Program seminarja za CT

Document Sample
Program seminarja za CT Powered By Docstoc
					    DATUMI          URE

četrtek, 23. 11. 2006  08.00–09.00
            09.00–09.30
            09.30–10.30
            10.30–12.30
            10.30–12.30

            12.30–14.00

            14.00–15.00
            15.00–15.30
            15.30–19.00
            19.00

petek, 24. 11. 2006   08.00–09.00
            09.00–09.30
            09.30–10.30
            10.30–12.30

            11.30–13.30

            13.30–14.30
            14.30–15.00
            15.00–19.00

            19.00

petek, 01. 12. 2006   08.00–09.00
            09.00–09.30
            09.30–10.30
            10.30–12.30

            11.30–13.30

            13.30–14.30
            14.30–15.00
            15.00–19.00
            19.00
  PROGRAM SEMINARJA ZA MENTORJE ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE 23. 11., 24. 11. in 1. 12. 2006

Skodelica kave in Pehar suhih hrušk
Nagovori: predsednik SDS – dr. M. KOŠUTA, župan Vrhnike
Uvodno predavanje za vse stopnje: dr. Tomislav VIRK
Vzporedno predavanje – 1. stopnja: Vladimir PIRC
Vzporedno predavanje – 2., 3. in 4. stopnja: Petra VIDALI, dr. Blanka BOŠNJAK

Kosilo

Pisatelj – Tone PARTLJIČ
Skodelica kave in Bobi
Vzporedne delavnice
1. stopnja (1. skupina): Vlado PIRC – delavnica
2. stopnja: mag. Mirjam PODSEDENŠEK – predavanje, delavnica
3. stopnja: Marjana JUS – delavnica
4. stopnja: dr. Blanka BOŠNJAK – predavanje, Samo KOLER – delavnica
ZAKLJUČEK SEMINARJA

Skodelica kave in Pehar suhih hrušk
Nagovori: predsednik SDS – dr. Miran KOŠUTA, župan Vrhnike
Uvodno predavanje: dr. Tomislav VIRK
Uvodno predavanje za 1. stopnjo: Vladimir PIRC

Kosilo

Pisatelj – Tone PARTLJIČ
Skodelica kave in Bobi
Delavnica
1. stopnja (2. skupina) – delavnica: Vladimir PIRC
ZAKLJUČEK SEMINARJA

Skodelica kave in Pehar suhih hrušk
Nagovori: predsednik SDS – dr. Miran KOŠUTA, župan Vrhnike
Uvodno predavanje: dr. Tomislav PIRC
Uvodno predavanje za 1. stopnjo: Vladimir PIRC

Kosilo

Pisatelj – Tone PARTLJIČ
Skodelica kave in Bobi
1. stopnja (3. skupina) – delavnica: Vladimir PIRC
ZAKLJUČEK SEMINARJA
 CANKARJEV DOM VRHNIKA

avla
velika dvorana
velika dvorana
velika dvorana
razstavna dvoranavelika dvorana
avla

razstavna dvorana
glasbena soba
garderoba 1
garderoba 2


avla
velika dvorana
velika dvorana
velika dvoranavelika dvorana
avla

razstavna dvorana


avla
velika dvorana
velika dvorana
velika dvoranavelika dvorana
avla
razstavna dvorana