Stig Larsson har utan tvivel en förmåga att iscensätta

Document Sample
Stig Larsson har utan tvivel en förmåga att iscensätta Powered By Docstoc
					Vi kommer till Lilla Essingen i skymningen med buss        bara Du förstår inte att kvinnornas frigörelse
nr 1 från Fridhemsplan. Här bor författaren och          måste vara genom arbetarklassen. Vi var ju
filmregissören Stig Larsson, som vi ska intervjua till      samtidigt maoister, vi hade dragit fram en massa
en artikel i Emfas. I hans brevlåda sitter en lapp med      material om Indokinas industri. Dom var helt
påskriften: ”Jag är på Brigges Bar & kök i            förvirrade! Det var hemskt roligt.
intilligande port. ”                    Många läsare upplever dina pjäser, böcker och
 När vi kommer sitter han mycket riktigt där lutad     filmer som amoraliska. Skulle du vilja
över tidskriften Divan med en stor stark framför sig.    kommentera det?
Vi känner genast igen honom på den vildvuxna        -   Det är helt absurt, eftersom jag är ENORMT
kalufsen. En servitris morsar hurtigt på oss och Stig       moralisk och väldigt intresserad av moral. Jag är
tar emot oss med en fast handskakning. Om djärv          verkligen emot moralupplösning.
beslutsamhet, vådan av att planera en dikt och       Men V.D:n i pjäsen med samma namn som är en av
kvalitet i tänkande och handlande skulle vårt samtal    dina mer kända, är en demonisk figur, som hamnat
handla.                           mellan två stolar, han är både Djävul och Gud i ett.
 Stig Larsson har en notorisk förmåga att         Finns det överhuvudtaget något moraliskt centrum
dramatisera sig själv, helst med provokativa        där?
förtecken. Sin provokativa uts trålning har han       -   Mm, men jag säger ju inte att det som sker i
behållit genom åren. Han skiner upp när vi frågar om       mina pjäser är eftersträvansvärt på nåt vis. Det
konstgruppen Va som han var aktiv i som 17-åring i        är snarare så att jag visar, det är ju som att
Umeå:                               anklaga Shakespeare för Hamlets agerande, det
-   Det var jag, Åke Sandgren, Tomas Olsson och         kan man ju inte göra, eller anklaga Strindberg
   Jackie Södergren. Tomas Olsson gjorde            för fröken Julie, det kan man ju inte, det är
   hyperrealistiska målningar, han var enormt         absurt.
   tekniskt skicklig, på helt meningslösa objekt:    Stig Larsson har alltid dragit en skarp gräns mellan
   tvättställ, väggkontakter. Vi hade också rutten    fiktion och verklighet:
   mat och ett oxhjärta som hängde utanför så det    -   Det börjar med Natta de mina. Då skriver jag om
   blev en oxstank ute på hela gatan. Allting var       saker som har hänt. När jag skriver att nånting
   äkta. Jag hade byggt upp allting själv, olika        har hänt, och säger det, då har det också hänt.
   interiörer. Ingen gjorde nånting i Umeå, du kan       Jag håller väldigt skarpt på den där skillnaden.
   tänka dej Umeå då. Dom trodde det var         För honom kan någonting skändligt, som en
   miljöförstörelse, att det var bara skräp.       våldtäkt eller obscent våld, äga ett estetiskt värde.
Stig lutar sig bakåt och skrattar för full hals.      Han har däremot varit noggrann med att inte
-   Såna fullständiga idioter. Vi var ju så        utlämna människor i sin närhet, inte ens ett
   provokativa, vi var långhåriga, så hade vi      igenkännligt klädesplagg fick förekomma i den
   samtidigt platåskor och det var ju bara såna där   tidigare produktionen.
   glamourtyper som hade det och ja, så vi. Vi      -   Jag tycker det är väldigt enkelt. Man måste
   hade fått tag på en stor lokal som var gratis, i      separera det här, människor kan göra väldigt
   Tullkammaren, och så lagt till bakgrundsmusik,       onda saker utan att fördenskull förlora sin
   sån där femtitalsjazz, vi hade tänkt det skulle va’     personlighet, dom kan ju fortsätta vara väldigt
   som på ett amerikanskt galleri i Paris, ett enormt     underhållande till exempel, och låt säga att den
   galleri. Och så hade vi lagt ut såna där franska,      här Jackie Arklöv, han kanske är en väldigt bra
   amerikanska tidskrifter plus – Penthouse          historieberättare. Han blir ju inte sämre
   Playboy.                          historieberättare för att han gjorde det han
Stig skrattar illmarigt och plirar i manligt           gjorde.
samförstånd.                        Men även estetiken är någonting självklart, dock
-   DÅ kommer tjejer som går på såna där         skiljd från etiken. Man kan redan på ett fotografi
   konstskolor… och dom blir ju RASANDE. Vi e’      eller handstilen se om en författare är bra eller dålig.
   ju bara sextonsjutton år va. Å VA’ E’ DET HÄR     Återigen är synsinnets intryck avgörande. Stig
   FÖR NÅNTING och då kör vi den här dumstilen      Larsson berättar:
   – vaddå hon har ju snygga bröst, har du sett:     -   Jag kommer ihåg när jag var femton, sexton år
   det där är ju vackert, är inte det konst? Dom sa:      och så tittade jag på Ivans barndom, det var
   ni vet ingenting bla bla bla bla bla, och då sa vi     första gången som en film av Tarkovskij


EMFAS1                                                     9
   visades utanför Sovjet, 1970, kanske –71. Pappa       spanska. Jag är den förste i världen som
   jobbade som gruvarbetare, men sen så började        upptäckt det.
   han sälja leksaker och han som var hans chef      Är ordlekarna i dina dikter inspirerade av den här
   då, Charlie Danneman hette han, var inte alls     hobbyn?
   intresserad av kultur, men han var intelligent.    -  Ja, just det, ofta omedvetet, men ofta är jag
   Han gick bara och tog en grogg ibland. Han         mycket inspirerad av den.
   hade alla spelhallar i Norrland och travhästar,    Finns det någon tanke bakom titlarna Autisterna,
   inte gangster men mer åt det hållet. Han        Minuterna före blicken osv? Även dom låter
   passerade med en drink genom tv-rummet hos       ovanliga.
   oss och bara kasta en blick på den där filmen,     -  Jag fick bara en ingivelse. Minuterna före
   Ivans barndom, och så titta han på den, så säjer      blicken kom jag på när jag jobbade i en
   han såhär: ’såna där filmer dom kommer betyda        koloniträgård söder om söder, jag bara stod och
   mycket för filmkonsten dom närmaste tio åren.’       glodde och så kom jag på den. Det var en bra
   Det tycker jag är ett sånt typiskt exempel på att      titel. Autisterna kom jag på när jag sprang
   alla har egentligen omdöme, du behöver inte         nerför en vulkan på Island. AUTISTERNA! Det
   vara precis insatt i ett ämne, för är du          är en bra titel! Så var det, jag skrev bara ner vad
   någorlunda intelligent så ser du om det är bra       som föll mej in, alla dikterna i Deras ordning är
   eller dåligt.                        skrivna på ett ögonblick, på bussen, på posten.
Kvalitet är något så påtagligt enligt Stig att han tror     Om det var nåt som kom PANG som jag tyckte
det blir möjligt att mäta och väga den i framtiden; en      var bra.
text har vikt som funnes där en ansamling av        Jag läste dateringarna i en verkförteckning. Ibland
gravitoner. En biologisk sådan apparat tillskriver     så tar det ju månader för en dikt att fullbordas. Vad
han Horace Engdahl:                     bearbetar du under den tiden?
-  Autisterna, 1979, var det första jag gav ut. Jag    -  Det kan vara såna småsaker som komman,
   skrev halva boken, fylldE två collegie-block,        ibland flyttar jag ett skiljetecken tre millimeter.
   och så visade jag det för Horace och han sa:      Han berättar att man ska kunna ta med sig hans
   ’det här är ju bra, skriv dubbelt så mycket så blir  böcker till en öde ö och ständigt upptäcka nya
   det en roman’; ’Men det är ju ingen handling sa    kvaliteter. Han avslöjar att bokstäverna ”K” och ”R”
   jag’; ’Nämen det behöver det inte vara där’;      i Wokas lax? I början av boken snuddar vid
   ’jaha, sa jag, så skrev jag dubbelt så mycket och   varandra, men separeras i slutet av boken i namnet
   visade: ’ett kapitel till’, så skrev jag. Kritikerna  Kristus. Även i sina filmmanus skriver han ut
   fattade ingenting, men sen så kom den ut på jag    pausernas längd och satsernas längd. Han vet att
   vet inte HUR många språk, även vietnamesiska.     frasering och interpunktion, trots att de inte syns,
Både kritiker och vanliga läsare blinkar förvånat      på samma sätt som etiken och estetiken är något
åt dina boktitlar: Wokas lax?, det låter som ett      som syns eller märks genom sin närvaro på samma
utländskt språk, lite som latin; och Likar, jag       sätt som varje enskilt löv i ett lövverk bidrar till
tänkte på jäm-likar, Natta de mina låter med en viss    helheten utan att synas. Det är grundvalarna för den
intonation italienskt.                   konstnärliga helheten. Men han betonar ändå vikten
-  Jag eftersträvade titlar på den tiden som skulle    av det spontana skapandet:
   låta allt annat än svenska.              -  Man ska inte ha en massa idéer, man ska skriva
Stig berättar att komparativ lingvistik är en hobby       det man själv tycker är roligt. Dom flesta skriver
för honom. Han räknar kunnigt upp alla språkfamiljer       för att dom vill att det ska bli litteratur och då
och säger:                            blir det ju inte litteratur. Dom är förberedda.
-  Nå, det finns alltså fem eller sex familjer men alla    Tänk inte att du ska behöva förstå, för förstår
   är ju också besläktade, det utgår man ifrån. Det      du är det ju kanske int’ så bra. Det är liksom
   första ordet man upptäckte var dick, eller pick,      som om du skulle förbereda dej för att förföra en
   för ’ett’ eller pekfinger, som återfinns i alla       tjej, hur ska du göra då?
   språk. Att mär på indo-europeiska språk skulle     Nu på senare tid, från och med Natta de mina,
   vara en auktoritet är fel, det är garanterat märt   skriver du bara om saker som har hänt. Varför har
   med ett ’t’ efter det där r:et: mord på svenska,    du övergett fiktionen?
   mortem på latin, murder på engelska, matar på     -  Du är ungefär som en tratt och så kommer det in
                                 en annan kraft och du skapar utan att vara


EMFAS1                                                      9
   medveten om det. Det är som ett krig i din egen     språket och den kraft som inryms där. Wittgenstein
   själ, du vill inte tänka det du tänker och därför    har nog betytt mer som person än som tänkare.
   förtränger du det du tänker och då uppstår ett     Wittgenstein säger t.ex. att estetik och etik är samma
   slags energi, ungefär som att du gnider två       sak, vilket Stig Larsson definitivt inte skriver under
   saker mot varandra, så det blir varmt. På samma     på.
   sätt blir det med elektriciteten i litteratur. Det är  -  Jag kan verkligen rekommendera Den okände
   inbördeskrig i din egen själ. Men å andra sidan,       dagboken      av   Wittgenstein,    med
   om du låter det där inbördeskriget pågå           dagboksanteckningar     från  Norge,   från
   tillräckligt länge, så då gör du slut på din själ.      trettitalet. Den är nyutkommen på norska och
   Du har liksom en begränsad mängd. Det är           tyska. Han beskriver där svårigheterna i
   ungefär som att man har en begränsad mängd          England, rent socialt. Han kan inte tolka deras
   sperma i sitt liv.                      stil. Han vet inte om dom tycker om honom eller
I texten Hur det som är sant är sant på ett annat sätt       om dom inte tycker om honom. För dom är ju så
i konst i boken Helhjärtad tanke skriver du: ”Alla         artiga engelsmännen, man vet aldrig var man
kvaliteter ska man utgå ifrån som påtagliga, lite         har dom. Till slut     så konfronterade han
grand som värme: de ligger i öppen dager. Och det         kollegan Frank Ramsay och sa: ’Jag måste fråga
är på det, den värmen, inte på någon viss lärdom det        er, tycker ni väldigt illa om mig?’ Han erkände
kommer an” Det var alltså den här värmen som            inte på en gång, han ville ha betänketid innan
Charlie Danneman upptäckte i filmen Ivans             han    svarade.   Jag   har  alltid  varit
banrdom. Är det så den uppstår?                  hundraprocentigt uppriktig, så mej vet man var
-   JA, det partiet i Helhjärtad tanke är fruktansvärt      man har.
   starkt. Det starkaste i hela min produktion. Jag    Stig Larsson menar att en regissör måste vara på
   arbetade ju med det utan att veta vad som ska      samma sätt direkt i sin relation till skådespelarna.
   bli av det, kanske tre månader på heltid. Men      Han måste ha ett absolut omdöme. Om en regissör
   det är farligt, som att bränna hjärnceller, själen   säger till skådespelaren: jag tror du ska komma in
   förtärs av det. Jag måste erkänna att jag        från vänster, så gör skådespelaren som han vill.
   använder mig av ett slags kraft fortfarande.      Man måste säga: Du ska komma in från vänster om
   Men jag gör det i en mycket mer begränsad        man vill bli åtlydd.
   utsträckning än tidigare.                -  Men att Wittgenstein skulle ha varit
Vilka författare anser du vara bra?                homosexuell, det tror jag inte ett dugg. Däremot
-   Dom bästa som lever idag är Nikanor             så tror jag att alla som är betydelsefulla och som
   Teratologen, Magnus Dahlström och Jörgen           har gjort någonting bra, dom får epitetet
   Gassilewski. Alla tre håller på med våld i någon       homosexuella.
   form. Jag kan inte förstå Teratologens         Vilka fler finns det som har fått det epitetet?
   förtjusning i att plåga unga pojkar. Men jag ser,    -  Proust. Man kallar Proust homosexuell. Och
   kan konstatera att han skriver väldigt bra.         man säger att Stagnelius var så ful att han
Ja, här framgår ju tydligt din distinktion mellan         skulle aldrig kunna ha haft några kvinnor. Men
etik och estetik.                         om man läser hans dikter, skulle han ha kunnat
-   Wittgenstein är en av dom äldre filosofer från        skriva så där om han inte varit med kvinnor? Nej
   nittonhundratalet som har haft betydelse för         knappast. Och tänk på att hans kompisar
   mej, han och Foucault.                    snodde hans dikter efteråt och gav ut dom i sitt
På 1970 och –80-talen presenterade Stig Larsson          eget namn, det var dom som spred ut det här
tillsammans med bland andra Horace Engdahl             ryktet. Samma sak hände med Strindberg, och
moderna franska tänkare i tidskriften Kris, som          Almquist blev anklagad för mord! Ja, vad
Jaques Derrida, Michel Foucault och Roland             kommer hända med mig? Det gäller dom som är
Barthes, de                            schyssta, då får dom det som straff när dom är
s k dekonstruktivisterna. Det avgörande för Larsson        döda. Man var avundsjuk på dom. Om man
var deras tes att vi talas av språket och inte tvärtom.      läser dom texter som Wittgenstein skriver i Den
Det har påverkat hans inställning till skillnaden         okände dagboken, ser man tvärtom att han var
mellan fiktion och verklighet, att man inte får          heterosexuell. Men han ville inte lämna ut
överbetona det förfataren säger på bekostnad av det        kvinnorna som han träffade. Och dom som
han skriver. Han är bara ett redskap, eller ”tratt” för


EMFAS1                                                       9
   skriver biografier har väldigt ofta ett horn i
   sidan till den som dom skriver om.
Stig Larssons starka sanningslidelse, både vad
gäller etik och estetik, ligger till grund för hans
avsky för avundsjuka. Om någon är bättre än man
själv, så ska man lära sig av den personen. Han
anför exemplet Horace Engdahl, som både är
matematiker och humanist, en inkarnation av
renässansidealet. Han var hatad i akademiska kretsar
för sin stora överlägsenhet. Stig, som inte hade läst
särskilt mycket, bad honom göra en lista på litteratur
och bekantade sig därigenom med hela den
västerländska litteraturhistorien. Det var det bästa
universitetet! Även om det till synes saknas moral i
Larssons författarskap, så finns det en sensmoral i
hans liv: var öppen och sann, så kommer kunskap
och inspiration liksom av sig själva.
 Stig Larsson dricker upp sin öl i ett svep och säger:
-   Nej, nu ska jag träffa Horace om fem minuter.
Betalar hela notan, inklusive vårt kaffe, och går.

Stefan Lindberg och Sebastian Ljunggren Wiberg
EMFAS1                          9