BUM-modeller by fdl11314

VIEWS: 2 PAGES: 1

									Den 22. august 2006                             Socialpædagogernes
Socialfaglig afdeling, Analysegruppen                    Landsforbund
                                      side 1 af 1
Tilbudsportalen

Tilbudsportalen bliver det helt centrale og altomfattende omdrejningspunkt for
informationsudveksling på det socialpædagogiske arbejdsområde fremover. Den vil
ikke være dækkende og præcis fra første dag, men den vil løbende blive mere og
mere komplet. SL må indrette sig på, at Tilbudsportalen vil være det mest præcise
sted man kan finde oplysninger om SL-arbejdspladserne.

Der foreligger nu en bekendtgørelse, der stiller relativt præcise – og omfattende –
krav til, hvilke oplysninger, kommunen eller regionen skal give i forbindelse med
registreringen i portalen.

Tilbudsportalen har også udviklet en målgruppeklassifikation, en begrebsstruktur
for alle tilbud, samt en definition af hoved- og delydelser. Endelig er der
selvfølgelig klassifikationen af tilbud i forhold til paragraffer i den sociale servicelov.

Sidstnævnte kan relativt entydigt kobles med funktions-kontonumre i den
kommunale kontoplan, og derved tegner konturerne sig for et fremragende teknisk
analysemateriale, der vil gøre det muligt at følge udviklingen på en helt anden
måde end hidtil.

Set fra en socialfaglig vinkel kan der skjule sig nogle problemer i
begrebsanvendelsen på portalen, som SL eventuelt kan forhindre, hvis der sker
nogle justeringer inden den officielle premiere 1. januar 2007.
Sekretariatet vil tage initiativ til at afholde et møde med folkene bag portalen, og
efterfølgende udarbejde en eller flere papirer om portalens indhold og rolle på lidt
længere sigt. Herudover skal relationen til indholdet på Socialkortet vurderes – nu
og i fremtiden..

								
To top