100.0
     3,731 Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne        20  20  100.0
     3,732 Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne        40  40  100.0
     3,733 Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne        40  40  100.0
     7,789 Turčianska galéria Martin                 50  50  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                   Príloha č. 13
                                         Strana 70
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť           v tis. Sk


      NI  Nitriansky samosprávny kraj
     2,819  Krajské osvetové stredisko v Nitre        20  20  100.0
     2,821  Krajské osvetové stredisko v Nitre        20  20  100.0
     2,822  Krajské osvetové stredisko v Nitre        25  25  100.0
     2,986  Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch    25  25  100.0
     2,995  Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch    20  20  100.0
     3,070  Krajské osvetové stredisko v Nitre        40  40  100.0
     3,072  Krajské osvetové stredisko v Nitre        40  40  100.0
     4,047  Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch    25  25  100.0
     TC   Trenčiansky samosprávny kraj
     2,379  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   40  40  100.0
     2,381  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   40  40  100.0
     2,382  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   20  20  100.0
     2,387  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   20  20  100.0
     2,552  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   40  40  100.0
     2,553  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   40  40  100.0
     2,559  Povaţské osvetové stredisko Povaţská Bystrica   28  28  100.0
     2,665  Trenčianske osvetové stredisko Trenčín      30  30  100.0
     2,670  Trenčianske osvetové stredisko Trenčín      30  30  100.0
     2,671  Trenčianske osvetové stredisko Trenčín      30  30  100.0
     2,673  Trenčianske osvetové stredisko Trenčín      25  25  100.0
     3,048  Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi  20  20  100.0
     3,051  Hornonitrianske osvetové stredisko v Prievidzi  20  20  100.0
     BC   Bratislavský samosprávny kraj
     3,367  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     30  30  100.0
     3,368  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     25  25  100.0
     3,369  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     30  30  100.0
     3,371  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     25  25  100.0
     3,372  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     40  40  100.0
     3,373  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     30  30  100.0
     3,374  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     40  40  100.0
     3,375  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     30  30  100.0
     3,376  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     30  30  100.0
     3,377  Malokarpatské osvetové stredisko v Modre     25  25  100.0
     KI   Košický samosprávny kraj
     2,228  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce     20  20  100.0
     2,606  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      40  40  100.0
     2,607  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      20  20  100.0
     2,608  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      40  40  100.0
     2,611  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      35  35  100.0
     2,616  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      20  20  100.0
     2,617  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      30  30  100.0
     2,622  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      29  29  100.0
     2,717  Krajské osvetové stredisko v Košiciach      20  20  100.0
     3,594  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  20  13  64.4
     3,597  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  20  20  100.0
     3,604  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  20  20  100.0
     3,606  Gemerské osvetové stredisko            20  20  100.0
     3,612  Gemerské osvetové stredisko            25  25  100.0
     3,617  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  40  40  100.0
     3,619  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  20  10  51.2
     3,622  Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  30  23  76.2
     3,646  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce     20  20  100.0
     3,735  Zemplínske osvetové stredisko Michalovce     25  25  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 13
                                                  Strana 71
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                    v tis. Sk


     3,953 Banícke múzeum v Roţňave                     50   50  100.0
     PV  Prešovský samosprávny kraj
     77  Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku           50   50  100.0
     257 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku           20   20  100.0
     1,890 Podtatranské osvetové strediskoi v Poprade            20   20  100.0
     2,009 Hornošarišské osvetové stredisko                 40   40  100.0
     2,011 Hornošarišské osvetové stredisko                 30   30  100.0
     2,161 Šarišské osvetové stredisko v Prešove               20   14   69.5
     2,166 Šarišské osvetové stredisko v Prešove               30   23   77.2
     2,168 Šarišské osvetové stredisko v Prešove               20   20  100.0
     2,169 Šarišské osvetové stredisko v Prešove               40   40   99.8
     2,349 Ľubovnianske osvetové stredisko                  30   30  100.0
     2,352 Ľubovnianske osvetové stredisko                  20   20  100.0
     2,356 Ľubovnianske osvetové stredisko                  20   20  100.0
     3,685 Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku           30   30  100.0
     PV/2 Prešovský samosprávny kraj
        Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad
     3,887 Topľou                              40   35   86.8
        03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
        umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     TA Trnavský samosprávny kraj
     3144 Ţitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede        40   40  100.0
     BL Bratislavský samosprávny kraj
     3694 Malokarpatské múzeum v Pezinku                   40   40  100.0

    Podpoložka 642 001
        Schválený rozpočet 0                      3,523  3,523  100.0
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     330 Dom Matice slovenskej v Šuranoch                  200   200  100.0
     530 Folklórny súbor Jánošík-Svit                    50   50  100.0
     736 OZ Seniorklub Druţba Trenčín                    150   150  100.0
     1880 EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC                   60   60  100.0
        Záujmové zdruţenie speváckych zborov OZVENA,
     1933 Vranov nad Topľou                         50   50  100.0
     1977 Slovenské stredisko AITA/IATA Bratislava             245   245  100.0
     2116 Folklórne občianske zdruţ.Javorie Korytárky            30   30  100.0
     2118 Folklórne občianske zdruţ.Javorie Korytárky            30   30  100.0
     2119 Folklórne občianske zdruţ.Javorie Korytárky            20   20  100.0
     2133 Dom Matice slovenskej v Snine                   30   30  100.0
     2171 Mikroregión Východný Hont, o.z. Sucháň               30   30  100.0
     2520 OZ Mikroregión Zdroje Bielych Karpát Pruské            50   50  100.0
     2589 Stredosl.národopisné zdruţ.Banská Bystrica            150   150  100.0
     2812 Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach            40   40  100.0
     2836 Skupina hist.šermu Corvus Arma Bratislava             40   40  100.0
     2896 HONZLUK Chrenovec-Brusno                      60   60  100.0
     2916 Svetové zdruţenie Slovákov v zahraničí Bratis.           80   80  100.0
     2991 Kultúrne centrum Dlhé Hony Trenčín                 80   80  100.0
     3069 Občianske zdruţenie Cantilena Senica                50   50  100.0
     3179 Zdruţ.dychov.hudieb Slovenska Bratislava              50   50  100.0
     3437 Natalis Prometheus Michalovce                   60   60  100.0
        Ozveny spod Kráľovej hole - Zdruţenie na ochranu a
     3724 šírenie NÁRODNEJ KULTÚRY A ŠPORTU Telgárt             20   20  100.0
     3739 Rada pre neprof.divadlo na Slov. Tlmače              80   80  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                         Príloha č. 13
                                               Strana 72
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                 v tis. Sk


     7811 Albatros plus Bratislava                    20  20  100.0
        02 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
      80 Divadelné zdruţenie Partizánske                 20  20  100.0
     148 Divadelný súbor Jána Chalúpku mesta Brezno           20  20  100.0
     158 Folklórny súbor KOKAVAN                     20  20  100.0
        Zdruţenie na podporu Detského folklórneho súboru
     1439 RADOSŤ v Trenčíne                       20  20  100.0
     1746 Folklórny súbor Breţinky                    20  20  100.0
     2105 Odborové zdruţenie ţelezničiarov Zvolen            50  50  100.0
     2111 Folklórny súbor Jánošík Partizánske              20  20  100.0
     2159 Folklórny súbor Vihorlat Snina                 20  20  100.0
     2180 Folklórne zdruţenie KARPATY, Bratislava            20  20  100.0
     2299 OZ HÁJENKA Bratislava                     20  20  100.0
     2314 Občianske zdruţenie Divadlo, Prievidza             20  20  100.0
        Dedičstvo-občianske zdruţenie pre zachovanie,
     2393 zveľaďovanie a šírenie kultúrnych hodnôt regiónu        25  25  100.0
     2508 Folklórny súbor JAVORĆEK Bratislava              40  40  100.0
        Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry
     2530 Slovenska Bratislava                      20  20  100.0
     2687 Dedinská únia heľpianskych aktivistov,o.z. Heľpa        20  20  100.0
     2918 VESNA                             30  30  100.0
     3076 Miestny odbor Matice slovenskej Maňa              20  20  100.0
     3080 Spoločnosť Ladislava Novomestského               20  20  100.0
     3082 Spoločnosť Ladislava Novomestského               40  40  100.0
     3182 Zdruţenie dychových hudieb Slovenska              20  20  100.0
     3318 Občianske zdruţ.Slávik Slovenska Bratislava          120  120  100.0
     3357 Zdruţenie priateľov bábkového súboru KUK            20  20  100.0
     3425 Dragúni                            30  30  100.0
     3435 Dom Matice slovenskej v Michalovciach             20  20  100.0
     3436 Dom Matice slovenskej v Michalovciach             30  30  100.0
     3472 Východoslovenské folklórne zdruţenie              50  50  100.0
     3509 Klub Rysy Poprad-Vysoké Tatry                 25  25  100.0
     3539 Detský folklórny súbor Prvosienka               25  25  100.0
     3559 Košické folklórne štúdio                    20  20  100.0
     3591 Folklórny súbor Vranovčan                   20  20  100.0
     3690 LampART                            30  30  100.0
     3715 Folklórny súbor Mostár                     30  30  100.0
     3749 Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensko         30  30  100.0
     3798 Občianske zdruţenie GONG                    40  40  100.0
     3876 Priatelia starého divadla v Nitre               30  30  100.0
     3905 Košické folklórne štúdio                   100  100  100.0
     3931 DFS Jánošík                          20  20  100.0
     3943 Hviezda Medzibodroţia                     28  28  100.0
     5459 Folklórny súbor LIPTOV                     20  20  100.0
     7809 Zdruţenie nezávislých expertov                 40  40  100.0
        03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
        umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     1098 Kultúrne centrum Sihoť                     50  50  100.0
     3223 Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen              40  40  100.0
     7712 Folklórny súbor Liptov                     80  80  100.0
     2378 Záujmové zdruţ.FS Vršatec Dubnica n.Váhom           20  20  100.0
     3356 Mierstny odbor MS v Banskej Bystrici              40  40  100.0
     278 Prebudená pieseň-zdruţenie Bratislava              40  40  100.0
     659 Folklórny súbor Jánošík - Svit                 40  40  100.0
MInisterstvo kultúry Slovenskej republiky                          Príloha č. 13
                                                Strana 73
Podprogram 08S02
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť                  v tis. Sk


     7566 Slovenský zväz vodného póla Bratislava             60   60  100.0
     3501 Dom Matice slovenskej v Michalovciach              60   60  100.0
     3175 Folklórne zdruţenie Očovan, Očová                45   45  100.0
        Bernolákova spoločnosť národného obrodenia a
     3159 porozumenia, Bratislava                     40   40  100.0
     3352 Slovenské centrum pre tradičnú kultúru Bratislava        80   80  100.0
     3354 Slovenské centrum pre tradičnú kultúru Bratislava        40   40  100.0

    Podpoložka 642 002
        Schválený rozpočet 0                      80   80  100.0
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     155 ART P CENTRUM,n.o. umelecká agentúra Partizánske         50   50  100.0
     176 ART P CENTRUM,n.o. umelecká agentúra Partizánske         30   30  100.0

    Podpoložka 642 014
        Schválený rozpočet 0                      75   75  100.0
        z toho:
        02 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
     2054 Helena Zahradníková                       25   25  100.0
        03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
        umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     3541 Bohuslav Ţitňan                         50   50  100.0

    Podpoložka 644 002
        Schválený rozpočet 0                      780  780  100.0
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     2906 3 art, s.r.o. Bratislava                     100  100  100.0
     3552 Kultobin s.r.o. Košice                      200  200  100.0
     4020 Kultobin s.r.o. Košice                      400  400  100.0
        03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
        umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     3827 Q-SOLID, s.r.o. Bratislava                    80   80  100.0

    Podpoložka 644 003
        Schválený rozpočet 0                     200   200  100.0
        z toho:
        01 Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba
     3015 Milan Kolena Bratislava                     80   80  100.0
        02 Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity
     3317 PhDr. Jana Pitková-J.P.ART-umelecká agentúra Prešov       40   40  100.0
        03 Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej
        umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti
     3647 Štefan Kocák Čaklov                       80   80  100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                           Príloha č. 11
                                                 Strana 74
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                          v tis. Sk

    Čísla                           Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet  k 31.12.2006  čerpania


    Podpoložka 641 009
       Schválený rozpočet 0                  36,848    36,827    99.9
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       1 136 poloţiek                      2,152    2,152    100.0
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       116 poloţiek                        336     336    100.0
       02 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám
       82 poloţiek                         40      40   100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    684 Obec Medzibrod                         19      19   100.0
    750 Mesto Hurbanovo                        211     211    100.0
    756 MESTO PRIEVIDZA                        245     245    100.0
    770 Mesto Keţmarok                        750     750    100.0
    797 Mesto Bardejov                        879     879    100.0
    807 Mesto Sliač                          40      40    99.8
    867 Mesto Gbely                          100     100    100.0
    880 Obec Belá                           19      19   100.0
    898 Mesto Revúca                         505     505    100.0
    900 Mesto Modra                          161     161    100.0
    906 Mesto Stropkov                        135     135    100.0
    920 Obec Pukanec                          19      19   100.0
    965 Mesto Krupina                         309     309    100.0
    984 Mesto Stará Turá                       247     247    100.0
    987 Mesto Piešťany, Mestský úrad                 548     548    100.0
    1009 Mesto Bojnice                        126     126    100.0
    1042 Mesto Sereď                         363     363    100.0
    1047 Mesto Vrútky                         157     157    100.0
    1052 Obec Hrnčiarovce nad Parnou                  13      13   100.0
    1088 Mesto Partizánske                      125     125    100.0
    1152 Mestský úrad v Lučenci                    734     734    100.0
    1174 Mesto Ţarnovica, Mestský úrad                154     154    100.0
    1226 Obec Kokava nad Rimavicou                   37      37   100.0
    1227 Obec Šoporňa                         51      51   100.0
    1269 Mesto Galanta                        312     312    100.0
    1306 Mesto Rajec                          5      5   100.0
    1330 Obec Kanianka                         45      45   100.0
    1335 Obec Vyhne                           6      6   100.0
    1347 Mesto Nováky                         104     104    100.0
    1370 Obec Tekovské Luţany                     60      60   100.0
    1393 Mesto Tornaľa                        220     220    100.0
    1419 Mesto Bytča                          10      10   100.0
    1421 Mesto Zlaté Moravce                     529     529    100.0
    1423 Obec Kúty                           48      48   100.0
    1429 Obec Valaská Belá                       30      30   100.0
    1431 Mesto Ţilina                         673     673    100.0
    1516 Mesto Turzovka                        269     269    100.0
    1571 Obec Terchová                         48      48   100.0
    1577 Obec Novoť                          51      51   100.0
    1670 Mesto Detva                         188     188    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                       Príloha č. 11
                                             Strana 75
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                      v tis. Sk

    Čísla                       Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka      rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
    1672 Obec Bajerovce                   3       3    100.0
    1708 Obec Gajary                    67       67    100.0
    1743 Obec Brodské                    33       33    100.0
    1755 Mesto Roţňava                   580      579    99.9
    1757 Obec Halič                     52       52    100.0
    1759 Mesto Spišská Stará Ves              80       80    100.0
    1773 Mesto Senec                    255      255    100.0
    1774 Obec Dvory nad Ţitavou               10       10    100.0
    1805 Obecný úrad, Čaňa                 69       69    100.0
    1806 Mesto Sečovce                   135      135    100.0
    1809 Mesto Sabinov                   555      555    100.0
    1864 Mestský úrad, Spišské Podhradie          125      125    100.0
    1866 Mesto Malacky                   132      132    100.0
    1882 Obec Selice                    19       19    100.0
    1891 Mesto-Mestský úrad Liptovský Mikuláš      1,064     1,064    100.0
    1921 Obec Beluša                    80       80    100.0
    1947 Mesto Ilava                     1       1    100.0
    1959 Mesto Sládkovičovo                 29       29    100.0
    1972 Mesto Dunajská Streda               659      659    100.0
    1976 Obec Závod                     43       43    100.0
    1985 Obec Zemianske Kostoľany              97       97    100.0
    2016 Mesto Topoľčany                  679      679    100.0
    2035 Mestský úrad, Hnúšťa               186      185    99.4
    2041 Mesto Brezová pod Bradlom             14       14    100.0
    2042 Mestská časť Bratislava-Petrţalka         90       90    100.0
    2078 Mesto Liptovský Hrádok              319      319    100.0
    2080 Mesto Levice - Mestský úrad Levice        395      395    100.0
    2106 Obec Skalité                    49       49    100.0
    2118 Mesto Ţiar nad Hronom               400      400    100.0
    2153 Mesto Hriňová                   119      119    100.0
    2173 Mesto Giraltovce                  37       37    100.0
    2175 Obec Medveďov                   48       48    100.0
    2177 Obec Rudinská                   42       42    100.0
    2201 Obec Margecany                  158      158    100.0
    2204 Mesto Námestovo                  598      598    100.0
    2205 Mesto Vranov nad Topľou             1,139     1,139    100.0
    2209 Mesto Šurany                   171      171    100.0
    2210 Obec Rabča - kino ORAVA              123      123    100.0
    2228 Mesto Humenné                  1,051     1,051    100.0
    2230 Obec Očová                     35       35    100.0
    2244 Obec Ladce                     33       33    100.0
    2247 Miestne kultúrne stredisko - obec Zázrivá     39       39    100.0
    2272 Obec Kriváň                     9       9    100.0
    2273 Obecný úrad, Sokolovce               13       13    100.0
    2274 Obecný úrad, Hliník nad Hronom           3       3    100.0
    2281 Mesto Tlmače                    9       9    100.0
    2282 Mestský úrad, Banská Štiavnica          116      116    100.0
    2291 Mesto Veľké Kapušany               104      104    100.0
    2292 Mesto Trstená                   363      363    100.0
    2294 Mesto Snina                    331      331    100.0
    2303 Mesto Nová Dubnica                 87       87    100.0
    2312 Mesto SOBRANCE                 1,080     1,080    100.0
    2328 Mesto Kysucké Nové Mesto             335      335    100.0
    2343 Mesto Šamorín                   235      235    100.0
    2346 Mestský úrad Tisovec                98       98    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                        Príloha č. 11
                                              Strana 76
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                       v tis. Sk

    Čísla                        Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka       rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
    2359 Obec Heľpa                      10       10    100.0
    2376 Mesto Nové Mesto nad Váhom              345      345    100.0
    2389 Mesto Tvrdošín                    209      209    100.0
    2391 Mesto Hlohovec                    27       27    100.0
    2392 Mesto Čadca                     969      969    100.0
    2397 Mesto Štúrovo                    220      220    100.0
    2412 Obec Oravské Veselé                  70       70    100.0
    2431 Mesto Medzilaborce                  174      174    100.0
    2435 Obec Svodín - Kniţnica                 5       5    100.0
    2440 Mesto Senica                     516      516    100.0
    2444 Obec Mútne                      36       36    100.0
    2445 Mesto Šahy                      91       91    100.0
    2446 Mesto Nová Baňa                    77       77    100.0
    2454 Obec Makov                      39       39    100.0
    2459 Mesto Nové Zámky                   648      648    100.0
    2480 Mesto Komárno                    181      181    100.0
    2482 Mesto Svidník                    338      338    100.0
    2484 Mesto Veľký Meder                  290      290    100.0
    2485 Mesto Levoča                     391      391    100.0
    2500 Mesto Šaľa                      422      422    100.0
    2514 Obec Borský Mikuláš                  73       73    100.0
    2519 Obec Duplín                      1       1    100.0
    2527 Obec Lendak                      76       76    100.0
    2528 Mesto Handlová                    181      181    100.0
    2533 Mesto Poprad                     867      867    100.0
    2534 Mestský úrad Martin                  63       63    100.0
    2535 Obec Prakovce                     30       30    100.0
    2536 Mesto Kráľovský Chlmec                169      169    100.0
    2538 Obec Pliešovce                     8       8    100.0
    2539 Obec Veľké Úľany                   51       51    100.0
    2540 Mesto Dubnica nad Váhom               345      345    100.0
    2543 Mesto Turčianske Teplice               140      140    100.0
    2555 Mesto Kolárovo                    247      247    100.0
    2558 Obec Zákamenné                    94       94    100.0
    2559 Obec Zvolenská Slatina                39       39    100.0
    2563 Mesto Spišská Nová Ves               1,102     1,102    100.0
    2571 Mesto Svit                       8       8    100.0
    2577 Obec Gemerská Poloma                 21       21    100.0
    2578 Mesto Spišská Belá                  150      150    100.0
    2580 Mesto Prešov                     41       41    100.0
    2581 Mesto Myjava                     293      293    100.0
    2590 Mesto Trebišov                    309      309    100.0
    2593 Mesto Ţeliezovce                   76       76    100.0
    2597 Obec Gabčíkovo                    54       54    100.0
    2600 Mesto Stará Ľubovňa                 337      337    100.0
    2604 Mesto Vráble                     69       69    100.0
    2605 Mesto Trnava                     270      270    100.0
    2607 Obec Hranovnica                    36       36    100.0
    2608 Obec Stará Bystrica                  91       91    100.0
    2611 Obec Zuberec                     41       41    100.0
    2612 Mesto Poltár, Mestský úrad              96       96    100.0
    2613 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava     137      137    100.0
    2614 Mesto Bánovce nad Bebravou              375      375    100.0
    2615 Mesto Holíč                     242      242    100.0
    2616 Mesto Rimavská Sobota                739      739    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 11
                                                  Strana 77
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                           v tis. Sk

    Čísla                           Upravený   Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet   k 31.12.2006  čerpania
    2617 Obec Veľké Leváre                      29      29    100.0
    2619 Obecný úrad Klenovec                     22      22    100.0
    2621 Mesto Povaţská Bystrica                   563      563    100.0
    2622 Obec Močenok                         15      15    100.0
    2627 Mesto - Kino Lipa Krásno nad Kysucou             65      65    100.0
    2633 Obec Dohňany                         10      10    100.0
    2638 Mesto Dolný Kubín                      536      536    100.0
       Spolu                          36,829    36,827    100.0
       Nerozdelené                         19       0      x

    Podpoložka 641 010
       Schválený rozpočet 0                  16,064    16,056    99.9
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       3 poloţky                          584     584    100.0
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       4 poloţky                          682     682    100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    2275 Bratislavský samosprávny kraj                510     510    100.0
    2286 Banskobystrický samosprávny kraj              3,847    3,847    100.0
    2347 Trnavský samosprávny kraj                  981     981    100.0
    2348 Nitriansky samosprávny kraj                 345     345    100.0
    2516 Ţilinský samosprávny kraj                 4,875    4,875    100.0
    2579 Košický samosprávny kraj                  2,353    2,353    100.0
    2594 Prešovský samosprávny kraj                 1,880    1,880    100.0
       Nerozdelené                          8      0      x

    Podpoložka 642 001
       Schválený rozpočet 0                  11,644    11,644    100.0
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       6 poloţiek                          4      4    100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    681 AKORDEÓNOVÝ ORCHESTER TOCCATA                127     127    100.0
    881 Základná organizácia pri Dome kultúry odborov        548     548    100.0
    883 LETart production                     4,461    4,461    100.0
    895 Občianske zdruţenie Divadlo Maska             2,738    2,738    100.0
    1079 Občianske zdruţenie Finestrina                93      93    100.0
    1358 Detské kočovné divadlo DRaK                2,462    2,462    100.0
    1638 LampART o. z.                        139     139    100.0
    1647 Kultúrne centrum AKTIVITY, o. z.               5      5    100.0
    1735 Zdruţenie BABADLO - bábkové divadlo             49      49    100.0
    1775 Košické folklórne štúdio                  177     177    100.0
       Komorný folklórny súbor SZOTTES Kamara
    1962 Néptáncegyuttes                       22      22    100.0
    2033 Truc sphéruque                        2      2    100.0
    2194 Arx Paris                          18      18    100.0
    2458 Centrum folklórnych aktivít SLOVEN              59      59    100.0
    2471 Tanečný klub GRIMMY                     50      50    100.0
    2491 Občianske zdruţenie Animecrew                33      33    100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 11
                                                  Strana 78
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                           v tis. Sk

    Čísla                           Upravený   Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet   k 31.12.2006  čerpania
    2502 TEÁTRUM                           38      38    100.0
    2561 Trenčianska nadácia                     29      29    100.0
    2567 Patria - umelecký spolok                   94      94    100.0
    2573 Ipeľské kultúrne a turistické zdruţenie           96      96    100.0
    2586 Zdruţenie Hedera                       53      53    100.0
    2598 OZ BONA FIDE, IC Culture Train                51      51    100.0
    2624 Detský folklórny súbor Slniečko               192      192    100.0
    2629 Divadlo a.ha                         23      23    100.0
    2635 Tanečný klub Tília Odeva                   81      81    100.0

    Podpoložka 642 002
       Schválený rozpočet 50 000                  1      1    62.5
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       1 poloţka                          1      1    100.0

    Podpoložka 642 007
       Schválený rozpočet 0                    237     237    100.0
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       25 poloţiek                        192     192    99.8
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       1 poloţka                          42      42   101.1
       02 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám
       5 poloţiek                          3      3    90.2

    Podpoložka 642 009
       Schválený rozpočet 0                    710     710    100.0
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       14 poloţiek                         21      21    100.0
       02 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ku kultúrnym hodnotám
       4 poloţky                          6      6    100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    1076 Dom kultúry Púchov                     489     489    100.0
    2235 Dom kultúry - kino Klub                   180     180    100.0
    2347 Turisticko-informačná kancelária horná Nitra         13      13    100.0

    Podpoložka 642 014
       Schválený rozpočet 0                     7      7    95.5
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       2 poloţky                           1      1   100.0
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       1 poloţka                           6      6   100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 11
                                                  Strana 79
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                           v tis. Sk

    Čísla                          Upravený    Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka          rozpočet    k 31.12.2006  čerpania
    Podpoložka 644 001
       Schválený rozpočet 50 000                   0       0       x

    Podpoložka 644 002
       Schválený rozpočet 0                  24,382    24,382    100.0
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       10 poloţiek                         12      12   100.0
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       1 poloţka                          20      20   100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    632 Kultúrny dom Andreja Hlinsku a. s. Ruţomberok        1,118    1,118    100.0
    633 Umelecká agentúra MITU, s.r.o.                308     308    100.0
    835 CULTUS RUŢINOV, a.s.                      61      61   100.0
    1171 Art Beat s.r.o.                        8      8   100.0
    1988 TATRA FILM spol. s r.o. - Kino Capitol KOŠICE       9,111    9,111    100.0
    2002 Bioscop Bratislava s.r.o., Filmový klub Mladosť       107     107    100.0
    2053 Dom odborov Strojár, s.r.o.                 295     295    100.0
    2227 Prvá pltnícka a raftingová spoločnosť s.r.o.         162     162    100.0
    2245 Televízia Turiec s.r.o. - kino MOSKVA            772     772    100.0
       AMFIKO - Letné kino Martin, Prevádzkovateľ: VL
    2260 MEDIA spol. s r.o.                      84      84   100.0
    2414 Palace Cinemas Slovak republic, s.r.o.           2,841    2,841    100.0
    2418 ISTROPOLIS CINEMA, spol. s r.o.              4,477    4,477    100.0
    2442 Continental film, s.r.o.                  4,044    4,044    100.0
    2467 MARMON s.r.o.                        158     158    100.0
    2503 Forte Production s.r.o.                    85      85   100.0
    2505 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU s.r.o.               242     242    100.0
    2545 Western Group s.r.o.                     62      62   100.0
    2546 GreArt Production, s.r.o.                  288     288    100.0
     2554 Gallery s.r.o.                       126     126    100.0

    Podpoložka 644 003
       Schválený rozpočet 0                   9,380    9,380    100.0
       z toho:
       01 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl s
       vyučovacím jazykom slovenským ku kultúrnym hodnotám
       5 poloţiek                          5      5   100.0
       01.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl
       ku kultúrnym hodnotám - vyučovací jazyk neurčený
       1 poloţka                           1      1   100.0
       03 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku
       kultúrnym hodnotám - kultúrne inštitúcie
    636 Mgr. art. Jaroslav Pehal                   694     694    100.0
    773 Mgr. Peter Barančik - MERLIN                 509     509    100.0
    927 Allegra Production                      972     972    100.0
    1942 Dusana Petrasova                       352     352    100.0
    1965 Anton CUKAN Art and Music Agency MARIKA           260     260    100.0
    1979 Cestovná kancelária Kontakt-Kolenčíková-Zmetáková     1,371    1,371    100.0
    2088 Zuzana Kúšiková - UMELECKÁ AGENTÚRA JONÁŠ          312     312    100.0
    2129 Jozef Novotný - DIVADLO DVAJA                147     147    100.0
    2144 Iveta Mihoková - Divadielko Gašparko             34      34   100.0
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                            Príloha č. 11
                                                  Strana 80
Podprogram 08S02
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí                           v tis. Sk

    Čísla                            Upravený  Skutočnosť    %
    zmlúv Názov subjektu/položka/podpoložka           rozpočet  k 31.12.2006  čerpania
       Makkai Andrej Organizovanie kultúrnych a športových
    2169 podujatí                          443      443    100.0
    2326 Ing. Pavol Matok - Maverick Rock Production         213      213    100.0
    2333 Umelecká agentúra UMA - Ištvanec Milan           648      648    100.0
    2411 Zsapka Attila                        475      475    100.0
    2423 Ing. Vladimír Kulíšek KVART                 183      183    100.0
    2450 Pead. Dr. Eugen Garay - Kino ISTOTA             275      275    100.0
    2487 Štefan Sojka - AGENTÚRA RONDO                30      30    100.0
    2488 Ing. Marián Gregorička - ELMA                54      54    100.0
    2492 TITUS-film                         116      116    100.0
    2501 Vladimír Micheľ - MIBED                   556      556    100.0
       Mgr. Roman Kozák - RK CONSULTING (represented:
    2523 hudobne teleso BANDA, KELTIEG)                30      30    100.0
    2530 Valentín Čekovský - HUDOBNÁ AGENTÚRA            866      866    100.0
    2582 Szántóová Eva                        13      13    100.0
    2584 LARGO umelecká agentúra                   259      259    100.0
    2587 Zoltán Pék-Music-art                     51      51    100.0
    2606 KONCERTNÁ AGENTÚRA Dr. TICHÝ                 98      98    100.0
    2628 Ľubomír Beňo P.ART, Panormatické kino            414      414    100.0

								
To top