Docstoc

NICOLAE DUMITRU VLADULESCU - GASPEXT

Document Sample
NICOLAE DUMITRU VLADULESCU - GASPEXT Powered By Docstoc
					G

A

S

P

E

X

TGaspext e ceea ce suntem în stare firească. Aşa-zisa stare de creaţie nu mi se
pare o stare „cinstită”. Eu cred că actul creaţiei este ca respiraţia, ca gânditul,
ca gestul firesc al umblatului. Artistul e cel care doar alimentează cu suport
imaginaţia privitorului (prin obiectul artistic). Artistul adevărat este însă
privitorul care, dintr-un motiv sau altul, nu face apel la codul de descifrare al
autorului obiectului sau la reţetele tot atât de pline de rutină ca şi artistul în
sine. Adevărata creaţie începe cu impactul la privitor. El este cel care creează
multitudinea de dimensiuni fără niciun alt reper decât obiectul din faţa sa.
Nu vreau să crezi ca mă refer doar la artistul pictor sau sculptor. Mă refer şi
la muzicieni, la scriitori, la actori, la dansatori. Toţi aceştia nu fac nimic
altceva decât să inducă o stare de creaţie spectatorului sau celui care
contemplă obiectul artistic. Cât despre refuzul de a accepta aşa-zişii „artişti
consacraţi”, sunt de acord. Sunt de acord nu din alt motiv, ci din motivul atât
de limitat al aşa-zisului conservatorism care apare imediat în secunda ce
urmează momentului original în creaţie. El este declarat şi trâmbiţat fără ca
cineva să înţeleagă că în felul acesta se condamnă acel gest unic la rutină. Mă
gândesc de multă vreme la integrarea artei sau a potenţialului artistic în
peisajul urban. De ce toate trecerile de pietoni să fie marcate cu dungi albe
pe asfaltul gri? De ce toţi trebuie să ne căciulim convenţiei zebrate? De ce
stâlpii de iluminat trebuie să arate banal şi să fie condamnaţi la un rost atât
de umil? De ce să nu facem din fiecare stâlp din oraş un obiect estetic (ca să
nu zic de artă)? De ce băncile să fie uniforme? De ce… de ce… de ce? Şi lista
continuă la nesfârşit. De ce?... Ştii de ce sunt bucuros? Că s-a trecut la
demolarea miturilor. Au dispărut soclurile de sub personalităţi. Au dispărut
soclurile de sub atrocităţi. Artiştii devin cetăţeni, ceea ce mi se pare extrem
de benefic. Locul lor nu e pe soclu, ci în mijlocul cetăţii. Pe cartea mea de
vizită… la meserie scrie… CETĂŢEAN.Gaspext nu este ceea ce crede lumea că este.                         Nicolae Dumitru Vlădulescu