premium charge Vysokofrekvenční nabíjecí technologie by exo11713

VIEWS: 10 PAGES: 8

									trak power premium charge
     ®

Vysokofrekvenční nabíjecí technologie
”Made in Germany”
                  trak power          ®

trak® power premium charge

POWER FROM INNOVATION
Společnost Hoppecke se již 75 let zabývá výrobou
a prodejem nových systémových řešení pro pohon vozidel.

Výrobní řada trak® power premium charge je základem
naší trak® systémové strategie pro všechna použití
v oblasti vysokozdvižných vozíků, regálových zakladačů,
bezobslužných transportních systémů a elektrických
vozidel.

Tyto nabíječe vyrábíme v našem novém moderním
závodě v HOPPECKE Technologies ve Zwickau, pod
značkou „Made in Germany“.
Technologie
Pomocí nabíječů trak® power premium charge lze
dosáhnout širokého spektra použitelnosti systému
baterií trak® air, trak® eco a trak® fnc.          Pokles provozních nákladů
Vysokofrekvenční technologie zajišťuje kompaktnost,
                              Nabíječe řady trak® power premium charge dosahují
úsporu prostoru, výrazné snížení hmotnosti nabíječe
                              účinnosti nad 92%. To je umožněno inteligentním
a tím snadnou instalaci na stěnu. V kombinaci
                              procesorovým řazením výkonových modulů – výkonový
s HOPPECKE BIM (Battery Identification Module) je
                              faktor cos  0,97.
možno docílit multikapacitní a napěťovou flexibilitu. To
znamená, že jedním nabíječem mohou být nabíjeny
baterie s rozdílnými napětími a kapacitami.         Tyto vlastnosti vedou k poklesu provozních energetických
                              nákladů o víc než 10%. Kompaktní a prostorově úsporná
Nabíječe řady HOPPECKE trak® power premium charge      technologie konstrukce nabíječů trak® power umožňuje
nabízejí maximální spolehlivost při vysoké výkonnosti pro  ekonomické využití prostoru.
všechny oblasti použití a technologie baterií.

Modulovou stavbou ve vztahu k výkonu a příslušenství
lze naše systémy přizpůsobit Vašemu investičnímu
rozpočtu.
                              Výroba v HOPPECKE Technologies – Zwickau
                   trak power       ®

Vlastnosti a výhody
trak® power premium charge

Primárně řízené vysokofrekvenční (HF) nabíječe     Použitelnost baterie
  = řízené (regulované), šetrné, optimální nabíjení   • Zpětné načítání údajů o stavu nabíjení
   v systému trak® air, trak® eco a trak® fnc      = rychlé a spolehlivé informace o zbývajícím
                               čase nabíjení
Zlepšení účinnosti nad 92%
  = úspora energie při každém procesu nabíjení    Paměť nabíjecích cyklů
   cca 10% ve srovnání s běžným nabíječem.       • Ukládání informací o posledních 200 nabíjecích
                              cyklech
Modulová konstrukce nabíječů
                              = jednoduchá dokumentace bez zbytečné
  = vysoká flexibilita pro zvyšování výkonu
                               administrativy
   a možnost dodatečné montáže příslušenství
   (např. AquaCheck® pro kontrolu stavu       Programovatelné spuštění nabíjení
   elektrolytu)                    • Zpožděné spuštění nabíjení umožňuje rovnoměrné
                              zatížení sítě (např. po výpadku)
Systém řízení baterie
                             • Možnost využití ekonomicky výhodnějšího nočního
 • Kompatibilní s bluetooth
                              proudu, programovatelné zpožděné zapnutí
 • Integrovaná CAN-Bus-komunikace
                              s týdenním programem
 • Sériové USB rozhraní
                              = spolehlivější provoz a snížení provozních
 • Síťový řídící systém baterie trak® fifo
                               nákladů
  = efektivní řídící systém
                            Bezkabelová komunikace
LCD displej
                             • Akustická signalizace, např. při nízké hladině
 • Osvětlení pozadí, které barevně zobrazuje stav
                              elektrolytu v baterii
  nabíjení
                              = rychlé a spolehlivé oznámení
 • Variabilní nastavování údajů a řídících prvků
                               provozuschopnosti
 • Nastavitelný úhel pohledu
  = jednoduchá obsluha                 Flexibilita a kompatibilita
   Odlišné barvy displeje umožňují čtení stavu     • Možnost nastavení pro všechny typy baterií
   nabíjení i z větší vzdálenosti             = záruka investic do budoucnosti
                            Integrovaná funkce PFC
                             • Standardní vybavení všech nabíječů
                              = bez dodatečných nákladů pro kompenzaci
                               jalového proudu a snížení nákladů na
                               elektroinstalaci
Variabilní možnost umístění
displeje                        trak€ power nabíječ – modul
                    trak power          ®

Příslušenství
trak® power premium charge

1) Identifikační modul baterie (BIM)              6) Aquacheck®
   • Interaktivní nabíjení pomocí identifikace baterie     • Automatická kontrola stavu elektrolytu po celou
    = optimalizovaný a spolehlivý provoz             dobu provozu
     bateriových parků                    • Optická a akustická signalizace nedostatku
                                  elektrolytu
2) LCD displej
                                  = jednoduchá a spolehlivá kontrola stavu
   • Displej ukazuje stav nabíjení (barevně) a informace
                                   elektrolytu
    o nabíjení
   • Údaje jsou dobře čitelné i z větší vzdálenosti      7) Možnost propojení nabíječů do sítě pomocí
   • Informace o nabíjení: zbývající čas nabíjení, proud,    CAN-Bus nebo Bluetooth
    napětí, softwarová verze, charakteristika nabíjení,    • Centralizování všech údajů o bateriích a nabíjení
    skutečný stav připojené baterie, teplota, zobrazení     pro řídící počítač
    chyb                             = jednoduché vyhodnocování
   = optimální přehled                       a transparentnost provozních dat

3) Kontrolní jednotka pro trak® fifo – řídící systém      8) Externí teplotní senzor
  baterie                            • Interaktivní přizpůsobení průběhu nabíjení podle
= lehká a rychlá integrace v celém systému             teploty baterie
                                  = prodloužení životnosti baterie i v extrémních
4) Dálkové ovládání
                                   teplotách (např. v mrazírnách)
   • Ovládání a kontrola nabíjení je možná i dálkově
                                9) Ocelový podstavec
   = jednoduchá manipulace
                                 • Podstavec pro umístění na podlahu
5) Vzduchový filtr                         = jednoduchá a rychlá instalace
   • Vzduchový filtr a automatické sledování teploty        Nahrazuje montáž na stěnu
    pro extrémní nasazení v prašném prostředí (např.        Omezení znečištění vzduchem nasávaným pro
    dřevozpracující závody, papírenský průmysl, atd.)       chlazení
   = zvýšená bezpečnost provozu a omezení
                                10) Externí zobrazení stavu nabíjení
    nákladů na údržbu
                                 • Použití Power-LED-diod k zobrazení údajů o stavu
                                  nabíjení
                                  = zvýšená viditelnost
                                                 9)
1)          3)         6)         8)        10)
                         trak power                  ®

Popis zobrazení stavu nabíjení
trak® power premium charge

Verze LED
                   Modrá = nabíječ v pohotovostním stavu

                   Žlutá = nabíjení probíhá

                   Zelená = konec nabíjení

                   Červená = porucha

                   STOP tlačítko = přerušení nabíjení
Verze LCD
     2.75 V/C     20 A    30° C                      0.00 V/C     0A


 Ukazatel stavu nabíjení – zelený                       Ukazatel stavu nabíjení – modrý

 Nabíječ nabil baterii. Plná baterie ukazuje, že proces je ukončen. Čas    Nabíječ se nachází ve stavu Standby a čeká na připojení baterie.
 nabíjení byl 7h 45 min. Konečné hodnoty nabíjení byly 2,75 V/čl a 20A    V horní části displeje je zobrazeno naprogramované nominální napětí
 při teplotě elektrolytu 30°C                         a proud. HOPP 3 udává nastavenou charakteristiku nabíjení, zde
                                       trak® eco.
     1.97 V/C     100 A    30° C                     2.21 V/C     100 A     30° C


 Ukazatel stavu nabíjení – červený                      Ukazatel stavu nabíjení – žlutý

 Nabíječ signalizuje poruchu, která je zobrazena kódem chyby E01       Nabíječ právě nabíjí. Zbývající čas nabíjení je 11h a 22min.
 a symbolem servisního klíče. Zde byla rozpoznána hluboce vybitá
 baterie.
                            trak power                 ®

Seznam typů
trak® power premium charge

 Typ
                           Síťový  Síťový                     DC-      Rozměry skříně
                       Počet  proud  výkon  AC jištění     Zástrčka     kabel   V     Š      H  Hmotnost
                       modulů   [A]  [kVA]   [A]        [V]       [mm]  [mm]    [mm]     [mm]   [kg]
 E 230  G  24  /  025  B-F14  HO-HF   1    4,1   0,8    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    19
 E 230  G  24  /  050  B-F14  HO-HF   2    7,7   1,7    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    23
 E 230  G  24  /  075  B-F14  HO-HF   3   11,3   2,5    16     Schuko 230V 1~     25   590     310     360    27
 E 230  G  24  /  100  B-F14  HO-HF   4   14,9   3,3    16     Schuko 230V 1~     25   590     310     360    31
 D400  G  24  /  125  B-F14  HO-HF   1    5,6   3,5    16     CEE 16A 400V 3~     35   590     310     360    27
 D400  G  24  /  250  B-F14  HO-HF   2   10,7   7,1    16     CEE 16A 400V 3~     50   590     310     360    36

 E230  G  36  /  015  B-F14  HO-HF   1    3,7   0,8    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    19
 E230  G  36  /  030  B-F14  HO-HF   2    7,0   1,5    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    23
 E230  G  36  /  045  B-F14  HO-HF   3   10,2   2,2    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    27
 D400  G  36  /  065  B-F14  HO-HF   1    4,4   2,7    16     CEE 16A 400V 3~     25   590     310     360    27
 D400  G  36  /  130  B-F14  HO-HF   2    8,3   5,4    16     CEE 16A 400V 3~     35   590     310     360    36
 D400  G  36  /  195  B-F14  HO-HF   3   12,2   8,1    16     CEE 32A 400V 3~     50   590     470     360    44
 D400  G  36  /  260  B-F14  HO-HF   4   16,1   10,8    25     CEE 32A 400V 3~     50   590     470     360    52

 E230  G  48  /  015  B-F14  HO-HF   1    4,8   1,0    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    19
 E230  G  48  /  030  B-F14  HO-HF   2    9,1   2,0    16     Schuko 230V 1~     15   590     310     360    23
 E230  G  48  /  045  B-F14  HO-HF   3   13,5   3,0    16     Schuko 230V 1~     16   590     310     360    27
 D400  G  48  /  065  B-F14  HO-HF   1    5,7   3,6    16     CEE 16A 400V 3~     25   590     310     360    27
 D400  G  48  /  100  B-F14  HO-HF   2    8,5   5,5    16     CEE 16A 400V 3~     35   590     310     360    36
 D400  G  48  /  130  B-F14  HO-HF   2   10,9   7,2    16     CEE 16A 400V 3~     35   590     310     360    36
 D400  G  48  /  195  B-F14  HO-HF   3   16,1   10,8    25     CEE 32A 400V 3~     50   590     470     360    44
 D400  G  48  /  260  B-F14  HO-HF   4   21,3   14,4    25     CEE 32A 400V 3~     50   590     470     360    52


 D400  G  72  /  040  B-F14  HO-HF   1    5,3   3,3    16     CEE  16A  400V  3~  16   590     310     360    27
 D400  G  72  /  080  B-F14  HO-HF   2   10,1   6,6    16     CEE  16A  400V  3~  25   590     310     360    36
 D400  G  72  /  120  B-F14  HO-HF   3   14,9   9,9    25     CEE  32A  400V  3~  35   590     470     360    44
 D400  G  72  /  160  B-F14  HO-HF   4   19,7   13,3    25     CEE  32A  400V  3~  50   590     470     360    52

 D400  G  80  /  040  B-F14  HO-HF   1    5,9   3,7    16     CEE  16A  400V  3~  16   590     310     360    27
 D400  G  80  /  080  B-F14  HO-HF   2   11,3   7,5    16     CEE  16A  400V  3~  25   590     310     360    36
 D400  G  80  /  120  B-F14  HO-HF   3   16,6   11,2    25     CEE  32A  400V  3~  35   590     470     360    44
 D400  G  80  /  160  B-F14  HO-HF   4   22,0   14,9    25     CEE  32A  400V  3~  50   590     470     360    52


 D400  G  96  /  030  B-F14  HO-HF   1    5,3   3,4    16     CEE  16A  400V  3~  16   590     310     360    27
 D400  G  96  /  060  B-F14  HO-HF   2   10,2   6,7    16     CEE  16A  400V  3~  25   590     310     360    36
 D400  G  96  /  090  B-F14  HO-HF   3   15,0   10,1    25     CEE  32A  400V  3~  25   590     470     360    44
 D400  G  96  /  120  B-F14  HO-HF   4   19,9   13,4    25     CEE  32A  400V  3~  35   590     470     360    52

Proud nabíječů je volitelný v krocích 5A.
                         trak power ®

Identifikační modul baterie (BIM)

Možnost stahování dat                 HOPPECKE identifikační modul baterie (BIM)

Inteligentní nabíječ HOPPECKE trak€ power       BIM identifikuje baterii. Jednorázové naprogramování
automaticky ukládá data posledních 200 nabíjecích   typu baterie stačí k správnému nabití baterie dle
cyklů:                        programu v nabíječi. S pomocí BIM je možno nabíjet
• Nabíjení v Ah                    jedním nabíječem různé typy a technologie baterií.
• Datum a čas spuštění
                           Nabíječ HOPPECKE trak€ power s BIM poskytuje
• Hlášení chyb
                           zákazníkovi následující:
• Hluboké vybití
                           • BIM umožňuje „chaotické nabíjení“ jedním typem
• Klidové napětí
                            nabíječe
• Číslo baterie
                            = nabíječem mohou být nabíjena různá napětí,
• Teplota baterie
                             kapacity a technologie baterií (gel, AGM nebo mokré)
• Čas nabíjení
                           • Nájem energie
• Dodané Ah
                            = nájem energie je součástí HOPPECKE servisu
• Napětí a proud na konci nabíjení
                             baterií. S BIM se vypočítává stejně jako při
                             vyúčtování proudu nebo plynu jen spotřebovaná
Dodatečně se získávají kumulovaná následující data:
                             energie.
• Počet kompletních nabíjecích cyklů
                           • BIM je kyselinovzdorný a je testován proti nárazům
• Počet všech hlubokých vybití
                           • Interaktivní nabíjení
• Počet nekompletních cyklů nabíjení
                            = zabudovaný snímač teploty interaktivně reguluje
• Provozní doba přístroje
                             nabíječ pro optimální nabíjení za všech teplotních
                             podmínek (např. při velmi kolísavých teplotách
                             v mrazírnách, slévárnách, atd.)
Počítačem řízená výměna dat v nabíjecí stanici    BIM
                                              Form trak®power CZ/10/2006/3 K. Všechny údaje v tomto prospektu odpovídají současné úrovni technologie. Naše produkty jsou předmětem neustálého rozvoje a proto si vyhrazujeme právo změn.
HOPPECKE Batterien – Evropská síť prodeje a servisuProdukty a služby – kompletní řešení…
• Baterie nenáročné na údržbu • Vysokofrekvenční nabíječe nejnovější technologie
• Příslušenství baterií • Řídící systém a software baterií • Výměnný systém baterií
• Servis baterií a nabíječů • Recyklace baterií • Aplikace techniky a poradenství
• Návrhy nabíjecích míst • Technická školení a semináře • Leasing
• Prodej energie


…to vše pod jediným jménem

Více informací : www.HOPPECKE.cz
              HOPPECKE BATTERIEN s.r.o.
              U Seřadiště 7, 101 00 Praha 10
              tel: +420 267 216 145      e-mail: hoppecke@hoppecke.cz
              fax: +420 267 216 146      internet: www.hoppecke.cz

								
To top